Sydvestlige (SV) ejerlav, Brejning sogn 

Tudskær:
I oversigten over sognets fæstegårde 11-2-1646 nævnes Tudskjær 2 boliger, men i Peder Langes indberetning om hans fæstegårdes landgilde 22-10-1660 er de blot nævnt sammen med Kirkebyens øvrige ejendomme med det fælles Hk: 15-0-4-2 og det fælles landgilde: 11½ pund smør.

Christen Pedersen & Knud Jensen Rytter:
De nævnes i hver en bolig i 1661 og 1662 og under Gadehuse i matriklen 1664.
Knud Rytter bor i Dompen 1677.

Østlige Tudskær, Hovedskolen:
Sydvestlige ejerlav matrikel 1, senere 1a, Brejningvej 34:
Jens Nielsen:
I mandtal til ildsted- og kvægskat i 1677 skal han svare skat af 1 ildsted. I 1678 ansættes han til skat sammen med fæsterne i Kassentoft og den ene Pilgård i alt af 2 køer, 9 får og 1 svin. Han er gift. 

Margrethe Jensdatter:
Nævnes på gården 1682 til 1688. Kaldes både enke og ugift. I en matrikelsekstrakt for Lundenæs amt 1681-83 siges det, at hendes ejendom i Tudskær er den sydligste af de to i forhold til Gåsdal. I skatte-mandtallet 1683 har hun en datter, 1 ko og 3 får. Det oplyses, at hendes ejendom da var ejet af herredsfoged Jens Holst, men før 1690 er den kommet tilbage under Brejninggaard, men i herredsfog-dens tid som ejer er fæsterne ikke opgjort på samme måde, som hvad angår Brejninggaards fæstere. Mærkelig nok er der nævnt en Thomas Pedersen med 1 ko og 1 tjenestepige på ejendommen i 1684-85 og ikke siden.
I forarbejderne til matriklen 1688 blev ejendommens jord opmålt og beskrevet 25-9-1683. Ager-marken strakte sig fra nord til syd op til Gårsdals marker, en del gik i øst-vestlig retning og noget lå syd for Gårsdals marker. I alt 29 agre, der var middel rugjord og bestod af grå sand og stengrund. Markerne blev tilsået i 3 år, 1 kærv byg, 2 kærve rug, hvorefter de hvilede i 3 år. Hun holdt hyrde til sine kreaturer og havde ringe fædrift i heden og også ringe tørveskær samme sted. Kornet blev malet i Brejninggaards vandmølle.
Jorden blev regnet for ¼ middel og ¾ skarp agerjord, der kunne bjerges 2 ¾ læs middelhø og græsses 2 høveder i et normalt år.
Hk blev sat ned fra 1-2-2-0 til 0-7-3-2½, som dog blev forhøjet til 1-0-1-2.

Peder Knudsen:
Nævnt i skattemandtallet 23-11-1699 under Brejninggaard og kaldes for ” en forarmed tigger”.

Mathias Hansen Gartner:
Nævnes i jordebogen 1708 og har antagelig været gartner ved Brejninggaard.
1708: Hk: 1-0-1-2, landgilde: 1 td. 2 skp. rug.

Christen Hansen:
Nævnt på stedet 1718, 1726 og 1731, Hk: 1-0-1-2 i starten, men nedsættes til 0-7-1-2 før 1726.

Niels Nielsen Gasse:
Nævnes på ejendommen 1737. Skomager.
Gift 1. med Margrethe Christensdatter født o.1687, død i Brejning Lukke 1752. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1752. Børnene er her 24 og 22 år gl. Intet at arve, huset er et lejehus, manden lever af ”håndens arbejde”.
                      Børn:
                      1: Marie Dorthe: o.1728-1805, gift med Peder Mortensen, Gl. Præstegård.
                      2: Niels Christian: o.1730-1799, fæster af Kassentoft, SV matr.7.
Gift 2. i Brejning 1752 med Mette Pedersdatter, tjenestepige på Brejninggaard.
                       Barn:
                       1: Peder Frederik: 1753.
Flytter før 1752 til Brejning Lukke ved Brejninggaard.

Peder Nielsen:
Født i Ravnsbjerg o.1718, død som aftægtsmand i Øster Pilgård 1795.
Nævnes på ejendommen i 1755. Feldbereder, senere skrædder.
Gift i Tim 1753 med Lisbeth Pedersdatter født i Nordestgård, Tim 1729, død i Pilgård 1806. Hendes forældre var Peder Poulsen død i Nordestgård, Tim 1754, 65 år, gift i Tim 1727 med Else Pedersdatter død i Tudskær 1758, 73 år. (Bølling herreds tingbog 3 s.455ff.).
                       Børn:
                       1: Else: 1754, født på Ravnsbjerg.
                       2: Anne: 1757-1836, gift 1787 med Jens Nielsen, Øster Pilgård, SV matr.12.
                       3: Sidsel: 1760-1763.

Peder Nielsen:
Født i Store Rudmose 1754, død i Landerhuse 1809.
Først nævnt på ejendommen 1783, også i 1788, bor ved Bjørnkjær (Landerhuse) som husmand med jord i 1801.
Gift i Brejning 1783 med Mette Kirstine Villadsdatter født i Odderbæk 1754, død i ejendommen 1796 i barselsseng. Hendes søn Peder (1778-1847) se Nr. Søndergård, V matr.12.
                      Børn:
                      1: Mariane: 1784-1823, gift i Hee 1822 med Laurids Hansen, Lybæk, død der.
                      2: Anne: 1790-1858, gift 1825 med Jens Kr. Knudsen, Dumpen, Brejning.
                      3: Kirsten: 1793-1875, gift 1823 med Jens Jensen, Kirkehuset SV matr.16.
                      4: Dødfødt søn: 1796.
Han blev gift 2. i Brejning 1797 med Abelone Madsdatter født o.1735, død i ejendommen 1798.
Han blev gift 3. i Nr. Omme 1798 med enken Johanne Svendsdatter.
I 1791 dyrker han 8 tdr. rugland fordelt på 13 tægter, hvor han i et middel år kan dyrke 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 4 tdr. havre samt bjerge 3 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 7 får med 3 lam. Jorden dyrkes først med byg (1 år) så to år i rad med rug og efter jordens godhed to eller tre år med havre, hvorefter den udlægges til græsning (antagelig i tre år). Han betalte årligt 4 rdl i afgift af småredsel til Brejninggaard og stod som regel i restance med beløbet.
Familien flytter til Landerhuse SV matr.22, omkring 1794, hvor stedet bliver til degnebolig. 

Niels Espensen:
Født i Lønborg 1744, død i Hovedskolen 1816. Kom fra Ringkøbing skole.
Fra 1794 sognedegn for Brejning og Nr. Omme menigheder og fæster under Brejninggaard i Øster Tudskær, hvortil der blev bygget 4 fag skolestue, i stedet for degnehuset i Kirkebyen.
Gift med Kirsten Eskildsdatter født på Bilring 1746, død i Kirkebyen 1820 som fattiglem.
                      Barn:
                      1: Anne Dorthea: 1789.

Niels Christian Harder:
Født i Skive 1779, død Hovedskolen 1832.
Bogtrykkersvend i Viborg 1804, strandridder i Fjaltring 1806 &1807, degn i Ringkøbing 1811, degn i Brejning 1816.
Gift i Viborg Gråbrødre 1804 med Cathrine Marie Kucherich født i Fjaltring 1781, død på Mosens Mark, Brejning 1859, se under Tudskær og Mose.
                      Børn:
                      1: Jørgen Christian: 1806 i Fjaltring - 1843 i Skive. Guldsmed.
                      2: Andreas Jacob Henneberg: 1807 i Fjaltring.
                      3: Hans Nicolai Møller: 1812-1847, død i Nykøbing Mors. Malermester.
                      4: Cathrine Kirstine: 1813-1891, gift 1836 med Mikkel Andersen, Mosens Mark.
                      5: Carl Ring: 1815-1881, gårdejer i Stadil.
                      6: Frederik Adolf: 1819-1826.
                      7: Rasmine: 1821-1911, gift 1848 med Anders Jensen Kamp, O matr.1d+2d.
                      8: Cecilie Kirstine: 1823-1892, gift i Hover 1853 med Jens Lauridsen, St. Rudmose.

Peder Staglund Pedersen:
Født i Bække 1796, død i Møborg 1863. Lærer og kirkesanger i Brejning 1832-1862.
Gift i Hjerm 1838 med Mette Marie Olesdatter født i Altonahus, Hjerm 1803, død i aftægtshuset ved Fjand bro, Sdr. Nissum 1870. Skolehuset lægges nordvest for kirkediget i 1835.
Ved matrikuleringen i 1844 fik Hovedskolen tillagt Brgd.matr.5, RT matr.6 og VK matr.5.
                      Barn:
                      1: Eiler: 1839-1870.
I kirkebogen for Sdr. Nissum står følgende for 27-4-1870: Mette Marie Olesen fandtes myrdet i sin seng ved et geværskud, som antages, af hendes søn, med hvem hun var tilflyttet sognet fem dage før mordet fra Vedersø og sad til leje i aftægtshuset ved Fjand bro. Begravet 30-4-1870.
Ejler Pedersen fandtes myrdet af et geværskud, som antages foranlediget af ham selv, morgenen efter, at han havde myrdet sin moder. Hans lig fandtes ude mellem klitterne. Begravet 30-4-1870.

Peder Jørgensen:
Lærer og kirkesanger i Brejning 1862-1870. Skolen flyttes til Tudskær igen i 1865 fra kirkediget.

Peder Chr. Larsen:
Lærer og kirkesanger i Brejning 1870-1877.

Niels Andersen Handrup:
Født i Faster 1848, død i Atterup 1907, Øster Egede sogn. Lærer og kirkesanger i Brejning 1877, lærer i Atterup skole og kirkesanger i Øster Egede kirke 1888-1907.
Gift i Brejning 1879 med Ellen Kirstine Kristiansen Jakobsen født i Ørsted 1860, død i Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa, USA 1925. Hun immigrerede til USA fra København 14-10-1913 med sin yngste datter Frida, til sønnen Otto, som boede i Harlan, Iowa.
                      Børn: (født i Brejning).
                      1: Anna: 1880, gift med brugsuddeler Hans Christiansen, Dalby, Fakse.
                      2: Otto: 1882-1955, død i Cedar Falls, Iowa. Immigreret til USA 1905.
                      3: Ejnar: 1884-1940, restauratør i Odense.
                      4: Anders: 1886. Immigreret til USA 1905.
Familien flytter til Atterup skole, Øster Egede sogn 1888. Her fødtes yderligere seks børn, hvoraf en datter rejste til USA 1912, vendte hjem til København 1917 og døde 1918, en datter døde spæd, to sønner og en datter immigrerede til USA. (WikiTree: Gunhilda (Handrup) Andersen).

Jens Lund (Christensen):
Født i Humlum 1857.
Skolelærer og kirkesanger i Brejning 1888-1917, kom fra Flynder. Først landmand og tømrer.
Gift 1884 med Sørine Marianne Knudsen født i Hvirring 1855.
                      Børn:
                      1: Knud Kristian Hedegaard: 1885.
                      2: Ane Johanne Sørine: 1887.
                      3: Anne Astrid: 1890.
Familien flytter til Vamdrup.

Gunner Friis Jensen:
Født i Tjele 1892, død i Viborg 1983, begravet i Foulum.
Lærer og kirkesanger i Brejning 1917-1957.
Gift i Klitmøller, Vester Vandet 1923 med Amalie Helene Bruhn født i Vang 1898, død i Viborg 1982, begravet i Foulum.
                      Børn:
                      1: Olav: 1924-1946, stud. polyt.  København, begravet Brejning, flyttet til Foulum.
                      2: Herdis: 1927-2005, gift 1952 med sognepræst Søren Fransen, Lysabild.
                      3: Holger: 1935-1984, læge, København.

                      Anders Peder Lauridsen, gårdejer, Gåsdal, vinterlærer 1900-1924.
                      Sigrid Kistrup, gift med møllebygger Kistrup, Spjald, vinterlærerinde 1921-1932.
                      Mathilde Lillebæk gift med Jens Lillebæk, Kirkebyen, vinterlærerinde 1925-1970. 

Brejning hovedskole blev nybygget ad to omgange i 1919 og 1929, og kun udhuslængen af den gamle skole blev stående tilbage. Sidste tilbygning mod øst i 1941.

Emil Stubkjær:
Lærer og kirkesanger i Brejning 1958-1967. Skolen nedlægges i 1967, men skolejorden er frasolgt tidligere.

Brejning kommune, fra 1970 Videbæk kommune:
Degneembedet ejede fra 1816 SV matr.1, Brgd. matr.5 og Vk matr.5.
Køber 12-12-1867 (21-545) Randbæk matr.19.
Sælger 12-12-1906 (44-351) SV matr.1b til Anders Lauridsen, Gåsdal, samt Randbæk matr.19.
Sælger 12-12-1906 (44-532) SV matr.1c til Mads Christian Olesen, Gl. Præstegård, SV matr.6a.
Sælger 12-12-1906 (44-532) SV matr.1d til Søren Christian Madsen Kildsig SV matr.4b.
Sælger 12-12-1906 (44-532) SV matr.1e til Henrik Andersen, Kildsig SV matr.3a.
Sælger 12-12-1906 (44-533) Væggerskilde matr.5 til Ole Armose Sørensen, Torhuse RT matr.2.
Sælger 12-12-1906 (44-532) SV matr.1f til Mathias Christian Christiansen, V matr.6e.
Sælger 12-12-1906 (44-533) SV matr.1g til Jens Christian Christensen, V matr.7c.
Sælger 12-12-1906 (44-533) SV matr.1h til Christen Andersen Søgaard¸O matr.2k.
Sælger 12-12-1906 (44-533) SV matr.1i til Mads Sørensen, SV matr.5m.
Sælger 23-12-1910 (47-172) Brgd.matr.5a til Jeppe Knudsen Kamp, Blæsbjerg V matr.6a.
Sælger 28-2-1911 (47-246) Brgd. matr.5b til Iver Pedersen, Kildsig SV matr.2a.

Freddy Bundgaard Philbert:
Køber 30-10-1970 SV matr.1a, fabrikant, Jysk Værktøjs Agentur.

Jysk Værktøjs Agentur Aps:
Køber 14-3-1978.

Anne Merete Quist Bruus-Jensen & Per Bruus-Jensen:
Køber 7-8-1984. Driver trykkerivirksomhed.

Nis Quist Johansen:
Køber 1-12-2006, forriges søn.

Lykkebo:
Sydvestlige ejerlav matrikel 1e,l,15l, Flyvepladsvej 3:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1e,l,11r,15l,34k.
Thomas Røjkum Lauridsen:
Født på V matr.18a 1908, død samme sted 1961.
Køber 2-11-1935 SV matr.1e,l,15l fra sin fødegård V matr.18a. Bygger ejendommen 1935.
Køber 2-11-1935 SV matr.34h fra Niels Kristian Nielsen Stadsbjerg, SV matr.14c,15b.
Familien flytter til hans fødegård V matr.18a.

Martinus Mouridsen:
Køber 1-5-1936, se Opsund matr.1m.
Familien flytter til Brejninggaards Mark.

Peder Rasmussen Nielsen:
Køber 18-9-1941.

Karl B. Bendtsen:
Køber 16-4-1942, kom fra Bølling.

Arne Johnsen:
Født 1916.
Køber 19-9-1942, kom fra Skjern.
Gift med Ninna Emilie Nielsen født i Bølling 1917.
                      Barn:
                      1: Lilly: 1943.

Krarup Smith:
Født i Brænderigården, Brejning 1905, død i Spjald 1978.
Køber 25-10-1944, landmand i Snærlund, Haunstrup 1933-1944. Efter brand bosat i Snejbjerg 1944.
Køber 3-2-1948 SV matr.11r fra Svend Vestergaard¸ Mosen SV matr.11a.
Gift i Ådum 1933 med Dagmar Hansen født i Ølgod 1908, død i Spjald 1995.
                      Børn:
                      1: Karl Vilhelm: 1933, født i Ådum, gårdejer i Muldbjerg, Hover.
                      2: Ingrid Krarup: 1936-1939.
                      3: Kurt Krarup: 1938, eftermand på gården.
                      4: Ingrid Krarup: 1941. Gift 1. med Peter Dinesen, 2. med Christian Lyngsø,
                                                    Brande.
                      5: Poul Stokholm: 1942-2008. Bosat i Bramdrupdam, Bramdrup.
                      6: Esther: 1943. Gift med Allan Kyed, København.
                      7: Anna-Lise: 1944 i Snejbjerg - 2006. Bosat i Aarhus
                      8: Eva Krarup: 1948. Gift med Søren Klinkgaard, Grindsted.

Kurt Krarup Smith:
Født i Haunstrup 1938, forriges søn.
Køber 16-7-1966, forpagter gården fra faderen 1961-1966.
Køber 29-12-1971 SV matr.1d fra Anders Lauridsen, Gåsdal SV matr.15a.
Køber 9-4-1974 Brgd.matr.1ao fra Martin Iversen, Sdr. Mosegård.
Køber 4-1-1980 SV matr.11z fra M. Bach.
Køber 14-11-1883 SV matr.11ø fra Aage Kjær Nielsen, Mosen.
Køber 20-3-1989 SV matr.34d fra Kristian Zink, Kildsig.
Gift i Finderup 1961 med Karen Marie Pedersen født i Nees 1940, se R matr.7.

Lars Jørgen Mortensen:
Køber 16-2-2000. Født i Borris.

Henrik Knudsen:
Køber 15-5-2006, gårdejer i Ølstrup, gården drives herfra.

Højborg:
Sydvestlige ejerlav matrikel 1h, Fuglehøjvej 2:
Christen Andersen Søgaard:
Køber 12-12-1906 (44-533) matr.1h fra Hovedskolen, ejer Opsund matr.2k, Pilgård.

Martin Nielsen Pedersen:
Køber 17-6-1930, ejer Opsund matr.2b.

Viggo Bruhn Pedersen:
Født i Opsund matr.2b 1903. Død i Brørup 1976.
Køber 17-11-1933 SV matr.1h+k, forriges søn og bygger ejendommen. Flytter til Dover, Lintrup.
Køber 7-5-1940 ubebygget parcel SV matr.1i af faderen Martin Nielsen Pedersen.
Sælger 5-12-1946 ubebygget parcel SV matr.1p til Jens Christian Jensen, Opsund.
Køber 5-12-1946 ubebygget parceller SV matr.3p,6s fra Anders Søndergaard, Opsund.
Gift i Brejning 1933 med Magdalene Beining født i Arrild 1908. Død i Brørup 1992.
                      Børn:
                      1: Holger: 1935.
                      2: Bruno: 1937. Gårdejer i Dover, Lintrup.
                      3: Ove: 1940.
                      4: Margit: 1941.

Mejnert Marinus Mouridsen:
Født i Vorgod 1909, død i Videbæk 1994. Se Opsund matr.1m.
Køber 25-10-1947, SV matr.1h, kom fra Vorgod. Se SV matr.12d og RT matr.3a.
Gift i Brejning 1937 med Karen Ahle Andersen født i Væggerskilde Vk matr.1a 1918, død i Vide-bæk 1982.
                      Børn: (børn født indtil 1950):
                      1: Vagner Ahle: 1937 i SV matr.12d.
                      2: Gurli Magda: 1939 i do.
                      3: Mourids Peder: 1941 i do.
                      4: Laurids Møller Keseler: 1943 i Torhuse RT matr.3a.
                      5: Maren: 1945 i do.
                      6: Bøje: 1946 i Vorgod.
                      7: Eli: 1948-1949.
                      8: Eli Ahle: 1949.

Laurids Olsen:
Køber 28-11-1949. (Oprindelig SV matr.1h,i,3p,6s, nu under SV matr.1h).

Peder Kristian Christensen:
Køber 1-10-1953.
Flytter til sin fødegård i Hestkær, Finderup.

Andreas Tang (Andersen):
Født i Gudum 1938.
Køber 21-10-1961.
Køber 14-2-1972 SV matr.1r af Kristian M. S. Lauridsen, Opsund.
Køber 9-9-1999 & 14-1-2000 jord fra Petrea Søndergaard og Henry Pedersen.
Gift i Hedensted 1961 med Grethe Pedersen født i Hedensted 1940.
Flytter til Spjald.

Kurt Sylvestersen:
Køber 30-3-2000.

Mikael Sylvestersen:
Køber 2-7-2002.

Fuglehøj:
Sydvestlige ejerlav matrikel 1m, Fuglehøjvej 4:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1m,11e,i,12q,Hanning matr.1y.
Aage Pedersen:
Ejer Opsund matrikel 2b, Fuglehøjvej 1, se der.
Køber 22-9-1941 ubebygget parcel SV matr.1m af broderen Viggo Bruhn Pedersen.
Sælger 17-3-1944 parcellerne SV matr.1n,4u til Fanuel Lindholt Lauridsen, Gåsdal.
Sælger 17-3-1944 parcel SV matr.1o til Niels Ejner Kristiansen, Brejning.

Ejnar Kristensen:
Født i Herborg 1911, død i Videbæk 1990.
Køber 7-4-1945 SV matr.1m, bygger ejendommen omkring 1941.
Gift i Finderup 1940 med Ella Johanne Mortensen født i Hestkær, Finderup 1909, død i Videbæk 1991.
                      Børn:
                      1: Laura Elise: 1941.
                      2: Sofie: 1945.
                      3: Edvard: 1947.
                      4: Jenny: 1950.

Hans Alfred Vad Nørremark:
Født i Dejbjerg 1951.
Køber 24-1-1978.
Køber 6-9-1988 1/3 af SV matr.1z,11aa fra A. P. Knudsen.
Køber 22-11-1989 resten af SV matr.1z,11aa fra Johannes W. Jacobsen, Hestkær.
Gift i Dejbjerg 1977 med Laura Dideriksen født i Dejbjerg 1953.

Sydvestlige ejerlav matrikel 1n, Fuglehøjvej 7:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1n,o,4u.
Niels Ejner Kristiansen:
Født i V matr.6e 1902, død i Brejning Kirkeby 1958. Ejer Opsund matr.2l+m, se der.
Køber 28-2-1944 SV matr.32f af Fanuel Lauridsen.
Køber 17-3-1944 SV matr.1o, ubebygget parcel fra Aage Pedersen, Opsund matr.2b.
Sælger 24-4-1944 SV matr.32b til Laurids Lauridsen, Gåsdal.

Fanuel Lindholdt Lauridsen:
Bor på Brejningvej 36, Gåsdal, handelsmand.
Køber 1-10-1940 SV matr.32b af Laurids Lauridsen, Gåsdal.
Sælger 28-2-1944 SV matr.32b til Niels Ejner Kristiansen.
Køber 17-3-1944 SV matr.1n,4u, ubebyggede parceller fra Aage Pedersen, Opsund matr.2b.
Køber 9-8-1945 (skøde 7-4-1947) SV matr.1o.

Niels Jacob Nielsen:
Køber o.1951 SV matr.1n,1o,4u.

Jacob Christensen:
Køber 4-7-1962.
Flytter til sin fødegård i Hestkær, Finderup.

Hans Sørensen:
Køber 22-9-1975.

Bente Irene Møller:
Køber 24-3-1976.

Bent Jensen:
Køber 25-8-1977.

Niels Poulsgaard Jensen:
Født i Idom 1943.
Køber 28-9-1977.
Køber 29-11-1984 SV matr.4q fra Karen Marie & Jørn Jessen, Fuglehøjvej 3.
Gift 1972 med Marie Thommesen født 1950 i Nr. Felding.

Dennis Reinhold Juhl:
Køber 10-6-2022.

Sydvestlige ejerlav matrikel 1p, Ringkøbingvej 39:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1p,3n,3q,6d,6t.
Jens Kristian Jensen:
Født Sv matr.5d 1920, død i Hestkær, Finderup 1982.
Køber 5-12-1946 ubebygget parcel SV matr.1p af Viggo Bruhn Pedersen, SV matr.1h.
Køber 5-12-1946 ubebygget parcel SV matr.3q fra Anders Søndergaard, Opsund.
Køber 10-6-1948 ubebyggede parceller SV matr.3n,6d af broderen Peder Jensen Lykke, Opsund.
Gift i Ringkøbing 1947 med Irma Dahl Christiansen født i Vestmannahavn 1929, død i Hestkær 2011.
Familien flytter til Hestkær, Finderup, hvor han er murermester.
                      Børn: (født i Opsund, yderligere seks født i Hestkær):
                      1: Jakob Lykke: 1948.
                      2: Karsten Lykke: 1950.
                      3: Anna Lykke: 1951.
                      4: Jens Lykke: 1952.
                      5: Else Kathrine Lykke: 1955.

Kristian Mettinus Svenning Lauridsen:
Født i Viftrup Randbæk matr.1e 1908, død i Spjald 1993.
Køber 1-10-1955, kom fra Gl. Landevej 20. Se også SV matr.3c.
Sælger 14-2-1972 SV matr.1r til Andreas Tang SV matr.1h.
Flytter til Spjald, hvor han er ejendomsmægler.

Karl Kristian Nielsen:
Køber 27-12-1974, ejendommen med lidt jord, SV matr.1p.

Jørgen Madsen:
Køber 9-7-1984.

Henry Madsen:
Køber 20-6-1985.

Erik Vestergaard:
Køber 3-2-1988.

Videvang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 1q, Flyvepladsvej 2:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1q,11s,34e.
Jens Sundgaard Hansen:
Kom fra Nysogn, bygger ejendommen som statshusmandsbrug.
Køber 11-6-1936 ubebygget parcel SV matr.34d af Martin Møller, Nygård V matr.13 m.fl.

Niels Bonde Vendelbo:
Født i Sædding 1910, død i Brejning Kirkeby 1976.
Køber 11-6-1936.
Gift i Sdr. Lem 1936 med Bodil Kirstine Mikkelsen født i Sdr. Lem 1908, død i Spjald 1993.
                      Barn:
                      1: Henny: 1937.

Laurids Kristian Damgaard:
Født i Nørhede, Nr. Omme 1903, død i Spjald 1979, begravet i Nr. Vium.
Køber 1-5-1943 SV matr.34e, kom fra Skærbæk, Nr. Vium.
Køber 2-9-1947 af Thomas Røjkum Lauridsen SV matr.18a.
Køber 3-2-1948 parcel SV matr.11s af Svend Vestergaard, Mosen SV matr.11a.
Gift i Tiphede 1927 med Mette Marie Jensen født i Barde, Vorgod 1907, død i Nr. Vium 1942.
                      Børn:
                      1: Elly: 1928, gift 1949 med Claus Emmanuel Thomsen, Ballum.
                      2: Ingrid: 1929-2011, gift 1950 med Jens Ejnar Lillelund Jensen, Vorgod.
                      3: Dødfødt pige: 1931.
                      4: Erna: 1933, gift 1951 med Arne Richard Mortensen, Bølling, død i Skjern.
                      5: Sigfred: 1937. Død i København.
                      6: Egon: 1939-1998, tømrermester i Spjald.
Gift 2. i Brejning 1954 med Ane Marie Overgaard født i Vind 1904. 

Laurids Pedersen:
Født i Dejbjerg 1935, død på ejendommen 1996.
Køber 1-6-1960.
Gift i Nysogn 1960 med Karen Birthe Tejlade Nielsen født i Nysogns skole 1941.

Karen Birthe Tejlade Pedersen:
Arver 13-5-1997, forriges enke.

Lars Jørgen Mortensen:
Køber 21-6-2004 og lægger jorden sammen med Flyvepladsvej 3.

Thomas Garner:
Køber 19-11-2004 bygningerne med lidt jord.

Åse Garner:
Køber 30-6-2008.

Corinna Sønderby Sørensen & Jonas Lauridsen:
Køber 3-9-2020.

Kildsig:
Navnet Kildsig betyder et sumpet område med kildeudspring.
I årene omkring 1600 boede der en mand ved navn Kristen på den ene af de tre gårde. Inden 1619 var han død og havde efterladt sig en enke ved navn Maren, og denne Maren var tilsyneladende udstyret med et temperament, der på sigt gjorde hende forhadt blandt sognets beboere, og det endte med, at hun blev anklaget for trolddom og sluttelig brændt som heks i 1619. På de to andre gårde er samtidig nævnt Kristen Pedersen og Anne Jepsdatter (Se Brejning sogns historie indtil 1726).

I 1646 siges det, at der er tre boliger i Kildsig, alle fæstegårde under Brejninggaard. De tre ejendomme er dem, som senere kaldes Store Kildsig, Lille Kildsig og Kildsigmose. De ligger næsten på en linie øst-vest med Store Kildsig østligst, Kildsigmose i midten og Lille Kildsig vestligst.

22-10-1660 er disse ejendomme med i den fælles beregning af landgilden, som er nævnt under SV matr.1. I de forskellige regnskaber fra årene frem mod år 1700 nævnes Kildsigmose altid for sig selv, og det gennemgående træk er, at fæsteren i Store Kildsig nævnes først, derefter fæsteren i Lille Kildsig, og dette princip er fulgt herunder for de to gårde, indtil de omkring 1700 benævnes Store og Lille Kildsig.

Store Kildsig, Kildsiggård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 2, Kildsigvej 21:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2a, Brgd.matr.1ka.
Povl Pedersen:
Besidder en bolig i Kildsig 1-10-1661. Nævnt i matriklen 1664, hvor fæstegården kaldes ”gadehus”.

Knud Jensen:
Han er fæster på gården i 1671-1673 ifølge skattemandtallet, hvor han svarer skat af 1 datter.

Peder Knudsen:
Er på gården ifølge skattemandtal 1674, betaler skat af 1 tjenestepige.
I mandtallet til ildsted- og kvægskat i 1677 har han 2 ildsteder og 2 køer.

Jens Mortensen:
I mandtallet til kop-og kvægskat 1678 nævnes han med hustru sammen med fæsterne i Lille Kildsig, Dumpen og Mose med tilsammen 1 dreng (karl), 4 køer, 1 kalv, 19 får og 1 bitræ. Det er første gang, han nævnes.
I skattemandtal 1681 har han 1 tjenestepige.
I forarbejderne 1683 til matriklen 1688 sættes hans Hk til 2-5-1-1 og sammen med fæsteren i Kildsigmose har han 1 karl, 2 piger, 2 heste, 2 køer og 1 ungnød, 5 får, 2 bitræer og 2 svin på 3 år. Antal dyr varierer ganske lidt i mandtallet i disse år. Hans kone nævnes også i disse år, men uden navn.
Jorden blev opmålt 27-9-1683 til forarbejderne til matriklen 1688. Han havde ringe fædrift på heden og ringe tørvegravning samme sted. Marken gik i øst-vestlig retning og lå nord for fæstegården. Markstykket kaldtes Moseagre og bestod af 48 markstykker, som kaldes rugjord bestående af sand og stengrund med ”ganske lidet muld”. Blev tilsået i 3 år, første år med byg, andet år med rug og tredje år med havre, hvorefter jorden hvilede i 3 år.
Ifølge den endelige beregning sattes den dyrkede jord til ¼ middel og ¾ skarp jord. Der kunne årligt bjerges 1 godt læs hø, og der var græsning til 3 høveder i et middel år. Hartkornet blev nedsat fra
2-5-1-1 til 1-5-0-2, men blev dog sluttelig sat til 1-6-0-0.
Han og hans kone er nævnt sidste gang i skattemandtallet 1685.

Peder Christensen:
Først nævnt i ekstraskatteregnskabet 1690, hvor han var gift og havde 1 tjenestepige. Nævnt sidste gang i 1726.
1708: Hk: 1-6-0-0, landgilde: 2 harboe pund smør.

Niels Andersen:
Nævnt på gården i 1731 og 1739, men er død før datterens konfirmation i 1748.
Gift med Anne Mortensdatter født i St. Røjkum V matr.15, død på gården 1775.
                      Børn:
                      1: Maren: o.1728-1759, gift med eftermanden.
                      2: Karen: o.1731, konfirmeret 1748, fadder 1749.

Anne Mortensdatter:
Nævnes som ”Niels Andersens enke” som fæster af gården i 1755.

Christen Madsen:
Født i Askov, Nr. Omme o.1728, død på gården 1794. Se Brejninggaard skifteprotokol 1732 s.36b, skifte efter faderen Mads Jensen Bjørnkjær, Askov, Nr. Omme.
Gift i Brejning 1757 med Maren Nielsdatter født på gården o.1728, død på gården 1759.
                      Barn:
                      1: Kirsten: 1759.
Der er skifte efter Maren Nielsdatter i Brejninggaards skifteprotokol 1759 s.36b-40b, hvori nævnes ”den salig kones moder, Anne Mortensdatter, på aftægt”. Gården bestod af salshus på 16 fag, hvori kun nævnes dagligstue og køkken, lade på 21 fag, fæhus på 10 fag og svine- og fårehus på 4 fag. Besætningen bestod af 2 heste, 2 3 års stude, 3 køer, 13 får, 1 svin og 1 bistok.
Gift 2. i Brejning 1759 med Maren Nielsdatter født i Øster Pilgård o.1726, død på gården 1764.
                      Børn:
                      1: Mads: 1761-1763.
                      2: Niels: 1764, døbt 1765, i lægdsrullen 1790 står:”23 år, forvokset, slettes”.
Der er skifte efter Maren Nielsdatter i Brejninggaards skifteprotokol 1764 s.86a-88b, hendes broder, Niels Nielsen Pilgaard, er værge for børnene, til stede var også Christen Madsens broder, Jens Mad-sen, i Vesterbæk.
Gift 3. med Dorthe Christensdatter død på gården 1778, ikke ført i kirkebogen, kun i skiftet.
                      Børn:
                      1: Hans: 1767-1805, eftermand på gården.
                      2: Maren: 1771-1848, gift 1800 med Peder Nielsen, Kassentoft.
Der er skifte efter Dorthe Christensdatter i Brejninggaards skifteprotokol 1778 s.547-548.
Trolovet i Assing 13-10-1778, gift 4. gang i Brejning 8-11-1778 ifølge Assing kirkebog med Karen Lauridsdatter født i Hvedde, Assing o.1746 (kgb. mgl.), konfirmeret 1760, død i Kildsig 1791.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1780.
                      2: Karen Marie: 1782.
Der er skifte efter Karen Lauridsdatter i Brejninggaards skifteprotokol 179 s.576-578, idet skiftet var udsat nogle måneder ind i dette år p.g. af ”den grasserende syge”, der plagede sognet. Børnenes moders brødre var ikke mødt, da de kendte boets ringe omstændigheder og derfor bad om at slippe for besværet med at komme den lange vej. Brejning kirkebog døde er heller ikke ført dette år!
I stuehuset nævnes nu stue, kælder og fremmers. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 1 bøll og 2 ungnød samt 12 får.
I 1791 havde han 11 tdr. rugland delt i 11 tægter, hvor han i et middel år kunne høste 11 tdr. rug, 8 tdr. byg og 4 tdr. havre samt bjerge 8 læs hø. Besætningen bestod af 1 trækhest, 4 køer 2 stude, 2 ungnød, 13 får med 7 lam og 1 svin. I afgift af småredsel til Brejninggaard betalte han årligt 1 rdl, og stod som regel i restance. Jorden blev dyrket på samme måde som nævnt under Tudskær.

Hans Christensen: (kaldes Hans Christian):
Født på gården 1767, død samme sted 1805, forriges søn.
Faderen overlader ham gården 22-1-1794 p.g. af alderdom og skrøbelighed ifølge afkald i Brejninggaards skifteprotokol 1794 s.595-596. Besætningen bestod af 1 hest, 3 røde køer og 1 rød tyr samt 30 får.
Køber 8-1-1796 læst 7-6-1838 (7-880) gården til selveje fra Brejninggaard.
Gift i Brejning 1793 med Sidsel Poulsdatter født i Opsund matr.2 o.1769, død på gården 1827.
                      Børn:
                      1: Dorthea: 1795.
                      2: Maren: 1796-1851, død ugift i Brejning kirkeby.
                      3: Christen: 1799-1876, gift 1.1831, gift 2 i Dejbjerg 1852, død i Sdr. Lem. Ejer af
                                            Kongensbjerg, Brejning.
                      4: Anna:  1801-1802.
                      5: Poul: 1802.
                      6: Mads: 1803-1855, død i Hee. Gårdejer i Halby, gift, hængte sig.
Sidsel Poulsdatter blev gift 2. i Brejning 1805 med Laurids Iversen fra Hee.
                      Børn:
                      1: Mariane: 1806-1856, gift i Madum 1829 med Jens Bang Poulsen, R matr.7.
                      2: Karen: 1808-1895 i Hvingel, Hee. Gift med Jørgen Toft, Lystbækkær, Torsted.

Laurids Iversen:
Født i Hee 1770, død i gårdens aftægtshus 1841.
Overtager gården 20-10-1805 ved ægteskab med forriges enke læst 7-7-1838 (7-181).
Gift 2. i Brejning 1827 med Anne Christensdatter født i Kildsigmose 1780, død på aftægt 1845.
Sælger gården i 1838 mod aftægt i et hus bygget på gårdens hedemark (7-908).

Christen Jens Christiansen kaldet Christen Jensen:
Født i Øse, Ribe 1807, død i Nr. Vium 1860.
Køber 22-6-1838 (7-899), kom fra Staby.
Ved matrikuleringen i 1844 får gården tillagt Randbæk matr.18, og Hk nedsættes til 1-5-2-½.
Gift i Ulkebøl 1834 med Kirsten Thuesdatter født i Tim 1808, død i Skærbæk, Nr. Vium 1858.
                      Børn:
                      1: Anne Marie: 1837.
                      2: Jens Christian: 1840 i Brejning, gift i Ådum 1863, død i Herning 1903.
                      3: Agnete: 1842 i do., gift i Faster 1870, død i Borris 1928.
Familien flytter til Nr. Vium i 1843, her fødes tre børn mere

Jens Olesen:
Født i Vester Kirkegård, Hover 1806, død på gården 1883.
Køber 4-7-1844 (10-199), kom fra Bækhus nu kaldet Lillebæk, SV matr.23b.
Sælger 31-1-1856 (16-34) SV matr.2b til Jens Nielsen, Rudmosevej 4.
Sælger 25-2-1874 (24-60) SV matr.2c til Poul Madsen Kamp, sammenlægges med hans parcel SV matr.16a.
Gift 1.i Brejning 1840 med Kirsten Christensdatter født i Ølstrup 1807, død på gården 1849.
                      Børn:
                      1: Christiane: 1840, gift 1880 med smed Laurids Møller Jensen, Kildsig.
                      2: Ole Christen: 1844-1852.
                      3: Dorthea: 1845-1903, gift i Ølstrup 1878. Død i Gl. Flytkjær.
                      4: Christen: 1847-1847.
                      5: Christen: 1848-1922, død i Velling, fra 1905 Christen Kamp. Gårdejer.
Gift 2.i Brejning 1850 med Karen Jensdatter født i Lille Kildsig 1816, død på gården 1871.
                      Børn:
                      1: Karen: 1851-1853.
                      2: Kirsten: 1852-1935, gift 1882 med Anders Stampe Niels Christiansen, se R.4a.
                      3: Ole Kristian: 1853, gift 1880, skomager i Vantinghus SV matr.23a.
                      4: Jens: 1856-1930. Død i Lemvig, gårdejer, præst.
                      5: Carl: 1857-1920, død i Ringkøbing, begravet i Brejning, se SV matr.17b+d.

Jens Jensen senere Jens Jensen Kildsig:
Født på gården 1856, død i Lemvig 1930. Forriges søn.
Køber 17-12-1879.
Han var korporal og sergent i den danske hær, før han rejste til USA, hvor han tog teologisk embedseksamen på Chicago Theological Seminarium 1889. Præst i Det Danske Evangeliske Lutherske kirkesamfund i Amerika 1889-1921.
Præst for Timring-Tiphede kirker 1921-1926. Flytter herefter til Lemvig.
Gift i Lomborg 1887 med Marie Kirstine Mose (1861-1941). Han kom hjem fra Chicago og holdt bryllup med hende. De rejste retur til New York 15-8-1887, han som ”student”.

Kristian Johansen:
Født i Impgård, Thorning 1856, død i Skjern 1925.
Køber 8-6-1881 (26-327), kom fra Najbjerg, Timring.
Gift i Vorgod 1881 med Kirsten Marie Kristensen født i Ahle, Vorgod 1858, død i Skjern 1943.
                      Børn:
                      1: Jens Kristian: 1882-1954, død i Gjellerup.
                      2: Ane Kirstine: 1884-1953, død ugift i Skjern.
                      3: Johan Holstein Impgaard: 1887-1954, staldkarl, tømmer- og kreaturhandler i
                                                                        Vorbasse 1911, gift i Skjern 1939, død i Skjern.
                      4: Mariane Mathilde: 1889-1890.
                      5: Janus Kristian: 1881-1972, død ugift i Skjern.

Jens Jensen:
Født i No 1818, opholder sig på gården i 1890, enkemand. Død på gården 1896.
Køber 16-3-1892 (34-13) og sælger straks videre til sin stedsøn. Kom fra SV matr.12b, se dér.
Gift 2. i Brejning 1891 med Mette Marie Knudsdatter, enke efter Jens Jensen Kamp, se Væggerskilde matr.1a, Magersped Opsund matr.5a og Opsund matr.4b,1c, forældre til eftermanden. Hun døde i Trehede, Ølstrup 1914.

Knud Jensen:
Født i Magersped O matr.5a 1850, død i Skjern 1915, begravet på Brejning kirkegård. Kom med sin familie fra V matr.3c,10e, se der.
Køber 27-4-1892 (34-63) af formanden, hans stedfader. Han skal give ham og moderen aftægt, som bl.a. indebærer to gange kørsel til Brejning kirke årligt (ca.500 m!).
Køber 25-4-1896 (36-407) SV matr.7d af enke Maren Nielsen, Kassentoft.

Iver Pedersen:
Født i Hee 1855, død i Skjern 1947, begravet i Brejning.
Køber 8-4-1899 (38-525) af formanden, som var gået fallit. Kom fra Gammelgård, Sdr. Lem.
Køber 27-2-1907 læst 29-1-1908 (45-335) SV matr.5c.
Da han sælger gården videre i 1908 beholder han SV matr.5c+2i og bygger her.
Sælger 3-1-1913 SV matr.5c+2i til Christen Laurids Christensen, Lildvang.
Sælger 13-1-1914 (49-44) SV matr.5u til samme.
Gift med Mariane Lauridsen født på Husted 1847, død i Kirkebyen 1931.
                      Børn: (3 døde som små):
                      1: Johanne Sofie: 1884 i Sdr. Lem - 1947 i Brejning, gift med Karl Jensen, Kildsig.
                      2: Karen: 1888 i Sdr. Lem - 1918 i Kildsigmose, gift med Niels Christian Andersen.

Karl Jensen:
Født i Nr. Omme 1882, død i Brejning 1930.
Køber 9-5-1908 (45-428), forriges svigersøn.
Gift i Brejning med Johanne Sofie Pedersen født i Sdr. Lem 1874, død i Brejning 1947.
                      Plejebarn:
                      1: Emma Pedersen: 1908 i Resen. Mor 1925 til Evald Højgaard se SV matr.5b.
                                                         Gift 1928 med musiker Jakob Kjærgaard Hansen, Nr. Omme.
Familien flytter til Højgård SV matr.13a,12h, o.1912.

Peder Astrup Andersen:
Født i Østergård, Muldbjerg 1884, død i Skjern 1959.
Køber 18-3-1912 (47-580).
Køber 18-3-1912 (47-580) SV matr.7d. Bliver bebygget som Hedeager i 1934.
Sælger 21-6-1930 SV matr.2g til Martin Nielsen Pedersen O matr.2b.
Gift i Nr. Nissum 1913 med Madsine Elvine Sørensen Grantoft født i Nr. Nissum 1892, død i Skjern efter 1969.
                      Børn:
                      1: Laura Astrup: 1914-1998, gift 1937 med Jacob Jensen, Sdr. Bork. Død i Skjern. 
                      2: Jens Astrup: 1915, bosat i Hjørring.
                      3: Søren Grantoft Astrup: 1916, gdr. på Elmelund, Thorsted.
                      4: Mette Muldbjerg Astrup: 1919, gift Agner Nørbo, Laurbjerg.
                      5: Svend Astrup: 1921-1999, gårdejer på Brejningvej 21.
                      6: Marie Astrup: 1922, gift i Skjern 1951 med restauratør Laurids Jensen, Struer.
Peder Astrup Andersen bygger ny ejendom på Brejningvej 21, Hedeager SV matr.7d 1934.

Søren Christian Madsen (Bollerup):
Født i Kildsig SV matr.4b 1910, død i Spjald 1982.
Køber 26-3-1931. Gården brændte tre gange, mens han ejede den.
Køber 9-9-1931 SV matr.2c fra Karl Pedersen (Rudmose).
Han har fremstillet kirkeskibet i Brejning kirke i 1929.
Gift i Rindum 1931 med Karoline Kirstine Vang født i Rindum 1909, død i Spjald 1988.
                      Børn:
                      1: Lilly Bollerup: 1931-2003, gift 1960 med Gerluf Andersen, Ringkøbing.
                      2: Emma Bollerup: 1933-1933.
                      3: Edith Bollerup: 1935-1990, gift med Poul Olesen, Spjaldgård, begr. i Brejning.

Arne Jensen Kirk:
Født i Tim 1902, død i Spjald 1985.
Fogedudlægsskøde 21-6-1935 efter tvangsauktion 10-1-1935.
Køber 19-1-1937 Brgd. matr.1ka.
Sælger 19-1-1937 SV matr.2m til Christen Jensen, Kildegård.
Sælger 21-5-1946 SV matr.2c til Magnus Georg Hansen, Kildsig.
Flytter Bækmarksbro og 1950 til Sdr. Søndergård V matr.19a, se videre der.

Lars Thorkild Eg:
Født i Bindesbøl, Ådum 1910, død i Holstebro 1993.
Køber 30-4-1948, kom fra Dalager, Borris. Se Opsund matr.2p.
Gift i Hoven 1934 med Mary Edith Enevoldsen født i Dyrvig, Hoven 1911, død i Holstebro 2000.

Peter Marinus Jensen:
Født i Ramme 1909, død i Spjald 1993.
Køber 14-2-1949, kom fra Raakjær, Flynder.
Gift i Arnborg 1939 med Karen Vita Iversen født i Lomborg 1916, død i Spjald 1988.
                      Børn:
                      1: To dødfødte sønner: 1940, født i Heagergård, No.
                      2: Jørgen: 1941, født i do.
                      3: Christian Frederik: 1943, født i do.
                      4: Niels: 1944, født i do.
                      5: Karsten Bo: 1948, varmemester i Spjald, se V matr.21e. Født i Flynder.
                      6: Johanne Elisabeth: 1952.
Gift 2. 1989 med Magna Kirstine Kortnum født i Ramme 1912, død i Spjald 2005, bisat i Ramme.
Flytter til Hovedgaden 27, Spjald 1973.                     

Erik Thusing:
Køber 15-6-1973. Salgskonsulent. Død i Skjern 2023, 79 år gl.

Hanne Gurli Thusing født Evertsen:
Køber 15-2-1982 på tvangsauktion, forriges hustru.

Solveig Mahler:
Køber 19-12-1991.

Mette Mølgaard Schmidt & John Næsgaard Schmidt:
Køber 1-8-2018, kom fra Bilring, se videre dér.

Rudmosevej kaldtes i folkemunde i nogle år for Apostelstræde. I nr.4 boede Simon Brøde Holm, i nr.3 boede Peder Klemensen, i nr.5 boede Jakob Stensig Madsen og i Kildsigvej 9, hvor Rudmosevej udmunder i Kildsigvej, boede Johannes Vestergaard.

Rudmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 2b, Rudmosevej 4:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2b, Brgd. matr.4a.
Jens Nielsen:
Køber 31-1-1856 (16-34) SV matr.2b fr SV matr.2a, har bygget ejendommen før 1855, som altså er en Kildsiggård, ikke en Rudmosegård, selv om den har fået dette navn!
Boede som indsidder i Lillebæk SV matr.23b, flytter til Sandbæk matr.1b, se dér om familien.

Søren Mikkelsen:
Født i Store Rudmose 1834, død på gården 1923. Veteran fra Krigen 1864, erindrings medalje 1876.
Han fik Hædersgaven på 100 kroner pr. år fra 1914 til sin død for deltagelse i krigen.
Køber 9-12-1858 (17-440).
Køber 22-9-1886 (30-235) Brgd. matr.4a.
Gift i Brejning 1860 med Edel Pedersdatter født i Heager, Hee 1823, død på gården 1903.
                      Barn:
                      1: Barbara Marie: 1866-1934, gift med eftermanden.

Mads Pedersen (Rudmose):
Født i Sevel 1863, død i Spjald 1937.
Køber 11-7-1888, forriges svigersøn.
Køber 20-3-1909 (46-373) SV matr.2c.
Gift i Brejning 1887 med Barbara Marie Mikkelsen født på gården 1866, død i Spjald 1934.

                      Børn:
                      1: Peder Marinus Cecilius: 1888-1969, slagter, vognmand, død i Snejbjerg.
                      2: Edel Emma: 1890-1891.
                      3: Søren: 1892, immigreret til Enumclaw, USA 1913.
                      4: Edel: 1895-1984, bosat i Spjald, ugift.
                      5: Niels: 1897-1976, til sidst kioskejer i Spjald, Hovedgaden 2. Ugift.
                      6: Carl: 1902-1988, eftermand på gården.
                      7: Maren Cecilie: 1907-1971, gift 1941 med Jens Madsen Bindesbøl, Sdr. Omme.
Flytter til Hovedgaden 27, Spjald.

Carl Pedersen Rudmose:
Født på gården 1902, død i Brejning 1988.
Køber 23-12-1925 (16-862), forriges søn.
Sælger 30-9-1930 SV matr.2k til murermestre C. C. Clemmensen & N. M. Pedersen, Spjald.
Sælger 9-9-1931 SV matr.2c til SV matr.2a.
Udstykker 7-7-1937 SV matr.2n fra gården og bygger ny ejendom her, Ringkøbingvej 74.
Gift i Brejning 1926 med Mariane Margrethe Lund født i Frederiks, vokset op i R matr.27b 1902, død i Brejning 1976.
                      Børn:
                      1: Mads Rudmose: 1927-2017, bosat i Herning, bisat i Brejning.
                      2: Anker Rudmose: 1930-1984, gårdejer på Brejningvej 25.
                      3: Marie Rudmose: 1933, bosat i Herning.

Mads Pedersen (Rudmose):
Overtager 12-6-1936 gården igen efter tvangsauktion, udstykker SV matr.2n til sønnen Carl og sælger gården videre til Simon Brøde Holm.

Simon Brøde Holm:
Født i Brøde, Ulfborg 1907, død i Spjald 1987.
Køber 11-6-1937 læst 28-6-1938 med fogedudlægsskøde. (Findes under Brgd. matr.4a).
Køber 27-11-1959 SV matr.5e af Anders Pilgaard sammen med Peder Klemmensen.
Køber 24-2-1968 Peder Klemmensens halvdel.
Gift i Ulfborg 1938 med Ellen Stenum Bertelsen født i Kytterup, Ulfborg 1915, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Peder Bertelsen (Brøde): 1940, eftermand på gården.
                      2: Jens Brøde: 1944-1990, bosat i Ringkøbing, begravet i Brejning.
                      3: Bent Brøde: 1945.
                      4: Karen Margrethe Brøde: 1948.
                      5: Poul Erik Brøde: 1950, bosat i Spjald.

Peder Bertelsen Holm kaldet Peder Brøde Holm:
Født 1940 på gården.
Køber 20-2-1969 halvdelen og 22-10-1973 resten af sin fødegård.
Gift i Brejning 1968 med Nanna (Thomsen) Pedersen født i Odense 1945, død på gården 1989.
Flytter til Søndervang 5, Spjald sammen med Dagmar Nielsen.

Simon Brøde Holm:
Køber 4-12-2019, forrige ejers søn.

Sydvestlige ejerlav matrikel 2d, Kildsigvej 8:
Bertel Jensen Knudsen:
Er muligvis fæster af dette hus med sin familie ifølge folketælling 1880. Se SV matr.3c. 

Mads Peder Andersen:
Født i Dejbjerg 1825, død i Toft 1904, se videre under Bækgård.
Køber 20-8-1884 (28-653) fra SV matr.2a af Jens Olesens arvinger, huset er bygget ved købet, idet han dels har boet her siden 1882, dels er der muligvis tale om det aftægtshus, der blev bygget til Laurids Iversen på Kildsiggård i 1838, og som efter hans død har været lejehus.

Christen Madsen:
Født i Bækgård 1858, død i Ringkøbing sygehus 1933, begravet i Brejning. Forriges søn, ugift.
Køber 28-4-1897 (37-248) af sin far med indbo, 1 hest og 2 køer. Flytter til SV matr.5d.

Peter Lauridsen:
Født i Landerhuse 1872, død på ejendommen 1924.
Køber 7-3-1904 (42-504), mageskifte med SV matr.5d.
Gift i Brejning 1899 med Mette Kirstine Karoline Jensen født i Lillebæk 1878, død i Kildsig 1956.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1899-1899, født i Lillebæk.
                      2: Laurids: 1900-1991, gdr. i Finderup, død i Finderup.
                      3: Anders Thorre: 1902-1993, bosat i Spjald.
                      4: Ane Margrethe: 1903-1981, gift 1927 med Anders Knud Sørensen, Brejning-
                                                      gaards vej 7.
                      5: Methe Kirstine: 1904-1989, gift med eftermanden.
                      6: Thomas Mose: 1906-1997, gårdejer Brejninggaardsvej 19.
                      7: Kristian Peder: 1908-1986, gårdejer Røjkumvej 2.
                      8: Julie: 1909-1984, gift 1935 med Aksel Nielsen, Hovedgaden 26, Spjald.
                      9: Helga Niella: 1911-1986, gift 1931 med Peter Johannes Haubjerg, Hover.
                      10: Harald Georg: 1912.
                      11: Niels Erik: 1913, gift i Lime 1949.
                      12: Emil: 1914, gift i Sdr. Felding 1943.

Mette Kirstine Karoline Lauridsen:
Arver 1924, skøde herpå 3-1-1930, forriges enke.

Aage Kristensen:
Født i Velling 1905, død på ejendommen 1976.
Køber 14-2-1934, kom fra Velling, forrige ejers svigersøn.
Gravhøjen Perhøj på ejendommens jord fredes 30-1-1951.
Sælger 8-3-1974 jorden = SV matr.2p til SV matr.3a.
Gift i Brejning med Methe Kirstine Lauridsen født på ejendommen 1904, død i Spjald 1989.

Methe Kirstine Kristensen:
Arver 5-4-1976, forriges enke.

Ebbe Rasmussen:
Køber 21-12-1977.

Jette Friis Rindom & Paw Andreasen:
Køber 4-9-1986 i lige sameje, ombygger ejendommen.

Bettina Elise Bruun Hartmann Jensen & Carsten Bruun Hartmann Jensen:
Køber 14-8-2019.

Sydvestlige ejerlav matrikel 2f, Brejningvej 44:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2c,f.
Knud Sørensen:
Født i Pilgård 1831, død i Vanting 1906.
Køber 20-12-1882 (27-492) fra SV matr.2a til bebyggelse. Han kom fra Vanting, se videre der.

Jørgen Klausen Jensen:
Født i Lintrup 1860.
Køber 10-2-1886 (29-630).
Gift i Lønborg 1885 med Nielsine Madsen født i Lønborg 1860.
                      Barn: (født her i sognet):
                      1: Jørgen: 1886.

Andreas Peter Jensen:
Født i Lintrup 1857, død i Tarm 1946, begravet i Brejning Se Mads Jensen på Brejningvej 46.
Køber 1-8-1888 (31-432). Kom fra Lønborg.
Køber 25-4-1912 (48-16) SV matr.14d fra Gl. Præstegård.
Sælger 21-9-1923 (14-mgl.) SV matr.14d til svigersønnen Laust Barslund Lauridsen.
Gift i Tarm 1888 med Oline Hansen født i Sdr. Felding 1864, død i Brejning 1927.
                      Børn:
                      1: Margrethe Kirstine: 1889-1977, gift 1922 med Laust Barslund, SV matr.14d.
                      2: Hans Jørgen: 1891.
                      3: Kirstine: 1893, gift 1921 med Knud Haahr Sørensen, Egvad.
                      4: Ane Kathrine: 1894-1917, død på gården.
                      5: Peder Refshauge: 1896-1917, død på gården.
                      6: Ane: 1898-1992, gift i Egvad 1942 med Jens Sønderup, Sønderupgård, Nr. Vium.
                      7: Anton Elias: 1900-1970, død i Spjald. Hjemsendt fra Amerika i juni 1931.
                      8: Otto Møller: 1905, soldat ved Livgarden, København 1925. Eftermand på gården. 

Otto Møller Jensen:
Født på gården 1905, død i Videbæk 1986.
Køber 26-1-1927 (17-910), forriges søn.
Gift i Egvad 1931 med Agnes Skifter Jørgensen født i Mellerup 1907, død i Videbæk 2005.
Flytter til Nørre Nebel by og etablerer sig som slagtermester. Senere bosat i Spjald & Videbæk.

Sigurd Antonius Madsen:
Født i Ravlund, Sdr. Omme 1900, død i Billund 1986.
Køber 20-3-1928, kom fra Blåhøj.
Gift i Hover 1928 med Kristine Jensen født i Hover 1903, død i Herning 1986.
                      Børn: (født i Kildsig):
                      1: Niels: 1931.
                      2: Anna Birgit: 1934-1934.
Familien flytter til Herning, hvor han er redaktør.

Niels Elkjær Madsen:
Køber 7-10-1937.

Thomas Mikael Pedersen:
Køber 12-4-1938 efter tvangsauktion. Kom fra Nysogn.
Gift med Ane Kirstine Pedersen.

Magnus Georg Hansen:
Født Nr. Omme 1904, død i Spjald 1972.
Køber 3-11-1944, kom fra Ørnhøj.
Køber 21-5-1946 SV matr.2c fra SV matr.2a.
Gift i Hanning 1932 med Sørense Opstrup født i Hanning 1903, død i Spjald 1989.

Niels Laurids Andersen:
Født i Stadil 1921, død i Spjald 2004.
Køber 1-6-1966 SV matr.2f, heri indeholdt SV matr.2c.
Sælger 1-6-1972 retten til at udvinde sand og stenmaterialer på en del af ejendommen til A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, Vejen, som ligger i tilslutning til grusgraven på SV matr.5e.
Gift i No 1946 med Dagny Kirkegaard født i No 1918, død i Sdr. Lem 2020. 6 børn.

Georg Tang Anneberg:
Køber 23-4-2002, vognmand i Grønbjerg.
Køber mellem 2004 og 2016 en del omgivende jord til yderligere grusgravning.
Nedriver husene 2018.

Hedegård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 2k, Ringkøbingvej 55:
Carl Knudsen Clemmensen & Mathias Nicolai Pedersen, murermestre i Spjald:
Køber 2-9-1930 SV matr.2k fra SV matr.2a og bygger Hedegård herpå.

Iver Iversen:
Født 1902, død i Spjald 1973.
Køber 3-3-1934, kom fra Herborg.
Gift i Hanning 1940 med Tony Christe Ahler Nielsen født i Hanning 1919, død i Spjald 1977.
                      Børn:
                      1: Svend Erik: 1942-2019, eftermand på gården.
                      2: Anne Lise Engvang: 1946.
                      3: Ellen Margrethe Engvang: 1951.

Svend Erik Iversen:
Født på gården 1942, død i Spjald 2019.
Køber 1-11-1970, forriges søn.
Gift 1970 med Asta Riis født i Lyngs, Thyholm 1950.
Flytter til Spjald 2011.

Kurt Sylvestersen: Ringkøbingvej 55 & Mikael Sylvestersen: Ringkøbingvej 55A:
Køber 5-9-2011, sammenlægger med anden ejendom i området.

Ellehavegaard A/S:
Køber 16-12-2021, bygningerne med lidt jord, Ringkøbingvej 55B.                     

Sydvestlige ejerlav matrikel 2n, Ringkøbingvej 74:
Carl Pedersen Rudmose:
Fogedudlægsskøde 7-7-1937 på SV matr.2n udstykket fra SV matr.2a. Se videre dér.

Anette Rudmose Bach:
Køber 1-12-1979, forrige ejers barnebarn, datter af Mads Rudmose, gift med Erik Bach. 

Vejdirektoratet:
Opkøber efterår 2023 til nedrivning i forbindelse med hovedvejsudvidelsen. Familien flytter til Væggerskildevej 32, hvor der bygges nyt hus.

Kildsigmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 3, Kildsigvej 19:
Matrikelnumre 1950: SV matr.3a, Brgd.matr.5b.
Poul Jensen:
Nævnes i en bolig i Kildsig i 1661. I 1664 kaldes ejendommen for et gadehus. I 1665 er hans afgift af gården 2 pund smør. Nævnes på gården 1673 med 1 tjenestepige.

Mette Poulsdatter:
Nævnes på gården 1674 og 1675 med 1 datter.
Hun bor tilsyneladende i Kirkehuset i 1677.

Peder Knudsen:
Nævnes på gården i Ildsted- og kvægskattemandtallet 1677 med 1 ildsted og 1 ko.

Jens Eriksen:
I Kop- og kvægskattemandtallet 1678 nævnes han sammen med Christen Knudsen  i Rudmose med deres hustruer, og tilsammen har de 2 køer og 11 får. Han nævnes i den gruppe af sognets fæstebønder, der på det tidspunkt var ejet af herredsfoged Jens Holst efter Jørgen Langes konkurs.
Han nævnes til stadighed i skattemandtallet i 1680-ne med hustru, 1 ko og 3 får og som regel med en tjenestepige. I 1697 også med datteren Anne i 1698-99 med datteren Johanne. Dette år kaldes han ”en forarmed tigger”, det har jo pyntet på skatteangivelsen, og, mens han stadig i skattemandtallet 1690-91 er fæster under herredsfoged Jens Holst, er han nu fæster under Brejninggaard, så ejendommen må være blevet handlet, selv om der ikke eksisterer noget skøde.
Hans dyrkede jord blev 27-9-1683 opmålt til matriklen 1688 sammen med de to andre gårde i Kildsig. Han havde ringe fædrift i heden og ringe tørvegravning samme sted. Den dyrkede mark strakte sig i øst-vestlig retning syd for Kildsiggårds mark. Det ene stykke kaldes Meldtoft og var skarp rugjord bestående af sand og stengrund med ganske lidet muld. Et andet stykke var middel rugjord af grå sand og grund. Marken bestod i alt af 31 markstykker, som blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hvorefter marken hvilede i 3 år. Af den dyrkede jord benævnes ¼ middel og ¾ skarp, der kunne i et middelår bjerges 1½ læs hø og græsses 1½ høved. Hk blev sat ned fra 1-2-2-0 til 1-0-3-1½, men endte med et HK på 1-1-1-2.

Jens Eriksens enke:
Han må være død i årene op til 1708, hvor hun står for fæstet.
1708: Hk: 1-1-1-2, landgilde: 1 td. 2 skp. rug.

Christian Christensen Skrædder:
Født o. 1676, død i Blæsbjerg V matr.6 1752.
Han er foruden fæster af ejendommen også skrædder. Han kom fra Villads Væring, SV matr.8, og må have fæstet ejendommen o. 1711, da han i årene efter får børn født. Han nævnes på ejendommen 1718, 1726 og 1731, men flytter til Blæsbjerg, V matr.6, o.1734, hvor han i 1739 må betale afgift både af sin tjenestepige og sit håndværk som skolepenge til den skole, der skal opføres i sognet.
Gift med Inger Andersdatter født i Vester Pilgård o.1682, død i Blæsbjerg 1765.
                      Børn:
                      1: Dorthe: o.1712-1776, gift på Bilring, død i Røjkum.
                      2: Karen: o.1714-1768, gift på Blæsbjerg, død i Kirkebyen.
                      3: Mette Catrine: o.1716-1755, gift på Bilring.
                      4: Barbara: o.1718-1805, gift på Ravnsbjerg, død i Vildbjerg.
                      5: Maren: fadder i 1751, ellers vides ikke noget om hende, død ugift før 1805.

Der findes en redegørelse fra hans hånd fra 1720 indsendt til Rentekammeret i København, så han om muligt kunne blive forskånet for at svare skat af sit håndværk. Den lyder således:
At jeg ej nogen midler formue ejer de være sig bestående udi jordegods, huse og grunde, prioriteter, skibsparter eller andre effekter, pante forskrivninger ved obligationer, veksler eller på andre måder, rede penge, sølv eller guld, intet undtagen i nogen måder, uden alene mit fæstehavende bol matrikuleret for 1-1-1-2, dens liden besætning som består af 2 køer og 5 fårhøveder, husgeråd og klæder, og at jeg er en vanfør mand, haver kone med fire små, uopdragne børn. Så at om jeg ikke kunne fortjene noget lidet med at sy vadmel for bønder, måtte jeg bede om brød for mig og mine. Dette alt haver jeg herved med min korporlig ord, og min egen hånds underskrift villet bekræfte. Så sandt hjælpe mig Gud og Hans hellige ord.               Christian Christensen.
At for meldte Christian Christensen boende i Kildsig, Brejning sogn udi Bølling herred, udi min overværelse haver aflagt forskrevne ord, og at jeg, efter nøje undersøgning, ikke har kundet erfare andet ej heller er bekendt, end at hans vilkår og tilstand er således, som ved ære forklaret er. Det attesteres herved allerunderdanigst. Lindtorp den 16. april 1720.   A. Lund mp.

Jep Poulsen:
Kommer fra Randbæk matr.4, nævnes på ejendommen 1734-37. Ifølge Bølling- Nr. Horne herreds tingbog 23-10-1737 s.449 var han blandt de indstævnede fæstebønder i Brejning sogn vedrørende sognets kongetiende, der var bortfæstet til godsejer Ehrenfeldt, Nørholm. Det oplyses her, at han havde haft gården i fæste i 3 år fra 1734. I 1763 var han gammel og indsidder i Mose.
                      Børn: (Bølling herreds tingbog 22-3 & 12-4-1763):
                      1: Poul: murermester i Haderslev 1763.
                      2: Simon: murermester i Middelfart 1763.
                      3: Peder: hos faderen på Mosen 1762, hos brødrene i 1763.
                      4: Maren: hos faderen på Mosen 1763.

Erik Jakobsen:
Født i Vind o.1718, død i Juelsgave (Tofthuset) i Kirkebyen 1785. Se Brejninggaards skifte 1733 over faderen, Jacob Jensen, i Vind. Broder til Christen Jacobsen, Vesterbækgård og til Mads Jacobsen, Vind, død 1793, skifte i Brejninggaards skifteprotokol, hvor afdøde Erik Jacobsens børn arver.
Han er nævnt på gården i 1751 som fadder, men kan jo godt have været fæster meget længere. Er nævnt i jordebogen 1754 og som fadder boende i Kildsig 1761.
Han nævnes sidste gang som fæster i 1767, hvor han gør hoveri til hovedgården og betaler 4 rdl 3 mark i arbejdspenge. Han er både murermester og væver.
Gift med Karen Pedersdatter født i Lille Kildsig o.1715, død i Juelsgave 1783.
                      Børn:
                      1: Anne: o.1741-1748.
                      2: Anne Kirstine: fadder i 1761, død før 1793, gift med Mads Hansen, Vesterlund,
                                                   Vester sogn.
                      3: Magdalene: o.1744-1815, fadder i 1761, gift 1783 med Jens Pedersen Vemb,
                                               Dovrehøj, Nr. Vium, hun død i Damsted, Nr. Vium. Slægtstavle.
                      4: Margrethe: 1747-1809, gift i Vind 1780 med Michael Dorchæus, Skovgård,
                                              Vind. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol.
                      5: Anne: 1750, gift med kopist Staugaard, Rentekammeret, København.
                      6: Johanne:  1753-1754.
                      7: Jacob: 1755-1816, murermester i V. Tudskær SV matr.14 og Krostedet V matr.8.
                      8: Johanne: 1758-1804, opholder sig ugift i Skovgård, Nr. Vium 1793. Død der.
Erik Jakobsen flytter til huset Juelsgave mellem 1767 og 1771.

Jakob Jensen:
Født o.1740 i Krostedet SV matr.8 i Kirkebyen, død 1817 i Lille Røjkum V matr.17, se videre der.
Nævnt som fæster 1771. Flytter til Bilring 1772. Se videre dér.

Christen Jensen:
Født i Kirkebykroen o.1744, død på gården 1829. Ovennævntes broder.
Nævnt første gang som fæster på gården i 1774. Udover hoveri og arbejdspengene betaler han også 8 skilling i spindepenge, d.v.s. for at være fri for at hans kone skulle levere hovspind til godset.
I 1791 dyrkede han 10 tdr. rugland delt i 11 kobler eller tægter, hvorpå han i et middelår kunne høste 3 tdr. rug, 3 tdr. byg, 4 tdr. havre og bjerge 1 læs hø. Hans besætning bestod af 3 køer, 2 stude og 5 får med 3 lam. I afgift til Brejninggaard betalte han årligt 4 rdl 8 mark for småredsel.
I forbindelse med salget af Brejninggaards bøndergods 5-6-1794 frikøber han sin gård og betaler den 8-1-1796, men købet tinglyses først 24-12-1799 (1-599).
Gift i Nysogn 1773 med Else Nielsdatter født i Stræde, Nysogn 1751, død på gården 1832.
                      Børn:
                      1: Barbara: 1776-1776.
                      2: Barbara: o.1777, fadder 1792. Gift med Lars Olesen, Staby. Underskriver 1818.
                      3: Anne: 1780-1845, gift 1827 med Laust Iversen Store Kildsig.
                      4: Else: 1782-1783.
                      5: Jens: 1784. I Holsten. Er i Kildsig 1815 og modtager sin arvepart.
                      6: Niels: 1787-1787.
                      7: Niels: 1790-o.1701, tvilling.
                      8: Christian: 1790-1860, tvilling. Se Opsund matr.2, 2b og 2c. Død i Romby, Rom
                                            sogn. Modtager sin arvepart i gården 1817.
                      9: Niels: 1792-1868, eftermand på gården. Død i Aulum.

Niels Christensen:
Født på gården 1792, død i Lundager, Sandgård Mark, Aulum 1868 hos datteren.
Arver 17-10-1815 (3-33) læst 9-1-1838 (7-884) sin fødegård ifølge testamente fra faderen.
Gift i Brejning 1828 med Kirsten Jensdatter født o.1802 på Holmsland, død i Lundager, Sandgård Mark, Aulum hos datteren 1876. Ægteparret var fraskilt i 1843 og boede ikke samtidig hos datteren, hun kom tilsyneladende først dertil efter hans død. Se under Opsund matr.2 og 2b.

Henrik Frederiksen:
Født i Rindum o.1785. Kom fra Hanning. Bor i Opsund 1855, ikke fundet død.
Er antagelig forpagter af gården, nævnt her ved vielsen 1830 og i folketælling 1834.
Det er lidt ejendommeligt, at det er ham, der bortforpagter et stykke jord ”Stampdam”, til fæsteren Poul Poulsen, Opsund, 1-11-1832 (7-34) og ikke ejeren Niels Christensen. Udslettet 11-1-1882 (27-115).
Gift 1. i Dejbjerg 1822 med Else Jacobsdatter født o.1790, død i Kildsig 1829.
                      Børn:
                      1: Boje: 1822 Rabjerg, Dejbjerg. Flytter til Madum fra Brejning i 1842.
                      2: Frederik: 1825 i Rabjerg, Dejbjerg, gift i Stauning 1851. Bosat i Dejbjerg 1880.
                      3: Else Kirstine: 1827-1841, født i Hanning.
Gift 2. i Brejning 1830 med Ane Pedersdatter født i Borris 1781, død i Opsund 1841.
Familien flytter til Opsund matr.3, se videre der.

Laurids Graversen:
Forpagter af gården ifølge folketælling 1840. Se videre under Magersped, Opsund matr.5.

Anders Grimstrup Jørgensen:
Født i Ejstrup, Hee 1809, død i Brejning Fattiggård 1900.
Køber 27-6-1842 læst 24-7-1845 (10-417), kom fra Nygård, V matr.13.
Bortfæster 26-12-1848 (14-307) senere SV matr.3e til Anders Jørgensen Thorre, Kildsigvej 6.
Sælger 26-6-1858 (17-323) SV matr.3b+c til Peder Møller Jensen, Rudmosevej 3 & Ringkøbingvej 76. Se under SV matr.3b.
I forbindelse med salget af gården til svigersønnen, blev der oprettet en aftægtskontrakt, som bl.a. indebar, at når fæsteren Poul Poulsen og hustru døde, skulle der bygges et fæstehus til Anders Jør-gensen og hustru på jordstykket ”Stampdam” (21-259). Se SV matr.3d.
Gift i Tim 1837 med Margrethe Christensdatter født i Knudsgård, Tim 1808, død i Brejning Fattiggård 1883.
                      Barn:
                      1: Else Katrine: 1840-1930, gift 1866 med Mads Jensen, Randbæk matr.30a og 6g.
                                                  Ifølge folketælling 1845 og 1850 var hun da plejebarn på Knudsgård i Tim hos mormoderen.

Mads Jensen:
Køber 18-1-1866 (21-244), forriges svigersøn.
Familien flytter til Røjkum, V matr.18, se videre dér om familien og under Randbæk matr.30a, 6g.

Thue Jacobsen:
Mageskifter 7-10-1869 (22-395) med Røjkum, V matr.18. Se videre dér om ham og familie.

Hans Christian Christensen Toft:
Født i Nr. Omme 1871, død i Skovhuset, Brejning 1902.
Køber 3-1-1872 læst 20-11-1878 (25-105).
Gift i Brejning 1867 med Margrethe Jensdatter født i V matr.18 1843, død i Ringkøbing 1919.
                      Børn:
                      1: Anders: 1868, tvilling, født i Røjkum. I Nr. Holsted 1889, hvor han bliver udlagt
                                         som far til Hans Bernt Kristensen * 11-10-1889, som samme år kommer
                                         til hans forældre i Skovhuset, og er der i folketælling 1901.
                      2: Jens: 1868-1868, tvilling.
                      3: Jens: 1872-1958, gift i Brejning 1906, død i Ringkøbing.
                      4: Ane Margrethe: 1874, gift 1894 med Thomas Thomsen, Ringkøbing.
                      5: Ane Kristine: 1879-1893, født og død i Skovhuset.
                      6: Kristen Toft: 1883-1949, død i Ringkøbing.
Familien flytter til Skovhuset i Brejninggaards kalvefenne, Brgd.matr.1d.

Henrik Andersen:
Født på Vesterbækgård 1847, død i Rudmose 1930.
Køber 9-12-1879 (25-469).
Sælger 25-8-1885 (29-517) SV matr.3d til Peder Chr. Pedersen.
Sælger 9-8-1891 SV matr.3e til Anders Jørgensen Thorre, Kildsigvej 6.
Køber 12-12-1906 (44-532) SV matr.1e fra Hovedskolen.
Gift i Brejning 1878 med Ellen Madsen født i Bondesgårdhus, Torsted 1852, død i Kildsig 1921.
                      Børn:
                      1: Anders Vesterbæk: 1879-1943, gdr. i Hestkær og Marup, død i Skjern.
                      2: Mads Bondesgaard: 1882-1973, gdr. i Hammerum, Gjellerup.
                      3: Mariane Vesterbæk: 1884-1956, gift med Hans Appel, Øster Hjerm.
                      4: Niels Christian: 1888-1967, eftermand på gården.
                      5: Ane Katrine: 1890, gift 1925 med lærer Rasmus Møller Sidenius, Vejlby.
                      6: Jens Kristian: 1895-1895.

Niels Christian Andersen:
Født på gården 1888, død i Spjald 1967.
Køber 14-12-1911 (47-474), forriges søn.
Køber 23-6-1920 Brgd. matr.5b af J. Pedersen, Brejninggaard.
Gift 1. i Brejning 1911 med Karen Pedersen født i Sdr. Lem 1888, død på gården 1918, se SV matr.1, Kildsiggård.
                      Børn:
                      1: Henry Kildsig: 1912-1985, læge i Hjerm. Død i Holstebro.
                      2: Maja: 1916, gift 1936 med Kristen Pedersen, St. Ajstrup, Hjørring.
Gift 2. i Rindum 1920 med kusinen Nielsine Johanne Nielsen født på Vesterbækgård 1889, død i Spjald 1973.
                      Børn:
                      1: Karen: 1921-2001. Plejehjemsbestyrer i Ørnhøj, død i Spjald. Ugift.
                      2: Ellen Marie: 1924-1924.
                      3: Ellen Marie: 1928-1928.
                      4: Jenny Kirstine: 1929-2014, gift med eftermanden.
Flytter til Hovedgaden 22, Spjald, hvor de driver et brødudsalg i boligen.

Henning Kærgaard:
Født i Øster Hjerm 1917, død i Spjald 2015.
Køber 7-12-1949.
Køber i årenes løb en hel del jord op, som sælges igen fra ejendommen i årene omkring 1987.
Gift i Brejning 1949 med Jenny Kirstine Andersen født på gården 1929, død i Spjald 2014.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1951.
                      2: Bent: 1952, leder af Spjald Varmeværk.
                      3: Leif: 1953, elektriker i Esbjerg.
                      4: Eva: 1957.
                      5: Lis: 1961.
Flytter til Lindevej 14, Spjald.

Conny Østergaard Høj & Mogens Høj:
Køber 16-11-1987. Han født i Skelsgård, Ringkøbingvej 73.

Jens Kjær Smedsgaard:
Køber 23-12-1994.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 1-2-2006 gården samt jordtilliggende SV matr.3a og V matr.13d. Se Brejningvej 15.

Celinah Silljah Astridd Hansen & Lars Henrik Baltzer Laursen:
Køber 9-10-2006 bygningerne med lidt jord.

Dalgaard:
Sydvestlige ejerlav matrikel 3b, Rudmosevej 3:
Peder Møller Jensen:
Født i Timring 1816, død på ejendommen 1892. Skifte i Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol 9/241 (bilag).
I 1845 er han husfæster og snedker på Brejninggaards mark.
Køber 26-6-1858 (17-323) SV matr.3b+c fra SV matr.3a.
Sælger 24-11-1860 SV matr.3c (18-547) til Lauge Christensen, som allerede har bygget her.
Gift 1. i Timring 1840 med Ane Nielsdatter født i Hee o.1807, død på ejendommen 1881.
                      Børn:
                      1: Jens: 1840, født i Timring, død før 1892 uden arvinger.
                      2: Niels: 1843-1868, født og død her i sognet.
                      3: Anders: 1847, bosat i Cascade, Dubuque, Iowa, USA i 1892.
                      4: Christen: 1851-1895, handelsrejsende i København, se nedenfor.
Gift 2. i Brejning 1882 med Ane Kathrine Elisabeth Jacobsen født i Velling 1838.

Ane Kathrine Elisabeth Jacobsen:
Arver 15-6-1892 (34-112), forriges enke. Gift 2. 1892 med Peder Christian Nielsen NV matr.9.

Christen Pedersen:
Født på ejendommen 1851, død i Aatvidaberg, Sverige 1895, manufakturhandler og handelsrejsende, tidligere bandagist, bosat på Frederiksberg Allé 56, stuen, København, se også SV matr.3d. Kom til København i 1875.
Køber 15-6-1892 (34-113). Forriges stedsøn.
Gift med Ane Marie Nielsen født i Erritsø 1851, kom til København 1874.
                      Børn:
                      1: Johannes: 1884 i København.
                      2: Elisabeth Marie: 1887 i København.

Ane Marie Pedersen:
Arver 8-1-1896 (36-289), forriges enke, har tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

Laurids Peder Jensen:
Køber 29-11-1895, læst 8-1-1896 (36-301). Ungkarl, født i SV matr.3c. Se SV matr.5i & 16a.

Martin Christensen:
Køber 18-4-1896 (36-399), kom fra Faster.

Peder Jensen Vanting:
Født i Sdr. Nissum 1873, død i Spjald 1949.
Køber 18-8-1900 (39-558).
Gift i Brejning 1900 med Kirstine Pedersen (Bach) født i Ådum 1877, død i Spjald 1962.
                      Børn:
                      1: Marie Kathrine: 1902, gift 1918 med Laurids Kristian Knudsen¸ Brejning.
                      2: Maren Kirstine Birgitte: 1903, gift 1936 med Rasmus M. Martinussen, Odense.
                      3: Johannes: 1905-1935, død i Spjald.
Familien flytter til Hovedgaden 72, Spjald. Se under Petersminde, Kratvej 7.

Niels Nielsen:
Køber 11-12-1905 læst 25-4-1906 (44-201), kom fra Videbæk, født 1882, derfor ”mindreårig”, hvorfor faderen gdr. Jens Chr. Nielsen, Videbæk var kurator for ham.

Morten Mikkelsen:
Køber 6-12-1906 (44-478), boede i Brejning.

Peder Randeris:
Født i Fiskbæk, Nr. Vium 1887, død i Borris 1973.
Køber 2-6-1909 (46-378).
Gift i Faster 1909 med Dorthea Marie Jepsen født i Skive 1885, død i Borris 1950.
                      Børn: (flere født i Faster):
                      1: Dødfødt søn: 1910.   
                      2: Kristian: 1911, gift i Åsted 1936.
Familien flytter til Faster.

Peder Randeris Bach:
Født i Ådum 1882, død i Brejning kirkeby 1964 i den gamle købmandshandel, se SV matr.8h.
Køber 18-4-1912 (48-9). Smedemester i Kirkebyen, SV matr.8e, bygger smedje ved ejendommen.
Gift i Herborg med Ane Kathrine Elisabeth Andersen født i Vorgod 1885, død i Spjald 1974.
                      Barn:
                      1: Ole Christian Randeris: 1912-1966, smedemester i Brejning kirkeby, SV matr.11k+l.

Anders Gammelgaard Andersen:
Køber 12-4-1938 gården på tvangsauktion, bosat i Vorgod.

Søren Gjelstrup:
Født i Nr. Vium 1916, død i Dejbjerg 1963, begravet i Vorgod.
Køber 4-5-1942, kom fra Vorgod før 1940, forriges svigersøn.
Gift i Vorgod 1937 (ophævet) med Dagmar Emilie Gammelgaard Andersen født i Snejbjerg 1919, død i Vorgod 1989. Hun gift 2. med Søren Bech, Vorgod.
                      Børn:
                      1: Birgitte Gammelgaard: 1938, gift i Vorgod 1956 med Ivan Roal Bertel, Ørum S.
                      2: Dødfødt søn: 1940.
                      3: Anders Gammelgaard: 1942, fra 1949 Christensen.

Peder Martin Klemensen Larsen: fra 27-3-1945 Peder Martin Klemensen:
Født i Fabjerg 1909, død i Spjald 1992.
Køber 1-8-1942.
Gift i Brejning 1944 med Inga Færge født i Bækgård 1918, død i Spjald 2005.
                      Børn:
                      1: Mads: 1945-2004, lærer i Rødding.
                      2: Ingeborg: 1947, gift 1968 med gdr. Bent Søndergaard, Hegnsgård.

Kurt Nielsen:
Født 1938, død på gården 2003.
Køber 8-9-1972.

Lisbeth Tang & Brian Thomsen:
Køber 24-7-2003.
Flytter til Bindesbølvej 4.

Lykke & Jakob Houmøller Frandsen:
Køber 1-12-2006. Kom fra Vejle. Ansat på Brejninggaard.

Sønderhede, Vejhus, Knudsgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 3c, Ringkøbingvej 76:
Lauge Christensen:
Født i Tim o.1826. Flytter antagelig til Opsund matr.4c+3b i 1862.
Køber 24-11-1860 SV matr.3c (18-547), har bygget ejendom på stedet forud for købet. Ejendommen har tilsyneladende ligget i området, hvor Ringkøbingvej 61 og 63 langt senere blev bygget, hvor Hovedvej 15 skar igennem, deraf navnene "Sønderhede" og "Vejhus", og senere er den så flyttet til nuværende sted.
Gift med Ane Kirstine Pedersdatter født i Vedersø o.1818.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: o.1853 i Hanning.
                      2: Niels Christian: 1856 i Damgård, Ølstrup - 1942. Ejer R matr.4c, se dér.

Jens Knudsen Pedersen:
Født i Pilgård SV matr.5, Brejning 1827, død i Brejning kirkeby 1896.
Køber 9-1-1862 (14-229). Kom fra Bjørnkjær.
Gift i Brejning 1852 med Kirstine Lauridsen født i No, Hee 1829, død i Kildsig 1908.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1855 i Nr. Omme - 1856 i Kærhuset.
                      2: Kirsten: 1857-1915, gift 1880, død i Hanning.
                      2: Barbara: 1864.
                      3: Mette: 1868-1933, gift 1890 med Mads Christian Jensen, SV matr.3d.
                      4: Laurids Peder: 1872 i Vejhus. Se SV matr.3b & 5i & 16a, V matr.27c og Vk matr.3.
Familien flytter til Brejning Kirkeby.

Morten Sørensen:
Køber 30-4-1890 (32-461). Se Opsund matr.1s+1ø, 2q+af om familien og SV matr.5k.

Berthel Jensen Knudsen:
Født i Fredericia 1852, kom til Brejning sogn i 1855.
Køber 4-10-1893 (35-20). Indsidder i Kildsig i 1880 og her på ejendommen i 1892.
Gift i 1875 med Johanne Marie Jensen født i Hover 1840.
                      Børn:
                      1a: Mette Kirstine Johansen: 1868 på Bilring, hendes datter.
                      2a: Andrea Henriksen: 1870 i Hee, hendes datter.
                      1: Christian Jensen: 1874-1924, deres søn født i Dejbjerg, se SV matr.3e+f.
                      2: Knud: 1877-1951, født i Kildsig antagelig i SV 2, død i Ringkøbing.
                      3: Anton: 1880-1953, død i Rindum.
I 1890 bor aftægtskonen Mette Andreasen født i Nr. Omme o.1818 hos dem.

Søren Kristian Nielsen:
Født i Hee 1846. Lever på SV matr.3c i 1916.
Mageskifter 20-7-1904 (43-98) med Søndervig matr.25d, Holmsland.
Gift med Johanne Katrine Kristensen født i Madum 1853. Lever på SV matr.3c i 1916.
                      Børn: (ifølge diverse folketællinger):
                      1: Peter Christian: o.1880 i Madum.
                      2: Karen: født 1883 i do.
                      3: Niels: o.1885 på Holmsland.
                      4: Christen Sørensen: 1887 i Hover.

Christen Sørensen Nielsen:
Født i Hover 1887, lever i Zions sogn, Esbjerg 1957.
Køber 26-10-1908 (46-28). Forriges søn.
Gift i Dejbjerg 1908 med Mette Marie Sofie Frederikke Johannesen (Muus) født i Dejbjerg 1887, død i Esbjerg 1957 fra Ved Skoven 39, Zions sogn.
                      Børn:
                      1: Rosa Lund: 1907-1989, født i Dejbjerg, død i Herning.
                      2: Søren: 1908-1990, født på SV matr.3c, død i Esbjerg.
                      3: Johanne: 1910 i Røgind, Sdr. Lem.
                      4: Viggo: 1911 på SV matr.3c, bosat i Esbjerg 1941.
                      5: Karl: 1913-1988, født i Torhuse matr.3a+4a, død i Esbjerg.
                      6: Arnold: 1915 på Skårup Hede, bosat i Esbjerg 1940.
                      7: Børge: 1917 på SV matr.3c.
                      8: Anna: 1918-1962, født i Østerbækhus, Brejning, død i Jerne.
Ifølge folketælling 1911 kom familien fra Sdr. Lem dette år tilbage til gården, som han står som ejer af, mens broderen Peder Christian ikke er nævnt. Se nedenfor.

Peder Christian Sørensen:
Køber 31-12-1908 (46-215). Forriges broder. Nævnes ikke i folketælling 1911.

Søren Kristian Nielsen:
Køber 24-4-1912 (48-2). Forriges far. De bor på gården i 1911, hvor det oplyses, at han og konen kom fra Holmsland i 1904.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Køber 16-1-1913 (48-280).
Bosat i Kildsig 1880 SV matr.4b, i Kærhus 1890 i SV matr.20 og i Spjald i 1901 V matr.19b.

