Sandbæk ejerlav (S), Brejning sogn. 

Store Sandbæk:
Sandbæk ejerlav matrikel 1(a), Væggerskildevej 1:
Matrikelnumre 1950: S matr.1a,ae,af.
Gården hørte 11-2-1646 under Brejninggård. Kaldes ”en gård”. 

Johanne Jespersdatter:
Nævnt 1660 sammen med fæsteren i Lille Sandbæk, HK i alt 4½-2-0-0, som blev rettet til 5½ tdr.
Det angives ikke, om hun var enke.

Anders Jensen:
Nævnt 1661 på 1 gård.
I Matriklen 1664 er de to Sandbækgårdes fælles hartkorn igen 4½-2-0-0.
I ildsteds- og kvægskatteregisteret 1677 havde han 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko.
I kop- og kvægskatteregisteret 1678 oplyses det, at han var gift og at han sammen med fæsteren i Lille Sandbæk havde en tjenestepige, 3 heste, 3 køer, 8 får og 1 bitræ (stade), samt degnen Christen Jensen og hustru boende som indsiddere på de ene af gårdene.

Peder Madsen:
Nævnes første gang på gården i skatteregnskabet for 1682 sammen med sin kone. I efteråret 1683 i forbindelse med opmålingen til Matriklen 1688 blev gården betegnet som ½ gård, og de to Sandbækgårdes samlede hartkorn var nu 4-6-0-0, og den samlede besætning var i disse år ifølge skattelisterne på 2 heste, 2-3 køer, 2 ungnød, 1-3 stude, 8 får, 1 bitræ og 1 svin. Af ejendommens jord var 1/3 middeljord og 2/3 skarp jord. Der kunne avles 14 læs middelhø og græsses 7 kreaturer på markerne. Man havde fædrift i heden med egen hyrde, men ulve forårsagede skade på dyrene. Engen fandtes rundt om i marken, og man havde hedetørv nok til forbrug. Der var i alt opdyrket 24 tdr. land af et tilliggende på over 600 tdr. land.
I skatteregnskabet for 1686 benævnes han blandt de fæstere, der var ”ganske forarmede og uden levnedsmiddel”, og gården var nu sunket til at være ” en bolig”.
Det kan nu ikke have været helt galt, for i matriklen 1688 blev St. Sandbæks hartkorn sat op fra 3-6-0-0 til 4-1-2-0.
Ifølge skatteregnskabet 1691 gav han skat af et enkelt ildsted, og i de følgende års skatteregnskaber svarede han folkeskat af datteren Anne. Senest i juli 1699. Men i december 1699 betegnes gården som øde og ubeboet.

Jesper Jensen:
Nævnes første gang i 1708, gårdens HK var 4-1-2-0.
1708: 2 harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 2½ skl. gæsteripenge.
I 1711 havde han en tjenestepige, som fik 1 rdl for et halvt års tjeneste.

Jesper Jensen og søn, Anders Jespersen:
De nævnes i 1718 og 1726.

Anders Jespersen:
Han var ene fæster på gården i 1731.
I 1739 havde han både 1 karl og 1 pige, ligesom han havde en indsidderkone ved navn Anne Fjand boende.
Han døde, før kirkebogen begynder i 1745, og hans kones navn kendes ikke.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1722-1807, fæstebonde i Votkjær, Borris sogn, som han giftede sig ind på.
                      2: Else: o.1725-1804, gift med Henrik Janussen på gård 4 i Randbæk.
                      3: Kirsten: o.1728-1798, gift med Mikkel Christensen på Randbækgård.
                      4: Edel / Ellen: o.1729-1811, gift med Niels Christensen Kirk, Opsund.
                      5: Birthe: o.1730-1810, gift med Mads Jensen, Stensgård, Ny Sogn, Holmsland.

Bertel Mogensen:
Han er fæster af gården før 1745.
Han var født i Opsund omkring 1712 og døde i 1795.
Gift med Karen Christensdatter fra Vester Rudmose, død i 1782 uden aldersopgivelse.
                      Børn:
                      1: Mette: før 1745-1776, hjemme.
                      2: Maren: 1746-o.1791, gift med Peder Brostrup Poulsen, Toft.
                      3: Sidsel: 1748-1776, hjemme.
                      4: Christen: 1752-1797, eftermand på gården.
                      5: Mogens: 1754-1763.
                      6: Jens: 1757-1786, fæster af Lille Snogdal.
                      7: Anne: 1764-1824, død i Sdr. Lem.

Christen Bertelsen:
Født 1752, død 1797, skifte i Lundenæs-Bøvlings skifteprotokol.
Fæster af gården o.1782.
I 1791 havde han 16½ tdr. rugland delt i 11 tægter, hvor han i et middel år kunne høste 15 tdr. rug og 9 tdr. byg samt bjerge 12 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 3 stude, 2 ungnød, 15 får med 5 lam. Årlig afgift til godset for ”småredsel” var 1 rdl.
Køber (skøde) gården 18-12-1795 (1-384). Ejendommen blev forsikret i Bølling herreds brandfor-sikringskasse, ligesom resten af selvejendommene i sognet. Der skulle altid være følgende brand-redskaber til stede: 1 brandstige, 1 brandhage samt 1-2 brandspande.
Han købte gården fri fra Brejninggård i 1794 for 400 rdl. Den var udbudt til 600 rdl. Han lånte 300 rdl i den Kongelige Kasse og 100 rdl af Jens Thomsen, Randbæk. Gårdens HK var nu 4-2-0-0.
Der er skifte efter ham i Lundenæs-Bølling herreds skifteprotokol 1787-11801 s. 502b.
Gift i Brejning 1782 med Maren Sørensdatter fra Resen (o.1752-1836).
                      Børn:
                      1: Karen: 1783-1831, hjemme, ugift.
                      2: Bertel: 1785-1786.
                      3: Bertel: 1788-før 1795.
                      4: Jens: 1790-1837, gdr. i Stradsborg/ Hedegård, Nr. Omme, sognefoged.
                      5: Kirsten Marie: 1793-1866, hjemme, ugift.
                      6: Bertel: 1795-1872, eftermand på gården.
Maren Sørensdatter blev gift 2.gang i 1801 med Mads Nielsen fra Barde, Vorgod sogn (1770-1844), som drev gården til stedsønnen kunne overtage den.
Hun får først tinglyst adkomst på gården 11-5-1824 (4-289).

Bertel Christensen:
Født 1795, død 1872 som aftægtsmand på gården.
Køber gården 11-5-1824 (4-289). Matrikel 1a m.fl.
Sælger 20-5-1860 (18-428) matr. 1d, Østergård, Lillebyvej 4, til Svend Olsson.
Sælger 29-12-1860 (19-447) matr. 1b+c, Teglgård, Lillebyvej 7, til Jens Nielsen.
Gift 1. 1820 med Sidsel Andersdatter (1798-1820) fra Randbækgård.
Gift 2. 1829 med Ane Kirstine Olesdatter (1805-1900) fra Moesgårdshus, født i Lem.
                      Børn:
                      1: Sidsel: 1830-1845.
                      2: Christen: 1833-1900, eftermand.
                      3: Karen: 1836-1922, gift 1856 med Villads Graversen Kjærgaard, Nr. Omme.
                      4: Ane: 1838-1924, gift 1861 med Niels Chr. Andersen, Gintberg, Thorsted.
                      5: Ane Marie: 1842-1850.
                      6: Ole Peter: 1844-1916, ejer af matr. 1e Sandbæk. Død i Hee.

Christen Berthelsen:
Født 1833, død 1900 på gården. Omgangsskolelærer i 1848 i omgangsskoledistriktet. Sognefoged.
Køber 8-9-1861 (19-697), hovedparcellen matr.1a + kirke- & kongetiende samt aftægt til faderen (19-702).
Sælger 6-12-1867 (21-600) matr.1f, Bindesbølvej 2, til Jens Ole Nielsen.
Sælger 1-7-1869 (22-322) matr.1g, til Niels Erlandsen, Damgård matr.1c.
Sælger 22-1-1871 (23-228) matr.1e, Bindesbølvej 3, til broderen Ole Peter Berthelsen.
Sælger 1893 (34-548) matr.1i, Sandbækvej 14, til svigersønnen Anders Hjøllund Andersen.
Gift i Brejning 1861 med Else Marie Nielsen (1834-1901) fra Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1863-1937, gift 1893 med Kristian Pedersen Nygaard, Hover.
                      2: Ane Kathrine: 1866-1944, gift 1890 med Anders Hjøllund, eftermand på gården.
                      3: Niels: 1869-1871.
                      4: Niels: 1872-1958, død i Kolding. Maler, gift.
                      5: Maren: 1875-1956, gift 1892 med Marinus Henriksen, matr.1i Sandbæk.

Anders Andersen: fra 1905 Anders Hjøllund:
Født 1864 i Hjøllund, Ølstrup, død 1907 på gården. Kom fra Sandbækvej 16.
Køber 21-1-1897 (37-145+146).
Gift i Brejning med Ane Kathrine Berthelsen (1866-1944), født og død på gården.
                      Børn:
                      1: Christen Sandbæk: (1891-1964), ejer af Søndergård, Randbæk.
                      2: Johanne: (1892-1978), gift med Jens Andersen (Viftrup), Viftrupgård.
                      3: Simon: (1897-1983), eftermand.
Gården brændte i 1900 og blev bygget op igen. Fotografi fra 1898 findes på arkivet.

Simon Hjøllund:
Født 1897 på gården, død 1983 i Spjald. Sognefoged for Brejning østre distrikt.
Køber 3-11-1927.
Sælger 18-10-1943 Sandbæk matr. 1x til Sandbæk Plantage. Fredsskovpligt herpå fra 26-1-1900 (39-347), som hans far havde gennemført for sig og følgende ejere af gården på 34½ tdr. land.
Gift i Væggerskilde 1926 med Mariane Marie (Jane) Lund (1903-1978) fra Kirkegård, Randbæk.
                      Børn:
                      1: Anna Kathrine: 1927-2020, gift 1953 med Gunnar Anton Hansen, Femø.
                      2: Astrid Marie: 1929-2014, gift 1956 med Anders Møller, Nygård, Spjald.
                      3: Ingrid Agnete: 1935-2011, gift 1959 med Svend Kjærgaard, Tudskjær, Brejning.
                      4: Anders: 1938-2011, eftermand på gården, ugift.
                      5: Ina: 1943-2018, gift Fredericia 1970 med smed Ove Jacobsen, Fredericia.

