Brejning Hovedgaard (Brgd.) ejerlav, Brejning sogn.

Brejninggaard:
Brejning Hovedgård matrikel 1a, Brejninggaardsvej 12:
Godset behandles for sig selv.
Læs: Asger Gynther Nielsen: Fra Brejninggaard, 2022.

Fæstehuse på hovedgårdsjorden:

Brejning Lukke, Persen, smedjen:
Der lå et lille hus ved indkørslen til Brejninggaard kaldet ”Brejning Lukke”. Huset nævnes første gang i 1752 og sidste gang i 1785, men det er tilsyneladende her, at Brejninggaards smed, Mads Nielsen, fæster hus i 1822. Følgende beboere er kendt:

Niels Nielsen Gasse:
Nævnt i huset 1752 og 1753.
Kom fra Øster Tudskær, SV matr.1, se videre dér.

Christen Jacobsen:
Født i Vind 1722, død i Brejning Lukke 1783.
Bor i huset i 1756, dør i huset i 1783.
Kom fra Vesterbæk, V matr.9, se videre dér.
Ifølge jordebogen fra 6-5-1774 dyrker han degnens jord.
Gift med Maren Andersdatter født o.1722, død i Røjkær, Vind 1794. Hun er 65 år i folketælling 1787 og er aftægtskone hos datteren og svigersønnen i Vind.
                      Barn: (født her i huset):
                      1: Mette Kirstine: 1756-1806, gift med eftermanden Mads Nielsen.

Mads Nielsen:
Født o.1751, 36 år i folketælling 1787.
Nævnt i huset 1780 og 1782, gift med formandens datter.
Familien flytter til Vind før 1787, hvor han køber en gård i Røjkær. Familien flytter til Dragsdal, Kodal, Nr. Omme før 1799. Gift med Mette Kirstine Christensdatter født i huset 1756, død i Dragsdal, Nr. Omme 1806.
                      Børn:
                      1: Niels: 1780.
                      2: Christen: 1782.
                      3: Anders: 1787-?, født i Vind.
                      4: Peder: 1790, husmand i Kodal i 1834 og 1845.
                      5: Maren: 1792-?
                      6: Mariane: o.1796.
                      7: Maren: 1799, født i Nr. Omme.

Mads Nielsen (Hamborg):
Født i Vorgod 1791, død på aftægt i smedjen 1861. Se videre om hans familie under Wolkinhus.
Han var oprindelig fæster af Wolkinhus fra 1821, hvor det i hans fæstebrev nævnes, at han skal forrette smedearbejdet til Brejninggaard og gårdens møller i den ”nyligt opbyggede smedje ved Gaarden”, og i 1838, da han flytter hertil og får lov til at bygge nogle fag til smedjen til beboelse, siges det, at smedjen ligger nord for gården. Af ældre kort fremgår det, at den ligger på Brejning Lukkes plads ved udkørslen fra Brejninggaard.

Fæstebrevet er udstedt 27-2-1838 (7-883). Han får 1 ko og 4 får forsvarligt græsset med godsets egne, årligt 2 tdr. rug og 2 tdr. byg samt det fornødne ildebrændsel, som han selv bjerger, samt en plet havejord nord for smedjen. Han skal sørge for af tørv at brænde tilstrækkeligt kul til brug i smedjen og får til hjælp hertil både 2 karle og en god vogn fra godset.

Gift 2. i Hee 1837 med Ane Andersdatter født i Hee 1784, død i Brejninggaards smedje 1842.
Gift 3. i Brejning 1846 med Kirsten Marie Jensdatter født i Stauning 1803, død i Brejning fattiggård 1881. Boede nogle år i Sandbæk biskole og sørgede for rengøring og opvarmning af denne

Henrik Christian Hansen:
Født i Dejbjerg 1824, død i Hammerum alderdomsasyl, Gjellerup 1904. Han kom fra Hover ved vielsen.
Smed på Brejninggaard 1857.
Gift i Hanning 1853 med Inger Marie Madsdatter født i Nysogn 1822, død på Bjødstrup Mark, Gjellerup 1900.
                      Børn: (kaldes Christensen eller Kristiansen):
                      1: Peder Henrik: 1853 i Hestkær, Hanning, død i Gjellerup 1888, gift, forhenværende
                                                    forpagter af Vildbjerg præstegård.
                      2: Ellas Henriette: 1855 i Skårup, Hanning, død i Brejninggaard smedje 1857.
                      3: Elise Andrea: 1856 i do.
                      4: Ellas Henriette: 1859 i Brejning, død på Bjødstrup Mark, Gjellerup 1869.
                      5: Martine Hansine: 1861, død på Bjødstrup Mark, Gjellerup 1867.
                      6: Jepsine Christine: 1862.
Familien flytter i maj 1862 til Bjødstrup Mark, Gjellerup, hvor han er husmand og smed.