Jeppe Jensen Jeppesen Sundgaard:
Født i Hover 1882, død i Spjald 1966, søn af forrige ejer.
Køber 30-11-1913 (48-576). Kom fra Videbæk, hvor han var fragtkusk og arbejdsmand.
Gift i Brejning 1906 med Dorthea Kirstine Sørensen født i Tolne 1887, død i Spjald 1962.
                      Barn:
                      1: Helga: 1914, gift 1935 med Aage Hedegaard, Esbjerg.
Familien flytter til SV matr.7g m.fl., se videre dér vedrørende børnene. Se Hovedgaden 45, Spjald.

Christen Sørensen Nielsen:
Køber 17-7-1915 (49-455). Har forældrene på aftægt.
Mellem 1919 og 1927 bor familien i Faster, Hanning, Skjern, Videbæk og Timring sogne, hvor yderligere 5 børn er født.

Niels Christian Stengaard:
Født på Holmsland 1878.
Køber 23-8-1917 (51-249), kom fra Nr. Omme.
Gift med Marie Kirstine Jacobsen født i No 1881.
                      Børn:
                      1: Johanne Petra: 1905 i Lem.
                      2: Petrine: 1908 i do.
                      3: Niels Kristian: 1912 i Velling.
                      4: Emma Helene: 1918-1933, død i Røgind, Velling.
Familien flytter til Røgind, Velling.

Christian Jørgensen:
Født i Dejbjerg 1880, død i Spjald 1964.
Køber 15-8-1923 (14-755). Kom fra Velling, hvor deres 10 børn er født.
Gift i Sdr. Lem 1902 med Mathilde Jensen født i Staby 1882, død i Gåsdalhus, SV matr.15d, 1957.
Familien flytter til SV matr.15d i 1935, hvor han bliver vejmand.

Kristian Mettinus Svenning Lauridsen:
Født i Viftrup, Randbæk matr.1e 1908, død i Spjald 1993.
Køber 5-9-1935 efter tvangsauktion i 1933, overtager ejendommen februar 1934.
Køber 1-10-1940 parceller SV matr.18h+19g fra Ane Marie Thomsen SV matr.19b.
Sælger 29-6-1942 samme 2 parceller til frk. Johanne Kjeldgaard, Thurø, senere Grønbjerg. Hun sælger den i 1968 til Viggo Sand SV matr.10f, se dér.
Gift i Brejning 1935 med Kirstine Dorthea Madsen født i Videbæk, Herborg 1908, død i Spjald 1989. Vokset op i SV matr.6e.
                      Børn:
                      1: Lydia: 1936-1999. Gift med Erling Nielsen, Vorgod.
                      2: Erik: 1937. Bosat i Hillerød.
Familien flytter til Barde, og derfra igen tilbage til Brejning sogn. Se SV matr.1p.

Johannes Georg Lauridsen:
Født i Dejbjerg 1913, død i Spjald 1986.
Køber 21-11-1944, kom fra Sdr. Felding.
Gift i Brejning 1940 med Olga Vejlgaard født i Herborg 1919, død i Spjald 2006.
                      Børn:
                      1: Tage Vejlgaard: 1943, født i Sdr. Felding, bosat i Skjern.
                      2: Keld Vejlgaard: 1947-2021, bosat i Spjald.

Dorthe Kjær Jensen Sommer & Karsten Sommer:
Køber 30-5-1986.

Stampdam, Kildegård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 3d, Brejningvej 46:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2m,3d,34d.
Poul Poulsen:
Født i Opsund matr.2 1784, død i Grønnehuse matr.1o 1872.
Fæster 1-11-1832 (7-34) fra Kildsigmose SV matr.3a. Udslettet 11-1-1882 (27-115).
Gift 1. i Brejning 1816 med Kirsten Marie Andersdatter født i R matr.7 1784, død i Mose 1824.
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1816-1898, faderen tjener i Ringkøbing, født i Landtinghus, død i
                                                  Ansager, begravet i Ølgod. Gift med Thomas Karlsen, Ølgod.
                      2: Ane Marie: 1820-1903, født i Vantinghus, død ugift i Ringkøbing.
                      3: Mariane: 1822-1822, født og død i Mose.
Gift 2. i Brejning 1824 med Kirsten Christensdatter født i Omgård, Nr. Omme 1793, død på Kildsig Mark 1866.
                      Børn:
                      1: Christen: 1823, født i Sdr. Søndergård, faderen tjente på Brejninggaard.
                      2: Kirsten Marie: 1825-1911, gift 1850 med Peder Christensen Sundgaard, Grøn-
                                                    nehuse, Brgd. matr.1o, død i Videbæk. Slægtstavle på egnsmuseet.
                      3: Poul: 1832, født i Kildsig.

Anders Grimstrup Jørgensen:
Overtager huset efter 1866 ifølge fæstebrevet og hans aftægtskontrakt, da han sælger Kildsigmose.
I 1880 er han og hans kone nødt til at tage ophold på Brejning fattiggård, da de ikke kan klare sig selv mere, heller ikke i økonomisk henseende, hvorefter huset vender tilbage til Kildsigmose SV matr.3a, i starten ved at sognerådet, som nu ejer det, lejer det ud i 1882 til Henrik Andersen.

Brejning sogneråd:
Overtager huset i 1880 i forbindelse med, at Anders Jørgensen og hustru flytter til fattiggården.
Lejer huset ud til Ole Knudsen fra Randbæk matr.6a 1-8-1880, men da han hverken betaler den månedlige husleje eller forsørger sine børn, vedtages det 30-4-1882 at sætte ham og familien ud inden otte dage og meddele ham, at kommunen er villige til at forsørge ham og familie i fattiggården. Huset lejes til Henrik Andersen, SV matr.3a fra 2-5-1882 for 50 kr. årligt, idet det stadig tilhører Anders Jør-gensen og hustru, men nu har sognerådet dispositionsret til hus og husleje. Jorden er hans, så han må have købt huset af sognerådet før 1885. Han har fået udstykningsbevilling 20-12-1882, og pantet på 3d med bygninger udgår af Anders Jørgensens aftægtskontrakt 2-9-1885. 

Peder Christian Pedersen:
Køber 25-8-1885 (29-517) fra SV matr.3a, ejendommen er bebygget. Han er af Brejning.

Mads Christian Jensen:
Født i Sdr. Gørding 1861, død i Spjald 1941. Broder til Andreas Peder Jensen SV matr.2c+f.
Køber 21-8-1889 (32-194). Kom fra Tarm 1890. Han var landpost ved siden af at være husmand.
Sælger 16-3-1892 (34-16) SV matr.3f til Anders Jørgensen Thorre, SV matr.3e.
Gift i Brejning 1890 med Mette Jensen født i SV matr.3c 1868, død i Spjald 1933.
                      Børn:
                      1: Jørgen: 1891.
                      2: Jens Knudsen: 1892-1907.
                      3: Jens Peder: 1894.
                      4: Kristian: 1896-1947.
                      5: Andreas Møller: 1900-1953, død i Esbjerg, begravet i Brejning.
                      6: Margrethe Kristine: 1902, gift 1924 med Jens Tanderup Kristensen, SV matr.6e.

Christen Pedersen:
Køber 15-2-1893 (34-396), manufakturhandler, handelsrejsende, bandagist. Se under SV matr.3b.

Ane Marie Pedersen født Nielsen:
Arver 8-1-1896 (36-289), forriges enke med tilladelse til at sidde i uskiftet bo i København.

Mads Christian Jensen:
Køber 18-3-1896 (36-367) ejendommen tilbage. Har boet på gården i hele perioden. 

Kristian Jensen:
Født på gården 1896, død samme sted 1947.
Køber 6-3-1928, forriges søn.
Køber 25-1-1928 SV matr.34a, hedeparcel, af Mads Chr. Olesen, Mathias Pedersen og Anders Lauridsens enke i Gaasdal, som hver ejer 1/3.
Køber 16-10-1936 SV matr.2m fra Kildsiggård.
Gift i Brejning 1925 med Laura Marie Laugesen født i Vorgod 1903, død i Spjald 1987. Se Laugesens have, R matr.1d.
                      Børn:
                      1: Jenny Metha: 1926, gift 1952 med Børge Engmarksgaard, sognepræst i Ørum S.
                      2: Else Marie: 1928, gift 1949 med Anton Nyhøj, Fårup.
                      3: Mads Georg: 1929-1994, død i Oksbøl.
                      4: Ketty: 1933, gift 1959 med Karl Oluf Bjærre, Guldager.
                      5: Ella Rita: 1936-2006, gift 1957 med Kristian Zink, eftermand på gården.
                      6: Mette: 1943.

Laura Marie Jensen:
Arver 16-11-1947, forriges enke.

Kristian Zink Mortensen: fra 28-1-1981 Kristian Zink:
Født i Sdr. Vium 1934, død i Spjald 2022.
Køber 6-12-1962, forriges svigersøn.
Gift i Brejning 1957 med Ella Rita Jensen født på gården 1936, død samme sted 2006.

Kennet Zink:
Født på gården 1973.
Køber ½ ejendom 11-2-1997 og resten 1-7-2005, forriges søn.

Sydvestlige ejerlav matrikel 3e+3f, Kildsigvej 6:
Anders Jørgensen Thorre:
Født i Torhuse matr.2 1810, død i Kildsig 1893. I 1839 og 1840 er han indsidder i Kærhus.
Fæster 26-12-1848 (14-307) et stykke jord fra SV matr.3a, hvor han har bygget på før 1845. Påtegnet i 1860, at der er tale om SV matr.3e, og at parcellen er bebygget. Udslettet 16-3-1892 (34-20).
Køber 16-3-1892 (34-15) sin fæsteejendom SV matr.3e til selveje fra SV matr.3a.
Køber 16-3-1892 (34-15) SV matr.3f fra SV matr.3d.
Gift 1. i Dejbjerg 1831 med Ane Gregersdatter født i Hanning 1805, død på ejendommen 1875.
                      Børn:
                      1: Else Hansdatter: 1829 i Sønder Lem. Hendes datter. Se Landerhus SV matr.21.
                                                         Hendes far var Hans Jensen Gadgaard, Sdr. Lem. Hun blev gift
                                                         i Vildbjerg 1859 med møllersvend Niels Christensen fra Fåre mølle,
                                                         Bøvling. Hun døde i Timring 1865, hvor manden var mølleforpagter.
                                                         Vacc. 27-2-1834 af Speyer, hvilket anføres ved konfirmation og bryl-                                                            lup.
                      2: Ane Andersdatter: 1831-1916, født i Sighus, død i Hanning.
                      3: Ane Cathrine: 1839-1907, gift i Vorgod 1863, død i Aulum.
                      4: Maren: 1844-1930, gift 1868 med Andreas Frandsen, død i Skjern.
Gift 2. i Brejning 1883 med Margrethe Hansen født i Stadil 1840, død i Kildsig 1910 enke efter Laurids Nielsen, død 1873 i Landerhus SV matr.21. Hun flyttede til Anders Thorre med sine børn og fik et par børn herefter, hvor faderen til første barn var ifølge moderen ” en hende ukendt person”, faderen til sidste barn var frasepareret husmand Jens Peder Kristensen af Brejning. Se Brejning sogneråds forhandlings-protokol 1877, 6-2, 26-7, 18-9, 25-10, 6-11 om problemerne ved sidste barns fødsel med videre.
                      Børn:
                      1: Laura Ellen Kirstine Hansen: 1875, gift 1896 med Christian Jensen, eftermand.
                      2: Laurids Hansen: 1877-1881, død i Kildsig.
Anders Jørgensen Thorre var far til Else Marie Abrahamsens ombragte spæde datter 1861.

Margrethe Hansen:
Arver 24-6-1896 (36-473) & (36-562).

Christen Jensen:
Født i Dejbjerg 1874, død i Ringkøbing 1924. Se SV matr.3c.
Køber 15-6-1901 (40-404), forriges svigersøn. Kom fra SV matr.5d
Gift i Brejning 1896 med Laura Ellen Kirstine Hansen født 1875, død efter 1924.
                      Børn:
                      1: Laurids Andreas Marinus: 1896, tømrer, Ringkøbing, udlært hos Niels Stampe.
                      2: Ane Marie: 1900, født på Pilgård Mark, gift i Ringkøbing 1927.
                      3: Kamilla Emilie Marie: 1902 i Kildsig.
                      4: Ane Margrethe: 1904 i do.
                      5: Bertel Johannes: 1909-1910.
                      6: Bertel Johannes: 1911.
                      7: Astrid: 1914 i Opsund SV matr.7b.

Margrethe Hansen:
Køber 16-11-1909 (46-533) stedet igen. Men hun bor der allerede i 1901 nu med sønnen af 1. ægteskab Peter Lauridsen med kone og en søn, i 1906 med datteren Laura Ellen Kirstine Hansen og familie.

Laura Ellen Kirstine Hansen:
Arver 22-1-1910 (46-627) stedet som særeje, forriges datter.
Hun køber som særeje SV matr.7b i 1911, se videre dér.

Henrik Andersen:
Køber 14-12-1911 (47-474) ejendommen til aftægtsbolig. Kom fra Kildsigmose SV matr.3a.

Jens Lauridsen:
Født i Sdr. Lem 1858, død i Spjald 1933.
Køber 27-8-1924 (15-797), kom fra R matr.1e, se videre dér. Datteren Johanne var husbestyrerinde.
Gift 1. i Sdr. Lem 1882 med Ane Marie Andersen død i Timring 1891.
Gift 2. i Brejning 1892 med Bengta Olesen, S matr.2d, han kom fra Birkmose Mark, Timring.
Gift 3. i Brejning 1928 med Margrethe Elisabeth Johanne Keseler fra SV matr.4c.

Herman August Kæseler:
Født i Opsund matr.7e 1904. Død i København efter 1963.
Køber 18-7-1928. Husmand og børstenbinder.
Gift i Brejning 1928 med Lydia Signe Gråkjær Lauridsen født i R matr.1e 1907, død i Spjald 1949. Ingen børn.
De flytter til Hovedgaden 22, Spjald. Han flytter til København efter 1949.

Jens Peder Jensen:
Født i Kærhus SV matr.20e 1901, død i Spjald 1972.
Køber 5-4-1934, kom fra Finderup.
Gift 1.i Brejning 1934 med Olga Kirstine Poulsen født i Vinding 1905, død i Kildsig 1942.
                      Børn:
                      1: Vera: 1935.
                      2: Magda: 1939.
                      3: Birte: 1941.
Gift 2. i Brejning 1945 med Anna Viktoria Poulsen født i Nr. Omme 1909, død i Spjald 1988.
                      Barn:
                      1: Orla Kristian: 1947.

Kjeld Østberg:
Køber 1-11-1971, kirkebetjent ved Tiphede kirke.

Hedvig Helene Johansen:
Køber 19-9-1980, gift med motelejer Tage Johansen: (1927-2021), Motel Midt-Vest, Videbæk.

Malene Partsch Lykke Nielsen & Jan Lykke Nielsen:
Køber 12-12-2006.

Simone Poulsen & Jens Kristian Vesterbæk Andersen:
Køber 10-12-2021.

Lille Kildsig, Dalstrup:
Sydvestlige ejerlav matrikel 4, Kildsigvej 17:
Matrikelnumre 1950: SV matr.4a,4m,17g.
Thomas Olufsen:
Nævnt som fæster af gården og feldbereder 1661-1688. Han er væk i 1690.
Ifølge Vrads herreds tingbog 1661- s.168b (Brejl) giver Dynes Andersen i Aalborg og Thomas Olufsen og hans børn i Kildsig, Brejning 22-1-1662 afkald til Oluf Andersen i Nr. Snede for arv efter mor og mormor Sidsel Jensdatter i Nr. Snede, så Thomas Olufsen har altså været gift med en datter af Sidsel Jens-datter, som altså var død før moderen. Sikkert et resultat af, at Brejning sogns feldberedere kørte til Horsens for at sælge deres skind.
Han betalte skat af 1 søn og 1 tjenestepige i 1671. I mandtallet 1677 betaler han skat af 3 ildsteder og 2 køer, og i mandtallet 1678 er han sammen med fæsteren på Store Kildsig, Dumpen og i Mose, som det er nævnt under Store Kildsig. I 1682-86 nævnes hans hustru, 2 sønner og en datter i de forskellige skattemandtal. Ligesom han svarer skat af 2 heste, 2 køer, 1 3 års stud, 1 kvie, 1 ungnød og 1 bitræ sammen med Jens Mortensen i Store Kildsig.
Gården blev målt op 27-9-1683 til matrikuleringen i 1688. Den dyrkede mark strakte sig i syd-nordlig retning syd for Jens Eriksens bol i Kildsigmose. Der vat tale om middel rugjord, og marken var delt i 34 markstykker. Den blev tilsået som hos naboen med 1 år byg, 2 år rug og hvile i 3 år. Ved opmålingen blev ¼ del af jorden betragtet som middel, ¾ del som skarp. Der kunne i et middelår bjerges 1 godt læs hø og græsses 3 høveder på de hvilende marker. Gården var nu ikke helt ringe, for HK blev sat op fra 0-5-1-1 til 1-0-2-1 og ved den endelige vurdering til 1-1-0-1. Det oplyses, at han samtidig drev gården Store Rud-mose SV matr.17, som til dels var øde.
                      Børn:
                      1: Jens: o.1655, feldbereder i Tudskær SV matr.14.
                      2: Peder: eftermand død, 1720.
                      3: Christen: feldbereder i Bækgård SV matr.9.

Peder Thomsen:
Født på gården, død samme sted 1720, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1720 s. 2-5.
Først nævnt som fæster af gården i 1690, hvor han svarer skat af 1 ildsted og 1 tjenestepige. I skattemandtallet 1699 betaler han skat af den karl, han har fæstet til at drive sit landbrug, da han havde nok arbejde selv som feldbereder. Han er endnu undkarl i 1692, men gift før 1699. I jordebogen 1708 får vi den oplysning, at han ikke blot er fæster af Lille Kildsig, men også af den ene af de to gårde i Rud-mose, store eller nu Øde Rudmose med et HK på 1 tdr. Den vedbliver med at blive dyrket af fæsteren i Lille Kildsig indtil 1811.
1708: Hk: 1-0-0-0, landgilde: ½ harboe pund smør.
Gift før 1699 med Anne Madsdatter datter af feldbereder Mads Hansen i Ø. Pilgård, død 1744.
                      Børn:
                      1: Sidsel: o.1709, gift med Jens Christensen, Tranmose, Velling, 11 år i 1720.
                      2: Barbara: o.1711, gift med Jens Jacobsen, Kirkebykroen SV matr.8, 9 år i 1720.
                      3: Karen: o.1715-1783, gift med Erik Jacobsen, Kildsigmose, 5 år i 1720.
                      4: Thomas: o.1717-1788, fæster af Vesterbækgård V matr.10, 3 år i 1720.

Niels Lauridsen:
Død på gården 1744 af ”Sprinkelsyge” = Plettyfus. Han var feldbereder. Skifte efter ham og hans kone i Brejninggaards skifteprotokol 1744 s.40-56. Begge skifter i 1720 og i 1744 giver et særdeles godt indblik i feldberedernes virke i Brejning sogn, og viser, at de var ret velhavende. Desuden angives de efterladte børns formyndere, så man får nøjagtig at vide, hvordan slægtsskabet er. Se desuden Lundenæs og Bøv-ling amters overformynderiprotokol B8-1114 s. 90b-91a.
Gift med formandens enke Anne Madsdatter ligeledes død på gården i 1744 af ”Sprinkelsyge”.
                      Børn:
                      1: Anne: o.1721-1761, gift med Niels Jensen Thomsen, eftermand.
                      2: Maren:  o.1724-1783, død i Juulsgave hos sin formynder, Erik Jacobsen.
                      3: Birthe: o.1727-1800, gift i Bølling 1747 med Niels Jespersen, Nørgård, Bølling.
                      4: Dorthe: o.1729, gift med Jens Nielsen, Sdr. Lem
                      5: Laurids: o.1730-1785, vanfør skrædder, død i et hus ved Vesterbækgård.

Niels Jensen Thomsen:
Født i Kodal, Nr. Omme o.1714, død i Rudmosehus 1775. Feldbereder.
Overtager fæstet af gården i 1744 ved giftermålet med formandens datter. Fæstebrev af 14-1-1745.
Han var ikke nogen dygtig bonde, måske heller ikke feldbereder, så han blev sat fra gården 1752 (Bølling herreds tingbog B80-C2 s.149ff.), hvorefter familien flyttede til Rudmosehus SV matr.17.
Gift i Brejning 1745 med Anne Nielsdatter født på gården o.1721, død i Rudmosehus 1781.
                      Børn:
                      1: Anne: 1745-1810, gift med Mads Christensen, Romled, Rom sogn.
                      2: Jens: 1747-1748.
                      3: Jens: 1749-1749.
                      4: Niels: 1751-1829, fæster af Bjørnkær, SV matr.10, død i Randbæk matr.4.
                      5: Peder: 1754-1809, husmand i Landerhuse.
                      6: Maren: 1758-1765.
                      7: Ellen Kirstine: 1762, tjenestepige i Romled i 1787, derefter væk. Hendes salme-
                                                    bog fra 1765 blev for en del år siden fundet på et loft i Vemb.

Jens Jacobsen:
Født i Årup, Hanning, død på gården 1771.
Overtager fæstet i 1752, kom fra Kirkebykroen SV matr.8, se videre dér.
Gift 1. med Barbara Pedersdatter født på gården o.1711, død 1764, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1764 s.82b-85b.
Gift 2. o.1764 med Else Nielsdatter født.1718, død på gården 1800.

Else Nielsdatter:
Nævnes på gården som fæster i 1774.

Peder Jørgen Jensen:
Født i SV matr.8 1751, død på gården 1818. Søn af formanden.
Fæster gården efter 1774.
Køber18-6-1796 (1-450) sin fæsteejendom til selveje fra Brejninggaard.
Køber 29-7-1799 (1-570) parcel nr. 7 fra Bækgård, SV matr.9.
Testamente af 18-9-1810 læst 7-3-1820 (1A-106) om hans to gårde og hans sønner.
Sælger 7-5-1811 (2-253) Store Rudmose til den ældste søn Jens Peder Jørgensen.
Gift med Karen Jensdatter født i Gl. Præstegård 1749, død på gården 1810.
                      Børn:
                      1: Else: 1778-1778.
                      2: Jens Peder: o.1779-1863, død på Kildsig Mark.
                      3: Else: 1781-1875, gift 1810 med Thomas Andersen, Vesterbæk, død i Torsted.
                      4: Barbara: 1784-1844, gift 1819 med Mads Jacobsen & 1833 med Niels Tredie,
                                           død på Kildsig Mark SV matr.4b.
                      5: Jens Peder: 1791-1881, eftermand på gården.

Jens Peder Jørgensen:
Født på gården 1791, død i Kildsig SV matr.4d hos datteren Kirsten 1881.
Arver 14-6-1818 læst 7-3-1820 (1A-106) ifølge faderens testamente af 18-9-1810.
Køber 1823 (2a-98) gårdens konge- og kirketiende.
Bortfæster 1-5-1820 (3-225) bortfæstet et stk. hede og mose til Mads Jacobsen.
Bortfæster 1-5-1826 (5-398) et hus med jord til Laurids Jensen, Mose. Udslettet 20-5-1877 (24-?).
Bortfæster 20-7-1830 (7-283) et stk ager, hede og eng til Jens Peder Jørgensen den ældre, udslettes
30-5-1877 (24-?).
Bortfæster 1-5-1833 (7-88) et hus med jord til Niels Madsen, Vester Tredje og søsteren Barbara.
Gift 1. i Brejning 1814 med Kirsten Nielsdatter født o.1790, død på gården 1820.
                      Børn:
                      1: Peder Jørgen: 1815-1851, eftermand på gården.
                      2: Karen: 1816-1871, gift 1850 med Jens Olesen, Kildsiggård SV matr.2.
                      3: Niels: 1820-1821, død i Rindum hos plejemoderen, begravet i Brejning.
Gift 2. i Brejning 1820 med Maren Poulsdatter født i Videbæk 1785, død i Kildsig 1863.
                      Børn:
                      1: Karen Kirstine: 1821-1821, tvilling.
                      2: Kirsten: 1821-1912, gift 1850 med Jens Jensen Bollerup, Kildsig. Tvilling.
                      3: Karen Kirstine: 1824-1898, gift 1847 med Christen Nielsen, R matr.4, se dér.
                      4: Poul Christian: 1827, gift i Ørre 1853, i Vorgod 1868, bosat som daglejer med
                                                      familien i Tjørring 1860, død i Gudum 1900, fattiglem.

Peder Jørgen Jensen:
Født på gården 1815, død samme sted 1851. Skifte se pantebog 14-25.
Køber 8-7-1847 (9-568) sin fødegård og giver aftægt til forældrene (9-569).
Gift 1. i Brejning 1848 med Else Christensdatter født i Bjørnkær 1824, død på gården 1849.
                      Barn:
                      1: Kirsten: 1849-1849.
Gift 2. i Brejning 1850 med Ane Kathrine Pedersdatter født i Dejbjerg 1815, død på gården 1856.
                      Hendes barn:
                      1: Petrine Nielsdatter: 1849-1908, født i Dejbjerg, gift i Vorgod 1871, død i Borris.
                      Deres barn:
                      1: Else: 1851-1871.

Ane Kathrine Pedersdatter:
Arver 25-9-1851 gården efter hendes afdøde mand.
Udlejer 2-2-1852 (14-17) huset og jorden, som hendes afdøde mands forældre har beboet ifølge aftægtskontrakten fra 1847, det senere SV matr.4c samt den jord med hus, som dennes broder har fæstet siden 1830.

Mikkel Andersen:
Født i Randbæk matr.5 1821, død på gården 1886.
Overtager 31-5-1852 (15-244) ved giftermål med enken.
Gift 1. i Brejning 1852 med Ane Kathrine Pedersdatter, formandens enke.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1853-1870.
                      2: Peder Jørgen: 1855-1922, eftermand på gården.
Gift 2. i Brejning 1857 med Dorthea Kathrine Vesterby født i Hover 1833, død i Kildsig 1892.
                      Børn:
                      1: Ane Cathrine: 1858-1915, sindssyg, + på Råmosegård plejeanstalt, Tirstrup.
                      2: Birgitte Cathrine: 1860-1864.
                      3: Birgitte Kathrine: 1864-1907, gift 1884 med Mads Otto Keseler, SV matr.7e.
                      4: Laurids: 1867-1870.

Peder Jørgen Mikkelsen:
Født på gården 1855, død i Spjald 1922.
Køber 5-12-1883 (28-305) sin fødegård.
Gift i Brejning 1883 med Else Marie Madsen født i Dejbjerg 1852, død i Spjald 1929.
                      Børn:
                      1: Mikael: 1884-1958, ejer af Kildsigvej 13.
                      2: Mads: 1886-1961, gift 1911 med Maren Mouridsen, Rudmose, død i Herborg.
                      3: Villads: 1887-1909, død på Epidemisygehuset i Videbæk, begravet i Brejning.
                      4: Kristian: 1890-1967.
                      5: Maren: 1893-1894.

Kristian Mikkelsen:
Født på gården 1890, død i Spjald 1967.
Køber 18-10-1918 (52-274) sin fødegård, herunder 2 heste, 7 kreaturer og 2 svin.
Køber 13-9-1930 SV matr.17g fra St. Rudmose.
Sælger 13-9-1930 SV matr.4n til Mikael Mikkelsen, Ny Kildsig.
Sælger 13-9-1930 SV matr.4o til Mads Næsgaard, Bilring.
Gift i Brejning 1928 med Kristine Athalia Nørgaard født i Nr. Vium 1902, død i Spjald 1996.
                      Barn:
                      1: Britta Nørgaard: 1933-2013, gift med Tage Kjerulf, eftermand på gården.
Kristian & Athalia Mikkelsen flytter til Spjald, hvor han bestyrer sygekassen i 40 år, R af D. 

Tage Kjerulf Jensen: fra 18-9-1967 Tage Kjerulff:
Født i Øster Tørslev 1932.
Køber 1-6-1965, forriges svigersøn.
Køber 15-8-1965 SV matr.4c af Kathrine Kirkegaard.
Gift i Brejning 1954 med Britta Nørgaard Mikkelsen født på gården 1933, død i Spjald 2013.
                      Børn:
                      1: Kresten: 1955, ejer af Spjaldbo.
                      2: Mogens: 1956, slagter, ejer af Spjald Madbutik.
                      3: Søren: 1965, bosat i Hodsager. 

Richard Skræddergaard:
Født i Asp 1917, død i Gjellerup 1995.
Køber 1-4-1972. Kom fra Gjellerup.
Gift i Hammerum Valgmenighed 1947 med Mathilde Nielsen født 1922 i Lund, Gjellerup.
Flytter tilbage til Gjellerup.

Niels Pedersen Klausholm:
Køber 6-9-1984. Skødet findes under Brgd. matr.4b, som hørte til ejendommen.
Familien flytter til Give.

Britt Baungaard Menne & Jacob Hjorth Jensen:
Køber 24-8-2006.

Kildsighus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 4b, Kildsigvej 4:
Johanne Amme:
Død i Kildsighus i marts 1772, skifte i Brejninggaards skifteprotokol. Velhavende bo.
Indførsel i kirkebogen mangler både for hende og hendes mand.
Gift med Janus Henriksen:
Efter hendes død fik han ophold hos Mikkel Rudmose, men kirkebogen meddeler intet om, hvornår han er død. Ifølge skiftet efter hans kone stammede han fra Thy.
                      Børn:
                      1: Christen Trivad: tjener på Brejninggaard i 1773.
                      2: Henrik Janussen: fæster af Brohuset, Randbæk mattr.7 og sidst Magersped,
                                                         Opsund matr.5. Død før 1772.
Der er ingen kilder bevaret, der fortæller, om huset forsvandt mellem de første beboere, eller det blev brugt til at leje ud.

Anne Nielsdatter:
Enke efter Søren Andersen i Lille Snogdal NV matr.4. Hun boede i huset i 1801 sammen med sønnen Niels og en tjenestepige som indsiddere under Lille Kildsig. Hun døde i 1813. Om huset så er revet ned, således at efterfølgeren har bygget nyt, vides ikke.

Mads Jacobsen:
Født i Ørsted o.1785, død på ejendommen 1833.
Fæster 1-5-1820 (3-225) et stykke hede og mose fra SV matr.4a, liggende sydøst for gården.
Gift i Brejning 1819 med Barbara Pedersdatter født i Lille Kildsig 1784, død på ejendommen 1844.
                      Børn:
                      1: Karen: 1818-1818, hendes datter født i Kildsig.
                      2: Jacob: 1821-1904, se Opsund matr.2f.
                      3: Jens Peter: 1825-1902, gift 1853 med Mette Kirstine Christensdatter, se Torhuse matr.3.

Niels Madsen:
Født i Sdr. Lem 1796, kom fra Vester Tredje.
Fæster 1-5-1833 (7-88) formandens ejendom i forbindelse med sit giftermål med enken.
Køber 3-9-1834 (7-262) et stykke jord af Landvæsenskommissær Lytken, Ringkøbing, R. matr.26.
Fæstet er ophævet igen 3-6-1847 (7-88), da Niels Madsen igen bor i Sdr. Lem.
Gift i Brejning 1833 med Barbara Pedersdatter, formandens enke. Han er enkemand. De bor sammen med den ældre Jens Peder Jørgensen ifølge folketælling 1840. 

Jens Peder Jørgensen:
Født i Lille Kildsig o.1779, død på Kildsig Mark 1863 på aftægt hos Jens Jensen Bollerup.
Fæster 20-7-1830 (7-283) et stykke hede og mose fra SV matr.4a, idet han måtte sælge Husted dette år, hvorefter han fæster jorden her og flytter sammen med formanden og familie.
Gift 2.i Brejning 1835 med Ane Cathrine Pedersdatter født i Assing 1786, død 1862 som almisselem Jens Pedersen Husteds kone. Hun var enke efter Mourids Pedersen i Randbæk matr.26 ved vielsen.

Jens Jensen Bollerup:
Køber 14-12-1856 læst 30-6-1857 (17-30) SV matr.4b, idet han skal respektere, at Jens Peder Jørgensen den ældste besidder en del af jorden i fæste og må antages at have bygget herpå. Hans svigerforældre dør hos ham. De bor hos ham i folketælling 1860. Se under SV matr.4d+e.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hee 1850, død i Spjald 1916.
Han bor antagelig her i huset fra før 1876 med sin familie ifølge folketælling 1880. Se SV matr.3c.
Gift i Brejning 1874 med Abelone Poulsdatter født i Blæsbjerg, V matr.6 1845, død i Spjald 1937.
                      Børn:
                      1: Karen: 1874 i Blæsbjerghus - 1883 i Hover.
                      2: Ane Johanne: 1876-1955, gift 1896 med Karl Kristian Jonassen, død i Spjald.
                      3: Poul Lauridsen Sundgaard: 1879-1975, død i Videbæk.
                      4: Jeppe Jensen: 1882-1966, født i Hover, se SV matr.3c.
Familien flytter til Hover mellem 1880 og 1883 og retur til Lille Kærhus før 1888. Se SV matr.15d.

Søren Christian Madsen:
Født i Lomborg 1847, død i Spjald, V matr.12q, 1919. Biskolelærer i Opsund biskole 1862.
Køber 3-6-1885 (29-334) SV matr.4b+f. Kom fra Egeris Hede, Nr. Vium i 1884 til ejendommen.
Køber 12-12-1906 (44-532) SV matr.1d fra Hovedskolen.
Sælger 28-7-1918 (52-400) SV matr.4i+k til SV matr.18a.
Overfører 29-9-1920 (11-974) SV matr.4f til Brgd. matr.12q+12v.
Gift i Brejning 1880 med Ane Jensen født i SV matr.4d 1850, død i Nr. Omme 1937.
                      Børn:
                      1: Mads Hedegaard: 1881-1881, født og død på Egeris Hede.
                      2: Karoline Mathilde: 1883-1963, gift 1904 & i Nr. Bork 1932, død i Nr. Bork.
                      3: Jens Bollerup: 1884-1969, ejer af SV matr.4d.
                      4: Kirstine Marie: 1885-1970, husbestyrerinde for nr.7, død i Spjald.
                      5: Mads Hedegaard: 1887-1887.
                      6: Ane Kirstine Randbæk: 1888-1944, gift i Egvad 1917, død i Nr. Bork.
                      7: Peder Kristian Overby: 1890-1957, gdr. i Sinkjær, Nr. Omme, begr. i Brejning.

Knud Peder Jensen:
Køber 28-7-1918 (52-101). Besætningen er på 2 heste, 10 kreaturer. Forrige bopæl ikke angivet.
Gift med Christiane Christensen.
                      Barn:
                      1: Nora: 1919, gift i Sdr. Lem 1940.
Familien flytter til Graakjær, Sdr. Lem.

Anton Hansen & Laurids Hansen:
Anton: født i Øster Nykirke 1883, Laurids: født i 1885.
Køber 2-9-1919 (52-387). Kom begge fra Hover 1917. Se V matr.8d, V matr.16c, SV matr.23a.

Niels Christian Pedersen:
Født i Vesterbæk 1898.
Køber 9-1-1924 (15-269).
Gift i Brejning 1924 med Else Kirstine Jensen Færge født i Opsund matr.1c 1902. Se V matr.17a.
                      Børn:
                      1: Lilly: 1925, gift i Egvad 1947.
                      2: Anders Færge: 1927.
Familien flytter til Tarm.

Jens Pedersen Gade:
Født i Tim 1899, død på ejendommen 1964.
Køber 1-1 1929 læst 23-2-1929 SV matr.2b, kom fra Tim.
Gift med Ida Birgitte Kirstine Hansen født i Borris 1907, død i Skjern 1979, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Inga: 1931, gift 1954 med Erik Markussen, Ladegårdsvej 7.
                      2: Elly Gunhild: 1935, gift 1957 med Kaj Skydsgaard Holm, Skjern.
                      3: Henny: 1941, bosat i Stabek, Oslo 1964.

Harald Christensen:
Køber 22-3-1964 af forriges enke.

Arne Lund Thomsen:
Køber 20-1-1975, ejer Vantinggård, hvorunder jorden lægges. Ejendommen brænder og nybygges.

Bjarne Søndergaard:
Køber 3-7-1992 huset med lidt jord. Født i SV matr.22a, Krathus.

Helene Møller Carlsen & Mikael Hansen Carlsen:
Køber 12-6-2006.

Esther Møller Carlsen & Gjøde Krogsgaard Carlsen:
Køber 2-4-2014, sygeplejerske og gårdejer i Herborg, forriges forældre og svigerforældre.

Carsten Peetz Damgaard:
Køber 6-4-2018. Født i Spjald.

Sydvestlige ejerlav matrikel 4c, nu 4v, Kildsigvej 15:
Laurids Jensen:
Født i Moesgård o.1760, død i Kildsig 1839.
Fæster 1-5-1826 læst 22-12-1829 (5-398) et stk ejendom fra SV matr.4a sydvest for denne ved dens markskel. Han kom fra gården Lille Røjkum V matr.17, se her og på Mose, SV matr.11. Ophæves igen 20-5-1877 (24-?).
Gift 2. i Brejning 1803 med Anne / Ane Jensdatter født på V matr.11, død i Kildsig 1852.
Ifølge folketællingerne 1834-1845 har hun hos sig sin datterdatter Ane Kirstine Vebersdatter født 1830 i Kildsig, gift i Hover 1855, død i Hover 1913. Mor: Ide Lauridsdatter, udlagt far: Weber Christensen, Rindum.
Ane Jensdatter er aftægtskone hos efterfølgeren i 1850.

Jacob Christensen:
Født i Tudskjær SV matr.14 1803, død i Kildsig 1864.
Fæster 1-5-1841, ikke tinglæst, men han pantsætter sit hus 5-2-1843 (9-500), og heri står, hvornår han fæstede huset af Jens Peder Jørgensen. Huset var af bindingsværk, 5 fag, hvoraf 2 fag var indrettet til våningshus med døre og vinduer og loft. Det pantsatte indbo bestod af 1 dragkiste, 1 klædeskiste, 3 sengedyner, 7 puder og 4 lagner, 2 borde, 1 skammel, 2 stole, 1 spinderok og 1 par karter, 1 ølfjerding, 1 kar, 1 spand og 1 bøtte m.m., samt 1 ko og nogle får.
Køber Vanting SV matr.19 1832, bor 1835 i Tudskær hos forældrene og 1839 i Kirkebyen.
Gift i Brejning 1832 med Semine Jensdatter født i Ølstrup 1811, død på ejendommen 1871.
                      Børn:
                      1: Christiane: 1833, gift 1876 med murer Hans Lindegaard Hansen, Tjørring.
                      2: Karen Johannes: 1835-1912, gift i Sdr. Lem 1868, død i Sdr. Lem.
                      3: Maren: 1839-1876, gift 1862 & i Sdr. Lem 1869, død i Sdr. Lem.
                      4: Jens Christian: 1846-1846.
                      5: Mette Marie: 1848-1931, gift i Ringkøbing 1878, død i Herning.
                      6: Jens Christian: 1851-1852. 

Mads Otto Keseler:
Født i Nr. Omme 1858, død i Hovedgaden 22, Spjald 1923.
Køber 22-4-1885 (29-282) SV matr.4c, som er bebygget.
Køber 28-6-1886 (30-182) SV matr.7c.
Gift i Brejning 1884 med Birgitte Kathrine Mikkelsen født i SV matr.4a 1864, død i SV matr.7e 1907.
                      Barn: (født her):
                      1: Margrethe Elisabeth Johanne: 1887-1935, gift 1928 med Jens Lauridsen Randbæk                                                                                   matr.1e.
Familien flytter til Landerdal SV matr.25, se videre dér. Se også SV matr.7e.

Christian Peder Lauridsen:
Født i Husted 1860, død på gården 1920.
Køber 1-5-1889 (32-40). Flytter gården nord for grusvejen.
Køber 16-12-1904 (43-287) Brgd. matr.4b.
Gift i Torsted 1888 med Ane Kristensen født i Bækagerhus, Torsted 1862, død i Spjald 1935.
                      Plejebørn:
                      1: Ane Kirstine Lauritsen: født i Struer 1896, død i Spjald 1970, se nedenfor.
                      2: Knud Børge Sørensen: født i Ringkøbing 1908. Chauffør i Videbæk 1935.

Ane Lauridsen:
Arver 16-10-1920 (11-978), forriges enke.
Bygger hus i Vestergade 3, Spjald.

Ove August Svendsen:
Født i Ringkøbing 1891, død i Spjald 1966.
Køber 14-3-1923 (12-418), forriges svigersøn.
Gift i Brejning 1918 med Ane Kirstine Lauritsen født i Galgebjerg, Struer 1896, død i Spjald 1970 efter et færdselsuheld.
                      Børn: (født her på ejendommen):
                      1: Peder Husted: 1918-1967, borgerligt gift i Egvad 1947, død i Ringkøbing.
                      2: Kristian Kjærgaard: 1920-1997, død i Hvide Sande.
                      3: Agnes: 1922-2012, gift 1941 med Villiam Madsen, SV matr.12d, død i Spjald.
Familien flytter til Krogen, Hover og derefter tilbage til Brejning og Spjald.

Niels Christian Vejen Madsen:
Født i Vorgod 1894, død i Ikast 1977.
Køber 8-4-1925 (16-2).
Sælger 16-10-1928 SV matr.4l til Opsund matr.4b.
Gift i Herborg 1925 med Jensine Kirstine Jespersen født i Hanning 1898.
                      Børn:
                      1: Gerner: 1926.
                      2: Ernst: 1930-1931.
                      3: Erna: 1932, gift 1954 med Kristian Bjerrum Kristiansen, Snejbjerg, se Sandbæk
                                     matr.1f. 

Theodor Marinus Kirkegaard:
Født i Herborg 1899, død på gården 1965.
Køber 5-4-1954, kom fra Ølstrup. Enkemand.
Køber 7-10-1960 Brgd. matr.5a fra Gustav Nielsen, Gl. Præstegård.
Gift 2. med Kathrine Sørensen født 1914, se O matr.2o, død i Spjald 1984. Ingen børn.

Kathrine Kirkegaard:
Arver 10-7-1965.

Tage Kærulff:
Køber 15-8-1965 og lægger jorden til sin gård, Lille Kildsig SV matr.4a.
Udlejer bygningerne til Erik Bertelsen, Johannes Bisgaard m.fl.

Henry Børge Fahl (Jensen):
Køber 21-1-1975 fra SV matr.4a, bygninger med lidt jord. Fisker.

Christian Mikael Nissen:
Køber 9-3-1978, elektriker.

Mogens Bøndergaard Houensgaard:
Køber 1-10-1982, nu SV matr.4v.

Sydvestlige ejerlav matrikel 4d+e, Rudmosevej 5:
Jens Peder Jørgensen:
Overtager parcellen i 1847, da han går på aftægt fra Lille Kildsig (9-569) og bygger aftægtshus her.
Han lejer stedet 2-2-1852 (14-17) igen efter sønnens død. Han skal respektere sin ældre broder, Jens Peder Jørgensens fæste af en del af jorden se under SV matr.4b. Udslettet 30-5-1877 (24-?). 

Jens Jensen Bollerup:
Født i Hee 1829, død i Spjald 1912. Se SV matr.5d, hvortil han flytter i 1898.
Køber 14-12-1856 læst 30-6-1857 (17-30) SV matr.4d+e, som er sammen med SV matr.4b, købt samme dag. Han overtager sikkert det hus, som hans svigerforældre har bygget i 1847, som så senere får oven-nævnte matrikelnummer. Han kom fra Hover i 1850.
Køber 7-1-1885 (29-170) SV matr.17e fra Store Rudmose.
Gift i Brejning 1850 med Kirsten Jensdatter født i Lille Kildsig 1821, død i Spjald 1912.
                      Børn:
                      1: Ane: 1850-1937, gift 1880 med Søren Christian Madsen SV matr.4b.
                      2: Jens Peter: 1853-1924, gift i Ølstrup 1879, død i Skovby, Nr. Vium.
                      3: Maren: 1855-1883, gift 1882 med Hans Peder Andreas Sand, Randbæk.
                      4: Jens: 1858, immigreret til Colorado, USA, var hjemme fra 1901 til 1902,
                                     hvorefter de igen vendte tilbage til USA. Gift 1. i Gram 1888 med Kirstine
                                     Abelone Rosenkrands: (1864-1906), rejste 1888 til Colorado, USA, rejste
                                     hjem på besøg til Danmark og Slesvig i 1900-1901, returnerede til Cotesfield,
                                     Nebraska, flyttede til en farm i Cairo, Nebraska i 1905. Rejste hjem i 1910 og
                                     blev gift 2. i Vorgod samme år med Else Katrine Juelsgaard: (1869-1954).
                                     Fra 1. ægteskab blev 4 sønner indskrevet i Brejning kirkebog 18-9-1901, og 1
                                     søn og 1 datter døbt 22-9-1901. Ni børn i alt, heraf tre døde små. Han var far-
                                     mer i Cairo, Nebraska og er begravet med begge hustruer på Oak Ridge Cem.,
                                     Dannebrog, Howard County, Nebraska, gravsten og stor nekrolog.
                      5: Niels Peder: 1864-1933, eftermand på gården.

Niels Peder Jensen Bollerup:
Født på gården 1864, død i Spjald, V matr.12i,1933. Tager tilnavnet Bollerup som fast navn.
Køber 14-5-1898 (38-98), forrige ejers søn.
Gift i Brejning 1909 med Jensine Pedersen Refstrup født i Lønborg 1862, død i Spjald 1944, gift 2. i Brejning 1935 med tømmerhandler Michael Mikkelsen Ramsing, Spjald.

Jens Bollerup Madsen:
Født i SV matr.4b 1884, død på gården i Kildsig (aftægtshuset) 1969.
Køber 4-11-1908 (46-41), forrige ejers søstersøn. Er i Faster ved vielsen. Flytter o.1928 gården over på vestsiden af Rudmosevej. Sønnen Søren Kristian bygger aftægtshuset o.1948 på SV matr.4f.
Køber 14-4-1917 (50-968) SV matr.4h fra Søren Christian Madsen, SV matr.4b.
Køber 6-6-1917 (51-80) SV matr.18d fra Johannes Andersen, SV matr.18a.
Køber 19-8-1931 SV matr.27 fra Ane Lauridsen, V matr.18a.
Køber 19-8-1931 SV matr.31b fra Hans Christian Lauridsen, SV matr.9c.
Køber 19-8-1931 SV matr.32a fra Niels Chr. Søndergaard, V matr.21.
Køber 19-8-1931 SV matr.39 fra Bendt Husted & Niels Chr. Søndergaard, V matr.19+21.
Udgår 19-2-1937 og samles under SV matr.32a: SV matr.27,31b,39, under SV matr.4d.
Sælger 4-3-1937 SV matr.32c til Jakob Stensig Madsen, Ringkøbingvej 65.
Sælger 12-12-1939 SV matr.4t til Johannes Andersen, Vester Rudmose SV matr.18a.
Gift i Sædding 1908 med Abelone Marie Klausen født i Hanning 1882, død i Kildsig 1967. Se SV matr.12c.
                      Børn:
                      1: Søren Kristian (Bollerup): 1910-1982, se SV matr.2a, Kildsiggård.
                      2: Jakob Stensig: 1913-1981, gift 1937 & i Skjern 1956. Se SV matr.32c.

Jakob Stensig Madsen: kaldet Jakob Bollerup Madsen:
Født på gården 1913, død i Nr. Nebel 1981.
Køber 1-3-1955 gården med det lille aftægtshus på SV matr.4f lige øst for gården, han kom fra Brejning Kirkeby, hvor han havde boet, siden han solgte SV matr.32c, Ringkøbingvej 65, 1-4-1943, som han havde bygget i 1937.
Gift 1. i Brejning 1937 med Nanna Augusta Røjkjær født i Ølstrup 1913, død i Kirkebyen, SV matr.11u 1954.
                      Børn:
                      1: Anna Marie Bollerup: 1938-2015, gift 1959 med Helge Mortensen Jessen, Høj-
                                                                slev, Dommerby, død 2018.
                      2: Jens Bollerup: 1941, Bosat i Nordborg, Viceinspektør.
                      3: Else Bollerup: 1942. Bosat i Esbjerg.
                      4: Bodil Bollerup: 1945-2015, født i Skjern. Gift, bosat og død i Grindsted.
Gift 2. i Skjern 1956 med kusinen Sørine Kristine Mathiasen født i Nr. Bork 1920-1978. Hendes far er født i Sdr. Søndergård 1871. Familien flytter til Nr. Nebel i 1959.

Mads Kamp Hansen:
Født i Nr. Omme 1935, død i Spjald 2023.
Køber 17-8-1959. Forældre se SV matr.2f.
Gift i Nr. Omme 1959 med Aase Sandgrav født i St. Sinkjær, Nr. Omme 1934, død i Spjald 2024.
Frasælger jorden til Kildsigvej 3 og Ringkøbingvej 78.

Marie Busch Kristensen Nielsen & Bo Eskesen Nielsen:
Køber 1-9-1998.

Mia Øllgaard Bertelsen & Jesper Holm Kyndesen:
Køber 2-10-2016.

Ny Kildsig:
Sydvestlige ejerlav matrikel 4g, Kildsigvej 13:
Matrikelnumre 1950: SV matr.4g,7f.
Mikael Mikkelsen:
Født på gården 1884, død i Kildsig 1958.
Køber 2-3-1912 (47-560) fra SV matr.4a og bygger gård på jorden.
Køber 5-8-1914 (49-214/215) SV matr.7f fra Kassentoft SV matr.7a.
Køber 13-9-1930 SV matr.4n fra SV matr.4a.
Køber 13-9-1930 SV matr.17h fra Store Rudmose.
Gift i Herborg 1912 med Ane Johanne Mikkelsen født i Herborg 1885, død i Kildsig 1970.
                      Børn:
                      1: Villads Kildsig: 1914-1998, eftermand på gården.
                      2: Niels Gade: 1916-1981. Ejer af SV matr.4i.
                      3: Peter Jørgen Kildsig: 1918-1984.
                      4: Thorkild Johan Kildsig: 1920-1982. Ejer af SV matr.4o.
                      5: Else Marie Kildsig: 1922-1964, gift 1950 med Henry Kronborg, Vindum, død i
                                                            Vejle, begravet i Brejning.
                      6: Johanne Kirstine Kildsig: 1924-1997, gift 1950 med Hans Viggo Terp, Hjerm.
                      7: Kristen Mikael Kildsig: 1926-1978, gdr. i Thorning. (kaldes Kildersig).
                      8: Mary Kildsig: 1930-1984, gift 1952 med Svend Bjerregaard Johansen, Idom.

Villads Kildsig Mikkelsen:
Født på gården 1914, død samme sted 1998, forriges søn.
Køber 28-4-1950, forriges søn, kom fra Ejstrup-Gludsted, Viborg, hvor han havde en gård.
Gift i Øster Nykirke 1941 med Dagny Gandrup født i Thyregod 1920, død i Spjald 2010.
                      Børn:
                      1: Alfred Mikael Kildsig: 1947, mekaniker hos Bech Hansen, Ringkøbing 1964-
                                                                 2015, modtog Den kongelige Belønnings medalje 2015.
                      2: Johanne Mette Gandrup: 1951. Bosat i Odense.

Dagny Mikkelsen:
Arver 26-8-1998, forriges enke.

René Mahler, Anders Rasmussen & Claus Nielsen:
Køber 1-9-2007, ejer i fællesskab Vantinggård, hvorunder jorden lægges.

Lone Olesen & Glenn Østergaard Kristensen:
Køber 15-11-2007 bygningerne med godt 2 Ha jord = SV matr.4g.
Bygger nyt vest for gården på jord. Tømrermester.

Sydvestlige ejerlav matrikel 4i, Kildsigvej 2:
Johannes Andersen:
Ejer Vester Rudmose SV matr.18a.
Bygger ejendommen o.1920 som aftægtshus til sine forældre Niels Andersen (1847-1938) og Ane Kirstine Villumsen (1845-1930). I 1928 flyttede de til sønnen i Vester Rudmose.

Søren Mogensen:
Født på Stadilø 1851, død i Brejning Kirkeby 1937. Køber SV matr.8e 1937.
Køber 8-8-1928 SV matr.4i fra SV matr.18a, kom fra Stadilø, fisker.
Gift i Stadil 1893 med Jensine Methea Jensen født i Søndervig 1861, død i Hesselbjerg, Mors 1943, begravet i Brejning. 6 børn, ikke født her i sognet.

Iver Andreas Kjær (Pedersen):
Født Kærhus 1899, død på ejendommen 1941.
Køber 5-5-1936.
Gift i Stadil 1936 med Inger Marie Mortensen født i Stadil 1904, død i Spjald 1986. Se V matr.9a.
                      Børn:
                      1: Kristian: 1937.
                      2: Morten Ove: 1940, tvilling.
                      3: Signe Dorthea:  1940, tvilling.

Inger Marie Kjær:
Arver 5-3-1941 tinglæst 9-4-1963, forriges enke.

Niels Gade Kildsig Mikkelsen:
Født på SV matr.4g 1916, død på ejendommen 1981. Ugift.
Køber 9-4-1963, se SV matr.4n.

Bruno Kassentoft Nielsen & Birger Kassentoft Nielsen:
Køber 30-3-1982 af arvingerne, Niels Mikkelsens søskende og søskendebørn. Se under Opsund matr.4p.

John Christensen:
Køber 25-6-1986, ejer af Spjald Møbelbutik. Bosat Hasselvej 19, Spjald.

Lise Munk Tobler & Claus Tobler:
Køber 1-4-2004. Bygger ny ejendom på bakketoppen.

Sisse Laumand Klemmensen & Christian Brander:
Køber 15-7-2016. Jordemoder og adjunkt ved Ringkøbing gymnasium.

Stenagergaard:
Sydvestlige ejerlav matrikel 4n, Ringkøbingvej 61:
Mikael Mikkelsen:
Ejer fra 4-5-1937 SV matr.4n og herunder SV matr.17g, en uopdyrket hedeparcel, som han køber af Kristian Mikkelsen SV matr4a. Se under SV mart.4g.
Der blev opført og tinglyst et vandværk 21-10-1937 i skellet mellem SV matr.4o og SV matr.4r+s, som var fælles for de tre ejendomme SV matr.4n, SV matr.4o og SV matr.4r+s.

Villads Kildsig Mikkelsen:
Køber 25-2-1939, forriges søn, se under SV matr.4g.

Niels Gade Kildsig Mikkelsen:
Født på SV matr.4g 1914, død i SV matr.4i 1981, forriges broder.
Køber o.1946, bygger statshusmandsbrug.

Andreas Kristian Pedersen:
Født i Faster (Tarm) 1924, død i Spjald 2015.
Køber 1-4-1953.
Gift i Grønbæk 1953 med Tove Munk Holk født i Sahl, Viborg 1931.
                      Børn:
                      1: Bent Erik Munk: 1954, bosat i Spjald.
                      2: Lis Munk: 1955.
                      3: John Munk: 1961, ejer Opsund matr.4d,4i.

Kristian Færge Therkildsen:
Køber 1-5-1996, se under Opsund matr.1a. Født i Langerdalvej 2, Højmark. Bygger nyt stuehus.

Sydvestlige ejerlav matrikel 4o, Ringkøbingvej 57:
Mads Næsgaard:
Køber 30-12-1912 (48-260) ½ SV matr.3g af Hans Chr. Hansen, som har part i SV matr.3c.
Køber 17-1-1930 ½ SV matr.3g af Hans Chr. Hansen, således at han nu ejer hele SV matr.3g.
Køber 13-9-1930 SV matr.4o fra SV matr.4a.
Sælger 4-5-1937 SV matr.4r til Harry Mouridsen, Ringkøbingvej 59.

Jens Højland:
Køber 4-5-1937 SV matr.4o, herunder SV matr.3g, bosat i Opsund.

Harry Regnar Jørgensen:
Født i Ulfborg 1915.
Køber 24-5-1940, kom fra Lønborg.
Gift i Egvad 1940 med Kirsten Marie Bank, født i Styg, Lønborg 1910.
                      Børn:
                      1: Ellen Margrethe: 1941.
                      2: Folmer Bank: 1944.

Niels Vestergaard:
Køber 11-12-1945, se under Opsund matr.2p.

Christian Vestergaard:
Køber 11-12-1945, forriges broder.

Thorkild Johan Kildsig Mikkelsen:
Født på SV matr.4g 1920, død på ejendommen 1982.
Køber 3-1-1948.
Gift i Vorgod 1947 med Maren Margrethe Vestergaard Nielsen født i Vorgod 1924.
                      Børn:
                      1: Mikael Kildsig Mikkelsen: 1952. Bosat i Hemmet.
                      2: Anna Margrethe Vestergaard: 1956. Ansat ved Herning Kommune. Fik Den
                                                                              Kongelige Belønnings medalje i sølv 2016.
                      3: Birgit: 1963. Ansat ved Videbæk Bogtrykkeri. 

Maren Margrethe Vestergaard Mikkelsen:
Arver 1982 tinglæst 30-10-1986, forriges enke. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 4r+4s, Ringkøbingvej 59:
Harry Kristian Mouridsen:
Født i Vorgod 1912, vokset op i Opsund matr.2m, død i Finderup 1991.
Køber 4-5-1937 SV matr.4r af Mads Næsgaard, Bilring, V matr.2.
Køber 4-5-1937 SV matr.4s af Mikael Mikkelsen¸ SV matr.4g.
Gift i Brejning 1937 med Helga Marie Minna Angelika Anna Bent Nielsen senere Sørensen født i Tistrup 1913, død i Finderup 2003.
                      Børn:
                      1: Benta: 1938.
                      2: Bodil: 1940, gift 1960 med Aage Guldberg Lauridsen, Ladegården.
                      3: Gudrun: 1945.
                      4: Ejvind: 1949, mekaniker ved SDS, Videbæk. Bosat i Herborg.

Jens Lund Andersen:
Køber 11-2-1961, gårdejer i Solsøhede, se under Sandbæk martr.1d.

Kristen Lysgaard Christensen:
Født i Vorgod 1932, død i Videbæk 2016.
Køber 1-4-1961.
Gift i Arnborg 1961 med Erna Mouritsen født i Arnborg 1938, kogekone.

Svend Erik Iversen:
Køber 20-3-2003, lægger jorden under sin gård på Ringkøbingvej 55. 

Kim Riis Iversen:
Køber 26-5-2003 bygningerne med en del jord, forriges søn. Matrikelnummer er nu SV matr.4æ.

Hanne Hesselbjerg Andersen & Gert Wissing Andersen:
Køber 1-9-2006. Kom fra Højmosevej 30, Spjald.

Pilgård:

Pilgård, som lå i Brejning sogns sydvestlige ejerlav lige overfor Brejning kirke, er den gård i sognet, der er først nævnt i de skriftlige kilder, idet den første gang nævnes i et skifte fra 1425 efter Hans Bagge i Ribe, ifølge hvilket hans familie bl.a. arver en gård i Brejning, som bebos af Peder

Pallesen. Gården kom til at høre under Tranmosegård i Velling, og i 1446 fik kannik Anders Brok, Ribe skøde på den, idet han indløste den, der da var pantsat af fru Merete i Tranmose. Beboeren af gården er nu Peder Pallesens søn, Palle Pedersen, som kannikken betaler fem lødige Mark for alle de bygninger, han har bygget i Pilgård. En del af gården var stadig ejet af en Hans Bagges arvinger, men i 1458 blev kannik Anders Brok ejer af hele gården, hvor Palle Pedersen stadig boede. Efter kannikkens død gik Pilgård over til Ribe Domkapitel, idet den skulle bruges som en del af betalingen for årlige sjælemesser for ham og hans familie, og Ribe stift forblev ejer af gården til Reformationen. (Hardsyssels Diplomatorium, København 1893 sag 23, 37, 39 & 48).
Efter Reformationen kom Pilgård under Brejninggaard. I 1619 boede Kristen Jørgensen i Pilgård, nævnt i hekseprocessen mod Maren Kristenskone i Kildsig. Ved godsets salg 11-2-1646 siges der blot om Brejning By, at der her findes 5 gårde og 1 bol, fæsternes navne nævnes ikke. Pilgård er på et tidspunkt før den tid delt i to gårdsparter, og i forbindelse med matrikuleringen 1844 fik den vest-lige gård matrikelnummer 5 i det sydvestlige ejerlav, mens den østlige gård fik matrikel 12 i samme ejerlav, selv om de lå lige ved siden af hinanden lige nord for Brejning kirke.

Vester Pilgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5, nedlagt, lå lige vest for Kærhusvej 2a:
Christen Madsen:

Nævnes på gården 22-10-1660, gårdens HK: 4-0-1-1.

Mads Hansen:
Nævnes på gården 1-10-1661. Han er død i 1664, hvor hans enke nævnes.
I forbindelse med Jørgen Langes konkursbo på Brejninggaard bliver Vester Pilgård overtaget af en af kreditorerne o.1665, og er derfor ikke nævnt i Brejninggaards jordebøger, før den igen i begyndelsen af 1700-tallet bliver købt tilbage til godset.

Mads Hansens enke:
Nævnt i matriklen 1664 som fæster af gården.

Laurids Jensen:
Nævnt som fæster i Kop-og kvægskattemandtallet 1678 med sin hustru. Besætningen bestod af 1 hest, 1 ko og 3 får. Desværre angives det ikke, hvem der ejer gården.

Anders Hansen:
Nævnt med hustru første gang på gården i skattemandtallet 1682, og året efter i opmålingen til matriklen 1688 siges det, at gården er fæstegård under Søgård gods på Holmsland ejet af tidligere amtsforvalter over Lundenæs amt, Rasmus Andersen.
Ved opmålingen af gårdens jorder 20-9-1683 foregik det sammen med de øvrige syv gårde og bol i Kirkebyen, i øvrigt den eneste ”bymæssige bebyggelse” i Brejning sogn, som kan tangere landsbyerne, som vi kender dem i den østlige del af Danmark. Samlet siges det, at marken blev drevet i fællesskab. Den gik mod øst til Brejninggaards mark, mod nord til Randbæk hede, mod vest til Røjkummark og mod syd til Kassentoft mark. De havde hedetørv til fornødenhed. Deres fædrift foregik i heden, de holdt fælles hyrde hertil, og de beklagede sig over at lide skade af ulve. Deres korn blev malet i Brejninggaards vandmølle.
Kirkevangen strækker sig i retningen øst-vest mellem Pilgårdene og Kassentoft. En del bestod af middel rugjord af sand og stengrund. Var delt i 36 markstykker, der blev tilsået 3 år i træk, 1 år med byg, 2 år med rug, hvorefter den hvilede i 4 år. Dette markstykke blev kun dyrket af de to Pilgårde.
En anden del var højtliggende og skarp rugjord og bestod af sand og skarp stengrund. Den var delt i 12 markstykker og blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre og hvilede så i 4 år. Blev dyrket af de to Pilgårde samt fæsterne i Kassentoft og i Kirkehuset.
Det næste stykke var som de forrige skarp rugjord delt i 24 markstykker, som kun blev dyrket af de to Pilgårde.
De næste 16 markstykker var middel havrejord af sand og stengrund med sur muld, alt blandet sammen. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med havre og hviler så i 4 år. Bruges kun af de to pilgårde.
Vangen norden byen strækker sig i øst-vestlig retning og ligger nord for fædriften. Er skarp rugjord med rød sand og skarp stengrund alt blandet sammen. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre og hviler så i 4 år. Er delt i 81 markstykker som udover de to pilgårde bruges af de fleste andre fra Kirkebyen.
Langager stækker sig i syd-nordlig retning og ligger mellem Brejninggaards mark og Norden byens mark. Består af middel rugjord med grå sand og stengrund og lidet muld. Delt i 18 agre og dyrkes af fæsterne i Pilgårdene, Gl. Præstegård og Søndergård.
Ved slutopgørelsen blev den dyrkede jord betegnet med ¼ del middel og ¾ del skarp jord, hvorpå der kunne bjerges 1½ læs godt hø og 3¼ læs middelhø, ligesom der var græsning i et middelår til 3½ høved. Gårdens HK blev sat ned fra 4-0-0-1¼ til 2-1-3-1¾, men det endelige HK var 2-3-0-0.
I skattemandtallet 1683 svarede han skat af 1 tjenestepige, 1 hest, 2 køer og 2 ungnød. I de forskellige skattemandtal i disse år er besætningen nogenlunde den samme, et enkelt år er nævnt 1 tre års stud i stedet for det ene ungnød. I 1690 betaler han skat af sig, konen og et ildsted. I skatte-mandtal-let 1697 svarer han skat af datteren Anne, i 1698 / 99 også af datteren Kirsten.
I 1706 findes der en opgørelse over landgilden til Søgård gods, og heri nævnes Anders Hansen i Pilgård i Brejning sogn med følgende landgilde: 1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ svin,½ føl nød, ½ får, ½ gås, 2 høns, 4 skæpper havre, 1½ mark gæsteripenge. Det var gamle betegnelser fra en tid, hvor landgilden blev betalt i naturalier, senere blev landgilden omregnet til et pengebeløb. Alle de halve enheder er typisk for den halve gård, som Anders Hansens gård var, den anden halvdel hørte til den anden halve Pilgård.
Godsejer Thomas Pedersen, Østertoft, køber Pilgård 24-2-1707 af sin svoger på Søgård, Mogens Henriksen Vendelbo, stadig med Anders Hansen som fæster (Landstingets S+P protokol B24-670, 2.del side 187 ff.), men senest i begyndelsen af 1713 er gården igen kommet tilbage til Brejninggaard, for her nævnes han ikke som fæster i skattemandtallet 20-1-1713, men er med som fæster i skattemandtallet 1-5-1713, hvor han svarer skat af en søn. Det er sidste gang, han nævnes på gården.
1708: Hk: 2-3-0-0, landgilde: 1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ får, ½ gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. Gæsteripenge.
                      Børn:
                      1: Anne: nævnt i skattemandtallet 1697 og er så over 15 år gammel.
                      2: Kirsten: o.1681-1747, i kirkebogen kaldes hun ”Kirsten Skomagers, gammel pige
                                         og almisselem”, så noget kunne tyde på, at Anders Hansen har været sko-
                                         mager samtidig med, at han var fæster af Pilgård.
                      3: Inger: o.1682-1765, gift med Christian Christensen SV matr.3 og Blæsbjerg.
                      4: Hans: o.1685-1747, i kirkebogen står ”Hans Blæsbjerg, Kirsten Skomagers bro-
                                     der”. Fæster af Blæsbjerg V matr.6.

Niels Moustsen:
Født i Bjerg, Sdr. Lem 1694, død på gården 1766.
Fæster Pilgård i 1717, idet der ved hans bryllup står, at parret skal bo i Brejning Kirkeby.
Gift i Sdr. Lem 1717 med Kirsten Eskesdatter født i Smalhale, Sdr. Lem 1695, død på gården 1742. Der er skifte efter hende i Brejninggaards skifteprotokol 1742 s.-34. Besætningen bestod af 2 heste, 2 4 år gamle stude, 3 køer og 1 spædkalv, 5 får med 4 lam samt 4 væddere. Gårdens bygninger angives ikke. De tre børns alder nævnes, og deres formyndere er tre farbrødre fra Sdr. Lem
                      Børn:
                      1: Eskild: o.1720-1802, fæster af St. Røjkum og Bilring.
                      2: Johanne: o.1724-1805, gift med eftermanden på gården.
                      3: Moust: o.1729.
Niels Moustsen blev gift 2. i Vorgod 1742 med Maren Jensdatter født i Videbæk o.1696, død på gården 1784. Han er sidste gang nævnt som fæster af gården i jordebogen 1755.

Frederik Jensen:
Født i Rindum 1725, død på gården 1796. Kom som soldat til sognet o.1750.
Første gang nævnt som fæster af gården i jordebogen 1761.
Gift i Brejning 1755 med Johanne Nielsdatter født på gården o.1724, død samme sted 1805.
                      Barn:
                      1: Anna: 1755-1791, gift med eftermanden på gården.

Knud Jensen:
Født i Askov, Nr. Omme 1757, død på gården 1818, kom fra Odderbæk V matr.14.
Han fæster gården efter svigerfaderen før 1788 ifølge Hartkornsspecifikationerne.
I 1791 dyrker han 16 tdr. rugland opdelt i 12 tægter, hvorpå han i et middelår kan avle 12 tdr. rug, 8 tdr. byg og 2 tdr. havre samt bjerge 7 læs hø. I afgift til godset for Småredsel giver han 1 rdl. om året og var ikke i restance hermed. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 1 stud, 1 ungnød, 14 får med 5 lam og 1 svin. De to Pilgårde dyrker deres marker i fællesskab med Kirkebyens øvrige beboere med 1 år med byg, 2 år i rad med rug, 1 år med gjærfrø (spergel), derefter igen 1 år med rug eller efter jordens beskaffenhed i stedet for spergel og rug 2 år med havre. De lader deres kreaturer græsse på de hvilende agre og på nogle små grønninger og moser. ”Agermark og eng ligger i fleng og fællig, heden bruges af alle i fællig”.
Køber 9-12-1815 (2-442) gården til selveje fra Brejninggaard. Skødet skrevet 24-6-1817 (1a-3).
Gift 1. i Brejning 1782 med Anna Frederiksdatter født på gården 1755, død samme sted 1791. Der er skifte efter hende i Brejninggaards skifteprotokol 1791 s.571-573. Her får vi kun at vide om gårdens bygninger, at salshuset (stuehuset) bestod af dagligstue med 2 indbyggede alkover, kælder (forrådskam-mer) og fremmers (køkken), de andre længer nævnes ikke. Besætningen bestod da af 2 heste og 1 bøl (stud), 3 køer, 2 kvier og 16 får.
                      Børn:
                      1: Frederik: 1783-1785.
                      2: Frederik: 1785-1839, fisker i Nørby, Nysogn.
                      3: Johanne: 1786-1874, gift 1826 med Niels Jacobsen, Nr. Omme, død dér.
                      4: Dorothe: 1789-1789.
Gift 2. i Brejning 1792 med Barbara Jensdatter født i Kongensbjerg 1771, død på gården 1832.
                      Børn:
                      1: Jens: 1793-1825, eftermand på gården.
                      2: Anna: 1795-1837, gift 1821 med smed Mads Nielsen (Hamborg), Brejninggaard.
                      3: Jens Christian: 1798-1859, ejer af Dumpen SV matr.13.
                      4: Karen: 1801-1833, gift 1823 med Jens Olesen, Røjkum V matr.16.
                      5: Dorthea: 1804-1870, gift 1830 med Frands Olesen, Moesgårdshus NV matr.9.
                      6: Sidsel: 1807-1823.
                      7: Peder: 1810-1810.
                      8: Ane Johanne: 1811.

Jens Knudsen:
Født på gården 1793, død samme sted 1825.
Arver 11-6-1818 læst 12-1-1832 (6-246) gården ifølge testamente fra faderen.
Gift i Brejning 1818 med Mette Olesdatter født i Sdr. Lem 1795, død i Nr. Omme 1873.
                      Børn:
                      1: Knud: 1819-1824.
                      2: Barbara: 1822-1862, gift med Jens Frederiksen, Vester Herborg, Vorgod.
                      3: Ole Peter: 1824-1825.

Mette Olesdatter:
Arver 20-6-1825 læst 3-3-1831 (2a-455), forriges enke.
Hun gift 2. i Brejning 1826 med Peder Christensen, født i Tim 1802, død i Nr. Omme 1881.

Peder Christensen:
Født i Tim 1802, død i Prag, Nr. Omme 1881.
Overtager 9-7-1826 læst 3-3-1831 (2a-456) gården ifølge vielsesattest efter giftermål med enken.
                      Børn: (født her i sognet):
                      1: Jens Knudsen: 1827-1896, se SV matr.3c.
                      2: Ane Marie: 1829.
Familien flytter til Prag, Nr. Omme.

Søren Knudsen:
Født i Bækgård 1802, død på gården 1871.
Køber 20-12-1830 (2a-456). Kom fra Mosdal.
Sælger 20-6-1840 (8-394) engparcel, senere, V matr.23b til Jacob Christensen, Nr. Søndergård.
Ved matrikuleringen 1844 får han engparcellen V matr.23a tillagt, men oprindelig har hele engpar-cellen været brugt af Pilgård SV matr.5.
Gift i Brejning 1830 med Karen Jensdatter født i Stengård, Nysogn 1805, død på gården 1844.
                      Børn:
                      0: Johanne Kristensdatter: 1826-1866, født i Nysogn, gift i Brejning 1851 med
                                                                     Christen Bjerregaard, Vorgod. Hendes datter.
                      1: Knud: 1830-1906, ejer af Vantinggård, SV matr.19.
                      2: Jens: 1832-1884, gift i Vorgod 1850 & 1871, død i Vorgod.
                      3: Laurids: 1834-1915, ejer af Bækgård, SV matr.9.
                      4: Ane Cathrine: 1836-1863, gift 1858 med Peder Pedersen, Koldinghus, O matr.6.
                      5: Mads: 1838-1888, gift 1863, bosat i Timring 1863, død i Vorgod.
                      6: Else: 1840-1844.
                      7: Anders: 1842-1916, gift i Rind 1869, kaldes Nedergaard fra 1905. Gdr. i Høgild.
                                         Død i Sct. Hans sogn, Odense i 2. ægteskab.

Laurids Sørensen:
Født på gården 1834, død i Bækgård 1915.
Køber 21-7-1871 (23-199) gården af sine søskende.
Flytter til Bækgård, SV matr.9, se videre dér.
I forbindelse med, at han overtager Pilgård, bortfæster han 3 tdr. land, kaldet ”Holland” til faderens husbestyrerinde gennem mange år, Inger Mogensdatter, født i Hee 1817, død i Nr. Vium hos Anders Gejl 1888, begravet i Hee, idet hun havde 200 Rdl til gode i boet efter hans far. Hun skal have frit ophold, antagelig i et hus ved gården, ejeren af gården skal dyrke hendes jord, køre hendes gødning ud, bjerge hendes brændsel og bjerge et læs hø årligt til hende. Anders Pedersen i Nygård overtog forpligtelsen og betalte hende de 200 Rdl ud, men forpligtelsen vedrørende dyrkningen af hendes jord fulgte de to matrikler SV matr.5e og 5f, indtil forpligtelsen stoppede ved hendes død i 1888 (23-535).

Anders Pedersen:
Køber 17-12-1872 læst 23-1-1873 (23-534) gården til sammenlægning med hans påboende gård Nygård, V matr.13 m.fl. Betingelsen er, at der oprettes et husmandssted i stedet, SV matr.5b.
Mageskifter17-12-1872 læst 23-1-1873 (23-550) SV matr.5b til Poul Madsen Kamp, SV matr.16a, med SV matr.16b.
Mageskifter samme dag (23-534) SV matr.5c til Christen Mikkelsen, SV matr.13, med V m..22b.
Sælger 24-4-1875 (23-600) SV matr.5e til Niels Knudsen Vesterbæk, som har bygget her.
Sælger 14-6-1877 (24-278) SV matr.5h til kromand Søren Nielsen Lynderup, SV matr.36c.
Sælger 6-4-1882 (27-227 SV matr.5d til Laurids Frandsen Grønborg.
Sælger samme dag (27-227) SV matr.5i til Andreas Frandsen Grønborg.
Gårdhandlerne før 1874 findes i Bølling-Nr. Horne herreders S.+P. protokoller, efter 1874 findes de i Ulfborg-Hind herreders S.+P. protokoller.

Kampstedet:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5b, nu matrikel 5af, Kildsigvej 25:
Poul Madsen Kamp:
Født i Mose, Brejning 1831, død i Ringkøbing 1900, begravet i Brejning.
Mageskifter 17-12-1872 læst 6-2-1873 (23-550) parcel SV matr.16b med parcel SV matr.5b.
Han bygger Kampstedet omkring 1873, i hvilket år han fik næringsbrev som brændevinshandler 16-12 oveni næringsbrevet fra 10-3-1866. Familien boede i folketælling 1880 i ejendommen, og hvorfra han drev betydelig handel med diverse købmandsvarer samt fragtmandskørsel. Han købte sognets gamle skolehus nord for kirken lige øst for Kampstedet i 1865 til forretningsbrug, mens han boede i Kirkehuset SV matr.16, se videre dér. Begge næringsbreve blev opsagt 28-6-1884.

Peter Eriksen:
Køber 7-1-1885 (29-163), han kom fra Arden og overtog forretningen med fragtvogn, diske og reoler i butikken, mens Poul Kamp blev boende og fortsatte med at drive landbruget fra SV matr. 16a. Peter Eriksen med familie flytter til NV matr.1b som jordemodermand.
Han fik 15-10-1884 bevilling til købmands- og brændevinshandel. Han opsagde igen denne bevilling 30-6-1886 indtil videre. Se Hovedgaden 75, Spjald, hvor han tilbagekalder opsigelsen 10-5-1894.

Laurids Poulsen Kamp:
Født i Kirkehuset 1862, død i Thisted 1941, søn af Poul Madsen Kamp.
Køber 19-5-1886 (30-85). Fortsætter med at drive købmandshandelen, til han flytter til Thisted 1889 og fortsætter der som manufakturhandler. Han fik næringsbrev som købmand og brændevins-handler 12-7-1886, som igen blev opsagt 30-12-1889.
Gift med Cathrine Marie Larsen født i Tulstrup, Ikast 1858, død i Thisted 1931.
                      Børn: (født i Brejning sogn, yderligere 6 børn født i Thisted):
                      1: Jensine Kirstine: 1887.
                      2: Johanne Katrine: 1888, gift med Poul Kamp Kragh, Karlslunde (fætter).
                      3: Astrid Mathilde: 1889-1968, død i Aalborg.

Jens Lauridsen:
Født i Nysogn 1839, død på ejendommen 1911.
Køber 11-12-1889 (32-299), kom fra Holmsland.
Gift i Nysogn 1862 med Sidsel Kathrine Mortensen født i Nysogn 1839, død i Finderup, Hanning 1913, begravet i Brejning.

Christen Kamp Lauridsen / Kristen Lauridsen:
Født på Sdr. Røjklit, Nysogn 1883, død i Finderup 1945.
Køber 23-4-1909 (46-319), kom fra Hover 1908. Forrige ejers søn.
Gift med Else Marie Kirstine Nielsen født i Hee 1881, død i Finderup 1957.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Jens Kamp: 1909-1963, gift i Herborg 1939, død i Herborg.
                      2: Sigrid Kathrine Kamp: 1911-1977, gift i Hanning 1939, død i Videbæk.
Familien flytter til Finderup.                     

Iver Pedersen:
Køber 6-12-1913 (48-589) SV matr.5b,12f+i,16d. Se under SV matr.2a og SV matr.5c+2i.

Karl Daugbjerg Jensen:
Født i Grøntoft, Nr. Omme 1882, død på gården 1930.
Køber 18-3-1912 (47-579) SV matr.13a,22a,12h og bygger Højgaard. Kom fra SV matr.2a.
Vedrørende Højgård, se videre under SV matr.12h.
Køber 2-6-1916 (50-324), SV matr.5b,12f+i,16d, forriges svigersøn. Han lejer SV matr.5b ud til tre familier, hvoraf svigerfaderen Iver Pedersen er den ene. Se videre under SV matr.13.
Gift i Brejning med Johanne Sofie Pedersen født i Sdr. Lem 1884, død på gården 1947, opvokset i SV matr.2a.
                      Plejesøn:
                      1: Evald Johannes Pedersen: 1925, født i Højgaard, mor: Emma Pedersen født
                                                                         1908, plejedatter af ovennævnte, se SV matr.2a.
                                                                         Gårdejer i SV matr.8l. Fra 12-9-1946 Jensen.

Johanne Sofie Jensen:
Arver 20-2-1931, forriges enke. Driver gården videre med bestyrere.

Marius Jensen Spaabæk:
Født Nr. Omme 1903, død i Spjald 1977.
Køber 1-4-1947 SV matr.5b+V matr.13a. Var forud bestyrer på gården.
Gift i Brejning 1947 med Emmy Bilgrav født i Prag, Nr. Omme 1914, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Kristian Bilgrav: 1948-1949.
                      2: Kristian Bilgrav: 1951, gift med Alice Brunsgaard, bosat i Spjald.
                      3: Dødfødt datter: 1954.

Viggo Christensen:
Køber 7-1-1965, bygningerne på SV matr.5b, som nu kaldes SV matr.5af. Kom fra No.

Jens Kristian Brunsgaard Kristensen: fra 25-3-1980 Jens Kristian Brunsgaard:
Født i Velling 1920, død i Spjald 1994.
Køber 22-11-1971, smed.
Gift i Bøvling 1950 med Elly Johanne Bertelsen født i Bøvling 1928, død i Spjald 2008.
                     Børn:
                      1: Alice: 1950, født i Kindvad, gift med Kristian Bilgrav Spaabæk, Spjald.
                      2: Åse: 1952, født i do., gift med Arne Andersen, Spjald.
                      3: Irene: 1953 i do., gift med Knud Ougtvig, Assens.
                      4: Lissi: 1954 i do., gift med Sigfred Husted, Spjald.
                      5: Bjarne: 1957 i do., tømrer, bosat i Spjald.            

Ivan Jespersen:
Køber 16-4-1986. Se Højmosevej 18, R matr.24b+d.

Jan Nielsen:
Født i Spjald 1957.
Køber 1-10-1995.

Lilvang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5c,2i, Kærhusvej 7:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2i,5c+u,12n, Brg.matr.1eø.
Christen Mikkelsen:
Køber 17-12-1872 læst 6-2-1873 SV matr.5c, som lægges til hans ejendom Dumpen, SV matr.13.

Iver Pedersen:
Køber 27-2-1907 læst 29-1-1908 (45-335) SV matr.5c fra SV matr.13.
Bygger ejendommen på de to matrikler, SV matr.5c,2i, som han tager med ved salget af Kildsiggård i 1908. Flytter til Kirkebyen til SV matr.5b i 1913.

Laurids Husted Kristensen:
Født i SV matr.12b 1889, død i Kirkebyen 1968.
Køber 3-1-1913 (henvisning mangler).
Køber 19-1-1914 (49-44) SV matr.5u fra SV matr.5b.
Gift med Johanne Nielsen født i V matr.15d 1892, død i Kirkebyen 1962.
                      Børn:
                      1: Laurids Husted: 1915-1989, gift 1947, cykelhandler i No.
                      2: Kristine Husted: 1918-2007, gift 1945 med Hans Christiansen, Brgd. Mark.
                      3: Peder Husted: 1921-1994, ejer af Autoværksted m.v. Hovedgaden 3, Spjald.
                      4: Metha Margrethe Husted: 1922-1965, gift 1944 med Hans Guldborg, Mose.
                      5: Lilly Husted: 1924-2017, gift 1951 med Holger Thorkild Skytte, Spjald. 

Thorvald Krogsgaard Føhns:
Født i Sdr. Nissum 1933, død i Spjald 2017.
Køber 1-10-1957, skødet findes under Brgd.1eø.
Gift i Sdr. Nissum 1957 med Anny Jepsen født i Sdr. Nissum 1936.
                      Børn:
                      1: Vilhelm Krogsgaard: 1958, Ølstrupvej 9, V matr.6i.
                      2: Anders Jørgen Krogsgaard: 1960, gårdejer SV matr.18a, Vestergård, Rudmose.
                      3: Poul Erik Krogsgaard: 1964, ejer af Kærhusvej 8, Lillebæk. SV matr.9c.
                      4: Ole Krogsgaard: 1965-2008, død i Spjald.
                      5: Kaj Krogsgaard: 1972, eftermand på ejendommen.
Flytter til Vestergade 7, Spjald.

Kaj Krogsgaard Føhns:
Født på gården 1972.
Køber 1-4-2002, forrige ejers søn. Bygger gården helt om.
Gift i Brejning 2003 med Irene Skuldbøl Nielsen født i Egvad 1973.

Sydvestlige ejerlav matrikel 5d, Kildsigvej 10:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5d, R matr.28.
Laurids Christian Grønborg:
Født på Bastrup Mark, Vamdrup 1850, død i Tarm 1930. Husmand og tækkemand.
Familien boede som indsiddere i huset, indtil de købte det i 1882.
Køber 6-4-1882 (27-227) fra Anders Pedersen, Nygård V matr.13 m.fl. Er bebygget af ham selv.
Gift 1 i Vorgod 1871 med Petrine Nielsen født i Leding, Dejbjerg 1849, død i Borris 1908.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1871-1957, gift i Sdr. Felding 1897, død i Sdr. Felding.
                      2: Mikkel Kristian: 1874-1945, anlægsgartner, bosat i Ølgod.
                      3: Johannes Marinus: 1876, arbejdsmand på Lolland.
                      4: Anton Christian: 1879-1948, stenhugger, bosat i Tarm.
                      5: Nielsine Marie: 1881-1961, gift i Borris 1903, død i Vorgod.
                      6: Laurids Peder: 1884-1963, husmand død i Tarm.
                      7: Marie Georgine Constance Bergenhammer: 1886-1972, gift i Borris 1906, død
                                                                                                      i Lønborg, tvilling.
                      8: Mads Peder Bergenhammer: 1886-1967, baneformand ved Tarm-Nebel banen,
                                                                             Død i Lønborg, tvilling.
                                                                             Pastor Bergenhammer i Nr. Omme-Brejning havde lovet, at blev der født tvillinger af hvert køn i sognene og  opnævnt efter                                                                                 ham og hans søster, skulle de arve, og sådan blev det. De arvede hver en opredt seng, 2 sølvspiseskeer og 2 sølvteskeer.                                                                                   Læs videre på Egnsmuseet.
                      9: Martin Georg: 1888, gift i Egvad 1913, teglværksarbejder i Foersum.
                      10: Kresten Thomsen: 1890, cigarhandler.
                      11: Mathilde Marie: 1892-1892.
                      12: Elvig Kristian: 1893, taxachauffør.
                      13: Kristian Daniel: 1895, cementstøber, født i Sdr. Felding.
Gift 2. i Lønborg 1910 med Marie Jørgensen født i Hvejsel 1866, død i Tarm 1946.
Familien flytter til Overby, Sdr. Felding o.1895.                                           

Jens Jensen Bollerup:
Køber 29-9-1898 (38-267), ejer SV matr.4d+e, flytter til Brejning Mejeriby 1899.

Christen Jensen:
Født i Dejbjerg 1874, død i Ringkøbing 1924.
Køber 19-7-1899 (39-114).
Flytter til SV matr.3e+f, se videre om familien dér.

Peter Lauridsen:
Køber 8-5-1901 (40-354), se videre under SV matr.2d, hvortil familien flytter i 1904.

Christen Madsen:
Født i Bækgård 1859, død på gården (Ringkøbing sygehus) 1933. Kom fra SV matr.2d.
Mageskifter 7-3-1904 (42-405) med SV matr.2d.

Jens Lykke Jensen:
Født i Ringkøbing 1884, død i Opsund 1952. Udover at være landbruger, var han murermester, uddannet hos murermester Sivertsen, Ringkøbing. Hans far var garver i Ringkøbing. Han boede sammen med Christen Madsen, der var hans morbroder, fra o.1908. Forældre, se NV matr.7.
Køber 2-11-1912 (48-187) SV matr.5d.
Køber 11-2-1913 (49-311) SV matr.14e fra Gl. Præstegård.
Køber 13-1-1914 (49-51) Randbæk matr.28.
Køber 17-11-1915 (49-557) SV matr.13g fra Højgård.
Sælger 22-1-1934 SV matr.13g, 14e, til landmand Peder Lykke Jensen¸ Opsund = Brejningvej 19.
Gift i Brejning 1907 med Ane Katrine Henriksen født i Hestkær, Hanning 1882, død i Opsund 1963.
                      Børn:
                      1: Signe Marie: 1907, født i Toft, hvor forældrene var indsiddere. Se Brgd.matr.1p+1bx.
                      2: Sophus Lykke: 1909-1974, død i Opsund, ugift.
                      3: Peder Lykke: 1911-2001, død i Hanning. Ejer af Opsund matr.3a.
                      4: Marius Gregers: 1913.
                      5: Søren Peder: 1916.
                      6: Anders Henrik Lykke: 1918-2009, Guldager, Esbjerg.
                      7: Jens Kristian: 1920-1982, murermester i Finderup. Se også SV matr.1p.
Familien flytter til Opsund matr.3a, som Ane Katrine Henriksens farbroder har ejet, men fortsætter også med ejendommen her nogle år.                     