Anders Hjøllund:
Født på gården 1938, død i Videbæk 2011, begravet i Brejning. Ugift.
Køber 13-2-1969.
Byggede løsdriftstald til køerne.
Sælger 26-3-1991 til Finn Jensen, Tim, købet ophæves.

Jørgen Lauridsen Vig & Bent Jensen:
Køber 23-10-2008. Jørgen Vig Lauridsen ejer Tudskjær, Brejningvej 9b og var gift med Vita Kjærgaard, barnebarn af Simon Hjøllund. Bent Jensen ejer Store Røjkum, Muldbjergvej 10. Gårdens bygninger er nedrevet 2014 undtagen laden.

Teglgård:
Sandbæk ejerlav matrikel 1b (+c), Lillebyvej 7:
Matrikelnumre 1950:  matr.1b,4b.
Jens Nielsen:
Født 1817 i Sædding. Tjenestekarl på Brejninggaard ved vielsen, indsidder i Lillebæk i 1851, i Stampe-møllen ved Brejninggaard i 1853, husmand på Kildsig SV matr.2b 1855 og 1858, husmand i Fjaldene herefter. Bor på Mosdal Mark 1880, se V matr.27a, og i Fattiggården 1890.
Køber 29-12-1860 (19-447) matr.1b+c Sandbæk. Er bebygget med 8 fag hus.
Sælger 6-7-1863 (20-308) matr.1c til Niels Erlandsen.
Gift i Brejning 1850 med Kirsten Jensen født 1821 i Ølstrup, opvokset i Lillebæk, Brejning.
                      Børn:
                      1: Thomasine Baggeline: 1851, gift (ophævet) med Niels Knudsen fra Vantinggård,
                                                                  SV matr.19, som døde i Holstebro 1921. + 1921 i Esbjerg.
                      2: Mette Marie: 1853, gift i Vorgod 1882. Bosat i Snejbjerg sogn.
                      3: Hansine Elisabeth: 1855.
                      4: Jens Peder: 1858-1893, død i Snejbjerg.
                      5: Mette Margrethe: 1861-1861.
                      6: Mette Margrethe: 1862-1863.

Andreas Christensen:
Født 1849 i Hedehus, Bindesbølvej 1 matr. 26 Randbæk. Død i Tovstrup, Hover 1919.
Boede på ejendommen i 1873, køber 20-6-1876 (25-326) matr.1b Sandbæk.
Driver sin fødegård sammen med Teglgård 1872-1878. Gården var firelænget og lå syd for den nuværende gård.
Gift i Nr. Omme 1873 med Andersine Christensen født 1851 i Nr. Omme, død i Hover 1938.
                      Børn:
                      1: Christine Marie: 1874-1941, gift i Nr. Omme 1903, død i Ringkøbing.
                      2: Mariane Søndergaard: 1877.
                      3: Ane: 1879-1929, død i Hover.
                      4: Kristiane: 1882.
                      5: Ane Johanne: 1884-1884.
Familien flytter til Nr. Omme Fjalde (Abildå).

Peder Andreasen:
Køber 17-8-1884 (29-4), kom fra Nr. Omme.
Køber 8-12-1882 (27-528) matr.3a Sandbæk.

Thomas Andersen:
Født på Vesterbækgård 1855, død i Videbæk 1946, begravet i Brejning.
Køber 24-1-1885 (29-211). Kom fra Tiphede. Mageskifteskøde.
Køber 1887 matr.4b Sandbæk.
Han flyttede gården nordpå til dens nuværende plads og byggede stuehus og staldlænge i 1905.
Gift i Vorgod 1883 med Kirsten Clausen 1860-1906. Søster til eftermanden.
                      Børn:
                      1: Mariane: 1884-1961, gift 1921 med gdr. Niels Klemmensen Larsen, Lillebyvej 1.
                      2: Klaudiane: 1886-1966, gift 1915 med gdr. Niels Mortensen, Vorgod.
                      3: Anders Vesterbæk: 1888-1940. Gårdejer i Randbæk, Højmosevej 30.
                      4: Claus Christian: 1891. Dræningsmester, Arizona, USA.
                      5: Marinus Kristen: 1895-1974, gdr. Solsø, Lillebyvej 1, sidst i Troldhede.

Jens Peder Clausen:
Født i Barde 1871, død 1948 i Lilleby.
Køber 1-9-1909 (46-478) af svogeren, forrige ejer.
Han byggede laden i 1914.
Sælger 24-8-1935 Sandbæk matr.1u til købmandshandel på Lillebyvej 9 og Sandbæk matr.1v til af-tægtsbolig, senere cykelhandel på Lillebyvej 10.
Sælger 25-11-1935 Sandbæk matr.1n+p til sønnen Hans Christian Rudolf, Bindesbølvej 9.
Gift med Maren Poulsen (1878-1921) fra Barde.
                      Børn: nogle af den staver efternavnet Klausen:
                      1: Anna Severine: 1900-1980, gift med Alfred Nørlund Nielsen, Lillebyvej 9.
                      2: Maren Sørine: 1902-1965, gift med eftermanden Diderik Olesen.
                      3: Hans Rudolf Christian: 1905-1990, husmand på Bindesbølvej 9, biavler.
                      4: Peder Christian: 1912-1965, cykelhandler på Lillebyvej 10.
Svigersønnen, Diderik Grønbæk Olesen fortalte i 1986, at Lilleby egentlig skulle have heddet ”Øster Brejning”, men på Teglgården sagde de altid ”Vor lille By”. Jens Peder Clausen startede først i 1930-ne med at handle med tøj på gården, derefter med købmandsvarer og cykler, som så blev flyttet over i de to nybyggede huse, Lillebyvej 9 og 10 i 1935-1940. Til købmandshandelen var der 15 tdr. land og to køer, så Alfred Nørlund Nielsen gik både i stald og forretning samtidig. Desu-den plantede han en del frugttræer. Købmandshandelen blev nedlagt i 1972, cykelforretningen i 1965, da Peter Clausen døde.

Diderik Grønbæk Olesen:
Født 1912, død 1996 i Videbæk.
Køber 1-11-1935 af svigerfaderen.
Gift med Maren Sørine Klausen (1902-1965). Ingen børn.

Bent Søe Plougsgaard:
Født i Hammelsvang, Ølstrup.
Køber 17-8-1965. Var først forpagter af gården.

Kurt Nybo Christensen:
Født 1938 i Finderup. Død på gården 2021, begravet i Finderup. Ugift.
Køber 2-10-1971.

Hans Christian Kviesgaard:
Køber 1-2- 2005 34½ Ha jord og efterår 2021 resten med bygningerne. Jorden lægges under hans gård på Lillebyvej 3, Randbæk matr.4f m.m.
Bygningerne nedrives 2021.

Damgård:
Sandbæk ejerlav matrikel 1c, Lillebyvej 6:
Matrikelnumre 1950: S matr.1c,g,h,5,3c,4c,d,7a.
Niels Erlandsen:
Født 1836 i Snekkested by, Vånge sogn, Christiansstads len, Sverige, død 1888 på gården.
Køber 6-7-1863 (20-308) matr.1c Sandbæk fra matr.1b+c Sandbæk. Bygger selv ejendommen.
Køber 1-7-1869 (22-322) matr.1g Sandbæk fra matr.1a Sandbæk.
Køber 1-2-1875 (23-599) matr.1t Sandbæk fra matr.1f Sandbæk.
Sælgeren af matr.1c havde fået udstykningstilladelse 2-6-1860 til at udstykke sin ejendom. Niels Erlandsen kunne ikke skrive, men underskrev sit navn med ”ført pen”. Efter salget skulle jorden bebygges inden 2 år.
Gift i Stauning 1864 med Maren Nielsdatter: født i Nysogn 1834, død i Nørreholm, Nr. Felding 1919, begravet i Brejning. Begge tjente i Halby, Stauning og boede her de første år, til ejendommen var opført. De to første børn var født i Stauning, resten i Brejning sogn.
                      Børn:
                      1: Niels: 1864-1938. Ejer af matr.4f Randbæk.
                      2: Peder Madsen: 1866.
                      3: Hanne: 1868-1958, død i Nr. Omme.
                      4: Eline Birgitte: 1872-1940. Gift med eftermanden.
                      5: Ane: 1876-1967. Blind. Får sønnen Martin Kristian 1895. Død i Herning.
                      6: Erland: 1880.
Enken Maren Nielsdatter driver gården videre til 1893.

Christen Sig Christensen: ved kgl. bevilling af 1905 med familienavnet Damgaard.
Født i Ikast 1860. Død efter 1940.
Køber 29-11-1893 (35-70).
Gift 1893 med formandens datter Eline Birgitte Erlandsen: 1972-1940, død i Holstebro..
Familien flyttede til Nørreholm, Nr. Felding o.1918.
                      Børn:
                      1: Niels Erland: 1894.
                      2: Jens Christian: 1895, gift i Gl. Sogn 1925.
                      3: Martin Valdemar: 1897, gift I Sdr. Vium 1934.
                      4: Ejnar Damgaard: 1900.
                      5: Janus Emil: 1903.
                      6: Thorvald Spaabæk: 1907.
                      7: Harald Amandus: 1909.
                      8: Thora Alvilda: 1910.

Marinus Christian Andersen:
Se under Lillebyvej 1, Randbæk.
Køber 30-4-1918 (51-928).

Jens Christian Lyhne:
Køber 9-3-1923 (14-mgl.). Kom fra Sandbæk matr.2f, Bindesbølvej 2.
Flyttede til Ørnhøj, senere til Herning.

Aksel Jørgensen:
Født i Gjellerup 1911, død i Videbæk 1997. Kreaturhandler.
Fogedudlægsskøde 30-10-1934 efter tvangsauktion 5-9-1933.
Gift i Videbæk 1934 med Johanne Marie Nielsen (1909-1992) fra Nr. Vium.
                      Børn:
                      1: Hans Villy: 1935. Sognepræst, Vilsted, Løgstør.
                      2: Jørgen Erhardt: 1938. Ingeniør, Birkerød.
                      3: Ernst Erik: 1941. Gårdejer, Videbæk.

Jette Methea Ø. Pedersen:
Født 1949 i Nr. Vium, gift 1968 (ophævet) med gårdejer Tage Hyldgaard Pedersen.
Køber 31-12-1982.
                      Børn:
                      1: Trine Hyldgaard: 1969.
                      2: Ole Hyldgaard: 1970.