Jens Christian Nielsen Trudsøe:
Født i Trudsø, Gimsing 1832, død i Bakkehus, Vester Ølby, Ølby 1904.
Smed på Ausumgård i 1855 & 1857, i Brejningaards smedje 1862. I Nr. Omme 1865, i Ølby 1869.
Gift i Gimsing 1857 med Ane Nielsdatter født i København o.1831, død i Vester Ølby 1884.
                     Børn:
                    1: Else Marie: 1855 i Sir før forældrenes bryllup.
                    2: Nielsine: 1857 i Lundbyhuse, Vejrum.
                    3: Niels Christian: 1860 i Lyskjærhus, Fousing.
                    4: Carl: 1862 i Brejninggaards smedje.
                    5: Jens: 1865 på Spåbæk Mark, Nr. Omme.
                    6: Anders: 1868 på Halkjær Mark, Nr. Omme.
                    7: Ole: 1869-1869 i Vester Ølby, Ølby.
                    8: Ole: 1870 i do.
                    9: Else Kristine: 1874-1874 i do.
                   10: Peder Christian: 1876 i do.
                   11: Christian Marius: 1877 i do.
Familien flytter Nr. Omme før 1864 og derfra til Bakhus, Vester Ølby, Ølby, hvor de bor i folketælling 1870, og hvor han er smedemester og husejer.

Christen Nielsen Snefstrup:
Født i Ørre o.1831. Indsidder og fraskilt smedemester i Vildbjerg mølle 1870.
Gift med Ane Nielsdatter, som skal have hjælp fra Brejning kommune, mens manden er med i krigen 1864. Da han vendte hjem fra krigen, var hun flyttet fra smedjen til sin hjemegn, hvorfor de senere blev skilt.

Smed i Brejninggaards smedje 1864, fraskilt før 1867, flytter til Vildbjerg før 1870, men må have boet i smedjen endnu i august 1869, idet Sidsel Pedersdatter 10 måneders dagen før datterens fødsel havde ophold i Brejning sogn.

Han fik Sidsel Pedersdatter i huset som tjenestepige og fik en søn med hende, mens han var smed på Brejninggaard og en datter, efter at han var flyttet til Vildbjerg o.1869.
                      Børn med Sidsel Pedersdatter (1844-1931), Landerhuse:
                      1: Niels Pedersen: 1867-1887, født i Kassentoft, død på Skårup Hede, Hanning.
                      2: Ane Kirstine Pedersen: 1870-1955, født i Brejning fattighus, gift i Rindum
                                                                   1891 med tømrer Jakob Thomsen, Ringkøbing Mark.
Efter at Kristen Nielsen flyttede til Vildbjerg, blev smedjen tilsyneladende nedlagt, idet der ikke nævnes en smed ved Brejninggaard i folketælling 1870 eller senere folketællinger. Huset blev brugt som arbejderbolig for Brejninggaard, som det er nævnt i folketælling 1901. Slibestenen fra smedjen ligger på plænen ned mod Brejninggaard.

Wolkinhus, På Wolkin, Hamborghuset:
Mads Andersen Barslund:
Født o.1771, død i huset 1820. Han var tømrermand ved Brejninggaard.
Han får fæstebrev på huset 23-9-1818 ifølge eftermandens fæstebrev.
Huset lå syd for Brejninggaard på det jordstykke øst for landevejen, der kaldtes ”Nør Wolkind”, mens stykket vest for landevejen, der stødte ind til Stampager, kaldtes Sønder Wolkind”. Navnet er afledt af den højgruppe på Nør Wolkind, Volkershøje, hvoraf den åbne jættestue stadig findes på marken tilhørende Brejninggaardsvej 17. Husets beliggenhed er ikke angivet på nogle af de oprin-delige matrikelkort.
Gift i Brejning 1819 med Abelone Jensdatter født i Snejbjerg o.1788, død i Bølling 1849. Gift 2. i Bølling 1821 med Jens Andersen.
                      Barn:
                      1: Jens: 1820-1820.

Mads Nielsen (Hamborg):
Født i Vorgod 1791, død på aftægt i smedjen 1861. Faderen hed Niels Hamborg, hvilket navn gik videre til huset.
Fæster 1-5-1821 ifølge fæstebrev 27-1-1822 (4-137) til ham og hans kone på deres livstid. Indfæstning 32 Rdl. sølv, og her udover skal han forrette alt godsets og begge møllers smedearbejde i den nyligt opførte smedje ved gården med godsejerens redskaber samt kosten og 4 dramme dagligt. Han skal på egen kost årligt bjerge så mange klyne i godsets mose, som der er brug for i smedjen, når de er brændt til kul. Altså kulsviening af tørv, ikke af træ. Han får græsning til 2 stude i godsets mose.
Gift i Brejning 1821 med Ane Knudsdatter født i V. Pilgård, SV matr.5, 1795, død i huset 1837.
                      Børn:
                      1: Knud: 1821-1822.
                      2: Mette: 1823-1855, gift 1850 med Laurids Kristensen, død i Sdr. Lem. Han død i
                                       Brejning fattiggård 1908.
                      3: Sidsel: 1825-1899, gift i Skjern 1862, død i Hanning.
                      4: Barbara: 1826-1886, gift 1854 med Ole Christian Jensen, Opsund matr.2k.
                      5: Knud Pilgaard: 1829-1895, død i Ikast.
                      6: Ane Johanne: 1835-1836.
Familien flytter til smedjen ved Brejninggaard i 1838.