Jensine Kristine Nielsen Borg gift Jensen:
Født i Ferring 1882.
Køber 27-8-1929 SV matr.5d+R matr.28, som særeje.
Gift 1922 med Niels Jensen Faartoft født i Dejbjerg 1889, død i Spjald 1938. Møller i Spjald 1922-1923, ejer af mølleresterne 1936, V matr.12b.
Christen Madsen er på aftægt hos dem i 1930.

Jens Lykke Jensen:
Køber 4-7-1933 ejendommen igen.

Martinus Mouridsen:
Køber 20-3-1935. Kom fra Opsund matr.4m, se videre dér.

Laurits Schøneberg Steffensen:
Født i Ødsted 1912, død på gården 1978.
Køber 24-4-1936, kom fra Ødsted.
Gift i Hanning 1936 med Maren Pedersen født i Hanning 1913, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Erna Kirstine: 1937, gift 1957 med Ove Mølgaard, Gudum.
                      2: Anders Richard Schøneberg: 1938. Gdr. i Gudum.
                      3: Dagny Møller: 1946.

Alf Storbjerg:
Køber o.1-11-1978. Se videre på Brejningvej 17, SV matr.8l.
Beholder jorden og sælger bygningerne.

John Højland:
Køber 1-6-1979.
Familien flytter til Videbæk. 

Manfred Kolmsee Sørensen:
Køber 23-6-1994.
Flytter til sin fødegård, Kassentoft, SV matr.7a.

Susanne Mølleskov Pedersen & Klaus Ehlers Pedersen:
Køber 20-4-1998.

Lone Storm Kristensen & Uffe Bøgh:
Køber 8-2-2000.

Bendt Frølund Thomsen:
Køber 1-9-2001.

Sydvestlige ejerlav matrikel 5e, Rudmosevej 2:
Niels Knudsen:
Født i V matr.10 1841, død i Opsund matr.2o 1931, se videre dér.
Køber 24-4-1875 (23-600) fra Anders Pedersen, Nygård, V matr.13 m.fl. ”Er bebygget og beboet for lang tid siden af køberen”.

Anders Christensen:
Mageskifter 14-6-1879 (25-313) med Opsund matr.1k+l, se videre dér.

Jens Jensen:
Født i Timring 1827, død på ejendommen 1891.
Køber 15-9-1880 (26-62). Kom fra Brejninggaards Mark Grønnehuse matr.1n. Se videre dér.
Sælger 4-1-1884 (28-347) til Mikkel Lauridsen fra Sig.
Gift 1. i Brejning 1850 med Ane Sørensdatter født i Lille Rudmose, SV matr.18, 1818, død på Brejninggaards Mark 1878.
                      Børn: (ifølge skiftet (34-418)):
                      1: Niels: 1850, født i Lille Rudmose, arbejdsmand i Ribe.
                      2: Søren Peder: 1853, i Amerika, ikke hørt noget de sidste år.
                      3: Mette Marie: 1858-1932, gift 1881 med hmd. Laurids Andersen, Brejning.
                      4: Barbara Marie: 1863, gift i Ringkøbing 1890 med rebslager C. L. Hundahl,
                                                     Ringkøbing.
Gift 2. i Brejning 1878 med Ane Sofie Jensen født i Bølling 1853.
                      Børn:
                     1: Andreas: 1879-1929, død i Nøvling.
                      2: Jens Peder: 1883.
                      3: Berthel Christian Marinus: 1886.
                      4: Alfred Magnus: 1889.

Ane Sofie Jensen:
Arver 8-3-1893 (34-418), forriges enke. Se under Kongensbjerghus.
                      Barn:
                      1: Julius Jensen: 1893, far Jens Peder Lauridsen Gren, Grenen.
                                                    Gift i Torning 1914 med Eleonora Kristine Gottlieb.

Jens Christian Jensen:
Født i Bølling 1861, død på ejendommen 1938.
Køber 8-3-1893 (34-418) kom fra Finderup.
Gift i Hanning 1891 med Kirsten Marie Jensen født i RT matr.3, 1859, død på ejendommen 1923.
                      Børn:
                      1: Dødfødt dreng: 1898.
                      2: Hans Peter: 1900-1963, gift 1924, eftermand på ejendommen.

Hans Peter Jensen:
Født på ejendommen 1899, død samme sted 1963.
Arver 7-12-1938, forriges søn og eneste arving.
Gift i Brejning 1924 med Else Marie Kristensen født i Folding 1902, død på ejendommen 1947.
                      Børn:
                      0: Kristian Arberg Kristensen: 1921-1991, hendes søn, se Opsund matr.4q.
                      1: Jens Christian: 1925-1999, drev maskinstation med brødrene.
                      2: Viggo Gram: 1929-1990, drev maskinstation med brødrene.
                      3: Ejvind Preben: 1937-2012, drev maskinstation sammen med brødrene, levede i en
                                                     del år sammen med gdr. Ruth Stefansen, R matr.5c+6c.

Jens Christian Jensen:
Født på Ejendommen 1925, død samme sted 1999.
Køber 6-10-1949, forriges søn. Ugift. Drev maskinstation og entreprenørvirksomhed med brødrene.

Anders Pilgaard Randeris:
Født i Bækbo SV matr.12l 1930, død i Herning 2011.
Køber 7-7-1956.
Sælger 1-12-1957 til A/S Phønix, Vejen retten til at grave grus i 20 år på 2 tdr. land nord for bygningerne.
Gift i Brejning 1956 med Jenny Risom Pedersen født på Brejninggaards Mark 1938, død i Herning 2005.
                      Børn:
                      1: Eva: 1956.
                      2: Niels: 1959-1959.
                      3: Niels: 1960.
                      4: Inger: 1963. 

Simon Brøde Holm & Peder Klemensen:
Køber i lige sameje 27-11-1959. Ejere af Rudmosevej 4 og Rudmosevej 5. Parcellerne kaldes SV matr.5ai og SV matr.5ah. 1-1-1968 byttes parcellerne, så Simon Brøde Holm får SV matr.5ah, og Peder Klemensen SV matr.5ai.
A/S Phønix Tagpap & Vejmaterialer køber 9-3-1978 tilladelse til fortsat at grave grus i området.

Jens Christian, Viggo Gram & Ejvind Preben Jensen:
Køber 31-1-1968 bygningerne med lidt jord af de to foregående ejere. Nu SV matr.5ag.
Hver gang en af brødrene dør, arver de eller den levende ejendommen.

Peder Brøde Holm, Poul Erik Brøde Holm & Bendt Brøde Holm:
Køber 18-3-2014 af arvingerne og river ejendommen ned. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 5ae, Rudmosevej 1a:
Jens Christian Jensen:
Køber 9-3-1957 et stykke jord syd for Rudmosevej, da ejendommen bliver solgt til Anders Pilgaard Randeris. Herpå var bygget et lille hus i sommeren 1956 til faderen og de tre sønner.

Hans Peder Jensen:
Køber 6-4-1957 af sønnen.

Jens Christian, Viggo Gram & Ejvind Preben Jensen:
Overtager huset 1963 ved faderens død. Huset falder til sidst ned, jorden bruges under SV matr.5ag.

Højbo:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5f, Brejningvej 52:
Gravers Jensen Krog:
Køber 8-1-1882 (27-119) SV matr.5f og lægger den til sin gård, Blæsbjerg, V matr.6a. Han har da haft matriklen i eje og brug i flere år uden tinglysning. På jorden hviler stadig en bestemmelse om afgift til Inger Mogensen, se under SV matr.5a.

Søren Nielsen:
Køber 23-6-1920 (11-757) SV matr.5f af Jeppe Kamp, V matr.6a, bosat i Grønbjerg.

Hans Julius Nielsen:
Køber 28-10-1928 læst 24-2-1930, bosat i Opsund matr.3d+4e, SV matr.13b m.fl., se dér.

Jens Peter Christensen:
Køber 22-4-1930, landmand og plantør i Torsted. Bygger ejendommen 1934.

Robert Kristian Damgaard:
Født i Nr. Omme 1902, død i Finderup 1975.
Køber 18-12-1934, kom fra No.
Gift i No 1935 med Inger Katrine Madsen født i No 1903, død i Finderup 1994.
                      Børn:
                      1: Kaja: 1936, gift i Hanning 1959.
                      2: Gert: 1938.
                      3: Kurt: 1941-1989, eftermand på gården. 

Kurt Damgaard:
Født i på gården 1941, død på gården 1981.
Køber 28-9-1965, forriges søn.
Køber 17-8-1972 Hestkær matr.5k.
Gift med Kirsten Reuss.

Kirsten Reuss Damgaard:
Arver 22-1-1981 læst 5-8-1982, forrige ejers enke.

Maj-Britt Elisa Bærentsen Nielsen & Kim Hestbæk Hunsballe-Nielsen:
Køber 7-6-2006. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 5i, nu 5al, Brejningvej 42:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5i,7h,V matr.13d, R matr.23a.
Andreas Frandsen Grønborg:
Født på Bastrup Mark, Vamdrup 1846, død i Brejning 1902, idet han frøs ihjel på Pilgård Mark på vej hjem en sen aften i december. Han bygger på stedet en del år, før han køber det til selveje.
Køber 6-4-1882 (27-227) fra Anders Pedersen, Nygård V matr.13 m.fl.
Gift i Brejning 1868 med Maren Andersen født i Lønborg 1846, død i Skjern 1930.
                      Børn:
                      1: Kristen Kristensen: 1867, født i Kildsig før ægteskabet.
                      2: Ane Margrethe: 1868-1939, død ugift i Skjern.
                      3: Anders Jørgen: 1871-1871.
                      4: Anders Jørgen: 1872, immigreret til USA 1888, statsb. 29-3-1894 i New York.
                      5: Ane Marie Margrethe: 1874-1952, gift Frandsen i Hanning 1900, se Østerbæk.
                      6: Else: 1877, immigreret til New York, USA 22-5-1894.
                      7: Ane Johanne: 1879-1947, gift 1906 med Peder Jørgen Pedersen, Brejning kro.
                      8: Otto: 1881, gift i Lønborg 1907.
                      9: Andrea Marie: 1884, immigreret til New York, USA 4-10-1906.
                      10: Nikoline: 1885-1945, død ugift i Skjern.
                      11: Ingeborg Marie: 1886-1957, gift i Hanning 1905, død i Skjern, tvilling.
                      12: Hans Lauridsen: 1886-1887, tvilling. 
                      13: Hans Lauridsen:
1887-1925, omkommet på Nordsøen. Hans navn står på en sten
                                                           i mindemuren ved Gravlunden i Esbjerg.

Maren Frandsen Andersen:
Arver 1902 læst 22-7-1903 (42-187), forrige ejers enke.
Flytter til Skjern.

Morten Mikkelsen:
Køber 11-7-1903 (42-187), kom fra Ølstrup, ungkarl.
Besætningen bestod af 2 køer, 1 kalv,2 svin og 1 får med 2 lam.

Carl Verner Bluhme Hauritz:
Køber 15-10-1905 (44-39). Kom fra V matr.27c, Mosdal.
Flytter til Mosgårdshus NV matr.9. Se videre dér.

Peder Jensen Vanting:
Køber 15-6-1907 (45-67), kom fra Hovedgaden 72, Spjald, se dér.
Flytter til SV matr.12d.

Lars Hansen:
Født i Sjolte, Snesere, Præstø 1838, død på ejendommen 1908, alderdomsunderstøttet.
Mageskifter 21-8-1907 (45-145) med SV matr.12d.
Gift 2. i Ølgod 1900 med Else Christensen født i Torhuse matr.5 1861.
                      Børn:
                      1: Hans Christian: 1902 i Højlund, Ølgod.
                      2: Karen Andrea: 1904 i Højlund. Ølgod.

Else Christensen:
Arver 20-11-1908 (46-71), forrige ejers enke. Familien flytter til Skjern.

Jens Christian Jensen:
Køber 14-11-1908 (46-72). Kom fra Tim.

Laurids Peder Jensen:
Født i SV matr.3c, Vejhus 1872, død i Herning 1941, begravet i Brejning.
Køber 1-9-1909 (46-480). Kom fra Mosdal V matr.27c, se videre dér.
Køber 19-2-1914 (49-84) V matr.13d & Randbæk matr.23a fra Nygård V matr.13 m.fl.
Flytter til Brejninggaard matr.1z og derefter til Væggerskilde matr.3.

Christen Kjølmose:
Født i Nr. Nissum 1849, død i Vorgod 1940, begravet i Brejning.
Køber 4-6-1915 (49-424). Kom fra SV matr.19c, se videre dér.
Gift 3.i Brejning 1912 med Johanne Marie Christiansen født i Nysogn 1871, død i Tarm 1945.
Flytter til smedjen i Kirkebyen SV matr.8e.

Jens Peder Pallesen:
Født i Sdr. Lem 1873, død i Brejning Kirkeby SV matr.8e 1942, begravet i Finderup.
Køber 22-5-1917 (51-63). Kom fra Opsund matr.6f.
Gift i Hanning 1915 med Barbara Jensen født i Torhuse matr.3 1886, død i Fiskbæk, Nr. Vium 1929, begravet i Finderup.
                      Børn:
                      1: Lars Marcus: 1915-1977, født i Hestkær, bosat på Brejninggaards Mark.
                      2: Niels Laurids: 1916-2005, født i Opsund matr.6f, bosat på Kærhusvej 10.
                      3: Sidsel Marie: 1918.
                      4: Karen Kirstine: 1920-2003, gift med Anton Christensen, Ulfborg.
                      5: Hans Bækbo: 1922-1981, bosat på Brejninggaards Mark.
                      6: Maren Kirstine: 1924-1942, død ugift i Hanning.
Familien flytter til Fiskbæk, Nr. Vium. Se SV matr.8e.

Niels Cenius Mouritsen:
Født i St. Rudmose 1896, død i Videbæk 1979.
Køber 3-4-1925 (16-300).
Køber 21-11-1931 SV matr.7h fra Kassentoft SV matr.7a.
Gift i Nysogn 1925 med Marie Nielsen født i Klegod, Nysogn 1901, død i Videbæk 1983.
                      Børn:
                      1: Andreas Aae: 1926-1985, gårdejer i Faster.
                      2: Kathrine Marie: 1928, gift 1950 med Milter Iversen Christensen, Hvide Sande.
                      3: Anna Irene: 1930, gift 1958 med gdr. Johannes Therkildsen¸ Højmark.
                      4: Hilda Sofie: 1932-2011, gift 1959 med købmand Rune Bork Heltoft, Enigheden.
                      5: Elly: 1935-2006, gift 1956 med gdr. Villiam Bech Jakobsen, Brejning.
                      6: Inger Augusta: 1936, gift 1962 med gdr. Erik Mortensen, Trøstrup, Videbæk.
                      7: Aksel: 1938, gårdejer ved Slagelse. 

Henning Kærgaard:
Køber 1-11-1967, lægger jorden til sin gård, SV matr.3a, Kildsigmose.

Claus Ørndrup:
Køber 22-4-1974 bygningerne med lidt jord. Bosat i Viborg. Matrikelnummer SV matr.5al.

Erik Jensen:
Køber 13-4-1978, tømrermester. Bygger ejendommen op fra ny.

Esther Rasmussen:
Køber 7-2-1979.

Grundejernes Prioriteringsselskab A/S:
Køber 19-12-1979 ved tvangsauktion, skøde 5-3-1980.

Niels Vestergaard Andersen:
Køber 7-12-1981 ved tvangsauktion, skøde 25-6-1982, vognmand, kom fra Kirkebyen, SV matr.11u.

Brian Frank Svendsen:
Køber 11-9-2020.

Sydvestlige ejerlav matrikel 5k, Rudmosevej 1:
Mikkel Lauridsen:
Køber 4-1-1884 (28-347) fra SV matr.5e, stedet er bebygget.
Flytter til Opsund matr.2q m.fl., se videre der om familien.

Morten Sørensen:
Mageskifter 30-11-1887 (31-134) med Opsund matr.2q m.fl., se videre dér om familien.
Sælger 8-8-1888 (31-439) SV matr.5l til Søren Nielsen Lynderup, Brejning kro.

Søren Jensen:
Født i Sparkær 1854.
Køber 30-4-1890 (32-461), kom fra Sparkær.
Gift 1880 med Karen Marie Petersen født i Tallerup, Viborg 1851.
                      Børn: (ifølge folketælling 1901, 7 levende, 2 døde, i Brejning 1901 følgende 3):
                      1: Anton: 1888, født i Sparkær.
                      2: Ane Katrine: 1889, do.
                      3: Niels Peter: 1895.

Johannes Jensen:
Født i Finderup, Hanning 1878, død i Hanning 1943.
Køber 26-3-1901 (46-306), kom fra Hanning.
Gift i Hanning 1899 med Mariane Jensen født i Torhuse matr.3 1871, død i Hanning 1944.
                      Plejebørn: (ifølge folketælling 1911):
                      1: Oluf Tang Nielsen: 1898 i Ringkøbing, kom hertil 1909.
                      2: Toga Erhardt Andersen: 1908 i Rønbjerg, kom hertil 1909.
Familien flytter til SV matr.7e.                                   

Christian Valdemar Nielsen:
Køber 18-10-1915 (49-544), kom fra Dejbjerg, ungkarl.

Ole Randbæk (Toft) Olesen:
Køber 18-3-1919 (52-608). Besætningen var 2 heste og 4 kreaturer. Kom fra NV matr.9.

Laust Lauridsen:
Født i Skærbæk, Nr. Vium 1890, død i Skjern 1964.
Køber 16-9-1919 (11-113).
Gift i Brejning 1919 med Mette Kristensen født i Timring 1893, død i Skjern efter 1964, se Sand-
bæk matr.1f.
                      Børn: (født på ejendommen):
                      1: Metha Kathrine: 1920, gift i Skjern 1940.
                      2: Karl: 1923.
Familien flytter til Nr. Vium og herfra til SV matr.15d 1931, se videre dér.

Niels Kristian Hindhede:
Født i Engsig, Skjern 1895, død i Spjald 1974.
Køber 2-10-1924 (15-867).
Gift i Vorgod 1924 med Ane Marie Pouline Christiane Jensen født i Vorgod 1898, død i Spjald 1961.
                      Børn:
                      1: Mette Bang: 1927-2005, gift 1954 med Hans Peder E. Lauridsen Sdr. Lem.
                      2: Inger Marie: 1929, gift 1958 med Svend Andersen, Hammel.                     

Ejler Sørensen:
Født i Rindum 1910, død i Spjald 1999. Se under Kassentoft SV matr.7a.
Køber 28-2-1935 efter tvangsauktion. Kom fra Rindum.
Køber 23-7-1952 Brgd. matr.1eu af Aksel Bækby Bertelsen.
Gift i Sdr. Lem 1934 med Kirsten Toft født i Sdr. Lem 1915, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Søren Christian: 1936.
                      2: Marie Toft: 1938, gift 1958 med Villy Nørgaard Christensen, Burkal.
                      3: Niels Toft: 1939-2023, bosat i Finderup.
                      4: Peder Toft: 1941-1954.
                      5: Anna Kathrine Toft: 1943.
                      6: Aage Toft: 1945, eftermand på gården.
                      7: Arne Toft:  1949-1968, død i Nr. Omme begravet i Brejning.
                      8: Gunnar Toft: 1951.
                      9: Else Toft: 1954.                     

Aage Toft Sørensen:
Født på gården 1945, tømreruddannet.
Køber 28-3-1978, forrige ejers søn.
Køber 16-5-1979 SV matr.5l+36g fra P. & T. Øhlenschlæger; Brejning kro.
Gift med Inger Olesen født på Gl. Landevej 19.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 14-1-2015, nedbryder bygningerne og dyrker jorden under Højager, Brejningvej 15.

Bækbo:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5q+x, Kærhusvej 4:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5q,x,12l,p,16f,28b, V matr.13c.
Kristen Kristensen (Damgaard):
Født i Landerhuse 1883, død i Give 1966. Døbt Kristen, men kaldes ofte Kristian.
Køber 6-11-1911 (47-383) SV matr.5q+16f+12l+V matr.13c af Niels Christian Sørensen, Nygård. Han var landarbejder af Brejning og bygger ejendommen på lodden.
Gift i Hanning 1906 med Dusine Laurence Kristiansen: født i Hanning 6-3-1885, død efter 1966.
                      Børn:
                      1: Anders: 1907 i Rækker Mølle, Sædding.
                      2: Signe Marie: 1908 i Brejning.
                      3: Niels Bjerregaard: 1911 i Brejning.
                      4: Eline: 1913-1913.
                      5: Eline: 1914.
                      6: Mary Eleonora: 1916-1918, død i Troldhede.
Familien flytter til Troldhede.

Arnold Theodor Olesen:
Født i Egeris, Nr. Vium 1893, død i Vejle Vor Frelser 1965.
Køber 5-12-1917 (51-424) ejendommen af forrige ejer. Ejendommen kaldes Lille Nygård.
Køber 7-8-1918 (52-100) SV matr.5x af Jens Sivert Nielsen, Nygård.
Gift i Brejning 1917 med Julia Marie Madsen: født i Ramme 4-12-1892, lever 1965.
                      Børn:
                      1: Edith Damgaard: 1920.
                      2: Verner Damgaard: 1922.
Flytter til Vejle, gårdejer i Søndermarken. 

Søren Kusk Randeris:
Født i Faster 1889, død i Brejning Kirkeby 1961. Murermester.
Køber 11-7-1923 (14-646) SV ejendommen af Arnold Theodor Olesen.
Køber 16-7-1929 SV matr.28b fra Martin Overgaard Jacobsen, Spjald.
Køber 15-8-1932 SV matr.12p fra Anton Christensen, Brejning.
Køber 20-5-1950 SV matr.11x af Knud Vestergaard, Mose.
Gift i Brejning 1923 med Maren Katrine Kristensen født i Ø. Pilgård 1894, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Kristian Pilgaard: 1924-1994, brandforsikringsdirektør, København.
                      2: Kirstine Pilgaard: 1926, gift 1948 med Thomas Bording Holmgaard Jensen
                                                          født i St. Snogdal, NV matr.3a.
                      3: Jeppe Pilgaard: 1928-2009, eftermand på gården.
                      4: Anders Pilgaard: 1930-2011, se SV matr.5e.
                      5: Villads Pilgaard: 1932. Bosat i Middelfart.
                      6: Dødfødt datter: 1935.

Jeppe Pilgaard Randeris:
Født på gården 1928, død i Spjald 2009.
Køber 22-8-1957.
Gift i Brejning 1957 med Ruth Hansen født i Kratvej 5 1933.
                      Børn:
                      1: Karen Kathrine: 1960.
                      2: Jens: 1962, bosat ved Spjald.
                      3: Bent: 1965, bosat i Ikast.

Randi Pedersen & Arne Hansen:
Køber 1-12-1987.

Jonna Asmussen født Nielsen:
Født i Mejdal 1953, gift 1971 med konstabel John Asmussen født i Tombøl 1951.
Køber 4-1-1989 efter tvangsauktion 1-9-1988.
Sælger 1-1-2000 ejendommens jord undtagen SV matr.12l til Anders Thorre Kristensen, Kærhusvej 6. Ejendommens matrikelnummer er herefter SV matr.12l.
Hun havde en kort tid 1993-94 børnetøjsforretning i Hovedgaden 39, Spjald.

Lis Kamp Kruse & Erik Kruse:
Køber 28-2-2002. Kom fra Brejninggaardsvej 5, Spjald.

Dorthe Lund Christiansen & Henrik Christiansen:
Køber 24-5-2012.

Arne Schmidt:
Køber 31-3-2016 efter tvangsauktion 23-10-2015.

Spjald Ejendomsinvest I/S:
Køber 1-4-2017.

Anne Dorthe Høj Mortensen & Anders Holmgaard Jensen:
Køber 1-11-2023, han er født på Muldbjergvej 14.

Søndervang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 5ac, Brejningvej 27:
Jens Pedersen:
Født i Rindum 1913, død i Spjald 1999.
Køber 21-5-1951 fra Hans Frands Pedersen, Brejning kro og bygger et statshusmandsbrug.
Gift borgerligt i Brejning 1955 med Signe Kirstine Pedersen født i SV matr.9b 1913, død i Spjald 2002. Hun gift 1. i Brejning 1933 med Christen Thomsen, Spjald.
                      Børn: (hendes, men adopteret af Jens Pedersen):
                      1: Elin: 1934-1967, gift med Kjeld Jensen, Oddense.
                      2: Jørgen: 1942, gårdejer, Hammelsvang, Ølstrup.
                      3: Nanna: 1945-1989, gift med gdr. Peder Brøde Holm, SV matr.2b.
                      4: Lya: 1948, gift med elektriker Henning Sørensen, Spjald.
                      Fælles barn:
                      1: Dødfødt søn: 1958.

Arne Høj Nordestgaard:
Køber 19-6-1985, kom fra Ølstrup.
Familien flytter til Spjald.

Bent Faurby:
Køber 29-4-1992, født i V matr.11b.

Gammel Præstegård, Annexpræstegård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 6, Kildsigvej 12:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1c,6a,g,k,13f,14a,16i, Brgd. matr.1di,dk,dæ,ef,5a.

Gården må fra gammel tid have været bolig for præsterne ved Brejning kirke, men 21-6-1623 fik Gunde Lange på Brejninggaard lov af kong Christian d. IV til at mageskifte Nørgård og to bol i Nørre Omme med denne gård, således at sognepræsten herefter indtil 1904 boede i Nørre Omme, hvorved Brejning sogn blev annekssogn. I mange år indtil omkring 1700 boede der som regel to fæstere i gården. (RA. Danske kancelli, Jyske Registre 1618-23, s.526 ff.).

Christen Simonsen & Kirsten Hansdatter:
Er fæstere på gården 21-6-1623. Den årlige afgift var 6 harbo pund smør, 1 skovvogn, 1 skovsvin, 1 fødenød, gæsteripenge 3 mark.

Christen Christensen & Jens Christensen:
De er brødre og født på gården Gyris i Ådum, sønner af Christen Pedersen, der igen var søn af sognepræsten til Brejning-Nr. Omme Peder Thomsen (død 1607), som i øvrigt var fra Ådum. De er nævnt i en skiftesag fra Gyris 1636 som boende i i Brejningby (Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup, 1951).

Jens Christensen & Peder Pedersen:
Nævnt på gården 22-10-1660, gårdens Hk 8½-2-2-2.

Peder Jensen & Jacob Andersen:
Nævnt på gården 1-10-1661.

Peder Andersen (fejlskrivning for Jensen?) & Jacob Andersen:
Nævnt i matriklen 1664, gårdens Hk 8½-2½-0-2. Andersen er nok en fejlskrivning for Jensen.

Peder Jensen:
Nævnt i Ringkøbing byfogeds tingbog 17-1-1672 som vidne (LAV B80-3 s.52).
Nævnt ene i konsunptions skattemandtal 1673 med 1 dreng, 1674 med 1 søn og alene i 1675.
Når der kun er nævnt én fæster, tyder det på, at den anden har været betragtet som indsidder i gården under den anden fæsters styre.

Knud Pedersen & Niels Lassen:
Disse to er fæstere i 1677 ifølge mandtal til ildsted- og kvægskat, hvor de svarer skat af 4 ildsteder, 4 heste og 4 køer, og i 1678 ifølge mandtal til kop- og kvægskat, hvor det oplyses, at Niels Lassen er gift, mens Knud Pedersen er ugift. De svarer skat af 1 dreng, 2 heste, 3 hopper, 4 køer, 1 ungnød og 2 får.

Peder Knudsen & Niels Lassen:
De er nævnt på gården i kop-og kvægskattemandtal 19-11-1683, begge med hustruer. De svarede skat af 2 heste, 2 køer, 1 ungnød og 3 får.
20-9-1683 blev Gl. Præstegårds jordtilliggende opmålt til matriklen 1688 sammen med Kirkebyens øvrige syv ejendomme. Fæsterne er de to ovennævnte. En del af jordtilliggende var fæles med bl.a. Søndergård, og er behandlet dér, men udover dette havde de jordparter følgende steder:
I de såkaldte Krogagre havde Gl. Præstegård 4 agre ved gården bestående af rød sand og blandet med stengrund. Tilsås 1 år med boghvede, 1 år med rug og 1 år ed havre, hvorefter jorden hvilede i 4 år.
Et markstykke på 21 vange sammen med Kirkestedet, og som strakte sig i øst-vestlig retning i nærheden af Gåsdals mark, og som bestod af skarp rugjord af rød sand og grund, alt beblandet. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre, hvorefter jorden hviler i 4 år.
Et stykke jord syd for kirken af samme beskaffenhed som nævnt ovenfor hørte ligeledes til Gl. Præstegård.
Marknavnene på alle de stykker, som kirkebyens beboere dyrkede var som følger: Kirkemarken, Kirkefald, Langagre, Vangen norden byen, Norden Tuersig, Spjold Vang, Krogagre, Hudejorden og Sønden Brejninggaards Mark.
Hertil kom en del af ”Øde Røjkums” jord, som alle Kirkebyens beboere drev i fællesskab.
De græssede deres kvæg i heden med hyrde og led skade af ulve, som de øvrige beboere, og fik deres korn malet i Brejninggaards vandmølle. De havde hedetørv nok til brændsel.
Opmålingen endte med følgende resultat:
¼ af jorden var middel, ¾ var skarp jord, de kunne bjærge 4 læs godt hø og 4½ læs middelgodt hø og havde græsning til 7 høveder i et middel år. Gårdens Hk blev sat ned fra 8-6-2-2 til 4-3-0-0, som dog blev forhøjet til Hk 4-5-0-2.

Niels Lassen & Christen Espensen:
Niels Lassen nævnes som ene fæster på gården i ekstraskatteregnskabet 1690, hvor han betaler både skat af et ildsted og skat af en tjenestepige.
I 1697 betaler Niels Lassen skat af en søn, som i 1699 kaldes Peder, og det siges, at Niels Lassen dette år holder en dreng til sin gårds avl.
Christen Espensen nævnes sammen med Niels Lassen fra 1697, hvor han betaler skat af en tjenestepige og fremdeles i årene herefter. Han kom fra Dumpen SV matr.13.

Christen Espensen & Peder Nielsen:
De nævnes på gården i 1708. Det er jo ikke utænkeligt, at Peder Nielsen er er søn af Niels Lassen, hvis søn Peder nævnes på gården fra 1697 og frem.
1708: Hk: 4-5-0-2, landgilde: 5½ harboe pund smør, 1 skovvogn, 1 brændsvin, 1 fødenød, 3 mk. gæsteri.
Herfra er det muligt at følge de to gårdsparter særskilt.

Gammel Præstegård 1. halvpart:
Christen Espensen:
Nævnt som sagt første gang på gården i 1690, i 1731 svarer han 6 skp rug og 8 skp byg i kongetiende af gården. I 1732 er han nævnt i skiftet efter Hans Madsen på Mose, og det er sidste gang, han bliver nævnt. Måske er det hans enke, Kirsten Christensdatter, der nævnes som indsidder i præstegården i 1739. Dyrker sammen med den anden fæster, Jens Christensen, Kirkehusets jord i 1718 og 1726.

Jens Mortensen:
Antagelig født i St. Røjkum V matr.15, da hans søster, Maren Røjkum, flere gange er fadder.
Død i St. Højmose 1773, alder ikke angivet, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1773 s.491-494.
Er på gården i 1746.
Gift med Maren Jensdatter født i Gl. Præstegård 2, død i St. Højmose 1774.
                      Børn:
                      1: Barbara: 1746-1772, gift med Peder Christensen, Sdr. Søndergård.
                      2: Karen: 1749-1810, gift med Peder Jørgen Jensen, Lille Kildsig SV matr.4.
                      3: Anne: 1751-1825, gift med Niels Nielsen, Bjørnkjær.
                      4: Jens: 1754-o.1830, gift i Bølling 1775. Død i Vorgod. Se under St. Højmose.
Familien flytter til Store Højmose i 1754, bytter gård med eftermanden.

Christen Pedersen:
Død på gården 1781.
Nævnt første gang på gården 1755, kom fra St. Højmose. Søsteren Anne nævnes som fadder i 1756.
Gift med Maren født o.1722, død på gården 1757.
                      Barn:
                      1: Peder: 1757-1757.
Han er tilsyneladende ikke gift igen, men hans tjenestepige Karen er fadder flere gange i 1763 og er måske hende, der bliver gift med eftermanden.

Christen Lauridsen:
Født i Dumpen 1748, død på gården 1825.
Han er på gården fra før 1770.
Gift med Karen Nielsdatter født o.1729, død på gården 1814.
                      Børn:
                      1: Christen: 1770-1845, eftermand på gården.
                      2: Niels: 1774-1853, ejer af Nygård.

Gammel Præstegård 2. halvpart:
Jens Christensen:
Født o.1687, død på gården 1763.
Nævnes første gang på gården i 1718. Betaler 4 skp rug og 2 skp byg og 8 skilling i kongetiende i 1731, som steg til 4 skp rug 3 skp byg og 8 skilling de næste år.
Gift 1. med Barbara død på gården 1746, alder ikke opgivet.
                      Børn:
                      1: Margrethe: o.1714-1790, gift med Laurids Poulsen, Dumpen.
                      2: Maren: død 1774 i St. Højmose, gift med Jens Mortensen, Gl. Præstegård 1.
Gift 2. i Brejning 1746 med Karen Christensdatter fra Vinding, død på gården 1774, var tjenestepige hos Niels Tudskjær ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Barbara: 1747-?
                      2: Christen: 1748-1764.
                      3: Barbara: 1752-1752.
                      4: Edel: 1753-1753.
                      5: Anders: 1755, ifølge lægdsrullen fra 1790 (nr.36) var han rømt og blev slettet.

Peder Mortensen:
Født i Lille Vesterbæk V matr.9 o.1718, død på gården 1787.
Nævnt på gården fra 1755.
Gift i Brejning 1755 med Marie Dorthe Nielsdatter født i Tudskær SV matr.1, o.1728, død på gården 1805 på aftægt, søster til Niels Christian Nielsen, Skomager, i Kassentoft.
                      Børn:
                      1: Niels: 1756-1806, død i Husted.
                      2: Morten: 1760.
Efter Peder Mortensens død i 1787, kaldes gården fæsteledig i 1788 og hele præstegård drives tilsyneladende sammen, til den købes til selveje i 1794. Enken fortsætter på stedet på aftægt.
I folketælling 1801 nævnes den sidste rest af den fæsteledige Gl. Præstegård i Kirkebyen som Gammel Gårdsted, hvis beboer er Søren Hansen Kirke og hans kone, se under Vesterbæk Marks fæstehuse. Huset lå ved kirkegårdsdigets østlige del lidt syd for kirken. (Aksel Pedersens gravsted).

Den samlede Gammel Præstegård:
Christen Lauridsen:
Er på gården 1770, se ovenfor.
I 1791 har hver af de to halvdele af gården 12 tdr rugland delt i 12 tægter, hvorpå der årligt i et middelår kan avles 12 tdr rug og 4 tdr byg samt bjerges 8 læs hø. Besætningen på Christen Lauridsens gård er 2 heste, 3 køer, 1 ungnød, 8 får med 3 lam, på den fæsteledige del af gården er der 2 heste, 2 køer, 6 får med 2 lam. Det må antages, at Christen Lauridsen står for dyrkning og pasning af besætningen.
Om markdriften oplyses følgende: ”Først sås byg , som 2 gange pløjes, derefter 3 år i rad rug med en pløjning, så en kierv gjærfrø (spergel) i stæden for boghvede, hvortil gemenlig tvende gange pløjes, og derefter et år rug, hvormed jorden udlægges til hvile. Græsser de hvilende agre og lyngheden. Præste-gård haver deres agermark i flæng og fællig med Kirkeby og Pilgård. Eng og hede er i almindeligen i fællig og flæng over det hele Brejning sogn, ej udskifted”. I marginen er tilføjet: ” Jorddrottens anmærk-ninger: ”Det synes, at høets som også kreaturernes angivelser for en stor del er urigtig”. Det gjaldt nok om ikke at gøre gårdene bedre end som så, selvejet vinkede forude!
Køber 5-6-1794 gården til selveje fra Brejninggaard, skødet er fra 8-6-1796, ikke tinglæst, men det oplyses, da han deler gården mellem sønnerne i 1800 (1-705).
Sælger 20-11-1800 (1-705) den parcel agermark på Stening og Langager med tilhørende 3 stk enge ved Randbæk å, Østereng, Krogtræng og ved Kindvad, samt et stk ved Røjkum å, et stk forte tæt indtil Stening agerender og et stk hede på Langheden sønden Opsund og et stk hjemhede østen fra Gåsdal. Alt ansat til Hk 2 tdr. med derpå opførte bygninger (= Nygård V matr.13 m.fl.) til sønnen Niels Christensen. Med stedet følger 2 stude, 2 køer, 1½ vogn, 1 harve og andet indbo. Alt for 25 rdl samt del i aftæg-ten til sælger og hustru.
Sælger 20-11-1800 (1-705) resten af gården Hk 2-5-0-2 til sønnen Christen Christensen. Med gården følger 2 bæster, 3 køer, 2 studeungnøder, 1 kvie, 1½ vogn, 1 plov og en del indbo, alt for 25 rdl samt aftægt til forældrene.

Christen Christensen:
Født på gården 1770, død samme sted 1845.
Køber 20-11-1800 (1-705) den største part af sin fødegård, se ovenfor.
Køber 10-6-1821 () Villads Væring.
Gift i Nr. Omme 1800 med Karen Oles (Olufs)datter født i St. Skråstrup, Nr. Omme 1774, død på gården 1826.
                      Børn:
                      1: Johanne Marie: 1802-1830, gift 1828 med eftermanden.
                      2: Karen: 1805-1878, gift 1833 med Niels Madsen, Torsted, død 1836 og i Torsted
                                       1837 med broderen Niels Christian Madsen, Sønderup, Torsted.

Peder Christensen:
Født i Vildbjerg o.1798, død på gården 1844.
Køber 20-9-1828 (2a-330) Gl. Præstegård samt en gård ved Brejning kirke af Hk 1-1-3-1¼ (Villads Væring) og et stk. eng i Lemkjær eng efter skøder af 20-11-1800, 10-6-1821 og 22-6-1806. Han kom fra Rindum.
Køber 12-5-1830 (2as-413) Vester Tudskær SV matr.14 og lægger den under Gl. Præstegård.
Ved matrikuleringen 1844 får han tillagt V matr.25.
Gift 1. i Brejning 1828 med Johanne Marie Christensdatter født 1802 og død på gården 1830.
Gift 2. i Brejning 1830 med Mette Marie Andersdatter født i Ravnsbjerg 1806, død på gården 1850, begge ægteskaber var barnløse. Hun gift 2. med eftermanden.

Mette Marie Andersdatter:
Arver 17-4-1844 ifølge testamente af 18-7-1838.
Gift 2. i Brejning 1844 med Berthel Poulsen født i Nysogn o.1812, død på gården 1869.

Berthel Poulsen:
Født i Nysogn 1812, død på gården 1869, skifte 23-1-1869 tinglæst 15-4-1869.
Overtager 20-10-1844 gården ved ægteskab med enken Mette Marie Andersdatter.
Gift 2. i Brejning 1850 med Maren Nielsdatter født i Tovstrup, Hover 1829, død i Herning 1930.
                      Børn:
                      1: Poul Christian: 1851-1852.
                      2: Poul Christian: 1853-1853.
                      3: Mette Marie: 1854-1882, gift med Søren Madsen i Kasted, begravet i Gjellerup.
                      4: Johanne Kirstine: 1855-1935, gift med Christen Sørensen, Herning, død i Her-
                                                          ning, begravet i Gjellerup.
                      5: Niels: 1856-1899, gift i Bølling 1887, død i Øster Vig, Bølling.
                      6: Poul Christian: 1859-1933, gift i Vorgod 1879, husmand i Faster, død i Faster.
                      7: Peder: 1862-1863.
                      8: Peder: 1864. Arbejdsmand i Sædding i 1912.
                      9: Ane Marie: 1866-1934, gift med Mads Larsen, Herning, død i Herning.
Hun gift 2. i Brejning 1869 med Jacob Kristian Nielsen født i Flynder 1842.

Jacob Kristian Nielsen:
Født i Flynder 1842, død efter 1883, hvor han forlod Maren Nielsdatter, anført ved hendes død. Han gik fallit med den gård i Nørre Fastrup, han havde mageskiftet sig til med eftermanden.
Overtager 13-11-1869 tinglæst 28-5-1873 gården ved ægteskab med enken Maren Nielsdatter.
Sælger 9-1-1873 SV matr.6b til Anders Pedersen, Nygård.
Sælger 28-1-1874 SV matr.6c til Poul Madsen Kamp, Kirkebyen, til forening med SV matr.16a.
Fra hans konkursbo i Fastrup sælges 10-10-1883 (28-230) SV matr.6d til Anders Henriksen, Hestkær, Finderup.
                      Børn:
                      1: Bertel: 1870.
                      2: Karen: 1872-1885, død i Gjellerup.

Peder Martin Larsen:
Født i Uhre, Ikast 1851, død i Brejning Kirkeby 1921.
Mageskifter 20-2-1878 (24-441) med sin gård i Nørre Fastrup, Gjellerup.
Sælger 18-4-1883 SV matr.6e til Anders Henriksen, Hestkær, Finderup, forenes med SV matr.6d. Se under SV matr.6e.
Sælger 15-9-1894 (36-47) SV matr.6f og 14c til Kristian Nielsen, SV matr.15b.
Gift 1. i Gjellerup 1876 med Ane Marie Madsen født i Rind 1847, død på gården 1886.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1877-1959, gift med eftermanden på gården.
                      2: Mads Kristian Klemensen: 1879-1968, gdr. i Fabjerg, se SV matr.3b.
                      3: Lars Christian: 1881-1946, gift 1905, død i Aulum.
                      4: Niels Klemen: 1883-1980, gift 1921, se R matr.1i+7c, død i Videbæk.
Ane Marie Madsens forældre Mads Bruunberg Klemensen (1815-1899) og Kirsten Marie Christens-datter (1823-1880) fulgte med til Gammel Præstegård og døde her. Mads Klemensen nåede at komme med på fotografiet af gården fra 1898. Han var meget velhavende, men ville ikke betale skat, så Brejning sogneråd havde deres hyr med ham i en række år (Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 14-7-1879 ff.).
Gift 2. i Brejning 1888 med Petrea Andersen født i Nr. Omme 1853, død i Kirkebyen 1908.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1889-1974, gift i Vorgod 1923 med Mikkel Henriksen, død i Spjald,
                                              se SV matr.8e.
                      2: Else Katrine: 1891-1967, gift 1923 med Kristian Sørensen, død i Nr. Omme.
                      3: Birgitte Margrethe: 1892, gift 1916 med Mikkel Kristian Mikkelsen, Tarm.
                      4: Anders Kristian: 1895.
                      Peder Martin Larsens mor, Johanne Kathrine Pedersdatter (1826-1914) flyttede før
                      1901 ind i Gammel Præstegård, hvor hun døde i 1914.

Mads Christian Olesen:
Født i Faster 1877, død i Viborg Søndre sogn 1952, begravet i Skjern.
Køber 17-6-1905 (43-522), forrige ejers svigersøn.
Køber 12-12-1906 (44-532) SV matr.1c fra Hovedskolen.
Køber 23-4-1917 (50-986) Brgd.matr.5a fra Jeppe Kamp.
Gift i Brejning 1905 med Kirsten Marie Larsen født i Gjellerup 1877, død i Middelfart 1959, begravet i Skjern.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1906.
                      2: Ingrid Marie: 1908-1987.
                      3: Petrea: 1910-1988, gift i Skjern 1947 med Viggo Outzen, Bedsted, Løgumkloster.
                      4: Einar Kjærgaard: 1912-1998, død i Skjern.
                      5: Ruth Oline: 1915-2002, gift i Løgumkloster 1934 med Bruno Kuhrt, død i Ribe.
                      6: Esther: 1917.
                      7: Frede Martin: 1920-1992, gift i Branderup 1945, død i Vojens.

Jens Graversen:
Født i Vesterby, Rindum 1886, død i Spjald 1979.
Køber 9-9-1927, kom fra Finderup.
Køber 9-9-1927 SV matr.16v.
Sælger 29-3-1930 SV matr.6m af matr.6g til Hans Julius Nielsen, se under SV matr.6e.
Sælger 5-8-1930 SV matr.6i+l, V matr.25b, R matr.24a til Alfred Nielsen, se Højager, SV matr.6i.
Gift i Stadil 1915 med Karen Kristensen født i Præstegården, Nr. Omme 1873, død i Spangsbo, Brejning Kirkeby 1949. Gift 1. med Andreas Nielsen, gdr. i Alrum, Stadil (1871-1913).

Gustav Nielsen:
Født i Tim 1902, død i Spjald 1997. Broder til Alfred Nielsen (1905-1999), Højager.
Køber 23-4-1932, forrige ejers stedsøn.
Sælger 18-3-1933 SV matr.6p til søsteren Clara Jessen.
Sælger 11-2-1961 SV matr.6v til sønnen, montør Peder Søndergaard Nielsen.
Gift 1. i Brejning 1932 med Anna Søndergaard Jakobsen født i Nr. Søndergård 1902, død på gården 1940.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1933.
                      2: Gunnar Erland: 1934.
                      3: Peder Søndergaard: 1936-2005, gift 1960, begravet i Brejning.
                      4: Dødfødt datter: 1939.
                      5: Andreas: 1940.
Gift 2. i Hanning 1942 med Nina Kirstine Jensen født i Stadil 1908, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Karen Kirstine: 1945.
                      2: Jens Jørgen Quistgaard: 1949, læge i Holstebro og Bøvlingbjerg.
                      3: Anker Bagger: 1951, bosat i Aars.
Familien flytter til Skolegade, Spjald.

Aksel Pedersen:
Født i Øster Hjerm 1936, død på gården 1999.
Køber 13-11-1964 Brgd.matr.1dæ, SV matr.6a.
Køber 29-12-1971 SV matr.15p fra Anders Lauridsen, Gåsdal (det meste af jorden herfra).

Lars Arne Jensen:
Køber 16-8-1966, gårdejer i Vester Finderup, dyrker jorden derfra.

Tommy Søndergaard:
Køber 1-2-2002 bygningerne med 1,5 ha jord. Kom fra Vedersø. SV matr.6a.
Ejer Billig Arbejdstøj, Spjald. Bygger hus på Brejninggårdsvej 17A i 2024.

Ny ejer:
Køber 2024.

Sydvestlige ejerlav matrikel 6e, Ringkøbingvej 60:
Matrikelnumre 1950: Opsund matr.3d,4e, SV matr.6e,13b,16g, 34a,m.
Anders Henriksen:
Køber 18-4-1882 (28-28) Opsund matr.4e fra Opsund matr.1c+4b.
Køber 27-12-1882 læst 18-4-1883 (28-27) SV matr.6e fra Gl. Præstegård.
Køber 10-10-1883 (28-230) SV matr.6d fra Gl. Præstegård til forening med SV matr.6e.
Han er snedker og boede i Hestkær og bygger ejendommen i 1882 på SV matr.6e.

Hans Trøstrup Madsen:
Mageskifter 3-11-1883 (28-263) med Opsund matr.3a, se videre dér. 

Niels Iver Madsen:
Køber 30-4-1884 (28-480).
Flytter til Opsund matr.4a, se videre dér.

Mads Otto Keseler (Kæseler):
Køber 13-3-1895 (35-505) kom fra Landerdal SV matr.25a.
Flytter til SV matr.7e, se videre dér om familien.

Jens Jensen Agerbo:
Født i Sdr. Lem 1873, han kørte mælk til mejeriet ifølge folketælling 1901, død 1936, se SV matr.12k, hvis aftægtshus han og konen bor i.
Køber 5-3-1900 læst 26-11-1902 (41-423).
Køber 20-9-1903 (42-276) SV matr.13b fra Dumpen SV matr.13.
Gift i Brejning 1898 med Hanne Nielsen født i Bur 1863, død i SV matr.12k 1940.
Familien flytter til SV matr.12k, se videre dér.

Kristian Peder Andersen:
Født 1879.
Køber 10-2-1904 (42-471).
Gift med Kristine Nielsen født 1885.
                      Børn:
                      1: Ottilie Augusta: 1904-1965, død i Ølgod.
                      2: Olga Alfrida: 1905.

Jens Peder Bendtsen:
Født i Hanning 1834, kgl. landpost i SV matr.12d 1880. Død i Troldhede 1917.
Køber 24-7-1906 (44-322). Kom fra SV matr.12d.Tjener på Brænderigaard 1859-1880, selv om han køber SV matr.12d i 1868. Hun ernærede sig som skrædder ved vielsen.
Gift i Borris 1859 med Kirsten Iversen født i Herning 1828, død på ejendommen 1908.
                      Børn:
                      1: Thomas Christian: 1859, født på Brejninggaards Mark, forældrene er indsiddere.
                      2: Ane Kirstine: 1862 født i Opsund, forældrene er indsiddere.
                      3: Iver Klit: 1865 født i do., forældrene er indsiddere.
                      4: Ane Else Benedikte: 1869-1965, født i SV matr.12d, gift 1896 med Niels Kristian
                                                              Væring Nielsen, se Randbæk matr.1i+7c, død i Videbæk.

Thomas Madsen:
Født i Magersped O matr.5a 1883, død på gården 1923.
Køber 12-9-1908 (45-568), kom fra Herborg.
Køber 31-1-1912 (47-569) SV matr.16g fra SV matr.5b.
Gift 1.i Herborg 1907 med Hansine Kristine Ottilia Mikkelsen født i Faster 1885, død på gården 1912.
                      Børn:
                      1: Ejnar Johannes Gravesen: 1906-1988, født i Faster, død i Spjald, vognmand,
                                                                         hendes søn med Johannes Tolstrup Gravesen.
                      2: Kirstine Dorthea: 1908-1989, født i Videbæk, Herborg, gift 1935 med Kristian
                                                         Mettinus Svenning Lauridsen, SV matr.3c. Død i Spjald.
                      3: Jens Peder: 1910 i Brejning.
                      4: Ottilius: 1912-1978, gift i Bejsnap 1933, død i Vorgod.
Gift 2. i Brejning 1914 med Laura Kathrine Ibsen født i Videbæk 1892, død i Spjald 1958.
                      Børn:
                      0: Elna Vinther: 1913 i Vorgod, hendes datter, død 1986 i Skjern.
                      1: Michael: 1915-2008, ejer af Grenen, død i Videbæk.
                      2: Othilie: 1917.
                      3: Thorvald: 1918-1987, gift i Hanning 1942, ejer SV matr.8q.
                      4: Villiam: 1919-1972, gift 1941, død i Videbæk. Ejer SV matr.12d.
                      5: Harald: 1920-1920.
                      6: Harald: 1921, gift i Vorgod 1952.
                      7: Mette (Metha) Marie: 1922-2015, gift 1941 med Erik Hammelsvang, SV
                                                               matr.7e.

Laura Madsen:
Arver 14-5-1924 (15-587) forrige ejers enke.
Flytter til SV matr.7e.

Jens Tanderup Kristensen:
Født i Vildbjerg 1898, broder til Kristian Frederik Kristensen, SV matr.7g.
Køber 14-5-1924.
Gift i Brejning 1924 med Margrethe Kirstine Jensen født i SV matr.3d. 1902.
                      Barn:
                      1: Sinne Tanderup: 1926.

Hans Julius Nielsen:
Født i Røjkum V matr.15c 1898, død i Sdr. Omme 1975.
Køber 12-10-1928.
Køber 28-10-1928 SV matr.5f fra Søren Nielsen, Grønbjerg, ubebygget.
Køber 2-4-1929 SV matr.34a, ubebygget hedeparcel, af Christian Jensen, Kildsig, SV matr.3d.
Sælger 22-4-1930 SV mat.5f til Jens Peter Christensen, Torsted, ubebygget, se SV matr.5f.
Køber 29-3-1930 SV matr.6m af matr.6g fra Gl. Præstegård, en hedelod på 23½ tdr. land.
Sælger 3-4-1937 SV matr.34l, ubebygget parcel, til Aage Madsen.
Sælger 23-7-1937 SV matr.6q med købmandshandel ”Enigheden”, som købmanden ejer.
Flytter til Sdr. Omme og nedsætter sig som slagtermester.
Gift i Brejning 1931 med Mathilde Kristine Jensen født i O matr.4a 1909, død i Sdr. Omme 2006.

Niels Kirkegaard Mortensen:
Køber 1-5-1937.
Sælger 1-7-1950 SV matr.34p, ubebygget parcel, til Peder Damgaard Tronhjem SV matr.34l.
Flytter 1954 til Opsund matr.3a, se videre dér om familien.

Peder Lykke Jensen:
Køber 14-1-1954, kom fra Opsund matr.3a, se videre dér.
Tilsyneladende har han i en periode solgt ejendommen til sønnen Svend Lykke Jensen, men han køber den tilbage igen 9-1-1975.
Sælger 28-9-1979 ejendommens jord, undtagen SV matr.6e, til Niels Henning, Ringkøbingvej 62.

Conny Hjøllund Pedersen:
Køber 1-6-1996, kom fra Videbæk.

Højager:
Sydvestlige ejerlav matrikel 6i m.fl., Brejningvej 15:
Matrikelnumre 1950: SV matr.6i,l,V matr.25b, Brgd. matr.1iy,kk.
Alfred Nielsen:
Født i Stadil 1905, død i Brejning Kirkeby 1999.
Køber 5-8-1930 SV matr.6i+l, V matr.25b, R matr.24a fra Gammel Præstegård. Bygger gården.
Køber 13-12-1934 Brgd.matr.1iy af Medom Søndergaard, Spjald, af Brgd. matr.1im.
Køber 1-4-1942 Brgd.matr.1kk af samme mand og parcel.
Gift i Hanning 1932 med Karen Kristine Jakobsen født i Hanning 1910, død i Brejning 1985.
                      Børn:
                      1: Erling Højager: 1933-2018, eftermand på gården.
                      2: Bente: 1935, gift 1958 med Vagn Emil Vestergaard, Hemmet, senere Mose.
                      3: Svend: 1938-1939.
                      4: Bodil: 1940.
                      5: Karen Margrethe: 1944-2011, begravet i Brejning.
                      6: Ellen: 1947-1948.
                      7: Jette: 1952.

Erling Højager Nielsen:
Født på gården 1933, død i Spangsbo 2018.
Køber 1-4-1968.
Køber 6-1-1972 SV matr.15q+34b, jorden fra Anders Lauridsen, Gåsdal.
Køber 11-3-1989 R matr.6k,30u.
Køber 11-1-1990 SV matr.1f+11p+t fra Kristen Stenum, Spjald.
Gift i Brejning 1960 med Mette Marie Kristensen født i Brejning 1939.

Alfred Højager Nielsen:
Født på gården 1964.
Køber 28-1-1994, forrige ejers søn, overtager 1-1-2004.
Udvider ejendommens jordtilliggende betragteligt ved opkøb af naboejendomme.

Spangsbo:
Sydvestlige ejerlav matrikel 6p+14h, Brejningvej 32:
Clara Jessen født Nielsen:
Født i Tim 1898, død i Spjald 1997, søster til Gustav Nielsen og Alfred Nielsen, Højager.
Køber 18-3-1933 parcellen af broderen Gustav Nielsen, Gl. Præstegård, bygger hus.
Gift 1. med Georg Jessen død i Jerne 1931, gift 2. i Brejning 1936 med Hans Magnus Klokmose født i Brejning Kirkeby 1904, død i Spjald 1993, se videre under Brejningvej 17, SV matr.8l.

Jens Graversen:
Køber 1-5-1936, kom fra Gl. Præstegård, etablerer hønseri. Forrige ejers stedfar.
Gravermedhjælper på Brejning kirkegård, som han var med til at regulere i 1947.

Alfred Nielsen:
Køber 30-12-1966, ejer af Højager, bruger huset som aftægtsbolig.
Køber 15-8-1973 SV matr.1s af Freddy B. Philbert, Hovedskolen, til sammenlægning.

Erling Højager Nielsen:
Køber 28-1-1994, ejer af Højager, forriges søn, bruger huset som aftægtsbolig.

Mie Højager:
Arver 24-4-2018, forrige ejers enke.

Bodil Østergaard Højager:
Køber 17-8-2022, forriges svigerdatter gift med Alfred Højager.

Enigheden:
Sydvestlige ejerlav matr.6q, Ringkøbingvej 41:
Hans Julius Nielsen:
Udstykker grunden fra sin ejendom SV matr.6e m.fl. og ansætter Charles Leopold Hansen som købmand i den butik med beboelse, som Charles Hansen lader bygge. Han kom fra Marie Magdalene på Djursland, hvor han var brugsuddeler. Han fortsætter som bestyrer til 1950.

Niels Marinus Nielsen & Niels Pedersen, begge af Opsund:
Køber 23-7-1937 SV matr.6q.

Charles Leopold Hansen:
Født i Tranum 1892, død i Hald Ege, Dollerup 1966.
Køber 18-7-1942 SV matr.6r af Niels Ejnar Kristiansen, Opsund.
Sælger 1-10-1945 SV matr.6r til Handelsaktieselskabet J.A.K., Middelfart.
Køber 6-7-1950 SV matr.6q, hvorpå hans bygninger står.
Han flytter til Hald Ege, Dollerup som købmand.
Køber 9-8-1963 SV matr.6r af Handelsaktieselskabet J.A.K., Middelfart.
Gift 1. i Næsbjerg 1918 med Maren Hansine Hansen født dér 1897, død i Marie Magdalene 1928.
                      Barn:
                      1: Maren Hansigne: 1928 i Marie Magdalene, konfirmeret i Brejning 1942. Damefri-
                                                         sør. Gift i Brejning 1952 med svejser Svend Pedersen, Stilling.
Gift 2. i Grenå 1931 med Kirstine Margrethe Hansen født i Grenå 1912, død i Hald Ege 2007.
                      Børn:
                      1: Inger Margrethe: 1941, konfirmeret i Hald Ege 1956.
                      2: Kjeld Jørgen: 1944.

Rune Bork Heltoft:
Født i Ovtrup 1921, død i ejendommen 1981, begravet i Videbæk.
Køber 4-5-1956, kommer fra Kongeådal, Gredstedbro, hvor han er kommis.
Gulf Oil Co A/S, Danmark opstiller 4-5-1956 et benzintankanlæg med håndpumpe og 1400 l tank.
Anlægget fornyes i 1960 med elektrisk pumpe og 4000 l tank med overenskomst til 1975.
Køber 16-3-1966 SV matr.6r fra Charles Hansen, Hald Ege.
Gift i Brejning 1959 med Hilda Sofie Mouridsen født SV matr.5i 1932, død i Videbæk 2011.
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1961, gift 1982 med tømrer Allan Bang, Videbæk.
                      2: Aksel: 1966, kemiingeniør, bosat i Herning.

Hilda Sofie Heltoft:
Arver 8-7-1981 tinglyst 2-9-1996, forriges enke. Fortsætter forretningen.

Gunhild Hansen & Svend Aage Hansen:
Køber 23-9-1996. Købmandshandelen bliver nedlagt.

Flemming Toft:
Køber 3-5-2000. Bor i Hvide Sande. Nedriver bebyggelsen. Overtager stedet 1-4-2000.

Brian Nørgaard Poulsen:
Køber 1-3-2014, grunden uden bygninger af forrige ejers dødsbo. Bosat Ringkøbingvej 42, Opsund.

Børge René Kassentoft Nielsen:
Køber 20-7-2028 den ubebyggede grund.

Tommy Søndergaard:
Køber 1-9-2018, får tilladelse til at nedlægge matriklen med indkørsel mod at bygge nyt på Brejninggårdsvej 17A. Bygger her i 2024.

Sydvestlige ejerlav matrikel 6u, 13v, 14m,16g, Brejningvej 40:
Aage Christiansen:
Født i Moesgårdshus 1930, død i huset 2001.
Køber fra SV matr.6a, entreprenør, opretter maskinfabrik.
Fremstiller ”Spjald Møllen” til boligopvarmning i 1979.
Gift i Brejning 1956 med Jantje Hjemstra født i Terband, Holland 1932, død i huset
                      Børn:
                      1: Aksel: 1956, ejer Svensholm NV matr.1c+d.
                      2: Fokke Hjemstra: 1958.
                      3: Jørgen: 1962.
                      4: Magret: 1965.

Andreas Blom & Søn A/S, Skanderborg:
Køber 20-10-1959 ejendommen på tvangsauktion.
Aage Christiansen og familie bor fortsat på ejendommen.

Ringkøbing Jern & Stålforretning A/S:
Køber 16-12-1981 på auktion.

Jantje Hjemstra Christiansen:
Køber 1-12-1988. Familien har hele tiden boet på stedet.

Aage Christiansen:
Arver 19-4-1998, uskiftet bo.

Bent Laursen:
Køber 15-8-2002, skibstømrer, bosat i Videbæk.
Boet efter Bent Laursen får skifteattest 21-6-2012.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 10-9-2013 matriklen, hvor bygningerne er revet ned. Dyrkes under Højager.

Sydvestlige ejerlav matrikel 6v, Brejningvej 30:
Peder Søndergaard Nielsen:
Født i Gl. Præstegård 1936, død 2005, begravet i Brejning.
Køber 11-2-1961 fra SV matr.6a, ejers søn, montør, bygger hus.
Gift i Brejning 1960 (ophævet) med Ingrid Nielsen født i Opsund matr.2a 1942, bosat i Spjald.

Niels Arne Andersen:
Køber forår 1973, bygger en etage på huset. Se SV matr.13l.
Gift med Åse Brunsgaard.
Flytter til Spjald.

Carl W. Andersen:
Køber 1976, telefonmester, flytter til Sorø.
Svigerfar til Freddy Philbert i Hovedskolen, SV matr.1a.

Jørgen Flohr Sørensen:
Køber 17-8-1978, lærer ved Brejninggaard Efterskole.

Erich Erichsen Jessen:
Født i Hoptrup Kirkeby 1911, død i huset 1992, begravet i Videbæk.
Køber 25-8-1980, tidligere sognepræst i Videbæk.
Gift med Gerda Jessen født i Vejle 1911, død i huset 2005.

Gerda Jessen:
Arver 1992, tinglæst 24-3-1998, forriges enke.
Boet efter Gerda Jessen får skifteretsattest 21-12-2005.

Bodil Falck Schmidt:
Køber 21-12-2005, overtager huset 1-11-2005. Kom fra Finderup.
Gift med Gert Rhinstrøm Schmidt, tidligere Krathus, Kærhusvej 25. Nu kirketjener i Skjern.

Kassentoft:
Sydvestlige ejerlav matrikel 7, Kildsigvej 23:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2e+7a.

Kassentoft benævnes 1 bolig 11-2-1646.

Niels Christensen:
Nævnt som fæster på gården i 1661 og 1664, var også smed.

Jens Hansen:
Nævnt på gården 1677 med 2 ildsteder og 1 ko og 1678 med hustru og sammen med den ene fæster i Pilgård og i Tudskjær med tilsammen 2 køer, 9 får og 1 svin.

Anders Kassentoft:
Nævnes 1681 og 1682. Hans efternavn nævnes ikke.

Jesper Jensen: (kaldes ind imellem Iffuer Jensen):
Nævnes første gang 27-2-1683, hvor gårdens Hk er 1-2-2-2, i november 1683 er han ugift med 1 tjenestepige, 1 ko og 2 kalve. I 1684 har han 1 plag og 1 ko. I 1699 har han hustru og kaldes en gadehusmand, som hverken har heste eller køer eller bruger håndværk. Han betaler skat af 1 ildsted i 1690.
I forbindelse med opmålingen til matriklen 1688 i september 1683 siges det, at han har ringe fædrift og ringe tørveskær i heden. Den dyrkede mark strækker sig i øst-vestlig retning og ligger mellem Præstegårdens jord og Vildkilds hede. Den består af 35 agre, skarp rugjord af sand og sten opblan-det imellem hinanden. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre og hviler herefter i 2 år. Udregningen blev, at ¼ af jorden var middel ¾ skarp, der kunne avles ¼ læs godt hø og 2 ¾ læs middelgodt hø pr. år, samt græsses 2 høveder i et middel år. Gårdens Hk blev nedsat fra 1-2-2-2 til 1-1-3-2, men blev sluttelig hævet til 1-2-2-1. Der blev i alt dyrket 8,4 tdr. land.

Thyge Christensen:
Nævnt på gården i 1708.
1708: Hk: 1-2-2-1, landgilde: 1 harboe pund smør.

Jens Christensen:
Født o.1670, død på gården 1757. Kaldes feldbereder i 1743.
Først nævnt som fæster på gården 1718, sidst i 1746.
                      Børn:
                      1: Kjeld: fadder 1746, eftermand på gården.
                      2: Else: konfirmeret 1749.

Kjeld Jensen:
Nævnt på gården som fadder i 1751, flytter til Opsund matr.1.

Johan Hostrup:
Sergent, antagelig i den lokale milits. Nævnt på gården 1752-1757.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1752.
                      2: Kirstine: 1753.
                      3: Cecilie: 1755.
                      4: Christian: 1757.

Niels Christian Nielsen:
Antagelig født i Tudskær SV matr.1 o.1730, død på gården 1799. Antagelig søn af den ældre Niels Nielsen Skomager og broder til Mette Catrine Nielsdatter gift med Peder Mortensen, Præstegård.
Først nævnt som fæster på gården i 1761. Han boede før den tid i Ravnsbjerg Brohus, der lå på
Ravnsbjerg ås sydside ved landevejen. Han var skomager, men forsøgte sig også som murermester og handlede med alt, blot det gav penge. Han optræder ret tit i Bølling herreds tingbøger. For at slippe for hoveriet betalte han ifølge jordebogen 4 rdl årligt.
I 1791 dyrkede han 8 tdr. rugland delt i 13 kobler eller tægter, hvorpå han i et middelår kunne avle 3 tdr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. havre samt bjerge 2 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 7 får med 5 lam. Marken blev dyrket først med byg, så 2 år i rad med rug og 2 eller 3 år efter jordens godhed med havre, hvorefter den dyrkede jord blev udlagt til græsning.
Gift med Marie Catrine Pedersdatter født i Tim o.1735 (Peder Pedersen Feldbereders og Johanne Madsdatters datter, døbt det år, men navnet mangler), konfirmeret i Brejning 1751, død i Kassentoft 1819. Vielser mangler. Se Timgård skifteprotokol skifte efter Johanne Madsdatter 9-6-1746.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1760, ifølge lægdsrullen 1790 nr.10 30 år og rømt fra sognet.
                      2: Margrethe: 1761, født i Brohuset.
                      3: Martha: 1763.
                      4: Poul: 1766, soldat i 1790, rømt som soldat før 1792.
                      5: Peder: 1770, tjener i Vognbjerg 1790, landsoldat 1792 v.2.Jyske Inf. Reg.6.-46.
                      6: Anna Elisabeth:  1773, konfirmeret i Sædding 1788.
                      7: Karen: 1776-1840, gift 1819 med feldbereder Christian Engel. Se under V. Tuds-
                                       kær SV matr.14.

Peder Nielsen Nørgaard:
Født i Nørgård, Bølling 1759, død på gården 1837.
Fæstebonde på gården i folketælling 1801.
Køber 6-5-1807 (2a-156) fra Brejninggaard.
Gift i Brejning 1800 med Maren Christensdatter født i Kildsig SV matr.2 1771, død på gården 1848 som aftægtskone.
                      Børn:
                      1: Birthe / Birgitte: 1800-1885, gift 1831 Jacob Thuesen, Arnborg, død i Skarrild,
                                                       begravet i Arnborg, fattiglem.
                      2: Niels: 1804-1881, eftermand på gården.
                      3: Hans Christian: 1812-1835, død på gården.

Niels Pedersen:
Født på gården 1804, død samme sted 1881.
Arver 18-4-1837 (14-399) gården ifølge faderens testamente af 11-9-1831, men er ejer af den 1834 ifølge folketællingen dette år. Testamentet tinglæst 30-6-1853.
Sælger 24-12-1857 (17-64) SV matr.7b til Christen Andersen, Randeris.
Gift 1.i Brejning 1831 med Kirsten Jespersdatter født i Nr. Brostrup, Ølstrup 1805, død 1844.
                      Børn:
                      1: Maren: 1833-1917, gift 1868 med Johan Heinrich Jakob Keseler, Nr. Omme.
                      2: Jesper: 1836-1837.
                      3: Lene: 1838-1916, gift 1873 med Mads Lauridsen, Magersped O matr.5a.
                      4: Jesper Peder: 1841-1841.
                      5: Hansine Marie: 1842-1843.
Gift 2. i Brejning 1844 med Jensine Jensdatter født i Rindum 1806, død 1853.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: 1845-1890, gift i Nr. Omme 1876, død i Snejbjerg.
                      2: Kirsten: 1846-1854.
                      3: Hans Christian: 1848-1928, gift i Vorgod 1873 &1877, død i Videbæk. Se O.5c.
                      4: Søren: 1851-1933, gift i Nr. Omme 1882 & 1923, død i Nr. Omme.
                      5: Dødfødt søn: 1853.
Gift 3. i Brejning 1853 med Maren Pedersdatter født i Dejbjerg 1811, død på gården 1889.
                      Barn:
                      1: Dødfødt søn: 1857.

Jens Frandsen:
Født i Stauning 1833, død i Velling 1904.
Køber 31-12-1860 (19-584) SV matr.7a+Vk matr.7, kom fra Bousø, Stauning, er på gården i 1859.
Gift i Stauning 1859 med Mette Madsdatter Født i Røjkum V matr.16 1834, død i Velling 1907.
                      Børn:
                      1: Niels Marinus: 1859-1920, gift i Velling 1893, død i Velling.
                      2: Maren: 1861-1941, gift med Christen Olesen, Nr. Omme, død dér.
Familien flytter til Nørby, Velling.

Mads Lauridsen Vesterby:
Født i Muldbjerg Vandmølle 1837, død i Pilgård 1884.
Køber 28-6-1862 (19-584), kom fra Muldbjerg, Hover.
Gårdejer, slagter, handelsmand, næringsbevis 24-5-1866 som detailhandler.
Køber 9-12-1872 læst 24-1-1873 (27-552) SV matr.12g fra SV matr.12a.
Køber 22-7-1882 (27-344) SV matr.16c.
Sælger 27-6-1883 (28-111) SV matr.7c til Ane Marie Nielsen SV matr.19c til forening med denne.
Sælger 1883 Vk matr.7 til Christen Nielsen, Randbæk matr.5b m.fl.
Gift i Brejning 1862 med Maren Kathrine Lauridsen født i Husted 1837, død i Pilgård 1894.
                      Børn:
                      1: Birgitte Katrine: 1863-1949, gift 1884 med Hans Severin Nielsen Toft af Toft, hotelejer i Fjelsted på Fyn, senere i Varde, død 1910, hun døde i
                                                       Hvidbjerg. Begravede på Varde Arnbjerg kirkegård.
                       2: Dorthea Kirstine: 1865-1924, gift med Kristen Kristensen, Pilgård,
                       3: Laurids Møller: 1869-1905 i Skjern. Slagter. Slagter i Ølstrup Mejeriby 1901.
                                                      Gift 1894 med Ane Høj Knudsen, se R matr.6a. Se V matr.19b.
                       4: Mette Margrethe: 1871-1930 i Røjkum. Gift 1891 med Peder Nielsen, Røjkum.
                       5: Hans: 1872, pelshandler i København, død før 1949.
                       6: Hans Christian: 1875-1938, gårdejer i Lillebæk, SV matr.5r+9c.
                       7: Kirstine: 1876-1933, gift 1901 med Anders Viftrup Andersen, R matr.1g+h,
                                           gårdejer i Herborg.
                       8: Otto Laurids: 1878-1969, gårdejer i Krogsgård, Mønsted, død i Viborg.
                       9: Kristian Frederik: 1881. Antagelig i København 1912 og i Odense i 1935.
                       10: Anton: 1882 i Pilgård, tømrer i USA. Immigreret i 1911, død omkring 1953.

Søren Christian Pedersen:
Født i Nr. Felding 1856, død i Nr. Nebel 1944.
Mageskifter 25-10-1882 (26-553/554) med Pilgård SV matr.12e, afgiver SV matr.12g og 16c til forgængeren.
Køber 13-11-1882 (26-553) SV matr.2e fra Jens Olesen, Kildsiggård.
Gift i Brejning 1881 med Karen Marie Mathiasen født i Sdr. Søndergård 1853, død i Nr. Nebel 1928.
                      Barn: (6 børn er født i Hee, heraf 1 død):
                      1: Peder: 1882-1892, død i Hvingel, Hee.
Familien flytter til Hvingel, Hee og derfra til Rotbøl, Outrup og sidst i Nr. Nebel.

Peder Pedersen Overby:
Mageskifter 19-12-1883 (28-321) med en ejendom i Hvingel, Hee.
Flytter til V matr.9i,10c,11f, se videre dér om familien.

Thomas Nielsen:
Mageskifter 5-5-1886 (30-70/71) med V matr.9i,10c,11f, se dér.
Gift 1. med Ane Sø Andersen født i Husby 1862, død i Birkkjær, Hee 1888.
Flytter til Hee og derefter til SV matr.10b, se videre dér. Død 1932 i SV matr.13l.

Jens Peter Madsen:
Født i Ølgod 1848, død på gården 1892.
Mageskifter 20-6-1888 (31-334) med Birkkjær, Hee.
Gift med Maren Nielsen født i Vind 1857, død i Brejning Kirkeby 1938.
                      Børn:
                      1: Mads Veis: 1881, født i Røjkjær, Vind. Se Hovedgaden 38, Spjald.
                      2: Jens Peder Christian: 1887, født i Hee. 

Maren Nielsen:
Arver 25-12-1892 tinglæst 13-5-1896 (36-407), forriges enke med tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Sælger 25-4-1896 SV matr.7d til SV matr.2a.

Jens Jensen (Kassentoft):
Født i Hanning 1869, død i Brejning Kirkeby 1943.
Adkomst 24-3-1897 (37-218) ifølge vielsesattest med enken.
Sælger 5-8-1914 (49-214/2015) SV matr.7f til Mikael Mikkelsen, SV matr.4g.
Sælger 21-11-1931 SV matr.7h til Niels Cenius Mouridsen SV matr.5.
Gift i Brejning 1896 med Maren Nielsen forriges enke.
                      Børn:
                      1: Jeppe Kassentoft: 1897-1967, gift i Ådum 1917, se Brgd.mtr.1hr og Vestergade 7.
                      2: Johanne Marie: 1899, død ugift, begravet i forældrenes gravsted.

Peder Bundgaard Sørensen:
Født i Rindum 1907, død i Spjald 1981. Broder til Ejler Sørensen, SV matr.5k.
Køber 22-3-1932.
Sælger 22-3-1933 SV matr.7i til Martin Nielsen Pedersen, Opsund matr.2b.
Gift i Brejning 1932 med Maja (Maren Gerda Mathilde) Højmose født i St. Højmose 1909, død i Spjald 1987, Stadionvej 12.
                      Børn:
                      1: Sigfred Højmose: 1933-2003, begravet i Brejning.
                      2: Gregers Højmose: 1936-1997.
                      3: Anna Marie: 1939, gift 1959 med Henry Alkærsig Lauridsen, Nr. Felding, død
                                                 i Vinderup o.2012. Han født 1935, død i Vinderup 2003. 

Gregers Højmose Sørensen:
Født på gården 1936, død samme sted 1997.
Køber 6-1-1964.
Gift med Brunhilde Annemarie Kolmsee født i Østpreussen 1940.
                      Børn:
                      1: Kristine: 1967, gift i Schweiz.
                      2: Manfred Kolmsee: 1970. 

Brunhilde Annemarie Sørensen:
Arver 21-8-1997, forriges enke.

Manfred Kolmsee Sørensen:
Køber 1-10-1998, forriges søn.

Sydvestlige ejerlav matrikel 7b, Ringkøbingvej 47:
Christen Andersen Randeris:
Køber 1-12 tinglæst 24-12-1857 (17-64) fra SV matr.7a, kom fra Randerisgård, se dér. Bebygger parcellen. Niels Pedersen i Kassentoft har ret til årligt, så længe han lever, i parcellens sydligste ende i heden at grave 50 læs tørv af 8 snese, hvorfor køberen kun må drive sine får herover, ikke lade dem gå på stykket. (Udslettes 11-1-1882, 27-115).

Jesper Christensen:
Køber 2-7-1859 (20-46), drives under hans gård Øster Opsund matr.2a.

Lars Christensen:
Født i Vorgod 1838, død i Sdr. Søndergård som aftægtsmand dér. 1912. Skifte i Ulfborg-Hind herreds skifteprotokol 1912 s.174. Der står fejlagtigt ved dødsfaldet, at han er født i Nøvling.
Køber 23-4-1863 (20-47) af forriges søn Christen Christensen, O matr.2a, hans svoger.
Fæster 16-5-1900 (39-427) et stykke af ejendommens jord til Mads Otto Keseler, se SV matr.7e.
Jordens søndre ende støder op til landevejen, den vestre til kroens jord, den østre til sælgerens øvrige jord, overdrages fra 1-5-1900 og i 49 år, hvorpå de må bygge et hus til eget og deres børns brug. Fæstebrevet udslettes 9-12-1914 (49-291). Han kom fra SV matr.6e.
Bestyrer brevsamlingsstedet i ejendommen, der var bygget lige syd for den nye hovedvej Aarhus-Ringkøbing. I en periode var der ligeledes bygget en stald til heste ved siden af gården, således at dagvognen kunne få friske heste her. Kaldes ”postekspedient” i folketælling 1911.
Gift i Vorgod 1861 med Abelone Jespersen født i Faster 1827, død på gården 1899. Se O matr.2.
                      Børn:
                      1: Jesper: 1863-1928, tømrermester i Viborg. Ejer SV matr.5o, 70 tdr. land hede, som
                                         enken, Marthe Marie Dorthea Christensen født Lerhøj sælger til Brejning kro
                                         1-8-1929.
                      2: Kristine: 1864-1933, gift i Ringkøbing 1886 med bogtrykker Mikkel Harder Mikkelsen
                                          født i Ringkøbing 1865, død i Esbjerg 1938, far: snedker Anders Christian Mikkelsen (1836-1918) født i Margrethelund, Brejning, søn: Lars                                                   Christian Harder Mikkelsen.
                      3: Kirsten: 1867-1911, gift med tømrerformand Søren Pedersen Møller, Brønshøj, 3 døtre.             

Lars Christian Harder Mikkelsen:
Født i Ringkøbing 1886, konfirmeret i Brejning 1900, død i Ringkøbing 1932. Landpost.
Køber 30-3-1907 (44-571). Han skal give bedstefaderen aftægt ifølge udførlig aftægtskontrakt.
Efter som Lars Christian Mikkelsen Harder var under 25 år og derfor umyndig, fik han beskikket gdr. Peder Andersen, Ravnsbjerg som kurator.
Gift i Brejning 1906 med Karen Nielsen født i Madum 1883, død i Esbjerg 1957.
                      Børn:
                      1: Abeline Larsine: 1908-1972, gift i Ringkøbing 1930 med Thorvald Green, død i Sdr. Lem.        
                      2: Kirstine: 1910, gift med Julius Holzkämper.
                      3: Søren: 1911-1987, død i Esbjerg.
                      4: Kathrine: 1913-1944, født i Spjald, gift i Ringkøbing 1931 med Otto Alfred Quvang.
                      5: Johannes: 1915-1937, født i Spjald, død i Ringkøbing.
                      6: Jenny: 1918-1992, født i Spjald, gift med Niels Ingolf Bruun.
Familien flytter til Spjald 1911. Se Hovedgaden 17.

Laura Ellen Kristine Hansen:
Skøde 12-12-1911 (47-483) som særeje, gift med Christen Jensen, SV matr.3e+3f, Kildsigvej 6.
Sælger 28-11-1914 (49-286) SV matr.7e til Christen Hansen, SV matr.34c.

Niels M. Jensen:
Mageskifter 15-10-1914 (49-254) med sin ejendom i Hvingel, Hee.
Han får udstykningstilladelse 24-9-1915 til at udstykke matrikel 7g som statshusmandsbrug, som han begynder at bygge på, men ved tvangsauktion 20-9-1915 i Ulfborg-Hind herreders fogedret i Ringkøbing, overtog brandinspektør A. Krognos, Lemvig både matrikel 7b og 7g, som ufyldestgjort panthaver, og som han herefter solgte videre (49-558 ff.).

Johannes Jensen:
Fogedudlægsskøde 17-11-1915 (49-558 ff.) med 2 heste, 2 køer og 2 kalve. 
Kom fra SV matr.5k, se videre dér.

Peder Martin Andersen:
Født i Ølstrup, død i Blåhøj 1941, blev kørt ihjel af toget. Begravet i Brejning.
Køber 18-2-1924 (15-403). Kom fra V matr.8d.
Gift i Hover 1920 med Johanne Kathrine Henriksen født i Hover 1900, død i Grønbjerg 1985, begravet i Brejning. Gift 2. med Niels Peder Knudsen Randbæk matr.9e. Se SV matr.9g.
                      Børn:
                      1: Esther Kathrine: 1921.
                      2: Gerda: 1923.
                      3: Holger Emil: 1925.
                      4: Theodor Richard: 1927.
                      5: Marie Smedegaard: 1929.
                      6: Kaj Osvald: 1930.
                      7: Ejner: 1932.
Familien flytter til Blåhøj, hvor han forpagtede Afholdshotellet.

Iver Valdemar Bækdal Jensen:
Født 1905, død i Videbæk 1984.
Køber 31-3-1941, kom fra Velling.
Gift i Vindum 1941 med Marie Andersen født 1911, død i Videbæk 1995.
                      Børn:
                      1: Poul Henning Bækdal: 1942-1942.
                      2: Anders Jørgen: 1944, eftermand på gården.
                      3: Evald Bækdal: 1946, tvilling.
                      4: Henning Bækdal: 1946, tvilling, bosat i Spjald.
                      5: Ellen Bækdal: 1948-2022, gift med Kaj Kristensen, Videbæk.
                      6: Tove Bækdal: 1953.

Anders Jørgen Bækdal Jensen:
Køber 9-5-1972, forrige ejers søn.
Udvider ejendommen en del ved køb af jord fra naboejendomme.

Mikael Sylvestersen:
Køber 1-5-2006, bor på Fuglehøjvej 2, hvorunder jorden dyrkes.

Jesper Rudmose Bach:
Født 1985, se Ringkøbingvej 74.
Køber 24-9-2010 bygningerne med lidt jord. Plæneklipperservice og forretning.

Hedeager:
Sydvestlige ejerlav matrikel 7d, Brejningvej 21:
Peder Astrup Andersen:
Køber 18-3-1912 (47-580) sammen med Kildsiggård SV matr.2a. Se videre dér.
Udskiller matriklen fra SV matr.2a i 1932 og bygger en ny gård på jorden 1946.

Svend Astrup Andersen: fra 3-11-1982: Astrup:
Født på Kildsiggård SV matr.2a 1921, død i Spjald 1999.
Køber o.1950, forriges søn.
Køber 1-9-1971 SV matr.14e m.fl. (Brejningvej 19) til sammenlægning med sin gård.
Sælger 8-6-1988 SV matr.7n, Brejningvej 19, med lidt jord, til Lars Christoffersen.
Sælger 27-12-1988 SV matr.7p+12cv, en del af jorden, til Tage Eli Andersen, SV matr.7g.
Sælger 27-12-1988 SV matr.7q, en del af jorden, til Niels Henning, SV matr.34l.
Sælger 27-12-1988 SV matr.7r, en del af jorden, til Alf Storbjerg, SV matr.8l.
Gift borgerligt i Brejning ved sognefogeden 1952 med Irene Hounisen født i Sdr. Nissum 1929, død i Spjald 2012.
                      Børn:
                      1: Solvejg: 1950.
                      2: Jens Peder: 1952-1993, død i Videbæk.
                      3: Arne: 1953, tømrermester, bosat i Videbæk.
                      4: Anette: 1956.
                      5: Bente: 1959.
                      6: Poul: 1961.
                      7: Anne Marie:
                      8: Bjarne:
                      9: Mette Louise:

Karin Marianne Jensen født Sørensen & Eli Søgaard Jensen:
Køber 25-11-1988 gården med noget jord.

Tina Kjærgaard Bennetsen & Poul Bennetsen:
Køber 19-9-2006.

NN:
Ejendommen er sat til salg i 2022.                     

Sydvestlige ejerlav matrikel 7e, Ringkøbingvej 68:
Mads Otto Keseler:
Født i Nr. Omme 1858, død i Spjald 1923.
Fæster 16-5-1900 (39-427) med sin hustru et stykke af jorden fra SV matr.7b. Kom fra SV matr.6e.
Jordens søndre ende støder op til landevejen, den vestre til kroens jord, den østre til sælgerens øvrige jord, overdrages fra 1-5-1900 og i 49 år, hvorpå de må bygge et hus til eget og deres børns brug. Fæstebrevet udslettes 9-12-1914 (49-291). Se også SV matr.4c. Han var landpost.
Gift i Brejning 1884 med Birgitte Kathrine Mikkelsen født i Kildsig 1864, død i huset 1907.
                      Børn:
                      1: Johanne Margrethe Elisabeth: 1887-1930, gift med Jens Lauridsen R. matr.1e.
                      2: Laurids Michael: 1889-1942, født i Landerdal, død i Vognbjerg, Dejbjerg.
                      3: Jakob Henrik: 1892-1982, gift i Dejbjerg 1919, død i Skjern.
                      4: Laurids Møller: 1894-1939, gdr. Væggerskilde matr.1a.
                      5: Karl Theodor Vesterby: 1896-1925, se R matr.6a.
                      6: Hans Olivarius: 1898, se R matr.6a, flytter til Neder Tandslet.
                      7: Ernst Kristian: 1900-1973, se R matr.2f og R matr.6a. Kæseler.
                      8: Othilia Birgitte: 1902.
                      9: Herman August: 1904-1967, se Hovedgaden 22, Spjald. 

Kristen Hansen:
Født i Højslet, Lundø 1833, død på gården 1917.
Køber 22-12-1913 (49-84) SV matr.34c fra Nygård.
Køber 28-11-1914 (49-246) SV matr.7e fra SV matr.7b. Kom fra Krathus SV matr.22, se dér.
Gift 2. i Brejning 1892 med Ane Andersen født i Nr. Brorstrup, Ølstrup 1868.

Ane Hansen født Andersen:
Født i Ølstrup 1868. I 1925 bor hun hos datteren og familie i SV matr.7g.
Arver 16-1-1918 (57-520), forriges enke.
Sælger 9-1-1919 (52-484) SV matr.34c til Brgd.matr.1bv, Gl. Landevej 17.
                      Barnebarn: (Folketælling 1921):
                      1: Kristian Andersen: 1910 i Krathus, hendes dattersøn.

Laura Madsen født Ibsen:
Køber 25-4-1924 (15-590) SV matr.7e, enke fra SV matr.6e m.fl., se videre dér.
Sønnen Thorvald Madsen (1918-1987) bor her med familien, mens han bygger nabohuset på SV matr.8q.

Laust Barslund Lauridsen:
Køber 11-6-1949.
Ejer Ringkøbingvej 45, SV matr.13k,14d,16k.

Villiam Madsen:
Født i SV matr.6e 1919, død i Videbæk 1972.
Køber 26-10-1949.
Flytter til Brejningvej 25, SV matr.12d, se videre dér.

Erik Hammelsvang (Sørensen):
Født i Hover 1919, vokset op i Hammelsvang, død i Ringkøbing 2011. Forriges svoger.
Køber 15-10-1950.
Gift i Brejning 1941 med Mette Marie Madsen født SV matr.6e 1922, død i Ringkøbing 2015.
                      Børn:
                      1: Edith: 1941 i Opsund.
                      2: Bent: 1943 i Vorgod.
Familien flytter til Ringkøbing. Han var ansat ved RAD.