Thorvald Andersen:
Ejer Sandbæk matrikel 1d, Lillebyvej 4.
Køber 10-3-2005 det meste af jorden og lægger den under sin gård.

Tage Hyldgaard Pedersen:
Født i Abildå 1944, død på gården 2012.
Eneejer fra 8-6-2005 af bygninger + lidt jord.

Trine Hyldgaard Thomsen & Ole Hyldgaard:
Arver 6-9-2012 / 20-1-2014.

Richard Kevin & Kathrine Hvam Parker:
Køber 24-9-2014, bygninger + lidt jord.

Fjalde Østergård:
Sandbæk ejerlav matrikel 1d, Lillebyvej 4:
Matrikelnumre 1950: S matr.1d,ab.
Svend Olsson / Olesen:
Født 1825 i Agnsbygget, Hørja, Skåne, død 1893 på gården.
Køber og bygger 20-5-1860 (18-428) matr.1d Sandbæk.
Køber 28-5-1868 (21-709) matr.6 Sandbæk fra Vesterbækgård.
Svend Olesen kunne ikke skrive sit navn, men underskrev dokumenterne med ”ført pen”.
Gift i Brejning 1859 med Mette Christensen: født i Nr. Omme 1837, død i Abildå 1919, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Sidsel Kathrine: 1860-1942. Eftermand på gården.
                      2: Jens Severin: 1862-1909, gift i Vorgod 1895, død i Herning.
                      3: Oluf Møller: 1864-1945, død i Skjern.
                      4: Nielssine: 1866-1921, gift i Vorgod 1890, død i Videbæk.
                      5: Bengte: 1868-1869.
                      6: Peter: 1869-1871.
                      7: Bengta: 1872-1919, se Knivsbækvej 11, Randbæk.
                      8: Peter: 1873-1898 i Videbæk.
                      9: Hanna: 1877-1931, gift 1895 med Jens Juul Jeppesen, Råhede, Abildå.

Mette Christensen:
Gift 2. i Brejning 1904 med Iver Nielsen (1829-1913). Død i Brejning, begravet i Nysogn.
Forriges enke, overtager gården i 1893, læst 22-9-1909 (46-485).

Sidsel Kathrine Olesen:
Forriges datter født 1860, enke. Død i Hanning 1942, begravet i Skjern. Boede i Hedeby, Skjern.
Køber 22-9-1909 (46-485).
Køber 8-9-1909 (46-485) Sandbæk matr.8 fra Peder Nielsen, Randbæk matr.1d.
                      Barn: (hendes):
                      a: Peter Svenning Andersen: 1887, død 1980 i Sdr. Lem. Se Opsund matr.1d+2d.
Gift 1. i Brejning 1890 med enkemand i Timring Jens Kristian Kristensen født i Madum 1852, død i Østergård 1909. Kom fra Timring til Kærhus i Brejning sogn 1897. Skifte i Bølling herreds skifteprotokol 1909 s.47, hvor også de seks børn af første ægteskab er nævnt.
                      Børn:
                      1: Mette Cecilie Mariane: 1891 i Timring.
                      2: Mette: 1893, gift 1919 med Laust Lauridsen, se SV matr.5k & 15d.
                      3: Jørgine Madsine: 1895, sidste barn født i Timring, de tre næste i Brejning.
                      4: Kristine: 1897-1980, gift med Jens Peter Henriksen, Højmark (1889-1970).
                      5: Petrine Dusine: 1899.
                      6: Emma Cecilie Marie: 1902-1972, gift 1928 med Otto Fr. Larsen, død i Skjern.

Peder Birkmose:
Gårdejer og enkemand i Timring, lige øst for Fjalde Østergård. Født 1853 i Barde, død 1933 i Vorgod.
Overtager gården 13-9-1911 efter giftermål med Sidsel Kathrine Olesen.

Jens Lund Andersen:
Født på Væggerskildevej 5, Randbæk 1893, død i Videbæk 1974.
Køber 1-8-1929. Kom fra Nr. Omme. Byggede gården om i 1930.
Fogedudlægsskøde 22-5-1934 på Sandbæk 1t,6b,8 til pastor J. A. Larsen, Thyborøn.
Gift i Brejning 1919 med Maria Magdalene Smith (1894-1975) fra Nygårdsvej 11, Brejning.
                      Børn:
                      1: Emil Smith: 1920-2001. Født i Randbæk. Bosat i Lysgård.
                      2: Lilly: 1922. Født i Randbæk.
                      3: Aage: 1923-1994, gift i Vorgod 1949, død i Vorgod.
                      4: Ragna: 1925-1925, født på Kratgården, Brejning.
                      5: Ragna: 1926-2001. Født i Nr. Omme, gift i Videbæk 1952 med Svend Vesterager
                                        Mortensen, se Petersminde, Brgd. matr.1v.
                      6: Børge: 1930-1930.
                      7: Børge: 1931-1991. Bosat i Solsøhede.
                      8: Henry: 1937. 

Maria Magdalene Andersen:
Overtager gården 11-5-1935 efter to tvangsauktioner 4-7-1933. Ægtepagt.

Fa. H. J. Henriksen & G. Kähler, Korsør samt Fa. Wright, Thomsen & Kier, København:
Køber 22-6--1943 med eneret til at bryde brunkul på 3100 kvadratmeter af gårdens jord mellem 3-2-1943 til 31-12-1944.

Civilingeniørerne H. K. Wright, København, T. K. Thomsen, Gentofte, O. Kiær, Risskov:
Overtager ejendommen 15-6-1944 i lige sameje.

Fabrikant Henning Fischer & fru Kamma Fischer, Herning:
Køber 17-10-1945.

Teglmester Kristian Skak, Trøstrup & entreprenør Th. Andersen, Videbæk:
Køber 30-4-1946 ejendommen som brunkulsejendom.

Landmændene Axel & Ejvind Jørgensen, Brejning:
Køber 30-4-1946 i lige sameje.

Henning Charles Henriksen:
Født i Vinding, Århus 1910, død 2001 i Videbæk.
Køber 27-9-1947 Sandbæk 1d, 6a, 1ab, forpagter gården i 1944, kom fra Løsning.
Køber 21-12-1960 Sandbæk 1ac af ovenstående. Sandbæk 6a er udgået og lagt under matr.1d.
Sælger Sandbæk 1ab til Sandbæl 1t.
Gift i Løsning med Johanne Lundum Jensen (1912-1993).
                      Børn:
                      1: Ruth: 1939 i Løsning, gift med Kristian Ørum Kristensen, Gærum.
                      2: Erik: 1940 i Løsning, bosat i Sdr. Felding.
                      3: Hans Paul Lundum: 1946 i Brejning Fjalde. Eftermand på gården.
                      4: Benny Alfred: 1952, bosat i Vildbjerg.
                      5: Carsten Niels: 1955, bosat i Vorgod-Barde.

Hans Paul Lundum Henriksen:
Forriges søn.
Køber 1-4-1977.
Flytter til Videbæk, forsikringsinspektør.

Kaj Videbæk Bendtsen:
Køber 1-6-1979. Flytter til Videbæk.

Henning Linnet Thygesen:
Køber 8-7-1983 på auktion til forældrene Inger & Svend Thygesen. De kom fra Abildåvej 12, Grønbjerg. Flytter til Hovborg 1987. Henning Thygesen er bosat i Vildbjerg.

Thorvald Andersen:
Født i Stauning 1959.
Køber 28-6-1987 på auktion.
Køber 10-3-2005 Sandbæk matr.1c, Damgård.
Gift i Ølstrup med Mona Jensen født 1961 i Ølstrup.
                      Børn:
                      1: Ejvind: 1983.
                      2: Ulrik: 1985.
                      3: Rasmus: 1988.
                      4: Karina: 1992.

Øster Sandbæk:
Sandbæk ejerlav matrikel 1e, Bindesbølvej 3:
Ole Peder Bertelsen:
Født 1844 i Store Sandbæk. Død i Hee 1916.
Køber 22-1-1871 (23-228). Bebygger ejendommen. Flytter til Randbæk matr.2e+9d, se der.

Peder Nielsen Muldberg:
Født 1844 i Muldbjerg, død af Tæring 1877 i Solsøhede, Vorgod.
Køber 24-6-1875 (24-17). Kom fra Bakhuset, Aulum, hvor han var husmand 1867-1875.
Overtager eftermandens gård i Barde.
Gift i Vorgod 1867 med Sidsel Marie Andersen født 1844 i Årup, Hanning, død 1876.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1871 i Aulum-1882 i Snejbjerg.
                      2: Ane Marie: 1873 i Aulum.
Han gift 2. 1876 i Brejning med Ane Kristensdatter født o.1842 i Øster Jølby, Mors.           

Anders Pedersen (Lillebæk):
Født 1836 i Lillebæk, Vinding sogn, død 1898 på gården (gravsten).
Mageskifter 11-4-1877 (24-227). Kom fra Barde, Vorgod sogn.
Gift 1866 med Johanne Marie Petersen (1841) fra Nr. Omme.
Hun overtog ejendommen efter skiftet, læst 21-10-1900 (39-367).
                      Børn:
                      1: Petrine: 1867-1934, gift med Anders Andersen, Moesgård, født i Nr. Omme.
                      2: Peder: 1870.
                      3: Marius Anthon: 1872.
                      4: Mariane: 1876.
                      5: Ane Kirstine: 1880-1935, gift i Hover 1901, død i Hover.
                      6: Otto: 1884.                     

Marius Anton Pedersen Lillebæk:
Forriges søn, født 1872 i Nr. Omme.
Køber 21-3-1900 (39-367). Skal yde moderen aftægt
Får navnet Lillebæk 19-11-1913 (48-566).
Gift med Ane Marie Margrethe Enevoldsen (1876).
                      Børn:
                      1: Johanne Marie Bolette: 1904.
                      2: Agnes Jenny: 1905.
Familien flyttede til Vind i 1917 og til Nr. Felding i 1920.

Lars Jensen Boutrup:
Født 1893 i Tved, Aulum, død 1963 i Randbæk, begravet i Væggerskilde.
Se under Væggerskildevej 12.
Køber 14-11-1917 (51-374).
Gift i Brejning 1920 med Inger Christine Hansine Jensen (1887-1957) født i Tørring.
Flytter ved mageskifte til S.V.12d, Brejningvej 25, 1921.