Christen Hald:
Fæster 1-5-1838 (7-892) huset. Indfæstning betales med 56 Rdl courant.samt 30 dages arbejde årligt på Brejninggaard, især vedrørende tækningen af husene. Han afstod godvilligt huset til efterman-den. Han opholdt sig p.t. i Opsund, da han fæstede huset.

Thomas Christensen:
Fæster 1-9-1839 (8-272) huset, kom fra Lillebæk, SV matr.23b, se videre dér om familien.
Han udfører 30 dages karlearbejde på egen kost og med egne redskaber på Brejninggaard årligt i stedet for landgilde. Hans 2 trækstude må gå på græs i Brejninggards hede om sommeren, men må ikke komme i eng, krat eller mose, hvor de kunne gøre skade. Han må bjærge 2 læs hø i engen kaldet ”Kakkelovnspøtterne”.
I 1855 bor Thomas Christensen som aftægtsmand i et hus i Kirkebyen med sin kone.

Jens Nielsen Thim:
Født o.1793 i Tim, død i Dejbjerg 1871.
Fæster 28-12-1854 læst 20-12-1855 (15-536) 11 fag hus og 16 tdr. land i Brejninggaards hede. Han har før 1845 til efter 1850 været forpagter af et hus på Brejninggaards Mark, hvis beliggenhed ikke er kendt, og som ikke eksisterer i folketælling 1855, og ifølge fæstebrevet har han i nogle år før 1854 været lejer af huset og jorden, som han nu får fæstebrev på. Årlig leje: 42 rdl. Han må grave 30-40 læs tørv og plukke 4-5 traver lyng i Brejninggaards hede og græsse en ko samme sted. Han er desuden sikret 82 dages arbejde pr. år ved Brejninggaard til 40 skil.pr. dag. Desuden må han optage 50 tdr. kartofler for ejeren årligt mod at beholde hver 8. skæppe samt for 8 rdl i aflønning.
Gift i Brejning 1845 med Ane Madsdatter født i Nysogn 1817, død i Dejbjerg 1876.
                      Barn:
                      1: Niels: 1845-1912, gift i Dejbjerg 1870, død i Skjern. Banevogter.

Fæstet blev opsagt 2-3-1868 (22-75), og fæstebrevet er indleveret til annullering, idet Brejninggaards ejere herefter har fri rådighed over hus og lod, hvorefter Jens Thim og konen fik en årlig aftægt fra Breninggaard på 3 tdr. rug, 2 tdr. byg, 365 potter nymalket mælk samt 2 får med yngel fodret og græsset foruden hjemkørsel af de hedetørv, han fik gravet i Brejninggaards hede. Dertil fri bolig i den gamle smedje, når den var blevet sat i stand, samt 20 dages arbejde i godsets have, så længe de kan klare det, for en betaling af 15 rdl. årlig. Familien flytter til Uglbjerg, Dejbjerg før 1870, hvor han er husejer ifølge folketælling 1870.
Herefter optræder huset ikke mere i dokumenterne og er nedrevet og jorden igen lagt under Brejninggaard.

Juelsgave, Tofthuset, Fattighuset:
Erik Jakobsen:
Født i Vind o.1719, død i huset 1785. Han kom fra SV matr.3, Kildsigmose, se videre dér.
Han fortsætter antagelig som feldbereder, da han ifølge jordebogen svarer en stor årlig afgift på 4 rdl til godset.