Mads Medom Madsen:
Født i Snejbjerg 1886, død på ejendommen 1967.
Køber 15-9-1951, kom fra Snejbjerg.
Gift i Videbæk 1919 med Karen Østergaard Madsen født i Vorgod 1894, død i Spjald 1973.
                      Børn: (ifølge skifteretsattest):
                      1: Jens Peder: 1920-1980, husmand i Studsgård, død i Borris.
                      2: Anna Marie: 1921-1996, gift med Niels Kristian Thomsen, Abildå.
                      3: Oluf: 1923-2004, vognmand i Spjald, se R matr.5k.
                      4: Signe Østergaard: 1926-1994, fabriksarbejderske, Opsund og Spjald.
                      5: Helga: 1928-2014, gift med Hans Bækbo Pallesen, Brgd.matr.1ql.

Karen Østergaard Madsen:
Arver 29-7-1967, forriges enke.

Flemming Brunsgaard Kristensen:
Køber 27-2-1968. Tømrer.
Familien flytter til Spjald.

Ricky Johannes Kjær:
Køber 11-12-1971. Kom fra København.

Sydvestlige ejerlav matrikel 7g, Ringkøbingvej 70:
Jeppe Jensen Jeppesen kaldet Sundgaard:
Født i Hover 1882, død i Spjald 1966.
Se under matrikel 7b. Brandinspektør A. Krognos, Lemvig overtog både matrikel 7b og 7g som ufyldestgjort panthaver 20-9-1915 og påtog sig at færdigbygge ejendommen senest 1-11-1915. 
Fogedudlægsskøde 17-11-1915 (49-560) på jorden med nybygget ejendom. Bygget som statshus-mandsbrug. Kom fra SV matr.3c.
Gift i Brejning 1906 med Dorthea Kirstine Sørensen født i Tolne, 1887, død i Spjald 1962.
                      Børn:
                      1: Peder Sundgaard: 1906, født i Åsted sogn.
                      2: Ingrid Abelone: 1908, født i hus ved Brejninggaard.
                      3: Marie Elisabeth: 1911 i Herborg.
                      4: Emmy Margrethe: 1913 i Videbæk.
                      5: Helga: 1914 født i SV matr.3c.
                      6: Antonette: 1915-1987, gift med Peder Søndergaard Hansen, V matr.11d.
                      7: Edel Marie: 1917.
                      8: Esther Irene: 1919.
                      9: Ruth: 1921.
                      10: Jenny Helene: 1923, født i Spjald.
                      11: Svend Aage Sundgaard: 1927, født i Nygård.

Kristian Frederik Kristensen:
Født i Vildbjerg 1892, broder til Jens Tanderup Kristensen, SV matr.6e.
Køber 28-7-1923 (15-94).
Gift i Brejning 1922 med Agnes Kristine Hansen født i Krathus SV matr.22 1898.
                      Børn:
                      1: Sinne Mølbæk: 1924.
                      2: Anna Mølbæk: 1925.
                      3: Mary Mølbæk: 1927.
Flytter til V matr.12aa,at,av,ay, Hovedgaden 81, Spjald. Flytter antagelig senere til Esbjerg.

Otto Martinus Andersen:
Køber 18-2-1928, kom fra Stauning.

Anton Peter Andersen:
Født i Arden 1892, død på gården 1966.
Fogedudlægsskøde 16-8-1929, statshusmand.
Gift i Hanning 1920 med Mette Kirstine Larsen født i Finderup 1900, død i Spjald 1982.
                      Børn:
                      1: Maja Rosalie: 1921 i Opsund.
                      2: Ane Kirstine: 1922 i Brejninggaards Mose.
                      3: Niels Kristian: 1924 i Kirkebyen.
                      4: Mette Marie: 1926 i Randbæk.
                      5: Valborg Viola: 1928 i Randbæk.
                      6: Hans Vinther: 1930.
                      7: Jens Kristian: 1935-2017, smed, bosat i Spjald.
                      8: Tage Eli: 1937, eftermand på gården, tvilling.
                      9: Tove Barbara: 1937, tvilling.
                      10: Bent Emil: 1939. 

Mette Kirstine Andersen:
Arver 9-1-1966, forrige ejers enke.

Tage Eli Andersen:
Født 1937 på gården.
Køber 5-10-1967, forriges søn.
Køber 5-6-1973 SV matr.8y fra Andreas Jensen.
Køber 27-12-1988 SV matr.7p, V matr.12cv fra Svend Astrup.

Ernst Henning & Niels Henning:
Køber 1-1-1995, Ernst Henning bor på ejendommen, jorden dyrkes med Ringkøbingvej 62.

Lena Schwartz Eistrup & Kristian Møller Eistrup:
Køber 5-7-2005.

Hedevang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 14e m.fl., nu SV matr.7n, Brejningvej 19:
Matrikelnumre 1950: SV matr.8r,s,13g,s,t,14e,l,16n.

Peder Lykke Jensen:
Køber 22-8-1933 SV matr.13g+14e af sin far og bygger ejendommen.

Karl Kristian Johansen:
Født i Vrads 1918, død i Videbæk 2009.
Køber 25-10-1946 ejendommen.
Køber 14-12-1946 SV matr.8r af Andreas Jensen.
Køber 10-2-1948 SV matr.8s af Hans Magnus Klokmose.
Køber 10-2-1948 SV matr.13t & 16n af Kristian Kobberø, Sdr. Søndergård.
Gift i Brejning 1945 med Johanne Madsen født i Kroghede 1924, død i Videbæk 2009.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine: 1947.
                      2: Jørgen: 1949.
                      3: Knud Erik: 1951.
                      4: Erna Cecilie: 1955.
                      5: Bent Beering: 1960.

Svend Astrup:
Køber 1-9-1971 til sammenlægning med sin gård, Brejningvej 21. 

Lars Christoffersen:
Køber 8-6-1988 bygningerne med lidt jord, nu SV matr.7n.

Ib Oluf Petersen:
Køber 13-12-1990.

Annelise Nonbo:
Køber 15-8-2000 på tvangsauktion. Kom fra Egeris. (1954-2009).

Vagner Nonbo:
Arver 10-8-2010, enkemand til forrige ejer.

Villads Væring, Ved Kirken, Kirkestedet, Degneboligen, Kroen:
Sydvestlige ejerlav matrikel 8, Kærhusvej 3:
Matrikelnumre 1950: SV matr.8h.
Villads Olufsen:
Nævnt på stedet fra 1661 til og med 1688.
Når stedet kaldes ”Villads Væring” og han ofte ”Villads ved Kirken” er der meget, der tyder på, at vi her står overfor sognets første bud på en kro, uden bevilling forstås, men det sted, hvor kirkegæsterne kunne holde ind med deres heste og dåbsbørn og måske få lidt at styrke sig på efter kirkegangen. Stedet kaldes ”Villads Væring”, da degneboligen flyttes hertil i 1759, og da baron Juel, Brejninggaard optager et lån i 1767, så navnet har ligget fast i folkeminde.
I matriklen 1664 kaldes ejendommen for et gadehus. I ildsteds- og kvægskattemandtallet 1677 har han 3 ildsteder, 1 hest og 1 ko, i kop- og kvægskattemandtallet 1678 betaler han skat af sin hustru, 1 hoppe, 1 ko, 1 ungnød og 7 får, i 1683 er der kommet en datter til foruden hustruen, 1 gammel hest, 1 ko, 1 kalv og 1 gris, men efter 1688 nævnes han ikke mere. Mon datteren er den Barbara Villadsdatter, der er nævnt blandt sognets fattige i 1699?
I matriklen 1688 fremgår det, at herredsfoged Jens Holst også ejede denne ejendom med undtagelse af 4 skæpper, som hørte under Brejninggaard, og som var kirkens agre fra gammel tid, et resultat af Jørgen Langes konkurs i 1665. Gårdens jord blev opmålt med de andre i Kirkebyen 20-9-1683, og meget af den dyrkede jord blev dyrket i fællesskab med de øvrige fæstere på stedet også hvad heder, fædrift og ska-der af ulve angår. Han havde part i vangen nord for kirkebyen, og i Krogagre havde han ”en fleng jord” strækkende sig øst-vest sønden for Brejninggaards mark, hvoraf de 3 første ag- re var de nævnte kirke-agre. Foruden de 3 agre var der 11 mere, alt var skarp rugjord af blandet grå sand og stengrund, som blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre, hvorefter de hvilede i 4 år. Syd for Kirkebyen mod Gåsdal mark havde Villads Olufsen 21 agre sammen med Peder Knudsen i den halve Præstegård. De betegnes som skarp rugjord bestående af rød sand blandet med stengrund, som blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre, hvorefter de hvilede i 4 år.
Slutopgørelsen sagde, at af gårdens jord var ¼ del middel og ¾ del skarp jord, hvor der kunne bjer-ges 3½ læs hø i et middelår og græsses 2 høveder. Hartkornet blev sat ned fra 2-5-1-1 til 1-5-0-1 ¼, som dog siden blev endeligt forhøjet til 1-5-3-2.

Simon Jørgensen:
Nævnes som fæster af ejendommen i kop-og ildstedskattemandtallet fra foråret 1688. Gården er endnu ejet af herredsfoged Jens Holst.
I 1690 er han fæster af den ene halve Røjkumgård, i 1708 fæster af Kirkestedet (Dumpen) SV matr.13 i Kirkebyen, se videre dér
                      Børn: (antagelig):
                      1: Jørgen: o.1688-1752, fæstebonde i Nr. Søndergård, se videre dér.
                      2: Peder: død i Ravnsbjerg gård 2 1735, se videre dér.                     

Christen Hansen:
Nævnes i det meget udførlige skattemandtal 23-11-1699 som en gift gadehusmand, der hverken har heste eller køer eller bruger håndværk. I 1708 er han fæster af Vester Tudskær. Gården ligger nu under Brejninggaard, men der er ikke fundet nogen handel i tingbøgerne.

Christian Christensen Skrædder:
Nævnes i jordebogen 1708 og har foruden gården også også de 3 nævnte agre i hovedgårdens mark af Hk 0-1-1-0 samt Brejning kirkes enge ved Skjern kaldet Aalegaard og Store Vig med Hk i alt på 1-2-0-2 i fæste. Han flyttede til Kildsigmose, SV matr.3, se videre dér.
1708: 1-5-3-2, landgilde: 1½ harboe pund smør, 1 tønde havre. Her foruden Bregning kirke gods og én kirketoft eller nogle stug jord i hovedgårdens mark (3 stk.) Hk: 0-1-1-0. Endnu Brejning kirkes 2 stug enge på Skjern mærsk kaldet Ålegård og Store Vig, Hk: 1-2-0-2, landgilde: 1 td. rug.

Michel Andersen:
Født o.1682, død på Bilring 1762. Han var murermester, og med ham kommer der en anerkendt murer familie til Brejning sogn, hvor de var beskæftigede som murere i 3-4 generationer, idet de ikke kun blev brugt på Brejninggaard og kirken, men også i nabosognene og også længere væk.
Han optræder første gang i sognet i 20-7-1712 på en auktion ved Brejninggaard i boet efter Kirstine Munk på gården, hvor han købte et par standtønder og noget tøj, men det siges ikke, hvor han bor, kun at han er murermester. Han havde ikke nogen gård i fæste i 1708, men kan jo have boet som indsidder med sin familie i en af ejendommene.
Han er første gang nævnt som fæster af Villads Væring i 1718, men flytter til Bilring før 1739.
Hans første kones navn kendes ikke, men hun er død længe før kirkebogen begynder i 1745.
                      Børn:
                      1: Christen:  o.1706-1762 fæster af gården Mose, SV matr.11, og murermester.
                      2: Anders: fæster af Bilring, V matr.2, død 1744, se videre dér.
                      3: Ib:  o.1712-1796, fæster af Blæsbjerg, V matr.6, og Kirkestedet, SV matr.16,
                                 smed og murer. Se under Blæsbjerg.
                      4: Niels: o.1721-1796, fæster af Bilring. Se dér.
Gift 2. med Bodil Sørensdatter født o.1706, død på Bilring 1787.
                      Børn:
                      1: Johanne: fadder i Brejning 1748.
                      2: Maren: o.1733, konfirmeret 1748.
                      3: Karen: o.1736, konfirmeret 1751. Antagelig gift med Kjeld Jensen, O matr.1.
                                       Hun er bosat på Bilring i lægdsrullen 1790 med sønnen Jens Kjeldsen. 

Jens Jacobsen:
Født i Årup, Hanning sogn, død i Lille Kildsig 1772, hans alder er ikke opgivet. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1772 s.474 ff. Han er ydermere nævnt i skifteprotokollen 1744 s.40 ff. og i 1745 s.19 ff.
Hans far var fæstebonde under Brejninggaard, og derfor mente godsejer Eenholm, at sønnen ikke uden videre kunne tage tjeneste hos andre. Der er en meget stor sag vedrørende dette i Bølling- Nr. Horne herreders tingbog 12-4-1730, s-83b ff, hvor godsejer Eenholm af al magt prøvede på at få ham tilbage til sig, mens han stadig var i tjeneste hos byfoged Schandorph i Ringkøbing, hvortil han havde fået rejsepas af godsejeren. Det hele endte i hvert fald med, at Jens Jacobsen kom retur til Brejning sogn og blev ladefoged på Brejninggaard og senere fæstebonde under Brejninggaard, selv om byfogeden meget gerne fortsat ville have ham i sin tjeneste og endda ville fæste ham Dalagergård i Borris. Han var også en af sognepræstens medhjælpere, og alt tyder på, at han havde et vist format, hvilket præsten i øvrigt også gør opmærksom på i kirkebogen, da han døde. Han havde selv valgt de tekster i Bibelen, som præsten skulle prædike over ved begravelsen. Han var trods alt kun et menneske, hvilket ses af følgende i Ny-sogns kirkebog 6-7-1738: Døbt Maren Pedersdatters uægte søn, Peder. Til barnefader blev udlagt ladefogeden på Brejninggaard Jens Jacobsen.
Gift o.1738 med Barbara Pedersdatter født i Lille Kildsig o.1711, død samme sted 1764, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1764 s.82 ff.
                      Børn:
                      1: Peder Aarup: o.1738-1809, eksaminatus juris 1763, købmand i Ringsted 1787,
                                                  prokurator ved Holbæk amts underretter 1790, død i Holbæk.
                      2: Jacob: o.1740-1817, fæster af Bilring, Kildsigmose og Røjkum, død i Røjkum.
                      3: Niels: o.1742, er i sognet 1772 og 1789.
                      4: Jens: 1745-1811, Vesterbækgård.
                      5: Christen: 1748-1829, Kildsigmose.
                      6: Peder Jørgen: 1751-1818, Lille Kildsig.
Familien flytter til Lille Kildsig, SV matr.4 i 1752.

Søren Hansen:
Født i Bjørnkjær o.1723, død i Gammel Gårdsted i Kirkebyen 1803.
Er på gården i 1752.
Gift i Brejning 1752 med kusinen (derfor kongebrev med tilladelse dertil) Maren Hansdatter født på Mose, SV matr.11, o.1725, død i Gammel Gårdsted 1805.
                      Barn:
                      1: Mette: 1753-1753.
Flytter til Kirkehuset SV matr.16 i 1759.

Henrik Sørensen Gredsted:
Født i Ulfborg o.1731, død i Degneboligen 1763, skifte i den gejstlige skifteprotokol 24-2-1763.
Villads Væring blev udlagt til degnebolig 20-1-1759, hvorefter degnen flyttede hertil som fæster af jordene og degn for menigheden, ligesom det var i Røjkum. Gården bestod af salshuset på 8 fag, hvoraf de 3 mellemste fag var skolestue, et vester hus på 11 fag og et sønder hus på 12 fag. Udover skolestuen var der vester stue med 1 sengested og sengekammer med 2 sengesteder, begge rum godt møbleret, desuden endnu et kammer med bl.a. en violin, køkken og bryggers. Karlens seng er også nævnt, den må have været ved hestestalden. I skolestuen var der et chatol, et hjørneskab, en grøn kiste, en foldebænk og 2 taburetter, men tilsyneladende ikke noget bord. Degnen havde en gammel paryk, som antagelig kun var til fint brug. Besætningen, som degnen selv ejede, var 2 køer, 3 får og 1 galt.
Han blev gift i Brejning 1753 med formandens enke Rebekka Sørensdatter Gørding. Se Røjkum.
                      Barn:
                      1: Søren Henrik Gredsted: 1757.

Joachim / Jochum Didrich Hammerich:
Født i Skjern præstegård 1724, død i degneboligen 1790.
Gift 1. i Brejning 1766 med formandens enke Rebekke Sørensdatter Gørding.
Gift 2 med Anne Marie Svejstrup død i degneboligen 1790, en uge efter manden, hverken degnens eller hans kones død er indført i kirkebogen, findes kun i den gejstlige skifteprotokol s.252.
                      Børn:
                      1: Rebekka: 1773-1849, gift 2. med møller Hansgaard, Klapmølle, Velling, død i Velling.
                                           Gift 1. (ægteskabet ophævet) med Hans Nicolai Jensen Bech, Krannerup. 
                      2: Just Frederik: 1775.

Christian Kaalund:
Født i Farstrup præstegård 1729, død i Gudum 1802.
Degn for Brejning og Nr. Omme menigheder 1790-1793, herefter degn for Gudum-Fabjerg.
Gift 2. 1782 med Gedske Johanne Borch født i Ringive præstegård 1752, død i Fabjerg 1831.
                      Børn: (født her i sognet, yderligere 5):
                      1: Peter Brostrup Albertin: 1791-1870, død som aftægtsmand i Rindum Østerby.
                      2: Niels Hansen: 1792-1858, død i Fabjerg.
I 1791 siges det, at degnen har sin agermark udenfor fællesskabet, bruges først (1 år) med byg, dernæst 2 år rug og derefter 2 år med havre, 5 års brug og 7 års hvile, græsser de hvilende agre, har tillige engen uden fællig (udenfor fællesskabet), men heden ligesom alle i sognet i fællig.
Degneboligen flyttes herefter til Tudskær SV matr.1, se videre dér.

Jacob Eriksen Vind:
Født i Kildsigmose 1755, død på ejendommen 1816.
Fæster stedet 1793. Har købt ejendommen fri 29-12-1815 umiddelbart, før han døde, hvorfor enken får skødet.
Han kaldes bygmester og bolsmand i folketælling 1801.
Gift 1. i Brejning 1784 med Kirstine Marie Pedersdatter af Varde, død o.1793.
Gift 2. i Brejning 1793 med Karen Christensdatter født i Vester Tudskær 1768, død på ejendommen 1833. Ingen børn i begge ægteskaber.

Karen Christensdatter:
Får 27-5-1816 (2-475) skøde på ejendommen fra Brejninggaard, forriges enke.
Køber (3-6) stedets kirke- og kongetiende.

Christen Christensen:
Køber 20-6-1821 (2a-26) og driver ejendommen med sin gård, Gammel Præstegård. Skal give Karen Christensdatter ophold på hendes livstid.

Peder Christensen:
Køber 20-9-1828 (2a-330) ejendommen sammen med Gl. Præstegård. Ophold til Karen Christensdatter.

Christen Christensen:
Født i Vester Tudskær 1769, død samme sted 1842, se videre der.
Køber 7-7-1831 (2a-475), ejer samtidig Vester Tudskær. Ophold til Karen Christensdatter, som er hans faster.

Jens Christensen:
Født i Vester Tudskær 1799, død i Margrethelund SV matr.11b 1859.
Køber 26-11-1835 (7-445), forriges søn, kom fra Kongensbjerg, V matr.6, o.1831, først som bestyrer.
Gift i Brejning 1820 med Margrethe Lauridsdatter født i Lille Røjkum 1794, død i Margrethelund 1871.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1821-1903, født i V. Tudskær, ejer af Husted.
                      2: Christine: 1824-1853, født i V. Tudskær, død i Margrethelund, ugift.
                      3: Maren: 1830-1904, født i Kongensbjerg, gift i Brejning 1851 med Poul Jensen, se
                                        under Margrethelund, SV matr.11b. Hun død i Menominee, Michigan, se
                                        Hazel Tarrs stamtavle.
                      4: Ane: 1832-1832, født i Kirkebyen.
                      5: Ane: 1834-1844.
Jens Christensen blev beskyldt for og sikkert med rette at holde ulovlig kro på stedet (Ringkøbing amts-arkiv 1838 nr.703).
Familien flytter til et fæstehus på Spjald, og herfra 1840 til Mose SV matr.11 som indsiddere og så til Mosens Mark (Margrethelund) SV matr.11b 1846, hvortil han medtager navnet Tudskær.

Jens Olesen:
Født i V. Hovergårde 1806, død på Kildsiggård 1883.
Køber 17-1-1839 (8-99), se videre under Kildsiggård, SV matr.2.
Han ansøgte Rentekammeret i 1839 om at måtte få bevilling på krohold på stedet, og han fik bevilling på værtshushold i sin gård beliggende på landevejen mellem Ringkøbing og Aarhus, hvor ”han måtte betje-ne de rejsende med fornødent logemente og spise- og drikkevarer til nødtørftighed og for billig betaling”. Statskassen skulle årligt have 5 Rdl i sølv herfor. Han måtte brygge øl, men ikke brænde brændevin, som skulle købes i Ringkøbing, og han måtte ikke holde kro for sognets beboere. Hvis landevejen flyttes, op-hører bevillingen. Ejendommen kaldes nu ”Brejning kro ved Brejning kirke”.

Peder Madsen Iversen Slot:
Født i Nørby, Nysogn 1814, død i Skraldhede, Velling 1875.
Køber 1842 læst 13-7-1847 (11-448), kom fra Holmsland.
Gift i Nysogn 1842 med Maren Kirstine Pedersdatter født i Nysogn 1817 død i Heager, No 1891.
                      Børn: (født i Brejning sogn):
                      1: Sidsel Marie: 1843-1885, død i Ringkøbing.
                      2: Iver:  1844-1844.
                      3: Ane Marie: 1845.
                      4: Maren: 1846-1846.
Familien flytter til Østerby, Rindum. Bosat i Velling 1870. ”Af ulastelig opførsel” i 1848.

Peder Mogensen Holm:
Født i Gammelsogn 1812, død på Ringkøbing sygehus 1892, begravet i Brejning.
Køber 10-12-1849 (13-8). Han kom fra Rindum, hvor han fortsat bor i 1850 ifølge folketællingen, mens han har lejet kroen ud til Jeppe Bjerg Andersen fra Velling, se Pilgård SV matr.12.
Matriklen deles nu i SV matr.8a og 8b.
Gift med Ane Marie Christensdatter født i Hee 1812, død i Brejning Gamle kro 1896.
                      Barn:
                      1: Marie Kirstine: 1842 på Hvingel Mark, Hee - 1858.
Han flytter ud til den nye kro i 1859, men vender tilbage til den gamle kro før februar 1867, hvor han af Brejning sogneforstanderskab får pålæg om ikke mere at beværte kirkegængerne (Brejning sognefor-standers protokol 14-8-1867, s.84a). I 1890 ernærer han sig som snedker.

Anders Pedersen:
Køber 26-7-1876 (24-114) SV matr.8a+8b med aftægt til Peder Mogensen og hustru. Han ejer Nygård.
Sælger 23-7-1884 (28-521) SV matr.8b+c+d til Søren Lynderup, Brejning Ny Kro, SV matr.36c.

Laurids Nielsen Toft:
Køber 5-4-1882 (27-214) SV matr.8a, kom fra Toft NV matr.7, se videre der. Skal give Peder Mogensen og hustru aftægt. 

Niels Cecilius Pedersen:
Født på Lundenæs mark, Skjern 1846, død i Hovedgaden 80, Spjald 1925.
Køber 27-6-1894 (35-275), tjenestekarl i Ringkøbing 1876-1883, herefter forpagter af Brænderigårdens købmandshandel til 1897. Han skal give Peder Mogensens enke og Laurids Toft og hustru aftægt. Starter købmandshandel her 1897.
Gift i Ringkøbing 1876 med Sidsel Christensen født i Agerbæk, Hee 1855, død i Spjald 1941.
                      Børn:
                      1: Peter Vilhelm: 1877 i Ringkøbing. Gift i København 1900 med Anne Dorthea
                                                    Rützau født 1878 i Dronninglund, senere Feldbæk, Brejning.
                                                    Købmand og foderstofhandler i Spjald, trikotagehandler i Humle-
                                                    bæk o.1922, død i Humlebæk o.1974.
                      2: Kristian Højbjerg: 1879 i Ringkøbing -1941 i Spjald, medhjælper ved foderstof-
                                                           forretning og tømmerhandel. Bisat i forældrenes gravsted.
                      3: Mette Marie: 1881 i Ringkøbing, bosat i USA, - før 1978, gift Fossum.
                      4: Peder Kristian: 1883 i Ringkøbing -1960, gartner i Spjald. Gift med Ellen Kirsti-
                                                     ne Jensen fra Stadil (1881-1958).
                      5: Alfred: 1885-1890 på Ringkøbing sygehus.
                      6: Kristiane Cecilie: 1887. Gift Pedersen. Død i Esbjerg o.1980.
                      7: Julie: 1889, i USA i en periode, død i København 1978. Ugift.
                      8: Alfrida Otelia: 1891, død 1958 i København. Gift med boghandler Laurids Chri-
                                                   stensen, Spjald, bisat i forældrenes gravsted, Brejning.
                      9: Helene Marie: 1893. Gift Jensen i København, død efter 1979.
                      10: Thora Emilie: 1894-1979 i Århus, gift Pedersen.
                      11: Agnes: 1896, død efter 1980 i København. Ugift.

Mikkel Nielsen (Klokmose):
Født i Sønderup, Nr. Vium 1874, død på gården 1941.
Køber 16-7-1900 på tvangsauktion.
Navnebevis 9-2-1910 (46-639) på navnet Klokmose.
Han flytter gården mod nord og bygger nyt i 1912 med ny adresse, Brejningvej 24. Se videre dér.
I 1905 åbner Cecilius Pedersens broder, Jens Bech Pedersen, købmandsforretning i de gamle lokaler igen, han fik næringsbevis som høker 23-2-1905, i 1910 bliver forretningen overtaget af Jens Damgaard med en detailhandlerbevilling af 29-1-1910, se V matr.13b, Højmosevej 5. (se Poul D. C. Christensen: Hardsyssel Årbog 1991).

Hans Peder Lauridsen Buch:
Født i Nr. Vium 1863.
Køber 6-5-1913 (48-393) bygningerne ved kirken af Mikkel Klokmose (SV matr.8a), nyt matrikelnummer SV matr.8h.
Han driver købmandshandlen videre fra 1912. Han fik næringsbrev som detailhandler 19-12-1912. Tilladelse til brændevinshandel blev igen opsagt 2-9-1913.
Han ejer Petersminde, Brgd. matr.1v+2a 1910-1912. Se dér om familien. 

Jens Mosgaard:
Køber 17-4-1915 (49-392), gdr. og sognefoged, bosat i Finderup, Hanning.
                      Oskar Marinus Nielsen: ejerens svigersøn, der bestyrer købmandsforretningen. Født
                      1889 i Fjerritslev, købmand i Tistrup. Kolonialhandlen får bevilling til detailhandel 4-5-1915.
                      Gift i Varde (indført i Hanning) 1915 med
                      Karen Johanne Mosgaard: ejerens datter, født 1890 i Finderup.
                                            Barn:
                                            1: Mette Mona Mosgaard Nielsen: 1916.

Søren Billund Sørensen Søndergaard:
Køber 7-3-1917 (58-900), har ejet Vester Rudmose SV matr.18. Købmand. Se videre dér.
Han fik bevilling til detailhandel 4-4-1917. Han kom fra Svalevej 4, som forgængeren overtog.

Henrik Kristian Henriksen:
Født i Vesterbæk matr.9a 1864, død i Ringkøbing 1922.
Køber 25-3-1919 (52-646), drev købmandsforretning på stedet. Han fik bevilling som detailhandler 31-2-1919. Han kom fra Sig i Nr. Omme, hvor han havde været gift to gange. I første ægteskab bl.a. datteren lærerinde Mathilde gift med Jens Lillebæk i Brejning Kirkeby.

Nonus Hansen Simonsen:
Født 1884.
Køber 17-6-1921 (12- mgl.). Købmand.
Gift med Augusta Larsen født i Vedersø degnebolig 1889, gift 1. i Vedersø med gdr. Marius Jensen Lindholt født i Lindholt, Vedersø 1880, død i Hug, Vedersø 1916.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Meta Viola: 1922.
                      2: Krista: 1924, adopteret af overportør Anders Olesen og hustru Maren Simonsen af
                                       Brande 13-8-1928.

Niels Aage Jeppesen:
Født i Ulfborg 1901, død samme sted 1973, begravet på Ulfkær kirkegård.
Køber 11-11-1925 (16-740). Købmand. Kom fra Sig ved Varde.
Han flytter købmandsforretningen til den ny anlagte Hovedvej 11 på Brejningvej 5, SV matr.8p, omkring 1937 og sælger bygningerne ved kirken. Han indgår kontrakt med Det Danske Petroleums-aktieselskab om opstilling af et benzintank anlæg på ejendommen 5-11-1932 i 20 år. Slettet 13-11-1961 som udløbet.
Gift med Klara Jeppesen (1890-1971).

Johannes Cecilius Nielsen:
Køber 24-1-1938, hønseriejer, kom fra Lillebæk, se videre dér.
Køber 13-10-1947 SV matr.11o fra Mosen.
Der blev indrettet tre lejligheder i bygningen, i den østligste boede smed Peder Randeris Bach, som havde smedje i de gamle avlsbygninger, efter han kom fra SV matr.3b.

Brejning Menighedsråd:
Køber 3-10-1969. Bygningerne nedrives 1971, senere bygges graverhuset på stedet.

Sydvestlige ejerlav matrikel 8a, Brejningvej 24, nu Kærhusvej 2A.
Matrikelnumre 1950: SV matr.8a, Brgd. matr.1c,1as,1eo, nu SV matr.8a.
Mikkel Nielsen (Klokmose):
Født i Sønderup, Nr. Vium 1874, død på gården 1941.
Køber 16-7-1900 på tvangsauktion.
Navnebevis 9-2-1910 (46-639) på navnet Klokmose.
Han flytter gården mod nord og bygger nyt i 1912 med ny adresse, Brejningvej 24.
Sælger 6-5-1913 (48-393) SV matr.8h, bygningerne ved kirken, se ovenfor.
Gift i Herborg 1900 med Mariane Sørensen født i Faster 1877, død på gården 1959.
                      Børn:
                      1: Hans Christian: 1901-1971, gårdejer i Opsund matr.2p.
                      2: Anton: 1902-1978, gdr. Rødding, Salling.
                      3: Hans Magnus: 1904-1993, gårdejer på Tinggård, død i Spjald.
                      4: Ingvart Mikael: 1907, lærer, forstander, Randers.
                      5: Laurids Peter: 1909-1990, eftermand på gården.
                      6: Dorthe Marie: 1913-1947, ugift, begravet i Brejning.
                      7: Anna: 1914-1998, ugift, ansat ved KFUM, København, begravet i Brejning.
                      8: Asta Margrethe: 1917-1996, gift 1940 med Jens Vesterbæk, V matr.11g.
                      9: Jenny: 1921-1959, sygeplejerske, død i Ringkøbing, begravet i Brejning.

Mariane Klokmose:
Arver 21-10-1941, forriges enke.

Laurids Peder Klokmose:
Født på gården 1909, død samme sted 1990, forriges søn.
Køber 18-4-1950, Bestyrer gården for sin moder 1941-1950. Hun skal have ophold i gården.
Gift i Nr. Omme 1943 med Metha Marie Nielsen født i Langmose, Nr. Omme 1917, død i Spjald 1997.
                      Barn:
                      1: Osvald Emil: 1935 i Nr. Omme.

Hulda Marie Bach & Jens Hagenau Agergaard:
Køber 31-8-1990 af Laurids Klokmoses enke, jorden er frasolgt.

Liselotte Greve Haulrik Baun & Boye Baun:
Køber 15-3-1999.

Janne Sinkjær Thomsen & Thomas Larsen:
Køber 1-11-2015, kom fra Fengersvej 34, Spjald.

Jonna Kirstine S. Petersen:
Køber 29-3-2022.

Sydvestlige ejerlav matrikel 8b, Ringkøbingvej 64:
Peder Mogensen:
Flytter kroen ud til den nybyggede Hovedvej 15 i 1859 og driver den til 1867. Brejning Nykro.

Peder Andersen:
Født i Linå 1827.
Køber 4-10-1866 (23-215) halvdelen af Brejning kro, SV matr.8b, med forkøbsret på SV matr.8a også, men handlen går tilbage i løbet af et års tid. Udslettes 8-11-1876 (24-152).
Gift i Linå 1855 med Ane Kirstine Mortensen født i Krogstrup, Snejbjerg 1830.
Han er prammand i Silkeborg ved vielsen og første barns fødsel, kroforpagter i Funder 1858, kro-forpagter i Beder i 1860 og 1862, mølleforpagter af Ejer mølle, Ovsted 1864, og efter Brejning flyttede familien til Nørkær i Halby, Hee sogn, hvor han købte en gård.
                      Børn: (født her i sognet, 5 født før):
                      1: Karoline: 1867-1867, tvilling.
                      2: Ane: 1867-1867, tvilling, begge født i Brejning Nykro.

Thomas Olesen:
Køber omkring 1867 (intet tinglyst) den ovennævnte halvdel af Brejning kro, men denne handel går ligeledes i vasken.

Gravers Lauridsen:
Født i Mose, SV matr.11 1838, død i Ølgod 1918, gift 1. i Brejning 1871 med nedennævnte Else Johanne Mikkelsen. Han blev gift 2. i Hanning 1876. Se Magersped, Opsund matr.5.
Tjenestekarl i Brejning Nykro 1870. Peder Mogensen er ejer af kroen. Han bor i Hanning i 1871.
Husjomfru Mette Marie Holm født o.1838. Desuden var der en tjenestepige, Else Johanne Mikkelsen født i Skjern 1841, død i Hanning 1875.

Anders Pedersen:
Køber 26-7-1876 ((24-114) SV matr.8a+8b, ejer af Nygård.

Søren Nielsen Lynderup:
Køber 23-7-1884 (28-521) SV matr.8b+c+d og lægger matriklen under sin kro på SV matr.36c. 

Købmand C. P. Madsen & hotelejer Christen Jensen Vestergaard, Videbæk:
Køber 24-6-1925 af kroejer P. J. Pedersen, Brejning kro SV matr.8b+c, hvoraf 8b er bebygget. 

Jørgen Andreas Madsen:
Køber 18-7-1928 SV matr.8b, fabrikant i Aarhus.

Jens Peder Nielsen:
Køber 27-5-1930, nybygger parcellen 1932. Se om familien under Opsund matr.5c, Kratvej 11.
                      Børn: (født efter Kratvej 11):
                      4: Niels Gerner: 1925-2003, født på Ladegården, død i Skjern.
                      5: Randy Elisabeth: 1928, født på do.
Familien flytter en del rundt, bl.a. til Fyn, men ender i Tarm.

Andreas Aae Jensen:
Født i Vester Finderup 1914, død på gården 1975. Begravet i Videbæk.
Køber 15-11-1940.
Sælger 9-1-1946 SV matr.8p til Thorvald Madsen.
Køber 19-2-1947 SV matr.14k fra Karl Johansen.
Gift i Nr. Vium 1940 med Meta Andrea Dalgaard født i Finderup 1919, død i Videbæk 2003.
                      Børn:
                      1: Karen Marie: 1941, gift med tømrermester Karl Erik Hansen, Sdr. Omme.
                      2: Anna Kirstine: 1943, gift med chefredaktør Kristian Sand, RAD, Holmsland.
                      3: Lilly: 1946, gift med bygmester Ole Kristensen, Skjern
                      4: Dagny: 1952, gift med sparekassedirektør Marius Spaabæk, Videbæk.

Meta Andrea Dalgaard:
Arver 12-5-1976, forriges enke.

Iver Oxlund Mølgaard:
Køber 12-5-1976, formand på Phønix, Brejningvej 23.

Ernst & Niels Henning:
Køber 1-5-2006. Lægger jorden under Ringkøbingvej 62.

Lone Worm Nørtoft Lauridsen & Jørgen Orloff Lauridsen:
Køber 21-11-2006, bygningerne med lidt jord.

Sydvestlige ejerlav matrikel 8c, Ringkøbingvej 45:
C. P. Madsen & Chr. Jensen Vestergaard:
Køber 17-6-1925 (16-446) SV matr.8b+c af kroejer P. J. Pedersen, Brejning kro med halvdelen til hver. De gamle bygninger ligger på SV matr.8c ifølge skødet til Søren Lynderup 23-7-1884.
Chr. Vestergaards enke, Kirsten Marie Pedersen arver hans halvdel 24-7-1928. 

Jesper Muldbjerg Madsen:
Født i Vorgod 1895, død i Spjald 1984, ugift.
Søsteren Kristine Videbæk Madsen (1900-1977) holdt hus for ham.
Køber 4-3-1929 SV matr.8c, kom fra Videbæk. Ejendommen er nybygget i 1929.
Deres forældre havde ophold på gården:
                      Ole Østergaard Madsen:
                      Født i Solsøhede, Vorgod 1863, død på gården 1954.
                      Gift i Vorgod 1893 med
                      Jesperine Nielsine Christensen:
                      Født i Muldbjerg, Hover 1868, død på gården 1932. (Se Niels Chr. Søndergaards slægt på Egnsmuseet).
                      Blandt børnene: Oline Nielsine Snogdal (1906-1992) og Anna Østergaard Snogdal (1908-1983), se Lille Snogdal, NV matr.4a, samt Aage Madsen, Spjald                         (1910-2004).

Lars Brøndum:
Køber 5-11-1982.

Bodil & Jens Jørgen Jørgensen:
Køber 31-7-1984 efter tvangsauktion 24-2-1984.

Anja Kristensen født Mouridsen & Jan Røjkjær Kristensen:
Køber 1-6-2000. Cykelhandler m.m.

Den gamle smedje:
Sydvestlige ejerlav matrikel 8e,8g,13h, Brejningvej 12:
Lyder Andersen:
Født i Rindum smedje (Nygård) 1827, død i Skjern 1902 Kom fra Fjelstervang, Vorgod, fraskilt.
Lejer 24-11-1878 (25-120) af Anders Pedersen, Nygård, i 50 år det stykke jord, der begrænses af landevejen til Holstebro og sognevejen op til kirken samt mod vest et gammelt dige. Han betaler 5 kroner i leje årligt, og de bygninger, han opfører, tilhører ham og skal fjernes, når lejemålet ophører. Lyder Andersen var smed og bygger smedjen på stedet med beboelse. Han boede i smedjen i Odderbæk i 1878. Se V matr.14.
Gift (ophævet) 1. med Florentine Kirstine Gravengaard født o.1821 i Løgstør.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine Lydersen Andersen: 1852 i Rindum.
                      2: Christine Charlotte Andersen: 1858 i Assing.
Gift 2. med Mette Kirstine Christensen født i Nr. Felding 1839, død i Skjern 1910. Hun er hans husbestyrerinde ved børnenes fødsel, men kaldes ”hustru” i folketælling 1901 og ved hans død.
                      Børn:
                      1: Mariane Lydersen: 1866 i Nr. Felding, fremstillet 1873 i Ringkøbing kirke, faderen
                                                            Lyder Andersen, smed i Rindum. Moderen bosat i Tvis.
                                                            Gift med murer Anders Peder Andersen, Engsig, Skjern.
                      2: Elisabeth Christensen: 1872 i Ringkøbing, faderen er da smed i Ringkøbing, men
                                                                   i marginen står: ”barnemoderen benægtede senere Lyder
                                                                   Andersens paternitet”.
                      3: Lyder Andersen: 1875 i Hover, forældrenes bopæl er ellers Tvis. Smedemester i
                                                        Skjern.
                      4: Anders Andersen: 1878-1879, født i Odderbæk.
                      5: Anders Andersen: 1879. Kalder sig i folketælling 1916 Lyder, staldkarl på hotellet
                                                           i Skjern.
                      6: Else Marie Andersen: 1882, født i Tarm.
Familien flytter til Tarm o.1882 og derfra til Engsig, Skjern før 1896.

Christian Frederiksen:
Født i Ryde 1849, død i Tingdal, Hogager 1915, gravsten, smed.
Forpagter smedjen 1882.
Gift med Marie Katrine Markusen født i Naur 1856, død i Holstebro 1927, begravet i Hogager.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Kirsten: 1882-1958, gift med lærer Niels Peder Larsen Straasø, Aulum.
                      2: Kristense: 1885.

Ole Kristian Pedersen Bach:
Født i Ådum 1851, død i Rudmose 1927. Smed i Ådum 1876- 1885, smed i Fiskbæk, Nr. Vium 1885, smed i Videbæk, Vorgod 1887.
Forpagter smedjen 1887.
Køber 28-5-1902 (41-257) smedjen.
Gift i Ådum 1876 med Maren Kirstine Birgithe Pedersen født i Hedeby, Skjern 1855, død i Rud- mose 1934.
                      Børn: (får tilnavnet Bach i 1905):
                      1: Kirstine: 1877-1962, tvilling, gift med Peder Jensen Vanting, Brejning.
                      2: Ane Katrine: 1877-1966, tvilling, gift med Niels Kristian Pedersen, V. matr.16b.
                      3: Niels: 1878-1961, smedemester i Spjald, Brgd matr.1bk, 1906 og i SV matr.9b.
                      4: Peder Bagge: 1881, karetmagermester i Spjald, Brgd matr.1bi, 1906.
                      5: Peder Randeris: 1882-1964, tvilling, eftermand i smedjen.
                      6: Hans: 1882, tvilling.
                      7: Karoline: 1885 i Fiskbæk, Nr. Vium, gift 1907 med Niels Peder Marius Nielsen,
                                           Odense.
                      8: Otto: 1887, født i Videbæk, gift i Ølstrup 1909. Arbejdsmand i Spjald 1915.
                      9: Iver: 1889-1903, død i Herborg, begravet i Brejning.
                      10: Ane Marie: 1891-1913, gift i Vorgod 1912, død i Vorgod.
                      11: Ottilie Marie: 1894, gift 1923 med gdr. Anders Peter Nielsen, Stilling. 

Peder Randeris Bach:
Født i Ådum 1882, død i Brejning kirkeby 1964 i den gamle købmandshandel, SV matr.8h.
Køber 4-1-1904 (42-401), forriges søn.
Tilladelse fra 1905 tinglyst 1-5-1912 (48-10) til at føre navnet Bach.
Køber 18-4-1912 (48-10) SV matr.8g.
Flytter til SV matr.3b, se videre dér.

Gravers Andreas Pedersen:
Født i Timring 1887. Smedemester.
Køber 15-11-1912 (49-324).
Gift i Skjern 1912 med Jensine Marie Jørgensen født i Vorgod skole 1895.
                      Barn:
                      1: Dina Kristine Solveig: 1913.

Carl Verner Blume Hauritz:
Køber 26-4-1915 (49-324), kom fra Randbæk matr.4a, se videre dér.

Vilhelm Schøler:
Født 1882.
Køber 26-6-1915 (49-463), smedemester.
Køber 26-6-1917 (51-182) SV matr.13h fra Karl Jensen, Højgård.
Gift med Martha Schøler født 1887.
                      Børn: (ifølge folketælling 1916):
                      1: Elvira Cecilie: 1907.
                      2: Harry Kristoffer: 1909.

Christen Kjølmose:
Født i Nr. Nissum 1849, død i Vorgod 1940, begravet i Brejning.
Køber 18-7-1917 (51-182). Kom fra SV matr.5i, se videre dér.

Søren Mogensen:
Køber 11-6-1937, fisker. Se videre under SV matr.4i.

Jensine Metea Mogensen:
Arver 24-3-1939, forriges enke.

Jens Peder Pallesen:
Køber 16-5-1940. Se SV matr.5i, Brejningvej 42.

Lars Markus Pallesen:
Arver 6-10-1942, forriges søn, køber øvrige arvinger ud. Flytter til Brgd.matr.1ib, se dér.

Mikkel Henriksen:
Født i Vorgod 1872, død i Brejning 1962, begravet i Brejning.
Køber 13-8-1953, kom fra Vorgod.
Gift i Vorgod 1923 med Ane Marie Larsen født i Gl. Præstegård, Brejning 1889, død i Spjald 1974.

Harry Møller:
Født i Torsted 1922, død i huset 1998.
Køber 27-9-1960.
Gift i Brejning 1945 med Anna Andersen Sig født i Nr. Omme 1927, kirkebetjent ved Brejning kirke 1962-1991, død i Spjald 2020.

Ejnar Eriksen:
Køber 4-7-1997. Bosat i Spjald, maskinstationsejer.

Eriksens Maskinstation, Spjald:
Køber 15-10-2002.

Peter Sejergaard-Sørensen:
Køber 26-1-2006. Nedriver den gamle bygning 2010 og bygger nyt.
Ejer da SV matr.13r, Brejningvej 14, hvorfra han medtager 628 kvadratmeter til SV matr.8e.

Tingvad, Tinggård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 8l, Brejningvej 17:
Matrikelnumre 1950: SV matr.8l,o,t,16o.
Hans Magnus Klokmose:
Født i SV matr.8a 1904, død i Spjald 1993.
Køber 21-2-1936 jorden fra sin fødegård SV matr.8a og bygger ejendommen.
Gift i Brejning 1936 med Clara Jessen født 1898, død i Spjald 1997, se SV matr.6p,
                      Barn:
                      1: Sigrid: 1938, gift i Vor Frelsers sogn, Esbjerg 1960 med Frode Stokholm Jesper-
                                       sen, Odby, Thisted.
Familien flytter til Esbjerg.

Evald Johannes Jensen:
Født i Højgård 1925, se SV matr.5b.
Død 1998 i Novrup, urnen overført til Bryndum kirkegård.
Køber 1-4-1947, Clara Jessens svigersøn.
Gift i Brejning 1947 med Martha Jessen født i Jerne 1928.
                      Børn:
                      1: Anny Johanne Højgaard: 1949.
                      2: Karl Georg Højgaard: 1951, bosat i Esbjerg.
                      3: Henning Højgaard: 1953-2014, bosat i Horsens.
                      4: Karin Højgaard: 1954.
                      5: Asger Højgaard: 1955.
                      6: Karsten Højgaard: 1957.
Familien flytter til Esbjerg.

Alf Storbjerg:
Født i Ådum 1935.
Køber 25-3-1961. Udvider ejendommen fra 25 Ha til 40 Ha ved opkøb mellem 1974 og 1988.
Gift i Mejrup 1961 med Krista Nørby født i Mejrup 1937, organist ved Brejning kirke 1962-1997.
Flytter til Videbæk.

Niels Peder Storbjerg:
Køber 31-12-2005, bor på Ringkøbingvej 3, 6920 Videbæk. Forriges søn.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 1-4-2008, med en del af jorden, bor på Brejningvej 15, hvortil jorden lægges. Udlejer bygningerne.

Sydvestlige ejerlav matrikel 8p, Brejningvej 5:
Niels Aage Jeppesen:
Køber 7-10-1937 SV matr.8p fra SV matr.8a.
Bygger ny købmandsforretning og beboelse her 1937 ved den ny anlagte Hovedvej 11.
Esso tankanlæg 1-4-1953 for 10 år. Nedlagt før 1972, aflyst 31-12-1980.

Erna Daubjerg Vind født Nygaard:
Født i Ølstrup 1933, død i Spjald 2022.
Køber 4-11-1959. Nedlægger købmandsforretningen 1-11-1971.
Gift 1. i Ølstrup 1952 med brugsuddeler Henning Vind (1924-1959), Gudum. Begravet i Ølstrup.
Gift 2. med Valdemar Olesen (1925-1985).
Sælger halvdelen 5-9-1986 til sønnen Knud Erik (Vind) Olesen (1956-1992).

Jane Nyby & Vagn Jensen:
Køber 12-9-1989.

Vagn Jensen:
Eneejer 16-2-1995.

Gitte Søndergaard Pedersen & Lars Dan Pedersen:
Køber 1-12-2006.

Skøde-Gruppen A/S, 7400 Herning:
Overtager 15-10-2010 efter tvangsauktion.

Bent Hansen:
Køber 11-3-2013, bosat på Ringkøbingvej 18. Udlejer huset.

Sydvestlige ejerlav matr.8q, Ringkøbingvej 66:
Thorvald Madsen:
Født i SV matr.6e 1918, død i Spjald 1987.
Køber 9-1-1946 fra SV matr.8b. Han og familien bor hos moderen Laura Madsen i SV matr.7e, til huset er bygget i 1949. Laura Madsen får ophold her hos sønnen.
Gift i Herborg 1942 med Mary Kirstine Nielsen født i Herborg 1922, død i Spjald 1989.
                      Børn:
                      1: Vagn: 1943.
                      2: Ketty: 1945, gift 1965 med Carlo Agerbo, SV matr.12k+m.
                      3: Kaja: 1947.
                      4: Sonja: 1949.
                      5: Ejvind: 1950.
                      6: Inga: 1951.
                      7: Thomas Evald: 1952. Bosat på Ringkøbingvej 26.
                      8: Egon: 1956.

J.A.K. Handelsaktieselskab, Middelfart:
Køber 27-12-1948 den ubebyggede parcel, men ikke huset, som Thorvald Madsen er ved at bygge på parcellen.

Thorvald Madsen:
Køber 26-11-1963 grunden tilbage igen fra J.A.K.

Egon Madsen & Lene Berthelsen:
Køber 21-9-1979.

Tonny Kristensen:
Køber 31-8-1988.

Vestjysk Bank A/S:
Køber 2-2-2011 af boet efter Tonny Kristensen.

Bent Hansen:
Køber 15-10-2014, bosat på Ringkøbingvej 18. Udlejer huset.

Bæk, Ved Bæk, Bækgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 9, Kærhusvej 7:
Matrikelnumre 1950: SV matr.9a,23b, Brgd. matr.1io.
Markus Justesen & Kristen Nielsen:
De er nævnt sammen med Markus Justesens kone, Johanne, i hekseprocessen mod Maren i Kildsig i 1619. Gården kaldes for Bækgård. 

Gården er nævnt 11-2-1646 og kaldes for Bæk og benævnes ”en gård”.

Thomas Pedersen & Jens Marquorsen:
Nævnt på gården 22-10-1660, gården kaldes ”Ved Bæk” og dens Hk er 5-5-2-2, som i dokumentet er rettet til 5-0-1-1.

Jens Iversen:
Nævnt på gården 1-10-1661, gården kaldes ”Ved Bækken” og benævnes ”en gård”. Han er nævnt på gården i 1664 og 1673, i 1671 og 1674 betaler han skat af en steddatter, hvilket kunne tyde på, at han har giftet sig med en enke i gården. Han er sidst nævnt som ene fæster i 1675. Indtil Jørgen Langes konkurs hørte gården under Brejninggaard, men herefter blev den overtaget af herredsfoged Jens Holst sammen med flere andre af sognets gårde. Hk er i 1664 nedsat til 4-0-1-1. Gården kaldes en ”tredingsgård” ligesom Bjørnkær og Bilring, så de tre gårde har måske tidligt udgjort et hele.

Jens Iversen & Iver Pedersen:
8-3-1672 får Jep Jepsen Tarm borger i Ringkøbing dom på, at Christen Bæk skylder ham 1 slet daler 1 mark og Iffer Pedersen skylder ham 3 mark 8 skil. (LAV B80-3: Ringkøbing byfoged, tingbog s.106). Christen Bæk kan være sidstnævntes svigerfar. Begge var bosat i Brejning sogn.
I mandtal til ildsteds- og kvægskatten 1677 har de tilsammen 3 ildsteder, 2 heste og 2 køer. I mandtal til kop- og kvægskatten 1678 har de begge en hustru og tilsammen 1 tjenestepige, 1 hest, 1 hoppe, 2 køer og 7 får. I 1685 har de tilsammen 2 heste, 2 køer og 3 får, mens Jens Iversen svarer skat af en datter.
I opmålingen 26-9-1683 til Matriklen 1688 kaldes de ”Iffuer Christensen & Jens Ibbesen”, men det må være en fejlskrivning, da de rigtige navne stadig findes i disse års ekstraskattemandtal. Der er tale em en halv gård, der opgives at høre under Brejninggaard, men det er stadig herredsfoged Jens Holst, der er ejer.
Dens dyrkede mark er i et stykke. Engbunden ligger omkring og nord for gården og består af moser, hvor der i alt kan høstes 4 læs hø. Har kun fædrift på de hvilende agre, hvor der kan græsses 4 nød. Hedetørv og lyngslet haves til behov. Kornet males i Brejninggaard vandmølle.
Ved Bæk mark:
Strækker sig mod syd til Vanting bæk, mod nord til Blæsbjerg mark, mod øst til Kildsig bæk (Lille-bæk) i Bilring mark og består af 1 skifte.
Ved Bæk ager:
Består af 46 agre, hvoraf en del består af skarp rugjord af grå sand og grund. Tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hvorefter de hviler i 6 år. En del er ligeledes skarp rugjord, som består af grå sand og grund med lidt muld. Tilsås i 4 år, 1 år med byg, 2 år med rug og 1 år med boghvede, hvorefter de hviler i 4 år.
Gammelagre:
Består af 36 agre, som er middel rugjord bestående af grå sand og grund med ringe muld. Tilsås i 4 år, 1 år med byg, 2 år med rug, 1 år med havre, hvorefter de hviler i 4 år.
Et indtægt nord for gården:
Består af 10 agre, som er middel bygjord af grå sand og grund. Tilsås i 4 år, 1 år med byg, 2 år med rug, 1 år med havre, hvorefter de hviler i 4 år.
Sluttelig er følgende udregnet:
Ved Bæk, en enlig ½ gård med de ovennævnte to fæstere, hvis jord er skarp. Der kan bjerges 2 ¾ læs gødt hø og 1 ¼ læs middel hø, ligesom der er græsning til 4 høveder. Gårdens Hk var igen sat til 5-0-1-1, men nedsættes nu til 2-7-1-2½, men sættes sluttelig op til 3-0-3-2. Der var dyrket 15,8 tdr. land.

Niels Lauridsen:
Nævnt som fæster i skattemandtal 1690-91, hvor han svarer skat af 1 ildsted. I skattemandtal 1696 er nævnt enken, men det kan ikke være hans, for i 1699 kaldes han ”en forarmed tigger”, så hun må være enke efter den ene af forgængerne. Gården hører stadig til herredsfoged Jens Holst.

Jens Hillebrandtsen:
Nævnt med 1 tjenestepige i skattemandtal 1697 og 1698, kom fra Kirkehuset, hvor han boede i 1696. I 1699 svarer han skat af sin hustru og 1 tjenestepige. Det ser i øvrigt ud til, at Bæk igen er kommet under Brejninggaard, men der findes ikke noget tinglyst dokument om en handel. Ifølge soldaterrullen 1701 er han da gårdfæster i Videbæk.

Christen Mortensen & Christen Thomsen:
De er nævnt på gården 1708, 1718 og 1726. Christen Thomsen kommer fra Velling kirkeby o.1700.
1708: Hk: 3-3-0-2, landgilde: 1 harboe pund smør, 1 td. rug, 1 td. byg, ½ skovvogn, ½ svin, 1 lam, ½ fødenød, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri,1½ mk. 4 skl. 2 alb. gæsteripenge.

Christen Thomsen & Laurids Nielsen:
Christen Thomsen er født i Lille Kildsig, død i 1745 som fattiglem. I 1731 og 1739 er han ene fæster på gården. Han må være kommet til gården o.1700, hvor han ikke mere nævnes i Velling.
Gift i Velling 1686 med Kirsten Nielsdatter.
                      Børn: (de 7 første er født i Velling kirkeby):
                      1: Niels: 1687.
                      2: Anne: 1690.
                      3: Karen: 1692-før 1705.
                      4: Thomas: 1694.
                      5: Sidsel: 1697.
                      6: Søren: 1699-1699, tvilling.
                      7: Peder: 1699-1699, tvilling.
                      8: Karen: o.1705-1783, gift med Christen Christensen, Mose.
Laurids Nielsen nævnes i et tingsvidne ved Bølling herredsting 27-9-1729 som boende i Bæk. Det er muligvis han, der som Laurids Vanting med hustru bor som indsidder i Bilring i 1739.

Jens Bæk:
Død o.1744.
Gift med Anne Marie Pedersdatter født i Lille Røjkum o.1715, død på gården 1764, skifte i Brejninggaards skifteprotokol.

Michel Nielsen:
Født o.1720 i Opsund matr.1, død på gården 1746.
Gift i Brejning 1745 med forriges enke, Anne Marie Pedersdatter.

Laurids Pedersen:
Født o.1712 i Kirkegård, Hover, død på gården 1764. I skiftet efter Villads Jensen, Nr. Søndergård 1763 kaldes han for hans søskendebarn, altså hans fætter, men om det er på moderens eller faderens side, vides ikke.
Gift i Brejning 1747 med forriges enke, Anne Marie Pedersdatter.

Mads Hansen:
Født på Bjerg, Ølstrup o.1736, død i Væggerskilde 1817.
Det må antages, at han overtager fæstet efter Laurids Pedersens død i 1764, selv om denne stadig er nævnt på gården i jordebogen 1767!. Han er på gården i 1766 ved sønnen Laurids fødsel.
Gift med Sidsel Christensdatter født i Vanting o.1743, død i Væggerskilde 1794.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1766-1840, gdr. i Abildtrup, Vorgod.
                      2: Anne Marie: 1767-1816, gift i Væggerskilde, død i Sig, Nr. Omme.
                      3: Anne: 1772-1802, død i Væggerskilde.
                      4: Barbara: 1773-1773.
Familien flytter til Væggerskilde o.1776.

Knud Andersen:
Født i Langergårde 1749, død i Mosdal 1822.
Kom fra Sdr. Vognbjerg, Stauning sogn o.1776.
I 1791 kunne han dyrke 30 tdr. land fordelt på 16 tægter, hvor kan kunne avle 12 tdr. rug, 8 tdr. byg og 10 tdr. havre samt bjerge 4 læs hø i et middel år. Jorden tilsås 1 år med byg, 2 år i rad med rug og 2-3 år efter jordens godhed med havre, hvorefter den udlægges til græsning. Han har sin agerjord liggende for sig selv, men hede og eng bruges sammen med naboerne.
Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer og 1 tyr, 2 stude, 2 ungkreaturer, 13 får med 7 lam og 1 svin.
Køber 18-6-1795 (1-320) gården fri fra Brejninggaard.
Han får udstykningstilladelse 10-1-1798 og holdt auktion 29-3 over følgende:
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.7 til Peder Jørgen Jensen, Kildsig SV matr.4a.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.5+6 til Ole Jensen, Blæsbjerg, V matr.6a.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.3 til Peder Nielsen, Landerhuse, SV matr.22.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.1 til Niels Pedersen, Vantinghus, SV matr.19a.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.10 til assessor Amidsbøl, SV matr.20.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.11 til amtsforvalter Lütken, Ringkøbing, SV matr.20.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr. 9 til landvæsenskommissær Petersen, SV matr.20.
Sælger 29-7-1799 (1-570) parcel nr.4 til Christen Iversen, SV matr.21.
Gift i Brejning 1769 (Jyske registre 1769-1771, ægteskabsdispensationer) med Ane Sørensdatter født o.1738, død på gården 1785. Næstsøskendebørn.
                      Børn:
                      1: Anders: o.1769-1832, gdr. i Sønderby, Nysogn. Se under Lauge Jensen, Væggers-
                                         kilde 1, hvis moder han var gift med. (U-H skifteprot. 1830-35 s.346).
                      2: Sidsel: 1774 i Stauning, død i Ringkøbing 1849, ugift.
Gift 2. i Ølstrup 1786 med Ane Catrine Christensdatter født i St. Røjkum 1759, død på Bilring 1812.
                      Børn:
                      1: Niels: 1787-1859, snedker og borger i Ringkøbing.
                      2: Christen: 1788-1862, gdr. på Bjørnkær.
                      3: Anders: 1793-1864, gdr. i Bilring og i Nr. Muldbjerg, Hover.
                      4: Laurids: 1796-1797.
                      5: Anne Marie: 1797-1850, gift 1830 med fætteren Christen Jespersen, Nr. Brorstrup, Ølstrup.
                      6: Johanne Kirstine: 1799-1854, gift 1821 med Niels Lauridsen, Opsund matr.4, død
                                                          i Vorgod.
                      7: Søren: 1802-1871, gdr. i Mosdal og Vester Pilgård.
Familien flytter til Bilring i 1808, men han sælger først Bækgård i 1812. Han betinger sig ved salget, at han og senere ejere af Bilring frit skal kunne grave ”liim” (mergel) i Bæk mose.

Karen Pedersdatter:
Født o.1754, død i Bækgård 1823.
Køber 12-11-1812 læst 4-10-1825 (2a-196) enke efter Anders Eskildsen, Askov, Nr. Omme.

Peder Andersen (Bæk):
Født i Vejvad, Vinding 1789, død i Dejbjerg 1855.
Køber 24-1-1825 (2a-197) SV matr.9a, forriges søn, som har drevet gården for moderen.
Får 29-6-1838 (7-915) tingsvidne som hjemmel på SV matr.9a.
Gift i Brejning 1816 med Maren Mikkelsdatter født i Opsund matr.4a 1792, død i Dejbjerg 1854.
                      Børn:
                      1: Anders: 1817-1888, gift i Stauning 1849, død i Stauning.
                      2: Karen: 1819-1900, gift i Dejbjerg 1850, død i Dejbjerg.
                      3: Dødfødt pige: 1822.
                      4: Mikkel Christian: 1825.
                      5: Andreas: 1827-1831.
                      6: Niels Peder: 1830-1860, gift i Sædding 1860, død i Sædding.
                      7: Ane Cecilie: 1833-1834.
                      8: Dødfødt datter: 1835.
Familien flytter til Sønder Leding, Dejbjerg, hvor han er gårdejer og teglbrænder.

Anders Pedersen Vrads:
Født i Kongensholm, Dejbjerg 1797, død i Spjald 1888.
Køber 21-6-1838 (7-915), bor i Letager, Vesterager og Sønder Leding, Dejbjerg. Han er umyndiggjort, og Anders Knudsen, Bilring er hans værge.
Gift i Dejbjerg 1823 med Voldborg Madsdatter født i Ålunde, Fåborg (V. Nykirke-Fåborg) 1803, død i Askov, Nr. Omme 1879.
                      Børn:
                      1: Mariane: 1823-1888, gift 1846 med Jens Peder Poulsen, Randbæk matr.27a &
                                          1859 med Jens Bang Poulsen, Viftrupgård, død i Spjald.
                      2: Mads Peder: 1825-1904, død i Brejning. Se SV matr.9b og 9c.
                      3: Hans Christian: 1827-1912, død i Landerhuse, Brejning.
                      4: Marie Kirstine: 1829-1830 i Leding.
                      5: Severin: 1831-1864, ejer af Lille Sandbæk, Brejning.
                      6: Ole Christian: 1834, bosat i Krik, Vestervig 1880.
                      7: Marie Kirstine: 1836-1921, gift 1857 med Niels Madsen, Askov, Nr. Omme, død i
                                                    Timring, begravet i Snejbjerg.
                      8: Ane Else: 1838-1896, gift med Jens Christian Poulsen, Skibbild, Nøvling.
                      9: Ane Petrine: 1840, bosat i København 1880.
                      10: Peder: 1842-1842.
                      11: Niels Peter: 1843. Møllebygger i Askov, Nr. Omme 1870.
                      12: Mette Marie: 1847, gift med politibetjent Nielsen, København.

Jens Jensen Ferre (Færge):
Født i Halby færgehus, Hee 1820, død i Opsund 1884. Se videre under Opsund matr.1.
Køber 20-6-1853 (14-493) SV matr.9a+e.  Anders Pedersen Vrads sælger med Søren Kjærgaard, Mosdal som værge. Han og hans kone skal have aftægt og bopæl på den fraskilte parcel SV matr.9b.
Køber 21-6-1853 (14-380 / 14-494) Lillebæk SV matr.23b af Peder Jepsen Halgaard.

Niels Laurids Christensen:
Født i Bjørnkær, Brejning 1834, død efter 1891.
Køber 10-2-1861 læst 23-3-1871 (23-93).
Ifølge Opmålingsprotokollen for Bølling herred 1863-1902 er han smed i Bjørnkær i 1863.
Gift i Brejning 1859 med Mette Baggesen Andersen født i Faster 1830, død i Abisgade, Torsted 1883 ved ”en ulykkelig hændelse”.
                      Børn:
                      1: Anders Kristian: 1863-1863.
                      2: Karen: 1864-1866.
                      2: Karen Marie: 1869.
                      3: Ane Kirstine: 1873.
Gift 2. i Torsted 1885 med Anna Christensen født i Vinkælder, Torsted 1856.
Familien flytter til Abisgade, Torsted 1882. Bortflyttet december 1891.

Laurids Sørensen:
Født i Vester Pilgård 1835, død på gården 1915.
Han var veteran fra Krigen i 1864, blev let såret, men var ikke på lazaret. Hans forladegevær findes hos familien. Erindrings medalje 1876, hædersgave fra 1914 årligt 100 kr.
Køber 6-5-1882 (28-226). Se V. Pilgård, SV matr.5.
Køber 16-5-1882 (28-226) SV matr.14b.
Køber 10-10-1883 (28-226) SV matr.23b af formanden.
Gift i Brejning 1880 med Ingeborg Christensen født i Haulund, Ølgod 1855, død i Bækgård 1909.
                      Børn:
                      1: Søren Kristian: 1881-1966, ejer af Store Røjkum, V matr.15.
                      2: Mariane: 1882-1962, gift med Hans Kristian Lauridsen, Lillebæk, SV matr.9c.
                      3: Jens: 1885-1973, gårdejer i Ørnhøj.
                      4: Karen: 1887-1967, sypige i Spjald, gift Sceibelin.
                      5: Petrine: 1889-1979, kogekone i Spjald.
                      6: Else Katrine: 1892-1984, gift med vognmand Jens Damgaard, Spjald.
                      7: Kristian: 1894-1972, gårdejer i Grønbjerg.
                      8: Ane Kirstine: 1897-1919, gift 1917 med Jens Jensen Lillebæk, Brejning.

                      Laurids Sørensens døtre:  
                      a: Kirsten Kathrine Sørensen: 1861-1948, født i Pilgård, gift i Nr. Omme 1882 med
                                                                          Ingerinus Sørensen, Øster Gejlbjerg. Død i Vind, begravet i Nr. Omme.
                      b: Karen Maria Nielsen: 1866 på Brejninggaards Mark - 1869 i Brejning.

                      Ingeborg Kristensens søn:    
                      a: Peder Christian Christensen: 1874 i Haulund, Ølgod, død i Odense 1958.
                                                                             Forsikringsagent, bosat 1940 på Kochsgade 13,
                                                                             2.sal, Odense. Hustru Ane Cathrine Clemensen
                                                                             født 1873 i Ådum, gift 14-9-1894.

Anders Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1873, død i Røjkum V matr.17a 1927, barnebarn af Jens Jensen Ferre.
Køber 1-6-1910 (47-4), kom fra Opsund matr.1c. Bygger nyt stuehus i 1910.
Familien flytter til Vantinggård. Se videre under Røjkungård V matr.17a.

Christian Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1883, død i Spjald 1961.
Køber 8-11-1911 (47-431).
Sælger 30-5-1930 SV matr.14b til Martin Nielsen Pedersen, Opsund.
Gift i Brejning 1911 med Ingeborg Husted født i V matr.7b 1886, død i Spjald 1971.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1911-1981, ejer af V matr.10a.
                      2: Inga: 1918-2005, gift med Peder Martin Klemensen, SV matr.3b.

Niels Karl Sørensen:
Født i Venge 1904, opvokset på Rydbjerg, Velling, død i Spjald 1998.
Leder af Ringkøbing Bank afdeling i Spjald.
Køber 17-3-1945 med SV matr.23b, ”som, siden nogen mindes, er drevet sammen med gården og ligger som en enklave i dens jord”. Kom fra St. Bratbjerg, Hee.
Gift i Nysogn 1928 med Mary Anna Aarup født i Nysogn 1907, død i Kærhusvej 9 1978.
                      Børn:
                      1: Anders Aarup: 1932-2013, død i Spjald. Eftermand på gården.
                      2: Marie Aarup: 1933-2013, gift med gdr. Ejnar Kjeldgaard, Videbæk.
                      3: Vagn Aarup: 1940-1980, ejer af Bjørnkær.
                      4: Edith Aarup: 1942
                      5: Bent Aarup: 1944-2023, skoleinspektør i Lintrup, kirkesanger i Lintrup-Hygum.

Anders Aarup Sørensen:
Født på St. Bratbjerg, Hee 1932, død i Spjald 2013, forrige ejers søn.
Køber 1-11-1963.
Køber 17-9-1975 SV matr.23f af sin far, jordtilliggenet fra Kærhusvej 11.
Gift i Brejning 1974 med Karen Pedersen født 1934 i Lambæk, Sdr. Lem. Død i Spjald 2021.

John Næsgaard Schmidt:
Køber 5-3-2000, ejer Bilring, lægger jorden herunder.

Hanne & Thomas Lunde Pedersen:
Køber 1-3-2002 bygningerne med lidt jord.                                                    

Bækhus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 9b, Kærhusvej 12.
Matrikelnumre 1950: SV matr.9b,23d, V matr.6k, Brgd. matr.1gs.
Anders Pedersen Vrads:
Ved salget af Bækgård i 1853 får han og hans familie opholdskontakt af køberen på SV matr.9b, som bliver fraskilt i forbindelse med handlen. Det ser ud til, at de i starten bor i SV matr.23b, som ligger i marken lige nord for Bækgård, og hvor der er et hus kaldet ”Lillebæk”, se videre under SV matr.23b, men Jens Færge (Ferri) er forpligtet til at bygge et hus til dem på SV matr.9b.

Mads Peder Andersen:
Køber 14-2-1864 (20-301), forriges søn, se under Lillebæk SV matr.9c, parcellen er bebygget.
Det må antages, at han fortsat har boet i Lillebæk og så har drevet ejendommene sammen og lejet Bækhus ud.

Knud Jensen:
Født i Pilgård 1824, død i fattiggården 1885. Kom o.1867 fra Randbæk matr.2e+9d, se videre dér.
Arbejdsmand, bosat i øster sognet ifølge folketælling 1860, som er Randbæk matr.2e+9d af Feldbæk og i Bækhus 1870 ifølge folketællingen. Ifølge folketælling 1880 forsørges familien på fattiggården. Flytter til Lillebæk 1870, se dér. Lejer af huset. Havde været soldat i Jægerkorpset.

Laurids Knudsen:
Født i Vesterbæk matr.10a 1841, død i Randbæk matr.9e 1922, se videre dér.
Køber 3-6-1874 læst 19-11-1879 (25-419).

Peder Christian Pedersen:
Født i V. Tudskær 1837, død i Silstrup, Skarrild 1890.
Køber 8-3-1880 (25-494). Kom fra Randbæk matr.6c+30o, se videre dér om familien.
Familien flytter til Skarrild.

Christian Ehrenreich Brokdorff Nyboe:
Født i Ringkøbing 1859, død mellem 1925 og 1930 i Los Angeles.
Køber 20-6-1882 (27-292). Gartner.
Gift 1. i No 1881 med Severine Nielsen Langhuus født i Grimstrup, No 1860, død på gården 1883, begravet i No.
                      Barn:
                      1: Thomas Torp Nybo: 1882-1883, begravet i No.
Gift 2. i Lemvig 1883 med Jensine Theobaldine Dalgaard født i Lemvig 1858, død i Los Angeles, USA 1941.
Familien immigrerer til Chicago, USA 9-4-1890, ved udrejsen kaldes han ”detailhandler”. Amerikansk statsborger 7-5-1904. De besøgte Danmark flere gange til 1911.

Kristian Nielsen:
Køber 18-6-1883 (28-54).
Familien flytter til Gåsdal SV matr.15b, se videre dér.

Karl Knudsen:
Født i Hover 1857, opvokset i Vanting, død i Spjald 1926. Se V matr.21c.
Køber 15-10-1889 (32-48), ejer af Kærhus 1882-1886, forpagter i Muldbjerg 1886-1888, patienter på Ringkøbing Epidemihus 1889, husmand og malermester i Bækhus fra 1889.
Køber 18-12-1894 (36-56) SV matr.23c fra SV matr.23a, som han ejer kort tid i 1889.
Gift i Brejning 1883 med Kirsten Marie Sørensen født på Astrupgård, Faster 1858, død i Holstebro 1947.
                      Børn:
                      1: Ane Astrup: 1884-1884.
                      2: Ane Astrup: 1885-1885.
                      3: Søren Astrup: 1886, bosat i Orense, Argentina.
                      4: Anna Vanting: 1887, gift 1913 med Carl Marius Hansen, København.
                      5: Ane Astrup: 1889-1889, født i Ringkøbing, begravet i Brejning.
                      6: Ane Astrup: 1891-1935, gift 1912 med Jørgen Christian Hansen, Ringkøbing.
                      7: Knud Vanting: 1893-1972, ejer af V matr.7c og denne ejendom, død i Spjald.
                      8: Karl Astrup: 1896-1979, cykel- og træhandler i Gerlev, Randers.
                      9: Kristen Astrup: 1897-1999, gift i Lyne 1930. Hønseriejer i Ulfborg, død dér.
                      10: Karoline Kirstine Marie: 1898, damefrisør, gift 1937 med Lauritz Christian Pedersen, København.
                      11: Metha Dusine: 1900, gift 1937 med Niels Søndergaard, Holstebro.
                      12: Jensine Katrine: 1901. Marketenderske hos Færch, Holstebro.
Familien flytter til Hovedgaden 62, Spjald, som han bygger og opretter malerværksted i.

Niels Pedersen Bach:
Født i Ådum 1878, se Kirkebysmedjen SV matr.8e, død i Sædding 1961, smed og gårdejer.
Køber 21-4-1906 (44-200). Kom fra Hovedgaden 72, Spjald.
Gift i Brejning 1905 med Cecilie Thuesen født i Nr. Omme 1885, død i Sædding 1932.
                      Barn: (født i Bækhus):
                      1: Irene Marie: 1906-1942, Gift Jørgensen i Sædding 1934, død i Herborg.
Familien flytter til Sædding.

Bertel Marinus Pedersen:
Født i Torsted 1871. Se under Kindvadhus, Randbæk matr.24b.
Køber 31-8-1906 (44-356).
Gift i Brejning 1898 med Karen Lauridsen født i Brejning 1859, død i Højmose 1927.

Jørgen Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1877, død i Spjald 1963.
Køber 22-12-1906 (44-466).
Køber 27-1-1909 (46-236) SV matr.23d.
Gift i Hee 1906 med Kirstine Graversen født i Faster 1882, død i V matr-9a 1950.
                      Børn:
                      1: Jens: 1907.
                      2: Signe Kirstine: 1913-2002, gift med Jens Pedersen, SV matr.5ac.
                      3: Martin: 1920-1997, gdr. i V matr.9a.

Kornelius Klausen / Clausen:
Født i Tørring, Ringkøbing amt 1891, død i Give, begravet i Tørring, Skanderborg amt 1955.
Køber 1-5-1920 (henvisning til Sk+P mangler). Kom fra Pilegård, Nr. Nissum.
Gift i Vrads 1918 med Ida Jensine Sørensen født i Vrads 1895, død i Tørring 1966.
                      Børn:
                      1: Vagner: 1919, født i Nr. Nissum.
                      2: Jens Børge: 1921, født i Kærhus.
                      3: Søren Harry: 1922, gift i Hanning 1953.
Familien flytter til Tørring, Skanderborg amt.

Johannes Cecilius Nielsen:
Født i Finderup 1894, død i Spjald 1990.
Køber 19-5-1923 (14-457). Kom fra Blåhøj, senere også pedel på Brejninggaard. Se Brgd.matr.1ic.
Køber 8-8-1923 (14-726) Brgd. matr.1gs fra Jeppe Knudsen Kamp V matr.6a.
Gift i Borris 1920 med Alvilda Margrethe Jensen født i Borris 1897, død på gården (Ringkøbing sygehus) 1932.
                      Børn:
                      1: Vagn Vilfred: 1921-2008, født i Hallundbæk, Blåhøj, ejer af Hammelsvang, Ølstrup.
                      2: Anna Julia: 1924-2014, gift 1951 med kæmner Jens Husted, Spjald.
                      3: Frederik Elias: 1926-2015, bosat i Ringkøbing.
                      4: Tage August: 1932-1932.

Harald Peder Christian Nielsen:
Født i Ø. Finderup 1916, død i Stauning 1975.
Køber 5-11-1941, kom fra Finderup.
Gift i Herborg 1941 med Nina Kirstine Madsen: født i Nr. Vium 1920, død i Stauning 2006.
                      Børn:
                      1: Irma Graakjær: 1942.
                      2: Jesper Graakjær: 1945.

Knud Vanting Knudsen:
Køber 1-7-1946, kom fra V matr.7c, Kærhusvej 2 (4a), se videre dér.

Hans Kristian Knudsen:
Født i No 1921, vokset op på Vantingvej 2, død i Spjald 2010.
Køber 1-7-1958.
Gift i Brejning 1960 med Frida Mortensen født i V matr.1933, død i Spjald 2019.
                      Børn:
                      1: Egon: 1956.
                      2: Karen: 1963, gift med Ove Kristensen, Spjald.

John Næsgaard Schmidt:
Køber 27-4-2001, ejer Bilring, lægger jorden herunder. 

Lone & Søren Engsig Hvam:
Køber 1-9-2003 bygningerne med lidt jord.

Lillebæk:
Sydvestlige ejerlav matrikel 9c, Kærhusvej 8:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5r+v,9c+e,10d,33, V matr.10i, Brgd. matr.1ez+eæ+ha.
Mads Peder Andersen:
Født i Sdr. Leding, Dejbjerg 1825, død i Toft, Brejning 1904. Han er invalid og pensionist i 1870.
Køber 20-6-1853 (14-494) SV matr.9c fra SV matr.9a, og som skal bebygges inden to år.
Køber 8-7-1861(19-108) SV matr.10d fra Bjørnkær til sammenlægning med 9c.
Køber 12-5-1859 (17-635) SV matr.31a+b fra Randbæk matr.4b.
Gift i Brejning 1852 med Ane Kirstine Christensdatter født i Bjørnkær, Brejning 1826, død på gården 1871.
                      Børn:
                      1: Christian: 1852-1936, født i jordemoderhuset, SV matr.23a, død i Ringkøbing,
                                             begravet i Rindum.
                      2: Else: 1854-1939, død ugift i Ringkøbing.
                      3: Anders Peder: 1856-1856.
                      4: Anders Peder: 1857-1857.
                      5: Christen: 1858-1933, død ugift i Ringkøbing.
                      6: Knudsine Marie: 1860-1945, gift 1880 med Søren Peder Jensen, død i Ringkøbing.
                      7: Anton Peter: 1863-1898, gift i Ringkøbing 1892, død i Ringkøbing.
                      8: Otto: 1865-1865.
                      9: Karen: 1868, tvilling.
                      10: Ottoline: 1868, tvilling. Gift med hmd. Kristen Nielsen, Rebelsig Mark, Vejrup.
                      11: Ane Kirstine: 1871-1871, født på Vesterbæk Mark.
Familien flytter til Vesterbæk Mark i 1870, hvor Mads Peder Andersen fæster et hus, selv om han stadig ejer både Bækhus og Lillebæk.
Han gift 2. i Brejning 1874 med Maren Iversdatter født i Hee 1824, død i Rebelsig, Vejrup 1905.

Knud Jensen:
Han er husmand i Lillebæk i 1871, men der er ikke fundet nogen tinglæst handel om ejendommen.
Han er arbejdsmand i Bækhus 1870, se videre dér.

Anders Jensen (Ager):
Født i Agger, Borris 1840, død i Brejning Kirkeby 1919. Veteran fra Krigen 1864.
Køber 16-11-1875 (23-682) af Mads Peder Andersen.
Køber 10-11-1884 (29-1) V matr.7c & 10b.
Køber 18-11-1891 (33-486) konge- og kirketienden på V matr.7c.
Sælger 18-11-1891 (33-483) til Niels Chr. Holm Johansen, Kærhusvej 6.
Gift i Brejning 1875 med Mette Kirstine Kristensdatter født i Mose 1854, død i Kirkebyen 1927.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1876.
                      2: Mette Kirstine: 1877-1878.
                      3: Mette Kirstine Karoline: 1878-1956, gift 1899 med Peter Lauridsen SVmatr.2d.
                      4: Mariane Elisabeth: 1880-1954, gift 1903 med Mathias Søndergaard Pedersen,
                                                           Solvang, Vantingvej 2.
                      5: Jensine Jørgine Krestine: 1882-1956, gift med Søren Bækgård, V matr.15.
                      6: Ane Marie: 1884-1955. Gift i Ølstrup 1908 med Jens Gade Lauridsen, Torsted,
                                              døde i Spjald. Forældre til Erna, gift med gartner Jens Mølgaard, Spjald.
                      7: Peder Mogensen: 1886.
                      8: Ane Katrine: 1888-1890.
                      9: Anine Kirstine: 1890.
                      10: Karl: 1893.
                      11: Jens: 1896-1966, Kgl. bevilling til navnet Lillebæk 4-4-1961.

Hans Christian Lauridsen:
Født i Kassentoft 1875, død på gården 1938.
Køber 15-4-1901 (40-331).
Køber 17-12-1910 (47-312) SV matr.33.
Køber 21-6-1911 (47-343) SV matr.5r.
Køber 15-9-1913 (48-533) Brgd. matr.1ez.
Gift i Brejning 1903 med Mariane Sørensen født i Bækgård 1882, død i Husted 1962.
                      Børn:
                      1: Laurids Bækgaard: 1904-1978.
                      2: Kathrine Pilgaard: 1906-2008, gift 1942 med Andreas Pedersen, Hedebygård,
                                                          Skjern.
                      3: Ingeborg: 1911-1999, ugift, død i Spjald.
                      4: Mads Vesterby: 1920-1921.

Laurids Bækgaard Lauridsen:
Født på gården 1904, død i Spjald 1978, forriges søn.
Moderen sidder i uskiftet bo, men han overtog gården 8-4-1944.
Ugift, søsteren Ingeborg Lauridsen (1911-1999) var husbestyrerinde.

Jens Peder Pedersen:
Mageskifter 11-4-1949 med Husted, V matr.7a, se videre om familien dér.
Han beholdt Brgd. matr.1ez,1eæ 1ha, som han solgte 22-7-1965 til automobilforhandler A. Vejgaard, Ringkøbing. Parceller i Brejninggaards Mark.

Karl Gadkjær:
Født på Samsø 1928, død i Spjald 2023.
Køber 18-4-1958.
Sælger 17-10-1964 Brgd. matr.1ez.
Gift i Finderup 1957 med Rigmor Faurby født i Finderup 1927, død i Spjald 2009.
Flytter til Vestergade 12, Spjald.

Poul Erik Krogsgaard Føhns:
Født i Kærhusvej 7, SV matr.5i 1964.
Køber 3-4-2000. Nybygger stuehuset. Køber Kærhusvej 10, 2023.

Sydvestlige ejerlav matrikel 9d, se under SV matr.10e. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 9g, Kærhusvej 10:
Jeppe Hansen:
Køber 1-4-1939 Johannes Cecilius Nielsens hønsehus med lidt jord fra SV matr.9b.

Johanne Kathrine Andersen født Henriksen:
Køber 16-5-1942. Hun var enke efter Peder Martin Andersen, se SV matr.7b. 

Karl E. Skov:
Køber 1-9-1948, landmand i Korsør, forrige ejers svigersøn.

Johanne Kathrine Knudsen født Henriksen:
Køber 1-9-1949 igen, nu gift med gdr. Niels Peder Knudsen, Feldbæk, R matr.9e.

Mads Jeppesen Sundgaard:
Født i Rudmose 1900, død i Spjald 1984.
Køber 1-3-1950 arbejdsmand, bosat ved Brejninggaard, Brgd.matr.1ii..                     

Tage Jensen Birch:
Køber 23-6-1951, mekaniker.

Niels Laurids Pallesen:
Født i Opsund matr.6f, se SV matr.5i, 1916, død i Spjald 2005.
Køber 13-11-1952, arbejdsmand.
Gift hos sognefogeden i Brejning 1950 med Maren Kjærgaard Madsen født i R matr.4g 1928, død i Spjald 2012.
                      Børn:
                      1: Arne: 1949, født i Randbæk.
                      2: Karen: 1951, født i Randbæk.
                      3: Jens Morten: 1954.
                      4: Villy: 1955.
                      5: Børge Kjærgaard: 1966-2022, bosat i Egeris, bisat i Brejning.

Ole Søby Andersen:
Køber 1-5-2004, kom fra Videbæk.

Lone Engsig Hvam:
Køber 15-8-2014, bor på Kærhusvej 12. Sælges 2023 til Kærhusvej 8.

Bjørnkær:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10, Kærhusvej 13:
Matrikelnumre 1950: SV matr.10a+c.

I skødet 11-2-1646 kaldes Bjørnkær for 1 gård.

Jens Povelsen:
Nævnt som fæster på gården 22-10-1660. Hartkornet nedsættes fra 5½-3-2-1 til 4-5-1-1.

Christen Jacobsen:
Nævnt som fæster på gården 1-10-1661 og og 23-3-1663. I 1661 siges det, at han i landgilde årligt svarer 1½ pund smør og ½ pund (mangler), ”som hannem af hosbonden er bevilget af en bolig at måtte give (i stedet) for (landgilden) ½ tønde 1½ skæppe rug, 2 tønder byg, ½ svin, ½ lam, 1/3 del gås, 1 tønde 5 skæpper 1 album gæsteri”. Det tyder på, at gården, som det senere fremgår, har været i dårlig drift på dette tidspunkt. I 1663 kaldes den dog egen for gård og ikke bolig. I matriklen 1664 benævnes den ”en tredingsgård” sammen med Bilring og Bæk, og dens Hk er 4½-1-1-1, og Christen Jacobsen er stadig fæster.

Christen Thygesen:
Nævnes første gang på gården i 1671, hvor han svarer skat af en tjenestepige. I 1673 svarer han skat af en datter. I 1677 betaler han skat af 2 ildsteder og 1 ko, men i 1678 siges det, at gården er øde, og kun bebos af en ”dreng” og 6 stude i andet år.

Thyge Christensen:
Muligvis søn af formanden. Nævnt første gang på gården i 1681 med en broder. I 1682 og -83 siges det, at gården er øde og alene drives af Thyge Christensen og hustru for skatternes betaling. Besætningen er på 1 hest, 1 ko og 4 får. I 1682 betaler han skat af både en søster og en broder. 27-2-1683 er gårdens Hk opgivet til 4-5-1-1 og kaldes i forarbejderne til matriklen 1688 fra efteråret 1683 for en halv enlig gård og stadig med Thyge Christensen som fæster. I Markbogen kaldes gården for ½ gård, hvis marker er opdelt i to skifter. Engen består af moserender, som ligger syd for gården, og hvor der årligt kan bjerges 3 læs hø. Fædriften er syd og vest for gården og er ”mosegang”, hvorpå der kan græsses ”4 nød foruden 2 nød på den hvilende agerjord”. ”Hedetørv og lyngslet så lidet, han (Thyge Christensen) behøver og ej videre herlighed”.
Bjørnkær mark strækker sig øst-vest, i øst til Moseeng i vest til Femhøjsande, mod syd til Vanting bæk og mod nord til Bilring.
Hedeagre, som er 20 agre, ligger syd-nord mellem Femhøjsande og Stening ager, hvoraf en del er skarp rugjord bestående af grå sand og grund. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 4 år. En del er middel havrejord bestående af kold sort muld, som sås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med havre, hviler i 4 år.
Moeseagre, som er 34 agre, er middel rugjord bestående af grå sand grund og lidet muldjord. Sås i 4 år, 1 år med byg, 2 år med rug, 1 år med havre, hviler i 4 år.
Sønden for gården findes 11 agre middel havrejord bestående af sort kold muld, som sås i 3 år, 1 år byg, 2 år rug, hviler i 4 år.
Ved den endelige opgørelse betegnes 7/8 del af marken som skarp og 1/8 del som ond jord. Der kan bjerges 3 ¼ læs middelhø og græsses 5 høveder i et middelår. Gårdens Hk blev nedsat fra 4-5-1-1 til 3-2-0-2, som blev reguleret til 3-3-3-1.
I 1686 findes gården blandt de forladte og ”mesten nedfaldne steder”, selv om Thyge Christensen stadig nævnes som fæster i Matriklen 1688, og i præstemandtallet 23-11-1699 siges det, at den er øde og ube-boet.