Jørgen Christian Mikkelsen:
Født 1877 i Mørup, Rind.
Mageskifter 24-8-1921 (12-747) med S.V. 12d, Brejningvej 25.
Gift med Dagmar Alexandra Becher:
født på Den kgl. Fødselsstiftelse, København 1881. Død i Herning 1968. Gift 1. med bager Morits Peter Eriksen, Rise, død 1912. Kom til sognet i 1920 med plejedatteren.
                      Børn:
                      1: Karen Margrethe Andersen: 1913 i Altona, plejedatter, se konfirm. 2-10.1927,
                                                                           gift med buschauffør Anders Hansen, Svendborg.
                      2: Ellen Alexandra Ruth: 1922, gift med ingeniør Johannes Rasmussen, Vejle.
Familien flyttede til Herning 1928, hvor han drev købmandshandel.

Johannes Gjesten Nielsen:
Født 1902 i Solsøhede, Vorgod, død 1987 i Videbæk.
Køber 29-9-1928.
Gift i Væggerskilde 1928 med Johanne Kirstine Laugesen (1905-1984) fra Laugesens Have.
                      Børn:
                      1: Mary Anne: 1930-2010, gift med vognmand Laurids Nielsen, Videbæk.
                      2: Lauge: 1932. Gårdejer i Abildå.
                      3: Tage: 1936-2021. Eftermand på gården.
                      4: Else Marie: 1941, gift med Per Kirkegaard, Stoholm.
                      5: Niels: 1944, bosat i Ringkøbing.
Gården brændt i 1929 i tordenvejr og genopbygget lidt mod nord-øst.

Tage Nielsen:
Forriges søn født på gården 1936, død i Videbæk 2021, begravet i Væggerskilde.
Køber 3-4-1965. Kom fra Snejbjerg, flytter til Videbæk 1996.
Gift i Nr. Omme 1959 med Henny Esther Kjeldahl født 1935 fra Abildå, død i Hedensted 2022.
                      Børn:
                      1: Irene: 1963-1978.
                      2: Jette: 1970, gift med Jørgen Thomasen, Kraglund, Hedensted.

Peder Hald:
Køber 29-2-1996.

Bodil Karoline Poulsen & Leo Staalegaard Poulsen:
Køber 16-6-2017.

Højvang:
Sandbæk ejerlav matrikel 1f, Bindesbølvej 2:
Matrikelnumre 1950: S matr.1f,1m, Brgd matr.6c.
Jens Ole Nielsen:
Født i Dejbjerg 1806. Enkemand og røgter på Brejninggaard i 1850 og 1851. Fæster af ejendommen o.1851. I folketælling 1870 oplyses det, at han drev teglværksdrift. På egnsmuseet findes en brændt ler lysestage fundet i marken, hvor ejendommen lå, antagelig fra hans tid. Død i Vorgod 1898.
Køber ejendommen 6-12-1867 (21-600).
Sælger Sandbæk matr.1t til Niels Erlandsen, Sandbæk matr.1c, 1-2-1875 (23-599).
Køber Randbæk matr.4e 20-8-1875 (23-675).
Gift i Brejning 1851 med Ane Kathrine Madsdatter født 1817 i Hanning, død i Vorgod 1888.
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1852-1923 i Timring, gift 1880 med Hans Trøstrup Madsen, Op-
                                                  sund matr.1c.
                      2: Niels Peder: 1855-1904, gift i Vorgod 1883 & i Brejning 1897, se SV matr.15d.

Jens Jensen Kamp:
Køber 16-7-1877 (24-296). Se Væggerskilde matr.1. Kom fra Opsund matr.1c+4b. Se dér.

Anders Christensen:
Født o.1846 i Hee sogn.
Mageskifter 3-4-1878 (25-24) med matrikel nr.97, Oxfeldt, Hee.
Gift med Maren Kirstine Christensen født o.1848 i Sdr. Lem.
                      Børn:
                      1: Christen: o.1869 i Hee.
                      2: Christiane: o.1871 i Hee.
                      3: Niels Peter: o.1878 i Hee.

Jørgen Jensen:
Født 1855 i Jebjerg, Viborg amt, død i Nr. Vium 1933.
Køber 25-7-1888 (31-419). Kom fra No.
Gift i Brejning 1887 med Bodil Kirstine Jensen født 1853 i Hee, død i Nr. Vium 1935.
                      Børn:
                      1: Johanne Kirstine: 1885-1890, hendes datter, født i No.
                      2: Mourids: 1886, før forældrenes ægteskab.
                      3: Mette Marie: 1888-1961, gift i Nr. Vium 1908, død i Nr. Vium.
                      4: Dødfødt pige: 1891.
                      5: Thomas Alstrup: 1892-1966, bosat i Vorgod Østerby.
                      6: Johanne Kirstine: 1895-1975, død i Nr. Vium.
Familien flytter til Vesterbæk matrikel 11c.

Peder Nielsen:
Se under Laugesens Have, Knivsbækvej 13, Randbæk matr.1d m.fl.
Køber 10-6-1897 (37-302). Lægger alt undtagen 1f under Randbæk 1d.

Niels Nielsen:
Født i Brejning Fjalde 1878. Forriges søn. Død 1953 i Fjelstervang.
Køber Sandbæk matr.1f 25-1-1903 (41-540).
Gift 1. med Marie Lauridsen født 1884 i Timring, død 1908.
                      Børn:
                      1: Peder: 1902-1975, gift i Assing 1925, død i Assing.
                      2: Kirsten Marie: 1903.
                      3: Jens Peter Thorvald: 1906.
                      4: Alfred Kristian Marinus: 1908, gift i Troldhede 1947.
Gift 2. i Brejning 1908 med Ane Kathrine Kristensen født 1877 i Ny Sogn, død 1963 i Fjelstervang. Yderligere to børn er født i Fjelstervang.
                      Børn:
                      1: Laurids Bjerg: 1910-1910.
                      2: Laurids Bjerg: 1911-1995, bosat i Vorgod.
Familien flytter til Fjelstervang.

Christian Christensen Lyhne: tilladelse til navnet Lyhne 29-10-1905:
Født 1870 i Birkmose, Timring. Kom fra Fjelstervang. Død 1955 i Videbæk.
Køber 17-4-1914 (49-130), se under Bindesbølvej 8, Randbæk matr.30f.
Gift i Brejning 1892 med Charlotte Helene Nielsen (1865-1952), født i Solsøhede, Vorgod.
Flyttede gården til øst for Bindesbølvej i 1914.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1893 i Snejbjerg – 1974 i Herning.
                      2: Karen Kirstine: 1895 i Vorgod - 1975 i Videbæk, se SV matr.20e.
                      3: Maren Katrine: 1898 i do., gift Møller, Videbæk.
                      4: Kirsten Marie: 1902 i do., gift 1921 med J. M. Kjeldgaard, Troldhede.
                      5: Søren Christian: 1905 i do.-1986 i Herning.
Familien flytter til Bindesbølvej 8.

Jens Christian Lyhne:
Køber 23-11-1917 (57-413), forriges søn født 1893 i Snejbjerg, død 1974 i Herning.
Køber Sandbæk matr.1m 2-9-1915 (49-590).
Ejendommen er flyttet fra pladsen vest for Bindesbølvej til nuværende plads øst for vejen 1914.
Gift i Ulstrup 1918 med Kathrine Bisgaard Sørensen (1887-1963).
                      Børn:
                      1: Petra Bisgaard: 1919.
                      2: Vagner Bisgaard: 1921.
                      3: Johannes Bisgaard: 1922-1987, Herning.
                      4: Marie Bisgaard: 1927, gift Lammers, Ravnkilde, lever 2010.
                      5: Ewald Bisgaard: 1929, ingeniør i Helsingør.
Familien flytter til Damgård, Sandbæk matr.1c, Lillebyvej 6.

Marinus Christian Andersen:
Se under Lillebyvej 1, Randbæk.
Køber 9-3-1923 (13-833?).

Simon Henrik Kristiansen:
Født i Lille Højmose 1900, død på gården 1973, begravet i Videbæk.
Køber 21-9-1926 (17-594).
Køber 10-1-1952 Sandbæk matr.1ae fra Store Sandbæk.
Gift i Brejning 1926 med Karoline Bjerrum 1901 i Gudum, se V.matr.3a, død på gården 1989.
                      Børn:
                      1: Kristian Bjerrum: 1927. Gift 1954 med Erna Vejen Madsen fra SV matr.4c,
                                                         gårdejer i Snejbjerg.
                      2: Signe Kirstine: 1931-1991, tvilling, gift 1953 med Holger Nielsen, Herborg.
                      3: Nelly Bertha: 1931-1998, tvilling, gift 1954 med Peder Chr. Klausen, Lilleby.
                      4: Tove Agnete Bjerrum: 1932-1994, gift 1955 med Jørgen Lauridsen, Videbæk.
                      5: Niels Bjerrum: 1934-2001, eftermand på gården.

Niels Bjerrum Kristiansen:
Forriges søn født 1934, død 2001 i Spjald, begravet i Videbæk, ugift.
Køber 1-10-1958.

Henning Boutrup:
Født 1961.
Køber 17-5-1993.
Køber 28-11-1995 S matr.1s fra Leif Graversen. (Findes under Brgd.matr.6c).

Nr. Sandbæk:
Sandbæk ejerlav matrikel 1i, Sandbækvej 16:
Anders Hjøllund Andersen:
Køber 12-7-1893. Udstykket fra St. Sandbæk dette år, der bygges én længe med stuehus og stald.
Gift med Ane Kathrine Berthelsen fra Store Sandbæk, som de køber 1897. Se der.

Marinus Henriksen:
Født 1867 i Askov, Nr. Omme, død 1937 i Grønbjerg, Nr. Omme.
Kom fra Randbæk matr.31a+b. Byggede laden vinkelret på stalden.
Køber 20-11-1896 (37-77). Broder til Peder Henriksen, Vesterbæk.
Gift 1. i Brejning med Mariane Højmose Nielsen (1869-1894) fra St. Højmose.
                      Barn:
                      1: Johanne Katrine: 1894-1976, gift med eftermanden.        
Gift i 2. Brejning 1896 med Maren Bertelsen (1875-1956) fra St. Sandbæk. Død i Grønbjerg.
                      Børn:
                      2: Kristen Sandbæk: 1897-1982, gift i Nr. Omme 1927, død i Vorgod.
                      3: Mariane Højmose: 1898, gift i Nr. Omme 1923.
                      4: Henrik Ejgenvald: 1900.
                      5: Else Marie: 1907.
                      6: Viggo Thorvald: 1910.