Jens Pedersen Toft:
Født i Toft, NV matr.7, o.1723, død i huset 1794, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1794 s.596.
Han bor forskellige steder i Brejning sogn gennem årene.
Gift med Maren Jensdatter født o.1729, død i huset 1801.
Efter hendes død bliver huset overtaget af sognet som fattighus og fortsætter hermed til 1870, hvor det blev flyttet til Sandbæk som biskole. På husets plads blev SV matr.37 bygget i 1903. Se dér.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine: 1755-1837 i Vorgod, gift i Ørre 1792 med Lauge Madsen født
                                                     o.1760, død i Vorgod 1834. De var begge almisselemmer.
                      2: Mariane: 1757-1827, hjemme hos moderen i 1794, død ugift i fattighuset.
                      3: Christense: 1758-1758.
                      4: Peder: 1759-1837, se SV matr.23b, tjente på ”østeregnen” i 1794, mens hans fa-
                                       milie boede i Brejning sogn.
                      5: Jens: 1762-1814, gift i Sædding 1798, død i Vorgod. Var ”sønden Ribe” i 1794.
                      6: Christen: ikke fundet født, opholdt sig ”sønden Ribe” i 1794.
                      7: Christense: o.1768-1849, død ugift i fattighuset.
I Rigsarkivet under Aktivkontorerne 1816-1848 findes i pakke 51 en del vedrørende Brejninggaard 1822-1827. Under auktionsskødet 3-1-1824 vedrørende Brejninggaard står der, at 2 gamle piger i sognet, Christense og Mariane Jensdøtre, som er mellem 60 og 70 år gamle og bor i et lille hus ved Brejninggaard (Tofthuset), årligt skal have 2 læs lyng og et dagskær lyngtørv, som de har fået det de sidste 30 år fra fru von Albertins tid.

Brohuset:
Huset blev bygget i 1753, så man herfra kunne opkræve penge af de, der passerede broen over Ravnsbjerg å. Det lå nord-øst for Nr. Søndergård vest for hovedvejen nogenlunde overfor servicestationen. Af beboere kendes følgende:

Niels Christian Nielsen:
Født i Ø. Tudskjær o.1730, død i Brejning 1799, se under Kassentoft, SV matr.7.
Nævnt i Brohuset 1761, skomager og murermester.

Henrik Janussen:
Kom fra Randbæk matr.7 o.1761. Er der endnu 1767. Flytter til Magersped, Opsund matr.5.

Maren (Andersdatter) Bjerrebo:
Antagelig hende, der som Maren Andersdatter bor hos sønnen Lars Poulsen Bjerrebo i Grene, Skarrild sogn 61 år gl. i 1787. Hun døde dér i 1798, 72 år gl.
Hun bor i huset 1772. Enke efter Poul Bjerrebo, Sædding. Bortflyttet før 1787.
                      Børn: (alle er født i Sædding):
                     1: Lars: 1749, bosat i Grene, Skarrild 1787.
                     2: Jesper: 1751-?
                     3: Maren: 1752, gift 1782 med Nicolai Hansen, Feldbæk.
                     4: Else: 1754.
                     5: Jesper: 1758-1761.
                     6: Peder Brostrup: 1761-1787, fæster af Toft, NV matr.7.
                     7: Jesper: 1765.
                     8: Poul: o.1767-1772, druknet i et vandhul ved broen.
                     9: Niels: 1769-1773.
I 1806 nævnes det i salgsdokumenter fra Brejninggaard, at huset i over tyve år var beboet af Maren Bjerrebo, og at hun var den sidste beboer i huset, som blev revet ned kort efter 1806.

Nørre Spjald, Spjaldhus:
Peder Thomasen:
Født i Kongensbjerg 1756, død i Staby 1836.
Fæster 1822 et stykke jord langs med diget til Ranvad (vadestedet ved Kinvad) i 16 favnes bredde og bygger det første hus på Spjald. Hans broder, Jens Thomsen fra Randbæk matr.4, er forlover ved vielsen.
Gift i Brejning 1822 med Ane Margrethe Mikkelsdatter født i Vind 1780, død i Staby 1836.
De flytter til Velling i 1830 og videre derfra til Hedeby i Staby 1831.

Jens Nielsen Skuldbøl:
Født i Stauning 1795, død på Spjald 1869. De tjente begge på Brejninggaard ved vielsen.
Fæster 1-5-1830 læst 10-9-1835 (7-411) huset med jorden. Hans kone skal årligt efter forlangende forrette arbejde 10 dage i høslet og 10 dage i kornhøst fra solens opgang til dens nedgang på Brejninggaard. Indfæstning: 6 rdl 24 skil, årlig landgilde 1 rdl.
Gift i Hee 1819 med Karen Pedersdatter født i Hee 1793, død i fattiggården 1874.
                      Børn:
                      1: Niels: 1820 på Brejninggaard.
                      2: Maren: 1821-1891, født do., gift i Dejbjerg 1856 med Thue Olesen, død i Skjern.
                      3: Peder: 1825-1875, født i Tudskær, konstabel i 1850, gift 1851 og i Ølstrup 1859.
                                       Død på Spjald. Konen døde i Kildsig i 1873. Fæster et stykke jord fra Feld-
                                       bæk 1-5-1852 (14-266) og bygger 5 fag hus herpå. Bor her i folketælling
                                       Fæster ophører 15-2-1858.
                      4: Niels Christian: 1828 i Kildsig.
                     Om nr.2 vides følgende:
                     Maren Jensen gift med Thue Olesen født i Torsted 1827, død i Ugelbjerg, Dejbjerg
                     Han er forpagter af Kærhus SV matr.20 i 1860, se dér. Enken og børnene bor hos hendes
                     mor på Nørre Spjald i 1870. Hun ernærer sig af håndarbejde.
                     Børn: (forsørges af fattigvæsenet i 1870):
                     1: Carl / Karl Jensen: 1855-1931, født i Sig, død i Sdr. Felding. Gift i Sdr. Lem 1885.
                                                          Bor i Landerdal 1885, se SV matr.25. Hendes søn.
                      2: Ole Olesen Dahl fra 1901: 1857-1930, født i Feldbæk, død i Sdr. Lem. Gift i Sdr.
                                                       Lem 1881. Ejer Langerdal, Nørhede.
                      3: Meiner Olesen: 1860 i Kærhuset, Brejning.
                      4: Mette Kathrine Olesen: 1863-1914, født i Bjørnemosen, Dejbjerg, gift i Sdr. Fel-
                                                                   ding 1885, død i Herning.
I 1880 bor Maren Jensdatter med datteren Mette Kathrine i et hus i Vesterbæk og nyder fattighjælp.
Huset på Nørre Spjald er antagelig på dette tidspunkt nedlagt og jorden inddraget under Spjaldgård.