Jens Jensen:
Nævnt på gården 1708-1726.
                      Børn:
                      1: Mads: død 1732, fæster i Askov, Nr. Omme, under Brejninggaard, skifte.
                      2: Jens: o.1705-1772, fæster i Videbæk og på Bjerg, se dér. Soldat i 1733, 28 år.
                      3: Anders: o.1708-1766, fæster på Viftrupgård.
1708: Hk: 3-3-3-1, landgilde: 2 harboe pund smør, 2 tdr. rug.

Hans Madsen:
Født i Øster Pilgård o.1690, død på gården 1754, skifte i Brejninggaards skifteprotokol.
Først nævnt på gården i 1731, kan have boet i Ø. Pilgård indtil da. Feldbereder.
Gift i Velling 1723 med Mette Sørensdatter født i Nagensgård, Velling 1696, død på gården 1755,
(se Bølling herreds justitsprotokol 5-9-1752, s.192).
                      Børn:
                      1: Søren: o.1723-1803, fæster af Kirkehuset.
                      2: Mads: o.1727-1757, eftermand på gården.
                      3: Mikkel: o.1728-1793, fæster af Øde Røjkum og Langergårde.
                      4: Anne:  o.1730, konfirmeret 1748.
                      5: Laurids: o.1733-1816, eftermand på gården, fæster af Øde Røjkum.

Mads Hansen:
Født på gården o.1727, død på gården 1757, forrige fæsters søn, antagelig ugift.
Han må have overtaget fæstet efter faderens død i 1754, selv om den afdøde stadig nævnes som fæster i 1755 !

Laurids Hansen:
Født på gården o.1733, død i Øde Røjkum 1816, forrige fæsters broder. Feldbereder.
Første gang nævnt på gården i 1761, Gårdens Hk er nu nedsat til 2 tdr, idet en del af jorden dyrkes af andre fæstebønder.
Gift 1. med Karen Thomasdatter født i Vesterbæk, V matr.10, 1746, død på gården 1777.
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1762-1765.
                      2: Hans: 1765-1785.
                      3: Thomas: 1767-1849, se Langergårde V matr.3.
                      4: Mette Kirstine: 1769-1789.
                      5: Mathias: 1772-før 1785.
                      6: Peder: 1774-1855, gift 1822, feldbereder i V. Tudskær SV matr.14.
                      7: Kirstine Cathrine: 1776-1778.
Gift 2. med Anne Nielsdatter født o.1751, død i Røjkum 1827.
Familien flytter til Øde Røjkum, V matr.16, o.1780, se videre dér.

Niels Nielsen:
Født i Lille Kildsig 1751, død i Randbæk matr.4 1829.
Fæster gården o.1780.
Køber 14-6-1795 læst 12-4 1796 (1-383) gården til selveje fra Brejninggaard med 2 tdr. Hk.
Køber 11-6-1801 to engparceller i No.
Køber 29-9-1803 en engparcel i Heager, Hee.
I 1791 dyrkede han 15 tdr rugland fordelt på 12 tægter, hvor der i et middelår kunne høstes 9 tdr. rug, 8 tdr. byg, 10 tdr. havre og bjerges 3 læs hø. Der blev dyrket byg 1 år, derefter 2 år rug og til sidst 2-3 år havre efter jordens beskaffenhed, hvorefter de hvilende agre blev afgræsset. Marken lå for sig selv, mens enge og heder blev drevet i fællesskab med de omliggende gårde. Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer, 1 stud, 1 ungnød og 10 får med 4 lam.
Gift i Brejning 1783 med Anne Jensdatter født i Gl. Præstegård 1751, død på gården 1825.
                      Børn:
                      1: Niels: 1784-1856, eftermand på gården, derefter ejer af Randbæk matr.4.
                      2: Christen: 1786-1786.
                      3: Christen: 1787-1827, ejer af gården Romled i Rom sogn efter fasteren, hængte
                                            sig i tungsindighed, havde mange børn. Gift med en datter af Holger
                                            Jacobsen, Brogård, Tim, hvis søn, Jacob Holgersen, var murermester
                                            og boede ved Brejninggaard 1840-1845.
                      4: Mariane: 1790-1861, gift med eftermanden Christen Knudsen.
                      5: Maren: 1792-1870, gift i Rom 1817 med Niels Madsen, ejer af Hvassesgård i
                                        Lomborg, død dér, mange børn.

Niels Nielsen:
Født på gården 1784, død i Randbæk matr.4 1856, forriges søn.
Køber 12-2-1808 (2-113) gården af faderen.
Endeligt skøde 16-12-1811 (2-263) med aftægtsforpligtelse til forældrene.
Køber 18-5-1816 (2-460) og 17-8-1819 læst 6-2-1862 (19-280) gårdens konge-og kirketiende.
Han flytter til Randbæk matr.4, se videre dér.

Christen Knudsen:
Født i Bæk 1788, død på gården 1862.
Køber 3-11-1816 (3-9).
Gift i Brejning 1816 med Mariane Nielsdatter født på gården 1790, død samme sted 1861.
                      Børn:
                      1: Ane Kathrine: 1818-1883, gift 1841 med Jens Nielsen, død i Snejbjerg.
                      2: Ane: 1820-1887, gift 1853 med Jens Christian Jensen, Lille Røjkum, V matr.17.
                      3: Else: 1824-1849, gift 1848 med Peder Jørgen Jensen, Kildsigmose.
                      4: Ane Kirstine: 1826-1871, gift 1852 med Mads Peder Andersen, Lillebæk.
                      5: Christian Frederik: 1828-1910, eftermand på gården.
                      6: Knud: 1831, gift i Nr. Omme 1855, død 1858, ejer af Vanting SV matr.19.
                      7: Niels Laurids: 1834-efter 1891, ejer af Bækgård.

Christian Frederik Christensen:
Født på gården 1828, død samme sted 1910, forriges søn.
Køber 24-3-1853 læst 29-3-1861 (19-109+111).
Sælger 8-7-1861 (19-108) SV matr.10b til Mads Nielsen.
Sælger 8-7-1861 (19-108) SV matr.10d til Mads Peter Andersen, SV matr.9c, Lillebæk.
Sælger 16-6-1877 (24-324) SV matr.10e til Peder Hansen.
Sælger 1-8-1894 (35-306) SV matr.10f til Kristen Christiansen Bjørnkjær.
Gift 1. i Lomborg 1856 med Ane Lovise Nielsen født i Lomborg 1827, død på gården 1875.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1860-1934, fra 1905 Bjørnkjær, se SV matr.24+35 & V matr.8c+10c.
                      2: Niels: 1862. Rejst til USA, vendt hjem og flyttede til Sønderjylland. Død før fade-
                                     uden livsarvinger.
                      3: Maren: 1864-1946, gift med gdr. Gravers Lauridsen, Mejlby, Stadil.
                      4: Mariane: 1867-1879.
                      5: Knud: 1871-1871.      
Gift 2. i Faster 1880 med Mariane Nielsen (Holk) født i Bølling 1839, død i Faster 1934.

Ole Christian Christensen / Kristensen:
Født på Nogård, No 1868, død 1922 på Kommunehospitalet, København, begravet i Brejning.
Køber 3-3-1899 (38-483).
Gift i No 1899 med Emma Kirstine Christensen født i Nygård, No 1874, død i Ny Bjørnkær 1945.
                      Børn:
                      1: Dødfødte tvillingedrenge: 1904.
                      2: Niels Kristian: 1906-1969, eftermand på gården.
                      3: Niels Nygaard: 1908-1988, ejer af Ny Bjørnkær.

Emma Kirstine Christensen:
Arver 1922, forriges enke. Se SV matr.10e, søster til Benedikte Nygaard.
Sælger 21-4-1939 SV matr.10l til sønnen Niels Nygaard Kristensen.

Niels Kristian Kristensen:
Født på gården 1908, død i Ny Bjørnkær 1969.
Køber 1-5-1939, forriges søn, ugift.
Sælger 9-3-1966 SV matr.10c til broderen Niels Nygaard Kristensen SV matr.10l.

Vagn Aarup Sørensen fra 1972 kun Aarup:
Født i St. Bratbjerg, Hee 1940, død på gården 1980.
Køber 18-6-1963 SV matr.10a, sælger beholder SV matr.10c.
Gift i Brejning 1963  med Marie Birgitte Bjørnkjær født i V matr.8c+10c 1940.

Marie Birgitte Aarup:
Arver 19-6-1980, forriges enke.
Gift 2. 2002 med Arne Skovbjerg Thomsen, Mosdalvej 2, V matr.27c, hvorefter hendes SV matr.10a lægges sammen med hans SV matr.10g, 23e, V matr.27c og Degneboligen, Ølstrup matr.12h.

Meta Skovbjerg Larsen:
Køber 10-2-2010, søster til Arne Skovbjerg Thomsen.

Estrid Poulsgaard Laursen & Jesper Juulsgaard Laursen:
Køber 1-6-2010 SV matr.10a, bygninger med lidt jord, etablerer Brejning El-service.

Bjørnkærhus, Hegnsgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10b, Kærhusvej 17:
Matrikelnumre 1950: SV matr.10b+m.
I 1700- årene lå der et hus på Bjørnkær mark, Bjørkærhus kaldet, som måske lå her, hvor Bjørnkærhus = Hegnsgård nu ligger. Det var beboet af forskellige indsiddere, hvoraf kendes:

Peder Jensen Toft:
Bor her i 1783, i 1786 kaldes stedet ”Kjærhus”.
Se videre under Vantinghus.

Jens Christen Madsen / Jens Christensen:
Født o.1729, død i huset 1807.
Han var indsidder i Gl. Præstegård i 1757 og bor her i huset fra engang i 1780-ne.
Gift 1. med Margrethe Mortensdatter fra Lille Vesterbæk V matr.9, død i huset 1792.
                      Børn:
                      1: Morten: 1757 i Gl. Præstegård.
                      2: Christen: o.1767, nævnt i lægdsrullen 1792.
Han var gift 2. med Kirsten Christensdatter.

Mads Nielsen (Hvass):
Født i Rom 1822. I 1880 er han enkemand og karl på Brejninggaard, død i Kildsig 1896.
Køber 8-7-1861 (19-108) SV matr.10b fra Bjørnkær, som er bebygget. Ved indgangen til stalden sad to mursten med årstallet 1862 indridset, den ene findes nu på Egnsmuseet. Gården ligger ved vejen, der blev anlagt i
sommeren 1859 som forbindelse mellem den gamle landevej og den nye hovedvej.
Gift i Lomborg 1845 med Karen Pedersdatter Bach født 1807 i Sevel, død i Brejning 1879.
                      Plejebarn: (i folketælling 1870):
                      1: Christian Peder Christensen: 1858 i Vanting, se videre dér. I 1880 er han karl i Søn-
                                                                             derkær, Ulfborg.

Christian Frederik Christensen:
Køber 15-5-1874 læst 3-3-1875 (23-586) ejendommen tilbage til Bjørnkær.

Christen Jensen Søe:
Født i Lille Røjkum V matr.17 1856, død i Skjern 1957.
Køber 9-12-1877 (24-365) fra Bjørnkær.
Gift i Brejning 1876 med Karen Sørensen født i Mosdal 1854, død i Skjern 1943.
                      Børn: (født her i sognet):
                      1: Søren Peder: 1876-1877, født i Mosdal.
                      2: Søren Peder: 1878-1976, gift i Hanning 1901, død i Skjern.
                      3: Jens Kristian: 1880-1962, død i Vildbjerg, begravet i Vinding.

Christen M. Nielsen:
Køber 4-4-1883 (28-26).

Niels Jensen (Væggerskilde):
Født i Timring 1852, se Væggerskilde matr.1, død efter 1922.
Køber 23-4-1885 (29-308).
Gift i Dejbjerg 1878 med Karen Jensen født i Sdr. Lem 1849, død i Pletbjerg 1922.
                      Børn: (nogle):
                      1: Jens: 1878-1958, født i Sdr. Lem, ejer af Pletbjerg, Brejning.
                      2: Jens Andreas: 1879 i Leding, Dejbjerg.
                      3: Mette Katrine: 1886, gift i Lyhne 1906 med Peder Mørk, se Hovedgaden 55, Spjald.
Flytter til Oksfeld, No.

Jens Jensen (Kamp):
Født i Kirkehuset SV matr.16 1827, død på gården 1888.
Mageskifter 2-6-1886 (30-96) med ejendom i Oksfeld, No.
Gift i Brejning 1849 med Mette Marie Knudsdatter født i Koldinghus 1828, død i Ølstrup 1914.
Hun gift 2. i Brejning 1891 med Jens Jensen, Kildsiggård SV matr.2, død 1896.
Se videre om familien under Opsund matr.1c,4b.

Mette Marie Knudsdatter:
Arver 1888 (33-84). Ved salget får hun oprettet en aftægtskontrakt med eftermanden.

Niels Knudsen:
Køber 19-11-1890 (33-85) af forriges enke med adkomst (33-84). Han er af Brejning.

Thomas Nielsen:
Født i Røjkum V matr.15c 1857, død i Kirkebyen SV matr.13l 1932. Bror til Ane Kirstine Nielsen V matr.10e.
Køber 6-4-1892 (34-31). Se Kassentoft, SV matr.7 og V matr.9i,10c.
Gift 2. i Brejning 1891 med Ane Kirstine Jensen født i Randbæk 1853, død i Kirkebyen, SV matr.13l 1933, datter af forrige ejer Jens Jensen og Mette Marie Knudsdatter.
                      Børn:
                      1: Anton Sø: 1891-1891.
                      2: Ane Mette Marie: 1893, gift med Anders Mikkelsen; Lystbæk, Hee.

Jens Ølgaard Nygaard:
Født i Sdr. Lem 1887, død på Amtssygehuset, Tarm 1956, begravet i Brejning.
Køber 16-6-1915 (49-425).
Køber 8-3-1941 SV matr.10m fra SV matr.10a+c.
Gift i No 1915 med Inger Benedikte Christensen født i Nygård, No 1883, død i Spjald 1953.

Mathias Søndergaard:
Køber 1-10-1946, kom fra Røjkum V matr.15b, se videre dér om familien.
                      Børn: (født her):
                      3: Else: 1948.
                      4: Erna: 1952.

Bent Søndergaard:
Født i Røjkum V matr.15c 1940, forrige ejers søn.
Køber 23-6-1970.
Gift i Brejning 1968 med Ingeborg Klemensen født i SV matr.3b 1947.

Bent Ove Madsen:
Køber 1-4-2008 og lægger jorden under sin gård, Kærhus, SV matr.20a+b.

Kirsten Søndergaard Lauridsen & Knud Åge Christensen:
Køber 1-12-2009, hver en halvpart.

Kirsten Søndergaard Lauridsen:
Arver halvparten 2-8-2021, enke efter Knud Åge Christensen.

Solvang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10e, Vantingvej 2:
Matrikelnumre 1950: SV matr.9d,10e, V matr.15i, 27a.
Peder Hansen:
Født i Røjkum V matr.17 1818, død i ejendommen 1878.
Køber 16-6-1877 (24-324). Om ham og familien se Opsund matr.3.
Gift i Hee 1850 med Sidsel Andersen. 

Sidsel Andersen:
Arver 24-1-1878 (28-140), forriges enke.

Peder Mikkelsen:
Født i Klink, Nr. Omme 1822, død på gården 1888. Se V matr.19+20.
Køber 22-5-1883 (28-141) af forriges enke. Kom fra Boutrup, Nr. Felding.
Gift med Mette Marie Poulsdatter (Junget) født i Vinding 1823, død på gården 1902.
                      Børn: (ifølge skiftet 1888):
                      1: Poul: gdr. i Nr. Omme.
                      2: Søren Christian: 1856-1944, Nr. Nebel, se V matr.19+20, Mathias Søndergaard.
                      3: Karen Marie: 1862, jordemoder, gift med købmand Peter Eriksen, se SV matr.5b og
                                                  NV matr.1b. Død i Ringkøbing 1939.
                      4: Andreas: husmand på Oure Mark, Hadsund.
                      5: Mathias Søndergaard: 1867-1944, eftermand på gården. I Hadsund 1888.

Mette Marie Poulsdatter:
Arver 1888 (39-262), forriges enke.

Mathias Søndergaard Pedersen:
Født i Boutrup, Nr. Felding 1867, død i Spjald V matr.12ae+al 1944, forriges søn.
Køber 30-12-1891 læst 10-1-1900 (39-263) af forriges enke med adkomst (39-262).
Køber 9-12-1897 (37-529) SV matr.9d fra Bækgård.
Køber 27-8-1907 (45-144) V matr.27a fra Mosdal.
Køber 30-12-1912 (48-268) V matr.15i fra Sdr. Søndergård.
Gift 1. i Brejning 1891 med Ane Kirstine Nielsen født i V matr.15c 1862, død på gården 1900.
                      Børn:
                      1: Peder Mikkel: 1892.
                      2: Niels Henrik: 1894-1899.
                      3: Niels Henrik: 1900-1900.
Gift 2. i Brejning 1903 med Mariane Elisabeth Jensen født i Lillebæk 1880, død i Spjald 1954.
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1904, gift Baxter, Lancaster, Los Angeles, USA.
                      2: Metha Marie Kirstine: 1905, gift Jansson, København.
                      3: Niels Henrik: 1910, gdr. i Dybe, Bonnet.
                      4: Astrid Kirstine: 1911-1988, gift 1940 med Aage Hansen, Brejninggaards Mark.
                      5: Victor: 1914-1995, gift i Hee 1937, gårdejer i Hestkær, Finderup.

Knud Kristian Knudsen:
Født i No 1886, død i Kirkebyen 1972.
Køber 1-3-1931, kom fra Grimstrup, No.
Gift i Brørup 1918 med Petrine Boulund født på Thuesbøl Mark, Brørup 1892, død i Kirkebyen 1976.
                      Børn:
                      1: Karen Magdalene: 1919-1919.
                      2: Hans Kristian: 1921, gårdejer i Bækhus.
                      3: Karen Magdalene: 1922.
                      4: Peder: 1927.
                      5: Jens Boulund: 1930, eftermand.
                      6: Alfred: 1934.
Flytter 1961 til Kirkebyen SV matr.13r.

Jens Boulund Knudsen:
Født i No 1930, forrige ejers søn, død på gården 2022, ugift.
Køber 24-1-1959.
Køber 11-2-1983 SV matr.24b+35 af Laura Bjerrum, SV matr.24a.

Niels Peter Jensen:
Køber 1-1-2023, lægger jorden under sin gård i Ølstrup.

Birgitte Højvang: gift med Hans Kristian Knudsen:
Køber 15-6-2023, bygningerne med lidt jord. Kom fra Abildå. Han er født på Muldbjergvej 13.                    

Søndergaardhus, Højenhjem:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10f, nu SV matr.10p, Kildsigvej 5:
Oprindelig lå der på stedet et fæstehus, Søndergårdhus kaldet, på Landerhuse mark øst for Landerhus og Krathus. Følgende fæstere kendes:

Inger Jacobsdatter:
Født i Mosen NV matr.6 o.1772, død i huset 1834.
Fæster 11-12-1824 læst 8-3-1832 (6-473) et stykke hede af parcel nr.4 udstykket fra Bækgård og tilhørende Jesper Olesen i Landerhuse, hvorpå hun må bygge et hus og bo der til sin død, grave tørv og slå lyng og pløje et stykke jord, mod en årlig afgift på 3 mark kurant. Efter hendes død skal ejeren af landerhus ladet det vurdere og udbetale vurderingsummen til hendes arvinger, om det ønskes. Udslettet af tingbogen 8-3-1876 (24-41).
Hun var fraskilt fra Mosen NV matr.6, se videre dér om familien, og hun har bygget Søndergaard- hus i 1824, da hun som fraskilt vendte tilbage til Brejning fra Torsted. Ved sønnen Niels` konfir-mation i 1827 bor hun i Landerhuse. Hun levede af at spinde og boede sammen med datteren Mette født 1803, død i Hee 1889.

Peder Christian Nielsen Skuldbøl:
Født i fattighuset 1811, død i Søndergaardhus 1889. Vejmand.
Fæster huset før 1840. Han var karl på Brejninggaard og daglejer. Gravsten.
Gift 1. i Ølstrup 1835 med Sidsel Pedersdatter født i Nysogn 1815, død i Ølstrup 1841.
                      Barn:
                      1: Niels Peder: 1838 i Røjkum - 1895 i Assing. Kontorbud i Ringkøbing 1906.
Han blev far til en uægtefødt og dødfødt datter i Fattighuset i 1842.
Gift 2. i Brejning 1843 med Mette Andreasdatter, kaldes også Christensdatter, født i Nr. Omme 1817, død i Ringkøbing 1897 hos datteren Sidsel Pedersen i Vestergade.
                      Børn:
                      1: Sidsel: 1844-1931, gift 1877 med Mads Christian Fejerskov, død i Odense Sct.
                                       Ansgar sogn, se videre i Slægten Fejerskov, Egnsmuseet.
                      2: Ane Cecilie: 1852-1853.
                      3: Niels Christian: 1854, gift 2.i Ringkøbing 1905. Bosat i No 1906 og 1911.
                      4: Jens: 1855.
                      5: Andreas: 1858-1941, gift 1885, død i Skjern.

Anders Christian Hansen Muldbjerg:
Født i Hover 1831. Bor som husmand i huset i folketælling 1890 med de nedennævnte. Kom fra Odderbæk V matr.14, se dér.
Gift i Ølstrup 1854 med Else Cecilie Christensen født i Nr. Brorstrup, Ølstrup 1838, død i huset 1890. Hun nedstammer fra Christen Jespersen i V matr.15, som flyttede til Nr. Brorstrup 1762.
                      Børn: (nogle af dem):
                      1: Ane: 1868 i Ølstrup, gift i Brejning 1892 med enkemand Kristen Hansen i Landerhus (Krathus), SV matr.22. Se videre dér.
                                   Hendes datter Kirstine Andersen: 1889-1967, gift i Vorgod 1915 med Jens Peder Karlsen, gdr., født i Vorgod 1881, død i Skjern 1971, begravet i                                           Videbæk. Hun døde i Skjern, begravet i Videbæk, og som fødested angives i kirkebogen Højenhjem, Brejning.
                        2: Kristen Andersen: 1871-1950, se Randbæk matr.2e+6h m.fl.
Anders Christian Hansen er indsidder i 1893 i Brejning, men er derefter ikke mere i sognet.

Jens Nielsen (Toft):
Født i Toft 1867. Rejste til Amerika 27-1-1900 fra Southampton til New York til broderen Niels, men vendte aldrig hjem igen.
Indsidder i Højenhjem i 1896 ved datterens dåb, i 1901 eksisterer huset ikke mere. Konen og børnene bor i Brejning Fattiggård.
Gift i Dejbjerg 1893 med Else Cathrine Jensen født på Vognbjerg Hede, Dejbjerg 1871, død i Holstebro 1945. Skilt fra Jens Nielsen. Hendes forældre var Niels Kvemberg og Mette Muus.
Hun får, foruden de 4, i alt 8 børn med forskellige mænd. Se hendes stamtræ på Google.
                      Børn:
                      1: Laurids Toft: 1895 i Bjørnemose, Dejbjerg.
                      2: Karen Toft: 1896 i Højenhjem, dræbt 1928 i Gothersgade 29, København, koge-
                                               jomfru. Drabsmanden blev anholdt samme dag.
                      3: Niels Toft: 1898 på Mollerup Mark, Timring.
                      4: Jens Senius Toft: 1900 i Brejning Fattiggård.

Christen Christiansen (Bjørnkjær):
Køber 1-8-1894 (35-306) SV matr.10 f af sin far på SV matr.10a. Bygger ikke, dyrker jorden.

Ole Peter Kristensen (Landeværn):
Født i Timring 1887, død i Ringkøbing 1965. Se SV matr.20a, Kærhus og Sandbæk matr.1d.
Køber 28-8-1918 (52-154) og bygger ejendommen. Der lå ruinerne af det tidligere Søndergaardhus nord for stedet, hvor husene blev bygget, lige øst for den gamle vej til Bjørnkær.
Køber 17-12-1919 (11-470) SV matr.18b, se dér.
Sælger 21-2-1924 SV matr.18b (15-403).
Sælger 4-12-1928 en parcel SV matr.10h til Johan Peder Nielsen.
Sælger 4-12-1928 en parcel SV matr.10i til Niels Peder Ingvard Nielsen.
Sælger 11-12-1946 en hedelod SV matr.10n til Niels Peter Jensen, Ølstrup.
Gift i Nr. Omme 1932 med Margrethe Kjeldgaard født Nr. Omme 1907, død i Ringkøbing 1977.
                      Børn:
                      1: Minna Mariane: 1933.
                      2: Jens Kristian: 1934.
                      3: Øjvind Kjeldgaard: 1935, ejer af Ølstrupvej 3.
                      4: Erling Kjeldgaard: 1937.
                      5: Kathrine: 1938.
                      6: Ella: 1942.
                      7: Alvin Kjeldgaard: 1944.              
Familien flytter til Ny Lille Snogdal, NV matr.1i+4e. 

Laurids Lystbæk Jensen:
Født i Møldambjerg, Lomborg 1917, død i Lomborg 1992.
Køber 15-5-1950, kom fra Bonnet.
Gift i Vellev 1949 med Magda Hansen født i Gl. Skole, Vellev 1923, død i Lomborg 2001.
                      Børn: (født her i sognet):
                      1: Ejner Lystbæk: 1952.
                      2: Lis Inge Lystbæk: 1953.
                      3: Bente Lystbæk: 1954.
                      4: Ane Lystbæk: 1955.

Viggo Pedersen Sand:
Født i Vedersø 1924, død i Spjald 1999.
Køber 20-10-1955.
Køber 19-1-1968 SV matr.18h+19g af Johanne Kjeldgaard. Se SV matr.3c.
Køber 26-7-1972 SV matr.10o fra Ringkøbingvej 82, SV matr.10i, af Jens Svendsen Olesen.
Gift i Vedersø 1955 med Gudrun Hansen født i Vedersø 1933, død i Spjald 2004.

Ole Kjær:
Køber 12-5-1993 ejendommen og lægger jorden under sin gård på Kærhusvej 24.

Jette & Peter Andersen:
Køber 1-8-1995, bygningerne med lidt jord, nu matrikel SV matr.10p. Har boet som lejere fra 1993. 

Niels Christian Møller Nielsen & Peter Abildgaard Møller Nielsen
Køber 4-8-1995.

Landerdal:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10i, Ringkøbingvej 82:
Niels Peter Ingvard Nielsen:
Født i Landerdal 1898 (SV matr.25a), død i Brejning 1947.
Køber 4-12-1928 parcel på 20 tdr. land SV matr.10i fra SV matr.10f. Der lå en bygning syd-nord vest for den nuværende ejendom indeholdende stuehus og stald. Den ses på de ældste luftfotos af ejendommen. Det var den første bygning på jorden, opført af Niels Peder Ingvard Nielsen omkring 1929. Familien kom fra Brgd.matr.1hh, som han byggede i 1926.
Gift i Tved 1922 med Anna Kirstine Pedersen født i Dejret, Tved 1898, død i Spjald 1982.
                      Børn: (født her på ejendommen):
                      1: Leo: 1929-1988, handelsmand i Spjald.
                      2: Inge Doris: 1931, gift 1950 med Simon Kristian Simonsen, Faster.
Familien flytter til Spjald. Køber 1935 Det gamle Missionshus, Brgd. matr.1z. Se dér.

Jens Svendsen Olesen:
Født i Herborg 1900, død i Spjald 1992.
Køber 1-10-1933, kom fra Astrup, bygger ejendommen.
Køber 28-2-1944 SV matr.17l, som han beholder ved salget af ejendommen, og som enken sælger 22-6-2003 til N. Skyttes Eftf. A/S, Ringkøbing til grusgravning.
Køber 1-10-1951 SV matr.17m i fællesskab med Magnus Mouridsen SV matr.18e, og fra 1-11-1965 ejer Jens S. Olesen den sydligste halvdel, Magnus Mouridsen den nordligste halvdel.
Sælger 26-7-1972 ejendommens jord, SV matr.10o, til Viggo Sand, SV matr.10f.
Gift i Strellev 1933 med Elisabeth Kathrine Madsen født Nørtarp, Strellev 1909, død i Spjald 2003.
                      Børn:
                      1: Villy Bank: 1934.
                      2: Charles Bank: 1936.
                      3: Anna: 1937.
                      4: Edith: 1939, gift 1959 med Arne Buch, Havndal, Sønderborg, født i Burkal 1937.
                      5: Henning Bank: 1942.
                      6: Mads Kristian Bank: 1947.

Anne Lise Johansen & Leif Berthelsen:
Køber 14-12-1981, husene med lidt jord.

Leif Berthelsen:
Overtager hele ejendommen 27-7-1999.

Dennis Høgedal Høgild:
Køber 31-8-2007.

Ny Bjørnkær:
Sydvestlige ejerlav matrikel 10l, Kærhusvej 15:
Niels Nygaard Kristensen:
Født i Bjørnkær 1908, død i Spjald 1988.
Køber 21-4-1939 SV matr.10l af sin mor i SV matr.10a+c. Bygger ejendommen.
Køber 9-3-1966 SV matr.10c af sin broder Niels Kristian Kristensen.
Gift i Nr. Omme 1939 med (El)frida Bilgrav født i Prag, Nr. Omme 1913, død i Spjald 1990.
                      Børn:
                      1: Emma Nygaard: 1944, sygeplejerske, gift med pedel Jacob Faartoft, Spjald.
                      2: Eline Bilgrav: 1947, gift med Frode Lund, eftermand på gården.
                      3: Benedikte Nygaard: 1951, gift med Ove Domdal, Sørvad.
                      4: Bodil Nygaard: 1954, gift med Palle Lauridsen, Spjald.

Frode Lund:
Født i Randbæk matr.27b 1944.
Køber 22-10-1971, forrige ejers svigersøn.
Gift i Brejning 1966 med Eline Bilgrav Kristensen født på gården 1947.

Moes, På Moes, Mosen, Mose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 11, Brejningvej 9a:
Matrikelnumre 1950: SV matr.11a, Brgd. matr.6a, R matr.29.

Gården kaldes Moes i 1646 og benævnes 1 bolig.

Jep Tommesen (Snedker):
Nævnes på ejendommen 1-10-1661. Jep Tommesen nævnes også 24-3-1663 og i 1671-72, hvor han kaldes ”Jep Snedker”, hvor han betaler skat af 1 tjenestepige. Det er ham, der har fremstillet Brejning kirkes præstestol i 1646. I matriklen 1664 kaldes han Jep Tombsen, og ejendommen kaldes et gadehus. Han er sidst nævnt i et ekstraskattemandtal fra 1675.

Michel Jepsen:
Først nævnt på gården i 1673, hvor han betaler skat af 1 tjenestepige. Han er muligvis søn af forgængeren. 20-9-1683 blev hans jord opmålt til matriklen 1688 sammen med de øvrige kirkebymænds jorder. Han havde 39 agre øst for ejendommen strækkende sig i retningen syd-nord, som bestod af rød sand blandet med sten, hvorpå han kunne så i 3 år, 1 år byg, 1 år ryg og 1 år havre, hvorefter agrene hvilede i 4 år. Sønder Brejninggaards markdige havde han 3 agre af samme beskaffenhed som ovennævnte, og i hedejorden norden for heden havde han 5 agre, skarp rugjord bestående af rød sand og skarp stengrund, som kunne tilsås i 2 år, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hvorefter jorden hvilede i 5 år. Jorden blev i den samlede opgørelse takseret til ¼ del middel og ¾ del skarp. Han kunne bjærge 1½ læs godt hø og 3½ læs middel hø årligt og havde græsning til 2 høveder. Gårdens Hk blev nedsat fra 2-5-1-1 til 1-7-3-2¾, men endte med et Hk på 2-1-0-0. Han havde hedetørv nok, brugte hyrde til sit kvæg og led skade af ulve i heden, ligesom de øvrige bønder i Kirkebyen. Ejendommen kaldes et bol.
I 1677 gav han skat af 2 ildsteder og 1 ko, i 1678 siges det, at han er ugift, og hans besætning er regnet sammen med folkene i Lille og Store Kildsig og Dumpen, se under St. Kildsig. I et skattemandtal fra 1682 havde han 1 ko og 1 ungnød, 6 får, 1 bitræ og 1 svin samt 1 tjenestepige, og han var stadig ugift. Ejendommen kaldes for et gadehus. I 1685 har han foruden tjenestepigen 1 ko, 1 3 års stud, 3 får med lam og 1 bitræ. I 1690 er hans ægteskabelige status uforandret, så han betaler skat af en tjenestepige, men nu kun af 1 ildsted. I 1697 betaler han stadig skat af 1 tjenestepige ved navn Maren, men i skatte-mandtal 1699 kaldes han en ”forarmet tigger”. Udtrykket har nok nærmest været en ”skattefidus”, for han er stadig på ejendommen ifølge jordebøgerne 1708 og 1718.
1708: Hk: 2-1-0-0, landgilde: 2 harboe pund smør.

Jens Christensen:
Nævnt på ejendommen i jordebogen 1726.

Hans Madsen:
Født i Øster Pilgård, død på Mose i 1732, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1732 s.9-11. Han må have overtaget fæstet på gården ret hurtigt efter 1726.
Gift med Karen Christensdatter født i Bækgård o.1705, død på Mose 1783. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1783 s.560-563.
                      Børn:
                      1: Anne: o.1725-1805, gift med Søren Hansen Bjørnkjær, Kirkebyen.
                      2: Thomas: o.1729-1785, fæster af Slothus og sidst Krog i Hover sogn.
Karen Christensdatter blev gift 2. med eftermanden Christen Michelsen.

Christen Michelsen:
Født i Villads Væring o.1706, død på Mose 1762, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1762 s.164-180. Murermester og drev en betydelig virksomhed med reparationer på sognets og omegnens kirker og godser. Broderen Ib og sønnerne Hans, Christen og Michel var ansat hos ham og videreførte håndværket.
Gift med formandens enke Karen Christensdatter.
                      Børn:
                      1: Hans: o.1732-1778, murermester og fæster af Herborg Bæk, Vorgod sogn.
                      2: Christen: o.1734-1816, murermester og fæster af Ø. Tudskær.
                      3: Michel: murermester, bosat i Dejbjerg, død før 1781 og broderen Thomas, Dej-
                                        bjerg kirkebog mangler døde, men hans enke og børn er nævnt i skiftet
                                        efter broderen 1781 og moderen 1783.
                      4: Thomas: o.1738-1781, eftermand, død som møller i Bundsbæk vandmølle, skifte i
                                          Dejbjerglund skifteprotokol 1781. Mureruddannet.
                      5: Johanne: + 1775 uden alder, gift o.1760 med møller Hejle Johansen Lindegaard,
                                            Brejninggaard vandmølle. Hun har en sølvske med moderens bogstaver
                                            KC nævnt i hendes skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1775 s.511.

Thomas Christensen:
Født på gården o.1738, død på Bundsbæk vandmølle 1781.
Fæster gården i 1762, hvor han endnu ikke er fyldt 25 år, så faderen er medfæster til sin død i samme år, hvilket fremgår af Bølling herreds tingbog 3-1-1763, hvor der er en større sag i forbindelse med murermester Christen Michelsens dødsbo.
Det oplyses i jordebogen 1767, at han har fået tillagt 2 album fra Vesterbæk og 0-7-3-1½ af Søndergårds toft, således at gårdens Hk herefter bliver 3-0-3-2½. Det årlige landgilde var 6 Rdl 2 skill. og i 1774 betalte han yderligere 1 mark, 8 skill. i spindepenge til godset.
Gift med Marie Kirstine Fynbo + 1773 uden aldersangivelse, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1773 s.501-508. Ingen børn i ægteskabet.

Poul Lauridsen:
Født i Dumpen o.1740, død på gården 1783.
Fæster Mose omkring 1774, hvor han først nævnes i jordebogen.
I 1774 betalte han 6 Rdl i landgilde og 1 mark, 8 skill. i spindepenge til godset. Landgilden og spinde-pengene er sat relativt højt i forhold til de gårde i sognet, der udførte hoveri til Brejninggaard, hvilket gården Mose var fritaget for.
Gift med Inger Madsdatter født o.1735, død i Sdr. Søndergård 1823.
Hun gift 2. i Brejning 1783 med eftermanden Jens Pedersen.
                      Barn:
                      1: Dødfødt barn: 1778.

Jens Pedersen:
Født i Lille Spåbæk, Nr. Omme 1749, død i Sdr. Søndergård 1816.
Overtager gården i 1783 ved giftermål med formandens enke Inger Madsdatter.
Køber V matr.20 i 1797, se dér.

Laurids Jensen:
Født i Moesgård o.1760, død i Vantinghus som indsidder 1839.
Fæster Mose o.1797.
Køber gården fri fra Brejninggaard 24-6-1816 (2-475).
Køber 30-6-1821 (2a-44) gårdens kirke- og kongetiende.
Gift 1. i Brejning 1794 med Anne Kirstine Christensdatter født i Finderup o.1758, død på gården 1803. Ingen børn.
Gift 2. i Brejning 1803 med Anne Jensdatter Vesterbeck født i V matr.11 o.1778, død i Kildsig 1852.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine: 1804-1804.
                      2: Christen: 1805.
                      3: Anne Kirstine: 1808, gift i Gl. Sogn 1839 med Peder Christian Madsen. Hun
                                                    lever i Ringkøbing 1870.
                      4: Ide: 1810-1891, gift 1. i Ringkøbing 1841 med skomagersvend Jens Peter Chri-
                                                     stensen, gift 2. i Skagen 1851 med fisker Christen Nielsen Thra-
                                                     ne, død i Skagen.
                      5: Maren: 1813-1899, død ugift i Ringkøbing.
                      6: Ane Erikke: 1816-1873, død som ugift tjenestepige i Lambæk, Sdr. Lem.
                      7+8: Jens & Hans: 1818-1818.
                      9: Jens: 1820-1821, født i V matr.17.
Familien flytter til V matr.17 i Røjkum 1820.

Peder Andreas Nielsen (Stampe):
Født i Hanning 1790, død på Mosdal Hede 1861.
Får 2-5-1820 (3-262) købekontrakt på gården.
Køber 2-7-1821 (2a-43) gården. Kom fra Finderup.
Gift i Brejning 1812 med Maren Andersdatter født i Randbæk matr.7 1788, død i Brejning fattighus 1886.
                      Barn: (mange børn født i Finderup, se under Magersped, Opsund matr.5):
                      1: Maren: 1822.
Peter Andreas Nielsen er husfæster i Krathuset, Randbæk matr.27, 1834, bosat i fattighuset i Kirkebyen 1850 og fæster på Mosdal Hede i 1854, hvor sønnen Niels Pedersen døde i Mosdal som murer, og i folketælling 1855.

Hans Peter Rosenvinge:
Født på Slumstrup, Bølling 1780, død i Velling 1843.
Køber 4-9-1823 læst 3-2-1824 (2a-133). Han var sat under formynderskab ved pastor Sturm, Stadil. Ejede i en periode Bjerg i Ølstrup, derefter en gård i Hanning og sidst et sted i Koustrup, Velling. Han var gift flere gange. Han overtog Mose på tvangsauktion, fordi han havde en stor pant i gården.

Poul Villadsen:
Født i Nr. Søndergård 1756, død på gården 1843.
Køber 8-9-1823 læst 3-2-1824 (2a-134).
Gift i Brejning 1783 med Anne Kirstine Poulsdatter født i Opsund matr.2 1762, død på gården 1840.
Han overtog først Opsund matr.2 efter svigerfaderen. Se videre dér om familien.

Mads Poulsen:
Født i Opsund matr.2 1798, død i Kirkehuset 1873.
Køber 21-3-1830 (2a-434), forældrene skal have aftægt.
Bortfæster 16-6-1838 (33-187) Damager til snedker Mikkel Andersen Amstrup.
Skelforening 31-10-1846 læst 17-12-1846 (11-314) mellem Brejninggaard og alle naboer.
Sælger 13-6-1846 læst 21-2-1850 efter udstykningstilladelse af 11-4-1846 af gården Mose SV matr.11b+ Brgd.matr.6b til Jens Christensen Tudskær.
Gift i Brejning 1830 med Ane Nielsdatter født i Nordestgård, Tim 1804, død i Kirkehuset 1870.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1830.
                      2: Poul: 1831-1900, død i Kampstedet, SV matr.5b.
                      3: Ane Kirstine: 1834-1886, gift i Ringkøbing 1866, død i Vorgod.
                      4: Christiane: 1836-1923, gift 1.o.1860 med Niels Andersen, død i Skårup 1880, gift
                                               i Hanning 1884 med Mads Nielsen, død i Hanning.
                      5: Niels: 1838-1879, gift 1865 med Ida Malene Lauridsen, Mosdal, død i Velling.
                      6: Maren: 1841-1920, gift 1867 med smed på Brejninggaard Mads Jensen, død i Ølstrup.
                      7: Peder: 1843-1844.
                      8: Peder Sigaard: 1845-1917, død i Herning.
                      9: Villads Christian: 1849-1920, død i Ringkøbing.

Christen Jensen:
Født i Randbæk matr.7 1816, død i Mose 1890.
Mageskifter 11-12-1851 (15-417) med Kirkehuset SV matr.16.
Gift i Brejning 1843 med kusinen Mette Kirstine Mortensdatter født i Sig 1813, død i Mose 1889. Om hendes første ægteskab, se videre under Kirkehuset SV matr.16.
                      Børn:
                      1: Thomas: 1844-1905, eftermand i Mose.
                      2: Maren Kirstine: 1846-1848.
                      3: Jens Christian: 1849-1850.
                      4: Karen Marie: 1851-1858.
                      5: Mette Kirstine: 1854-1927, gift 1875 med Anders Jensen (Lillebæk).

Thomas Christensen / Kristensen:
Født i Kirkehuset 1844, død i Mose 1905.
Køber 28-12-1879 (25-460), aftægt til forældrene.
Gift ukendt sted 1877 med Laura Poulsen født i Blæsbjerg 1849, død i Mose 1920.
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1878-1958, gift i Tarm 1915 m. Jens Jespersen, Bisgaard, Tarm.
                      2: Kristen: 1879-1944, eftermand på gården.
                      3: Ane Johanne Pauline: 1881-1958, gift 1903 med maler Peder A. Nielsen, Skjern.
                      4: Karen Marie: 1884-1884.
                      5: Karl Kristian: 1885-1889.
                      6: Kamilla: 1889-1950, gift 1929 med Niels Nielsen, Tudskær SV matr.11b.

Laura Poulsen:
Arver 1905 læst 18-12-1907 (45-285), forriges enke.

Kristen Kristensen (Mose):
Født på gården 1879, død samme sted 1944.
Køber 8-1-1908 (45-305), forriges søn.
Køber 13-9-1930 SV matr.28d af Knud Vanting Knudsen. V matr.7c+10b.
Sælger 30-6-1930 parcel 11f af SV matr.11a til Laurids Lauridsen, Gåsdal.
Sælger 10-6-1930 SV matr.11g til Jeppe Hansen, Brænderigården, som sælger den videre 1-1-1944 til Laurids Lauridsen, Lillebæk.
Sælger 19-5-1930 SV matr.11h til Niels Chr. Jensen (Klidsbjerg), Brejning.
Gift i Brejning 1936 med Signe Margrethe Kristiansen født i Lille Højmose 1901, død i Videbæk 1994, begravet i Væggerskilde. Gift 2. i Brejning 1947 med Lauge Laugesen, Laugesens Have.

Svend Aage & Knud Vestergaard:
Køber 7-11-1945 i lige fællesskab. Brødre, født i Nr. Omme.
Sælger 5-9-1947 SV matr.11o til Johannes Cecilius Nielsen.
Sælger 3-2-1948 SV matr.11q til Jens Nielsen, Brgd. matr.1bl, Kratvej 10.
Sælger 3-2-1948 SV matr.11r til Laurids Damgaard, SV matr.1q, Flyvepladsvej 2.
Sælger 3-2-1948 parcel SV matr.11s til Krarup Smith, SV matr.1e, Flyvepladsvej 3.
Sælger 26-5-1949 SV matr.11p til Chr. Kobberø, Sdr. Søndergård.
Svend Aage Vestergaard født i Nr. Omme 1917, død i Finderup 1982, gårdejer i Vester Finderup. Gift i Brejning 1950 med Maja Karstoft Bjergbo Møller født i Nygård 1929.

Knud Vestergaard:
Født i Nr. Omme 1914, død i Nr. Omme 1991, gdr. i Nr. Omme.
Køber 1-10-1947 broderens andel.
Sælger 26-5-1950 SV matr.11x til Søren Randeris, Ny Pilgård.
Gift i Videbæk 1945 med Anny Lilly Nielsen født i Videbæk 1921, død i Nr. Omme 1988.
                      Børn:
                      1: Leif: 1945.
                      2: Jytte: 1948.             
                      3: Yrsa: 1951.
                      4: Frank: 1958.

Jørgen Erik Jessen:
Køber 11-5-1960, kom fra Bork.                     

Vagn Emil Vestergaard:
Født i Lydum 1934, død i Spjald 2023.
Køber 7-4-1967 efter tvangsauktion. Kom fra Hemmet. Bygger nyt stuehus.
Køber parcellerne 1d og 6a under Brejninggaard ejerlav 1970-71.
Køber 20-1-1989 SV matr.11æ af Henning Kærgaard, Kildsig.
Køber 10-7-1990 del 2 af SV matr.8a af Laurids Klokmose, Kirkebyen.
Gift i Brejning 1958 med Bente Nielsen født på Højager 1935.

Lars Krogh:
Køber 22-8-1996.

Mosens Mark, Margrethelund, Tudsjær:
Sydvestlige ejerlav matrikel 11b, Brejningvej 9b:
Matrikelnumre 1950: SV matr.11b, Brgd. matr.1ep+1gm.
Jens Christensen Tudskær:
Født i Vester Tudskær 1799, død på gården 1859. De bor i Mose fra sidst i 1840. Stenkløver.
Køber 13-6-1846 læst 21-2-1850 (13-80) SV matr.11b og Brgd. matr.6b. Den købte del af Mose skal bebygges inden to år. Drev oprindelig Kirkebykroen, SV matr.8, se videre dér om familien.
Gift i Brejning 1820 med Margrethe Lauridsdatter født i Lille Røjkum 1794, død på gården 1871.
Familien tog navnene Tudskær og Margrethelund med til ejendommen, som dog endte med at blive kaldt Tudskær.

Poul Jensen:
Født i Opsund matr.1 1818, død i Tudskær 1885, husmand og stenslager.
Køber 27-3-1856 (16-44), forriges svigersøn. Aftægt til svigerforældrene.
Gift i Brejning 1851 med Maren Jensdatter født i Kongensbjerg 1830, død i Menominee, Michigan, USA 1904. Dødsattest haves. Se Hazel Tarrs stamtavle på egnsmuseet.
                      Børn:
                      1: Maren: 1852-1932, gift 1880 med Laurids Kristensen Green, Øster Lem.
                      2: Jens Tudskjær: 1855-1858.
                      3+4: Jens Peder & Hans Mathias Røjkum: 1856-1856.
                      5: Mariane Andrea: 1858-1866.
                      6: Amalie Marie: 1860-1915, gift 1880 med Jens Krog Johannesen, Kroghede, im-
                                                   migreret til Menominee 1892 med nr.7 med familie og moderen.
                      7: Jensine: 1862-1898, gift 1882 med Peder Kristian Poulsen, eftermand på gården,
                                          derefter immigreret til Menominee 1892 med nr.6 og familie og moderen.
                      8: Jens Tudskjær: 1864-1947, Kærhus, sidst i Ølgod.
                      9: Jens Bojesen: 1866-1950, immigreret 1890 til Menominee, Michigan, USA med
                                                    kone og spædbarn, amerikansk statsborger 19-8-1896, jernværks-
                                                    arbejder.
                      10: Mariane Andrea: 1868, immigreret 1890 til Menominee.
                      11: Ane: 1871-1954, gift i Menominee 1893 med Rasmus P. Sørensen, Menominee.
                      12: Ane Margrethe: 1873-1873.
                      13: Hans Mathias Laurids Røjkum: 1874, immigreret til Menominee 1892.

Peder Kristian Poulsen:
Født i Brejninggaards vandmølle 1857, død i Menominee 1907.
Køber 8-8-1883 (28-181), forrige ejers svigersøn.
Gift i Brejning 1882 med Jensine Poulsen født på ejendommen 1862, død i Menominee 1898.
                      Børn:
                      1: Ane: 1882-efter 1940 i Menominee, gift dér 1903 med Christian Peterson.
                      2: Paul Tudskjær: 1884-1960, ugift arbejdsmand i Menominee.
                      3: Maren: 1886-1888.
                      4: Poul Christian: 1888. Bor hos faderen i Menominee 1900.
                      5: Maren Tudskjær: 1890, tjenestepige i Menominee 1910.
                      6: Ane Marie: 1892-før 1897 i Menominee.
                      7: Anne Marie:  1898-1898, født og død i Menominee.
Familien immigrerer til Menominee, Michigan, USA som nævnt ovenfor sammen med Maren Jensdatter, der døde hos svigersønnen i 1904.

Anders Sørensen:
Født i Faster 1853, død i Assing 1940, begravet i Ølstrup.
Køber 13-7-1892 (34-167). Var møller på Brænderigårdens vandmølle fra 1890. Findes under Brgd. matr.1e.
Gift 1. i Nr. Vium 1876 med Bodil Marie Hansen født i Vorgod 1847, død på gården 1899.
                      Barn: (øvrige født udensogns, se under Brænderigården):
                      1: Andreas: 1891, gift i Assing 1915.
Gift 2. i Sdr. Lem 1900 med Johanne Rasmine Petersen født i Kolding 1841, død i Sædding 1913.
Gift 3. i Brejning 1915 med Karen Christensen født i Nr. Vium 1861, død i Ølstrup 1936.

Niels Thorvald Thorsen:
Født i Slumstrup Hedehus, Sædding 1886, død i Sædding 1968.
Køber 16-3-1912 (47-592).
Flytter til Sædding, hvor han bliver gift 1916. Beholder Brgd. matr.6b+c.
Sælger 31-8-1920 (11-909) Brgd. matr.6b til Peder Orloff Pedersen.
Sælger 31-8-1920 (11-909) Brgd. matr 6c til Peder Fiskbæk Jakobsen, Vasegård.
                      Forældre: som boede hos ham:
                      Anders Thorsen:
                      Født 1852 i Skallerup, Mors, død 1915 på ejendommen, gravsten. Murermester.
                      Gift i Husby 1885 med Marie Kristine Johnsen:
                      Født 1845 i Husby, død 1928 i Sædding, begravet i Brejning.
                      Datter: som boede på ejendommen hos broderen:
                      Thora Marie Christiane Thorsen:
                      Født 1889 i Sædding, død 1962 i Sædding, foto på Egnsmuseet. Ugift.

Peder Rudmose, se SV matr.2d, & Mads Kr. Olesen, Gl. Præstegård:
Køber 11-7-1916 (50-462) med udstykning for øje.
Sælger 4-1-1917 (50-720) Brgd. matr.1fr til Mikkel Lauridsen SV matr.8f.

Niels Kristian Jensen:
Køber 3-1-1917 (50-517).

Claus Christian Mouridsen:
Født i Barde, Vorgod 1885, død i Odense 1965, begravet i Seden, Åsum, Odense.
Køber 23-4-1917 (51-1) SV matr.11b + Brgd. matr.1ep.
Køber 17-6-1921 (12-677) Brgd. matr.1gm af Poul Smith.
Gift i Vorgod 1916 med Inger Marie Bertelsen født i Nr. Omme 1893, død i Seden, Åsum 1990.
                      Børn:
                      1: Niels Bertel: 1917 i Vorgod.
                      2: Richard Martinus: 1919 i Tudskær.
                      3: Helga Marie: 1920.
                      4: Erna Kirstine Pouline: 1922.
Familien flytter til Tårup Damgård, Gelsted, Odense.

Niels Kristian Nielsen:
Født i Røjkum V matr.1893, død i Brejning Kirkeby 1977.
Køber 1-3-1923 (14-227). Flytter gården op på nuværende plads.
Gift i Brejning 1929 med Kamilla Kristensen født i Mose 1889, død i Brejning Kirkeby 1950.

Hans Guldborg:
Født i Jelling 1912, død i Brejning 1981.
Køber 1-3-1947, kom fra Opsund matr.1i.
Gift i Brejning 1944 med Metha Margrethe Husted Kristensen født i Lilvang 1922, død i St. Rudmose SV matr.17a m.fl. 1965.
                      Børn:
                      1: Jens Peter: 1946, født i Opsund matr.1i.
                      2: Laurids: 1948, født i Tudskær.
                      3: Hanne Marie: 1952.
                      4: Ernst: 1957.

Svend Villy Kjærgaard:
Født i Kjærgård, Nr. Omme 1931, død i Spjald 2005.
Køber 30-10-1959. Skødet findes under Brejninggaard matr.1ep.
Køber 21-1-1987 SV matr.11x af Jeppe Pilgaard Randeris.
Gift i Brejning 1959 med Ingrid Agnete Hjøllund født i St. Sandbæk 1935, død i Spjald 2011.

Jørgen Lauridsen Vig:
Køber 3-8-1994, forriges svigersøn.
Gift (ophævet) i Brejning med Vita Kjærgaard, tidligere ejers datter.

Damager med Damhuset:
Fæstehus under Mose og Tudskær på Mosens Mark.
Cathrine Marie Harder:
Født i Fjaltring 1781, død i Brejning 1859, enke efter degne Niels Christian Harder, Brejning.
Hun får lov til at bygge et hus på Mosens Mark lige syd for Bækbo Dam mellem 1834 og 1838.

Mikkel Andersen Amstrup:
Født i Snejbjerg 1807, død i Damhuset 1870, snedker og husmand.
Fæster Damager af Mads Poulsen, Mose, 16-6-1838 (B80A-SP33-187b), idet svigermoderen Cathrine Marie Harder ejer bygningerne på fæstestedet. Landgilden er årligt 9 Rdl, som efter Tudskærs udstyk-ning tilfalder ejeren af denne, idet Damager, hvorpå huset ligger, tilhører denne.
Gift i Brejning 1836 med Catrine Kirstine Harder født i Rindum 1836, død i Finderup, Hanning hos datteren Bolette 1891. Hendes gravsten er på Brejning Egnsmuseum.
                      Børn:
                      1: Anders Christian: 1836-1916, snedkermester i Ringkøbing, veteran fra 1864.
                      2: Karen Marie: 1839-1910, gift med Hans Chr. Bank Olesen, Vorgod.
                      3: Niels Marinus: 1841-1929, snedkermester i Ringkøbing, veteran fra 1864.
                      4: Christian Frederik: 1843-1903, mølleejer i Timring, død i Vorgod.
                                                            Hans søn, Anders Møller Mikkelsen (1886-1930) boede i en
                                                            jordhytte på Sandbæk mark og omkom, da hans so slap løs og
                                                            væltede den tagbærende stolpe.
                      5: Andreas: 1846-1902, død i Borris. Landpost i Dalager.
                      6: Hans Nicolai Møller: 1849.
                      7: Jakobine Andrea: 1851-1931, gift med Christen Pedersen Sand, Kongensholm
                                                          mølle, Hanning, død i Skjern.
                      8: Bolette Kirstine: 1855-1927, gift med Jens Jørgen Christensen, Finderup.
                      9: Caroline: 1859-1940, gift 1881 med Sofus Andreas Graversen, født i Blæsbjerg, V.
                                            matr.6. Familien bor i Horsens 1920. Han død 1931, se Horsens Østre kirkegård.
Catrine Kirstine Harder bor endnu i Damhuset i folketælling 1880, og hendes mands fæstebrev bliver tinglyst igen i forbindelse med Peder Christian Poulsens køb af Tudskær i 1883. Men i årene derefter flytter hun til datteren Bolette i Finderup, hvor hun døde i 1891, og Damhuset bliver på et tidspunkt efter 1883 nedbrudt og Damager igen lagt under Tudskær.                     

Sydvestlige ejerlav matrikel 11c+d, Fuglehøjvej 6:
Matrikelnumre 1981: SV matr.8ø, 11c+d, 12g, Hestkær matr.1z.
Aksel Martinus Kristensen:
Født i Vester Herborg 1913, død på gården 1965.
Køber 12-5-1940 SV matr.11d af Søren Ølgaard, & Mikkel Christensen, Finderup, Martin Nielsen
Pedersen
, Opsund. Bebygger samme.
Køber 12-5-1940 SV matr.11c af Jens Jensen Færge, Opsund.
Køber 12-5-1940 SV matr.12g af Thomas Pedersen, Brejning.
Gift i Herborg 1940 med Marie Mikkelsen født i Vester Herborg 1913, død i Brejning 1994.
                      Børn:
                      1: Jytte: 1941.
                      2: Mads: 1947.
                      3: Edvard: 1950.

Marie Kristensen:
Arver 16-12-1965, forriges enke i uskiftet bo.

Ejnar Bang:
Køber 1-10-1966. Flytter til Videbæk.

Johannes Westergaard Jacobsen, Hestkær & Hans Nørremark, Fuglehøjvej 4:
Køber 1988 og deler jorden imellem sig.

Bent Andersen:
Køber 22-6-1990 bygningerne med lidt jord.

Jette Borghild Hansen født Pedersen & Torben André Hansen:
Køber 1-3-1995.

Angelika Paulina Zaczkowska & Kenneth Uldall Christiansen:
Køber 1-5-2008.

Sydvestlige ejerlav matrikel 11k+l, Kærhusvej 1:
Ole Christian Randeris Bach:
Født i SV matr.3b 1912, død 1966 (færdselsulykke), smedemester i Brejning Kirkeby.
Køber 5-5-1949 SV matr.11k+l af Svend Vestergaard, Mose, p.t. Grønbjerg. Bygger hus på parcellen, havde smedeværksted i den gamle stald ved Kirkehuset (senere graverhuset).
Sælger 12-5-1949 SV matr.11y til Kirsten Marie Hansen.
Sælger 14-3-1950 SV matr.11u til Jakob Stensig Madsen, se SV matr.4d+e.
Gift i Brejning 1949 med Kartha Ketty Jørgensen født i Nr. Omme 1923, død i Brejning Kirkeby 1994.
                      Børn:
                      1: Ane Kathrine Elisabeth: 1950.
                      2: Karl Kristian: 1958, bosat i Spjald.
                      3: Hulda Marie: 1962, gift Bladt Hansen, Spjald.
Hun gift 2. i Spjald 1967 med Aage Hjørngaard født 1916, død i Brejning Kirkeby 1992. Manus malkemaskine forhandler.
                      Barn:
                      1: Ole Christian Bach: 1968.

Ole Christian Bach Hjørngaard:
Født i ejendommen 1968.
Arver 8-12-1994.

Sonja Elisabeth Nielsen:
Køber 7-7-2000.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 23-11-2000, ejer Højager, Brejningvej 15.

Brejning Kirkekasse:
Køber 1-4-2006. River huset ned og bygger konfirmandstue 2008 og kirkekontor på grunden.

Sydvestlige ejerlav matrikel 11m, Brejningvej 7:
Niels Christian Nielsen:
Køber 28-8-1947 SV matr.11m af Svend & Knud Vestergaard, Mose og bygger aftægtshus. Han flytter ind efter salget af Tudskær.

Vilfred Husted:
Arver 19-10-1977, forriges søstersøn, se SV matr.12b.

Sydvestlige ejerlav matrikel 11n, Brejningvej 9:
Johannes Pedersen:
Født på Møltrup Hede, Timring 1913, død i Brejning Kirkeby 1997.
Køber 9-11-1948 af Svend & Knud Vestergaard, Mose og bygger hus på grunden.
Gift i Væggerskilde 1940 med Jenny Guldberg Lauridsen født i Dejbjerg 1918, død i Spjald 2011. Vokset op på Ladegården, Brejning.
                      Børn:
                      1: Eva Guldberg: 1941.
                      2: Ketty Guldberg: 1946.
                      3: Herdis Guldberg: 1948.

Helene Krogh:
Køber 13-10-1997. Kom fra Ølstrup.

Øystein Nielsen:
Køber 17-7-2000.

Martin Majgård Høeg:
Køber 15-9-2004. Kom fra Herning.

Arne Lund Thomsen:
Køber 10-7-2023, ejer Brænderigården, Brejninggaardsvej 14. Lejer huset ud. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 11u, Brejningvej 26:
Jakob Stensig Madsen:
Født i SV matr.4d+e 1913, død i Nr. Nebel 1981, se videre under SV matr.4d+e.
Køber 14-3-1950 SV matr.11u af Ole Christian Bach. Bygger hus på grunden. Han var på det tidspunkt slagteriarbejder i Skjern.

Laurids Husted Kristensen:
Født i SV matr.12b 1889, død i huset 1968.
Køber 1-7-1957, kom fra SV matr.5c, se videre dér.

Holger Thorkild Skytte:
Født i Nr. Omme 1922, død i Spjald 1975.
Køber 21-10-1964, forriges svigersøn. Svigerfaderen skal have ophold i huset. Havde iskiosk ved huset.
Gift i Brejning 1951 med Lilly Husted Kristensen født i SV matr.5c 1924, død i Spjald 2017.

Hans Michaelsen:
Født 1938, død i huset 2018.
Køber 1-2-1970, kom fra Grønbjerg.

Herdis Michaelsen:
Arver 2018, forriges enke.

Sydvestlige ejerlav matrikel 11y, Brejningvej 28:
Kirsten Marie Hansen født Christensen:
Født i Lille Hammelsvang, Ølstrup 1875, død i Spjald 1978.
Køber 12-5-1949 og bygger et træhus på grunden.
Gift i Brejning 1926 med Niels Laurids Hansen (1875-1946), husmand på Brejninggards Mark.
                      Barn:
                      1: Mads: 1929-1994, slagtermester i Spjald.

Ejnar Christoffersen:
Køber 1-7-1956.

Niels Vestergaard Andersen:
Født i Vester Rudmose 1932, død i Spjald 2020.
Køber o.1965, vognmand.
Køber 6-7-1982 SV matr.11v af Kartha Ketty Hjørngaard SV matr.11k+l.
Gift i Haldum 1957 med Mary Kirstine Sophusen, født i Haldum 1931, død i SV matr.5i 1996.
Flytter til Brejningvej 42, SV matr.5i 1982.

Fanny Alvilda Toft:
Født 1925, død i Ringkøbing 2011.
Køber 6-7-1982. Kom fra Ringkøbingvej 78.

Bent Hansen:
Køber 30-6-2010. Udlejer huset.

Øster Pilgård, Pilgård Toftegård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12, Brejningvej 22, nu Kærhusvej 2D:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5s,y,12e,r, Brgd.matr.1fa.

Nævnt med fire andre gårde og et bol i Brejning Kirkeby 1646. Se under SV matr.5, Vester Pilgård.

Thomas Christensen:
Nævnt på gården 22-10-1660, gårdens Hk er 4-0-1-1.

Jørgen Marquordsen:
Nævnt på gården 1661, 1664 & 1672. Ejendommen kaldes ”en gård”. 8-3-1672 får Jep Jepsen Tarm borger i Ringkøbing dom for, at Jørgen Pilgaard skylder ham 1 mark 6 skil. (LAV.B80-3: Ringkøbing byfoged, tingbog s.106).

Hans Pilgaard:
Betaler skat af en tjenestepige i 1675.

Thomas Christensen:
Nævnt på gården første gang 1677, hvor han svarer skat af 2 ildsteder og 2 køer.
I 1678 svarer han skat af sin hustru, 1 tjenestepige, 1 ko, 2 ungnød og 2 bitræer.
I 1681 svarer han skat af 1 tjenestepige og 1 datter. I 1683 svarer han skat af 1 tjenestepige, 1 hest, 1 ko og 2 ungnød, og det fortsætter nogenlunde sådan de næste 3 år. Fra efterår 1690 til forår 1691 svarer han skat af 1 tjenstepige og 1 ildsted, men han svarer ikke skat af hustruen, som må antages at være død. Det er sidste gang, han nævnes på gården.
Thomas Christensen fik sin jord opmålt 20-9-1683 til matriklen 1688 sammen med Kirkebyens øvrige ejendomme. Se videre under Vester Pilgård SV matr.5. Ved slutopmålingen angives jorden at være ¼  middel og ¾ skarp jord, hvorpå der kunne bjerges 3½ læs middel hø, og hvorpå der var græsning til 3½ høved. Hk blev nedsat fra 4-0-1-1 til 2-3-0-2½, men blev til slut sat op til 2-4-1-1.

Mads Hansen:
Død før kirkebogen begynder i 1745, aftægtsmand på gården i 1739 med sin hustru, hvis navn ikke kendes. Han var feldbereder ved siden af sit gårdfæste.
Nævnt første gang på gården i kop-og ildstedskatten 1692 med hustru. I 1697 og 1698 svarer han skat af karlen Jens og tjenestepigen Kirsten. I 1699 står der, at han har en tjenestekarl til sin avl, mens han selv var feldbereder. I 1712 betaler han kopskat af sig og sin hustru, i alt 2 rdl, ingen tjenestefolk, og børnene er ikke gamle nok til at skulle beskattes. I 1713 svarer han kopskat af 1 søn. I 1717 svarer han krigsstyr af sig selv, sin hustru, 2 børn og 1 tjenestekarl i alt 3 rdl 16 skil, samt af sit håndværk 1 rdl 31 skil. Han er sidst nævnt som fæster af gården i 1726.
1708: Hk: 2-4-1-1, landgilde: 1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ får, ½ gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri.
                      Børn: (i vilkårlig rækkefølge, da fødselsdata ikke kendes):
                      1: Hans: + 1732, fæster af Mose, SV matr.11.
                      2: Hans: o.1690-1754, feldbereder, fæster af Bjørnkær, SV matr.10.
                      3: Niels: + 1732, fæster af Ravnsbjerg, NV matr.1.
                      4: Johanne: + 1746, gift 1. med feldbereder Henrik Poulsen, Tim, gift 2 med feldbereder
                                            Peder Pedersen, Tim.
                      5: Anna: + 1744, gift 1. med feldbereder Peder Thomsen, Lille Kildsig, SV matr.4,
                                      gift 2. med feldbereder Niels Lauridsen samme sted.
                      6: Karen: gift med Niels Jensen, Tudskær, SV matr.14.
                      7: Maren: gift med Niels Jensen, Bølling, eftermand på gården.
                      8: Kirsten: nævnt som fadder til søsterens børn i Bølling 1723 og 1724.

Niels Jensen:
Født i Gåsdal SV matr.15 o.1690, død på gården 1763, forrige fæsters svigersøn.
Boede de første år af ægteskabet som fæster af en gård i Bølling sogn.
Fæster Øster Pilgård efter 1726 efter svigerfaderen.
Gift med Maren Madsdatter: født på gården, hendes død er ikke indført i kirkebogen.
                      Børn:
                      1: Jens: 1723 i Bølling, død i Ølstrup 1806, se Lille Vesterbæk, V matr.9. Niels
                                    Jensens hustru i Ø. Bølling, Maren Madsdatter, introduceres 1723.
                      2: Maren: 1724-1725, født og død i Bølling.
                      3: Maren: o.1726-1764, gift 1759 med Christen Madsen, Kildsig.
                      4: Mads: o.1728-1757, eftermand på gården.
                      5: Niels: o.1731-1822, eftermand på gården
                      6: Kirsten: o.1736, konfirmeret 1751. 

Mads Nielsen:
Født o.1728, død på gården 1757, forriges søn.
Nævnt som fæster af gården 1755.

Niels Nielsen:
Født o.1731, død på gården 1822, alder i 1801: 69 år, alder ved død: 98 år.
Overtager fæstet af gården ved broderens død i 1757, først nævnt i jordebogen 1761.
Gift med Anne Marie Pedersdatter født o.1729, død på gården 1785.
                      Børn:
                      1: Jens: o.1761-1830, eftermand på gården. 30 år i lægdsrullen 1790, slettes, da han
                                     er gårdbeboer.
                      2: Maren: 1763-1854, gift 1792 med Josias Jensen, Randbæk matr.6.
                      3: Mette Catrine: 1766-1834, gift i Vorgod 1804 & 1810, død i Vorgod.
                      4: Niels: 1769, i Skadborg ifølge lægdsrullen 1790.
                      5: Kirsten: 1773, gift i Dejbjerg 1817 med Benned Mortensen, Stampen, enke i
                                         Stampen, Dejbjerg 1845. Ikke med i folketælling 1850.
                      6: Peder: 1776-1777, tvilling.
                      7: Karen: 1776.
                      8: Johanne: 1780-1866, gift med Hans Madsen fra Borris, død i Ørbæk, Hoven. De
                                            bor først i Borris, fra før 1813 i Hoven. De er oldeforældre til statsminister I. C. Christensen (1856-1930).

Jens Nielsen:
Født på gården o.1761, død samme sted 1830, forgængerens søn.
Først nævnt som fæster af gården 1788.
I 1791 har han 16 tønder rugland i alle marker delt i 12 tægter, hvorpå han kan avle 12 tdr. rug, 8 tdr. byg og 4 tdr havre samt bjerge 9 læs hø i et middel år. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer 1 stud, 1 ung-nød, 11 får med 5 lam samt 1 svin. Afgiften for småredsel til Brejninggaard var 1 Rdl årligt.
Købekontrakt 9-12-1815 (2-442) på gården fra Brejninggaard.
Skøde 3-7-1816 (2-447) på gården.
Gift i Brejning 1787 med Anne Pedersdatter født i V. Tudskær 1757, død på gården 1836. Hendes kiste fra 1785 findes stadig hos familien.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1788.
                      2: Dødfødt søn: 1789.
                      3: Anna Marie: 1791-1873, død ugift i Vorgod.
                      4: Lisbeth: 1792-1865, gift 1818 med Thomas Olesen, eftermand på gården.
                      5: Sidsel: 1794-1850, gift 1833 med Jens Olesen Blæsbjerg, Røjkum, V matr.16.
                      6: Kirsten Marie:  1797-1875, gift i Bølling 1822 med Jeppe Christensen, Bølling.
                      7: Niels: 1794-1799.

Thomas Olesen:
Født i Tim 1784, død på gården 1839. Avlskarl på Brejninggaard ved vielsen.
Købekontrakt 21-11-1821 læst 1-10-1822 (2a-70) gården af svigerfaderen.
Skøde 9-7-1827 (2a-265) på samme efter udlægsauktion fra Overformynderiet i Ringkøbing.
Forening 7-12-1828 (5-258) om en hedelod med naboerne.
Ved matrikuleringen til matriklen 1844 får gården tillagt V matr.24 og Brgd. matr.2.
Gift i Brejning 1818 med Lisbeth Jensdatter født på gården 1792, død samme sted 1865.
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe: 1818-1849, gift 1. i Timring 1842 med Laurids Lauridsen, Tip-
                                                      hede, død 1842, gift 2. i Brejning 1843 med Niels Kærgaard
                                                      Olesen, Mosen, død dér.
                      2: Karen Marie: 1823-1841.
                      3: Jens: 1825-1825.
                      4: Jens Ole: 1826-1831.
                      5: Niels: 1830-1902, ejer af Pilgård, Opsund matr.2i.
                      6: Sidsel Marie: 1833-1865, gift i Ringkøbing 1862, død i Ringkøbing.
                      7: Ole: 1836, gift i Hover 1860. Husmand i Muldbjerg.

Lisbeth / Elisabeth Jensdatter:
Arver 9-7-1839 læst 15-5-1845 (10-371) gården, forriges enke.
Hun gift 2. i Brejning 1840 med Thomas Nielsen født i Stadil 1803, død i Pilgård 1871.

Thomas Nielsen:
Overtager 7-10-1840 læst 15-5-1845 (10-371) gården ved giftermål med enken.
Skelforening 30-10-1846 (11-314) med ejeren af Brejninggaard og øvrige interessanter i sognet.
Han gift i 2. i Brejning 1865 med Bodil Jensdatter født i Stauning 1821, død i Ølstrup 1892, gift 2. i Brejning 1873 med Niels Peter Nielsen, husmand i Ølstrup.

Peder Jensen Sivebæk:
Køber 16-5-1851 læst 16-12-1852 (14-282) gården mod aftægt til Thomas Nielsen og hustru.
Han kom fra Tjørring.

Poul Andersen:
Født i Hee o.1828.
Køber 11-3-1853 (14-349) gården på samme betingelser som formanden. Han kom fra Hee.
Gift med Ida Kirstine Jeppesen født i Hee o.1824.
                      Børn:
                      1: Jeppe: o.1850 i Hee.
                      2: Anders: o.1851 i Hee.
                      3: Jens Kristian: 1853.

Jeppe Bjerg Andersen:
Født i Gl. Bjerg, Sdr. Lem 1818, død i Pilgård 1891.
Køber 20-6-1855 (15-385) gården på samme betingelser. Han kom fra Røgind, Velling sogn.
Sælger 1-7-1860 (18-492) SV matr.12b til Jens Jensen, Røgind.
Sælger 17-6-1866 læst 12-11-1868 (22-127) SV matr.12c til Lars Marcussen.
Sælger 15-12-1866 (21-266) Brgd. matr.2 til Anders Pedersen, Nygård.
Sælger 30-12-1867 (21-602) SV matr.12d til Jens Peder Bendsen.
Sælger 28-1-1869 (22-304) hovedparcellen SV matr.12a til Anders Pedersen, Nygård.

Herefter er gården matrikuleret under Sydvestlige ejerlav matrikel 12e. 

Sælger 4-7-1870 (22-666) SV matr.12f til Poul Madsen Kamp, Kirkehuset SV matr.16.
Sælger 9-12-1872 læst 24-1-1883 (27-552) SV matr.12g til Mads Lauridsen Vesterby, Kassentoft.
Sælger 17-12-1872 (23-555) SV matr.12h til Christen Mikkelsen, Dumpen SV matr.13.
Han havde næringsbrev som detailhandler fra 11-9-1868 til 28-8-1879 og blev en enkelt gang også anklaget for ulovlig udskænkning. I 1880 bor han i et hus i Røjkum, men døde i Kirkebyen.
Gift i Sdr. Lem 1847 med Ane Nielsdatter født i Velling 1820, død i Pilgård 1872.
                      Børn:
                      1: Hans: 1848 i Røgind.
                      2: Anders: 1851-1851 i Røgind.
                      3: Anders Christian: 1852-1856, født i Røgind, død i Pilgård.
                      4: Jens: 1856.
                      5: Anders Christian: 1857. Immigrerer til USA 1881..
                      6: Maren: 1861.
                      7: Anders Bjerg: 1863.

Søren Christian Pedersen:
Se under Kassentoft SV matr.7 om ham og hans familie.
Køber 20-12-1881 (27-143). Aftægt til Jeppe Bjerg Andersen.
Køber 27-1-1882 (27-142) Dumpen SV matr.13.

Mads Lauridsen Vesterby:
Se under Kassentoft SV matr.7 om ham og hans familie.
Mageskifteskøde 25-10-1882 (27-553) på Pilgård med Kassentoft. Herfra medtager han SV matr.12g og 16c.

Maren Kathrine Lauridsen:
Arver 8-5-1885 læst 13-1-1886 (29-590) forriges enke. Fortsatte med at slagte kreaturer til salg.
Sælger 25-12-1885 (29-590) Dumpen SV matr.13 m.fl. til Mikkel Marinus Christensen.

Dorthea Kirstine Lauridsen:
Født i Kassentoft 1865, død på gården 1924.
Køber 30-11-1892 (34-289), forriges datter.
Køber 21-6-1911 (47-343) SV matr.5s.
Gift i Brejning 1893 med Kristen Kristensen født i Torsted 1866, død på gården 1898.
                      Børn:
                      1: Maren Katrine: 1894-1986, gift 1923 med Søren Randeris, Kærhusvej 4.
                      2: Kristian Kjærgaard: 1896-1966, eftermand på gården.

Kristian Kjærgaard Kristensen:
Født på gården 1896, død samme sted 1966.
Arver 16-2-1924 (15-387) gården og køber søsteren ud, forriges søn.
Køber 6-11-1924 (15-958) SV matr.5y af Karl Jensen, Højgård.
Sælger 15-9-1952 SV matr.12r til Tagpapfabrikken Phønix A/S, Vejen.
Sælger 18-5-1957 SV matr.12s til samme.
Gift i Brejning 1934 med Julie Severine Nielsen født i Nr. Omme 1907, død i Spjald 1980.
                      Børn:
                      1: Ejgild: 1931-1995, født i Sct. Johannes sogn, Aarhus, vognmand i Rindum.
                      2: Kirstine (Stinne) Pilgaard: 1935-1907, gift 1960 med Ernst Knudsen, Nr. Søn-
                                                                        dergård, senere Muldbjerg, begravet i Brejning.
                      3: Søren Pilgaard: 1937-1937.
                      4: Gerda Severine: 1938, gift 1960 med Niels Kristian Graversgaard, Stauning.
                      5: Grethe Pilgaard: 1940, gift Madsen, Tjørring.
                      6: Jens Pilgaard: 1944, mekaniker i Brejning Kirkeby 1966.
                      7: Vagn Pilgaard: 1945-1974, død i Brejning.
                      8: Børge Pilgaard: 1947-1947.

Julie Severine Kristensen:
Arver 8-8-1967, forriges enke, findes under SV matr.5s.
Sælger 3-10-1967 SV matr.12t til Phønix A/S.

Gerner Husted Kristensen fra 1-4-1977 Gerner Husted:
Født i SV matr.12b 1935, død på gården 2003, ugift. Minkavler.
Køber 26-3-1976. Kom fra Brgd.matr.1hl.
Sælger 18-1-1988 SV matr.12y til Phønix A/S.
Etablerer to store fiskesøer på det lavtliggende område nord for gården.

Boet efter Gerner Husted (Søskende):
Arver 8-1-2004.

Ella Husted Vestergaard & Anton Husted Andersen:
Køber 1-2-2004. Han er Gerner Husteds søstersøn.

Anette Kjeldgaard Bilgrav & Poul Møllegaard Bilgrav:
Køber 15-2-2009.

Sydvestlige ejerlav matrikel 12b, Kærhusvej 5:
Matrikelnumre 1950: SV matr.12b.
Jens Jensen:
Født i No 1818, død på Kildsiggård 1896.
Køber 1-7-1860 (18-492) fra SV matr.12a og bebygger parcellen. Kom fra Røgind, No sogn. Han har ret til at kaste 10 læs tørv à 8 snese pr. læs pr. år i sælgerens hede, mod at sælgeren lader grave et lignen-de antal tørv i køberens nordre hede. I aftægt til Thomas Nielsen i Pilgård svarer han årligt 1½ tdr. byg fordelt på to gange.
Køber 25-6-1865 læst 11-1-1866 (20-676) Randbæk matr.25 og Brgd.matr.8.
Gift med Ane Katrine Nielsdatter født i Gammelsogn o.1804, død i Bækhus 1885.
Han gift 2. i Brejning 1891 med Mette Marie Knudsdatter, se under Kildsiggård SV matr.2.

Laurids Kristensen / Lavrids Christensen:
Født i No 1854, død i Kirkehuset SV matr.16a 1931.
Køber 2-9-1891 (33-441).
Køber 9-4-1898 læst 13-2-1901 med påtegning 30-4-1902 (41-143) Brgdr. matr.1ad.
Gift i Brejning 1888 med Kristine Lauridsen født i Husted 1857, død i Kirkehuset 1930.
                      Børn:
                      1: Kristen Laurids: 1889-1968, ejer af SV matr.5c, Lilvang.
                      2: Anton: 1895-1974, eftermand på gården.

Anton Husted Kristensen:
Født på gården 1895, død samme sted 1974.
Køber 8-11-1924 (15-953) forrige ejers søn.
Sælger 10-12-1931 SV matr.12p, en engparcel, til Søren Kusk Randeris.
Gift i Brejning 1922 med Maren Kathrine Nielsen født i Røjkum 1900, død på gården 1987.
                      Børn:
                      1: Dødfødt dreng: 1924.
                      2: Helene Kristine Husted: 1925, gift 1954 med Mourids Højmark Andersen, Sdr. Lem. 
                      3: Svend Laurits Husted: 1927-1991, gift i Videbæk 1953, død i Videbæk.
                      4: Peter Evald Husted: 1932. Købmand i Ringkøbing.
                      5: Gerda Husted: 1934-1935.
                      6: Gerner Husted: 1935-2003, ejer af SV matr.12e.
                      7: Vilfred Husted: 1937.

Vilfred Husted Kristensen:
Født på gården 1937.
Køber 3-10-1963 & 9-9-1970, forrige ejers søn.
Flytter til Spjald. 

Iben Lundby:
Køber 6-7-2000, og driver ejendommen sammen med Vantinggård, Vantingvej 4.

René Mahler:
Køber 1-8-2004 gården sammen med Vantinggård.

René Mahler, Anders Asstrup Rasmussen & Claus Vang Nielsen:
Ejer 15-2-2006 gården med hver en tredjedel sammen med Vantinggård, SV matr.19a, se dér.

Anders Asstrup Rasmussen:
Overtager halvdelen 25-1-2023. Bosat i Fårborg, Højmark.

Vantinggaard ApS:
Køber 1-3-2023, matrikelnummeret er nu SV matr.12ag. Består af bygningerne med svineopdræt, som drives under Østergård i Tiphede. Jorden er frasolgt til gdr. Jens Stokholm Pedersen, Attenagrevej 18, Ølstrup sammen med Vantinggårds jorder.

Pilgård Mark:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12c, Ringkøbingvej 51:
Lars Marcussen:
Køber 17-6-1866 læst 12-11-1868 (22-127). Parcellen sammenlægges med hans ejendom i Hestkær, Hanning sogn. Død i Hestkær 1869. Arvingerne sælger jorden med påstående bygninger i Brejning til Jens Clausen.

Jens Clausen:
Født i Nr. Omme 1850, søn af Else Marie Abrahamsen (1830-1870). Han var i pleje i Randbæk hos Karen Gregersen, senere Opsund. Død i Esbjerg Vor Frelser 1915.
Køber 21-11-1872 (23-481). Tjenestekarl i Nygård ved vielsen og købet. Kludesamler.
Gift 1. i Brejning 1871 med Abelone Villadsen født i Dejbjerg 1846, død i Hanning 1908. Fader: Villads Clausen, se fæstehus nr.2 under V matr.9a.
                      Børn:
                      1: Niels Christian Aas: 1871-1941, smedemester i Rækkergård, Hanning. Død i
                                                              Spjald, Brejning. Rammer og plaketter i kobber, samt flag
                                                              fra hans hånd findes på Egnsmuseet. Se V matr.19d+x.
                      2: Ane Marie: 1873-1962, gift i Hanning 1898, død i Skjern.
                      3: Villads: 1875-1879.
                      4: Kristine Kjeldine Marie: 1878-1928, gift i Esbjerg 1900 med Jens Andreas
                                                                    Lensberg Pedersen. Familien flytter til Eriksdale,
                                                                    Manitoba, Ontario, Canada. 7 børn.
                      5: Villads: 1880-1936, gift i Sædding 1904, død i Esbjerg.
                      6: Abelone Marie: 1882-1967, født i Hanning, gift i Sædding 1908 med Jens Bollerup
                                                     Madsen, se SV matr.4d+e.
                      7: Jensine Albine: 1885, gift i Faster 1907 med Søren Sørensen.
                      8: Helene Karoline: 1888, gift i Skjern 1916 med Hans Peter Hansen, Roholte, Præstø.                      
                      9: Ergine Kathrine: 1890-1954, gift i Faster 1910 med Niels Christian Christensen, død i Borris.                                                        
Familien flytter til hendes forældre i Vesterbæk og til Hanning før 1882.
Han gift 2. i Hanning 1909 med Ane Johanne Jakobsen (1878-1912), 2 børn.

Anders Pedersen:
Køber 30-6-1878 (25-23), ejer af Nygård.

Ane Larsen:
Født i Sædding 1835, død i Øster Herborg, Vorgod 1902.
Køber 21-9-1878 (25-400).
Gift 1. i Vorgod 1867 med Jens Christensen (1845-1875) i Vorgod.
Gift 2. i Brejning 1885 med Anders Østergaard Knudsen (1824-1902) død i Solsøhede, Vorgod. Han får adkomst på ejendommen ved vielsen, læst 13-6-1888 (31-313).

Christen Jeppesen (Sundgaard):
Køber 13-6-1888 (31-319).
Han er bosat i Kærhus, SV matr.20a+b, både da han køber, og da han sælger, denne ejendom.

Markus Jensen Agerbo:
Født i Agerbo, Sdr. Lem 1851, død på gården 1927. Landpost.
Køber 6-9-1892 læst 21-8-1895 (36-142). Bor på ejendommen i 1889.
Sælger 29-5-1900 (39-mgl.) SV matr.12k til sønnen Niels Sofus Agerbo.
Navnebevis 4-4-1906 (44-177) på efternavnet Agerbo for hele familien.
”Der fremlagdes en ansøgning i sognerådet til Kongen fra Markus Jensen, Pilgårdshede, om fri proces for Landsoverretten i Viborg i en sag, han har anlagt mod Kresten Tarp, Hover.
Det vedtoges at erklære følgende:
Man skal tillade sig herpå at erklære, at ansøgerens stilling er væsentlig forandret siden en lignende ansøgning var forelagt sognerådet til erklæring, han har nemlig for 1½ år siden skødet og overdraget sin ejendom til en heri sognet boende Kresten Jepsen, men da han endnu beboer ejendommen, som han driver og i det hele råder over, som om det var hans egen, må sognerådet antage, at et dengang udbredt rygte ikke er ugrundet, som gik ud på, at den nævnte overdragelse af ejendommen foregik i den hensigt, at Markus Jensen derved ville omgå sine kreditorer, hvad selvfølgelig er en meget betydelig fordel for ham, og da han er en ung og driftig mand, kan vi således ikke anse ham for at være i den stilling, at han ikke med egne midler kan føre den omhandlede proces”. (Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 31-1-1890).
Gift 1. i Sdr. Lem 1872 med Mette Kirstine Kjeldsen født i Stauning 1847, død på gården 1901.
                      Børn:
                      1: Jens: født i Sdr. Lem 1873-1936, gift i Brejning 1898, landpost i Opsund, ejer af
                                    SV matr.12k, se dér.
                      2: Ane Johanne: 1874-1923, gift 1897 med vognmand Martin Kristiansen, Skjern.
                      3: Ole Andreas: 1877, lærer i Roum 1907-11, i Valsølille 1927.
                      4: Niels Sofus: 1879-1954, død i Videbæk, begravet i Brejning. Ejer af Grenen.
                      5: Sofie Amalie: 1881-1883, født i Sdr. Lem, død i Tarp, Muldbjerg, Hover.
                      6: Sofie Amalie: 1884, født i Hover. Gift med Otto Larsen, Valby Overdrev, Helsinge.
                      7: Johanne: 1886-1952, født i Hover. Sygeplejerske i Hygum-Hou. Begravet i Brejning.
                      8: Marie Kirstine: 1889-1934, født på gården. Gift med skomager Hans Peder Kri-
                                                     stiansen Bøgelund, Hønsinge, Vig. Skomager i Herborg 1908.
Gift 2. i Hanning 1901 med Karen Pedersen født i Hanning 1861, død i Brejning Kirkeby 1935.
                      Plejedatter:
                      1: Olga Nielsen: 1901 i Ringkøbing.

Kristian Jensen Agerbo:
Født på Grenen 1903 søn af Niels Sofus Agerbo, død på gården 1981.
Køber 1-10-1927 af forriges enke, Karen Pedersen.
Gift i Brejning 1927 med Methea Kirstine Jensen Agerbo født i SV matr.12k 1902, død på gården 1980.
                      Børn:
                      1: Gerhard: 1929-1929.
                      1: Gerhard: 1932-2002, eftermand på gården.
                      2: Emil: 1935-1935.
                      3: Dødfødt søn: 1936.