Niels Peder Bernhard Nielsen:
Født i Solsø 1899, Lillebyvej 1, død i Videbæk 1979. Ingen børn.
Køber 29-12-1924 (16-87).
Gift 1924 i Nr. Omme med Johanne Katrine Henriksen (1894-1976).
                      Barn: (hendes + Niels Christian Jensen, V matr.17a & Hovedgaden 41):
                      1: Mariane Højmose Jensen: 1916, gift 1942 med Magnus Viborg, Mølletoft.

Aage Hjalmar Bennetsen:
Kom fra Næsbjerg ved Varde, født i Jerne 1911, død i Husby 1999.
Køber 1-12-1939. Flytter til Ørslev-Bjerg i Husby 1948.
Gift i No 1939 med Signe Christensen Bjerg, Nobjerg, No, født 1909, død i Ulfborg 2001.
                      Børn:
                      1: Niels Ørslev: 1943.
                      2: Karen: 1949.

Ole Nielsen Søndergaard:
Født i Ølstrup 1919, død på gården 1959, begravet i Væggerskilde.
Køber 1.4-1948.
Køber1-3-1955 matr.47q af Jens Bilgrav, Sinkjær, Hovedejerlavet, Nr. Omme.
Køber 2-12-1955 matr. 45r af Jens Bilgrav, Sinkjær, Hovedejerlavet Nr. Omme.
Gift i Ølstrup 1948 med Anine Grønne: født i No 1925, død i Holstebro 2000, begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Else: 1949.
                      2: Hans Peder Nielsen: 1952.
                      3: Inga: 1953.
                      4: Vagn: 1958.

Anine Søndergaard:
Forriges enke overtog gården ved skiftet 30-11-1959.
Flyttede til Hummelmosegård, Hjerm 1962.

Svend Aage Grønne:
Forriges broder med hvem hun mageskiftede gårdene.
Køber 1-3-1962.

Henning Dyrvig:
Født i Meldgård, Finderup 1945, kom fra Nr. Karstoft, Skarrild sogn.
Køber 16-7-1970.
Gift med Kirsten.
Gården brændte delvist Grundlovsdag 1971, hvorefter stuehuset blev opført på nuværende plads.

Arvid Mahler:
Kom fra Fastrup, Hammerum.
Køber 1-11-1974.
Køber 1979 matr. 46l af Hovedejerlavet Nr. Omme. Her på vindmøller fra 1988 og frem.
Gift med Solveig. Se SV matr.2a. 

Steen Skytte Olesen:
Født 1962 i Kirkegård, Hover.
Køber 15-5-1989.
Gift i Stadil 1988 med Birthe Thesbjerg (1964), Stadil.

Sandbæk ejerlav matrikel 1n+p, Bindesbølvej 9:
Hans Rudolf Christian Clausen:
Født 1905 i Lillebyvej 7, død på ejendommen 1990, begravet i Videbæk.
Køber og bygger 25-11-1935. Han var biavler.
Gift i Væggerskilde 1934 med Marry Kirkegaard Jensen (1913-1994) fra Knivsbækvej 18.
                      Børn:
                      1: Jens: 1935-1991, Videbæk.
                      2: Gunner: 1943.
                      3: Hans Peder: 1949.

Johnny Karl Georg Andersen:
Køber 8-10-1991 af enken.
Gift med Tina. 

Sandbæk Hedegård:
Sandbæk ejerlav matrikel 1q+r, Sandbækvej 10:
Kristen Snogdal Andersen:
Født 1896 på Væggerskildevej 5, død 1976.
Køber 8-2-1932 Sandbæk matr.1q fra St. Sandbæk. Bygger gården.
Køber 25-8-1948 Sandbæk matr.1r af Peter Herborg, Viftrupgård.
Køber 11-12-1962 Sandbæk matr.1ag fra Sandbækgård.
Køber 11-12-1962 Sandbæk matr.1af af Jens Chr. Mortensen, Sandbækvej 8.
Gift i Feldborg 1938 med Marie Kathrine Troelsen (1912-1978) fra Haderup.
                      Børn:
                      1: Poul: 1939, eftermand på gården.
                      2: Henning: 1940, gårdejer på Kildsigvej 3.
                      3: Herdis: 1945. Gift i Nees.
Han og hans hustru er nævnt på Brejning sogn stenen i Kongenhus Mindepark, ligesom de har modtaget Landhusholdningsselskabets store sølvbæger for hedeopdyrkning.

Poul Snogdal Andersen:
Født 1939 på gården.
Køber 7-12-1965.
Gift med Else Jensen (1945-2010) fra Finderup. Død i Spjald, begravet i Væggerskilde.

Torben Snogdal Andersen:
Forriges søn født 1968 på gården.
Køber 16-2-2009.
Gift med Lotte Rask Nielsen. 

Sandbæk ejerlav matrikel 1u+4e, Lillebyvej 9:
Jens Peder Clausen:
Udstykker 24-8-1935 fra sin gård Sandbæk matr.1b og bygger købmandshandel med landbrug.

Alfred Nørlund Nielsen:
Født 1906, død 2000 i Videbæk.
Køber 6-12-1938 og fortsætter med købmandshandelen.
Gift med forgængerens datter Anne Severine Clausen (1900-1980). Ingen børn.
Esso opstillede et tankanlæg på ejendommen 20-3-1953 for 20 år.

Tage Madsen:
Kom fra Vester Filsø, Ulfborg. Købmandshandelen nedlægges.
Køber 1-11-1972.

Ingemann Engedal:
Kom fra Herning. Fabrikant.
Køber 1-10-1973.

Vilfred Kohl:
Politibetjent, kom fra Ballerup.
Køber 1-5-1974.

Lisbeth Rindum & Steen Kristensen:
CC Transport, Lillebyvej 8. Flytter til Spjald i 1994.
Køber 1984.

Leo Morten Lund & Heidi Rasmussen:
Køber 3-10-1994.

Birgit Kjær Launbjerg & Niels Jørn Poulsen (Munkholm):
Køber 2-9-1996.

Birthe Munkholm & Niels Jørgen Munkholm:
Overtager 12-12-2001.

Sandbæk ejerlav matrikel 1v, Lillebyvej 10:
Jens Peder Clausen:
Udstykker 24-8-1935 fra sin gård Sandbæk matr.1b til aftægtsbolig samt cykelhandel for sønnen.

Anna Severine Nielsen, Maren Sørine Olesen, H. R. Christian Klausen & Peder C. Klausen:
Børn og arvinger af Jens Peder Clausen.
Overtager 18-11-1965 ved faderens død til privat skifte, og tilsyneladende ejer alle fire huset i fæl-
skab til Peder Christian Clausens død med ham og hans familie som beboere.

Peder Christian Klausen:
Født 1912 i Lillebyvej 7, død i huset i 1965, cykelhandler. Begravet i Videbæk.
Søn af Jens Peder Clausen, og bor i huset med faderen og drev cykelhandel her fra 1940 til sin død i 1965, hvorefter hans enke overtager huset til ene eje.
Gift 1. i Vorgod 1940 (ophævet) med Clara Viola Clausen (1916) fra Vester Barde, Vorgod.
Hun flyttede til Tørring.
                      Barn:
                      1: Maren Ritha: 1943. Navnebevis af 10-3-1964, Ringk. amt: efternavn Knudsen.
Gift 2. på Ringkøbing Rådhus 1954 med Nelly Bertha Kristiansen (1931-1998), Bindesbølvej 2.
                      Børn:
                      2: Anna Margrethe Severine: 1955, gift med Ib Kviesgaard, Vorgod.
                      3: Henrik: 1957, ansat ved Videbæk kommune, gift med Jonna Lauridsen, fra
                                        Sandbækvej 5.

Nelly Bertha Klausen:
Overtager huset 5-5-1966 fra sin afdøde mands tre søskende.
Flytter til Videbæk 1994.

Egon Hedegaard:
Køber 27-5-1994.

Klaus Nielsen:
Køber 20-2-2007.

Sandbæk ejerlav matrikel 1aa, Lillebyvej 8:
Richard Mohrsen:
Kom fra Abildå.
Køber og bygger 1-7-1943. Ejendommen blev udstykket fra købmandshandelen, Lillebyvej 9.

Anders Kristian Kristensen:
Født i Vildbjerg 1919, død i Lilleby 1997, begravet i Nr. Omme.
Chauffør, senere ejer af vognmandsfirmaet C. C. Christensen, Lilleby.
Køber 9-4-1948.
Gift i Nr. Omme 1944 med Olga Juulsgaard Jensen (1924-2007) fra Abildå. Se under Nygård.

Steen, Søren & Ove Juulsgaard Christensen:
Køber 3-3-1986, sønner af ovennævnte.

Tove Pedersen:
Køber 7-1-2014.

Lille Sandbæk:
Sandbæk ejerlav matrikel 2, Sandbækvej 6:
Matrikelnumre 1950: S matr.1ø,2a.

Gården er nævnt som fæstegård under Brejninggaard 11-2-1646. Kaldes ”en bolig”.

Laes Jensen:
Nævnes 22-10-1660 sammen med fæsteren, Johanne Jespersdatter, i Sandbæk.
Gårdens samlede HK. 5½ tdr.

Christen Lassen:
Nævnt på gården 1-10-1661, boede i ”en bolig”. Kan være forriges søn. Nævnt i matriklen 1664.