På Spjald, Spjaldgård:
Brejning Hovedgård matr.1ac,1ag,1ah,1ai,1cl,1cm, Møllebakken 2:
Gården blev bygget som fæstegård under Brejninggaard 1826 på den del af hovedgårdsmarken, der kaldtes Nr. Spjald. Den findes ligeledes under Spjald by. Følgende beboere kendes:

Mikkel Christensen Tudskær:
Født i V. Tudskær SV matr.14 1774, død i Opsund matr.5 1857
Fæster 1-5-1826 læst 26-1-1830 (5-403) ejendommen fra Brejninggaard. De huse, han bygger på ejendommen, skal tilhøre godset. Kom fra SV matr.22, se videre dér om familien.
Han skal arbejde hver mandag hele året og desuden tirsdag fra maj til Mikkelsdag på Brejninggaard fra morgen til aften sammen med godsets karle. Får årligt en dags pløjning udført fra Brejninggaard for at få jorden opdyrket. Indfæstning 32 rdl, men ingen landgilde p.g.af arbejdet til godset.
Familien flytter til aftægtshuset ved Magersped, Opsund matr.5, som han fæster.

Jens Thomsen:
Født i Langergårde V matr.3 1807, død i Lille Snogdal 1870.
Fæster 14-2-1837 (7-673) huset, som Mikkel Tudskær og hustru overlader ham p.g.af svaghed.
Familien flytter til Husted V matr.7, se videre dér. Hans kone var søster til eftermanden.

Jens Christensen Tudskær:
Fæster 1839, kom fra SV matr.8, se videre dér om familien. Daglejer.
Flytter til Mose SV matr.11a som indsiddere, han var stenhugger. Se SV matr.11b.

Christen Pedersen Søndergaard:
Født i Nr. Søndergård 1807, død i V matr.3c 1867.
Fæster huset 20-12-1840 og fraskriver sig igen fæstet 17-11-1842 ifølge eftermandens fæstebrev.
Gift i Brejning med Christiane Johanne Christensdatter. Født i Vester Tudskær 1807, død i Vorgod 1879, søster til formanden.
                      Barn:
                     1: Mette Kirstine: 1842-1904, født i huset, død i Nr. Omme, gift 1873 med Niels Pe-
                                                   dersen, karl på Brejninggaard, senere bosat i Nr. Omme.
Familien flytter til V matr.3c, se videre dér.

Tarben Thomsen:
Født i Brandbjerg, Hee o.1803.
Fæster 23-6-1843 (10-55). Opsiger igen fæstet 7-4-1866 (21-55) og får i årlig aftægt 40 rdl fra godset for begge ægtefæller. Når den ene dør bliver aftægten 20 rdl. De flytter fra sognet.
Gift med Karen Christensdatter født i Hee o.1803.

Jesper Jensen:
Født i Sdr. Lem 1834, død i Herning 1894.
Fæster 1-4-1866 (21-55) fra 1-5-1866 i 4 år til 1-4-1870 ejendommen, der består af 15 fag hus samt 2 udhuse.
Gift i Brejning 1865 med Maren Jensen født i Husted, V matr.7, 1839, død i Herning 1894. Hun var datter af ovennævnte Jens Thomsen.
                      Barn:
                      1: Jens: 1867-1870, død i Vorgod.