Gerhard Agerbo:
Født på gården 1932, død i Videbæk 2002, begravet i Brejning.
Arver 30-9-1981 gården efter forældrene.
Gift i Ølgod 1953 med Mary Jensine Kirstine Jensen født i Ølgod 1928, død i Videbæk 2013.
                      Børn:
                      1: Jytte: 1954. Gift Haahr.
                      2: Poul: 1957.
                      3: John: 1961.
                      4: Bjarne: 1968, bosat på Holstebrovej 112, Finderup.
                      5: Brian: 1971, eftermand på gården.

Annette Conradsen Agerbo & Brian Agerbo:
Køber 10-3-1999, han er søn af forrige ejer.

Sydvestlige ejerlav matrikel 12d, Brejningvej 25:
Jens Peder Bendtsen:
Født i Hanning 1834, død i Troldhede 1917. Kgl. Landpost samtidig med, at han driver ejendommen. Han var endnu i 1870 ansat på Brænderigården. Køber Opsund matr.4c+3b i 1861.
Køber 30-12-1867 læst 6-2-1868 (21-602), tjenestekarl på Brænderigården ved købet. Bebygger.
Gift i Borris 1859 med Kirsten Iversen født i Herning 1828, død SV matr.6e 1908. Skrædder.
                      Børn:
                      1: Thomas Christen: 1859 på Brejninggaards Mark.
                      2: Ane Kirstine: 1862 i Opsund.
                      3: Iver Klit: 1865 i Opsund.
                      4: Ane Else Benedikte: 1869-1965, gift i Videbæk 1896. Se under SV matr.6e.
Køber SV matr.6e i 1906, se videre dér.

Hans Iver Jensen:
Køber 27-6-1906 (44-281).

Lars Hansen:
Mageskifter 10-10-1906 (44-381) med ejendom i Højlund, Ølgod. Se SV matr.5i.

Peder Jensen Vanting:
Mageskifter 4-9-1907 (45-145) med SV matr.5i. Se SV matr.3b.
Sælger 8-4-1916 (50-237) SV matr.12m til SV matr.12k.
Familien flytter til Petersminde, Kratvej 7, se videre dér.

Jørgen Christian Mikkelsen:
Køber 15-10-1917 (51-346). Flytter til Øster Sandbæk, Sandbæk matr.1e. Se videre dér.

Lars Jensen Boutrup:
Mageskifter 24-8-1921 med Sandbæk matr.1e. Se Randbæk matr.30æ.

Niels Jensen Agerbo:
Født i SV matr.12k 1900, død i Ringkøbing 1959.
Køber 13-8-1924 (15-755).
Gift i Nr. Omme 1933 med Ingeborg Marie Falkesgaard født i Nr. Omme 1906, død i Ringkøbing 1969.
                      Børn:
                      1: Gerda Falkesgaard: 1934-2011, død i Ringkøbing, ugift.
                      2: Egon Falkesgaard: 1937-2009, bosat i Bevtoft.
                      3: Jonna Falkesgaard: 1939, gift med Karl Kristensen, Studsgård.
                      4: Kaj Falkesgaard: 1946, bosat i Esbjerg.
Familien flytter til Skråstrup, Nr. Omme.

Niels Sofus Jensen Agerbo & Kristian Jensen Agerbo:
Køber 7-2-1936, den første ejer Grenen, den sidste SV matr.12c.

Mejnert Marinus Mouridsen:
Født i Barde 1909, se Opsund matr.1m, død i Videbæk 1994.
Køber 11-8-1937.
Gift i Brejning 1937 med Karen Ahle Andersen født i Væggerskilde Østergård 1918, død i Videbæk
1982. Se videre under SV matr.1h om familien.
Familien flytter til RT matr.3d, derefter til Vorgod og derefter til SV matr.1h.

Peder Tang Sørensen:
Født i Østergård, Lyne 1915, død i Lyne 1990.
Køber 1-2-1942, kom fra Lyne.
Gift i Varde 1942 med Valborg Hansen født i Alslev, Ribe 1914, død i Lyne 2009.
                      Barn: (født her på gården):
                      1: Inge Tang: 1942.
Familien flytter til Østergård, Lyne.

Conrad Bruhn Buch:
Født i Ringkøbing 1912 i nuværende Lokalarkivs hus, ”Petersens Hus”, død i Vejle 1968.
Køber 1-4-1943, var bestyrer af Kideris møllegård, Rind.
Gift i Videbæk 1940 med Kirstine Lauritsen født i Vorgod 1912, død i Vejle 2005. Begravet i familiegravstedet på Vejle Nordre kirkegård, hvor også tre af børnene findes.
                      Børn: (2-5 født her på gården):
                      1: Anna Elisabeth: 1942 i Rind. Sygeplejerske.
                      2: Hans Theobald: 1944-1944, tvilling, gravsten flyttet til familiegravstedet i Vejle.
                      3: Birgit Gliemann: 1944, tvilling.
                      4: Kaj Bruhn: 1946-2007, bisat i familiegravstedet på Nordre kirkegård, Vejle.
                      5: Herdis Gliemann: 1949-1950, gravsten flyttet til familiegravstedet i Vejle.
Familien flyttede først til Holstebro, hvor han var chauffør for sodavandsfabrikken Neptun, og derefter til Vejle, hvor han var medejer af en filfabrik. 

Villiam Madsen:
Født i SV matr.6e 1919, død i Videbæk 1972, begravet i Videbæk.
Køber 10-10-1950, kom fra SV matr.7e.
Gift i Brejning 1941 med Agnes Svendsen født i Kildsig SV matr.4c 1922, død i Spjald 2012, begravet i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Svend Aage: 1942 i Skovgård, Vorgod, bosat i Spjald. Se V matr.3b.
                      2: Ingrid: 1945 i Vorgod, gift med Niels Muff Nielsen, Hvide Sande.

Anker Rudmose (Pedersen):
Født i SV matr.2b 1930, død på gården 1984, ugift.
Køber 3-4-1965.
Køber 16-5-1979 SV matr.5ap fra Brejning Kro.

Egon Hangaard Andersen:
Køber 1-10-1983.
Køber 27-12-1988 SV matr.7o fra Svend Astrup.
Køber 31-12-2003 del af SV matr.12e af boet efter Gerner Husted, ca. 3 Ha.
Sælger 21-1-2015 jorden til Alfred Højager Nielsen.

Thomas Jensen:
Køber 27-5-2016, husene med lidt jord. Stuehuset brændt i 2018 og ny opført samme år.

Pilgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12e m.fl., Kærhusvej 2D, se under SV matr.12. 

Højgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12h, Brejningvej 6:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5b,t,8f,12h,i,o,13a,q,u,14f,16l,m, V matr.22a, Brgd. matr.1d,s.
Karl Jensen:
Født i Grøntoft, Nr. Omme 1882, død på gården 1930.
Køber 18-3-1912 (47-579) Dumpen SV matr.13a,22a,12h og bygger o.1914 Højgaard, idet han køber en del jord sammen. Kom fra SV matr.2a. Se under Dumpen SV matr.13.
Køber 9-11-1915 (49-558) SV matr.14f fra Jens Lykke Jensen SV matr.5d.
Køber 2-6-1916 (50-324), SV matr.5b,12f+i,16d, af svigerfaderen Iver Pedersen. Han lejer SV matr.5b ud til tre familier, hvoraf svigerfaderen Iver Pedersen er den ene.
Sælger 10-7-1917 SV matr.13h til smedemester Vilhelm Schøler, smedjen SV matr.8e.
Køber 11-11-1919 SV matr.16e fra Bendt Husted, Sdr. Søndergård.
Køber 6-11-1924 SV matr.12o fra Kristian Kjærgaard Kristensen, Pilgård.
Sælger 19-1-1927 SV matr.16d til Brejning kirke, hvorpå kapellet bygges.
Køber 8-4-1927 SV matr.16h fra Gåsdal.
Køber 9-9-1927 SV matr.16i fra Gl. Præstegård.
Sælger 20-10-1927 SV matr.13l til Thomas Nielsen, Vanting.
Sælger 8-3-1930 SV matr.13m, en hedeparcel, til Laust Barslund Lauridsen, SV matr.14d.
Gift i Brejning med Johanne Sofie Pedersen født i Sdr. Lem 1884, død på gården 1947, opvokset i SV matr.2a.
                      Plejesøn:
                      1: Evald Johannes Pedersen: 1925, født i Højgaard, mor: Emma Pedersen født 1908,
                                                                          plejedatter af ovennævnte, se SV matr.2a. Gårdejer i SV matr.8l. Fra 12-9-1946 er efternavnet Jensen.

Johanne Sofie Jensen:
Arver 20-2-1931, forriges enke. Driver gården videre med bestyrere.

Marius Jensen Spaabæk:
Født Nr. Omme 1903, død i Spjald 1977.
Køber 1-5-1947. Var forud bestyrer på gården.
Sælger 7-1-1965 bygningerne på SV matr.5b = SV matr.5af til Viggo Christensen.
Gift i Brejning 1947 med Emmy Bilgrav født i Prag, Nr. Omme 1914, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Kristian Bilgrav: 1948-1949.
                      2: Kristian Bilgrav: 1951, gift med Alice Brunsgaard, bosat i Spjald.
                      3: Dødfødt datter: 1954.

Henning Nørgaard Kristensen:
Født i Hover 1935, død i Spjald 2016, smedemester.
Køber 8-2-1967 SV matr.12h med bygninger og jord.
Sælger forår 1967 det meste jordtilliggende til Vilfred Husted, SV matr.12b.
Sælger forår 1967 SV matr.13a til Gerner Husted, SV matr.12e.
Opretter og driver Brejning Smedeforretning i Højgård SV matr.12h.
Gift i Essenbæk 1957 med Karna Christensen født i Assentoft, Essenbæk 1937, død i Spjald 2018.
                      Børn:
                      1: Brian Nørgaard: 1957 i Assentoft, efterfølger faderen.
                      2: Peter Nørgaard: 1959 i Assentoft, smed hos broderen, bosat i Muldbjerg.
                      3: Susanne: 1961 i Assentoft, gift med John Husted, Brejningvej 3.                  

Brian Nørgaard Kristensen:
Født i Assentoft 1957.
Køber 4-6-1997, forriges søn, smedemester. Ejer Brejning Smedeforretning.

Pilgård Mark:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12k, Ringkøbingvej 49:
Matrikelnumre 1950: SV matr.12k, m.
Niels Sofus Jensen (Agerbo):
Født i Sdr. Lem 1879, død i Videbæk 1954, ejer af Grenen på Brejninggaards Mark, se dér.
Køber 29-5-1900 (39-mgl.), af faderen Jens Jensen (Agerbo) i SV matr.12c.
Ejeren af SV matr.12c har fri fart over SV matr.12k til landevejen Ringkøbing-Herning.

Jens Jensen Agerbo:
Født i Agerbo, Sdr. Lem 1873, død i SV matr.12k 1936. Kgl. Landpost og gårdejer.
Køber 10-2-1904 (42-471) forrige ejers broder. Kom fra SV matr.6e, se dér.
Navnebevis 4-4-1906 (44-177) på familienavnet Agerbo.
Køber 8-4-1916 (50-237) SV matr.12m af Peder Jensen, SV matr.12d.
Gift i Brejning 1898 med Hanne Nielsen født i Bur 1863, død i SV matr.12k 1940.
                      Børn:
                      1: Marie Jensen: 1899 i Herborg - 1969 i Brejning, ugift. Husbestyrerinde i Nr. Omme.                          
                      2: Niels Jensen: 1900-1959, ejer af SV matr.12d.
                      3: Metthea Kirstine Jensen: 1902-1980, gift 1927 med Kristian Agerbo, SV matr.12c.
                      4: Markus Jensen: 1903-1964, gift i Hover 1931, død i Spjald, landpostbud.
                      5: Karen Jensen: 1905, gift 1930 med Christen Peder Hansen, Ådum.
                      6: Johannes Jensen: 1906-1968, eftermand på gården.

Johannes Jensen Agerbo:
Født på gården 1906, død på gården 1968.
Køber 31-3-1932, forrige ejers søn.
Gift i Herborg 1932 med Ida Alvilda Christensen født i Herborg 1902, død i Brejning 1975.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1934.
                      2: Erik: 1937.
                      3: Carlo: 1938.

Ida Alvilda Agerbo:
Arver 14-9-1968, forriges enke.

Carlo Agerbo:
Født på gården 1938.
Køber 19-11-1970, forrige ejers søn.
Køber 16-5-1979 SV matr.5ao fra Brejning Kro, hvorpå er lyst fredning ifølge lov af 1-11-1997 gentaget 24-10-2000 for mindestenen for Frederik d. VII, tinglyst 22-12-1875.
Gift i Brejning 1965 med Ketty Madsen født i SV matr.8q 1945.
Flytter til Videbæk 2020.

Ørskov Agro ApS:
Køber 1-12-2020. Drives sammen med Ringkøbingvej 62.

Maria Bang Skardhamar & Eydun Skardhamar:
Køber 30-8-2021 husene med lidt jord.

Phønix A/S, Vejen, nu NCC Danmark A/S:
Sydvestlige ejerlav matrikel 12r:
Phønix Tagpapfabrik A/S, Vejen:
Køber 15-9-1952 SV matr.12r fra Christian Kjærgaard Kristensen, SV matr.12e.
Køber 18-5-1957 SV matr.12s fra samme.
Køber 1-12-1957 af Anders Pilgaard Randeris SV matr.5e retten til at grave grus i 20 år på 2 tdr. land nord for hans bygninger.
Køber 3-10-1967 SV matr.12t fra Christian Kjærgaards enke, Julie Pilgaard Kristensen.
Køber 1-6-1972 retten til at udvinde sand og stenmaterialer på en del af ejendommen som ligger i tilslutning til grusgraven på SV matr.5e, af Niels Andersen SV matr.2f.
Køber 22-1-1973 SV matr.12v fra Anker Rudmose.
Navneforandring 22-1-1973 til A/S Phenix Contractors.
Køber 9-3-1978 tilladelse til fortsat at grave grus i området af daværende ejere af SV matr.5e Simon Brøde Holm & Peter Klemensen.
Køber 18-1-1983 SV matr.12y fra Gerner Husted.
Der drives asfaltfabrik og salg af vejmaterialer på stedet.

Ved Kirken, Dompen, Dumpen:
Sydvestlige ejerlav matrikel 13, nedlagt:

Oprindeligt betegnes ejendommen som ”Ved Kirken”. Som regel nævnes den enten sammen med de to Pilgårde eller sammen med Kirkebykroen, og ind imellem har der været nogen navneforvirring, idet ejendommen også kaldes Kirkehuset, som så i stedet kaldes Dumpen, måske fordi ejeren af Dumpen i perioder også fæstede Kirkehuset, der hørte til Brejning kirke.
Der findes kun to steder i Danmark med dette navn, idet der findes en gade i Viborg, som også hedder Dumpen. Navnet må komme af, at gården lå for foden af bakken op til Brejning kirke.

Huset er nævnt som 1 bolig 11-2-1646.

Peder Iffuersen:
Nævnt i 1 bolig 1-10-1661. Samtidig fæster han Kirkehuset ved Brejning kirke og giver herfor i årlig landgilde 1 pund smør. 12-3-1663 giver han 2 pund smør i landgilde af 2 værelser i huset.
I matriklen 1664 benævnes stedet ”et gadehus”.

Knud Rytter:
Nævnt på stedet i ildsteds- og kvægskatteregisteret 1677. Giver skat af 2 ildsteder og 1 ko.
Han var fæster i Tudskær 1661. Er stadig på stedet i 1678, hvor hans besætning opgøres sammen med St. og Lille Kildsig og Mose.

Peder Tøgesen (Tygesen):
Er på gården i 1683 ved opmålingen til matriklen 1688. Stedet benævnes ”et bol”. I 1684 svarer han skat af sin hustru, sig selv og 1 ko. I 1686 svarer han skat af 1 hest. I Sædegårdsmatriklen 27-2-1683 siges det, at i Knud Rytters hus bor nu Peder Tygesen med Hk 0-5-1-1.
Hans jord blev opmålt 20-9-1683 til matriklen 1688 sammen med Kirkebyens øvrige ejendomme, se videre under Gl. Præstegård. Han havde jord i ”Vangen norden Byen”, i ”Norden Tværsig”, i ”Spjold Vang” og de 6 agre i Krogagre”, som lå nord for hans bol og bestod af ond havrejord, som blev tilsået med boghvede 1 år og havre 1 år, hvorefter jorden hvilede i 5 år. Desuden part i den fælles hede.
Ved opgørelsen af opmålingen betegnes hans jord som ¼ middel og ¾ skarp jord, hvor der kunne bjerges 5/6 læs godt hø og 1 læs middel hø pr. år, og hvor der var græsning til 1 høved. Det oprindelige Hk blev trods alt forhøjet fra 0-5-1-1 til 0-6-3-2, som ved den endelige opgørelse blev endnu engang forhøjet til 0-7-1-1.

Christen Espensen:
Nævnt på gården som fæster i forår 1690, hvor han svarer skat af 1 ildsted. Stadig på gården i 1692.
Fra 1697 og frem er han medfæster af Gl. Præstegård SV matr.6.

Jens Hillebrandtsen:
Nævnt som fæster i 1696. Flytter til Bækgård året efter. Herefter er gården ikke nævnt i nogle regnskaber før i 1708.

Simon Jørgensen:
Født o.1664, død i 1748.
Nævnt som fæster på gården 1708-1731. I 1739 sidder han til huse, og i 1748 dør ældgamle skrædder Simon Jørgensen, 84 år gammel. Se videre under SV matr.8, som han var fæster af i 1688.
Han har altså haft skrædderhåndværket som bifag, men er ikke med i håndværkernes skattelister i 1712 og 1717.
1708: Hk: 0-7-1-1, landgilde: ½ harboe pund smør.

Laurids Poulsen:
Født i Randbæk matr.7 o.1715, død i Randbæk matr.5 1798. Hans alder angives til 82 år 6 måneder og 3 dage, så på det tidspunkt har den gamle kirkebog altså stadig eksisteret, så præsten kunne slå hans dåb efter.
Nævnt på gården i 1739, hvor han betaler 8 skilling i årlige skolepenge og er nævnt sammen med sognets øvrige håndværksfolk.
Gift med Margrethe Jensdatter født i Gl. Præstegård SV matr.6 o.1715, død i Randbæk matr.5 1790.
                      Børn:
                      1: Poul: o.1740-1783, fæster af Mose SV matr.11.
                      2: Jens: o.1742-1750.
                      3: Kirsten: 1745-1828, gift med Niels Knudsen, møller ved Brejninggaard, død i
                                         Trolddal, Lintrup.
                      4: Christen: 1748-1825, fæster af Gl. Præstegård SV matr.6.
                      5: Jens: 1751-1792, død i Nr. Vejenhus, Rind sogn.
                      6: Barbara: 1753-1842, gift 1783 med Anders Mikkelsen, Randbæk matr.5.
                      7: Anne: 1758-1829, gift med Mads Gregersen, Langergårde V matr.4.
Laurids Poulsen og hans hustru tog ophold hos datteren og svigersønnen i Randbæk o.1783. I 1797 overlod han alle sine ejendele til svigersønnen ved en såkaldt fledføring mod at blive forsørget i alle måder. Se i Brejning sogns historie 1793-1888.

Mikkel Nielsen:
Født på Bilring 1754, død i Sdr. Leding, Dejbjerg 1838.
Nævnes på gården i 1784.
I 1791 dyrker han 8 tdr. rugland delt i 11 tægter, hvorpå han årligt i et middelår kan høste 4 tdr. rug, 2 tdr. byg og 1 td. havre, samt bjerge 4 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 8 får med 2 lam.
Gift i Brejning 1783 med Ane Cecilie Poulsdatter født i Opsund matr.1 1759, død i Opsund matr.3 1823.
                      Børn:
                      1: Mette Catrine: 1784-1828, gift 1807 med Gravers Jensen, Hee.
                      2: Mariane: 1786, gift 1815 med Jens Johannesen, Sdr. Lem.
                      3: Maren: 1789-1790.
                      4: Maren: 1792-1854, gift 1816 med Peder Andersen, Bækgård & Sdr. Leding, Dejbjerg,
                                        død dér.
Familien flytter til Opsund matr.3 1792, se videre dér.

Niels Christensen Kirk:
Født i Lille Sandbæk o.1742, død i Nygård 1828.
Kom 1792 fra Lille Opsund matr.3 til gården. Se videre under Opsund matr.3.
Køber 20-6-1797 (1-471) 2 engparceller V matr.22 fra Sdr. Søndergård V matr.21.
Køber 9-12-1815 (2-443) ejendommen fra Brejninggaard.
Får 3-7-1816 (2-469) skøde på ejendommen.
Køber 18-5-1816 (2-460) ejendommens kirke- og kongetiende.
Efter konens død i 1811 får han Kirsten Mikkelsdatter (o.1760-1827) som tjenestepige og har hende med i Nygård, da han går på aftægt der, ligesom hun ifølge salgsdokumentet i 1816 også skal have aftægt af Nygård.

Niels Christensen:
Ejer Nygård, V matr.13, se videre dér.
Køber 13-11-1816 læst 18-1-1820 (1a-99) ejendommen. Aftægt til Niels Kirk og hans tjenestepige.
Sælger 7-2-1826 (29-216) både Nygårds og Dumpens kirke- og kongetiende til aftægtsmanden Niels Christensen Kirk.

Jens Christian Knudsen:
Født i Pilgård SV matr.5 1798, død i ejendommen 1859. Skal betale aftægten til Niels Christensen Kirk og tjenestepige på Nygård. Udslettes 1842 efter attest fra sognepræsten.
Køber 2-2-1826 (2a-216) ejendommen.
Aftale 7-12-1828 (5-258) om et stykke hede syd for kirken, som skal tilhøre Gåsdal.
Aftale 17-1-1847 (11-331) om Jacob Christensens vandingsgrøft over hans jord til Nr. Søndergård.
Gift i Brejning 1825 med Anne Pedersdatter født i Landerhuse 1790, død i ejendommen 1858.
                      Plejedatter:
                      1: Ane Kirstine Lauridsen: 1823 i Hee - 1913 i ejendommen. Gift 1849 med Chri-
                                                                    sten Mikkelsen, eftermand i ejendommen.

Christen Mikkelsen:
Født i Klink, Nr. Omme 1820, død i ejendommen 1877. Han er møllersvend på Brejninggaards vandmølle og fortsætter hermed en del år efter købet af Dumpen. Broder til Mathias Mikkelsen, Sdr. Søndergård og til Bodil Mikkelsdatter, Røjkum. Gravsten på egnsmuseet.
Køber 27-12-1849 læst 28-11-1855 (15-369) ejendommen.
Mageskifter 17-12-1872 læst 23-1 & 6-2-1873 (23-534 &555) V matr.22b med SV matr.5c & 12h
med Anders Pedersen, Nygård.
Gift i Brejning 1849 med Ane Kirstine Lauridsen født i Hee 1823, død i ejendommen 1913.
                      Børn:
                      1: Jens Andreas: 1849-1924, død i Ringkøbing.
                      2: Karen Marie: 1851-1939, gift 1875 med Laurids Nielsen, Vorgod.
                      3: Søren: 1854-1908, gift i Ringkøbing 1880, død i Ringkøbing.
                      4: Anne: 1857-1942, gift 1879 med Kristian Nielsen, SV matr.15b, død i Skjern.
                      5: Mikkel: 1861-1902, gift i Nr. Vium 1887, død i Ringkøbing.
                      6: Dødfødt datter: 1864.
                      7: Karen Søndergaard: 1867.

Ane Kirstine Lauridsen:
Arver 15-9-1880 (26-61) ejendommen, skifteattest.

Søren Christian Pedersen:
Køber 27-1-1882 (27-142) ejendommen, ejer samtidig SV matr.12a, se videre dér.

Mads Lauridsen Vesterby:
Mageskifter 25-10-1882 læst 24-1-1883 (27-553) med Kassentoft SV matr.7, se SV matr.12.

Mikkel Marius Christensen:
Født i Vorgod 1854, død i Skjern 1927. Husmand i Brejning ved vielsen.
Køber 13-1-1886 (29-591) ejendommen bestående af SV matr.13,5c,12h,16c V matr.22a.
Gift i Faster 1885 med Johanne Kathrine Jansen født i Fasterkær 1850, død i Skjern 1923.
                      Børn: (født i Dumpen):
                      1: Kristen: 1886.
                      2: Ane Janina Katrine Aaes: 1887-1950, død ugift i Skjern.
Familien flytter til Skjern Stationsby, hvor han er landpost.

Søren Andersen:
Født i Hanning 1855, død på Ringkøbing sygehus 1891, begravet i Brejning.
Køber 26-1-1889 (32-136) ejendommen.
Gift i Hanning 1879 med Birgitte Christiansen født i Herborg, Vorgod 1854, død i Rækker Mølle, Sædding 1934, begravet i Brejning. Gravsten bevaret på kirkegården.

Birgitte Christiansen:
Arver ejendommen 1891 læst 20-1-1892 (33-549).
Hun flytter føret til Hanning, men fra 1904 bor hun i Rækker Mølle, Sædding sogn.

Mads Pedersen:
Født i Midtgård, Videbæk 1846, død i SV matr.16c 1938. Gravsted på kirkegården.
Køber 20-1-1892 (33-549) ejendommen, i Fasterlund 1881-1886, derefter Rækker Mølle, Hanning.
Sælger 20-9-1903 (42-276) SV matr.13b til Jens Jensen Agerbo SV matr.6e m.fl.
Sælger 27-2-1907 (45-335) SV matr.5c til Iver Pedersen, Kildsig SV matr.2a.
Gift i Faster 1881 med Maren Christensen født i St. Snogdal 1851, død i SV matr.16c 1926.
                      Børn:
                      1: Christense: 1884-1965, gift 1908 med Claus A. Clausen, Sdr. Søndergård V
                                                matr.19+20, født i Fasterlund, Faster, død i Ringkøbing.
                      2: Kristine: 1885-1971, ugift, ejer af SV matr.16c. Kaldtes ”Stinne Dumpen”.
                      3: Petrea: 1891-1982, gift i Audebon, Iowa, USA 1921 med Anders Pedersen Sand,
                                        gårdejer i Poplar, Kimballton  Iowa 1910-1922, i Rindum 1922-1924 og
                                        igen på gården i Poplar fra 1924, se Randbæk matr.6c,30o og Sand-fami-
                                        liens slægtsbog, død i Elk Horn, begravet i Kimballton, Iowa.
Mads Pedersen beholder SV matr.16c, hvorpå han bygger hus, se videre dér.

Johannes Jensen Damgaard:
Født i Ulfborg 1847, død i Skolegade 18, Spjald 1941.
Køber 15-2-1908 (45-359) Dumpen med SV matr.13a,12h V matr.22a. Kom fra Troldhede, enkemand. Datteren Ane Madsine Jensen født i Nr. Omme 1884 holder hus for ham fra 1910.

Karl Jensen:
Køber 18-3-1912 (47-579) ejendommen. Forrige ejers søn.
Sælger 30-6-1913 (48-460) SV matr.13c til Anders Chr. Ejstrup, som sælger til Opsund matr.2c.
Sælger 30-6-1913 (48-460) SV matr.13d til Søren Billund Søndergaard, Opsund matr.4b.
Bygger Højgård, se under SV matr.12h, hvorefter ejendommen nedlægges.

Sydvestlige ejerlav matrikel 13e, Brejningvej 18:
Hans Nielsen:
Født i Nr. Omme Fjalde 1883, død i Nr. Omme 1936, begravet i Brejning. Gravsten.
Køber 17-11-1915 (49-557) SV matr.13e fra Karl Jensen, SV matr.13a. Han må benytte brønden, som ligger på SV matr.13a tæt ved SV matr.13e mod selv at vedligeholde brønden. Han var husmand i Brej-ning ved købet. Kom fra Nr. Omme Fjalde til Brejning før 1913. Bygger huset.
Gift i Nr. Omme 1906 med Mette Kathrine Husted født i V. Finderup 1878, død i Brejning Kirkeby 1918.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian: 1906 i Nr. Omme Fjalde.
                      2: Jens Husted: 1908 i do. - 1979 i Tiphede.
                      3: Inger Marie: 1910 i do., gift med Laurids Toft Jørgensen, Ørnhøj. 

Mourits Kristensen:
Født i Nr. Omme 1863, død i Brejning Kirkeby 1931.
Køber 10-4-1918 (51-791). Kom fra Nr. Omme Fjalde.
Gift med Sara Elisabeth Nielsen født Nr. Omme 1873, død i Spjald 1960. Søster til forrige ejer. 

Jens Chr. Jensen:
Køber 10-10-1952, ejer Store Snogdal.

Erling Gejl Christensen:
Køber 2-11-1953, pelsdyravler i Brejning.

Jens Graversen:
Køber 1-1-1954, se Gl. Præstegård, SV matr.6a.

Søren Nikolaj Pedersen:
Født i Ilderhede, Sdr. Felding 1928, død i Brejning Kirkeby 2016.
Køber 1-4-1957, bestyrer i Spjald Foderstofforening.
Gift i Ilderhede (ført i Troldhede) 1952 med Paula Bertelsen født i Nr. Bork 1930, død i Brejning Kirkeby 2008.
                      Børn:
                      1: Birgit: 1958.
                      2: Bjarne: o.1961.

Kate Brogaard:
Køber 1-8-2016.

Vagn Ove Knudsen:
Køber 24-2-2024, nedriver huset og lægger grunden sammen med Brejningvej 16.
Gårdejer på Attenagrevej, Ølstrup.

Sydvestlige ejerlav matrikel 13k, se under Ringkøbingvej 43. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 13l, Brejningvej 16:
Thomas Nielsen:
Født i Røjkum matr.15c 1857, død i huset 1932. Kom fra Bjørnkær, SV matr.10b, se videre dér.
Køber 20-10-1927 SV matr.13l fra Karl Jensen, Højgård, og bygger hus. Har ligeledes adkomst til brønden, som er nævnt under SV matr.13e.
Gift i Brejning 1891 med Ane Kirstine Jensen født i Randbæk 1853, se Opsund matr.1c, død i huset 1933.

Ane Kirstine Nielsen:
Arver 17-12-1932, forrige ejers enke.

Ane Mikkelsen:
Arver 8-9-1933, forriges datter, bosat i Lystbæk, Hee, gift med Anders Mikkelsen.

Jens Jørgensen:
Køber 14-9-1933.

Ane Kathrine Lauridsen:
Køber 1-7-1936. Se V matr.18a. Enke efter Mathias Søndergaard Lauridsen.

Niels Jensen:
Født i Vorgod 1887, død i huset 1975, begravet i Finderup.
Køber 1-11-1952, tidligere gårdejer i Finderup.
Gift med Georgine Kirstine Graversen født i Finderup 1893, død 1977 begravet i Finderup.

Jørn Tikjøb Christiansen:
Køber 1-3-1976.

Knud Erik Nielsen:
Køber 1-6-1978.

Kristian Kristiansen:
Køber 19-8-1983 efter tvangsauktion 2-3-1983.

Ilse Kjeldsen & Tom Felsen:
Køber 22-5-1995.

Michael Brunsgaard Andersen:
Født i SV matr.6v 1974, død i Spjald 1996, ulykke.
Køber 10-1-1996.

Aase & Niels Arne Andersen:
Arver 12-11-1996, forrige ejers forældre, bosat i Spjald. Se SV matr.6v.

Inge Marie Kruse & Tommy Bank Pedersen:
Køber 16-1-1997.

Brunhilde Annamarie Sørensen:
Køber 9-8-1999, se videre under Kassentoft SV matr.7.

Vagn Ove Knudsen:
Køber 24-2-2022, renoverer huset og lægger Brejningvej 18 under dette hus.
Gårdejer på Attenagrevej, Ølstrup.

Sydvestlige ejerlav matrikel 13r, Brejningvej 14:
Jens Jensen Kassentoft:
Køber 10-6-1932 SV matr.13r, en parcel, fra Johanne Sofie Jensen, Højgård, og bygger hus herpå.
Han kom fra Kassentoft, SV matr.7a, se videre dér.

Jeppe Jensen Kassentoft:
Køber 10-12-1943 huset, forrige ejers søn, handelsmand.

Medom Søndergaard Jacobsen:
Køber 15-3-1944 huset, bor i Spjald, se under Nørre Søndergård V matr.12.

Thomas Christian Andersen:
Køber 5-12-1944 huset, kom fra Overmark V matr.11b, se videre dér.

Anna Bjerg Andersen:
Arver 31-7-1959 huset, forriges enke.

Knud Christian Knudsen:
Køber 1961, kom fra SV matr.10e, se videre dér.

Jens Peder Hansen:
Køber 1976.

Tommy R. Rasmussen:
Køber 1-4-1984.

Henriette Koldby Nielsen (fra 8-2-1996 Eriksen) & Ejner Eriksen:
Køber 27-10-1988. Se SV matr.8e.

Peter Sejergaard-Sørensen:
Køber 8-9-2000, murermester.
Han flytter til Brejningvej 12, SV matr.8e, og medtager 628 kvadratmeter af grunden.

Pia Aas Brunsgaard & Dan Skytte Jensen:
Køber 6-12-2007, kom fra Spjald.

Vestlige Tudskær:
Sydvestlige ejerlav matrikel 14, nedlagt:
Ejendommen lå nordvest for Hovedskolen midtvejs til Gl. Præstegård, og da der blev lagt natur-gasledning gennem Brejning sogn, gik den lige igennem stenpikningen fra den nedlagte ejendom.
Om de første kendte beboere se under SV matr.1.

Henrik Feldbereder:
Hans enke uden navn nævnes på ejendommen i 1671-71 med en datter og en tjenestedreng.

Karen Christensdatter:
Nævnt på ejendommen som enke i Ildsteds- og kvægskattemandtallet 1677, hvor hun svarer skat af 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko. Måske er hun enke efter Henrik Feldbereder.

Niels Jepsen Fynboe:
I en matrikelekstrakt for Lundenæs amt 1681-83 siges det, at hans ejendom i Tudskær ligger nordligst af de to ejendomme i forhold til Gåsdal. I sædegårdsmatriklen 27-2-1683 er hans Hk 1-2-2-2. I 1683 svarer han skat af 2 køer. Han er også fæster af Kirkehuset. I 1684 svarer han skat af 1 plag og 1 ko.
Ved opmålingen 25-9-1683 til matriklen 1688 siges det, at hans dyrkede jord består af 16 agre beliggende øst-vest og nord-syd nord for jorden til Tudskær SV matr.1. Den var middel rugjord bestående af grå sand og stengrund, som blev tilsået i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hvilede i tre år. Han havde ringe fædrift og tørveskær på heden og holdt også hyrde til sine dyr. Resultatet af opmålingen var, at ¼ del af jorden blev betegnet som middel, ¾ del som skarp. Der kunne årligt bjerges 2 ¾ læs middelhø, og der var middelgræsning til 3 høveder. Hk blev nedsat fra 1-2-2-2 til 0-7-0-1 ¼, men blev sluttelig forhøjet til 0-7-2-0.

Jens Thomsen:
Født i Lille Kildsig o.1655, død før 1739 i Brejning.
Han er antagelig fæster i St. Rudmose 1682 og indsidder der 1690 og 1691, se SV matr.18, og er første gang nævnt her på ejendommen i 1692. I Bølling herreds tingbog 27-9-1729 søger han tingsvidne p.g.af sygdom og fattigdom og fortæller her, at han er 74 år og har haft et lille sted under Brejninggaard i 30 år, men har måttet kvittere stedet p.g. af armod og søge ophold blandt andre. Han er endnu på gården i 1726, men væk i 1731. Han søgte hjælp på tinget igen 14-8-1731.
I årene 1697 til 1699 svarede han skat af tjenestekarlen Peder og tjenestepigen Kirsten. I 1699 kaldes han feldbereder (skinder) og gadehusmand og er gift.
Han var feldbereder, og i mandtallet til landmilitsens mundering i 1704 er han enkemand.
I 1708 siges det, at han udover sin ejendom også har en eng i hovedgårdsmarken og betaler afgift af kirkehuset, hvor Henrik Engelbrecht bor. I 1711, 1712 og 1713 betalte han hvert år kopskat af en tjenestepige. I 1718 og 1726 betaler han leje af en halv eng til Brejninggaard.
I ekstraskattemandtallet 15-9-1717 skulle han betale 3 rdl i kopskat for sig selv, hustru og 3 børn, men p.g. af fattigdom blev skatten nedsat til 1 rdl 48 skil, mens han af feldberederhåndværket be-talte 1 rdl 32 skil.
1708: Hk: 0-7-2-0, landgilde: 1 harboe pund smør, af en eng under hovedgården: 1 harboe pund smør.

Christen Christensen:
Nævnt som fæster på ejendommen i 1731.

Niels Jensen:
Antagelig født i Tudskær o.1701 som søn af Jens Thomsen, død samme sted 1794, 93 år 3 mdr. 4 dage gammel, hvilket viser, at præsten har haft mulighed for at finde dåben i den gamle kirkebog.
Han var feldbereder og nævnes første gang på ejendommen i 1739, hvor han blev ansat til 10 skil. i årlige skolepenge.
Gift med Karen Madsdatter fra Øster Pilgård, død før 1787. Han er enkemand i 1787.
                      Børn:
                      1: Mariane: o.1734-1810, 76 år 1 md. 1 uge, gift med eftermanden.
                      2: Maren: 1746, tvilling.
                      3: Johanne: 1746-1749, tvilling.

Christen Christensen:
Født i Mose SV matr.11 o.1733, død på ejendommen 1816.
Han var murermester og betegnes i folketælling 1787 som ”en god murermester”.
Første gang nævnt som fæster på ejendommen i 1761.
Gift med Mariane Nielsdatter antagelig født på ejendommen o.1734, død samme sted 1810 med en så nøjagtig aldersangivelse, at sognepræsten må have fundet tilbage dertil i sognets gamle kirkebog.
                      Børn:
                      1: Christen: 1763-1763.
                      2: Maren: 1767-1824, gift 1786 med Christen Sigvartsen, Nr. Omme, død dér.
                      3: Karen: 1768-1833, gift 1793 med Jacob Eriksen Vind, SV matr.8.
                      4: Christen: 1769-1842, eftermand.
                      5: Niels: 1772-o.1813, gift i Asserballe, Als 1801, død dér o.1813, enken gift igen i
                                     december 1813. Bosat i Snurom, indsidder.
                      6: Mikkel: 1774-1857, gift 1820, se Opsund matr.5, Torhuse matr.1b, SV m.22.
                      7: Karen Johanne: 1777-før 1782.
                      8: Karen Johanne: 1782.

Christen Christensen:
Født i ejendommen 1769, død samme sted 1842, murermester.
Bor i folketælling 1801 med sin kone og barn sammen med forældrene og må herefter have fæstet ejendommen af ejeren, Sophie Amalie Busch, som boede på Brejninggaard, og som ifølge testamentet efter fru von Albertin i 1812 havde fået foræret Vester Tudskær 7-10-1805, fordi hun havde tjent som husjomfru på Brejninggaard i 16 år og ikke havde familie. Fæsteren var Christen Christensen, men om det var far eller søn, siges ikke. Hk var med alle tilliggender steget til 1-0-2-0.
Køber 5-1-1813 læst 21-2-1815 ejendommen af Sophie Amalie Busch.
Gift i Brejning 1797 med Maren Jensdatter født i Odderbæk V matr.14 1770, død i ejendommen 1837.
                      Børn:
                      1: Christen: 1797-før 1801.
                      2: Jens: 1799-1859, gift 1824, ejer af Margrethelund SV matr.11b.
                      3: Thomas: 1801-1842, gift 1831, ejer af Kirkehuset SV matr.16.
                      4: Jacob: 1803-1864, fæster af SV matr.4c.
                      5: Christiane Johanne: 1806-1879, gift 1840 med Christen Pedersen Søndergaard,
                                                              fæster af V matr.3c. Hun død i Vorgod.
                      6: Hans Peder: 1808-1853, gift 1836, murermester i Brejning 1840-1850, se under
                                                 Mosdal Hede.
                      7: Mariane: 1811-1855, gift 1833 med Jens Thomsen, Husted V matr.7. Død i Hee.

Peder Lauridsen (Larsen) Røjkum:
Født i Bjørnkær SV matr.10 1774, død på ejendommen 1855. Feldbereder, daglejer.
Køber 14-9-1822 (2a-76) ejendommen på tvangsauktion, men Christen Christensen og familie fortsætter med at bo i husene.
Sælger 12-5-1830 (2a-413) ejendommen til Peder Christensen, Gl. Præstegård SV matr.6, som lægger jorden under Gl. Præstegård og bortfæster husene, som ligger på V. Tudskær, til beboerne.
Gift i Brejning 1822 med Ane Jakobsdatter født på Holmsland o.1773, død i ejendommen 1848.

Ifølge folketælling 1834 er der i perioder fire fæstehuse på stedet, som nu kaldes Tudskjærhuse, hvor Christen Christensen og familie bor i det ene, Peder Lauridsen i det andet, degn Harders børn Catrine, Rasmine, Cecilie og Andreas i det tredje og feldbereder Christian Engel i det sidste.
I 1840 er der stadig fire huse, men i stedet for degn Harders børn bor nu Christen Christensens søn, Jacob Christensen, med familie i dette hus.
Mellem 1845 og 1855 er der kun to fæstehuse, hvor Peder Lauridsen og Christian Engel bor, og før 1860 er husene væk.

Christian Engel: sognets sidste feldbereder.
Født i Viborg Domsogn 1781, tvilling, faderen er korporal i Viborg. Død i Brejning fattighus 1861.
I lære som feldbereder i 1801 hos feldbereder P. Hanberg, Viborg. Feldbereder ved Brejninggaard fra 1819, hvor han indgik en 10-årig kontrakt med godsejeren på Brejninggaard om leje af stampemøllen..
Gift 1. i Brejning 1819 med Karen Nielsdatter født i Kassentoft SV matr.7 1776, død på Holstebro sygehus 1840, begravet i Brejning.
                      Hendes børn:
                      1: Lene Marie Lauridsdatter: 1810-1810.
                      2: Niels Christian Lauridsen: 1811-1876, snedker i Vesterbæk Hus, se dér.
Faderen er begge gange omrejsende Laurids Hansen, Daugbjerg.
Gift 2. i Brejning 1842 med enken Else Nielsdatter født i Vedersø o.1787, død i fattighuset 1871.

Sydvestlige ejerlav matrikel 14c, se under SV ejerlav matr. 15b. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 14d, Ringkøbingvej 43:
Matrikelnumre 1950: SV matr.13k,14d,16k.
Laust Barslund Lauridsen:
Født i Timring 1893, død i Spjald 1979, landmand i Haderup ved vielsen.
Køber 21-9-1923 (14-mgl.) af svigerfaderen Andreas Peder Jensen, SV matr.2f og bebygger.
Køber 13-2-1925 (16-180) SV matr.13k,16k fra Karl Jensen, Højgård.
Gift i Brejning 1922 med Margrethe Kirstine Jensen født i SV matr.2f 1889, død i Spjald 1977.
                      Børn:
                      1: Anna Petrea: 1923-2012, gift i Videbæk 1949 med Gunnar Pedersen, eftermand.
                      2: Andreas Peder: 1924.
                      3: Abelone: 1925-2010, gift 1949 Alfred Poulsen (1911-2001), Hanning.
                      4: Oline: 1930-1994, gift med Knud Byskov Christensen, Ringkøbing.

Gunnar Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1924, død i Ådum 1994.
Køber 1-9-1949, kom fra Nørhede, Højmark.
Gift i Videbæk 1949 med Anna Petrea Lauridsen født på gården 1923, død i Ådum 2012.

Laust Barslund Lauridsen:
Køber gården tilbage 20-10-1949.

Leo Mortensen:
Køber 7-11-1960.
Køber 28-11-1974 jord fra Jens Martin Mortensen, Brejninggaardsvej 24.
Køber 18-3-1976 jord fra S. L. Jensen.
Sælger 24-4-1992 SV matr.14d til Kirsten Bækdal Jensen, Ringkøbingvej 47.
Familien flytter til Spjald.

Claus Hjøllund Clausen:
Køber 9-6-1995 bygningerne med lidt jord, nu matrikuleret under SV matr.14o.
Forrige ejers svigersøn, gift med Elsebeth Mortensen.

Sydvestlige ejerlav matrikel 14e, se under SV ejerlav matr.5d. 

Gåsdal, Gårdsdal, Gårsdal:
Sydvestlige ejerlav matrikel 15, Brejningvej 40:
Matrikelnumre 1950: SV matr.1b,d,g,4f,6h,11f,13i,14g,15a,16h,34f,
R matr.24c, Brgd. matr.1dh,dq,dr,fr.
Jep Skammelsen:
Nævnes på gården i 1619 som beboer før den tid i forbindelse med hekseprocessen mod Maren Kristenskone i Kildsig.

Laurids Gaasdal:
I mandtal til pendingeskatten til Sct. Martinsdag 1620 er smeden Laurids Gaasdal den eneste ”embedsmand” (håndværker) i Brejning sogn, der både drev håndværk og avl, hvorfor han betalte 1 daler herfor og 1 ort for hans tjenestedreng, som fik halv løn. 

11-2-1646 kaldes ejendommen 1 bolig.

Jens Nielsen:
Først nævnt på gården i 1-10-1661. Han er feldbereder. I 1664 kaldes gården for ”et gadehus”.
17-1-1672 bliver han stævnet af Ingeborg sal. Dr. Legards enke i Ringkøbing for en gæld til ham på 10 slet daler, som gik tilbage til 28-10-1665. Han blev dømt til at betale inden 15 dage (LAV B80-3 s.52 (Ringkøbing byfoged, tingbog).
I 1677 svarer han skat af 1 ildsted og 1 ko. I 1678 opgives hans besætning sammen med fæsteren i Kassentoft og Ø. Pilgård. Han svarer skat af sin hustru. I 1681 svarer han skat af 1 tjenestepige.
27-2-1683 opgives hans gårds Hk til 0-5-1-1, og hans besætning dette år bestod af en gammel ko, som var en lejeko, altså en ko, som han lejede af en anden fæster eller muligvis af Brejning kirke.
I 1686 siges det i ekstraskattemandtallet, at Gåsdal hører til blandt sognets ”forladte og mesten ned-faldne steder”.

Kirsten Pedersdatter:
Hun er antagelig enke efter Jens Nielsen, selv om det ikke udtrykkeligt nævnes.
I Præstemandtallet for januar 1699 bor enken Kirsten i Gåsdal med en datter, Kirsten, og en tjenestepige, Kirsten, ligeledes i juli 1699. I mandtallet 23-11 samme år kaldes hun ”forarmed”.
Hun er endnu fæster på gården i 1708 med Hk 0-5-0-0.
1708: Hk: 0-5-0-0, landgilde: ½ harboe pund smør.

Mogens Bertelsen:
Han er muligvis født i Opsund matr.1, men det kan ikke bevises, med fadderne til sønnen Jens` børn tyder derpå, død efter 1755 i Opsund matr.3.
Nævnt son fæster af Gåsdal i 1718 og 1726, dette år står der i jordebogen ”Mogens Bertelsen nu Søren Nielsen”, så han må derfor være flyttet i løbet af året til Lille Opsund, Opsund matr.3, se videre dér om hans familie.

Søren Nielsen:
Fæster gården i 1726, nævnt på gården i 1731.

Christen Christensen:
Christen Christensen Gåsdal indstævnes 20-8-1737 for Bølling herredsting for manglende drift af sin gård, Gåsdal, men sigtelsen bliver frafaldet.

Søren Poulsen:
Kom fra Randbæk matr.6 mellem 1741 og 1746, se videre dér.
Han får et dødfødt barn begravet fra Gåsdal i 1746.

Christen Sørensen:
Antagelig søn af forgængeren i hans første ægteskab og født i Randbæk matr.6. Som fadder nævnes Søren Gåsdals søn, Christen, i 1746,1748 og 1751.
Først nævnt som fæster på gården 1755, bortrejst før 1761.
                      Børn:
                      1: Sidsel: 1756.
                      2: Else: 1757.
                      3: Søren: 1759-1760.

Iver Christensen:
Født mellem 1714 og 1717 i ukendt sted, død i Landerhuse 1796, 83 år gl., 70 år i folketælling 1787.
Fæster i Fyrstenborg, Sædding til 1759. Første gang nævnt som fæster i Gåsdal i skolematriklen
6-10-1759. Fadder i Nr. Omme til svogeren Jens Poulsens datter 1764.
Gift 1. i Faster 1751 med Maren Poulsdatter født i Handrup, Faster 1732, død efter 1766 antagelig i Vesterbæk, ikke ført i kirkebogen.
                      Børn:
                      1: Christen: 1751-1752, født og død i Sædding.
                      2: Maren: 1753, født i Sædding.
                      3: Christen: 1759 i Sædding - 1840 i Sdr. Lem, se SV matr.21, Landerhuse.
                      4: Anna: 1763 i Gåsdal - antagelig død i Vesterbæk 1766, anført uden navn og alder.
Gift 2. med Ane Larsdatter født o.1721, død ”På Heden” = Landerhuse 1784.
Familien flytter til Vesterbæk matr.9 1766, se videre dér.

Jens Nielsen:
Født i Ravnsbjerg o.1725, død i Gåsdal 1784.
Først nævnt på gården i jordebogen 1771, idet jordebogen 1767 stadig nævner Iver Fyrstenborg, selv om han fik fæstebrev på Vesterbæk matr.9 i 1766. I skiftet efter Ib Mikkelsens hustru i Kirkehuset i 1768 siges det, at han bor i Gåsdal. Kom fra Ravnsbjerg 1, se videre dér.

Niels Andersen:
Født i Klarager, Sædding 1746, død i Gåsdal 1819. Kaldes ”en god smed” i folketælling 1787.
Han kom fra Klarager i Sædding til Gåsdal o.1784. Han var smed foruden fæster af gården.
Køber 3-7-1816 (2-469) Gåsdal, som han da havde i fæste, til selveje fra Brejninggaard.
I 1791 har han 5 tdr. rugland i marken delt i 13 tægter, hvor han årligt kan høste 3 tdr. rug, 2 tdr. byg og 4 tdr. havre samt bjerge 1 læs hø i et middel år. Besætningen bestod af 2 køer og 5 får med 2 lam.
Gift 1. i Nr. Omme 1781 med Johanne Dorthea Christensdatter født i Halkjær o.1755, død i Gåsdal 1805.
Gift 2. i Brejning 1805 med Else Marie Jensdatter født i Ravnsbjerg 1 o.1768, død i Gåsdal 1852.
Hun gift 2. i Brejning 1820 med eftermanden.

Gravers Christensen:
Født i Nørgård, Bølling 1783, død i Gåsdal 1862 som aftægtsmand.
Overtager gården 26-3-1820 ved giftermål med forrige ejers enke Else Marie Jensdatter.
Får ejendomsret 7-12-1828 (5-258) til en hedelod beliggende sydøst for Brejning kirke mod nord til landevejen til Varde, som ligger ind til Gåsdal moselod og hedelod samt Degneboligens og Nygårds hedelodder, og som herefter skal tilhøre Gåsdal. Beboerne i Kirkebyen skal dog kunne hente fyldningsjord og gulvsand i den nederste og vestligste ende dels til eget brug dels til at fylde i vejmoradset øst for kirken.
Ved matrikuleringen i 1844 får han tillagt Randbæk matrikel 28 til Gåsdal.

Laurids Hansen:
Født i Sdr. Lem 1814, død på gården 1900.
Køber 18-2-1844 (10-139) gården mod ophold og aftægt til forrige ejer og hustru.
Gift 1. i Brejning 1844 med Ane Marie Jensdatter født i Vanting 1815, død på gården 1857.
                      Børn:
                      1: Else Marie Graversine: 1844-1867.
                      2: Johanne Kirstine Karenline: 1846-1913, gift 1873 med Peder Nielsen R matr.1d.
                      3: Jens: 1849.
                      4: Hans: 1854-1942, gift 1881 & 1900, død i Videbæk, ejer af Randeris matr.1b.
Gift 2. i Brejning 1857 med Else Marie Andersdatter født i Tim 1822, død i Gåsdal 1889.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1858-1859, tvilling.
                      2: Dødfødt datter: 1858, tvilling.
                      3: Anders Peder: 1861-1925, eftermand på gården.

Anders Peder Lauridsen:
Født på gården 1861, død i aftægtshuset 1925. Han var en dygtig og agtet hjælpelærer i Hovedskolen i mange år. Havde fået ødelagt højre hånd ved en ulykke med et gevær og havde derfor en jernklo.
Køber 28-1-1891 (33-188). Skal give forældrene aftægt. Kom fra Randeris matr.1b o.1884 og bestyrer gården for forældrene. Var med til at starte Spjald Brugsforening i 1912.
Sælger 7-10-1891 (33-463) SV matr.15b til Christian Nielsen.
Sælger 10-10-1900 (40-189) SV matr.15d til Niels Peder Jensen.
Sælger 1-11-1900 (40-407) SV matr.15c til Christian Nielsen, SV matr.15b.
Køber 12-12-1906 (44-351) SV matr.1b fra Hovedskolen og 1g fra Randbæk.
Sælger 15-11-1913 (49-2) R matr.1g til R matr.7b, Solsøgård.
Sælger 23-1-1914 (49-51) R matr.28 til SV matr.5d.
Køber 14-7-1914 (49-329) SV matr.34f fra Jens Sivert Nielsen, Nygård.
Gift 1882 med Aleksandrea Frandsen født i Fiskbæk, Nr. Vium 1858, død i Gåsdal 1937.
                      Børn:
                      1: Else Marie Katrine: 1883 i Torhuse.
                      2: Laurids: 1886-1964, født i Gåsdal, eftermand på gården.
                      3: Frants Kristian Peter Aleksander: 1888-1888.
                      4: Frants Kristian Peter Aleksander: 1890-1922, død i Stadil, begravet i Brejning.
                                                                                     Se Hovedgaden 76, Brgd.matr.1bs.
                      5: Abelone: 1893, gift 1914 med Peder Christian Christiansen, møllebygger, Ho- 
                                           vedgaden 51, Spjald, V matr.19o.
                      6: Kamilla: 1895-1972, gift 1917 med Niels Kristian Nielsen, V matr.10c+11f.
                      7: Fanuel Lindholdt: 1898-1977, handelsmand, SV matr.15e.

Laurids Lauridsen:
Født på gården 1886, død i Spjald 1964. Sognerådsformand 1921-1925 & 1943-1946.
Køber 12-7-1916 (50-402), kom fra Hammelsvang, Ølstrup, se også Ravnsbjerg NV matr.1a og Randbæk matr.4b.
Køber 13-8-1917 (51-250) Brgd. matr.1dr fra N. J. Madsen.
Køber 8-4-1927 SV matr.16h fra Karl Jensen, Højgård.
Køber 3-1-1929 Brgd. matr.1hu fra Laurids Chr. Knudsen.
Sælger 13-6-1930 SV matr.15h til Martin Nielsen Pedersen, Opsund matr.2b.
Køber 4-11-1930 R matr.24c fra Jens Graversen, Gl. Præstegård.
Køber 2-7-1938 SV matr.32b fra proprietær Lorenz H. Petersen, Sdr. Lyngvig.
Sælger samme parcel 1-10-1940 til Fanuel Lauridsen og tilbagekøber den 24-4-1944 fra Niels Ejner Kristiansen.
Gift i Ølstrup 1909 med Marie Kristine Hammelsvang født i Hammelsvang, Ølstrup 1886, død i Spjald 1977.
                      Børn:
                      1: Aleksandrea: 1910-1999, gift 1929 med Peder Christian Bank Olesen, Brejning.
                      2: Anna Marie: 1911-1995, født i Ølstrup, gift med brugsuddeler Hans Gravlund
                                                Lillelund, Spjald.
                      3: Anders Peder: 1913-1984, født i Ølstrup, eftermand på gården.
                      4: Dødfødt søn: 1916, født i Gåsdal.
                      5: Erik Hammelsvang: 1917-1997, gift i Rubjerg 1946, bosat i Borris og Vorgod.
                      6: Julie: 1924-2013, gift 1958 med Carl Nicolai Olav Lichtenberg, Charlottenlund.

Anders Peder Lauridsen:
Født i Hammelsvang, Ølstrup 1913, død i Gåsdal 1984.
Køber 11-1-1960, forriges søn.
Sælger 29-12-1971 SV matr.1d til Kurt Krarup Smith, SV matr.1e.
Sælger 3-1-1972 Brgd. matr,1dq og R matr.24c til Aleksandrea Bank Olesen, Brgd.matr.1h m.fl.
Sælger 31-10-1972 resten = SV matr.15p til Aksel Pedersen, Gl. Præstegård.
Gift med Eva Margrethe Henriksen født 1914, død i Spjald 1995.
                      Børn:
                      1: Asger: 1950, født i Esbjerg.
                      2: Ellen Birgitte: 1954, født i København.               

Kristian Lundager Mortensen:
Køber 9-2-1984 af forrige ejers enke.

Annette Bredkjær Jensen:
Køber 22-9-1997.

Charlotte Lading & Leif Nørgaard Lading:
Køber 27-2-2002. Charlotte Lading er lærer ved Spjald skole.

Sydvestlige ejerlav matrikel 15b, Brejningvej 11:
Matrikelnumre 1950: SV matr.6f,8i,14c,15b,c,34b,g.
Kristian (Christian) Nielsen (Husted):
Født på Brejninggaards Mark 1854, død i Skjern 1935.
Køber 7-10-1891 (33-463) SV matr.15b. Bygger ejendommen. Kom fra Bækhus SV matr.9b.
Køber 15-9-1894 (36-47) SV matr.6f og 14c fra Gl. Præstegård.
Køber 1-11-1900 (40-407) SV matr.15c.
Køber 21-9-1904 (43-321) SV matr.34b fra Nygård.
Køber 29-10-1919 (11-236) SV matr.34g fra Mads Chr. Olesen, Mathias Pedersen & Anders P.
Lauridsen.
Gift i Brejning 1879 med Anne Kristensen født i Dumpen 1857, død i Skjern 1942.
                      Børn:
                      1: Kristine: 1880, født i Dumpen.
                      2: Niels Peder: 1884, født i Bækhus SV matr.9b.
                      3: Mads Kristian: 1887, tvilling, født i Bækhus.
                      4: Nikolaj: 1887, tvilling.
                      5: Nielsine: 1890, faderen er indsidder i Brejninggaardhus.
                      6: Jane Marie: 1893, født i Gaasdal.
                      7: Nikoline Amalie: 1896.
                      8: Anine: 1897-1899.
                      9: Ulrik: 1899-1926, død hjemme, dårligt hjerte, døde ved Gl. Præstegårds brand, da
                                     han løb over marken for at hjælpe med slukningen.
                      10: Anine: 1900.

Niels Kristian Nielsen Stadsbjerg:
Født i Holstebro 1896, død i Øster Rindum 1965.
Køber 3-4-1928, kom fra Ølstrup.
Sælger 7-11-1934 SV matr.34g til Ane Lauridsen, Røjkum.
Gift i Brejning 1928 med Maren Nielsen født i Futtruphus, Nr. Lem 1897, død i Ringkøbing 1966.
                      Barn:
                      1: Egon Nielsen: 1935-1959, død og begravet i Rindum. 

Thomas Thomsen:
Født i Blæsbjerghus V matr.6d 1928, død i Spjald 2008.
Køber 13-4-1956.
Sælger 1-7-1967 SV matr.36b, ubebygget parcel, til Anders Peder Lauridsen, Gaasdal. Omkostningerne udredes af Spjald Flyveplads A.m.b.a., idet handelen er afsluttet, for at flyvepladsen kan få et tilstrækkeligt velegnet areal til landingsbane.
Sælger 12-10-1968 SV matr.15n og 34q til Spjald Flyveplads.
Gift i Rindum 1956 med Maren Iversen født i Rindum 1933, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Niels Peder: 1957.
                      2: Henry: 1960, eftermand.
                      3: Kjeld: 1973-2003, begravet i Brejning.

Henry Thomsen:
Født på ejendommen 1960.
Køber 22-3-1993, forriges søn. Flytter til Rindum.

Peder Helsager:
Født i St. Rudmose 1972.
Køber 16-9-2003.

Sydvestlige ejerlav matrikel 15d, Brejningvej 13:
Niels Peder Jensen:
Født i Sandbæk matr.1f 1855, død i SV matr.19b 1904, murermester.
Køber 10-10-1900 (40-189) SV matr.15d fra Gåsdal SV matr.15a. Indsidder i Opsund 1892.
Gift 1. i Vorgod 1883 med Vibekke Kristiane Jensen (1849-1892), død i Opsund, begr. i Vorgod.
Gift 2. i Brejning 1897 med Maren Kirstine Jensen født i Lintrup 1875.
                      Hendes søn:
                      1: Anton Marius Jensen: 1895 i Hanning.
                      Fælles børn:
                      1: Vibekke (Vibeke) Kristiane: 1898-1961, gift 1921 med Peder Christoffer Pe-
                                                                          dersen født i Sværborg, Præstø 1894.
                      2: Frederik: 1899-før 1904.
                      3: Frederikke Johanne: 1900.
                      4: Niels Peder: 1905 i Spjald 5 mdr. efter faderens død.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Mageskifter 15-7-1903 (42-185) med V matr.19b. Se SV matr.4b om familien.

Margrethe Jensen:
Født i Røjkum V matr.18 1843, død i Ringkøbing 1919. Se SV matr.3.
Køber 6-1-1906 (44-110), enke efter Hans Christian Christensen (1841-1902), Skovhuset.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Overtager igen 15-11-1909 (46-537) huset.

Jens Peder Clausen:
Født i Borris 1839, død i huset 1926.
Køber 6-4-1910 (46-686). Kom fra Hanning.
Gift i Borris 1872 med Mette Olesen født i Dalager, Borris 1845, død i Skjern 1936, begravet i Brejning. Deres børn er født i Rindum, hvor han er husmand. Flytter derefter til Hanning.
                      Børn: (ifølge skiftet efter Jens Peder Clausen):
                      1: Claudine Mathilde: 1873-1956, i Brejning i 1931, ugift. Død i Skjern.
                      2: Ole Christian: 1875-1955, gårdejer i Hanning, i Dejbjerg i 1931. Død i Skjern.
                      3: Claus Andreas: 1881-1973, husmand i Rindum, se V matr.19+20. 

Mette Clausen:
Arver 1926, læst 17-9-1931, forriges enke.

Laust Lauridsen:
Født i Skærbæk, Nr. Vium 1890, død i Skjern 1964.
Køber 17-9-1931 af forrige ejers enke. Kom fra Nr. Vium. Husmand V matr.5k i 1919, se dér.
Gift i Brejning 1919 med Mette Kristensen født i Timring 1893, død i Skjern efter 1964.
                      Barn: (født her på stedet):
                      1: Kaj Aage: 1933, gift i Skjern 1955.
Familien flytter til Skjern.

Lærer A. Graversen:
Fogedudlægsskøde 14-3-1934 efter tvangsauktion 20-6-1933, lærer i Fiskbæk, Nr. Vium.

Mathilde Jørgensen født Jensen:
Født i Staby 1882, død i huset 1957.
Køber 26-8-1937 som selveje ifølge lyst ægtepagt af samme dato.
Sælger 26-3-1942 SV matr.15m til svigersønnen Jens Kristian Nielsen.
Gift i Sdr. Lem 1902 med Kristian Jørgensen født i Dejbjerg 1880, død i Spjald 1964.
                      Børn: (ifølge boopgørelsen efter Mathilde Jørgensen):
                      1: Mads: vejmand, Strellev, Gårde.
                      2: Poul: gdr., Gundesbøl, Tarm.
                      3: Jens: arbejdsmand, Peder Skrams gade, København K.
                      4: Else Katrine: gift Hansen, Tistrup.
                      5: Katrine: gift Nielsen, SV matr.15m.
                      6: Viggo: murermester, Sdr. Lem.
                      7: Oskar: murermester, Ålbæk, Bramming.
                      8: Ernst: savskærer, Nymølle, Sdr. Lem.
                      9: Harry: murer, Sevelvej, Vinderup.
                      10: Mary: plejehjemmet Søndermarken, Viborg.

Kristian Jørgensen:
Overtager særboet efter sin hustru 12-3-1957. Død på Spjald Alderdomshjem.

Bertel Christensen:
Født i Råsted, Ulfborg 1905, død i huset 1977.
Køber 1-5-1965 huset af forriges arvinger efter at have siddet til leje i huset i flere år.
Borgerligt viet i Råsted 1930 med Astrid Margrethe Jensen født i Ringkøbing 1909, død i huset 1992.

Karl Aage Christensen:
Født i Brejning Kirkeby 1948, forriges søn, murer.
Køber 7-3-1979.

Sydvestlige ejerlav matrikel 15e, Brejningvej 36:
Anders Peder Lauridsen:
Udskiller SV matr.15e fra Gaasdal SV matr.15a i 1916 og bygger aftægtshus.

Fanuel Lindholdt Lauridsen:
Født i Gåsdal 1898, død i Spjald 1977, kreaturhandler.
Køber o.1927, forrige ejers søn.
Gift i Brejning 1926 med Kristine Marie Madsen født i Ejstrup, Skanderborg 1896, død i huset 1975.
                      Børn:
                      1: Frands Lindholdt: 1928-2005, kreaturhandler, bosat i Spjald, Hovedgaden 111.
                      2: Vagn Lindholdt: 1930-2007, bosat i Herning.

Kristian Brogaard:
Køber 1-1-1978. Søn af efterfølgeren.

Hilda Aurora Henriksen & Villy Brogaard Olesen:
Køber 29-6-1982 på auktion. Han er entreprenør. Flytter til Spjald.

Henning Hauerballe Hjort:
Køber 31-7-1990.

Lillian Zadok Bech & Egil Børge Bech:
Køber 16-8-2000.

Eva Lykke Petersen Bornemann & Henrik Thorstein Bornemann:
Køber 23-10-2001.

JUUL BOLIG ApS:
Køber 7-5-2021 efter tvangsauktion.

Peter Hjernøe-Pedersen:
Køber 4-10-2022.

Sydvestlige ejerlav matrikel 15m, Gl. Landevej 22:
Jens Kristian Nielsen:
Født i Kongensbjerghus V matr.8a 1907, død i huset 1961. Vejmand.
Køber 26-3-1942 SV matr.15m fra SV matr.15d og bygger hus.
Gift i Brejning 1933 med Katrine Jørgensen født i Velling 1912, død i Spjald 2000.
                      Børn:
                      1: Kaj Robert: 1933 i Gamle Missionshus.
                      1: Verner: 1937 i Brejning Kirkeby.
                      2: Lydia Elvira: 1943 i Gåsdal.
                      3: Åse Birgit: 1951.                     

Katrine Nielsen:
Arver 6-6-1961 tinglyst 14-1-1966, forriges enke.

Kristine Nørgaard & Jørgen Ranneries:
Køber 20-10-1975. 

Jørgen Ranneries:
Skifteretsattest 11-9-2013 efter Kristine Ranneries (1945-1996).
Jørgen Ranneries, smed, født 1947, flytter til Holstebro.

Kamma Thomsen:
Køber 24-9-2013.

Spjald Flyveplads A/S:
Sydvestlige ejerlav matrikel 15n, Flyvepladsvej 1:
Spjald Flyveplads:
Andelsselskabet har begrænset ansvar for aktionærerne.
Køber 8-9-1967 SV matr.15n fra Anders Peder Lauridsen, Gåsdal SV matr.15a.
Køber 8-9-1967 SV matr.34g fra Thomas Thomsen, SV matr.15b.
Køber 19-2-1969 SV matr.15o fra Anders Peder Lauridsen, Gåsdal.
Køber 16-10-1972 SV matr.34r fra Laurids Pedersen, Flyvepladsvej 2.
Køber 27-11-1972 SV matr.34s fra Anders Peder Lauridsen, Gåsdal.
Se videre under SV matr.15b om flyvepladsens landingsbane.

Kirkehuset:
Sydvestlige ejerlav matrikel 16, Kildsigvej 14, nedlagt:
Matrikelnumre 1950: SV matr.6c,16a, Randbæk matr.6i.

Kirkehuset hørte indtil 1816 under Brejning kirke, men ofte var det en af fæsterne under Brejninggaard i Kirkebyen, der dyrkede jorden til huset, som blev brugt som bolig for enker og andre, der ikke selv havde en ejendom eller var frasat samme. Undertiden kaldes huset fejlagtigt for Dom-pen. I de forskellige skattemandtal i 1600-årene er der nævnt forskellige personer i Kirkebyen, som antagelig har boet i Kirkehuset, men intet kan bevises, så de er ikke medtaget.

Peder Iffuersen:
Fæster af Dumpen SV matr.13. Giver 1-10-1661 1 pund smør i fæste af ”en væring ved Kirken”. 24-3-1663 giver han 2 pund smør af 2 værelser i huset.

Mette Pedersdatter:
Er måske bosat i huset i 1673 og betaler skat af 2 døtre. I 1678 sidder hun til huse i Søndergård.

Mette Poulsdatter:
Betaler skat i 1677 af 1 ildsted og 1 ko. Hun kom fra SV matr.3.

Niels Jepsen:
Fæster af Tudskær SV matr.14 og dyrker samtidig Kirkehusets jord af Hk 0-2-1-0 i 1688. Ved opmålingen i 1683 oplyses det, jorden tilhører Brejning kirke, og at der her årligt kan bjerges 1¼ læs hø, ligesom der var middel-græsning til 1½ høved.

Henrik Engelbrecht:
Bebor huset i 1707, mens jorden stadig dyrkes under Tudskær SV matr.14.
1708: Hk: 0-2-1-0, landgilde: 1 harboe pund smør, som betales af fæsteren i SV matr.14.

Christen Espensen & Jens Christensen:
Fæstere af Brejning præstegård, som bruger Kirkehusets jord i 1718 og 1726, mens Kirkehuset betegnes som øde, altså ubeboet.

Niels Jensen Romdal:
Født o.1672, måske i Romdal, Dejbjerg, død i huset 1749.
Han var murermester, så han har måske kunnet bygge huset op igen. Han nævnes i huset i 1731 og i 1739, hvor han i skolemandtallet har 2 drenge i sit brød. I håndværksmandtallet 1743 kaldes han gammel, fattig og vanfør og slap for skat.
Gift med Kirsten Axelsdatter født o.1679, død i huset 1748.
                      Børn:
                      1: Esther: gift i Brejning 1746 med skytten på Vennergård Anders Andersen.
                      2: Anders: eftermand i huset.

Anders Romdal:
Hans kone uden navn nævnes som fadder til Laurids Skrædders søn i Kirkebyen i 1748.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1750.
                      2: Maren: 1753, Anders Skytte i Sdr. Lem er fadder.
                      3: Niels: 1755.
                      4: Karen: 1758.

Søren Hansen Bjørnkær:
Første gang nævnt som fæster i huset i 1761. Han kom fra SV matr.8, da det blev degnebolig i 1759, se videre dér.
Det påhvilede ham 4 dages årligt murerarbejde på Brejninggaard.
Familien flytter til Vesterbæk Mark i 1768.

Ib Mikkelsen:
Kom fra Blæsbjerg V matr.6 omkring 1768, se videre dér. Død 1796.
Det påhvilede ligeledes ham 4 dages murerarbejde på Brejninggaard på egen kost årligt. Da hans første kone døde i Kirkehuset i 1768, sendte han brev fra Idum til godsejeren på Brejninggaard for at få skiftet udsat, da han ikke kunne rejse til Brejning nogle dage p.g.af murerarbejdet, dels fordi vejen fra Idum til Brejning var lang at gå, dels fordi han så ikke tjente noget. Skiftet blev udsat i 5 uger.
I 1791 dyrkede han 4 tdr. rugland delt i 9 tægter, hvorpå årligt kunne avles 3 tdr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. Havre samt bjerges 2 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 6 frår med 4 lam. I afgift til Brejninggaard betalte han 4 rdl 3 mark, en ret stor afgift i forhold til de fleste andre, der betalte 1 rdl, men det skyldes sikkert, at han havde en god indtægt som murer.
Gift 2. med Maren Andersdatter død i huset 1771 med et dødfødt barn.
Gift 3. med Maren Nielsdatter født o.1732, død i Kirkehuset 1806.

Niels Jensen Kamp:
Født i Sædding 1766, død i huset 1845.
Gift 1. i Brejning 1796 med forriges enke Maren Nielsdatter.
Gift 2. i Brejning 1806 med Maren Jacobsdatter født i Mosen NV matr.6 o.1774, død i huset 1825, ingen børn.
Gift 3. i Brejning 1826 med Maren Jensdatter født 1777, død i huset 1857.
Navnet Kamp bliver herefter ofte brugt om beboerne af stedet, og sluttelig tager Poul Madsen navnet til sig og tager det med til Kampstedet.

Jens Jensen (Kamp):
Født i Brejning o.1777, død i huset (hængte sig) 1831.
Fæster huset o.1825, i 1824 er han tjenestekarl i Nygård, men hans kone boede i Kirkehuset sammen med Niels Jensen Kamp og Maren Jensdatter, som må gå på aftægt hos de unge.
Gift i Brejning 1823 med Kirsten Pedersdatter født i Tudskær SV matr.1 1793, død i Kirkebyen 1875.
                      Børn:
                      1: Jens Peter: 1824-1898, gift i Velling 1863, død i Velling.
                      2: Johanne Marie: 1825-1895, død i Kirkebyen, ugift.
                      3: Jens: 1827-1888, gift 1849, død i SV matr.10b, se også Opsund matr.1c.
                      4: Mette Kirstine: 1829-1894, gift i Velling 1872, død i Velling.

Thomas Christensen Tudskjær:
Født i Tudskær SV matr.14 1801, død i huset 1842.
Køber 3-7-1832 (6-319 & 6-361) Kirkehuset.
I tingbogen står følgende:
”År 1831 den 5.-10. blev der holdt auktion over et Brejning kirke tilhørende sted i Kirkeby, Brejning sogn med bygninger og ejendomme til Hk. 0-2-1-0, ved hvilken auktion blev højstbydende sognefoged Anders Ravnsbjerg i kommission af Thomas Christensen Tudskjær af Brejning med 225 Rbd. 3 m, 9 3/5 skl”.
Sælgerne var Brejning kirkeejere, og det betinges, at Niels Jensen Kamp og hustruen er tillagt aftægt i ejendommen i deres livstid.
Gift i Brejning 1831 med Mette Kirstine Mortensdatter født i Sig V matr.21 1813, død i Mose SV matr.11 1889.
                      Børn:
                      1: Christen: 1832, gift i Ringkøbing 1867, avlsbruger.
                      2: Morten: 1834-1836.
                      3: Karen: 1836-1847.
                      4: Morten: 1839-1840.
                      5: Maren: 1841-efter 1909 i Esbjerg? gift 1868 med Christen Nielsen fra Vorgod.

Christen Jensen:
Født i Randbæk matr.7 1816, død i Mose 1890.
Overtager stedet 7-5-1843 (15-417) ved ægteskab med enken.
Gift i Brejning 1843 med kusinen Mette Kirstine Mortensdatter født i Sig 1813, død i Mose 1889. Se videre om familien under Mose.

Mads Poulsen:
Født i Opsund matr.2 1798, død i Kirkehuset 1873.
Mageskifter 11-12-1851 læst 2-8-1855 (15-417) med Mose SV matr.11.
Om ham og hans familie se videre under Mose SV matr.11.

Poul Madsen Kamp:
Født i Mose 1831, død i Ringkøbing 1900, begravet i Brejning.
Køber 26-12-1855 (15-563) stedet og skal give forældrene aftægt.
Han fik bevilling som detailhandler 10-3-1866, se under Kampstedet.
Køber 4-7-1870 (22-666) SV matr.12f.
Mageskifter 17-12-1872 (23-504) SV matr.16b til Anders Pedersen, Nygård, med parcel SV matr.5b.
Køber 28-1-1874 (24-37) SV matr.6c.
Køber 25-2-1874 (24-60) SV matr.2c.
Køber 20-2-1878 (24-441) Randbæk matr.6i.
Sælger 12-7-1882 (27-343) SV matr.16c til Jeppe Bjerg Andersen SV matr.12e.
Gift i Brejning 1856 med Jensine Lauridsdatter født i Mosdal 1831, død i Brejning Kirkeby 1899.
                      Børn:
                      1: Mads: 1856-1941, sagfører i Ringkøbing, medstifter af Landbobanken, død på
                                      Frederiksberg. R af D 1908.
                      2: Laurids: 1862-1941, eftermand i Kampstedet SV matr.5b.
                      3: Ane: 1864-1938, gift i Ringkøbing 1892 med Jens Hjersing Rostrup Kragh, Tåstrup, København.
                      4: Poul Kristian Madsen: 1873-1880.
Familien flytter før 1880 til det nybyggede Kampstedet, se SV matr.5b, hvorefter han lejer Kirkehuset ud, indtil han igen selv bebor det, da Peter Eriksen køber Kampstedet i 1885, indtil han sælger det i 1899.

Laurids Peder Jensen:
Født i Vejhus SV matr.3c 1872, død i Herning 1941, begravet i Brejning.
Køber 5-8-1899 (39-108) stedet, hvor han bor sammen med sin mor. Se SV matr.3d.
Flytter til V matr.27c, se videre dér.

Peder Martin Larsen:
Født i Uhre, Ikast 1851, død i Brejning Kirkeby 1921.
Køber 17-6-1905 (43-523) huset som aftægtsbolig. Kom fra Gl. Præstegård SV matr.6, se dér.
Sælger 31-1-1906 (44-138) SV matr.2c, se under SV matr.2b.

Mikkel Lauridsen:
Køber 7-12-1921 (12-mgl.) huset af forgængerens arvinger. Se under Skovhuset v. Brejninggaard.

Laurids Kristensen:
Født i No 1854, død i huset 1931.
Køber 29-4-1922 (13-328) huset som aftægtsbolig, kom fra SV matr.12b, se dér.

Peder Jensen:
Født i V matr.10a 1886, død i huset 1950.
Køber 16-4-1931 huset som aftægtsbolig af forrige ejers to sønner. Kom fra V matr.10, se dér.
Sælger 8-10-1949 SV matr.16p til Brejning kirke.
Søsteren Ane Margrethe Jensen holdt hus for ham.

Ane Margrethe Jensen:
Født i V matr.10a 1880, død i Spjald 1959.
Arver 19-1-1950 huset, forrige ejers søster.

Mourits Kristen Mouritsen:
Født i St. Rudmose 1893, død i Tarm 1956, begravet i Brejning.
Køber 26-2-1952 huset.
Køber 13-3-1952 parcel SV matr.5ab af Johannes Kristiansen i Kirkebyen, som igen havde købt parcellen 6-2-1950 af Evald Johannes Jensen, Højgård.
I 1927 i skiftet efter forældrene var han farmer i Ontario, Canada, senere var han portner på 2643 Street, Brooklyn 9, New York i mange år, men døde på Tarm sygehus efter at have opholdt sig hjemme på St. Rudmosegård i 1½ år. Han var amerikansk statsborger.
Hans søskende Else Marie og Frederik Adolf boede i huset, som alle søskende arvede 23-1-1957.

Else Marie Mouritsen & Frederik Adolf Mouritsen:
Arver 23-1-1957, forrige ejers søskende, se St. Rudmose. Skødet findes under SV matr.5ab.
Else Marie Mouritsen: født i St. Rudmose 1891, død i Vorgod 1986, begravet i Brejning.
Frederik Adolf Mouritsen: født i St. Rudmose 1899, død i Spjald 1987.
Sælger 8-3-1971 SV matr.16s til Brejning kirke med forkøbsret for menighedsrådet på resten af ejendommen.

Brejning Kirke:
Køber 16-10-1986, hvorefter ejendommen nedrives o.1988 og jorden lægges under kirken.

Sydvestlige ejerlav matrikel 16c, Brejningvej 20:
Mads Pedersen:
Født i Midtgård, Videbæk 1846, død i SV matr.16c 1938. Gravsted på kirkegården.
Han bygger huset omkring 1905, før han sælger Dumpen SV matr.13, se videre dér om hans familie.
Han var ringer og graver ved Brejning kirke.

Kirstine Pedersen (Stinne Dumpen):
Født i Fasterlund, Faster 1885, død i Spjald 1971.
Arver 11-12-1938 skøde 17-2-1939, forrige ejers datter, der holdt hus for faderen.

Laurids Lauridsen:
Køber 1-10-1941, ejer Gaasdal SV matr.15.

Martinus Mouridsen:
Køber 15-9-1942, se videre om familien i Opsund matr.4m. Se Brgd.matr.1ic.

Niels Bonde Vendelbo:
Født i Sædding 1910, død i Brejning Kirkeby 1976. Hjemmeslagter.
Køber 18-9-1943, kom fra Videvang SV matr.1q, se videre dér.
Gift i Sdr. Lem 1936 med Bodil Kirstine Mikkelsen født i Sdr. Lem 1908, død i Spjald 1993.
                      Børn:
                      1: Henny: 1937, født i SV matr.1q.
                      2: Dødfødt datter: 1945.                     

Bodil Kirstine Vendelbo:
Arver 1976, læst 9-6-1978, forrige ejers enke.

Kenar Gunnar Jensen:
Født i Sdr. Vium 1918, død i huset 1993.
Køber 1-4-1980, kom fra Lille Brunsgård, Nr. Omme.
Gift i Brejning 1954 med Gerda Petrine Hansen født i Sandbæk Mark 1936, død i Spjald 2024.

Anna Olofsen:
Køber 17-6-1994 efter tvangsauktion 11-3-1994 efter offentlig skifte 19-11-1993.

Mogens Skovbo Højmose:
Født i Spjald 1984.
Køber 12-10-2005.
Flytter til Spjald 2024.

NN:
Huset sat til salg 2021. Udlejes foreløbig.

Store Rudmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 17, Kildsigvej 11:
Matrikelnumre 1950: SV matr.2h,17a,b,c,f.
Per Skammelsem:
Han boede i Rudmose i 1619 sammen med sin hustru, Anne. De er nævnt i hekseprocessen mod Maren Kristenskone i Kildsig, men det siges ikke, hvilken af de to ejendomme i Rudmose, de bor på.

11-2-1646 siges det, at der er 2 boliger i Rudmose.

Niels Lauridsen:
Han nævnes på ejendommen 1-10-1661 og i matriklen 1664.

Jens Thomsen:
Han nævnes på gården i skattemandtallet 1682 som ugift, 27-2-1683 i sædegårdsspecifikationen og i skattemandtal 1690 og 1691. Det må antages, at han er født i Lille Kildsig SV matr.4, og ifølge opmålingen i september 1683 til matriklen 1688 drives Store Rudmose nu sammen med Lille Kildsig, og det blev den ved med til 1811. Gårdens mark lå i øst-vestlig retning mellem Vesterhede og Kildsig hede og var middel rugjord bestående af grå sand og stengrund. Den bestod af 20 agre, der blev tilsået 1 år med byg efterfulgt af 2 år med rug, hvorefter jorden hvilede i 2 år. Der var ringe fædrift i heden og ringe tørveskær. I opgørelsen betegnes jorden som skarp, der kunne i et middelår bjerges 1 læs hø, og der var græsning til 2 høveder. Det oprindelige Hk var 0-5-1-1, det blev trods alt sat op til 0-6-3-2. I 1684 siges det, at bygningerne er ”mestendels nedfaldne”. Jens Thomsen flytter o.1692 til Tudskær SV matr.14.
1708: Hk: 1-0-0-0. landgilde: ½ harboe pund smør, som betales af fæsteren i Lille Kildsig.
I løbet af disse år boede der forskellige andre indsiddere i husene, hvoraf nogle få kendes:

Niels Jensen Thomsen:
Han og familien kom i 1752 fra Lille Kildsig SV matr.4, som han blev frasat. Se videre dér. Han døde i huset i 1775, hans kone i 1781.

Maren Nielsdatter:
Født o.1723, død i Brejning Fattighus 1807.
Gift med Jens Jensen NV matr.1 Ravnsbjerg 1, se videre dér.
Hun boede i huset ifølge Hartkornsspecifikationen 1788 og som almisselem i Bilring 1801.

Jens Peder Jørgensen:
Født i Lille Kildsig SV matr.4 o.1779, død på Kildsig Mark 1883, se under SV matr.4b.
Køber 7-5-1811 (2-253) St. Rudmose fra sin fødegård af sin far, som havde købt gården til selveje fra Brejninggaard i 1794 sammen med Lille Kildsig.
Han sælger Rudmose i 1817 til sin kones halvbroder, Søren Sørensen fra Husted, og køber i stedet Husted V matr.7, se videre dér om ham og hans familie.

Søren Sørensen:
Født i Husted V matr.7 1787, død på gården 1830.
Køber 13-6-1817 (2a-12). Gården kaldes undertiden Lille Rudmose.
Gift i Brejning 1817 med Barbara Pedersdatter født i Søndergård, Kodal, Nr. Omme 1789, død på gården 1864. Hendes far, Peder Christensen, var fæster af Sdr. Søndergård i Brejning 1771-1783.
                      Børn:
                      1: Ane: 1818-1878, gift 1850 med Jens Jensen, død på Brejninggards Mark.
                      2: Mette Marie: 1822-1840.
                      3: Niels: 1825.

Barbara Pedersdatter:
Arver 6-4-1830 læst 26-2-1852 (14-26) forriges enke.

Mikkel Andersen:
Født i Brejning 1802, død på gården 1884. Hans mor, Karen Lauridsdatter, blev gift i Sig 1809.
Overtager 1830 gården læst 10-3 / 4-6-1835 (7-339) ved ægteskab med forriges enke.
Gift i Brejning 1830 med Barbara Pedersdatter, enken på gården. Kom fra Sig V matr.21.
                      Barn:
                      1: Søren: 1834-1923, ejer af SV matr.2b, se videre dér.

Christen Jensen Søgaard:
Køber 11-5-1851 læst 26-2-1852 (14-26) gården, skal give sælger og hustru aftægt. Kom fra Hee.
Flytter til Hanning.

Jens Lauridsen Vesterby:
Født i Klapbro, Sdr. Lem 1825, død på gården 1901. Broder til Mads Lauridsen Vesterby, SV matr.7 og Dorthea Katrine Vesterby i Lille Kildsig SV matr.4.
Køber 11-5-1853 (14-373). Han var både landmand og smed.
Sælger 25-10-1880 (25-452) SV matr.17b+d til sønnen Laurids Møller Jensen.
Gift i Hover 1851 med Cecilie Kirstine Harder født i Brejning degnebolig 1823, død på gården 1892.
                      Børn:
                      1: Birgithe Cathrine: 1853-1853.
                      2: Laurids Møller: 1854-1946, død i Kærby, Uhre-Brande sogn, grovsmed..
                      3: Birgitte Cathrine: 1856-1918, gift med portner Christian Johansen, Evaldsgade 5,
                                                         København, Bethlehems sogn, begravet på Assistens kirkegård.
                                                         Hun havde datteren Barbara Jensen født i Stadil 1881 opdraget
                                                         hos mosteren i Store Rudmose. Konfirmeret i Hover 1895, hvor
                                                         moderen tjente i København..
                      4: Cathrine Marie: 1858-1927, gift 1884 med Andreas Mouritsen Aae.
                      5: Niels Christian: 1861-1910, død i Hover.
                      6: Barbara: 1863-1871.
                      7: Hans Nikolaj: 1865-1900, gift i Holstebro 1893, i Ringkøbing 1897, død dér.
                      8: Otteline: 1868-1888, død i Ringkøbing, begravet i Brejning.