Niels Christensen:
Født på gården før1660, død før 1745. Måske forriges søn.
Nævnt som fæster på gården første gang 1677, sidste gang 1731.
Nævnt på gården i ildsted- og kvægskatteregnskabet 1677. Skattede af 2 ildsteder, 2 heste, 1 ko.
Ifølge kop-og kvægskatten i 1678 havde han sammen med fæsteren i St. Sandbæk 1 tjenestepige, 3 heste, 3 køer, 8 får og 1 bitræ. Desuden havde han hustru, og de 2 gårdmænd havde degnen Christen Jensen med hustru boende som indsiddere, uden at det siges, hos hvem de boede.
Ved matrikuleringen 27-2-1683 besad han stadig gården, hvis samlede HK med St. Sandbæk var 4tdr. 6skp. I et samtidigt skattemandtal havde de to gårde tilsammen 2 heste, 2 køer, i kvie, 1 kalv, 2 stude, 7 får, 1 svin. Tallene varierer lidt i de forskellige skattemandtal.
Ifølge Markbogen 1683 bestod Lille Sandbæks tilliggende af ond jord. Der var tale om et bol under Brejninggaard, og der kunne bjerges 3 ¾ læs middelhø i engbunden, der fandtes i marken, og græsses 4 høveder. Der var hedetørv nok. Man holdt hyrde til fædriften i heden, men var plaget af ulve. Gårdens marker grænsede mod syd til Plethede og Pletbjerg.
I matriklen 1688 nævnes gårdens HK første gang for sig selv: 1 tønde, der blev forhøjet til: 1-5-1-0., hvoraf der var opdyrket 15,4 tdr. land.
Ifølge skattemandtallet 1690 havde han 1 ildsted og var stadig gift. Det samme i 1697-99, men her nævnes også datteren Maren. Desuden nævnt i årene 1708, 1718, 1726.
1708: Hk: 1-5-1-0, landgilde: 1 td. rug.
Gift med Anna Nielsdatter (o.1679-1749) givetvis i andet ægteskab.
                      Børn:
                      1: Maren: nævnt i skatteregnskaberne 1697-99. Må være af et 1.ægteskab.
                      2: Niels: o.1707, soldat i 1733, 26 år gl., fæstebonde i Askov, Nr. Omme sogn.
                      3: Christen: o.1709-1760, eftermand.

Christen Nielsen:
Forriges søn (o.1709-1760). Fæster gården o.1740.
Der blev holdt skifte efter ham, hvor både broderen Niels i Askov og konens broder Anders Poulsen i Øster Finderup var til stede. Gården bestod af 15 fag stuehus med 3 sengesteder, som var temmelig brøstfældigt og bestod af stue, vester kammer og køkken, 14 fag lade og 21 fag fæhus, begge såkaldte ås- og sulehuse og i ”overmåde slet tilstand”. Besætningen var på 2 heste, 2 køer, 3 stude, 1 kvie, 1 får, 8 vædderlam og 5 gimmerlam, 1 svin, 3 gedebukke, 5 geder, 5 bukkelam, 3 gedelam.
Gift med Maren Poulsdatter (o.1718-1806) fra Øster Finderup.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1742-1828, eftermand.
                      2: Mari Anne: 1749-1749.
                      3: Mari Anne / Marianne: 1754-1810, gift med eftermanden.

Maren Poulsdatter & Niels Christensen:
Forriges enke og søn, som overtog fæstet i 1760.
Maren Poulsdatter blev gift 2. o.1761 med Iver Christensen, som overtog fæstet i 1764.
Niels Christensen flyttede til Vester Opsund i 1764.

Iver Christensen:
Gift med Maren Poulsdatter, og fæster gården, da stedsønnen flyttede i 1764. Han er stadig fæster i 1778, men er død før 1787. Nævnt på gården 1764, 1767, 1771, 1774, 1778.

Ole (Oluf) Jensen (Bierg):
Født 1746 på Bjerg, Feldbækvej 3, død 1829 på gården.
Fæster o.1780 ved ægteskab med Mariane Christensdatter født 1754 på gården, død 1810 samme sted.
I 1791 havde han 9 tdr. rugland delt i 12 tægter, hvorpå han i et middel år kunne høste 11 tdr. rug og 5 tdr. byg samt bjerge 7 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 3 køer, 1 ungnød, 8 får med 4 lam. Årlig afgift til godset for ”småredsel” var 1 rdl.
Han købte gården til selveje fra Brejninggaard i 1794 for 240 rdl. Læst 8-1-1796 (2-69). Lånte 160 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 80 rdl af Niels Christensen, Opsund (født på gården).
                      Børn:
                      1: Christen: 1780.
                      2: Jens: 1788-1878, eftermand på gården.
                      3: Iver: 1791-1810, død på gården.
                      4: Niels: 1795-1872, husmand og tømrer i Væggerskilde. Død i St. Sandbæk.                     

Jens Olesen:
Forriges søn (1788-1878).
Køber 13-9-1810 ifølge testamente (20-254).
Gift 1. i Nr. Omme 1810 med Inger Peder Ditlevsdatter (o.1782-1819), Lille Sinkjær.
                      Børn:
                      0: Mariane: 1811, uægte, moder Else Jensdatter, pige i Lille Sandbæk.
                      1: Ole: 1811-1884, arbejdsmand i Søllerød, Holte sogn.
                      2: Mette: 1813-1845, død ugift i Lille Sandbæk.
                      3: Mariane: 1815, gift med Christen Jensen, Bindesbølvej 1, Randbæk matr.26a.
                      4: Peder Ditlev: 1817-1897, husmand i Pletbjerg, Sandbækvej 4.
Gift 2. i Bølling 1819 med Ane Christensdatter Kragmose født i Bølling 1776, ægteskabet ophævet 1829, og hun døde som frasepareret indsidder i Krathus i Randbæk 1834.
Gift 3. i Brejning 1830 med Sidsel Olesdatter (1800-1854) født på Bjerg, se under Mosgårdshus.
                      Børn:
                      0: Ole: 1826-1904, hendes søn, far Jens Nielsen, Hee, død ugift i Sandbæk, skifte 1905.
                      1: Udøbte tvillinger, datter og søn: 1829-1829, født før ægteskabet.
                      2: Inger: 1831-1896, ejer af gården.
                      3: Jens Christian: 1834, ejer af Sandbækvej 14, siden gårdejer i Østerkær, Rindum.
                      4: Iver: 1839-1862, død ugift i Lille Sandbæk.
                      5: Inger Marie: 1842-1882, gift i Vorgod 1869, død i Nr. Vium.

Inger Jensdatter:
Forriges datter født 1831, død i Timring 1896.
Køber 28-4-1859 (18-34 & 61).
Gift i Brejning 1858 med Severin Andersen fra Bækhus.

Severin Andersen:
Født i Dejbjerg 1831, død i Krigen 1864 af Tyfus. Begravet på Augustenborg kirkegård.
Overtager gården ved giftermålet, læst 12-11-1863 (20-183).
                      Børn:
                      1: Sidsel: 1859-1943, gift 1882 med Anders Nielsen, Spjald.
                      2: Anders: 1860-1933, husmand i Timring, død i Herning.
                      3: Jens Ole: 1861-1863.
                      4: Valborg: 1863-1933, gift med eftermanden Peder Lauridsen. Hun blev plejedatter hos eftermanden, Jokum Sørensen.

Inger Jensdatter:
Forriges enke.
Får igen skøde på gården 20-4-1865 (20-691). Skifte etter manden (B81-178, s.173b ff).
Sælger 28-6-1865 (20-691) Sandbæk matr.2d til Jens Chr. Jensen. Sandbækvej 14.
Gift 2. i Brejning 1866 med Jens Christian Olesen (1828). 

Jens Christian Olesen:
Overtager gården 8-3-1867 (22-108) ved ægteskab med enken. Kom fra Barde.
                      Børn:
                      1: Severin: 1866-1957, gdr. i Vinding, død i Nr. Omme.
                      2: Birgitte: 1869-1945. Født i Barde, død ugift i Spjald.
                      3: Ole: 1871, født i do., gartner i Guldager.
                      4: Mette Pouline: 1873-1934, født i do. Gift i Vinding 1905, død i Aulum.

Jokum Sørensen:
Født 1832 i Barde, død 1904 i Lille Sandbæk. Forriges svoger.
Køber 30-12-1867 (22-106), mageskifter med gård matr.8 m.fl. i Barde, Vorgod.
Sælger 20-4-1871 (23-194) Sandbæk matr.2b+c til Peter Lauridsen, Sandbækvej 12.
Gift med Mariane Olesen (1832-1901) fra Birkmose, Vorgod, ingen børn.

Peder Lauridsen:
Født 1863 i Randbæk matr.5, død på Sandbækvej 8 i 1944.
Køber 25-1-1900 (39-308)
Sælger 8-10-1927 Sandbæk matr.2.l til svigersønnen Harry Nielsen, Odderbæk.
Køber 8-10-1927 Sandbæk matr.2k fra Sandbæk matr.2b+c og bygger aftægtsbolig på Sandbækvej 8, Sandbæk matr.2k, o.1932.
Gift i Brejning 1889 med Valborg Andersen (1863-1933), datter af Severin Andersen, plejedatter af Jokum Sørensen og Mariane Olesen.
                      Børn:
                      1: Jokumine Mariane: 1891-1912. Død i Sandbæk.
                      2: Laura Johanne Kirstine: 1895-1979, gift med Harry Nielsen, Sandbækvej 5.
                      3: Niels Julius: 1904-1981, eftermand på gården.

Niels Julius Lauridsen:
Forriges søn født 1904, død i Stadionvej 8, Spjald 1981.
Køber 1-4-1932.
Gift i Brejning 1931 med Ane Margrethe Meldgaard (1907-1994) fra Spjald.
                      Børn:
                      1: Peder Valdemar: 1935-2009, gårdejer på Sandbækvej 5.
                      2: Kaj: 1939-2011, eftermand.

Kaj Lauridsen:
Født på gården 1939, død i Spjald 2011.
Køber 10-11-1965.
Gift i Brejning 1965 med Margrethe Elisabeth (Grethe) Nielsen (1938-2004) fra Ny Odderbæk.
                      Børn:
                      1: Jørn: 1967, eftermand på gården.
                      2: Erik: 1970, ejer af Randerisgård, Væggerskildevej 17.
                      Hendes datter i ægteskab med Henry Kirkegaard Nielsen:
                      1: Bodil Brunsgaard Nielsen: 1955.

Jørn Lauridsen:
Forriges søn, født 1967, død i Højmosevej 5, Spjald 2021.
Køber 11-1-1993.
Gift i Væggerskilde 1991 med Berit Nykjær (1966) fra Kratvej 12.
                      Børn:
                      1: Jacob: 1992.
                      2: Mathias: 1994.
                      3: Signe: 1997.
                      4: Benjamin: 1999.

Peter Christian Steewijk & Theodora Margaret Koot:
Køber 27-11-2006 og driver gården med deres gård i Ørnhøj.

Ørnhøj Ejendomme Aps.
Køber 17-5-2013 efter tvangsauktion.

Jacob Politiek:
Køber 15-2-2016.

Grut Fjildnocht Aps:
Køber 4-10-2018. Samdrift med hans gård i Ørnhøj.