Niels Marius Frandsen:
Født i Slagelse Sct. Mikkels sogn 1844, død i Slagelse Sct. Mikkels sogn 1906, handelsrejsende.
Bor på gården 1870. Fæstebrev 7-12-1872 (23-471). Brodersøn af Brdr. Frandsen, Brejninggaard.
Hans marker er begrænset af Holstebrovejen mod vest, af diget langs Randbækvejen mod nord, således at det første Spjaldhus nu er indlemmet i jordstykket, af en grøft mod øst mod Brejninggaards eng og af den vej, der går mellem denne ejendom og de to andre fæsteejendomme, der lå syd herfor. Årlig afgift var 50 Rdl hvoraf de 20 Rdl gives til Tarben Thomsen, som skrevet under ham. Desuden måtte han fæste 25-30 tdr. hede øst for bækken. Fæsteafgiften var årligt 2o Rdl, som først skulle erlægges fra 1-4-1877 med 10 Rdl, og således fremover hvert halve år.
Han skulle selv bygge stuehus, som så tilhørte ham. Han overtog de tre udlænger, der var opført dels i grundmur dels i bindingsværk med stråtag, i alt 40 fag til stald, lade, lo og vognport. Heraf var der bræddeloft over 3½ fag.
I (28-98) står der, at hans fæstebrev er udstedt 8-1-1879. Det er spørgsmålet, om det ikke i stedet skulle betyde, at han frasiger sig fæstet på det tidspunkt.
Gift i Odense Sct. Hans 1867 med Marie Anne Bondo født i Frørup sogn, Haderslev 1837, død i Fredericia Michaelis sogn 1895.
                      Børn:
                      1: Karl Frands: 1868, født i Slagelse. Bosat i København 1895, gift i Finderup, Vi-
                                                 borg 1895. Konfirmeret i Brejning 1882, så han må være kommer
                                                 herover igen efter 1880, hvor han i folketællingen boede sammen 
                                                med familien i København. Købmandsuddannet.
                      2: Niels Henrik Hans: 1870-1880 i Frydendalsvej, Sct. Mathias sogn, København.
                      3: Kristian Marius: 1871, gasværksarbejder ved Valby gasværk, København 1912.
                      4: Ida Marie Lovise: 1872, gift i Trinitatis, Fredericia 1891 med telegrafist Frederik Miltersen, Fredericia.
Familien flytter til København før 1880, hvor de da bor på Frydendalsvej ifølge folketællingen, og hvor han er kommissær.
I 1885-86 er han kroforpagter i Ørholm, Søllerød sogn, i 1891 og 1895 bor familien i Fredericia. Som enkemand boede han først i København, senest i Slagelse som handelsrejsende.

Søren Andersen:
Født i Dalgård, Vejrum 1836, død i Kindvad, Brejning 1898. Daglejer ved agerbruget.
Indsidder fra efterår 1872 på gården, hvor han antagelig arbejder. Familien er bosat i Nr. Omme i 1870. I 1875 kaldes ejendommen Kindvad, i 1880 folketælling føres de under Røjkum.
Gift i Gimsing 1868 med Ane Jakobsen født i Naur 1843, død på alderdomshjemmet i Herning 1918.  De første børn er født før giftermålet.
                      Børn:
                      1: Andreas Marinus: 1866 i Mejrup, moderen tjente i Sofienholm, Hjerm.
                      2: Johanne Marie: 1868 i Torsted.
                      3: Dorthe Kirstine: 1869 i do., forældrene er nu gift.
                      4: Jens Janus: 1872, født på Spjald, gift i Tvis 1904, bosat i Hjerm Stationsby.
                      5: Niels: 1875, født i ”Kindvad”.
                      6: Jens Peder: 1877, født på Spjald.
                      7: Jakob: 1880-1939, født på Spjald, død i Skarrild. Gift arbejdsmand.
                      8: Niels Marius: 1881-1917, født på Spjald, død i Ringkøbing. Ugift fiskepakker.

Peder Smith:
Køber 20-6-1883 (28-98) køber Brænderigården, hvorunder Spjaldgård hører.

Erik Kristensen:
Indsidder på gården i 1884, før han flytter til V matr.27e.
Efter 1872 drives ejendommen tilsyneladende væsentligst fra Brejninggaard med arbejdsmænd eller forpagtere. Der er ikke tinglyst noget. Spjaldgård drives fra Brænderigården fra 1883. Se under
Brænderigården.

Niels Peder Pedersen:
Født i Lystbæk, Torsted 1859, død i Årup, Hanning 1936, begravet i Brejning. Han er forpagter på Spjaldgård 1888-1896, hvorefter han køber Lille Vesterbæk, V matr.9a, se videre dér.
Følgende indsiddere på gården døde i 1888: Anders Pedersen Vrads, tidligere Bækgård og Mariane Andersen enke efter Jens Bang Poulsen, Randbækkrog.

Christian Høy:
Køber 24-4-1899 (38-546) Spjaldgård, konsul og træhandler i Ringkøbing, P. Smiths svigersøn.