Andreas Mouritsen Aae:
Født i Husby 1854, død på gården 1923.
Køber 25-2-1885 (29-232), forrige ejers svigersøn. Sælgerne skal have aftægt på ejendommen.
Køber 17-5-1916 SV matr.2h fra Carl Jensen SV matr.17b+d.
Køber 24-4-1920 SV matr.17b+d fra Carl Jensen.
Gift i Brejning 1885 med Cathrine Marie Jensen født på gården 1858, død samme sted 1927.
                      Børn:
                      1: Cecilie Kirstine: 1884-1979, gift med Søren Dalager, Fjelstervang.
                      2: Maren: 1886-1985, gift 1911 med Mads Mikkelsen, Herborg, tvilling.
                      3: Kirstine Marie: 1886-1981, gift i Hanning 1913 med Anton Jensen, Finderup, tvilling.
                      4: Eline Marie: 1889-1966, gift 1911 med Lars Kirkegaard¸ Sædding.
                      5: Else Marie: 1890-1986, ugift, død i Vorgod begravet i Brejning. Se SV matr.16a.
                      6: Mourits Kristen: 1893-1956, se under SV matr.16a.
                      7: Jens Laurits: 1895-1959, eftermand på gården.
                      8: Niels Cenius: 1896-1979, se SV matr.5i.
                      9: Frederik Adolf: 1899-1987, se SV matr.16a. (Havde Morbus Scheuermann).

Jens Laurits Mouritsen:
Født på gården 1895, død samme sted 1959.
Arver 1-10-1927 gården, som blev overladt ham af hans medarvinger, de øvrige søskende.
Sælger 16-10-1928 SV matr.17d til Anders Søndergaard, Opsund matr.4b.
Sælger 28-5-1930 SV matr.17g, en hedeparcel, til Christen Mikkelsen, Kildsig SV matr.4a.
Sælger 28-5-1930 SV matr.17g, en hedeparcel, til Mikael Mikkelsen, Kildsig.
Sælger 1-3-1941 SV matr.17l til Johannes Nielsen & Vejen Madsen, Kildsig, 15 tdr. fredskov.

Hans Guldborg:
Køber 3-11-1959 gården af afdødes syv søskende, som er arvinger. Kom fra Mose SV matr.11. Se dér om ham og hans familie.

Jens Ole Helsager:
Født i Skjern 1941, død på gården 1982.
Køber 1-4-1966.
Gift med Ingerlise (Lis) Winther født 1945, død i Spjald 2019. 

Elisa Bagger:
Køber 24-6-1982. Kom fra Store Røjkum, børnehaveleder i Spjald.
Sælger 5-7-1982 jorden til Arne Lund Thomsen, Vantinggård, hvorunder jorden drives.

Benny Jacobsen, Gitte & Benny Mandrup:
Køber 13-3-1989.

Gitte & Benny Mandrup:
Overtager 20-11-1994 hele gården.

Per Stefansen & Lene Vang Stefansen:
Køber 23-1-1995 bygningerne med 4 ha jord.

Dorthe Holmegaard Nielsen & Bo Jeppesen:
Køber 1-2-2001.

Edvard Nielsen:
Køber 21-5-2002, Spjald-El, Hovedgaden 84, Spjald, far til Dorthe H. Nielsen.

Mads Degnbol (Pedersen):
Køber 2002. Gift med Dorthe Holmegaard Nielsen. Nu skoleinspektør, bosat i Troldhede.

Karina Theilgaard Bollerup Lykkeberg & Thomas Kunzemüller Lykkeberg:
Køber 15-10-2004.

Sydvestlige ejerlav matrikel 17b+d, Kildsigvej, nedlagt:
Laurids Møller Jensen:
Født i SV matr.17a 1854.
Køber 25-10-1880 læst 17-8-1881 SV matr.17b+d fra sin fødegård, hvorpå hans far havde anlagt smedje med beboelse.
Køber 25-5-1884 (28-561) SV matr.2h fra Kildsiggård.
Gift i Brejning 1880 med Kristiane Jensen: født 1840 i Kildsig SVmatr.2, død i Kærby, Uhre-Brande 1924. Ingen børn, men en plejedatter Else Kjerstine Jensen: født i Velling o.1878.

Karl Jensen:
Født i Kildsig SV matr.2 1857, død i Ringkøbing 1920, begravet i Brejning.
Køber 2-3-1896 (36-377) ejendommen. Kom antagelig fra SV matr.23a.
Sælger ejendommen tilbage til Store Rudmose i 1920. Den blev nedrevet o.1940.
Gift i Sdr. Lem 1885 med Kirsten Pedersen født i Dejbjerg 1841, død i ejendommen 1906.

Sydvestlige ejerlav matrikel 17m, Kildsigvej, nedlagt:
Niels Peder Ingvard Nielsen:
Køber 28-11-1942 SV matr.17m af Johannes Nielsen & Vejen Madsen, som i fællesskab ejer SV matr.17l. Ejede tidligere SV matr.10i, se dér.

Søren Nielsen Sørensen:
Født i Skads 1868, død i huset 1951, begravet i Skads.
Køber 25-3-1947. Kom fra matr.18b. Se dér. Bygger et træhus inde imellem træerne. Ernærede sig som arbejdsmand.
Da han døde, var hans broder og tre søstre i Skads arvinger, og de solgte 1-10-1951 ejendommen til Jens Svendsen Olesen SV matr.10i og Magnus Mouridsen SV matr.18e, som i 1965 delte arealet mellem sig i to lige store parter.

Lille Rudmose, Vester Rudmose, Vestergård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 18, Kildsigvej 9:
Matrikelnumre 1950: SV matr.4k,t, 18a,f.

11-2-1646 er der 2 boliger i Rudmose.

Dorethe N.
Bor på ejendommen 1-10-1661.

Peder Jespersen:
Bor på ejendommen 1662 og 1663, kaldes skrædder.

Peder Mortensen:
Først nævnt på ejendommen i matriklen 1664. I 1677 betaler han skat af 2 ildsteder og 1 ko, i 1678 er han sat i skat med fæsteren i Vanting og Bilring. Han er gift. I 1671 betaler han skat af en 60 år gammel ”tjenestequinde”. I 1681 betaler han skat af 1 datter og 1 tjenestepige, i 1683 betaler han skat af hustruen, 1 datter og 1 ko. I 1684 betaler han skat af 1 plag, 1 ko og 2 får. I 1697, 1698 og 1699 betaler han skat af sønnen Christen. Se eftermanden.
I skattemandtal 1682 nævnes han sammen med Jens Thomsen i St. Rudmose. Tilsammen har de 2 køer, 6 får og 1 tjenestepige.
Ved opmålingen 26-9-1683 til matriklen 1688 siges det, at han har ringe fædrift på heden og ringe tørvegravning og ingen klynegravning. Marken strækker sig i øst-vestlig retning, ligger vest for gården og består af 32 agre. En del af den var skarp rugjord med sand og skarp stengrund, som blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug og 1 år med havre, hvorefter jorden hvilede i 3 år. En del af den var middel rugjord med sand og stengrund, som blev tilsået i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hvorefter jorden hvilede i 3 år.
Slutresultatet af opmålingen var, at jorden blev betegnet som skarp. I et middelår kunne der bjerges 1 læs hø og græsses 2 høveder. Hk blev trods alt sat op fra 0-5-1-1 til 0-6-1-0.
I skattemandtallet 23-11-1699 er han enkemand og betaler skat af 1 tjenestedreng.

Christen Pedersen:
Født o.1671 antagelig på gården, død samme sted 1747.
Først nævnt på gården i 1707. Han kom fra Vester Tredje i Højmark mellem 1706 og 1708. Sidst nævnt på gården i skolematriklen 1739, hvor han betaler af både karl og pige.
1708: Hk: 0-6-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør.
Gift i Sdr. Lem 1700 med Mette Jespersdatter, som lever i Rudmose i 1748.
                      Børn:
                      1: Peder: 1700-1748, eftermand på gården, født i V. Tredje.
                      2: Jesper: 1703-1764, død i Stokholm, Sdr. Lem. Gift i Sdr. Lem 1728 med Chri-
                                        stense Iversdatter, ved sønnen Christens dåb i 1734 optræder ”Christen
                                        Rudmoses datter Anne fra Brejning, Peder Christensen, barnets farbroder
                                        og Karen Christensdatter fra Rudmose, søster til hende, der bar”.
                      3: Cidsel: 1706.
                      4: Christen: o.1707-1744, fæster af Magersped.
                      5: Karen: død 1782, gift med Bertel Mogensen, St, Sandbæk.
                      6: Anne: o.1713-1787, gift med Christen Pedersen, Sdr. Søndergård.                     

Peder Christensen:
Født i Vester Tredje, Sdr. Lem 1700, død på gården 1748, forrige fæsters søn. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1748 s.56-57.
Han er fæster i Lille Rudmose ved datteren Annes dåb i 1746, men har sikkert været det i nogle år forud.
Gift 1. i Sdr. Lem 1726 med Kirsten Pedersdatter af Lambæk, død før 1745. Præsten skrev i kirkebogen ved vielsen: ”De havde ingen lovning på en gård, så de måtte arbejde for fremmede”. Han var præstens 2. karl i Tredje, hun boede som indsidder i et hus derved. Sdr. Lems døde begynder først 1758, så vi ved ikke noget om hans første kone og børnene. Børnene er ikke nævnt i skiftet efter ham i 1748, men de kan jo have fået en mødrene arv forud.
                      Børn:
                      1: Mette: 1726. Farbroderen Jesper Christensen, Stokholm, er fadder.
                      2: Peder: 1730. Farbroderen Jesper Stokholm er fadder.
                      3: Christen: 1733. Jesper Stokholm og præstens køkkenpige, Anne Christensdatter er
                                            faddere.
Gift 2. med Karen Christensdatter født i Koldinghus o.1717, død i Rudmose før 1801. 60 år i 1787. Da hendes far dør i 1744, siges det at Peder Christensen i Rudmose, der dør næsten samtidig, er hans
svigersøn.
                      Børn:
                      1: Anne: 1746-1746.
                      2: Anne: 1747-1818, gift i Nr. Omme 1783 med Anders Moustsen, Sdr. Søndergård.

Peder Andersen:
Født i Videbæk 1717, død på gården 1802. Han er fæster på gården endnu i 1788.
Gift i Brejning 1748 med forriges enke Karen Christensdatter.
                      Barn:
                      1: Kirsten: 1751-1811, gift med eftermanden.

Janus Henriksen:
Født i Randbæk matr. 1757, død på gården 1840.
Køber 20-6-1797 (1-471) 2 engparceller fra Sdr. Søndergård.
Køber 6-10-1816 (1a-2) gården fri fra Brejninggaard. Hk 0-6-2-0.
I 1791 er han fæster af gården og dyrkede 7 tdr. rugland delt i 14 tægter, hvor han i et middel år kunne høste 5 tdr. rug, 4 tdr. byg og 3 tdr. havre samt bjerge 2 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 10 får med 3 lam.
Gift 1. i Brejning 1789 med Kirsten Pedersdatter født på gården 1751, død her 1811. Skifte.
                      Barn:
                      1: Karen: 1790-1852, gift 1. 1814 med Laust Jørgensen Trasborg af Hee, gift 2.
                                       med Thomas Christensen, Velling. Død i Hamborghus. Se SV matr.23b.
Gift 2. i Brejning 1811 med Mette Jensdatter født i Randbæk matr.6 1766, død på fødegården 1850.
Ifølge alle folketællinger fra 1834 til 1850 har hun ophold i fødegården i Randbæk. De blev skilt, men der er ikke fundet noget derom. I folketælling 1850 kaldes hun fraskilt ellers ”enke”.
Gift 3. i Brejning med Christiane Pedersdatter født i Sdr. Søndergård 1770, død i Bølling 1852.

Peder Jensen:
Født i Brandsberg, Råsted 1798, død på gården 1839, idet han og sønnen Andreas blev dræbt, da lynet slog ned i gården og gik gennem den alkove, hvor de sov.
Køber 17-8-1834 (7-244) gården, skal give sælger og hustru aftægt.
Gift i Nr. Omme 1825 med Marthe Hansdatter født i Faster 1800, død på gården 1856.
                      Børn: (ifølge folketællingerne):
                      1: Jens Christian: o.1826 i Råsted, soldat i 1850.
                      2: Maren: o.1828 i Ulfborg.
                      3: Andreas: 1830 i Nr. Omme - 1839.
                      4: Hansine: 1834 i Nøvling - 1898 i Timring, gift 1856 med Jeppe Jensen.

Jens Madsen:
Født i Hanning 1810, død på gården 1873.
Overtager 14-6-1841 (9-4) i forbindelse med ægteskab med forrige ejers enke.
Gift i Brejning 1840 med Marthe Hansdatter, forrige ejers enke.
De havde Else Marie Abrahamsen ansat som tjenestepige, da hun i1861 kvalte sit nyfødte uægte barn, som Anders Jørgensen Thorre var far til, se SV matr.3e+3f.

Jeppe Jensen Kousgaard:
Født i Tim 1829, død på Møltrup Mark, Timring 1898.
Køber 28-1-1856 (16-188) gården.
Gift i Brejning 1856 med Hansine Pedersen født i Nøvling 1834, død i Timring 1898. Datter på gården.
Flytter til Ølstrup og derfra til Mosdal Mark V matr.27b, se videre om familien dér.

Christen Madsen (Daring):
Født i Tim 1824, død efter 1890.
Køber 21-4-1857 (16-523) gården. Husmand og smed. Kom fra Daringhus, Tim.
Gift med Else Marie Andreasdatter født i Dejbjerg 1819, død i Feldbæk 1866.
                      Børn: (ifølge folketælling 1860):
                      1: Morten Andreas: 1851 i Daringhus, Tim. Kaldes Andreas.
                      2: Mads: o.1853 i do.
                      3: Johanne: o.1855 i do. - 1869, død i Feldbæk.
                      4: Jens: 1857 på gården.
                      5: Else Kristine: 1860-1868, død i Pinbjerg.
                      6: Niels: 1863-1864, død i Pinbjerg.
Familien flytter til Pinbjerg NV matr.5b+3d, se videre dér.

Eskild Andersen:
Mageskifter 2-6-1863 (20-185) med Pinbjerg NV matr.5b+3d, se dér.
Han og hans kone flytter til Nr. Esp, Torsted.

Niels Christian Vestergaard:
Født i Torsted Degnebolig 1842. Død i Dickson, Alberta, Canada 1922. Gravsten på Dixon Cemetery under Westergaard og Madsen.
Køber 25-2-1867 læst 6-2-1868 (21-609) gården.
Gift i Torsted 1867 med Mariane Pedersen født i Torsted 1843, død i Dickson, Alberta 1940.
                      Børn:
                      1: Mads: 1868, karl i Østerby, Rindum 1890. Død 1949 i Dickson, Alberte, Canada.
                                      Han bor i Racine, Wisconsin, USA i 1893. 11 børn.
                      2: Maren: 1870-1950, gift med Jens Madsen, Dickson, Alberta, Canada. 4 børn.
                      3: Else: 1872, gift Johnson, USA. 1 søn, død i Dickson, Alberta.
                      4: Peder: 1875-1875.
                      5: Jette: 1876, gift med Jens Jørgensen.
                      6: Peder: 1878.
                      7: Kristine: 1880, gift med John Tromborg, Kenmare, North Dacota, USA. 9 børn.
                      8: Jens: 1883. Død i Wisconsin.  
Familien immigrerer til USA i 1888, han først til Chicago, Illinois 10-4-1888, herefter følger hans kone og børnene Maren, Peder, Jette, Kristine, Jens til Racine, Wisconsin 15-8-1888. Mads og Else er immigreret o.1892. En del af familien flytter o.1911 til Dickson, Red Deer Census Division, Alberta, Canada. Fra han rejser, bor hans kone og børnene hos hans søster, Karen Vestergaard i Lille Vesterbæk V matr.9b., til deres afrejse. 

Søren Billund Sørensen Søndergaard:
Født i Blåhøj 1862, død i Videbæk 1929 som husejer dér.
Køber 18-9-1888 (31-477) gården efter tvangsauktion. De kom fra Sdr. Omme.
Sælger 4-9-1907 læst 24-7-1913 (48-479) SV matr.18c til Hans Christian Thomsen SV matr.19b.
Sælger 24-8-1908 (45-555) SV matr.18b til Christen Jeppesen (Sundgaard).
Navnebevis 2-9-1908 (45-554) på navnet Søndergaard.
Gift 1888 med Jensine Thomasen født i Sdr. Omme 1859, død i Opsund 1941.
                      Børn:
                      1: Anders Søndergaard: 1888-1964, eftermand i Opsund matr.1c.
                      2: Valdemar Karl Kirstinus Søndergaard: 1890-1961, murermester i Spjald, V matr.19n, og i Blåhøj. Død i Blåhøj.
                      3: Else Marie: 1892-1892.
                      4: Else Marie: 1893-1905.
                      5: Thora Sørine: 1896, gift i Videbæk 1938 med Jens Pedersen, smedemester i Hee.
                      6: Kirstine: 1899-1951, gift i Nr. Vium 1929 med Jens Christian Mortensen, død i
                                          Skjern.
                      7: Karen Marie: 1902-1990, gift 1927 med Karl Thue Mouridsen, Sdr. Lem, senere
                                                 Blåhøj. Hun er død i Brande, begravet i Blåhøj. 
Familien flytter til Opsund matr.1c i 1909.

Johannes Vestergaard Andersen:
Født i Vorgod 1879, død på gården 1966.
Køber 21-10-1907 (45-197) gården. Bygger gården helt om før 1930.
Sælger 31-3-1917 (51-80) SV matr.18d til SV matr.4d.
Køber 7-8-1918 (52-100) SV matr.4i+k af Søren Chr. Madsen SV matr.4b.
Sælger 8-8-1928 SV matr.4i, hvorpå han har bygget hus til forældrene, til Søren Mogensen.
Gift 1. i Brejning 1909 med Gunder Marie Thomsen født i Blåhøj, Sdr. Omme 1888, død på gården 1912. Voksede op på SV natr.19b.
                      Barn:
                      1: Ane Kirstine: 1910-1992, gift 1931 med Christian Nygaard Bendtsen, død i
                                                  Gjellerup.
Gift 2. i Trans 1930 med Mette Marie Madsen født 1896, død i Brejning Kirkeby 1971.
                      Børn:
                      1: Niels Vestergaard: 1932-2020, vognmand, se SV matr.11y.
                      2: Else Marie Vestergaard: 1933, gift 1959 med Peder Nørgaard, eftermand.
                      3: Emma Vestergaard: 1937-1937.

Peder Nørgaard Nielsen:
Født i Hanning 1933, død i Spjald 2010.
Bestyrer gården 1959, køber 8-6-1962.
Gift i Brejning 1959 med Else Marie Vestergaard Andersen født på gården 1933.

Anders Jørgen Krogsgaard Føhns:
Født i SV matr.5c+2i 1960.
Køber 5-7-1982 efter tvangsauktion.
Køber 8-1-1998 22,5 Ha af SV 19b tilhørende Aksel N. Johansen.
Køber 1-1-2001 SV matr.17m,17n samt del 1 af SV matr.18i af Henning Snogdal Andersen.
Køber 15-2-2006 del 2 af SV matr.19a af Arne Lund Thomsen, Vantinggård. Modsvares af salg af 22,5 Ha fra ejendommen til samme.

NN Føhns:
Køber

Sønder Rudmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 18b, Kildsigvej 1, nedlagt:
Christen Jeppesen Sundgaard:
Født i Hee 1849, død i Spjald 1938.
Køber 24-8-1908 (45-555) ejendommen, som han i forvejen bor i. Kom fra Kærhus SV matr.20, se videre dér om ham og familien.

Ole Peder Kristensen Landeværn:
Køber 17-12-1919 (11-470). Ejer SV matr.10f, se dér.

Christen Landeværn:
Køber 21-2-1924 (15-403). Bor i Vorgod. Broder til formanden. Fætter til Lauge Laugesen.

Søren Nielsen Sørensen:
Født i Skads 1868, død i SV matr.17m, se videre dér.
Køber 21-3-1925 (16-250).
Flytter til SV matr.17m 1947.

Andreas Kristian Boutrup:
Født i SV matr.12d 1921, død på ejendommen 1998. Se Randbæk matr.30æ.
Køber 16-9-1947.

Vita Pedersen:
Arver 11-11-1998. Forrige ejers datter.

Ole Kjær:
Køber 17-8-2001 ejendommen og lægger den ind under sin gård på Kærhusvej samt nedriver bygningerne.

Sydvestlige ejerlav matrikel 18c, Kildsigvej 3:
Matrikelnumre 1950: SV matr.18c,g,19f.
Jens Grønbjerg Poulsen:
Født i Nr. Omme 1907, død i Spjald 1989.
Køber 11-6--1939 SV matr.19f og SV matr.18c fra SV 19b. Kom fra Sædding, bygger gården.
Køber 21-9-1939 SV matr.18g fra SV matr.18a.
Gift i Hanning 1940 med Kristiane Stokholm Opstrup født Hanning 1914, død i Spjald 1994.
                      Barn:
                      1: Olga: 1943, gift med fabrikant Tage Thomsen, Ørnhøj.

Henning Snogdal Andersen:
Født i Sandbæk Hedegård S matr.1q+r 1940.
Køber 1-11-1967 gården.
Køber 9-5-1979 SV matr.18e, 17m+n af Magnus Evald Mouridsen, sælger bygningerne fra.

Rikke Snogdal Jørgensen & Kenneth Snogdal Jørgensen:
Køber 5-7-2010 gården, forrige ejers søn og svigerdatter.

Vesterager:
Sydvestlige ejerlav matrikel 18e, Kildsigvej 7:
Magnus Evald Mouridsen:
Født i Videbæk, vokset op i Opsund matr.1m 1908, død i Spjald 1995.
Køber 1939 SV matr.18e fra SV matr.18a, kom fra Opsund matr.1y, se videre dér.
Køber 1-10-1951 SV matr.17m sammen med Jens Svendsen Olesen, og 1-11-1965 deler de stykket imellem sig, således at Magnus Mouridsen får den nordligste halvdel. Se under SV matr.17m.
Køber 1-12-1964 SV matr.17n.
Gift 2. i Ulfborg 1940 med Ingrid Johanne Lillelund født i Ulfborg 1914, død i Spjald 2011.
                      Børn:
                      1: Anders Lillelund: 1942.
                      2: Mourids Peder: 1943.
                      3: Magda Lillelund: 1946.
                      4: Knud Ove: 1949.
                      5: Helga Elvine: 1952.
                      6: Inger Lillelund: 1957.

Henning Snogdal Andersen:
Køber 9-5-1979 ejendommen. Bor på SV matr.18c, hvortil jorden lægges.

Ole Muff Ebbesen:
Født i NV matr.1e+h 1923, død i huset 1995.
Køber 29-6-1979 bygningerne med lidt jord, kom fra Ravnsbjerg, se dér.

Karen Ingeborg Ebbesen:
Arver 1995, læst 12-7-2000, forriges enke. Død i Spjald 2022.

Jacob A. Holkgaard Christensen:
Køber 4-9-2000.

Line Agerbo Tang & René Tang:
Køber 10-10-2005.

Vanting, Vantinggård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 19, Vantingvej 4:
Matrikelnumre 1950: SV matr.19a,d.
Chresten Esbernsen:
Nævnt på gården 1582.
Bolet Vanting sælges fra Kronen til Hans Lange på Brejninggaard 27-6-1582 efter forhandlinger om denne og flere handler 5-6-1580 og 14-4-1581.

Gården er nævnt 1636 og 1-10-1646, men ikke fæsterens navn.

Peder Jensen:
Nævnt 1661, 1664 & 1677. Ejendommen kaldes både for bolig og gadehus.
I 1677 betaler han skat af 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko.

Peder Pedersen (Vanting):
Nævnt på gården 1678-1713.
I 1678 er han gift og betaler han skat af 1 ko og 5 får, i 1683 kaldes ejendommen for ½ bol, og han betaler skat af sig, hustruen, en tjenestepige 1 ko og 4 får.
Ved opmålingen 26-9-1683 til matriklen 1688 oplyses det, at marken er delt i 2 skifter og går mod syd til sønder hede og Vanting mose, mod nord til Vanting bæk, mod øst til huset og mod vest til kærmosen. En del af jorden er skarp rugjord af grå og rød sand, opdelt i 17 agre, der tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hvorefter jorden hviler i 5 år, en del af jorden er middel bygjord bestående af sort muld, grå sand og grus, opdelt i 17 agre, som tilsås i 4 år, 1 år med byg, 2 år med rug, 1 år med havre, hvor efter jorden hviler i 3 år. Det oplyses, at engen ligger omkring bolet, og der kan bjerges 1 læs hø årligt. Der er fædrift i en lille mose til 2 nød. Der er hedetørv og og lyngslæt nok.
I den endelige opgørelse siges det, at 5/6 del af jorden er skarp, 1/6 del er ond. Der kunne trods alt bjærges 2½ læs hø, ligesom der var græsning til 2 høveder. Hk blev sat op fra 0-5-1-1 til 0-6-3-2½ og endelig reguleret til 0-7-1-0.
I 1691 og 1692 betaler han skat af 1 ildsted. I 1697 og 1698 betaler han skat af datteren Karen.
I 1699 kaldes han ”en forarmed tigger”, men i 1713 svarer han skat af 1 karl.
1708: Hk: 0-7-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør.

Niels Pedersen:
Født o.1658, død i Brejning 1746, ”ældgammel og stokdøv”.
Nævnt på gården 1718 og 1726.
Gift med Karen, som døde i 1746 og måske er formandens datter.

Laurids Vanting:
Kendes kun som indsidder i Bilring med sin hustru i 1739.

Niels Lauridsen:
Nævnt på gården 1731.

Christen Jensen:
Født i Moesgård o.1707, død på gården 1771. Tømrer og snedker. Hans redskaber nævnes i skiftet efter hans anden kone i 1769.
Fæster på gården 1743 og 1771.
Gift 1. med Barbara) Pedersdatter født i Lille Røjkum o.1707, død på gården 1747. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1747 s.25-28.
                      Børn:
                      1: Sidsel: o.1742-1794, gift med Mads Hansen, Bækgård og Væggerskilde.
                      2: Jens: o.1743-1824, fæster og ejer af Kongensbjerg.
                      3: Peder: 1747-1788, bosat i Vorgod.
Gift 2. med Kirsten Iversdatter født i Ådum, død på gården 1769, dødsfaldet kendes kun fra Brejninggaards skifteprotokol 1769 s.426-440.
                      Børn:
                      1: Iver: 1759-1749.
                      2: Iver: 1751-1805, eftermand på gården.
                      3: Jacob: 1753-1773.
                      4: Jens Kristian: 1755, i Holsten 1792.
                      5: Barbara: 1757-1757.
                      6: Hans: 1759-1759.
                      7: Johanne Barbara: 1761, i Velling 1792.

Iver Christensen:
Født på gården 1751, død i Herning 1804.
Fæster på gården til 1794.
I 1791 oplyses det, at han dyrker 12 tdr. rugland delt i 12 tægter, hvorpå han årligt i et middelår kan høste 6 tdr. rug, 6 tdr. byg og 6 tdr. havre samt bjærge 6 læs hø. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 4 ungnød, 5 får med 3 lam og 1 svin. I penge og småredsel til Brejninggaard betalte han 5 rsl 8 skil. årligt.
Ifølge Bølling herredsfoged, domprotokol 1790-1801 nr.1:
Iver Christensen, Vanting har indstævnet 26-10-1788 Mads Hansen og søn Lars Madsen i Væggerskilde ifølge tingsvidner 3. og 17. november 1789 af Thomas Pedersen og Jens Pedersen af Herborg, samt Anders Lauridsen, Niels Nielsen og Peder Thomsen af Brejning. De første forklarede, at Mads Hansen og Lars Madsen i Herborgbæk 8-10-1789 slog Iver Christensen til jorden og lå begge ovenpå ham, så han, da han kom op, var blodig i ansigtet og hans klæder forrevne og besudlede af skarn. Vidnerne forklarede, at Mads Hansen sagde til sønnen Lars, at han skulle kaste Iver Vanting i møddingsdammen, det ville Mads forsvare. Mads Hansen har vedstået, at der var klammeri imellem parterne i gården Herborgvad, men ikke hvorfor, og vidnerne har ikke set eller hørt det hele, så deres vidne tillægges ikke værdi.
Dommen lød, at Mads Hansen og sønnen Lars for deres opførsel mod Iver Vanting skal bøde til Brejning sogns fattige 4 mark sølv og betale sagens omkostninger for Iver Vanting med 3 Rdl inden 15 dage. Desuden skal de p.g. af deres opførsel bøde til Justitskassen så meget som dom og segl koster, som er 5 mark 4 skilling.
Bølling herred 16-3-1790 S. Bork.
Dommen ikke appelleret.
Se Bølling herreds justitsprotokol 1785-1812, b, opslag 6, 3-11-1789 og herefter. Alle indlæggene vedrørende sagen og dens opståen er ikke indført!! Sidst 2-2-1790, hvor sagen optages til doms.    Køber gården til selveje 25-6-1794. 
Han får tilladelse fra Rentekammeret 3-11-1797 (1797-2396) til at dele Vantinggård i to lige store dele.
Gift 1. med Kirsten Christensdatter født i Madum o.1744, død på gården 1773, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1773 s.494-495.
                      Barn:
                      1: Christen: 1773. Tjener i Alkersig, Sdr. Lem i 1805, har mistet sin forstand, for-
                                           myndere: Laurids Thuesen, Bassumgård, Anders Lauridsen, Vesterbæk, Anders Bjerrum, Madum.
Gift 2. med Lisbeth Christensdatter født o.1727, død i Ørskov, Snejbjerg, 1799.
Gift 3. med Anne Christensdatter.
                      Børn:
                      1: Jacob: 1802-1804 i Ørskov.
                      2: Anne Kirstine: 1805-1805 i Herning.
Familien flytter fra Vanting i 1798 til Ørskov i Snejbjerg, som han køber.

Den nordlige halve del af Vantinggård:
Jens Nielsen Lyndrup:
Født o.1731, død i Vanting 1817.
Køber 16-6-1798 (1-533) halvdelen af gården med Hk 0-3-2-2.
Gift i Nr. Vium 1795 med Anne Marie Jepsdatter født i Vorgod 1747, død i Birkmose, Herborg 1824. Testamente 1803. Hun døde hos sin brodersøn Ole Pedersen i Birkmose.
Han får tilladelse af Rentekammeret 5-10-1810 (1810-1463) til at dele sin gård i to lige store dele:
1: Hk.0-1-3-1: bebos af ham selv.
2: Hk.0-1-3-1: bebygges og bebos af Henrik Mikkelsen, se under fæstehuse på Vesterbæk Mark.

Den sydlige halvdel af Vantinggård:
Peder Nielsen:
Født o.1751.
Køber 16-6-1798 (1-550) den sydlige del af Vantinggård, Hk 0-3-2-2, han kom fra Knurborg.
Gift mede Sophie Poulsdatter født o.1756.
                      Børn:
                      1: Poul: o.1795.
                      2: Niels: 1799.

Et jordløst hus i Vanting: nævnt 1801:
Jens Jensen:
Født o.1761, jordløs husmand.
Gift med Mariane Pedersdatter født o,1770.
                      Barn:
                      1: Jens: 1800-1860, gift i Sdr. Lem 1834, død i Sdr. Lem.

Jens Christian Knudsen:
Født i Torsted 1774, død i Ristoft, Torsted 1858.
Køber 16-5-1811 læst 4-8-1812 (2-291) den nordlige fjerdedel af Vanting.
Køber 19-5-1811 læst 4-8-1812 (2-291), den sydlige halve del af Vanting. Der findes intet tinglæst skøde på de to ejendomme, men købet nævnes i forbindelse med to lån à 350 rdl, som han i 1811 låner af Niels Christensen Kirk og Mikkel Christensen Tudskær. Han kom fra Randbæk matr.7, se videre dér.
Sælger 18-6-1813 (2-356) den sydlige halvdel af Vanting til Christen Knudsen, Bæk, senere Bjørnkær. Han må have solgt denne halve part af Vanting videre til Anders Moustsen, Sdr. Søndergård, for 27-12-1813 læst 17-1-1826 (2a-212) oplyses det, at han nu igen i 1813 ejer alle tre dele, Jens Nielsens fjerdedel, Henrik Mikkelsens fjerdedel og Anders Moustsens halvdel.
Han og hans kone bor i Kærhus som indsiddere i 1812 og betinger sig et stykke græsning i Vanting, så længe de bor i Kærhus (2-294).

Jesper Olesen / Olufsen:
Køber 8-7-1812 (2-294), kom fra Ølstrup, flytter til SV matr.21, se videre dér.

Jens Simonsen:
Født i Hee o.1776, vokset op i Vanting, Ølstrup, død i Vanting, Brejning 1864.
Køber 27-12-1813 læst 27-1-1826 (2a-212), kom fra Ølstrup. Broder til Jens Christian Knudsens anden kone, Ane Simonsdatter.
Køber 18-5-1816 (2-458) gårdens kirke- og kongetiende.
Gift i Ølstrup 1804 med Christiane Jensdatter født i Sønderby, Hee 1771, død i Vanting 1848.

Jacob Christensen Tudskjær:
Født i Tudskær SV matr.14 1803, død i Kildsig 1864.
Køber 13-6-1832 (6-376), forrige ejers svigersøn. Skal give forgængeren og hustru aftægt.
Se SV ejerlav matr.4c om ham og hans familie.

Christen Knudsen:
Køber 14-2-1834 læst 23-5-1861 (18-718), ejer Bjørnkær, se videre dér.
Bruger gården til bolig for aftægtsfolkene, dyrker jorden med Bjørnkær.

Knud Christensen:
Født i Bjørnkær 1831, død på gården 1858.
Køber 24-3-1853 læst 23-5-1861 (18-718), forrige ejers søn. Fremlagt i skiftet efter ham 21-1-1859.
Gift i Nr. Omme 1855 med Ellas Johanne Kirstine Knudsdatter født i Nr. Omme 1831, død i Ølstrup fattighus 1915. Se Kr. Susgaard: Ølstrup sogn s.184.
                      Børn:
                      1: Jens Christensen: 1857.
                      2: Christian Peder Christensen: 1859.

Ellas Johanne Kirstine Knudsdatter:
Arver 1858 gården, skøde 3-10-1860 læst 19-1-1865 (20-450), forrige ejers enke.
Sælger 6-2-1861 læst 10-11-1864 (20-388) SV matr.19b til Hans Lauridsen, Langergårde.
Gift i Brejning 1866 med Jens Peder Christensen (Husted) født o.1835, død 1875, tjenestekarl i Vanting ved vielsen, dødsfaldet er ikke fundet, men dødsåret opgives i folketælling 1901, hvor det ligeledes oplyses, at Ellas Knudsen har 2 levende og 7 døde børn, mens præsten ved hendes begravelse skriver, at hun efterlader fire børn i USA. Det må være de to sønner af første ægteskab og datteren og sønnen af sidste.
                      Børn:
                      1: Else: 1866-1866, født og død i januar 1866.
                      2: Knud: 1866-1866, født og død i november 1866.
                      3: Kristen: 1868-1869, tvilling.
                      4: Knud: 1868-1868.
                      5: Ane Maria Kristensen: 1869.
                      6: Otto Kristian: 1871-1872, født i Vanting, død i Ølstrup.
                      7: Otto Kristian Kristensen: 1874, rejst til Chicago 13-2-1894.
Da hun sælger Vanting, lejer hun 10 tdr. land af gårdens jord på 49 år = SV matr.19c, 31-12-1865 (20-711), men lejemålet blev slettet 27-6-1883 (28-116). Familien flytter til Ølstrup fattighus i 1870 fra Brejning.

Knud Sørensen:
Født i Pilgård 1831, død i SV matr.19d 1906. Kaldes ”mekanikus” i folketælling 1901.
Køber 26-12-1865 (20-701). Kom fra Tarphus i Muldbjerg, hvor han var fæster og snedker. I 1855 er han tømrer i Kærhus og hun er tjenestetyende på Bilring, selv om de var gift. Friskole her 1880.
23/2-1892 fik han bevilling som skrædder. Måske svigersønnen anvendte denne bevilling.
Gift i Brejning 1853 med Ane Nicolaisdatter / Nielsdatter født i Hee 1829, død i Spjald Mejeriby 1908.
                      Børn:
                      1: Søren: 1853-1934, født i Vantinghus, død i Nr. Vium, gift 1880. Smed.
                      2: Karl / Carl: 1857-1926, født i Tarphus, Hover, død i Spjald. Se V matr.9b, Bækhus. Han endte som maler i Spjald.
                      3: Niels: 1858-1921, født i do., død i Holstebro, ellers bosat i Esbjerg. Smed. Se Sand-
                                      bæk matr.1b.
                      4: Ane Katrine: 1865-1868, født og død i Vanting.
                      5: Maren: 1866.
                      6: Ane Katrine: 1868-1869.
                      7: Else Kathrine: 1870-1944, død i Skjern, ugift.
                      8: Karen: 1872-1948, gift 1892 med skrædder Jens Kristian Nielsen, Spjald, fra
                                       1909 i Holbæk.

Johannes Jensen Damgaard:
Født i Ulfborg 1847, død i Spjald V matr.12ar+19ae 1941, Skolegade 18.
Køber 18-7-1894 (35-295), kom fra Grøntoft, Nr. Omme.
Gift i Sdr. Nissum 1873 med Marie Kathrine Lauridsen født i Sdr. Nissum 1848, død i Vanting 1897. Se V matr.13b m.fl., Jens Damgaard og Kratvej 7 Peder Jensen Vanting.
Familien flytter til V matr.10c+11f i 1901.

Peder Johan Pedersen Søndergaard:
Født i Sønder Lisbjerg, Dybe 1873, død i Gesten 1957.
Køber 24-3-1901 (40-297). Se V matr.10c+11f, hvor han bor i folketælling 1901.
Gift i Hee 1902 med Marie Kirstine Ludvig født i Vonsild 1880, død i Gesten 1966.
Bolsmand i Gesten, Vejen i 1919.

Jens Jensen Damgaard:
Født i Nr. Omme 1879, død i V matr.13b, Spjald 1951, se videre dér.
Køber 19-9-1901 (40-509). Arbejdsmand. Søn af Johannes Jensen Damgaard.

Jeppe Knudsen Kamp:
Født i Stadil 1865, død i Snogdal NV matr.1j+4e 1949.
Køber 24-1-1902 (41-60).
Rejste til San Francisco 6-4-1904, derefter hjem 1905 til Blæsbjerg V matr.6, se videre dér.

Mikkel Mathiasen Søndergaard: navnebevis 11-3-1908 (45-375) på navnet Søndergaard.
Født i Sdr. Søndergård 1875, død på Brejninggaards Mark 1942.
Køber 21-3-1904 (42-517). Kom fra Mosdal SV matr.24+35.
Flytter til Røjkum V matr.15b.
Gift i Brejning 1901 med Karen Lauridsen (Husted) født på Husted Mark 1877, død i Ølstrup 1949, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe: 1902-1977, gift 1925 med Kristen Martin K. Sørensen, Ejstrup.
                      2: Ingrid Marie: 1903-1995, gift 1928 med slagter Valdemar Vestergaard, Ølstrup.
                      3: Nielle Kristine: 1905-1907.
                      4: Mathias: 1912-1978, se V matr.15b og SV matr.10b.

Anders Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1873, død i Røjkum 1927.
Køber 27-11-1911 (47-460). Bygger nyt stuehus.
Sælger 4-12-1913 (48-584) SV matr.19d til Christen Kjær.
Sælger 30-6-1915 (49-439) SV matr.19e til Thomas Nielsen SV matr.19c.
Familien flytter til Røjkum V matr.17, se videre dér om hans familie.

Jens Jensen:
Født i Bøvling 1887.
Køber 19-2-1918 (51-646), kom fra Dybe.
Gift med Ane Marie Henriksen født i Ramme 1887.
                      Børn: (ifølge folketælling 1921):
                      1: Karoline: 1912 i Dybe.
                      2: Ellen: 1918 på gården.

Thomas Thomsen:
Født i Kvong 1889, død i Spjald 1961.
Køber 4-10-1923 (14-939)
Køber 24-1-1939 SV matr.19d af Dorthea Johanne Kjærs sønner, nedriver huset.
Gift i Iowa med Marie Augusta Jensen født i Gl. Stenum, Råsted 1891, død i Spjald 1983.
                      Børn:
                      1: Robert: 1918-2010, eftermand på gården.
                      2: Esther Lilly: 1920-2018, gift med Mathias Søndergaard, V matr.15b.

Robert Lund Thomsen:
Født i Waterloo, Iowa, USA 1918, døbt i Cedar Falls, Iowa, død i Spjald 2010.
Køber 1-11-1944, forrige ejers søn.
Gift i Brejning 1944 med Anny Petra Højmose født i Randbæk matr.5h1921, død i Spjald 2003.
                      Børn:
                      1: Arne Lund: 1944, eftermand på gården.
                      2: Kirsten Lund: 1947.
                      3: Thorkild Højmose: 1951.
                      4: Lisbeth Lund: 1955.

Arne Lund Thomsen:
Født på gården 1944.
Køber 29-9-1972. Kom fra Kærhus SV matr.20a.
Køber naboejendommene op indtil 1994 (SV matr.19c m.fl., 4b, 17a m.fl.).

Arne Lund Thomsen & Iben Lundby født Lund Thomsen:
Driver gården sammen med hver en ½ fra 18-1-1996.

René Mahler, Anders Rasmussen & Claus Strøm Nielsen:
Køber 15-2-2006.

Anders Rasmussen & Claus Strøm Nielsen:
Overtager René Mahlers tredjedel 1-1-2009. Bosat i Fårborg, Sdr. Lem sogn..

Anders Asstrup Rasmussen:
Eneejer fra 25-1-2023, Vantinggaard ApS. Jorden er solgt fra til Jens Stokholm Pedersen, Attenagrevej 18, Ølstrup 1-4-2023. Bygningerne med svinefarm er nu matrikel 4ab.

Vantinggaard ApS:
2-8-2023: Bygningerne ejes og drives nu under Østergård, Trehede.

Lille eller Vester Vanting:
Sydvestlige ejerlav matrikel 19b, Kærhusvej 19:
Hans Lauridsen:
Født i Langergårde V matr.3 1835, død 1864, faldet ved Dybbøl 17-3.
Køber 6-2-1861 læst 10-11-1864 (20-388).
De var indsiddere i Vester Smedegård, Vemb i 1857, hun er husholder for broderen i Korsgård 1860 med datteren, hvor han ikke er til stede. Familien bor i Vanting i november 1860.
Gift med Karen Christensen født i Korsgård, Vemb 1832, død i Ølstrup 1917, begr. i Brejning.
                      Børn:   
                      1: Kristine Korsgaard: 1857 i Vemb – 1893 i Jersild, Aulum, gift 1877 med
                                                             Anders Knudsen fra Vesterbæk matr., husmand, smed og
                                                             samtalestationsbestyrer i Jersild, Aulum (1848-1929).
                      2: Dorthea Kirstine: 1860-1936, gift 1886 med Hans Peder Andreas Hansen, At-
                                                         tenagre, Ølstrup, hvor hendes mor boede til sidst.
                      3: Hans: 1862-1862.
                      4: Mette: 1864-1944, gift med skomager Jakob Peder Jensen, Fjelstervang.                     

Karen Christensen:
Født i Korsgård, Vemb 1832, død i Attenagre, Ølstrup 1917, begravet i Brejning.
Arver 1864 læst 27-11-1889 (32-269) forriges enke i uskiftet bo.
                      Barn:
                      1: Hans Vanting: 1868-1942, hendes søn med Peder Kristensen Holm, se V matr.9c

Hans Christian Thomsen:
Født i Jelling 1861, død på gården 1921.
Køber 27-11-1889 (32-269), kom fra Blåhøj, Sdr. Omme.
Køber 24-7-1913 (48-479) SV matr.18c fra SV matr.18a.
Gift i Sønder Omme 1888 med Ane Marie Hansen født i Ravlund, Sønder Omme 1860, død i Velling 1950, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Gunder Marie: 1888-1912, gift med Johannes Andersen, Vester Rudmose.
                      2: Jens Kristian: 1892-1980, gårdejer i Tarm. Se V matr.27e.
                      3: Karen Marie: 1893-1901.
                      4: Jens Skovbjerg: 1895-1992, ejer af V matr.27c.
                      5: Abelone Mathilde: 1898-1903, død i epidemihuset i Videbæk.
                      6: Nora Emilie: 1901-1986, gift i Ølby 1949 med Elias Vestergaard, Velling. Begra-
                                                 vet i Brejning.
                      7: Carl / Karl Magnus: 1904-1974, ejer af V matr.27e.

Ane Marie Thomsen:
Arver 1921 læst 30-9-1935, forriges enke i uskiftet bo.
Der findes en omfattende vej sag mellem Ane Marie Thomsen og Thomas Thomsen, Vantinggård, vedrørende vejen fra Ane Marie Thomsens gård mod øst forbi Vantinggård, som Thomas Thomsen ønskede nedlagt, men som oprindelig og i mange år var den eneste vej til gården. Mange af de tidligere ejere af Vantinggård blev afhørt om vejen. Da der er vundet hævd derpå, kan vejen ikke nedlægges ifølge dom af 15-8-1939. 

Anders Jørgensen:
Født i Bandsby, Nysogn 1909, død i Spjald 1994, begravet i Nysogn.
Køber 1-10-1939, kom fra Nysogn, Holmsland.
Gift i Nysogn 1939 med Anna Jørgine Iversen født i Bandsby, Nysogn 1917, død i Nysogn 1964.
                      Børn:
                      1: Henning: 1941, gårdejer på faderens fødegård i Bandsby, Nysogn.
                      2: Karen Elise: 1946.

Aksel Nørgaard Johansen:
Født i Gammelsogn 1927, død på gården 2002.
Køber 18-5-1955.
Sælger 8-1-1998 gårdens jordtilliggende til Anders Jørgen Føhns SV matr.18a.
Gift i Gammelsogn 1955 med Asta Jørgensen født i Gammelsogn 1935, død i Spjald 2023.
                      Børn:
                      1: Aage: 1955.
                      2: Jan Nørgaard: 1959.
                      3: Torben: 1961, fisker i Hvide Sande.
                      4: Lone: 1962, gift Philbert, Ringkøbing.
                      5: Henrik: 1967, bosat i Spjald.

Tina Ganer Jensen & Thomas Madsen:
Køber 7-8-2002 ejendommen med lidt jord.

Anette Henning Serup & Martin Henning Serup:
Køber efter tvangsauktion 29-10-2013.

Camilla Møller Madsen & Michael Møller Kristensen:
Køber 1-9-2017.

Sydvestlige ejerlav matrikel 19c, Vantingvej 3:
Matrikelnumre 1950: SV matr.19c,e.
Ellas Johanne Kirstine Knudsdatter:
Lejer 1-5-1866 (20-711) omtrent 10 tdr. land hedejord nord for Vantinggård på 49 år til 1-4-1915.
Går mod øst til Eskild Andersens hede, mod vest til Hans Lauridsens enkes jorder, mod nord til Vantinggårds øvrige hedelod. Denne bebyggede hedelod går videre til Ane Marie Jensen og senere Peder Pedersen Overby, men nu som ejere. Ved Indenrigsministeriets udstykningsbevilling af 17. oktober 1865 har stykket fået matrikel SV matr.19c, og tilsyneladende har hun købt jorden, som hun har bebyg-get, på dette tidspunkt, men købet er ikke tinglæst.

Christian Frederik Christensen:
Køber 17-5-1869 (22-600) SV matr.19c og giver sælgeren aftægt i 6 år. Ejer af Bjørnkær SV matr.10, se videre dér.

Ane Marie Nielsen:
Født i Feldbæk 1823, død i Vanting 1913.
Køber 27-6-1883 (28-116), fraskilt efter Christian Henriksen, Røjkum V matr.15b.
Køber 27-6-1883 (28-111) SV matr.7c.
Sælger 28-6-1886 (30-182) SV matr.7c til SV matr.4c.

Niels Jensen:
Født i Torhuse 1844, død i Torhuse som indsidder 1913, snedker.
Køber 31-8-1892 (34-221). Kom fra Kronheden, Torsted sogn.
Gift i Torsted 1868 med Kirstine Kristensen født i Torsted 1841, død i landerhus 1904.
De flytter til Kongensbjerghus.

Peder Pedersen Overby:
Født i Rom sogn 1847, død i Ringkøbing 1931.
Køber 19-5-1900 (39-430). Kom fra V matr.10c+11f, se dér.
Gift 2. i Sdr. Lem 1888 med Ane Margrethe Tang Nielsen født i Sdr. Lem 1867, død i Ringkøbing 1938.

Christen / Kristen Iversen Kjølmose:
Født i Nr. Nissum 1849, død i Vorgod 1940, begravet i Brejning.
Køber 26-3-1904 (42-521). Kom fra Fårborg, Sdr. Lem, hvortil familien flytter 1883.
Flytter til SV matr.5i.
Gift 1. med Johanne Kathrine Svendsen født i Vinding 1842, død på Holmgård Mark, Nr. Omme 1883, jernkors på Brejning kirkegård.
                      Børn:
                      1: Svend: 1871-1973, født i Nr. Omme, død i Spjald. Se V matr.18.
                      2: Kirsten Marie: 1874-1945, gift med Peder Søe Sørensen, V matr.7e+8g.
                      3: Ane Marie: 1875, i Hanning 1901.
                      4: Karen: 1877-1977, gift med Anders Dalgaard, Finderup. Se V matr.8d.
                      5: Kirsten Kirstine: 1880-1944, gift med Anton Jensen Nørremark, Dejbjerg.
                      6: Dødfødt datter: 1883.
Gift 2. 1883 med Mette Poulsen født i Blæsbjerg 1843, død i Vanting 1911.
Gift 3. i Brejning 1912 med Johanne Marie Christiansen født i Nysogn 1871, død på Tarm alderdomshjem 1945, begravet i Brejning.

Thomas Nielsen:
Født i Røjkum V matr.15c 1857, død i Kirkebyen 1932.
Køber 4-6-1915 (49-425, kom fra SV matr.10b, se videre dér.
Køber 10-6-1915 (49-439) SV matr.19e fra SV matr.19a.
Gift med Ane Kirstine Jensen født i Randbæk 1853, se Opsund matr.1c, død i Kirkebyen 1933.

Morten Mikkelsen:
Født i Faster 1878, død på gården 1933.
Køber 5-11-1927, kom fra V matr.7c+6l, se videre dér.

Jens Graversen:
Født i Sdr. Lem 1911, død samme sted 1996.
Køber 11-1-1934, kom fra Sdr. Lem. Nybygger gården øst for vejen i 1937.
Gift i Ølstrup 1933 med Asta Jensen født i Tim 1909, død i Sdr. Lem 1992.
                      Børn: (født her i sognet):
                      1: Esther Kathrine: 1934-1934.
                      2: Anders: 1938.
                      3: Søren: 1941.
Flytter til Nørhede, Sdr. Lem, bytter gård med eftermanden.

Niels Kristiansen:
Født i Lille Højmose 1906, død i Spjald 1994.
Køber 7-4-1941, kom fra Nørhede, Sdr. Lem, bytter med forgængeren.
Gift i Brejning 1935 med Maren Kirstine Johanne Jørgensen født i Vorgod 1914, død i Spjald 2000.
                      Børn:
                      1: Eva: 1937, gift 1962 med Viggo Pedersen, Opsund matr.6d.
                      2: Bent: 1941, bosat i Videbæk.
                      1: Ulla: 1947, bosat i Esbjerg.

Arne Lund Thomsen:
Køber 16-7-1977 ejendommen. Ejer Vantinggård, hvorunder jorden lægges.

Erling Lind:
Køber 7-6-1978 SV matr.19c med bygninger og lidt jord.

Arne Lund Thomsen:
Køber 19-3-1982 SV matr.19e på auktion.

Preben Engedal Jensen: fra 14-1-1994 Preben Engedal:
Køber 31-8-1984.
Flytter til Øster Sinkjær, Nr. Omme.

Karina Nedergaard Jensen & Niels Kristian Hansen:
Køber 7-2-1996. Hun har systue på gården, brudekjoler med meget mere.

Sydvestlige ejerlav matrikel 19d, Vantingvej, nedlagt:
Knud Sørensen:
Det er her, han bor efter at have solgt Vanting i 1894, idet han ved salget betinger sig at beholde et stykke jord nord for Vanting mellem vejen og naboskel af areal 2 ¼ skæppe med bygninger og vandmølle, som han må beholde til sin død, hvorefter det alt sammen falder tilbage til Vanting.

Christen Pedersen Kjær:
Køber 4-12-1913 (48-584) SV matr.19d fra SV matr.19a. af areal 2 ¼ skæppe. Kom fra SV matr.20c, Kjærhus. Kom til Brejning 1894.
Køber 10-9-1914 (49-233) V matr.19k,20d,26a,21b fra Jens Husted, Spjald.

Dorthea Johanne Kjær:
Arver 23-4-1927, forriges enke i uskiftet bo.
Sælger 12-9-1929 V matr.19k,20d,26a,21b til sønnen Jensenius Kjær, se under Vestlige ejerlav matr.21b m.fl., hvorefter hun kun beholder SV matr.19d.

Jensenius Kjær & Iver Andreas Kjær:
Arver 1-2-1939 huset, forrige ejers sønner. 

Thomas Thomsen:
Køber 1-2-1939 huset og lægger det under sin gård, Vantinggård. Senere nedrevet.

Kjærhus, Kærhus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 20, Kærhusvej 14:
Matrikelnumre 1950: SV matr.20a+20b.
Knud Andersen:
Udstykker sin gård, Bækgård i 1799, og følgende køber hver en del af Kærhus:

Amtsforvalter Thomas Bagger Lütken:
Køber 29-7-1799 (1-570) hedeparcel nr.11 af SV matr.9a = SV matr.20a, Hk: 0-1-2-2/20. Parcellen lå vestligst i udstykningen nord for vasen (Kærhusvej). Bosat i Ringkøbing.

Assessor Hans Peder Ammidsbøl:
Køber 29-7-1799 (1-570) hedeparcel nr.10 af SV matr.9a = SV matr.20b, Hk: 0-1-2-2/20. Parcellen lå vestligst i udstykningen nord for vasen. Bosat på Søgård.

Landvæsenskommissær Peter Christian Petersen:
Køber 29-7-1799 (1-570) en hedeparcel af SV matr.9a under SV matr.20, Hk: 0-3-1-14/20. Parcellen lå vestligst i udstykningen syd for vasen. Bosat ved Skjernbro.

Jens Jacobsen:
Født i Røjkum V matr.17 o.1770, død i Nørhede, Sdr. Lem 1844.
Køber 20-10-1802 (1-736) landvæsenskommissær Petersens del af SV matr. 20. Det oplyses, at Jens Jacobsen bor nær ved dette stykke hede, hvilket folketælling 1801 også viser.
Køber 4-1-1804 læst 14-2-1839 (8-110) SV matr.20a.
Sælger 28-12-1812 læst 14-2-1839 (8-111) SV matr.20 b til Jens Christian Knudsen, Vanting.
Køber 14-7-1813 læst 14-2-1839 (8-111) SV matr.20b fra Vanting SV matr.19.
Køber 31-1-1821 (8-110) gårdens kirke-, konge-, korn- og kvægtiende af kgl. majst. agent Laurids Buch, hvilket i lighed med sognets andre kirketiendeejere betyder, at han skal yde følgende efter sit hartkorn:
1: fra 1-4-1816 til kirkens vedligeholdelse, hvor salget af Brejning kirkes ejendomme skete.
2: foruden kirkens ornamenter følger samme de fra ”alders tid” tilliggende ejendomme:
                      a: Niels Kamps fæstested af Hk 0-2-1-0.
                      b: Kirketoften af Hk 0-1-1-0.
                      c: Eng i Ganer enge af Hk 1-2-2-0, som sælgeren dog ønsker at bruge i 20 år mod en årlig
                          leje af 10 rbd. sølv, som betales 1-11 hvert år til kirkebestyrerne til kirkens vedligeholdelse.
Gift 1. med Mette Marie Johansdatter født o.1756, død i Nørhede 1836.
Gift 2. i Sdr. Lem 1838 med Anne Marie Madsdatter født i Nr. Vium 1771, død i Sdr. Lem 1851.
Hun var først gift i Brejning 1804 med Mikkel Hansen husfæster i Vesterbæk, sidst i Karsbæk.
De flytter til Nørhede, Sdr. Lem, hvor de bor ifølge folketælling 1834.
Som indsiddere har de i 1812 Jens Christian Knudsen og hustru fra Vanting, som har betinget sig et stykke græsning i Vanting, så længe de bor i Kærhus. Se SV matr.19 (2-294).

Jens Simonsen:
Køber på auktion 30-5-1821, skødet først udstedt 29-1-1830 læst 26-7-1838 (7-937), ejer Vantinggård, se videre dér.

                      Husmand: husmand i Kærhus i 1825:
                      Jens Olesen Bjerg: kongelig jæger i København 1823:
                      Født i Mosgårdshus NV matr.8 1799, bosiddende 1845 i Tingstrup, Thisted landsogn.
                      Gift i Ølstrup 1824 med Ane Christensdatter født i Landerhuse 1788, død i Ølstrup
                      fattighus 1860.
                                            Børn:
                                            1: Ole Christian: 1823 i Hjøllund, Ølstrup, død i Ølstrup 1876, gift i
                                                                         Hanning 1844.
                                            2: Inger Kirstine: 1825 i Kærhus, død i Faster 1860, se nedenfor.
                                            3: Else Marie: 1831 i Ølstrup. I Kærhus 1850.
Familien flytter til Bjerg i Ølstrup før 1831.

Peder Hvid:
Født o.1754, død i Lønborg 1838.
Køber 9-2-1834 læst 26-7-1838 (7-937), gartner, bosat i Lønborg. Han ejer i 1823 SV matr.22.

Niels Larsen:
Født 1809.
Køber 1-7-1838 (7-941), hvor der findes en panteobligation til gartner Peder Hvid, Lønborg vedrørende købet af stedet med datoen for købet, men intet skøde.
Gift i Hanning 1836 med Mariane Hansen født i Skjern 1804, død i Dejbjerg 1873.
Niels Larsen lejer et stykke af ejendommens hede ud til Christen Jacobsen og hustru i 1838.
I skødet til eftermanden oplyses det, at han nu er bosiddende i Randeris, antagelig som indsidder, da han er bortrejst før folketælling 1840. Husmand på Skårup Mark, Hanning i 1840.
                      Christen Jacobsen:
                      Født i Assing 1783, død i Brejning fattighus 1862. Kludesamler i 1845.
                      Fæster 4-9-1838 (8-78) et stykke af ejendommens hede samt det lille nørrehus på 6 fag
                      med adgang til brønden. Ifølge folketælling 1834 bor familien allerede på stedet.
                      Udslettes igen 29-11-1876 (24-160). Ifølge lægdsrullen 1828 kom de da fra Assing.
                      Hans halvbroder, Christen Jacobsen (1777-1856), bor i Torhuse.
                      Gift med Kirsten Christensdatter født i Tim o.1777, død i Kærhus 1853.
                                           Børn: (som kendes):
                                           1: Jacob Christensen: 1806 i Røgen mølle, Sunds.
                                           Gift i Tim 1833 med Helene / Lene Pedersdatter født i Rejkær, Tim 1805, død i Brejning fattiggård 1893. Hun er gift uldbinderske i Randeris 1840                                             og uldbinderske i Torhuse 1840, i 1850 og 1855 fraskilt. Hun ejede huset på Magersped Mark 1860 og 1870, se O.matr.5.
                                           De rejser begge til Velling i 1835 som tjenestefolk, men kun hun optræder i tilgangslisten, som tjenestepige, og allerede senere samme år rejser                                                 hun til Ulfborg. De er ikke meldt tilgang til Brejning igen, men i 1837 rejser Jacob Christensens hustru, Lene Pedersdatter, til Ringkøbing, og han                                                 rejser til Hee. Rejser en del år mellem Brejning og Slesvig.
                                                                  Børn:
                                                                  1: Christen Jacobsen: 1834 i Kjærhus. Er her i 1845.
                                                                  2: Sidsel: 1836-1897, født i Kjærhus, død i Engesvang. Gift i Vorgod 1861.
                                             2: Ane Marie Christensdatter: fødested ukendt.
                                                                   Barn:
                                                                   1: Jens Christian Christensen: 1844 i Kærhus, uægte.
                                            3: Niels Christian Christensen: 1812 i Olling, Assing. I Varde 1835.
                                            4: Ane Christensdatter: 1817 i Olling, Assing.

Søkrigskommissær Bagge:
Køber 22-2-1839 (8-169). Bosat i Ringkøbing.
Han skal respektere Christen Jacobsens fæstebrev.
Til hjælp ved ejendommens drift antager han Søren Christensen og hustru Mariane, som måtte fratræde et fæstehus på Bundgård Mark, Torsted, 4-10-1840 læst 14-7-1842 (9-290). Udslettet 29-11-1876 (24-160). Omfattende aftægtskontrakt bl.a. 4 par træsko med beslag, 4 potter brændevin og 12 kardus tobak.
                      Søren Christensen:
                      Død i Kærhus 1842, ikke ført i kirkebogen.
                      Gift med Mariane Nielsdatter (Tamper).
                      Efter mandens død flytter hun til Vind, hvorfor Bagge betaler hende 20 rdl og noget hus-
                      tømmer samt 5 rdl årligt for mælken, mens resten af aftægten leveres hende to gange årligt, 24-8-1842 (9-348).

                      Anders Jørgensen Thorre:
                      Indsidder med sin familie i Kærhus 1839 og 1840, se SV matr.3e+3f.

                      Folketælling 1845: 
                      Christen Jacobsen:
                      Se ovenfor. Husfæster til efter 1855.

                      Knud Olesen:
                      Født i Blæsbjerg 1811, død på No Stampe mark 1866, indsidder i Kærhus 1845.
                      Gift i Brejning 1839 med Maren Nielsdatter født i Stadil 1810, død i Ølstrup 1848.
                                          Børn:
                                          1: Ane Marie Jespersen: 1835 i Dejbjerg, død i Stauning 1846.
                                          2: Ole Christian: 1839 i Røjkum.
                                          3: Mette: 1842 i Kærhus, død 1873 i Tim, se sogneforst. prot.24-8-1873.
                        Familien kom fra Stampemøllen ved Brejninggaard, hvor han tjente på Brejninggaard.
                        Gift 2.i Brejning 1851 med Ane Margrethe Poulsen født i Sdr. Lygum, Tønder o.1824,
                        død i Astrup, Velling 1902. Hun var 2. gang gift med Mads Jakobsen i Astrup. De boede
                        begge i Kærhuset ved vielsen i november 1851.

                        Hans Pedersen: 
                        Født i København o.1828, tjenestetyende i 1845, sikkert for søkrigskommisær Bagge.

                        Folketælling 1850:
                        Christen Paulsen:
                        Født i Sædding 1817, avlsbestyrer i Kærhuset. Død i Faster 1902. Gift 2. i Faster 1864
                        Gift i Ølstrup 1848 med Inger Kirstine Jensdatter født i Kærhus 1825, død i Faster 1864.
                                             Børn:
                                             1: Kirsten: 1848 i Ølstrup, død i Faster 1927, gift i Faster 1888.
                                             2: Pouline: 1852 i Nørhede, Sdr. Lem, død i Nr. Vium 1865.
                                             3: Ane: 1858 i Ølstrup.
                                             Konens moder Ane Christensdatter har ophold hos dem både i Kærhus og
                                             i Brorstrup. Familien flytter til Nørhede, Sdr. Lem før 1852 og til Brorstrup før
                                             1855, hvor han er husmand.
                                             Tjenestekarl: Iver Pedersen 17, født i Hee.

                        Kirkebog 1851:
                        Knud Olesen:
                        Se ovenfor. Ved hans vielse i november 1851 siges det, at han er bestyrer i Kærhuset.

                        Kirkebog 1853, indsidder i huset:
                        Marie Jensdatter:
                        Ugift husholderske i Kærhuset i 1853.
                        Barn:
                        1: Andrea Jensen: 1853, gift i Ølstrup 1878. Far: dimitteret second løjtnant Tranberg i Kærhuset. De er bortflyttet 1854. 

                         Folketælling 1855:
                         Christian Højer:
                         Født i København o.1827. Avlsbestyrer i 1855.
                         Gift med Mette Marie Aalkjær født i Holstebro 1834.
                         Tjenestefolk: Søren Mikkelsen 21, født i Brejning, Ane Andreasen 20, født i Brejning og Knud Sørensen 24, gift, født i Brejning, tømrer og tyende.

Frøken Ida Vilhelmine Frandsen:
Født o.1823 i St. Fuglede, Kalundborg, husjomfru på Brejninggaard. Død på Brejninggaard 1878.
Køber 16-7-1860 (18-391) ved 5te auktion over søkrigskommissær Bagges opbudsbo. Hun skal respektere Christen Jacobsens fæstebrev og aftægt til Søren Christensen og hustru. Driver gården med forpagter.
                         Folketælling 1860:
                         Thue Olesen:
                         Født i Torsted 1827, død i Bjørnemosen, Dejbjerg 1865, avlsbestyrer.
                         Gift i Dejbjerg 1856 med Maren Jensdatter (Skuldbøl) født på Nørre Spjald 1821,
                         død i Skjern 1891.
                                              Børn:
                                              1: Carl Jensen: 1855 i Sig, Brejning, død i Sdr. Felding 1931. Gift i
                                                                         Sdr. Lem 1885. Hendes søn med Vilhelm Lauritsen,
                                                                          Randbæk.
                                               2: Ole Olesen: 1857 i Feldbæk, død i Sdr. Lem 1931, gift i Sdr. Lem 1881.
                                                                         Fra 1905 Ole Dahl.
                                               3: Meiner Olesen: 1860 i Kærhus.

                          Folketælling 1870:
                          Søren Christensen:
                          Født i Sporup o.1816.
                          Lejer ejendommen fra 1-11-1863 ifølge forpagtningskontrakten.
                          Forpagtningskontrakt på 8 år fra 1-3-1865 med forkøbsret på ejendommen, 12-3-1866
                          (21-26), udslettet 9-1-1878 (24-258).
                          Besætning: 2 brune hopper på 8 og 14 år, 2 fem års trækstude, 2 tre års trækstude og 2 to års trækstude, 2 køer på 4 og 7 år, 30 får og beder samt 12 lam.                              Indavlet korn: 4 tdr. rug, 5 tdr. byg, 10 tdr. havre med isået kløver, 20 læs hø samt 40 tdr. kartofler.
                          Afgift pr. år de 4 første år: 150 rdl,, for de 4 sidste: 200 rdl.
                          Gift med Kirstine Margrethe Jansen født på Klausholm, Randers o.1831.
                                               Barn:
                                               1: Christen Henrik: 1865 i Kærhus. Sadelmager i Brejninggaards
                                                                                 vandmølle 1901, se dér.
                           Tjenestepige: Abelone Marie Jensen født i Vorgod 1854, se V matr.27b.
                           Søren Christensen bliver bestyrer af Brejning fattiggård i 1870.

Jens Sørensen:
Født i Vester Pilgård 1832, død i Vorgod 1884.
Køber 17-6-1877 læst 28-8-1878 (25-50). Husmand i Vorgod 1859, i Nr. Vium 1868, gdr. i Borris 1871, i Gjellerup 1875. Flytter til Snejbjerg 1880.
Køber 28-8-1878 (25-49) Degneboligen, Ølstrup matr.12h+12i til forening med SV matr.20.
Gift 1. i Vorgod 1859 med Mette Madsdatter født i Nr. Vium 1826, død samme sted 1868.
Gift 2. i Vorgod 1871 med Ane Cathrine Jensen født i Vorgod 1848, død i Vorgod 1920.

Laurids Peder Pedersen:
Mageskifter 11-3-1880 (25-499) med formanden.

Karl Knudsen:
Køber 14-10-1882 (27-501) SV matr.20a+b.
Flytter til Lillebæk, SV matr.9b, se videre dér om ham og familien.

Christen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hee 1849, død i Spjald 1938.
Køber 5-5-1886 (30-71+72) SV matr.20a+b samt Ølstrup matr.12h+i, kom fra Hover.
Køber 13-6-1888 (31-319) SV matr.12c.
Sælger 6-9-1892 (36-142) SV matr.12c, som han tilsyneladende ikke boede i.
Gift 1. med Mariane Knudsen født i Hee 1845, død i Kærhuset 1889. De boede i Ølstrup i 1880 uden børn, men i 1890 bor han som enkemand i Kærhus med sønnen på 10 år.
                      Barn:
                      1: Christen:  o.1880 i Brejning, det er angivet, at familien tilhørte de ”Frilutherske”,
                                            han er i hvert fald ikke indført i kirkebogen. I 1901 tilhører familien
                                            Folkekirken.
Gift 2. i Brejning 1892 med Kirsten Jensen født i Kinvadhus 1870, død i Spjald 1925.
                      Børn:
                      1: Jeppe Jensen: 1897-1930, død i Give begravet i Brejning. Født i Vesterbæk.
                      2: Mads: 1900-1984, skorstensfejer i Brejning. Født i do. Se Brgd.matr.1ii.
                      3: Nicoline Elisabeth: 1902-1904. Født i do.
                      4: Martine Elisabeth: 1904-1985, gift 1931 med sadelmager Jens Smedegaard Andersen, Spjald, senere Ørnhøj. Død i Ørnhøj. Født i Rudmose.
                      5: Mariane: 1907-1923, død i Skovgård (Brænderigård) ved Brejninggaard.
                      6: Karen: 1910-1921, død ved Brejninggaard.
Familien flytter til V matr.10d før 1896 og til SV matr.18b i 1904.

Han har følgende indsidderfamilie boende i Kærhuset i 1890:
                      Niels Martinus Sørensen:
                      Født i Tvis o.1862, arbejdsmand.
                      Gift med Nikoline Kathrine Elisabeth Nielsen født på Brejninggaards Mark 1846.
                                            Børn:
                                            1: Anton Christen Sørensen: 1882 i Timring.
                                            2: Kristiane Marie Karoline Mathilde: 1886 i Timring.
                                            3: Jens Peter Nikolaj Sørensen: 1890 i Kærhus.

Jeppe Jensen Kousgaard:
Køber 12-4-1893 (34-450), se under V matr.27b om ham og hans familie.

Jens Kristian Kristensen:
Født i Madum 1852, død i Sandbæk matr.1d 1909.
Køber 15-3-1897 (37-198), kom fra Timring.
Gift 1890 med Sidsel Kathrine Olsen født i Sandbæk matr.1d 1860, død i Hanning 1942
                      Børn:
                      1: Ole Peder: 1887 i Timring, hans søn, se SV matr.10e.
                      Vedrørende deres fælles børn se under Sandbæk matr.1d.
Familien flytter til V matr.7c+6l.                     

Niels Christian Holm Johansen:
Mageskifter 11-4-1906 (44-196) med formanden om V matr.7c+6l. Nu kun SV matr.20a+b.
Flytter til V matr.27c, medtager Degneboligen, Ølstrup matr.12h+12i.

Peder Christian Kjær Jensen & Peder Blæsbjerg Jeppesen:
Køber 9-6-1916 (50-347).

Peder Christian Kjær Jensen:
Overtager 15-7-1916 (50-440) hele ejendommen. Kom fra V matr.27b, se videre dér.

Jens Christian Elmholt:
Køber 10-19-1917 (51-334). Kom fra Muldbjerg.

Vilhelm Christian Nielsen:
Køber 30-3-1918 (51-816).

Hans Nissen Hansen:
Køber 28-9-1918 (52-237).

Peder Balleby & Christen Thomsen:
Køber 5-9-1919 (11-95). Christen Thomsen var vognmand i Spjald, Brgd. matr.1bø.

Christen Thomsen:
Født i No 1876, død i Spjald 1940.
Overtager 3-4-1920 (11-689) Peder Ballebys andel.
Gift 1. i Ølstrup 1900 med Kristiane Nielsen født i 1875, død i København 1915, begravet i Brejning.
Gift 2. i Brejning 1920 med Kirstine Jensen født i No 1886, død i Ringkøbing 1968, begravet i Brejning.
                      Børn: (2.ægteskab):
                      1: Anna Margrethe: 1921.
                      2: Rigmor Elisabeth: 1923-1924.
                      3: Viggo Herman: 1924-1925.
                      4: Viggo August: 1927-1990, gift i Sædding 1952, født og død i Spjald.
Familien flytter til Spjald til Hovedgaden 77 V matr.12d, se dér.

Søren Steiner:
Født i No 1894, død i Hjerting, Esbjerg 1961.
Køber 13-4-1927, kom fra Trehede, Ølstrup.
Gift (ophævet) i Ølstrup 1922 med Gudrun Johanne Sørensen født i Staby 1901.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Karl Arne: 1929-2000.
                      2: Frida: 1931.
                      3: Tova: 1934, gift Møller.

Marius Øllgaard Kristensen:
Født i Strellev 1907, død i Ølstrup 1969, begravet i Ølstrup.
Køber 9-10-1937, kom fra Strellev.
Gift i Sunds 1938 med Metha Kirstine Madsen født i Lunde 1919, død i Sdr. Lem 2006.
                      Børn:
                      1: Jens Øllgaard: 1941.
                      2: Hans Øllgaard: 1945.
                      3: Anna Øllgaard: 1949.
Familien flytter til Ølstrup.

Arne Lund Thomsen:
Født på Vantinggård 1944.
Køber 1-4-1968.
Flytter til Vantinggård.

Jørgen Martin Jensen:
Køber september 1972, ejer samtidig Lille Kærhus. Se videre dér.
Sammenlægger de to ejendomme 24-11-1980.
Køber vinter 1980 V matr.27k fra V matr.27e.
Køber før 1980 Degneboligen, Ølstrup matr.12d.

Niels Henrik Jensen:
Køber 8-9-1982, samt Degneboligen, Ølstrup matr.12d, forrige ejers søn.
Flytter til Aalborg.

Bent Ove Madsen:
Køber 31-12-1987, kom fra Sdr. Gørding.
Køber 1-4-1998 halvdelen af jorden fra SV matr.20c = SV matr.20f.
Køber 1-4-2008 Kærhusvej 17 og frasælger bygningerne.

Højvang:
Sydvestlige ejerlav matrikel 20c, Kærhusvej 16:
Jeppe Jensen Kousgard:
Køber 13-4-1878 læst 12-1-1881 (26-170) SV matr.20c fra SV matr.20a+b.
Ejer V matr.27b, hvorunder SV matr.20c hører, se videre dér. Bygger antagelig ejendommen.

Jens Tudskjær Poulsen:
Køber 21-8-1889 (32-199) ejendommen, se videre om familien under V matr.27b.

Christen Pedersen (Kjær):
Født i Ringkøbing 1860, død i SV matr.19d 1927.
Køber 29-8-1894 (35-323).
Navnebevis 11-1-1911 (47-169) på navnet Christen Kjær.
Gift i Sdr. Lem 1892 med Dorthea Johanne Jørgensen født i Sdr. Lem 1867, død i Kratgården 1938.
                      Børn:
                      1: Jensenius Kjær: 1894-1979, ejer V matr.21b m.fl.
                      2: Iver Andreas Kjær: 1899-1941, ejer SV matr.4i.

Peder Pedersen:
Født 1882.
Køber 31-1-1913 (48-276).
Gift med Mette Pedersen født 1889.

Niels Christian Nielsen:
Født i Klitmose, No 1890, død i Tarm 1923.
Køber 28-3-1919 (52-664), kom fra Borris.
Gift i Stadil 1913 med Gjertrud Marie Pedersen født i Kamp, Stadil 1885, død i Ringkøbing 1963, begravet i Tarm.
                      Børn:
                      1: Poul: 1914 i Borris.
                      2: Ingvard: 1917 i do.
                      3: Ingemann: 1920 i Brejning, tvilling.
                      4: Kristian: 1920-1921, tvilling.
Familien flytter til Tarm Nørremark.

Niels Thomsen Dam:
Født i Buderup 1896.
Køber 4-6-1920 (14-532).
Gift i Ølstrup 1924 med Martine Hammelsvang født i Hammelsvang 1896.
Flytter til Hodsager.

Erik Christian Nielsen:
Født i Ikast 1892, død i Skjern 1951, begravet i Brejning.
Køber 30-8-1924 (15-814).
Gift i Lønborg 1932 med Kirstine Jørgensen: født i Stauning 1911, død i Spjald 1997, se under Skolegade 4, Spjald.

Knud Jakobsen:
Født i Vedersø 1892, død på gården 1979.
Køber 14-6-1933, kom fra Nr. Søndergård V matr.12.
Gift i Brejning 1933 med Mariane Elisabeth Holm Johannesen født i V matr.7c+6l 1905, død på gården 1996.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian Holm: 1928, bosat i Sverige.
                      2: Jakob Brink: 1934-2022, gdr. i Ulfborg, sidst bosat i Struer. Begravet i Brejning.
                      3: Niels Alf: 1936, eftermand på gården.

Niels Alf Jakobsen:
Født på gården 1936, ugift.
Køber 1-6-1971.
Sælger 1-4-1998 halvdelen af jorden til Bent Madsen, Kærhus SV matr.20a+b.

Annemarie Maagaard Jeppesen & Hans Langhoff Jeppesen:
Køber 1-4-1918, bosat i Kærhusvej 18.
Ejendommen nedrives og der bygges nyt stuehus i 2018.

Annemarie Maagaard Jeppesen:
Eneejer 24-9-2019.

Sydvestlige ejerlav matrikel 20d:
Hører fra før 1885 til 1968 under Ølstrup sogn. Herefter under SV matr.20e.

Lille Kærhus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 20e, Kærhusvej 21:
Matrikelnumre 1950: SV matr.20d,10e.
Andreas Nielsen Sig:
Født i Heden, Sdr. Lem 1837.
Køber 4-2-1885 (29-207), men familien bor allerede i 1880 på stedet. De kom fra Randbæk, hvor de var indsiddere i 1879, og boede i Bjerg NV matr.8 fra o.1875 til 1878, se dér om familien.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Lybæk, Hee 1850, død i Spjald 1916.
Køber 8-7-1891 (33-391), men er bosat her før 1888. Se videre under SV matr.4b.
Gift i Brejning 1874 med Abelone Poulsdatter født i Blæsbjerg 1845, død i Spjald 1937.
                      Børn:
                      1: Karen: 1874 i Blæsbjerghus - 1883 i Hover.
                      2: Ane Johanne: 1876-1955, gift 1896 med Karl Kristian Jonassen, død i Spjald.
                      3: Poul Lauridsen Sundgaard: 1879-1975, død i Videbæk.
                      4: Jeppe Jensen: 1882-1966, født i Hover, se SV matr.3c.
                      5: Karen: 1885 i Hover.
                      6: Mads Elias: 1887.
                      7: Ole Martin: 1888, gift i Skjern 1927.
Familien flytter til Gåsdal, SV matr.15d.

Karl Jensen:
Født i Hanning 1875, død i Hanning 1953.
Køber 8-6-1898 (38-127), kom fra Hanning.
Gift i Hanning 1897 med Anne Kirstine Dusine Jensen født i Torhuse 1875, død i Hanning 1916.
                      Børn:
                      1: Hans Søren: 1899, gift i Brejning 1935, murersvend i Hanning. 
                      2: Jens Peder: 1901-1972, gift i Brejning 1934 & 1945, død i Spjald. Se SV matr.3e+3f.                           
                      3: Mette Kirstine: 1904-1981, gift i Hanning 1923, død i Hanning. 

Niels Peter Martin Kynde Jensen:
Født i Kassentoft, Brejning 1881, død i Spjald 1973, begravet i Hover.
Køber 4-4-1906 (44-188).
Køber 29-10-1915 (49-598) SV matr.10g fra O. C. Christensen, Bjørnkær.
Gift i Hover 1906 med Hanne Jepsen født i Timring 1879, død i Muldbjerg, Hover 1959.
                      Børn:
                      1: Ingeborg Thomine: 1907-1979, gift i Hover 1927 med Johannes Gothard
                                                            Hansen, Spåbæk, Nr. Omme.
                      2: Niels: 1908-1968, gdr. i Lille Tarp, Muldbjerg.
                      3: Jens Martin: 1909-1987, gdr. i R matr.30s.
                      4: Dagny Dorthea: 1911-2003, gift i Hover 1936 med Anders Moesgaard, NV m.2.
                      5: Frida Elvira: 1914, gift i Hover 1939 med Aage Hugo Andersen, Esbønderup.
                      6: Signe Johanne: 1916-1994, bosat i Spjald, begravet i Hover, ugift. Tvilling.
                      7: Sigrid Martine: 1916-1999, gift med Bernhard Jensen, Rindum.
Familien flytter til Lille Tarp, Muldbjerg, Hover.

Kristen Nygaard Poulsen:
Født i No 1893, død i Vorgod 1977, begravet i Nr. Vium.
Køber 11-3-1919 (52-594).
Gift i No 1917 med Maren Jensen født i No 1893, død i Nr. Vium 1947.
                      Børn:
                      1: Peder Nygaard: 1917 i Torsted.
                      2: Vagn Nygaard: 1920.
                      3: Aksel Nygård: 1923-1990, gift i Sdr. Nissum 1954, død i Vorgod.
Familien flytter til Nr. Vium.

Karen Kirstine Risvig født Lyhne:
Født i Vorgod 1895, død i Videbæk 1975, datter af Chr. Lyhne, Randbæk matr.30f.
Køber 2-5-1931, enke (gift i Nr. Vium 1914) efter Jens Risvig (1883-1924), Nr. Vium.

Niels Laurids Nielsen:
Født i Brænderigården 1902, død i Spjald 1965.
Køber 7-4-1932. I 1939 kaldes ejendommen Kjærlund.
Gift i Brejning 1932 med Vera Rebekka Olsen født i Sdr. Lem 1912, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1934-1934.
                      2: Svend Aage: 1935-1997, bosat i Spjald.
                      3: Birgit Kirstine: 1939, gift 1958 med Henning Schmidt, Torhuse.

Jørgen Martin Jensen:
Født i Videbæk 1922, død i Ringkøbing 1996, begravet i Ringkøbing.
Køber 7-10-1952. Kom fra Nr. Bratbjerg, Hee.
Køber 24-10-1968 SV matr.20d fra Hans Christian Skovbjerg Thomsen, Ølstrup.
Køber september 1972 Kærhus og lægger de to ejendomme sammen, se dér.
Gift i Apostelkirken, København 1952 med Tove Elly Thomsen født i Fredens sogn, København 1929, bosat i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Karl Martin: 1953, ejer af V matr.27e.
                      2: Svend Kurt: 1954.
                      3: Anne Grethe: 1955.
                      4: Niels Henrik: 1956, eftermand.
                      5: Flemming Kærhus: 1957.
                      6: Jytte Birgitte: 1959.
                      7: Marie Louise: 1961.

Anny Kloster Kjærgaard & Bent Søe Kjærgaard:
Køber 1-11-1996.

Tommy Søgård Andersen:
Køber 5-12-2005.

Landerhuse:
Der gælder for de første huse i heden, som blev til Landerhuse, det samme som for Torhusene, at de blev bygget af fæstebønder, der ikke havde kunnet klare en fæstegård, som de derfor var blevet sat fra, og så fik de lov til at bygge en smule hus i heden længst vestpå. Heden blev oprindelig kaldt for ”Bjørnkær Hede” som var den fælles betegnelse for det hedeareal, der hørte til gårdene Bækgård, Bjørnkær og Bilring. Ved Brejninggaards salg i 1794 blev denne hede lagt under Bækgård, og det var derfor Knud Andersen i Bækgård, der ved gårdens udstykning i 1799 solgte de to huse til beboerne, de huse, som siden fik matrikelnumrene SV matr. 21 og 22 og navnede Landerhus og Krathus.

Landerhus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 21, Kærhusvej 23:
Iver Christensen Fyrstenborg:
Slog sig ned ”På Heden” mellem 1771 og 1774 efter at være frasat sin fæstegård i Vesterbæk, V matr.9, se videre om familien under Gåsdal, SV matr.7. Det er hans hus, som sønnen overtager og senere køber til selveje, for i Hartkornsspecifikationen 1788 bor Iver Christensen i det første Landerhus, mens Jens Mogensens enke bor i det andet.
Hans 2. kone, Ane Larsdatter døde ”På Heden” i 1784, han døde i Landerhuse i 1796.

Christen Iversen:
Født i Fyrstenborg, Sædding 1759, død i Sdr. Lem 1840.
Han og familien er bosat i huset i folketælling 1787 med den gamle fader.
Køber 29-7-1799 (1-570) parcel nr.4 med huset samt en agermark og et par hedelodder syd og sydøst for agermarken til selveje fra Bækgård.
Gift i Hover 1786 med Else Knudsdatter født i Tim 1753, død i Ølstrup 1832.
                      Børn:
                      0: Birgitte Marie Jørgensdatter: 1780-1833. Hendes far var Jørgen Mortensen
                                                                             fra Lolland, som moderen var trolovet ved ved
                                                                             datterens dåb i Tim. Hun var gift i Ølstrup 1801
                                                                             med Knud Knudsen i Damgård, Ølstrup. Hun
                                                                             døde i Blåbjerg, Ølstrup.
                      1: Anna: 1788-1860, gift i Ølstrup 1824 med Jens Olesen Bjerg fra Moesgårdhus
                                      Brejning NV matr.9. Hun døde i Ølstrup fattighus.
                      2: Maren: 1791, opholder sig i Ringkøbing i 1823, videre skæbne ukendt.
Familien flytter til Bjerg i Ølstrup, hvor han er husmand i 1801.

Jens Jacobsen:
Ejer stedet i 1801 ifølge folketællingen og ifølge købskontrakt på en del af Kærhus jorden i 1802, hvor det siges, at han bor nær ved dette stykke jord, men købekontrakt herpå findes ikke. I 1815 sælger han stedet til eftermanden. Se under Kærhus SV matr.20.

Jesper Olesen / Olufsen:
Født i Nørgård, Ølstrup 1775, død på ejendommen 1831. Kaldes Krat, mens han borde i Ølstrup.
Køber 11-3-1815 (2-406). Kom fra Vanting SV matr.19. Var murermester og husmand.
Bortfæster 11-12-1824 læst 21-2-1832 (6-473) et stykke hede af stedets hede til Inger Jacobsdatter. Se under Højenhjem SV matr.10e, udslettet 8-3-1876 (24-41).
Gift i Ølst 1795 med Maren Hansdatter født i Hurup skole, Als sogn. Aalborg 1769, død i Landerhus 1852. Hun havde ophold på stedet. Ved vielsen i 1795 var han tærsker på Bruusgård i Ølst, hun pige samme sted og kaldes fejlagtigt ”Pedersdatter”.  De bor i Årslev ved sønnens dåb samme år, mens han stadig er tærsker på Bruusgård. De flytter tilbage til Ølstrup før 1798 til et hus med lejet jord ved Husted.
                      Børn:
                      1: Ole / Oluf: 1795 i Årslev, se SV matr.22.
                      2: Hans: 1798 i Ølstrup.
                      3: Anne: 1800 i do.
                      4: Jens: 1802-1867, gift i Ansager 1826, død i Ansager.
                      5: Christian: 1805 i do.
                      6: Christen: 1811 i do., gift kludesamler i Harte i 1860, i Eltang 1862.
                      7: Anna: 1814 i Landerhuse. 

Christian Jespersen Hammelsvang:
Født i Ølstrup 1805, forrige ejers søn.
Køber 1-9-1829 (2a-384).

Jesper Olesen:
Køber 24-3-1831 (2a-465) ejendommen igen.

Maren Hansdatter:
Overtager ejendommen ved mandens død 19-4-1831, forriges enke i uskiftet bo.

Peder Jensen:
Født o.1798.
Køber 13-9-1834 læst 19-5-1835 (7-420), kom fra Hee. Ophold til sælgeren.
Gift med Marie Kirstine Madsdatter født i Staby o.1799.
                      Børn:
                      1: Mads: o.1831.
                      2: Karen: 1837-1837.

Christen Jensen:
Født i Stadil o.1818.
Køber 21-5-1839 læst 3-11-1853 (14-482), kom fra Opstrup, Stadil, tømrer og snedker.
Gift med Ane Thomasdatter født i Vedersø o.1811.
I folketælling 1840 havde han en tømmerkarl, Peder Christian Christensen 28 år, ansat.
                      Barn:
                      1: Ane Johanne: 1840-1914, død i Staby, gift med gdr. Jens Andersen.
Familien flytter til Staby.