Hankelbjerg:
Sandbæk ejerlav matrikel 2b+c, Sandbækvej 12:
Matrikelnumre 1950: S matr.2b,c,h,i, NV matr.4d, R matr.10e.
Peter Lauritsen:
Født i Langergårde 1842, død samme sted 1916.
Køber 20-4-1871 (23-194)
Flytter til Langergårde, Muldbjergvej 16, 1875, se dér.

Jens Andersen:
Født i Langergårde, Muldbjergvej 18, 1844, død i Hankelbjerg 1916. Forriges svoger.
Køber 5-11-1875 (23-695).
Gift i Brejning 1875 med Johanne Margrethe Nielsen Hjelm (1847-1927) fra Hover.
                      Børn:
                      1: Anders Kristian Henrik: 1888-1962, eftermand.
                      2: Niels: 1889-1972, ugift, bosat i Spjald.

Anders Kristian Henrik Andersen Hankelbjerg:
Forriges søn født 1888, død 1962 i Vestergade 20, Spjald.
Køber 20-8-1913 (48-503).
Nedsatte sig som murermester og musiker i Spjald o. 1922, boede indtil da i Ny Hankelbjerg, Sandbæk matr.2f+g, Sandbækvej 7, som han fraskilte gården og byggede i 1914.
Gift i Hodsager 1914 med Elisabeth Marie Nielsen (Egelund) (1894-1962), se NV matr.1b.
                      Børn:
                      1: Edith Tove: 1916-1987, musiker, organist, Spjald, gift 1947 med Thorvald
                                               Madsen
, skomagermester i Spjald, ophævet.
                      2: Jean Egelund: 1919-1998, murer og musiker i Spjald, ugift.
                      3: Kristen Vagn Egelund: 1922-1997, murermester i Vestergade 20, Spjald.

Morten Peder Mortensen:
Født i No 1889, død i Videbæk 1964. Begravet i Videbæk.
Køber 18-7-1914 (49-202), får fogedudlægsskøde på gården 7-3-1923 (14-473).
Køber 2-4-1917 (50-598) Randbæk matr.10e & Nordvest. matr.4d fra Mads Chr. Christensen.
Sælger 8-10-1927 Sandbæk matr.2k til Peder Lauridsen, Lille Sandbæk.
Gift i Brejning 1914 med Dorthea Marie Poulsen (1890-1964) fra Ansager, død i Sandbæk. Hun var datter af Mette Poulsen, se Vestlige ejerlav matr.27f, se under V matr27a og Bilring.
Flytter til Randbæk matr.6a, Højmosevej 24 i 1947. Flytter o. 1960 til Videbæk.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1915-1985, se under Sandbækvej 8, matr.2k.
                      2: Meta Kirstine: 1917.
                      3: Anna: 1919-1920.
                      4: Anna: 1921.
                      5: Martin: 1923-2004, tvilling, eftermand.
                      6: Marius: 1923, tvilling.
                      7: Svend Aage Hankelbjerg: 1927. Bosat i Rødding.

Martin Mortensen:
Forriges søn født 1923, død i Ørnhøj 2004.
Køber 1947. Flytter til Ørnhøj 1981.
Gift i Bølling 1948 med Esther Madsen (1922-2000).
                      Børn:
                      1: Leif Hankelbjerg: 1951, sognepræst i Aulum.
                      2: Villy: 1953. Bosat i Holstebro, etiketvæver.
                      3: Anny: 1955.
                      4: Vagn: 1959.

Henriksen:
Køber 1981, kom fra København.

Hans Bunk Godiksen:
Køber o.1982. Ansat ved Spjald Maskinstation v. Asger Nielsen.

Steen Bendix Madsen:
Søn fra Reoval, Spjald. Kom fra Gudum.
Køber 15-8-1986.

Erik Skov Eriksen:
Født 1935 i Lomborg, bosat i Tarm, senere i Spjald, drev maskinstation. Død 2022.
Køber 7-3-1989 på auktion.

Eigil Kirkegaard Nielsen:
Køber 5-1-1993 og lægger gården under Sandbækvej 14.

Flemming Spaabæk Emborg:
Født 1965 i Væggerskilde matrikel 1c, elektriker.
Køber 24-3-1997, ejendommen + 2 Ha. Tilliggende jord. 

Sandbæk ejerlav matrikel 2d, Sandbækvej 14, ”Rummelpøt”:
Matrikelnumre 1950: S matr.1l,2d:
Jens Christian Jensen:
Født i Lille Sandbæk 1834.
Køber 28-6-1865 (20-691).
Flytter til Østerkær, Rindum sogn.

Thomas Lauridsen:
Født i Langergårde V matr.3 1831.
Køber 23-3-1868 (24-27). Se videre under Røjkum, V. matr.18.

Mads Jensen:
Kom fra Røjkum V matr.18.
Mageskifter med formanden 3-1-1873 (24-27).
Flytter til Randbæk matr.6g+30a.

Jeppe Christian Petersen:
Født 1853 i Snejbjerg, død i Spjald 1928.
Køber 18-6-1879 (25-298).
Køber 29-11-1897 Sandbæk matr.1.l (37-544).
Ifølge sognerådets forhandlingsprotokol blev broen ved ”Rummelpøtten” repareret 29-9-1891 efter, at der havde været klage til sognerådet fra Jeppe Christian Pedersen over vejens beskaffenhed.
Gift i Brejning 1875 med Ane Marie Madsen (1853-1927) fra Randerisgård. Død i Spjald.
                      Børn:
                      1: Mads Randeris: 1882-1972, farmer i Kimballton, Audubon Co., Iowa, USA.
                      2: Ane Kirstine: 1885-1940, gift med Peder Marius Jensen, eftermand.
Flytter til Randbæk matr.2d i 1908.

Peder Marinus Jensen:
Født 1875 i Vejby, Børglum, død 1930 i Tim. Forgængers svigersøn.
Køber 8-6-1907 (45-51).
Gift i Brejning 1906 med Ane Kirstine Petersen: født 1885, død i Tim 1940.
                      Børn:
                      1: Kathrine: 1908-1991, død i Tim.
                      2: Marie: 1909-2000, død i Tim.
                      3: Johanne: 1916-1968. Født i Hanning, død i Tim. Gift med Ejnar Mortensen.
Familien flytter til Skårup, Hanning og senere til Søndergård i Tim.

Jens Martin Thuesen Lønborg:
Født i Randbækkrog 1885, død 1965 i Videbæk.
Køber 25-4-1910 (46-697).
Gift i Dejbjerg med Else Marie Christensen: født 1885 i Bundsbæk mølle. Død i Videbæk 1966.
                      Børn:
                      1: Anna Jensine: 1910-2002, gift med Henry Risbjerg, Videbæk.
                      2: Oline Kathrine: 1911-1985, gift med Andreas B. Mouridsen, Brejning.
                      3: Metha Kirstine: 1915-2004, gift med Niels K. Mortensen, Opsund.
                      4: Jenny: 1919-2009, gift med Richard Lund, Randbæk. Tvilling.
                      5: Elna: 1919-1919, tvilling.

Kristian Nielsen:
Født i Stadil 1914, død i Grønbjerg 1997, begravet i Væggerskilde.
Køber 11-6-1940.
Gift i Vedersø 1939 med Charlotte Helene Kirkegaard: født 1916 i Hanning, død i Spjald 2006.
                      Børn:
                      1: Viggo Kirkegaard: 1939 i Stadil.
                      2: Ove Kirkegaard: 1941-2012, bosat i Muldbjerg, Hover.
                      3: Eigil Kirkegaard: 1943. Eftermand på gården.
                      4: Ingrid: 1945.
                      5: dødfødt dreng: 1950.

Eigil Kirkegaard Nielsen:
Født 1943 på gården.
Køber 1-4-1968. Fortsætter faderens ombygning af gården.
Køber 5-1-1993 Hankelbjerg, Sandbæk matr.2b+c, lægger jorden under gården og sælger husene.
Gift i Nr. Omme 1965 med Karen Kristensen: født i Grønbjerg, Nr. Omme 1942.
                      Børn:
                      1: Hanne: 1965.
                      2: Inger: 1966.
                      3: Bente: 1970.
                      4: Arne: 1978, eftermand på gården.
Flytter til Abildåvej, Grønbjerg 2008. Til Spjald 2023.

Arne Kirkegaard Nielsen:
Født 1978 på gården.
Køber 10-4-2007.
Køber 2008 St. Højmose, Feldbækvej 1.
Gift med lærer Marie Kjerkegaard.
Bosat i Spjald 2012.

Knud Skøtt Christensen:
Køber 3-2-2014 og lægger den under Viftrupgård. En stor del er tilplantet med fredskov.
St. Højmose frasolgt til Eigil Nielsen.

Ny Hankelbjerg:
Sandbæk ejerlav matrikel 2f+g, Sandbækvej 7:
Anders Kristian Andersen Hankelbjerg:
Skøde 20-8-1913 (48-503).
Udstykker 1913 gården fra Hankelbjerg, Sandbæk matr.2b+c.
Arbejdede som murermester og musiker herfra til o.1919, hvor han flyttede til Spjald.
Bevis på navnet Hankelbjerg 30-4-1919 (52-684).
Flytter til ”Sønderlund” Brgd. matr.1dx,1fb,1fx.

Niels Peder Nielsen:
Køber 21-4-1919 (52-685). Murer i Brejning, ejer af Sønderlund Brgd. matr.1dx,1fb,1fx, samt nogle byggegrunde under Brejninggards matrikel.

Morten Peder Mortensen:
Køber 2-4-1921 (12-456), bor på Hankelbjerg.

Anton Ejler Andersen:
Køber 10-4-1922 (13-428).
Gift med Jørgine Kirstine. 

Herluf Pedersen:
Født i No 1902, død i Spjald 1995, kom fra Grønbjerg.
Køber 12-3-1930.
Gift i Nr. Omme 1923 med Karoline Marie Kristine Pedersen (1901-1980).
                      Børn:
                      1: Evald: 1923.
                      2: Ernst: 1927.
                      3: Karl Erik: 1930.
                      4: Bendt Kjeldahl: 1946.
Flytter til Spjald 1969.

Poul Erik Sand:
Født i Ørnhøj, Nr. Omme 1936, død i Spjald 2015.
Køber 1-10-1969, kom fra Sørvad.
Gift i Ølby 1959 med Grethe Vindum Christensen født 1932 i Linde, Asp.
                      Børn:
                      1: Bodil Vindum: 1960, gift med gdr. Hans Chr. Kviesgaard, Lillebyvej 3.
                      2: Maja Vindum: 1963.
                      4: Jytte Vindum: 1967.
                      4: Jørgen Vindum: 1970, Højgård, Hammerum.