Christen / Kristen Houe Pedersen:
Født i Jordemoderhuset SV matr.23a 1873, død i Solhjem, Jægersborg by og sogn 1950.
Køber 7-6-1899 (38-602). Kom fra Nr. Nissum i 1898.
Gift i Gudum 1898 med Inger Marie Madsen Østergaard født i Gudum 1871, død Callisensvej 8, Hellerup 1944. Hendes mand er levende og arbejdsmand. Kusk i København fra 1-11-1904.
I maj 1904 boede familien i Brejning kirkeby som indsiddere i et hus.
                      Børn:
                      1: Elisabeth: 1900-1970, død på Frederiksberg.
                      2: Henriette Barbara: 1902-1995, død på Frederiksberg.
                      3: Rigmor: 1904-1905, født i Brejning kirkeby, død i Sions sogn, København.
Familien flytter til Kertemindegade 1, 4.sal, København 1-11-1904 ifølge Politiets registerblade.

Carl Christian Junge:
Født i Ringkøbing 1863, død i Mannville, Alberta, Canada 1955. Han var garvermester i Ringkøbing ved vielsen og var Ringkøbings sidste garver. I Canada blev navnet til Younge.
Køber 10-11-1904 (43-275). Kom fra Mejrup.
Gift i Sandby, Maribo 1891 med Elna Kirstine Kristiansen Ruder født i Ullerslev, Maribo 1865.
Hun var uddannet seminarielærerinde. Død i Mannville, Alberta, Canada 1943.
                      Børn:
                     1: Margrethe: 1894 i Ringkøbing, konfirmeret i Brejning.
                     2: Oskar: 1896-1964, født i Ringkøbing, død i Mannville, Alberta, Canada.
                     3: Eva: 1898 i Ringkøbing.
                     4: Otto: 1901-1995, død i Canada.
                     5: Agnete: 1903.
                     6: Georg Ruder: 1905-1966, død i Mannville, Alberta, Canada.
                     7: Johannes: 1907-1993, født på Spjald, død i Canada.
Familien rejste i 1909 over Ringkøbing til Canada, hvor han blev farmer. Besøgte Spjald senere.

Augustinus Nielsen & Niels Birkedal:
Køber 30-8-1909 (46-607).

Iver Christian Iversen:
Født i Dejbjerg 1877, død i Nr. Omme 1962.
Køber 28-1-1911 (47-211). Kom fra Stadil.
Gift i Stadil 1910 med Ane Vilhelmine Nielsen født i Nysogn 1890, død i Grønbjerg 1960.

Laurids Peder Lauridsen, Laurids Senius Lauridsen & A. Mouritsen:
Køber 16-8-1911 (47-390).

Hans Karl Andersen:
Født i Herning 1874, død på gården 1968. Begravet i Brejning.
Køber 12-2-1914 (49-89). Kom fra Herningsholm, som han ejede. Var først bestyrer på Laulund.
Gift med Jensine Sørensen født i Vester Hæsinge, Svendborg 1875, død i Hornslet 1961. Begravet i Aarhus. Hendes navn er sat på hendes mands gravsten på Brejning kirkegård.
                      Børn:
                      1: Poul: 1906-1932, født på Laulund, Herning, død i Spjald.
                      2: Sophie: 1908 på do.
                      3: Ane Marie: 1909 på Herningholm. Gift med eftermanden på gården.
                      4: Ellen: 1912 på do.
                      5: Karen Margrethe: 1913 på do.         

Jørgen Aage Olesen:
Født i Rindum 1903, død på gården 1986.
Køber 6-7-1935. Kom fra Kjærgård, NV matr.6.
Sælger 19-9-1952 Brgd.matr.1kz+1kæ til foderstofuddeler Oscar Nielsen.
Sælger 30-3-1981 jorden til Videbæk kommune og tilbagekøber Brgd. matr.1ag. Møllebakken 2.
Gift på Ringkøbing rådhus 1930 med Ane Marie Olesen født på Herningsholm 1909, død på Spjald Plejehjem 2010.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1931-1999, gift 1950 med Carlo Ramsing, Spjald. Født i Kjærgård.
                      2: Karl Mogens: 1932 i do.
                      3: Bent: 1934 i do. Ejer Brgd.matr.1hh.
                      4: Poul: 1936-2023, på Spjaldgård. Kommandørkaptajn.
                      5: Jens Kristian Muff: 1937 på do.
                      6: Hans Jørgen: 1948, medejer af Fa. Ramsing, Spjald.
                      7: Karen Marie: 1952, ejer af Spjaldgård.

Ane Marie Olesen:
Skifteretsattest 10-11-1986, forrige ejers enke.
Køber 10-5-1989 V matr.14o fra Egon Damgaard & John Pedersen, Spjaldgårdvej 9.

Karen Marie Wadim:
Født på gården 1952, forrige ejers datter, bor i Tjørring.
Køber 1-6-1999 gården med livsvarigt ophold for Ane Marie Olesen.

Karen Marie & Flemming Wadim:
Fra 24-4-2008 overdrager hun som delvis gave ½ af gården til sin mand.