Jens Christian Jakobsen:
Født i Sinding o.1804, død på gården 1848.
Køber 16-6-1842 læst 3-11-1853 (14-482), kom fra Snejbjerg.
Gift i Brejning 1841 med Maren Kirstine Mikkelsdatter født i Langergårde V matr.5 1801, død i Landerhus 1867.
                      Barn:
                      1: Ane: 1842-1885, død ugift i Vesterbæk.

Maren Kirstine Mikkelsdatter:
Arver 27-7-1848 læst 21-6-1876 (24-80), forrige ejers enke.
Da hun sælger ejendommen fratager hun et stykke jord mod Kærhus, hvorpå hun bygger et aftægtshus, som falder tilbage til ejendommen ved hendes død. Hun skal årligt have 20 læs tørv og 12 læs lyng, udslettet 8-3-1876 (24-41).

Laurids Nielsen:
Født i No 1820, død på gården 1873. Kaldes Teglbrænder.
Køber 28-10-1853 (14-482). Han er tjenestekarl og indsidder i Landerhus i 1848.
Gift 1. i Ølstrup 1847 med Ane Marie Christensdatter født i Sdr. Lem 1818, død på gården 1867.
                      Børn:
                      1: Christen: 1846 i Sdr. Lem før forældrenes bryllup.
                      2: Sidsel: 1848-1927, født i Landerhus, død i Ringkøbing, ugift.
                      3: Ane Marie: 1852-1860, født i Damgård, Østrup, død i Landerhus.
                      4: Niels Peder: 1854-1889, gift i Velling 1875, død i Stauning.
                      5: Mariane: 1857-1936, gift Larsen, død i Grindsted begravet i Brande.
Gift 2. i Brejning 1869 med Margrethe Hansen født i Stadil 1840, død i Kildsig 1910.
                      Børn:
                      0: Thomas Christian Graversen: 1865-1901, gift i Ringkøbing 1890, hendes søn, født i
                                                                              Landerhus, hvor moderen har ophold. Far Gravers
                                                                              Graversen, Tim. Bosat i 1901 i Bygholm, Hatting Sogn, ledvogter ved DSB. TB.
                      1: Ane Marie: 1869-1881, død i Kildsig.
                      2: Peter: 1872-1924, ejer af SV matr.2d.
Hun flytter til Kildsig SV matr.3e+f som husbestyrerinde for Anders Jørgensen Thorre, som hun blev gift med i 1883, se dér.

Margrethe Hansen:
Arver 1873, skøde 15-1-1876 (24-80), forriges enke. Boede i aftægtshuset fra 1876.

Hans Peder Nielsen:
Født på Skråstrup Hede 1814, død på Vanting Mark 1881.
Køber 19-1-1876 læst 8-1-1879 (25-157). Kom fra Feldbæk NV matr.5, se dér og Randeris matr.1.
Som husbestyrer har han Christian Henriksens fraskilte hustru Ane Marie Nielsdatter fra Røjkum.

Anders Kristensen:
Født i Kildsig SV matr.3e+f 1854, hans moder, Else var datter af Anders Jørgensen Torres
hustru. Hans far var Christen Lange Jensen, tjenestekarl i Ølstrup. Han døde på gården 1897..
Køber 29-12-1882 (28-202).
Gift i Ølstrup 1882 med Nielsine Kristiansen født i Ølstrup 1861, død i Ølstrup 1918.
                      Børn:
                      1: Kristen / Kristian: 1883-1966, gift i Hanning 1906, død i Give. Se Kærhusvej 4.
                      2: Anders: 1885-1885.
                      3: Anders: 1886-1944, eftermand på gården.
                      5: Else Kristense: 1887-1961, gift i Ølstrup 1916, død i Hee.
                      6: Laurids: 1890-1969, gift i Ølstrup 1921, død i Ølstrup.
                      7: Alfred Johannes: 1891.
                      8: Thomas Kristian: 1893.
                      9: Karl Vinther: 1894, gift i Strellev 1918.
                      10: Kamilla: 1896.

Nielsine Kristensen:
Arver 12-4-1897 læst 19-2-1908 (45-356), forrige ejers enke.

Anders Kristensen (Thorre):
Født på gården 1886, død samme sted 1944.
Køber 19-2-1908 (45-357), forrige ejers søn.
Gift 1. i Sdr. Lem 1907 med Ane Marie Knudsen født i Sdr. Lem 1883, død på gården 1914.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1907, gift i Sdr. Lem 1948. Syerske.
                      2: Dødfødt datter: 1908.
                      3: Anders: 1909, arbejdsmand i København 1944.
                      4: Nielsine: 1911, gift Kristensen i Sdr. Lem 1934, bosat i Haunstrup 1944.
                      5: Vilna: 1912-2006, gift med Thorvald Kamp i Hover 1940, død i Spjald, beg. i No.
Gift 2. i Brejning 1916 med Pedersine (Sine) Marie Poulsen født i No 1891, død i Ølstrup 1968, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Peder Riskjær: 1917-2008, eftermand på gården.
                      2: Anne Marie: 1919-2001, gift med Harald Hansen, Ølstrup.
                      3: Ester Alice: 1920, gift 1946 med Hans Frederik Jensen, Faster.
                      4: Ruth Vinifred: 1928, gift i Nr. Vium 1952.
                      5: Egon Riskjær: 1936, bosat i Tarm. Se SV matr.23a.

Sine Kristensen:
Arver 3-11-1944, forrige ejers enke.

Peder Riskjær Kristensen:
Født på ejendommen 1917, død i Spjald 2008 (Riiskjær på gravstenen).
Køber 16-9-1947, søn af forrige ejer.
Gift i Sdr. Lem 1956 med Irene Bank Olesen født i Nørhede, Sdr. Lem 1937, død i Spjald 2022.
                      Børn:
                      1: Else Riskjær: 1957, gift Graversen, Røgind.
                      2: Anders Thorre: 1958, ejer V matr.6e, Kærhusvej 6.
                      3: Henrik Riskjær: 1963, eftermand på gården. Bosat i Spjald 2008.
                      4: Elin: 1969.

Henrik Riskjær Kristensen:
Køber 30-6-1993, forrige ejers søn.

Ole Kjær:
Køber 18-2-2008, lægger jorden under sin gård på Kærhusvej 22, Ølstrup og bruger stuehuset til medarbejderbolig.

Landerhuse, Krathus:
Sydvestlige ejerlav matrikel 22, Kærhusvej 25:
Matrikelnumre 1950: SV matr.10h,22a, Ølstrup matr.12k.
Jens Mogensen:
Han var fæster af Lille Opsund, Opsund matr.3, men opgav fæstet i 1764 og bosatte sig på heden i det, der siden blev kaldt Landerhuse måske som den første beboer på stedet. Her døde han i 1785, enken Karen Hansdatter i 1799. I Hartkornsspecifikationen 1788 er hun bosat i det ene Landerhus, mens Iver Christensen er bosat i det andet, men ved hendes død angives hendes opholdssted ikke.

Peder Nielsen:
Født i St. Rudmose 1754, død i Landerhuse 1809.
Køber 29-7-1799 (1-570) af Knud Andersen, Bækgård, parcel nr.3 af udstykningen bestående af agermark og hede syd for hans hus.
Han kom fra SV matr.1, se videre dér om ham og hans familie.

Jørgen Nielsen (Tovstrup):
Født o.1761, hvor vides ikke, ligesom hans første ægteskab er ukendt. Han bor i Tovstrup, Hover ved sit 2. ægteskab, men hans første kone er ikke død der. Død som almisselem i No 1844.
Da han sælger stedet i 1813 til sin tidligere svigerdatter, står der i skødet, at hans skøde var fra 29-7-1799, så han må have overtaget ejendommen straks efter, at Peder Nielsen købte den, men til-syneladende bor både Peder Nielsen med familie og Jørgen Nielsen med familie på stedet i 1801 ifølge folketællingen.
Gift 2 i Hover 1793 med Johanne Bertelsdatter født o.1734, død på ejendommen 1800.
Gift 3. med Mette Kirstine Jørgensdatter født o.1751.
Gift 4. med Ane Jensdatter født i Brejning 1767 ifølge kirkebogen, da hun døde i Sønderby fattiggård i Hee 1855, men faderens navn oplyses ikke, og Brejning kirkebog er meget mangelfuld disse år.
                      Barn:
                      1: Byrge: o.1789-1820, død i Lille Hammelsvang, Ølstrup. Se næste ejer.
Familien flytter til Lille Hammelsvang, Ølstrup i 1811.

Anne Villadsdatter:
Født i Nr. Søndergård 1763, død i Vorgod 1861.
Køber 24-9-1813 læst 23-9-1823 /2a-108). Var indsiddere i gården i 1808, kom fra NV matr.4.
Gift 1. med Mads Jensen født i Vesterbækgård o.1764, død i Landerhuse 1808, indsidder.
Gift 2. i Brejning 1808 med Byrge Jørgensen født o.1789, søn af formanden, død i Lille Hammels-vang, Ølstrup 1820, husmand dér sammen med faderen. De må være blevet skilt, idet han bliver gift igen i Dejbjerg 1817, hvor der godt nok ikke står noget om en skilsmisse, men han benævnes ikke ”ungkarl” som øvrige første gangs gifte, og Anne Villadsdatter betegnes som ”enke”, da hun køber ejendommen. Se om hendes børn i Lille Snogdal NV matr.4.

Peder Hvid:
Køber 16-7-1823 (2a-108), gartner i Lønborg, ejer Landerhus SV matr.21 i 1832, se videre dér.
Peder Hvid handlede en del med ejendomme fra sidst i 1700 årene og frem, ejede bl.a. flere gårde i Nr. Omme herunder Skråstrupgård o.1798.

Mikkel Christensen Tudskjær:
Født i Tudskær SV matr.14 1774, død i Opsund matr.5 1857, se videre dér.
Køber 16-7-1823 (2a-108).
Gift i Brejning 1820 med Johanne Jeppesdatter født i Torsted 1795, død i Randeris matr.1b 1870.
                      Børn:
                      1: Jeppe: 1821, født i Tudskær.
                      2: Karen: 1824-1900, gift 1863, død i Vildbjerg.
                      3: Christen Jacobsen: 1827-1829, født og død i Spjald.
                      4: Mariane: 1829-1834, født og død i Spjald.
                      5: Peder Christian: 1833-1900, gift 1. i Vorgod 1858, gift 2. i Vildbjerg 1888, død i Vorgod. Født i Spjald.
Familien flytter til den senere Spjaldgård, som Mikkel Tudskjær fæster fra Brejninggaard.                     

Ole Jespersen Aarslev også kaldet Krat:
Født i Årslev, Randers 1795, død i Krathus, Vind 1892. Døbt ”Oluf”, men kaldes altid ”Ole”.
Køber 22-8-1824 (2a-156). Han var skrædder ved vielsen. Kom fra Hanning.
Gift (ophævet) i Brejning 1823 med Karen Jensdatter født i Moesgård 1796, død i Skårup, Hanning 1852. Hun kaldes ”enke”, men var fraskilt før 1839.
                      Børn:
                      1: Sara Abelone: 1828-1904, død ugift i Ørre. Der er et fotografi og en beskrivelse af
                                                    hende i: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. En
                                                    Livsskildring. Nyt Bogforlag. Odense.
                      2: Maren Kirstine: 1832-1853, gift i Hanning 1852, død i Hanning af Mæslinger!
Omkring 1837 får familien en tjenestepige Maren Nielsdatter, som Ole Jespersen med tiden får tre børn med. Hun har selv en datter med. Det betød, at hans kone, Karen Jensdatter flytter til Skårup i Hanning med den yngste datter, hvor hun købte en ejendom, men da de ikke er blevet skilt, kan Ole Jespersen først gifte sig med Maren Nielsdatter, efter Karen Jensdatters død.
Gift i Brejning 1852 Maren Nielsdatter født i Vemb 1806, død i Krathus, Vind 1884.
                      Børn:
                      0: Ane Magdalene Johanne Nielsdatter: 1836 i Nygård, se nedenfor.
                      1: Hansine: 1838-1920, gift med Niels Jensen Grening, Nr. Omme, død i Ørnhøj.
                      2: Niels Christian: 1839.
                      3: Jesper: 1844-1919, bosat i Sahl sogn og Vinderup fra før 1880 til efter 1916.
Ole Jespersen var ikke en helt almindelig husmand. I årene mellem 1828 og 1834 ansøgte han årligt Landhusholdningsselskabet om støtte til sit markbrug og blev i den sammenhæng af sognefoged Anders Ravnsbjerg betegnet som ”redelig, vindskibelig og arbejdsom”, mens sognepræsten Bang betegnede ham som ”en overordentlig driftig mand, der uagtet sine trange kår, har vist en særdeles lyst forenet med utrættelig arbejdsomhed og ikke almindelig talent med sin træplantning”. Han havde inddiget 4 tdr. land agerjord, hvoraf de 1½ tdr. blev tilplantet med frugttræer. Resten af jorden blev brugt til forskellige afgrøder, foruden de almindelige kornsorter, også kartofler samt havre iblandet kløver, således at han kunne staldfodre sine køer om sommeren og derved dels udnytte græsningen bedre dels få en højere mælkeydelse.
Desuden udgav han i 1863 på J. Jørgensens Bogtrykkeri i Ringkøbing en lille andagtsbog: ”Livets Vej eller Bønne- og Andagtsbog for Christne i to Hoveddele”. (RAD 30-1-1964).
I 1880 boede han og hustruen hos deres datter Hansine og familie i Spåbæk, Nr. Omme, i 1890 i Krathus i Vind hos hustruens datter Ane med familie, hvor de begge døde.

Søren Jensen:
Født i Moesgård NV matr.2 1802, død i Pilgård, Vorgod 1894.
Køber 12-1-1828 (2a-334), forrige ejers svoger.

Ole Jespersen Aarslev:
Køber 5-1-1829 læst 21-1-1831 (2a-449) ejendommen igen, men har boet her hele tiden.

Jens Jensen Lillegaard:
Født i Gjellerup 1824.
Køber 12-12-1858 læst 27-6-1859 (17-506), forrige ejers svigersøn. Sælger skal have aftægt.
Gift i Brejning 1857 med Ane Magdalene Johanne Nielsen født i Nygård 1836, datter af Ole Jespersens hustru. Ved vielsen var han vejmand ved anlægget af hovedvejen Aarhus - Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Maren: 1857.
                      2: Mette Kirstine: 1859.
                      3: Oline: 1861.

Familien flytter til Krathus, Troldtoft, Vind sogn.

Jesper Jespersen:
Født på ejendommen 1844, død 1919 ifølge en slægtstavle, hvor er ikke angivet.
Køber 15-8-1868 læst 21-12-1871 (23-298).
Gift i Hjerm 1869 med Ane Elisabeth Jensen født på Damgård Mark, Hjerm 1841. Lever 1916.
De flytter til Vinderup, Sahl sogn, hvor deres børn er født, og hvor han er fiskehandler endnu i 1916.

Niels Mikkelsen:
Køber 15-12-1870 læst 21-12-1871 (23-298). Kom fra Møborg 1. april 1870.

Kristen Hansen:
Født på Lundø, Højslet 1833, død i SV matr.7e 1917.
Køber 28-9-1872 læst 17-12-1884, kom fra Mejrup.
Køber 17-12-1884 (29-mgl.) Degneboligen, Ølstrup matr.12k.
Gift 1. i Ramsing 1858 med Mariane Christensen født i Ramsing 1826, død i Landerhuse 1888.
                      Børn: (alle med efternavnet Hansen).
                      1: Hans: o.1860 i Harre.
                      2: Christen: o.1863 i Harre.
                      3: Maren Kirstine: o.1866 i Ramsing.
                      4: Margrethe: o.1869 i Ramsing. Bor i Landerhuse 1880.
Ifølge folketælling 1880 havde de pensionist Ludvig August Larkendorph født i Ribe o.1800 boende hos dem. Han var ungkarl og levede af sin formue og døde i 1881.
Gift 2. i Brejning 1892 med Ane Andersen født i Ølstrup 1868, se SV matr.10f. Død i Esbjerg, Zions sogn 1939.
                      Børn:
                      0: Kirstine Andersen: 1889-1967, gift i Vorgod 1915 med Jens Peder Karlsen, død
                                                            i Videbæk. Far: Jens Madsen, Nr. Omme. Se SV matr.10f.
                      1: Mariane: 1892-1971, gift 1919 med Peder Christian Nielsen Dragsdal, Nr. Omme.
                      2: Cecilie: 1893-1893.
                      3: Agnes Kirstine: 1898, gift 1922 med Kristian Frederik Kristensen, SV matr.7g.
Familien flytter til SV matr.7e, se videre dér.

Christian August Pedersen:
Født 1885, død i Hanning 1977.
Køber 30-10-1912 (48-183).
Gift i Nr. Omme 1911 med Mette Kathrine Nielsen født i Nr. Omme 1889, død i Viborg 1935, begravet i Hanning.
                      Børn:
                      1: Anna: 1913.
                      2: Sigurd: 1914-1930, død på Holstebro Tuberkulosehospital, begravet i Nr. Omme.
                      3: Nanna Signora: 1915. 
                      4: Jenny Petrine: 1917-1977, gift i Hanning 1939, død i Hanning.
                      5: Svend Aage: 1918-1976, gift i Bøvling 1943, død i Videbæk.
Familien flytter til Hover og herfra til Hanning.        

Hans Jokum Henrik Langhoff:
Født i Sighus, Nr. Omme 1889, død i Tarm 1963.
Køber 25-11-1919 (11-347). I hans tid kaldes gården Krathus.
Gift i Tim 1920 med Inger Marie Mortensen født i Søndergård, Tim 1893, død i Tarm 1984.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1920, gift 1944 med Viggo Pedersen, Esbjerg.
                      2: Kirsten Margrethe: 1926-2012, gift 1950 med Jens Øllgaard, Spjald.
                      3: Hans Langhoff: 1932. Smed i Malling 1957.

Morten Bjerg Bertelsen:
Køber 28-1-1948, kom fra Faster.

Niels Erik Søndergaard:
Født i Søndergård, Ølstrup 1927, død i Ulfborg 2007, begravet i Rindum.
Køber 10-12-1953 SV matr.22a + 10h + Degneboligen, Ølstrup matr.12k.
Køber 21-1-1955 SV matr.10n fra Niels Peder Jensen.
Køber 3-3-1965 SV matr.10k + 22b fra Eutikus Pedersen.
Gift i Nysogn 1954 med Anne Nielsen Tokkesdal født i Nysogn 1933, død i Ringkøbing 2002.
                      Børn:
                      1: Bent: 1955.
                      2: Gerda: 1956.
                      3: Birthe: 1961.
                      4: Bjørn: 1968.

Gert Steffen Rhinstrøm Schmidt:
Køber 22-9-1992, kom fra Borris.
Køber 19-10-1992 Degneboligen, Ølstrup matr.12k+v af Niels Erik Søndergaard.
Flytter til SV matr.6v.

Jens Buchholt:
Køber 7-10-2002 og lægger ejendommen under sin ejendom på Attenagrevej 24, husene bruges som medarbejderbolig.

Birgitte Appel Pedersen:
Køber 2-8-2016. Ligger under Holmgård, Sdr. Lem.

Huse ved Landerhuse i 1880:
Husene kaldes også Bjørnkær By og lå ved Søndergårdshus / Højenhjem og Landerhuse i et kortere åremål.

1: Jakob Hansen Knudsen:
Født i Velling 1843, død i Nr. Vium 1911, gift i Brejning 1873 med Mariane Christensdatter født i Røjkum 1854, død i Aarup fattiggård, Thorsted 1932, begr. i Nr. Vium, se Christen Thomsen, Randbæk matr.30i.
Familien flyttede til Brejning sogn ved vielsen og kom under fattigforsørgelse i december 1879.
                      Børn: (født i Brejning sogn):
                      1: Kristen: 1874-1874, forældrene er indsiddere i Kildsig.
                      2: Karen Knudsen:  1877-1890, død i Nr. Vium.
                      3: Mette Kirstine Knudsen: 1879-1960, død i Fjelstervang, gift i Vorgod 1904.
                      4: Kristine Knudsen: 1881-1940, død i Nr. Omme, gift i Vorgod 1908 & 1919.
Familien flytter senere fra sognet og er i Skærbæk, Nr. Vium i folketælling 1906 og fremover under fattigvæsenet.

2: Knud Gab Nielsen:
Født i Hee 1851, gift i Hee 1873 med Christiane Christensdatter født i Hee 1851.
Kom til Brejning sogn o.1875, almisselem.
                      Børn:
                      1: Niels Nielsen: 1874 i Hee i januar.
                      2: Sidsel Nielsen: 1874 i Brejning i december.
                      3: Jens Nielsen: o.1877 ifølge folketælling, ikke ført i Brejning kirkebog.
                      4: Kjeld Nielsen: 1880-1880.

Vantinghus, Gl. Jordemoderbolig:
Sydvestlige ejerlav matrikel 23a, Kærhusvej 11:
Jens Madsen:
Født i Nr. Omme o.1725, død i Brejning Fattighus 1806.
Nævnt i huset i Hartkornsspecifikationen 1788. Han var tidligere fæster af Vesterbækgård V matr.11, se videre dér om familien.

Peder Graversen:
Født i Ravnsbjerg 2 1748, død i Bølling 1796.
Nævnt i huset i 1791, hvor han får sønnen Jacob døbt. Var tidligere fæster af Ravnsbjerg 2, NV matr.1, se videre dér om ham og familien.

Niels Pedersen:
Født i Væggerskilde matr.1 o.1764, død i Vantinghus 1811.
Køber 29-7-1799 (1-570) parcel 1 fra Knud Andersen, Bækgård, som er den vestligste og sydligste agermark af Vestermark ved Bilring samt en ager syd for samt mark nord for Bilring jord, desuden hedemarken og heden nord for vasen (Kærhusvej) ved Bilring, som er en kile, Hk 0-3-3-2 7/20, hvilken parcel køberen har bebygget og beboer.
Han må altså have bygget nyt på stedet omkring 1792 i stedet for forgængernes hus.
Gift o.1792 (vielser mangler dette år) med Marie Catrine Caspersdatter født i Toft NV matr.7 1758, død i Brejning Fattighus 1836. Hun var enke efter Niels Mikkelsen, Bilring, V matr.2, se dér.
                      Børn:
                      1: Niels: 1793-1842, død som husfæster på Møltrup Mark, Timring.
                      2: Maren: 1797.
                      3: Peder: 1799.
Marie Catrine Caspersdatter blev gift 3. i Brejning 1817 med Peder Jensen Toft fra SV matr.23b.

Marie Catrine Caspersdatter:
Arver 1811 ejendommen, forrige ejers enke, ingen tinglæst adkomst.

Peder Jensen Toft:
Medejer af ejendommen fra 2-11-1817, hvor han blev gift med Marie Catrine Caspersdatter.
Han sælger 24-7-1822 læst 30-9-1823 (2a-118) SV matr.24 og V matr.27 til Knud Andersen fra Bilring, som lægger det sammen med SV matr.35 fra Bilring til ejendommen Mosdal.
Ejendommen kaldes dels Vantinghus dels Bækhus i dette og det næste skøde.

Brejning Jordemoderdistrikt:
Køber 21-1-1826 (2a-217) Bæk- eller Vantinghus af Hk 0-2-0-5/20 af Marie Catrine Caspersdatter.
Jordemoderdistriktet bestod af Brejning og Ølstrup sogne samt en del af Nr. Omme sogn.

Jordemødre og beboere:

Karen Kirstine Pedersdatter:
Født i Bøvling 1797, død i Haderup 1887.
Jordemoder i distriktet fra efterår 1825, eksamineret i Den Kongelige Fødselsstiftelse 31-10-1825.
Gift i Brejning 1823 med Jens Olesen født i Blæsbjerg V matr.6 1801, død i Vildbjerg 1861.
Familien flyttede til Haderup marts 1837 med et par plejebørn, og her blev ægteskabet ophævet.

Ellen Kirstine Laugesdatter:
Født i Egknud, Ølgod 1805.
Jordemoder i distriktet fra april 1837, familien kom fra Tarm by. Eksamen 29-10-1836.
Gift i Ølgod 1830 med Jens Mortensen født i Mølgård, Hanning 1805. Husmand. I Herning 1880.
                      Børn:
                      1: Morten Møllegaard: 1831 i Tarm, Egvad
                      2: Else: 1834-1927, gift med Friderich Christian Jensen, død i Vildbjerg 1919. Hun
                                    var født i Tarm og døde i Gildmose, Tjørring, begravet i Vildbjerg.
                      3: Hans Lauge: 1838.
Familien flytter til Herning før 1850, hvor hun er jordemoder endnu i 1880.

Embedet var ledigt de næste år, hvor følgende boede i huset:
1852: indsidder Mads Peder Andersen, se SV matr.9c.
1853: indsidder Knud Sørensen, se Vanting SV matr.19, antagelig sammen med jordemoderen.

Bolette Kirstine Hansen født Rasmussen:
Født i København o.1817, død i jordemoderboligen 1854, døde uforløst i barnsnød!! Skifte.
Hun var datter af afdøde bådsmand Peder Rasmussen af Kolonien Christianshåb på Grønland.
Jordemoder i distriktet ”i nogle år”, ifølge datterens konfirmationstilførsel, til slutningen af 1854.
Gift 1. med afdøde Kasper Hansen, dagvagt ved Den Grønlandske Handel i København, født 1794
ved Holbæk. Familien bor på Christianshavn i folketælling 1850.
Gift 2. i Brejning 1854 med Peder Nielsen født i Hee 1821, husmand, maler.
                      Hendes børn:
                      1: Peder Adolph Thorvald Hansen: 1839 på Den kongelige Fødselsstiftelse, Køben-
                                                                                   havn, konfirmeret i Brejning 1853, er til søs i 1854.                             
                      2: Ludvig Valdemar Hansen: o.1842 i Jakobshavn, Grønland.
                      3: Johanne Marie Kirstine Hansen: 1844 i Vor Frelsers sogn, København,
                                                                                   konfirmeret i Brejning 1859, opdraget ved ”privat
                                                                                   goddædighed” i Brejning sogn til sit 18. år, forsør-
                                                                                   gelsesberettiget i Hee.

Maren Nielsdatter Fischer:
Født i Ferring 1813, død i Skarrild sogn 1870.
Jordemoder i Skarrild, Arnborg, Sdr. Felding og Assing 1-11-1838. Uddannet 28-4-1838 i København. Udmærkelse.
Jordemoder i Brejning jordemoderdistrikt 1855 men blev afskediget i efteråret 1858 og hentet hjem til Skarrild sogn, da hun får fattigunderstøttelse senere pension. Hun efterlod sig en ubetalt tiende til amtet, som rykker jordemoderdistriktet herfor i november 1858. Se Brejning sogneforstanderskabs protokol 1858 ff. Side 3 ff.
Gift med boelsmand i Vandborg Christian Lauridsen Fischer, som hun blev skilt fra o.1855.

Johanne Cathrine Jacobsen Skydsgaard født Pedersen:
Født i Flynder 1826.
Jordemoder i distriktet ifølge folketælling 1860. Til Brejning 1858. Eksamen 29-10-1856.
Gift i Flynder 1851 med Jens Jacobsen (Skydsgaard) født i Vemb 1825, husmand, skrædder.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1853 i Nr. Gørding.
                      2: Peder: 1855 i do.
                      3: Mariane: 1857 i do.
                      4: Jakob: 1862-1862 i Jordemoderhuset.
                      5: Jakob Kristian: 1864 i Jordemoderhuset.

Mariane Christensen:
Født i Tørring 1832.
Jordemoder i distriktet ifølge folketælling 1870. Til Brejning 1866 fra Dybe. Eksamen 29-10-1861.
Gift i Ramme 1854 med Peder Christian Pedersen født i Lomborg 1817, husmand, snedker.
                      Børn:
                      1: Peder Bjerg: 1855 i Ramme.
                      2: Christen Peter: 1857 i do.
                      3: Mariane Bjerg: 1859 i do.
                      4: Birgitte: 1862 i Ramme, død 1868 i Jordemoderhuset, Skarlagensfeber.
                      5: Jensine Kristine: 1865 i Ramme, død 1868 Jordemoderhuset, Skarlagensfeber.
                      6: Petrea Andrea Mathilde Marie: 1867-1870, 22-2, født og død i Jordemoderhuset.
                      7: Birgitte Jensine Kristine: 1870 i Jordemoderhuset 13-2.

Barbara Kirk Christensen:
Født i Harboøre 1842, død i Nr. Nissum 1927.
Jordemoder i distriktet 1870. Eksamen 28-5-1869. Kom fra Sunds.
Gift i Harboøre 1864 med Hemming Pedersen født i Mandemarke, Magleby, Møn 1841, død i Nr. Nissum 1907, husmand i Tvedhus. Han var karl i Tørring præstegård ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Peter Hemming: 1864, drænmester. Født i Måstedet, Harboøre.
                      2: Christen Houe: 1866 i Lomborg, død 1870, 15-3, i Jordemoderhuset.
                      3: Thomas: 1868 i Lomborg.
                      4: Marie Kristine: 1870 i Jordemoderhuset 26-3.
                      5: Johanne: 1871.
                      6: Christen Houe: 1873, ejer af Spjaldgård 1899-1904. Se videre dér.
                      7: Mads: 1875-1966, bosat i Møborg.
                      8: August: 1877-1961, født i Nr. Nissum, død i Gudum.
                      9: Ane: 1879.
                      10: Nielsine: 1880-1961. Gift Gundersen, Resenbro.
                      11: Ane Elemine: 1887.
Familien flytter til Tvedhus, Nr. Nissum 1875, hvor hun er distriktsjordemoder.

Edel Marie Jensen:
Født i Nautrup, Sevel 1848, død i Videbæk 1922.
Jordemoder i distriktet 1876. Kom fra Feldborg. Eksamen 6-7-1875.
Gift 1873 med Niels Andersen født i Sjørslev 1853, skomager, rejst til Amerika før 1904.
                      Barn: (født her i sognet, 6 mere født i Feldborg, Estvad, Sinding og Naur):
                      1: Andrea Marie: 1877.
Ifølge Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 3-4-1876 var jordemoderen blevet syg, hvorfor stiftsfysikus i Ringkøbing tildelte distriktet en reservejordemoder, som fik bolig hos Jakob Nielsen i Gl. Præstegård for 3 kr. ugentlig. 15. april samme år meddeler sognerådet, at jordemoderen igen er rask, hvorfor man gerne vil af med reservejordemoderen.
Familien flytter til Estvad 1878, til Ørre før 1880, til Vorgod 1897, hvor hun blev distriktsjordemo-der og fra 1904 bosat i Videbæk. Gravsten findes.
Jordemoderbologen flyttes til NV matr.1b i 1878, Holstebrovej 5.

Ole Christian Jensen:
Født på Kildsiggård SV matr.2a 1853. Skomager, invalid.
Køber 28-6-1878 (25-19) af Brejning sogneråd, der dette år bygger ny jordemoderbolig på NV matr.1b.
Gift i Brejning 1880 med Karen Jensen født i Vorgod 1860, datter af Kristen Jensen Lakjær, St. Højmose.
Hans ejendom nedbrændte 14-11-1881 (B80A-5098 s.156b ff.).

Karl Jensen:
Køber 15-6-1887 (30-mgl.), forrige ejers broder.
Flytter til SV matr.17b+d, se videre dér.

Karl Knudsen:
Køber 5-6-1889 (32-94).
Flytter til SV matr.9b, se videre dér.

Jeppe Christensen Pedersen fra 1908 Jeppe Christensen Møller:
Født i Lønborg 1864, død i Ølstrup 1941, begravet i Brejning. Skomager, senere telefoncentralbestyrer i Lervang, Ølstrup.
Køber 11-6-1890 (32-507), forrige ejers svoger.
Sælger 18-12-1894 (36-56) SV matr.23c til Karl Knudsen SV matr.9b.
Navnebevis 26-2-1908 (45-359) på navnet Jeppe Christensen Møller.
Gift i Faster 1889 med Dine / Dina Birkmose Sørensen født på Astrupgård, Faster 1863, død i ejendommen 1905.
                      Børn:
                      1: Niels Møller: 1892-1979, gdr. i Ølgod.
                      2: Maria Møller: 1894, gift i Ølstrup 1925 med Vilhelm Bech Larsen, Vejen.
                      3: Søren Astrup Møller: 1896-1966, gdr. i Finderup.
                      4: Methea Møller: 1898-1984, sygeplejerske, begravet i Brejning.
                      5: Anna Astrup Møller: 1901-1992, centralbestyrer i Ølstrup, begravet i Brejning.

Jakob Sørensen:
Født i Velling 1843, død i Spjald, Brgd. matr.1ey, 1923.
Køber 15-8-1908 (45-359). De kom fra Faster.
Gift i Velling 1863 med Karen Olesen født i Ejstrup, Faster 1841, død i Spjald 1923.
Blandt deres børn er Ane Marie Sørensen (1865-1943) gift med snedker Chr. P. Christiansen, (1870-1950) Spjald og Søren Kudsk Sørensen (1868-1944), købmand i Spjald, gift 1894 med Severine Mathiasen (1874-1912) fra Sdr. Søndergård V matr.19+20.

Jakob Rindum Larsen:
Født i Nørhede, Sdr. Lem 1886, død i Sdr. Lem 1963.
Køber 4-8-1915 (49-474). I folketælling 1916 kaldes ejendommen for Bilringhus.
Gift i Brørup 1914 med Margrethe Bak Andersen født i Hoven 1891, død i Sdr. Lem 1966.
                      Børn: (født indtil 1917):
                      1: Kirsten Rindum: 1915-1943, født og død i Sdr. Lem.
                      2: Jens Rindum: 1917.

Anton Hansen & Laurids Hansen:
Køber 24-8-1917 (51-261). Se SV matr.4b.

Peder Marinus Cecilius Rudmose:
Født i SV matr.2b 1888, død i Snejbjerg 1969.
Køber 9-1-1918 (51-524). Se under Mølletoft, Brejninggaardsvej 1.

Anders Kristian Andersen:
Født i Fjaltring 1881, død i Spjald 1952.
Køber 8-4-1918 (51-869). Kom fra Opsund matr.2p.
Gift i Vorgod 1917 med Johanne Marie Mouritsen født i Vorgod 1887, død i Spjald 1954.
                      Børn:
                      1: Gunner: 1918 i Opsund.
                      2: Karna: 1919.
                      3: Karlo: 1920-1921. Født og død i ejendommen.
Familien flytter til Spjald og derefter til Brejninggaards Mark, Brgd.matr.1hn, i 1926. 

Søren Sørensen:
Født 1870.
Køber 30-9-1921 (12-850).
Gift med Karoline Margrethe Jensen født 1883.
                      Barn: (født her i ejendommen):
                      1: Asta Alfrida: 1922.

Thorvald Maagaard Olesen:
Født i Højslev 1888, vokset op i Vorgod, død i Brejning Kirkeby 1968.
Køber 9-5-1923 (14-397). Havde tidligere Opsund matr.2a.
Sælger 14-4-1947 SV matr.23e til Jens Skovbjerg Thomsen, Mosdalvej 1.
Gift i Nr. Vium 1910 med Maren Pedersen født i Faster 1890, død i Spjald 1955.
                      Børn:
                      1: Ragnhild Maagaard: 1911-1997, født i Nr. Vium, gift med Laurits Pedersen,
                                                               begravet i Brejning.
                      2: Elly Maagaard: 1916-1995, født i Sdr. Lem, gift med Kristian Jonassen, Spjald.
                      3: Peder: 1918-1918, født i Skårup, Hanning, trilling.
                      4: Frode Maagaard: 1918-1983, født i do., død i Spjald, trilling.
                      5: Peder Maagaard: 1918-1993, født i do., trilling, gift i Hanning 1946. Vognmand i
                                                        Tarm, død i Tarm.

Niels Karl Sørensen:
Køber 8-5-1964, kom fra Bækgård SV matr.9a, se videre dér.
Sælger 17-9-1975 SV matr.23f, ejendommens jord, til Anders Aarup Sørensen, SV matr.9a.

Albert Sandager Buskbjerg:
Født 1961, død i ejendommen 2014, begravet i Brejning.
Køber 14-11-1983.

Karen Lisbeth Riskjær Kristensen:
Arver 25-8-2014, forriges enke. Se Landerhus SV matr.21, datter af Egon Riskjær Kristensen. 

Bækhus, Lillebæk:
Sydvestlige ejerlav matrikel 23b, lå i marken lige nord for Bækgård:
Ole Jensen:
Køber 29-7-1799 (1-570) parcel 5+6 fra Knud Andersen, Bækgård. Marken kaldes ”Gammeljord”, og desuden købtes det vestligste af Blæsbjerg mose, Hk i alt 0-1-0-17/20.

Jacob Jensen Skrædder:
Køber 21-6-1804 læst 7-5-1805 (2-30) de to parceller, hvorefter han bygger hus på parcel nr.5 i en-gen lige nord for Bækgård.

Peder Jensen Toft:
Født i Tofthuset ved Brejninggaard 1759, død i Brejning Fattighus 1837.
Boede tidligere i Bjørnkærhus, se SV matr.10b. I 1801 boede han ved Bilring.
Køber 22-6-1809 (2-163) de to parceller med huset. I skødet står, at det tidligere kaldtes Bækhus, nu Lillebæk. I 1796 var han blytækker ved Faster kirke.
Køber 23-8-1819 (1a-87) stedets kirke- og kongetiende.
Gift i Brejning 1783 med Kirsten Jensdatter født på Brejninggaard 1756, hvor faderen, ovennævnte Jens Madsen, var ladefoged, død 1817.
                      Børn:
                      1: Herman: 1783, født i Bjørnkær.
                      2: Jens: 1786-1869, født i ”Kærhus”. Husmand i Sønderby, Hee, kaldes ”Husar”.
                      3: Jens: 1789, født i Kildsig.
                      4: Peder Christen: 1792, forældrene er til huse i Mose.
                      5: Jens Christian: 1795-1839. Gift i Nr. Vium 1832, død i Nr. Vium. Hængte sig.
                      6: Christen: 1797-1876, død i Trækrishus, Vind, husmand.
                      7: Mette Marie: 1800-1880, gift i Hanning 1834, død i Dejbjerg Fattighus.
                      0: Christen: 1796 ved Faster kirke-1842 i Faster. Uægte, mor Kirsten Christensdatter
                                            ved Faster kirke. Se Bølling herreds dombog dom 18, 14-3-1797. Han
                                            blev husmand i Lund ved Faster, døde af hjertesvigt i Ejstrup som sko-
                                            mager. Gift i Faster 1825 med Bodil Marie Jacobsdatter (1794-1869), 3
                                            sønner, 1 datter.
Gift 2. i Brejning 1817 med Marie Cathrine Caspersdatter, enke i Vantinghus SV matr.23a,
hvor til han flytter efter vielsen.

Thomas Christensen:
Født i Velling 1789, død i Brejning Kirkeby 1862.
Køber 12-9-1819 (1a-87), kom fra Voldbjerg Østermark, Hee.
Gift i Hee 1817 med Karen Janusdatter født i V. Rudmose SV matr.18 1790, død i Hamborghus 1852. Ved vielsen tjente han i Heeager, hun i Oksfeld, Hee sogn. Vielsen blev holdt i Brejning kirke, men er ført i Hee kirkebog, ikke i Brejning.
                      Børn:
                      1: Kjersten: 1817-1817, Hee.
                      2: Laurids: 1819-1843, gift 1842, født i Hee, død i Hamborghus, daglejer på Brgdr.
                      3: Kirsten: 1822-1894, gift i Vildbjerg 1851, død i Vildbjerg.
                      4: Kirsten Marie: 1825-1825.
                      5: Kirsten Marie: 1826, gift 1851 med Niels Christian Engsig, Holstebro 1855.
                      6: Christen: 1829-1901, gift 1851, død i Nr.Omme. Se Bjerg, NV matr.8.
                      7: Janus: 1832-1840.
Han gift 2. i Brejning 1853 med Ane Kirstine Madsdatter født o.1811 i Horne, Ribe, død i Brejning Kirkeby 1864.
Familien flytter til Hamborghuset ved Brejninggaard, som han fæster 1-9-1839 (8-272) efter Christen Hald, som har afstået ejendommen i mindelighed. Han udfører 30 dages karlearbejde på egen kost og med egne redskaber på Brejninggaard årligt i stedet for landgilde. Hans 2 trækstude må gå på græs i Brejninggards hede om sommeren, men må ikke komme i eng, krat eller mose, hvor de kunne gøre skade. Han må bjærge 2 læs hø i engen kaldet ”Kakkelovnspøtterne”.

Anders Knudsen:
Køber 27-6-1839 (8-223), ejer Bilring. Han opdyrker parcel nr.6, som lå ind mod Bilring jord og lægger dens Hk 0-0-3-0 under Bilring uden lovlig tinglysning, hvorfor den senere mangler under SV matr.23b`s hartkorn.

Christen Christensen Langkjær:
Køber 12-6-1841 læst 10-2-1842 (9-181) parcel nr.5, som er agermark med bygninger, tidligere kaldet Bækhus, nu i flere år kaldet Lillebæk, Hk 0-0-3-17/20. Han må græsse hans køer i Bilring mose i de næste 6 år om eftermiddagen 4-5 timer, når køerne lider mangel af føde på agerjorden, men ikke nærmere end 20 alen fra Anders Knudsens korn- eller græsmark, ellers må han tøjre, hvor han vil.

Jens Olesen:
Køber 28-6-1842 læst 29-2-1844 (10-125). Han må græsse sin ko i Bilring mose.
Han flytter til Kildsiggård, SV matr.2a, i 1844, se videre dér om familien.

Peder Jeppesen Halgaard:
Født i Halgård, Tvis 1780, død på Kildsig SV matr.2b 1855 hos steddatteren.
Køber 3-4-1844 læst 1-12-1853 (14-494).
Gift 2.i Vorgod 1837 med Mette Nielsdatter født i Vesterbæk V matr.9 1789, død i Lillebæk 1851.
Hun gift 1. i Brejning 1820 med Jens Nielsen Meldgaard født o.1781, død i Oksfeld, Hee 1836.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1821 i Brorstrup, Ølstrup, gift i Brejning 1851 med Jens Nielsen, se
                                         SV matr.2b og Sandbæk matr.1b. Død i Esbjerg 1897.
                      2: Niels Meldgaard: 1824 i Brorstrup, Ølstrup. I Velling 1851.

Jens Jensen Færge:
Køber 21-6-1853 (14-380 / 14-494), ejer Bækgård, hvorunder ejendommen lægges. Der er stadig bygninger på stedet, da han sælger Bækgård i 1861, men siden er de forsvundet.

Mosdal:
Sydvestlige Ejerlav matrikel 24+35, Vantingvej 2:
Knud Andersen:
Født i Langergårde 1749, død i Mosdal 1822.
Medtager 24-6-1822 læst 2-9-1823 (2a-112) parcel 2 fra Bilring = V matr.27. Se Bilring V matr.2.
Køber 24-7-1822 læst 30-9-1823 (2a-118) parcel 2 fra Vantinghus = SV matr.24+35.
Af disse to parcellen etablerer han ejendommen Mosdal, hvor bygningerne lægges på SV matr.24.
Tilladelse til udstykningerne blev givet af Rentekammeret 23-8-1823.

Søren Knudsen:
Født i Bækgård  SV matr.9 1802, død i Vester Pilgård SV matr.5 1871.
Arver 18-9-1823 læst 30-9-1823 (2a-119) Mosdal bestående af parcel 2 fra Bilring af Hk 0-6-0-0 og parcel 2 af Vantinghus af Hk 0-1-3-2. Byggede smedje ved gården.
Familien flytter til Vester Pilgård SV matr.5. Se videre dér om ham og familien.

Laust Nielsen Borch:
Født i Stadil 1799, død i Mosdal V matr.27a 1865.
Køber 5-2-1831 læst 21-6-1832 (6-313), bosat i Gl. Sogn 1823-25, Nysogn 1827, i No, Hee 1829.
Ved matrikuleringen 1844 fik han følgende matrikler tillagt: SV matr.24+35, V matr.27, Sandbæk matr.8.
Gift 1. i Nysogn 1823 med Kirsten Jensdatter født i Kloster 1796, død i Mosdal 1851.
                      Børn:
                      1: Maren: 1823, gift med Laurids Graversen, tømrermester, Hee.
                      2: Ane Johanne: 1825-1903, gift med Peder Christian Sørensen, smed i Mosdal
                                                   Hede, Hover og Lille Gammeltoft, No. Født i Torhuse 1822, død i
                                                   No 1902. Hun død No.
                      3: Johanne Margrethe: 1827-1891, gift med eftermanden Søren Peder Madsen.
                      4: Kristine: 1829-1908, gift med Jens Knudsen Pedersen, SV matr.3c.
                      5: Jensine: 1831-1899, gift 1856 med Poul Madsen Kamp, SV matr.16.
                      6: Niels Bork: 1833-1902, smed i Dejbjerg.
                      7: Johanne Marie: 1835-1902, gift med Poul Christensen, Nokjær, død i Gl. Sogn.
                      8: Rasmine: 1837, ugift., No.
                      9: Ida Malene: 1842, gift 1.1865 med Niels Madsen, død i Velling 1879, gift 2.1895
                                               med Peder Christian Olesen, Skjern, død 1913. Hun levet 1913.
Gift 2. i Brejning 1852 med Mariane Mouridsdatter født i Randbæk matr.26 1824, død i Sdr. Lem 1884.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1852-1917, gift i Sdr. Lem 1872, død i Sdr. Lem.
                      2: Mourits Peder: 1855-1914, død i Nr. Omme.
                      3: Ane Cathrine Marie: 1857-1933, gift i Sdr. Lem 1885, død i Sdr. Lem.
Hun gift 2. i Sdr. Lem 1872 med Niels Christian Nielsen død i Sdr. Lem 1888.
Da Laurids Nielsen Borch sælger gården til svigersønnen, byggede han aftægtshus på V matr.27a og flyttede dertil, se videre under V matr.27a, hvor de tre børn i 2. ægteskab er født.

Søren Peder Madsen Kjærgaard: (Søren Mosdal):
Født i Kærgård, Sdr. Bandsby, Nysogn 1820, død i Mosdal V matr.27a 1906. Gravsten (foto).
Køber 1-4-1851 læst 6-5-1858 (17-215), forrige ejers svigersøn.
Sælger 11-6-1858 læst 17-2-1859 (17-547) V matr.27b til Jeppe Jensen Kousgaard.
Sælger 18-11-1891 (33-485) V matr.27e til svigersønnen Erik Christensen.
Sælger 14-6-1893 (34-505) V matr.27c til sønnen Nikolai Ernst Sørensen.
Han var biskolelærer i Alrum, Stadil 1845 og 1850, hvorfra en håndskrevet folketælling fra hans hånd findes i Egnsmuseet. Udover gården Mosdal hørte der to fæstehuse i Mosdal hede med i købet, som efterhånden blev solgt fra.
En sønnesøn fortæller, at farfaderen efter købet af ”den store hedegård” fortsatte som biskolelærer ved Brejning Hovedskole. Han var en dygtig lærer, der skrev med fjerpen i modsætning til elevernes stålpenne. Han blev ikke hedebonde med opdyrkning af heden. Der var nok agerjord til gården til at ernære familien. Han prøvede én gang at opdyrke noget hede, men ødelagde de to heste, han havde købt til formålet. Han skulle have brugt stude, som kunne klare det hårde slid. Han var sognerådsfor-mand, taksationsmand og brandfoged. Han afslog Dannebrogsordenens sølvkors.
Da han solgte gården, flyttede han til V matr.27a, medtager V matr.27d og Sandbæk matr.8, se videre dér.
Gift i Brejning 1851 med Johanne Margrethe Lauridsdatter født i Nørby, Nysogn 1827, død i Mosdal 1891, formandens datter.
                      Børn:
                      1: Laurids Bork: 1851-1937, lærer i Esbjerg, gårdejer.
                      2: Mads: 1852-1928, gårdejer, først i Hestkær og sidst i Stauning, lærer.
                      3: Karen: 1854-1943, gift 1876 med Christen Jensen Søe, SV matr.10b.
                      4: Kirsten: 1857-1934, gift i Vorgod 1884 med eftermanden på gården.
                      5: Peder: 1860-1954, lærer på Frederiksberg, København. 1905: Peder Mosdal.
                      6: Nikolai Ernst: 1863-1952, ejer af V matr.27c, død i Skjern.
                      7: Niels: 1865-1866.
                      8: Dødfødt søn: 1867.
                      9: Nielsine: 1870-1945, gift 1896 med Jens Chr. Jensen, Ringkøbing.
                      10: Johannes: 1871-1957, lærer i Hellum, Skørping.

Arvingerne arver 9-1-1907 (44-469) V matr.27a+27d & Sandbæk matr.6 fra Søren Peder Madsen. Kjærgaard. Vedrørende salget af V matr.27a, se dér.
Sælger 14-6-1907 (45-77) Sandbæk matr.8 til Peder Nielsen, Randbæk matr.1d.
Sælger 29-8-1907 (45-144) V matr.27d til Erik Christensen, V matr.27e.

Kristen Christiansen (Bjørnkjær):
Født i Bjørnkær 1860, død på Mosdalvej 2 1934.
Køber 9-1-1895 (35-459) ejendommen bestående af SV matr.24+35.
Flytter til V matr.8c+10c, se videre dér.

Mikkel Mathiasen (Søndergaard):
Født i Sdr. Søndergård 1875, død på Brejninggaards Mark 1942.
Køber 30-8-1901 (40-502) ejendommen.
Familien flytter til Vanting SV matr.19, se videre dér.

Søren Peder Jensen:
Født i Thorsager 1854, død i Ringkøbing 1918.
Køber 19-2-1904 (42-482).
Flytter til Toft NV matr.7, se videre dér.

Anthon Christen Christensen:
Født i Nr. Brorstrup, Ølstrup 1863, død på ejendommen 1924.
Mageskifter 9-9-1904 (43-155) med formanden med Toft, NV matr.7.
Gift i Ølstrup 1896 med Ottesine Margrethe Nielsen født i Ølstrup 1866, død i ejendommen 1937.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1897 i Brorstrup, Ølstrup.
                      2: Kristine Margrethe: 1900, gift 1931 med Niels Vejlgaard Hulgaard, Holstebro.
                      3: Mariane Nielsine: 1902, gift 1926 med Anders Kristian Andersen, R matr.2e.
                      4: Dødfødt søn: 1903.
                      5: Kathrine Georgine: 1906-1993, gift 1930 med Ole Snogdal Kristensen R matr.3.
                      6: Laura Augusta: 1906-1987, tvilling til nr.5, gift 1934 med eftermanden. 

Ottesine Margrethe Christensen:
Arver 6-10-1924 læst 27-6-1931, forriges enke.

Kresten / Kristen Kristensen Bjerrum:
Født i Gudum 1903, se Langergårde V matr.3a, død på gården 1982.
Køber 6-2-1937, forrige ejers svigersøn.
Gift i Brejning 1934 med Laura Augusta Christensen født på gården 1906, død i Spjald 1987.
                      Børn:
                      1: Tonni: 1935, gdr. i Vind.
                      2: Gerda: 1936, gift 1957 med Vagner Bach, Frederiksberg.
                      3: Niels Villy: 1942-1945.
                      4: Sigfred: 1944, bosat i Sejstrup, Bramming. 

Jens Boulund Knudsen:
Køber 11-2-1983 gården af Laura Bjerrum og lægger jorden til sin gård, SV matr.9d+10e.

Ole Skovby Christiansen:
Køber 29-3-1983 bygningerne med lidt jord, nyt matrikelnummer SV matr.24a.

Landerdalhus, Skelsgård:
Sydvestlige ejerlav matrikel 25 / 25a, Ringkøbingvej 69:
Thomas Andersen Næsgaard:
Ejer Røjkum V matr.15 og SV matr.25. 
Bygger stuehus, stald og vognport, alt stråtækket, på ejendommen.

Laurids Jensen:
Ejer Husted V matr.7.
Køber 23-6-1878 (25-96) SV matr.25 fra Thomas Andersen Næsgaard. 

Simon Hjøllund (1897-1983), St. Sandbæk og Carl Rudmose (1902-1988), Rudmose har fortalt, at de kunne huske, at der lå tre såkaldte taterhuse på Skelsgårds jord langs med Hovedvejen. Det østligste lå øst for den nuværende indkørsel til Skelsgård, det midterste lå ved den nuværende indkørsel, og det vestligste hus lå lige øst for Fårborgvej, og her kan man stadig se den inddigede have vest for vejen i krattet. I husene boede der dels tatere, men i perioder også andre folk. Husene er forsvundet før folketælling 1911. Niels Høj fortæller, at han til stadighed kunne pløje sten op fra det forsvundne midterste hus.

Anders Peder Christensen:
Født i Aulum o.1851.
Bor i Huset 1879.
Gift med Kirsten Jensen født i Tim o.1851.
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1877 i Aulum.
                      2: Kristine: 1879-1969, født i Landerdal, død i Nysogn.
                      3: Jens Kristian: 1881.
                      4: Kristen Boel Toft: 1883.
                      5: Anders Peder: 1886.
                      6: Mariane: 1889.
Bygger hus på SV matr.36b i 1889.

Carl / Karl Jensen:
Født i Sig, Brejning 1855, død i Sdr. Felding 1931. Se Nr. Spjald og Kærhus SV matr.20.
Bor i huset i februar 1885. Hans halvbroder, Ole Olesen Dahl bor i Langerdal.
Gift i Sdr. Lem 1885 med Elisabeth Mortensen født i Bandsbøl, Hemmet 1860.
                      Barn:
                      1: Thue Martinus: 1885-1885. 

Mads Otto Keseler:
Født i Nr. Omme 1858, død i Spjald 1923.
Køber 1-5-1889 (32-39) SV matr.25.
Sælger 27-11-1889 (32-269) SV matr.25b til August Fenger, Bilring.
Lejekontrakt 1-10-1897 (39-154) på 49 år på et stykke jord til Iver Pedersen, Kildsig.
Lejekontrakt 1-10-1897 (39-154) på 49 år på et stykke jord til Laust Christensen, Kirkebyen.
Lejekontrakt 1-10-1897 (39-155) på 49 år på et stykke jord til Jens Graversen, Blæsbjerg.
Flytter til Opsund matr.3d mv., senere til SV matr.7e, se dér om ham og familien.

Johan Peder Pedersen:
Køber 21-12-1897 (37-532) SV matr.25a.

Jeppe Peder Nielsen:
Født i Lunde 1838, slagtermester, separeret i 1901. Flytter til Ølgod 1905. Død dér 1906.
Køber 31-3-1900 (39-380), SV matr.25a. Kom fra Esbjerg. Forsikring fra 29-11-1899. Forsikringen udslettet 12-9-1924.
Husbestyrerinde: Tomine Kristine Kristensen født i Sdr. Bork 1848, enke, kom fra Esbjerg 1900.
                      Indsiddere hos slagteren:
                      Laurids Nielsen:
                      Født i Hanning 1837, hængte sig i huset 1904, 67 år gammel. Gift i Vorgod 1859 med
                      Karen Margrethe Nielsen (Thygesen):
                      Født i Vorgod 1838, død i Landerdal 1904, hun var af Kvemberg slægten.
                      Sønnerne Niels, Hans og Niels Kristian Nielsen (Thygesen) skulle bo i huset 1910.                                                                                                                                              Familien bor i Bjørnemosen, Dejbjerg 1901.

Sydvestlige ejerlav matrikel 36b:
Niels Christian Pedersen:
Ejer Røjkumkrog V matr.16b og SV matr.36b.

Laurids Jensen: 
Ejer Husted V matr.7.
Køber 8-7-1869 læst 26-9-1872 (22-457 & 29-460) SV matr.36b fra Niels Christian Pedersen, Røjkumkrog.

Anders Peder Christensen:
Køber 19-6-1889 (30-121), SV matr.36b. Bygger stuehus og to lader, stråtækkede, familien bor her i folketælling 1890. Kom fra SV matr.25a, se videre dér. I 1890 er han husmand og daglejer.

Marinus Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1875, død i Hover 1916, begravet i Brejning.
Køber 16-10-1897 (38-481), SV matr.36b.
Gift i Brejning 1897 med Inger Dorthea Svendsen født i Horsens 1866, død i No 1948, begravet i Brejning.
                      Barn: (født i Landerdal, resten født andre steder):
                      1: Niels Peter Ingvard: 1898-1947, se SV matr.10i, død i Spjald.
Familien flytter til Ringkøbing. I 1906 bosat i Kongensbjerghus, Brejning, V matr.8..

Sydvestlige ejerlav matrikel 25a+36b:
Niels Pedersen:
Køber 9-10-1899 (39-178) SV matr.36b, ejer Brejning kro.
Auktionsskøde 30-1-1908 (45-375) på SV 25a med bygninger.

Augustinus Nielsen:
Køber 28-2-1908 (45-376) SV matr.25a+SV matr.36b. Fabrikant i Ringkøbing.
SV matr.36b er bebygget i 1908 ved købet. Nedriver begge ejendomme før 13-9-1924 (forsikringsophør).

Johannes Bording Santon:
Født i Torup, Frederiksborg 1913, død i Deep River, Ontario, Canada 1997.
Køber 19-12-1935 SV matr.25a+SV matr.36b. Kaldes plantageejer og gartner.
Der var tale om en ubebygget ejendom med de ovennævnte tre tinglyste lejekontrakter om ret til tørvegravning og lyngslet for 25 øre årligt pr. kontrakt. Sælger, der havde haft ejendommen siden 1908, oplyste, at alle tre kontrakter må være at betragte som ophævede, da der ikke har været betalt afgift de sidste 15 år, og da alle tre ovennævnte mennesker er døde.
Johannes Santon byggede stuehus i 1936 og stald i 1938 og anlagde en frugtplantage med mange tusinde læ træer. Men hans fars familie beordrede ham tilbage til Sjælland p.g. af krigen, hvorefter han bosatte sig med familien i Sølager, Torup sogn, Frederiksborg, hvor han etablerede et gartneri. Efter skilsmissen fra sin kone immigrerede han til Canada og blev ansat ved skovvæsenet i Ontario.
Gift 1937 i Messiaskirken, København med Evelyn Elida Christensen født på Rigshospitalet, Kø-benhavn 1913, død i Middelfart 1998, bisat på Vestre kirkegård, København.
                      Børn:
                      1: Claus Jørgen: 1938, født i Gentofte, døbt i Brejning. Bosat i Hesselager.
                      2: Leif Peter: 1940-1940. Født og død i Landerdal, begravet i Brejning.
                      3: Ole Leif Peter: 1941, født i Gentofte, døbt i Torup, bosat i Ramløse, Helsinge.
Hun gift 2. på Københavns Rådhus 1949 med driftsingeniør Jørgen Roos født i Birkerød 1903, død i Middelfart 1996, bisat på Vestre kirkegård, København.

Johannes Djernæs:
Født i Vester Torup 1890, død i Stauning 1982.
Køber ejendommen 22-4-1941, kom fra Velling. Tidligere gårdejer i Vester Torup. Ugift.
Sælger 31-7-1941 SV matr.25c til Søren Kassentoft Nielsen.

Niels Høj:
Født i Nysogn 1931, død i Spjald 2019, begravet i Nysogn.
Køber 28-11-1960 ejendommen.

Mogens Kristian Høj:
Køber 6-2-1995 ejendommen, forrige ejers søn. Flytter til Brgd.matr.1ib.

Svend Erik Korsholm:
Køber 4-7-2011. Beholder den meste jord og driver den sammen med sin ejendom på Herningvej 118.

Eva Møller Bollerup & Hans Bollerup:
Køber 7-10-2011 bygningerne og lidt af jorden, SV matr.25a.
Sønnen Niels Bollerup bor i ejendommen med sin familie.

Vivian Henriette Laursen Bollerup & Niels Bollerup:
Køber 18-9-2018 SV matr.25a.

Kassentoft Sand- og Grusleje:
Sydvestlige ejerlav matrikel 25b, Kildsigvej 2a+26b, Ringkøbingvej 80:
Jens Peter Kassentoft Nielsen:
Født i Opsund matr.1g 1909, død i grusgraven 1962.
Køber 21-2-1942 SV matr.26b af Søren Kassentoft Nielsen.
Køber 11-6-1955 matr.25b af Johannes Schmidt, Bilring, hvorunder jorden har hørt siden 27-11-1889 (32-269). Der er tale om en plantage med fredskovpligt af 17-9-1890 og 12-11-1919. Der bygges beboelses-hus på ejendommen på SV matr.26b. Ejer er entreprenør og gravede grus på ejendommen SV matr.25b.
Gift i Tim 1948 med Abelone Hansen født i Faster 1926, død i Ulfborg 2016, bisat i Brejning.
                      Børn:
                      1: Svend Erik Kassentoft: 1949.
                      2: Anders Kassentoft: 1952.

Abelone Nielsen født Hansen:
Forriges enke. Samboende med Kaj Ejner Olsen født 1925, død 1990, begravet i Brejning.
Arver 31-8-1962 SV matr.25b+26b. Halvdelen af ejendommen er frigivet til grusgravning. Fred-skovforpligtelsen blev ophævet 9-7-1969. Det gamle beboelseshus må ikke anvendes til beboelse fra 16-10-1964. Nyt beboelseshus opført 1964.
Sælger 9-9-1992 SV matr.26b med hus til Erik Bro.

Thomas Nedergaard:
Køber 16-1-1986 SV matr.25b. Indkørsel til grusgraven fra Kildsigvej 2a.

Eigil Vinther:
Køber 28-5-1986 SV matr.25b

N. Skyttes Eftf. A/S = VK Beton og Byggemarked A/S, Ringkøbing:
Køber 23-9-1993 Sv matr.25b.

VILLYS SAND OG GRUSGRAV ApS:
Køber 1-4-2018.

Sdr. Rudmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 26+28e, Ringkøbingvej, se under SV matr.28e. 

Sdr. Rudmose, Modelgaarden:
Sydvestlige ejerlav matrikel 26a+25c, Ringkøbingvej 67:
Karl Christian Nissen Bruun:
Køber 28-1-1947 SV matr.26a+25c af Søren Kassentoft Nielsen, dyrkes under SV matr.32c.

Karl Gunnar Søby Høj:
Født i Egvad 1927.
Køber 24-8-1954. Bygger ejendommen.
Gift i Vester Aaby 1954 med Johanne Christoffersen født i Vester Åby 1929.
                      Børn:
                      1: Solvejg Kristine Søby: 1955, tandlæge.
                      2: Anne Marie Søby: 1957, dyrlæge, Dyrlægegruppen Vestjylland, Bækmarksbro.
                      3: Henning Søby: 1959, struktør hos NCC, bosat i Herning.
                      4: Arne Søby: 1963, fisker, bosat i Hvide Sande.
                      4: Jørgen Søby: 1969, modelsnedker, ejer af fødegården.
Flytter til Videbæk.

Jørgen Søby Høj:
Køber 6-7-1995, forriges søn. Modelsnedker.

Sydvestlige ejerlav matrikel 26b, Ringkøbingvej 80:
Erik Bro:
Køber 9-9-1992 med hus.

Margit Poulsen:
Køber 6-9-1995.

Ove Finn Poulsen:
Køber 12-9-2007.

Martin Halkjær Jensen:
Køber 12-9-2007.

Birgitte Karoline (Jeppesen) Ulkjær Pedersen:
Køber 1-5-2012.

Vejdirektoratet:
Køber huset på SV matr.26b i februar 2024 til nedrivning i forbindelse med vejudvidelsen af H.15.

Sdr. Rudmose, ”Hede Slæb”:
Sydvestlige ejerlav matrikel 28a, Ringkøbingvej 78:
Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, V matr.12a:
Ejer parcel SV matr.28a, SV matr.28 blev lagt under Nr. Søndergård i 1844. Parcellerne SV matr.28b og 28c sælges til Søren Kusk Randeris og Knud Vanting Knudsen 18-5-1929.

Niels Marinus Nielsen (Kassentoft):
Køber 11-12-1929 SV matr.28a og bygger husmandssted på parcellen. Navnet ”Hede Slæb 1941” er skrevet på en sten ved indkørslen. Han kom fra Opsund matr.1g, se videre dér.
Sælger 14-7-1933 til sønnen Søren Kassentoft Nielsen, ubebygget parcel SV matr.28e.

Vilhelmine Frederikke Nielsen:
Arver 20-4-1951, tinglyst 10-12-1958, forrige ejers enke. Børnene nævnes ved tinglysningen.

Aksel Martin Storgaard Pedersen:
Født i Herning 1900, død på gården 1972. Begravet i Brejning.
Køber 29-11-1958, kom fra Ulfsund By, Nees sogn.
Gift i Hemmet 1930 med Susanne Elisabeth Dorthea Sand født i Randbæk matr.7 1903, død i Videbæk 2007, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Johannes Storgaard Pedersen: 1931 i Borris - 2017, gdr. i Alkjærsig, Skjern.
                      2: Jens Vestergaard Pedersen: 1935 i Nees - 2017, Lystrup.
                      3: Karen Marie Pedersen: 1940 i Nees, gift 1961 med gdr. Kurt Krarup Smith, Flyvepladsvej 3, Spjald.

Henry Kraglund Olesen:
Køber 6-11-1972 af enken og driver gården sammen med Ringkøbingvej 65, SV matr.32c.
Køber 4-3-1981 SV matr.32a af Mads Kamp Hansen, SV matr.4d.

Jan Lysgaard Christensen:
Køber 1-8-1990, ombygger ejendommen.

Hjortshøj:
Sydvestlige ejerlav matrikel 28e, Ringkøbingvej 63:
Søren Kassentoft Nielsen:
Født i Opsund matr.1g 1908, død i Tarm 1977, begravet i Egvad.
Køber 24-8-1933 SV matr.28e fra Niels Marinus Nielsen, Opsund matr.1g, købers far. Bygger ejendom og dyrker jorden herfra. Opfører et fælles vandværk for de nærmeste ejendomme i 1938. Senere vognmand i Tarm. Her har måske ligget en hedeejendom midt i 1800 årene, umatrikuleret. Se Vejhus,
Ringkøbingvej 76.
Køber 13-1-1937 SV matr.26 fra Ane Inger Johanne Færge, V matr.17. Fredskov.
Køber 31-7-1941 SV matr.25c af Johannes Djernæs, SV matr.25a+36b.
Sælger 21-2-1942 SV matr.26b til Jens Peter Kassentoft Nielsen, SV matr.25b+26b.
Sælger 28-1-1947 SV matr.26a+25c til Karl Christian Nissen Bruhn, SV matr.32c.
Beholder SV matr.26c, et jordstykke med krat, som stadig er i familiens eje.
Gift borgerligt i Hirtshals 1932 med Agathe Caroline Mathilde Hansen, født i Esbjerg 1910, død i Tarm 1997, begravet på Tarm kirkegård.
                      Børn:
                      1: Tove Myrta Kassentoft: 1932 i Hirtshals.
                      2: Ove Teddy Kassentoft: 1934.
                      3: Leo Kassentoft: 1936-1936.
                      4: Sonja Lis Kassentoft: 1938, gift Jacobsen.
                      5: Connie Kassentoft: 1943.

Iver Kristian Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1918, død i Spjald 2012, begravet i Højmark.
Køber 26-2-1947. Bygger efter brand 1954. Ombygger stuehuset 1959.
Gift i Sdr. Lem 1946 med Ingrid Vandmose Kristoffersen født i Håstrup 1922, død på gården 1986, begravet i Højmark.
                      Børn:
                      1: Hans Laurids: 1947, ansat på VESTAS. Bosat i Aadum.
                      2: Aase Vandmose: 1950.
                      3: Ulla Vandmose: 1954. Bosat i Spjald.

Mogens Pedersen:
Køber 1-5-2005, forrige ejers brodersøn, lægger jorden under sin gård på Attenagrevej 18, Ølstrup.

Lasse Løvstrup Knudsen:
Køber bygningerne 8-3-2006. Bosat på Herningvej 106, Ringkøbing.

Lamar ApS, Polen / Hans Eg, Spjald:
Overtager bygningerne 20-4-2007, forrige ejers broder.

Filabel Baby I/S v/ Inge Marie Thusing Pedersen & Anitta Højmark Thuesing:
Køber 14-11-2008.

NORDSØN INVEST ApS:
Køber 9-5-2016 efter tvangsauktion.

Anitta Højmark Thusing & Thorkild Samuel Bjerregaard:
Køber 1-12-2017.

Søndervang, Sdr. Rudmose:
Sydvestlige ejerlav matrikel 32c, Ringkøbingvej 65:
Jacob Stensig Madsen:
Køber 4-3-1937 af faderen Jens Bollerup Madsen, SV matr.4d, bygger ejendommen.
Familien flytter til hans fødegård i 1943, SV matr.4d, se videre dér.

Karl Kristian Nissen Bruun:
Født i Hvidding 1908, død i Finderup by 1978.
Køber 24-6-1943, kom fra Finderup.
Gift i Hanning 1933 med Dorthea Marie Røjkjær født i Ølstrup 1914.
                      Børn:
                      1: Ingrid Nikoline: 1934.
                      2: Gerda: 1936.
                      3: Jørgen: 1949.

Henry Kragelund Olesen:
Født i Vebbestrup 1925, død i Spjald 2004, begravet i Finderup.
Køber 18-3-1955, kom fra Hestkær, Finderup. Se under SV matr.28a.
Gift i Lyne 1952 med Ruth Vad født i Lyne 1928, død på gården 1987, begravet i Finderup.
                      Børn:
                      1: Karin: 1954.
                      2: Torben: 1956.
                      3: Conni: 1960.

Ole Kjær:
Køber 22-1-1998, lægger jorden til sin gård på Kærhusvej 24, sælger bygningerne.

Margit Yrsa Bertelsen & Per Bertelsen:
Køber 21-10-2002 bygningerne med lidt jord.

Pia Thomsen & Kenneth Miltersen Larsen:
Køber 1-9-2007.

Ditte Rasmussen & Kim Iversen:
Køber 8-4-2009.

Sydvestlige ejerlav matrikel 34l m.fl., Ringkøbingvej 62:
Aage Madsen:
Født i Herborg 1910, død i Spjald 2004, se SV matr.8c.
Køber 3-4-1937 SV matr.34l, ubebygget parcel, af Hans Julius Madsen SV matr.6e m.fl.
Bygger statshusmandsbrug.
Gift i Brejning 1936 med Sigrid Margrethe Jensen Tvind født i Staby 1909, død i Spjald 1990.
                      Børn:
                      1: Ole Østergaard: 1937, gift 1959. Bosat i Videbæk, død i Spjald.
                      2: Bertha Othea Østergaard: 1939, gift 1958 med elektriker Bent Erik Gren Jen-
                                                                        sen, Vorgod.
Familien flytter til Hovedgaden 89, Spjald. Om hende se Skovhuset, Brgd.matr.1d m.fl.

Christen Peder Lauridsen:
Køber 26-5-1942, kom fra Holmsland.

Valdemar Jensen:
Køber 1-3-1943, kom fra Fiskbæk.

Peder Damgaard Tronhjem:
Født i Videbæk 1920, død i Ringkøbing 1999, begravet i Rindum.
Køber 24-4-1948, kom fra Videbæk, hvor faderen var slagtermester. Se Opsund matr.6.
Køber 1-7-1950 SV matr.34p af Niels Mortensen SV matr.6e.
Gift i Herborg 1948 med Anna Graakjær Nielsen født i Øster Herborg, Herborg 1923, død i Ringkøbing 2012.
                      Børn:
                      1: Bente Graakjær: 1956.
                      2: Lis Graakjær: 1958.

Niels Henning:
Født i Sdr. Lem 1937, død i Spjald 2011.
Køber 3-12-1963.
Køber 15-12-1971 SV matr.6g+k fra Aksel Pedersen, Gl. Præstegård.
Køber 26-10-1978 SV matr.3t,13m,16l fra Laurids Steffensen, Kildsig.
Køber 28-9-1979 SV matr.3d,4e,6z fra Peder Lykke Jensen, Opsund.
Køber 27-12-1988 SV matr.7q fra Svend Astrup, Hedeager.
Gift i Velling 1962 med Ingrid Laursen født i Velling 1942, død i Spjald 2015.

Niels & Ernst Henning:
Ernst Henning køber halvpart i ejendommen 1-1-1995. Ernst Henning bor på SV matr.7g, Ringkøbingvej 70, hvor jorden lægges under gården.
Køber SV matr.8b 1-4-2006 fra Iver Oxlund Mølgaard, jorden lægges under gården.
De køber yderligere en del jord op i fællesskab fra Opsund.

Ernst Henning:
Født på gården 1969, forrige ejers søn.
Køber 1-4-2007 hele gården. Forrige ejers søn.

Jacob Ørskov Holding ApS:
Køber 4-5-2018. Drives sammen med Ringkøbingvej 49 fra 2020.
Ejer: Jacob Fjord Ørskov.

Sydvestlige ejerlav matrikel 34n, Gl. Landevej 23:
Magnus Christiansen:
Køber 11-9-1942 af Niels Kr. Nielsen Stadsbjerg, har bygget hus på grunden 1941.
Kom fra Mosgårdhus NV matr.9, se videre om familien dér.

Regino Gonzales Romo:
Køber 1-6-1986 af Magnus Christiansens arvinger.

Mads Christian Bech Madsen:
Køber 1-3-1989, født i Spjald, mekaniker.
Huset brændte o.2010, og familien flyttede til Grønbjerg. Han ejer stadig grunden.

Sydvestlige ejerlav matrikel 34o, Gl. Landevej 21:
Chresten Aaberg:
Født i Bøvling 1891, død i huset 1962. Kom fra Skovhuset ved Brejninggaard, se videre dér.
Køber 19-6-1941 af Niels Kr. Nielsen Stadsbjerg og bygger hus på grunden.
Gift i Nr. Omme 1924 med Georgine Marie Olesen født i Kinvadhus 1902, død i huset 1975.

Georgine Marie Aaberg:
Arver 1962 tinglæst 18-11-1965, forrige ejers enke.

Svend Erik Aaberg:
Født i Skovhuset, Brejning 1927, død i Spjald 2009.
Køber 26-7-1976 af de 8 øvrige arvinger efter hans mor.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 1-10-2006. Ejer Højager, Brejningvej 15, anvender huset til medarbejderbolig.

Brejning Ny Kro, Brejning Kro:
Sydvestlige ejerlav matrikel 36c m.fl., Ringkøbingvej 72:
Matrikelnumre 1950: SV matr.5h+l, 36c+d+g, V matr.3g.
Jacob Jensen, gæstgiver F. Sperling & møller H. Ebbesen:
Køber 29-5-1869 (22-353) SV matr.30c af Gravers Jensen, Røjkum V matr.16.
Køberne har oprettet et interessentskab, der forsyner det købte med bygninger til beboelse. De byggede den nye Brejning kro ved krydset mellem Hovedvejene 11 og 15.
Om køberne:
Frederik Ferdinand Sperling:
                       Gæstgiver og vinhandler i Ringkøbing, født i Horsens 1831, død i Ringkøbing 1876.
Hans Ebbesen:
                       Møller i Ganer mølle, født i møllen 1825, død i møllen 1896.
Jacob Jensen:
                       Gårdejer i Rindum, født i Lydum 1822, død i Rindum 1909, gift med Hans Ebbesens søster. Han fik bevilling som gæstgiver med krohold 6-2-1871.

Peder Iversen:
Født i Borris 1834, død i Skjern 1929.
Køber 5-9-1872 (23-454) kroen af de tre ovennævnte mænd. Han kom fra Stovstrup, Ådum.
Køber 17-10-1872 (23-465) SV matr.36d af Gravers Jensen, Røjkum V matr.16.
Fæsteret på ”kilen” af SV matr.36a på 49 år fra 1872.
Gift i Ådum 1860 med Marie Elisabeth Jørgensen født i Ådum 1834, død i Skjern 1915. 

Søren Nielsen Lynderup:
Født i Lynderup 1830, druknede ved et uheld i Nibså i Tved 6-4-1893, indført i Ribe Domsogns landsogns kirkebog.
Køber 21-7-1873, læst 31-4-1874 (24-48), mageskifter med sin gård Hestlund, Borris.
Køber 14-6-1877 (24-278) SV matr.5h fra Anders Pedersen, Nygård og Pilgård SV matr.5a.
Køber 13-12-1882 (27-478) V matr.3g fra Langergårde, et engstykke til at bjerge hø på.
Køber 23-7-1884 (28-521) SV matr.8b+c+d af Anders Pedersen, Nygård og SV matr.8a. De gamle krobygninger ligger på SV matr.8c, men de rives ned før 1925.
Køber 8-8-1888 (31-439) SV matr.5l fra SV matr.5k.
Overdrager 27-11-1875 (23-704b) del af SV matr.36d til et mindesmærke for ”højsalig kong Frede-rik den Syvende”. Tinglæst 22-12-1875. Fjernes monumentet, falder jorden tilbage til kroen.
Gift 1.i Skarresø 1864 med Karen Eriksen af Tjerrild, Skarresø. Familien flytter til Hedegård, Glesborg 1-4-1867. Flytter til Tjerrild, Skarresø i 1868. Familien flytter til Sdr. Rind 17-12-1871. Til Sdr. Borris i 1872. Benævnes ”korporal” ved vielsen, idet han havde været korporal ved 8.reg. 4.Comp. 1864 og blev såret ved Dybbøl. Fik erindringsmedaljen 1876.
                      Barn:
                      1: Niels Knudsen Lynderup: 1865 i Skarresø. Faderen er husmand.
                                                                       Ved konfirmationen i Brejning i 1879 fik han mg- i
                                                                        kundskaber og mg i opførsel, men i 1877 den 25. janu-
                                                                        ar blev Søren Chr. Winther i Opsund udpeget som
                                                                        værge for ham, uden at der nævnes noget om hvorfor.
                                                                        Hans mor var død omkring 1871. Senere liv ukendt.
Gift 2. før 1880 med Sofie Frederikke Margrethe Jakobsen født i Slesvig o.1835.

Peder Jørgensen Pedersen:
Født i Åbøl 1864, død på kroen 1950.
Køber 1-1-1890, mageskifter med sin gård i Øster Vedsted, Ribe Landsogn.
Han fik bevilling som gæstgiver med krohold med udskænkningsret 17-7-1890, ifølge kongelig bevilling af 20-5-1890.
Køber 3-10-1923 (15-23) SV matr.36g fra Else Pedersen, V matr.16a.
Køber 1-8-1929 SV matr.5o af Martha Marie Dorthea Christensen, Viborg. Se SV matr.7b. Han beholder denne parcel, som er frijord, som sin egen uden tilknytning til kroen.
Hans forældre Niels Pedersen (1827-1917) og Mette Marie Nissen (1824-1901) fulgte med fra Åbøl og døde på kroen.
Gift i Brejning 1906 med Ane Johanne Grønborg født i Brejning 1879, død på kroen 1947.
                      Børn:
                      1: Magnus Grønborg: 1899-1985, skræddermester i Nordby, Fanø, senere i Holsted.
                                                             Ane Johanne Grønborgs søn.
                      2: Niels Peder: 1909-1967, mejerist i Velling.
                      3: Marie Mathea: 1908-1997, gift 1.1930 (ophævet) med Jensenius Chr. Ebbesen,
                                                   Tim, begr. Rindum. Gift 2. med A. W. Pedersen, Ringkøbing.
                      4: Robert: 1912-1980, begravet i Brejning.
                      5: Mary Amalia: 1914-1996, gift 1.1936 (ophævet) med Jens Christian Ravns-
                                                  bjerg, Herborg, gift 2. med Peder Chr. Høegsberg, Ringkøbing.
                      6: Hans Frands: 1918-1975, efterfølger på kroen.                     

Hans Frands Pedersen:
Født på kroen 1918, død samme sted 1975.
Køber 2-3-1950 ved faderens død. Han er bestyrer af kroen i 1948.
Sælger 7-2-1953 SV matr.5ad til Jysk Telefon Aktieselskab til byggeri af telefonhus.
GULF OIL A/S udlåner og opstiller et benzinanlæg ved kroen 12-7-1951. Ophævet 5-11-1980.
Gift i Vester Vedsted 1948 med Kristine Gertrudline Petersen født i Kragelund, Bække 1918, død i Spjald 2008.
                         Børn: (adopterede):
                         1: Poul Grønborg: 1950 i Sindal. Lærer i Herning.
                         2: Hanne Grønborg: 1951 i Torsted, Vejle.                                           

Poul Edvard Øhlenschlæger:
Født i Esbjerg 1927, død i Esbjerg 1999.
Køber 1-11-1972, er på kroen i 1971, kom fra Skjern.
Sælger 16-5-1979 SV matr.5l+36g til Aage Toft Sørensen, SV matr.5k.
Sælger 16-5-1979 SV matr.5ap til Anker Rudmose, SV matr.12d.
Gift 1951 med Tove Harreby Johannesen født 1930, død i Esbjerg, Vor Frelsers sogn, 2010.
Familien flytter til Esbjerg 1979.

Lis Hansen:
Køber 1-11-1980, nu kun SV matr.5h. Hun er stråmand for Jens ”Låsby” Svendsen.

Poul Edvard Øhlenschlæger:
Overtager kroen 18-7-1982 igen efter tvangsauktion. Søn forpagter den. 

Doris Pollas:
Født i Ringkøbing 1924, pigenavn: Aatorp. Bor i Silkeborg 2024.
Køber 15-4-1983. Hun kom fra Thorsø.
Hun lukker kroen sidst i november 1985.

Ole Andersen:
Køber december 1985. Han købte kroen af Jens ”Låsby” Svendsen, som havde overtaget den på tvangsauktion. Han kom fra København.

Jens ”Låsby” Svendsen:
Køber kroen juli 1986 på tvangsauktion. Driver den med bestyrere.

Børge Møller Pedersen:
Køber kroen 1-9-1988, kaffegrosserer i København, Primo Kaffe.

Rømø Sportshotel ApS:
Køber 2-10-1990 SV matr.5h efter tvangsauktion. Bygningerne bliver revet ned efterår 1991.
Jens ”Låsby” Svendsen, Virklund, står som indehaver af pantebreve for ½ million kr.

C. G. Trading Århus ApS:
Køber 1-2-1993. West-Å grillbar opføres på grunden i juni 1993.
Preben Rasmussen, Ry, står som indehaver af pantebreve for 1.128.000,00 kr.

OWM Invest ApS:
Køber 9-6-1994 efter konkursbehandling ved skifteretten i Vejle 1-6-1994.
West Å bygningen er fjernet, så grillbaren Hos Gitte opføres samme år.

Tappernøje Byggegrunde ApS:
Køber 25-3-1998.

Poul Ørgaard Nielsen:
Køber 17-12-1998.

Torben Høj Løvgreen:
Køber 1-8-2003.

Susanne Steffen Andersen:
Køber 20-12-2011.

John Grønbæk Pedersen:
Køber 1-11-2016. Matrikelnummer er SV matr.5h.
Cafeteriet hedder nu GrillStedet. 

Sydvestlige ejerlav matrikel 5o+5ak, Brejningvej 48:
Peder Jørgen Pedersen:
Køber 1-8-1929, se ovenfor, frijord.

Hans Frands Pedersen:
Køber 24-6-1960 af de øvrige søskende efter deres forældre.
Bygger tankstation med butik og værksted 1970 samt benzinanlæg udlejet af UNO-X, og beboelse 1971 på matrikel 5ak.

Kristine Gertrudline Pedersen:
Arver 19-3-1976. Lejer tankstationen ud i en del år.
Flytter til Spjald.

Jens Jørgen Orlof Pedersen:
Køber 2-1-1992 SV matr.5ak af Kristine Pedersen. Tankanlægget nedrives o.2015.
Køber 1-3-2018 del 3. af SV matr.5o til supplering af SV matr.5ak.
Driver vognmandsfirmaet J. O. Pedersen fra adressen. Før 2009 i Hanning.

Tinna Rudmose Sylvestersen & Mikael Sylvestersen:
Køber 1-10-2009 SV matr.5o (frijorden) af Kristine Pedersens arvinger.

Sydvestlige ejerlav matrikel 37 & 38, nu 37, Brejningvej 10:
Matrikelnumre 1950: SV matr.37+38, Brgd. matr.1kb.
Brejning Kommune:
Kommunen anerkendes som ejere af SV matr.37&38 24-9-1929.
På SV matr.37 lå sognets fattighus, indtil det blev nedlagt og flyttet til Sandbæk som biskole i 1876. I 1903 bortfæstede Brejning sogneråd jorden, til de solgte den til den sidste fæster i 1930. SV matr.38 er en lille parcel midt i marken ned mod Lillebæk til ejendommen på Kærhusvej 9. Den har ikke været bebygget siden midt i 1800-tallet med et lille fattighus. Er efter 2006 solgt til ejeren af Kærhusvej 9. Senere lægges SV matr.37 under Brgd. matr.1kb.

Anders Jensen (Ager):
Han kom fra Lillebæk, SV matr.9c, se videre dér om ham og hans familie.
Ifølge sognerådets forhandlingsprotokol 1903 s.40, anmoder Anders Jensen Lillebæk om at få overladt i fæste i hans og hans kones livstid det kommunen tilhørende jordstykke, hvorpå det gamle fattighus i sin tid har stået. Jorden har i en lang årrække været lejet ud til smed Chr. Bach. Da ejendommen antagelig kunne deles mellem dem begge, overlodes det Anders Moesgaard og Laurids Olesen at træffe bestemmelse, som endte med, at Anders Lillebæk overtog begge matrikler i fæste.
Herefter byggede han huset på grunden. Han var graver ved Brejning kirke.
Han og hans kone døde i huset i 1919 og 1927.

Jens Jensen Lillebæk:
Født i Lillebæk 1896, død i huset 1966.
Overtager huset og fæster jorden af kommunen ved faderens død i 1919.
Køber 13-5-1930 jorden af Brejning Kommune. Skødet findes under Brgd. matr.1kb. I Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 13-1-1928 vedtager sognerådet at sælge jordstykket i Kirkebyen til amtsvejmand Jens Jensen for 450 kr. under forudsætning af, at amtet giver tilladelse hertil.
Køber 15-6-1937 Brgd. matr.1kb fra Mikkel Klokmose, SV matr.8a.
Får kongelig bevilling på navnet Lillebæk 4-4-1961 for sig og sin familie.
Gift 1. i Brejning 1917 med Ane Kirstine Lauridsdatter født i Bækgård 1897, død på Ringkøbing sygehus 1919.
                      Børn:
                      1: Ingeborg: 1917. Gift i København.
                      2: Anders Iisager: 1919-2013, gift 1946 med Sofie Mølsted, købmand i Tarm.              

Gift 2. i Brejning 1921 med Mathilde Henriksen født i Sig, Nr. Omme 1895, død i huset 1984.
                      Børn:
                      3: Villy Lillebæk: 1922.
                      4: Kamma Lillebæk: 1925, sygeplejerske, gift 1952 med Freddy Bendixen, Køben-
                                                          havn. Bor 2020 i København.
                      5: Esther: 1928, lærer, forfatter, gift 1948 med Aksel Juul Traneberg, lærer, Snesere.
                      6: Ejvind: 1930-2014, major på Bornholm, bisat i Brejning.
                      7: Verner: 1931- 2007, gift i Vorgod 1957, købmand i Skjern.
Jens Lillebæk var amtsvejmand samt graver og ringer ved Brejning kirke, Mathilde Lillebæk var uddannet vinterlærerinde fra Hoven vinterlærerindeseminarium og ansat ved Brejning Hovedskole fra 1925, før den tid ved Ølstrup skole.

Mathilde Lillebæk:
Arver 1966, tinglæst 24-11-1977. 

Egon Madsen:
Køber 25-11-1977.

Vagn Bjerregaard Nielsen:
Køber 8-8-1979. Huset nedbrænder 1990 og bygges op som nyt.

Gert Wissing Andersen:
Køber 20-9-1994.

Sonja Mølgaard & Iver Oxlund Mølgaard:
Køber 15-5-2006, kom fra SV matr.8b.

Iver Oxlund Mølgaard:
Arver 24-8-2018 sin afdøde kones halvpart.

Laila Margon Kristensen & Peter Viftrup Andersen:
Køber 1-11-2018, kom fra Hovedgaden 27, Spjald

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.

                                                                                              Johannes J. Lund
                                                                                              Spjald, sluttet 2024.