Eigil Kirkegaard Nielsen:
Køber 1-8-1985 jorden og lægger den under Sandbæk matr.2d.

Bodil Vium Johansen:
Køber 1-8-1985 bygningerne af Poul Erik Sand. Kom fra Esbjerg.

Lone Mogensen:
Køber 10-11-1987. Kom fra Videbæk.

Tommy Sørensen:
Køber efter tvangsauktion 22-4-1991.

Thomas Ingolf Sørensen & Egon Olesen:
Køber 26-9-1996, men Tommy Sørensen beboer stadig ejendommen i 2016. Han er søn af Thomas Ingolf Sørensen, Vildbjerg.

Egon Olesen:
Overtager 1-2-2000 efter Thomas Ingolf Sørensen, død 2006.

Tommy Sørensen & Magda Marie Sofie Sørensen:
Køber 16-12-2013 matr. Sandbæk 2g, 2f er solgt til Sandbækvej 14.
Magda Sørensen er enke efter Thomas Ingolf Sørensen og bosat i Vildbjerg. Hun udtræder igen.

Sandbæk ejerlav matrikel 2k, Sandbækvej 8:
Peder Lauridsen:
Køber 8-10-1927 Sandbæk matr.2k fra Sandbæk matr.2b+c, Hankelbjerg.
Bygger aftægtsbolig her o.1932.

Jens Christian Mortensen:
Født i Hankelbjerg 1915, død i Spjald 1985, entreprenør, postbud. Hovedgaden 51a, V matr.19t.
Køber 1-3-1944 fra Peter Lauridsens arvinger.
Gift i Tyrstrup 1942 med Margretha Iversdatter Lindberg (1914-1944) fra Fjelstrup.
                      Barn:
                      1: Bodil Marie: 1942-2016, sygeplejerske, bosat i Norge. Bisat i Brejning.

Ole Bjerregaard Knudsen:
Købmand i Nr. Vium og Videbæk.
Køber 15-8-1972.

Børge Jørgensen:
Født 1931 i Ålborg, specialarbejder.
Køber 1-4-1974.
Gift 1967 med Karen Plejdrup (1934) fra Åsted.

Jørn Lauridsen & Karen Jørgensen:
Køber 17-1-2003, lægges under Sandbæk matr.2a, ejet af den førstnævnte, mens sidstnævnte, som var enke efter Børge Jørgensen afgiver sin del til Jørn Lauridsen.
Ejendommen følger herefter med Lille Sandbæk.

Ny Sandbæk:
Sandbæk ejerlav matrikel 2.l, Sandbækvej 5:
Matrikelnumre 1950: S matr.1æ,2.l.
Harry Nielsen:
Født i Odderbæk 1905, død på gården 1955.
Køber 8-10-1927 af sin svigerfar i Lille Sandbæk og bygger ejendommen.
Køber 13-5-1943 Sandbæk matr.1æ af Anders Poulsen Andersen, Væggerskildevej 5.
Gift i Brejning 1927 med Laura Johanne Kirstine Lauridsen (1895-1979) fra Lille Sandbæk.

Laura Johanne Kirstine Nielsen:
Overtager 1955 ved mandens død.
Bosat 1958 i et træhus bygget nord for gården. Flytter til Spjald o.1970.

Peder Valdemar Lauridsen:
Født i Lille Sandbæk 1935, død i Spjald 2009. Forrige ejers brorsøn.
Køber 1958.
Gift i Brejning 1957 med Lis Sørensen: født 1936 på Brejninggaardsvej 7, død i Spjald 2012.
                      Børn:
                      1: Jonna: 1959, gift med Henrik Klausen, Videbæk, se Lillebyvej 10.
                      2: Bjarne: 1966-2017, bosat i Spjald, ugift.
Flytter til Vestergade 4, Spjald.

John Iversen:
Køber 27-7-1981.

Egon Peder Olesen:
Auktionsskøde 10-4-1984.

Jeanette Sonne Braun & Morten Christensen:
Køber 16-8-2006.

Store Sandbæk plantage:
Plantagen ligger omkring udmundingen af Bindesbølvej i Væggerskildevej og er anlagt af gdr. Anders Hjøllund, St. Sandbæk omkring 1900, hvor han plantede 34 ½ tdr. land af gårdens udmarker mød øst til Viftrupgård skel til med bjergfyr. Han søgte fredskovsforpligtelse herpå 26-1-1900 (Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokol nr. 39 side 346-347), og kunne så få tilskud til sine udgifter fra Staten.
Sønnen, Simon Hjøllund, lod plante egetræer og andre løvfældende træer imellem fyrretræerne og i lysningerne. Plantagen hører stadig under St. Sandbæk.
Det sydligste stykke er ikke Sandbæk jord, men Randbæk jord, idet Væggerskildevej gik op ad bakken en smule længere mod nord ind til St. Sandbæk skel, men blev rettet ud for mange år siden.

Sandbæk Plantage:
Sandbæk matrikel 1x:
Jorden til plantagen er opkøbt i 1943 af Brejning kommune hos de lodsejere i Brejning og Nr. Omme sogne, der ejede jorden. Den er på 143 Ha og dermed Ringkøbing-Skjern kommunes største plantage. Den gamle Alvej, oldtidsvejen mellem Holstebro og Skjern, går igennem plantagen, i dag i lige linje, grusvej med grøfter, i gamle dage skiftende hjulspor gennem heden.
I 1948 begyndte man tilplantning af heden med Hedeselskabet som entreprenør og med arbejdsløse til plantningen. Der blev plantet forskellige arter fyrretræer, bjerg- og skovfyr, contorta og østrigsk fyr. Plantningen fortsatte til 1952, og tiden mindes med den sten, der står lige ved indkørslen på vejens venstre sid, hvorpå står B.K. (Brejning kommune) 1948 1952. I årenes løb er der sket en udskiftning af nåletræerne, ligesom der er plantet mange egetræer og andre løvfældende træer og buske.
Simon Hjøllund, St. Sandbæk solgte det største stykke hede, 40 Ha, Sandbæk matr.1x, hvorunder alle øvrige parceller nu findes og på det samt et andet stykke lod man lyse fredskovsforpligtelse på 5-5-1947 og på resten af plantagen 18-10-1993.
Inden der var tænkt på plantage lånte / lejede (der findes ingen tinglysning) en ungkarl, Anders Møller Mikkelsen et stykke jord af Simon Hjøllund, St. Sandbæk i den nuværende nordvestlige ende af plantagen, hvor flugtskydebanen nu er etableret. Han var født i Timring i 1886. Hans farfar og farmor var snedker Mikkel Andersen og Catrine Kirstine Harder på Mosens Mark i Brejning. I folketælling 1925 var han arbejdsmand og boede hos tømrermester Niels Bækgaard Troelsen i Barde, men et stykke tid herefter etablerede han sig på Sandbæk hede, idet han opførte et jordhus, og det siges, at han begyndte at dyrke hede op med en spade. Han har antagelig også gået i dagleje for at få føden. Han havde en so hos sig i jordhuset, og i 1930 havde den fået tre grise. Anders Møller Mikkelsen var en meget punktlig mand, og hver dag gik han og soen en tur rundt i omegnen på samme tidspunkt bl.a. forbi Sandbækvej 7, Lille Hankelbjerg, hvor Herluf Pedersen var kommet til i januar 1930. Han fortalte, at en dag sidst i august 1930 kom soen med grisene alene forbi gården, og derfor besluttede naboerne at undersøge, om der var sket noget med Anders Møller Mikkelsen. Da man kom til jordhuset, fandt man dette styrtet sammen, idet soen må have fået den eller de bjælker, der bar taget, væltet, og herunder fandt man manden kvalt, liggende på gulvet med en sæk over hovedet. Han blev begravet på Vorgod kirkegård, dødsfaldet er indført både i Brejning og Vorgod kirkebøger.
Der ses stadig en jordvold i plantagen, som må være en rest af den ene side. Den findes lige vest for den lille lysning, der er vest for vejen ved det sidste og nordligste skydehus. Lauge Nielsen, der er født i Øster Sandbæk, Bindesbølvej 3, i 1932, var ofte på stedet med sin far som barn og ung, og fremviste stedet for nogle år siden. Af gode grunde kan han jo ikke huske manden, men har til gengæld hørt fortællingen om ham gentagne gange.
Under krigen gravede tyskerne løbegange og flyverskjul, især i hedens nordligste del mod Nr. Omme sogn.
I 1979 blev Videbæk kommune kontaktet af godsejer og direktør Erik Grevenkop-Castenskiold, der ville købe plantagen for 1,7 mill og anlægge Danmarks største rævefarm, hvor der skulle produceres 500.000 skind om året. Byrådet var væsentligt for tanken, men projektet mødte stor modstand fra både jægerne og sognets øvrige beboere og faldt nok især på omtalte fredskovsforpligtelse fra 1947.
I 1988 fik jagtforeningerne i Videbæk kommune (7 stk) lov til at oprette en flugtskydebane nordvestligst i plantagen, idet selve banen lå på Nr. Ommes jorder. Der blev sat en skurvogn op. Spjald jagtforening ville ikke være med, men holder sig til Snogdal plantage, så kun Brejning jagtforening her fra sognet er med, selv om linjerne efterhånden er blødt meget op. Flugtskydebanen i Højmose, som havde erstattet den nedlagte flugtskydebane i Omme Bakker nord for Moesgård, var blevet ulovlig, og derfor ønskede man en bane i plantagen. Det viste sig ret hurtigt, at larmen i forbindelse med skydningerne generede især naboerne mod øst, så i begyndelsen af 1990-ne flyttede man banen ned i lavningen længere sydpå, og her blev der opført en klubhus på et stykke jord, som blev købt af gdr. Arne og Bodde (Poul) Viftrup, da der ikke måtte bygges hus i fredskoven. Til gængæld måtte hus og grund godt indlemmes i fredskoven, da det var bygget! Og siden har der ikke været klager over støj.
Nu er plantagen en del af storkommunen, og udover den jagt, der har været holdt her i utallige år, er der nu etableret ride- gang- og cykelstier, bygget madpakkehus og indrettet et flot toilet, og plantagen bruges meget af offentligheden, både ridende, gående og cyklende.

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.

                                                                           Johannes J. Lund
                                                                           Spjald, sluttet 2024.