Lene & Anders Damgaard Sønderby:
Køber 1-2-2017 Møllebakken 2, Brejning Hovedgård matr.1ag. Kom fra Ørnhøj.

Rikke Leana Mathiassen & Søren Kronborg Vestergaard:
Køber 1-9-2020.

Vinni Sanggaard & Kim Lehn Kristensen:
Køber 31-5-2022.

På Spjald, fæstehus:
Peder Møller Jensen:
Født i Timring o.1816, død i SV matr.3b 1892. Snedker.
Fæster et stykke jord og bygger hus før 1844, men fæstebrevet er ikke tinglyst.
Gift i Timring 1840 med Ane Nielsdatter født i Hee o.1807, død i SV matr.3 1881.
                      Børn:
                      1: Jens: 1840 i Timring. Død før 1892 uden arvinger.
                      2: Niels: 1843-1868, født i huset, død i Ringkøbing, begravet i Brejning, ugift.
                      3: Anders: 1847 i huset. Immigreret til USA,
Familien flytter til SV matr.3b i 1858, se videre dér

Villads Kjeldsen:
Født i Dejbjerg 1817, død i Bjerg, Brejning 1897. Hjulmand og snedker på Brejninggaard.
Fæster huset o.1858.
Familien flytter til 2. fæstehus på Vesterbæk Mark 1878, se dér om familien.
Huset bliver antagelig nedlagt herefter og jorden dyrket under Brejninggaard.

På Spjald, fæstehus:
Mette Kathrine Henriksdatter:
Født i St. Røjkum 1811, død på Spjald 1877. Gift 1. Christen Hansen, Kongensbjerg, V matr.8.
Fæster 1-9-1844 (10-280) 4 tdr. agerland på Spjald, syd for Tarben Thomsens og vest for Peder Møller Jensens ejendom, og skal opføre et hus på 7 fag her.
Mette Kathrine Henriksdatter blev gift 2. i Brejning 1848 med Thomas Graversen enkemand fra Hover, født på Viftrupgård 1812, død på Spjald 1874. Overtager hustruens fæste. 
                      Børn: (i 2.ægteskab):
                      1: Ellen: 1849-1918, gift i Hanning 1877 med Jens Lauridsen (Husted), Vester
                                     Finderup, se Husted, V matr.7. 
                      2: Christiane: 1851, gift 1870 med Jakob Nielsen fra Opsund m.2c.Se O matr.1a.
                      3: Ane Catrine: 1853-1863.

Thomas Graversen: Han rejste til Ølstrup som tjenestekarl i 1835 og derfra videre til ”Holsten” i 1836, hvilket dækker over Jejsing i Hostrup sogn i Sønderjylland som tjenestekarl og blev gift der 1840 med Ellen Holm født i Hostrup sogn 1811, død i Jejsing 1847. Herefter rejste han sidst i 1847 til Anders Muldbjerg i Hover sogn, hvor han var tjenestekarl til sit bryllup.  
                      Børn:
                      1: Gravers: 1840-1902, død som husmand i Muldbjerg mølle, Hover. Hans datter
                                         
Mette Elene Graversen (1869-1952), syerske, Skolegade 4, Spjald.
                      2: Mette Marie Kathrine: 1845-1932, konfirmeret i Brejning 1860, bor da hos                                                                                                faderen. Gift i Skjern 28-6-1907 med enkemand Kristen                                                                              Vandborg 1833-1916, Engsig, Skjern. Hun død i Skjern.
Huset bliver antagelig nedlagt ved hendes død i 1877 og jorden dyrket under Brejninggaard.

Brejninggaards Skov, Kallehavehuset, Skovhuset:
Brejning Hovedgård matrikel 1d, Brejninggaardsvej 2A, nedlagt:
Matrikelnumre 1950: Brgd.matr.1fv+1fx, SV matr.8k.
Christen Biergaard:
Huset må være bygget efter 1840, da det ikke er nævnt i folketællingen dette år. I efterfølgerens fæstebrev står, at Christen Biergaard havde Skovfogedhuset i Kallehaven huset i forpagtning, men afstået efter mindelig akkord med ejeren af 15-7-1842.
Der er antagelig tale om Christen Pedersen Bjerregaard, der i 1840 var ugift karl på Brejninggaard og i 1843 var fæster af Randbæk Hedegård, Randbæk matr.21a, se videre dér.

Jakob Holgersen (Leed):
Født i Lille Brogård, Tim 1798, død i Tarm, Egvad 1885, hvor han bor hos sønnen Carl Christian i Tarm. I 1880 boede han med denne søn i Lemvig.
Fæster huset 20-12-1843 (10-126), kom fra Ringkøbing, murermester. Fæstet aflyst 19-10-1884.
Gift 1. i Rindum 1823 med Ane Elisabeth Koldby født på Rindum Nygård 1804, død i Ringkøbing 1839, begravet i Rindum. Jernkors bevaret.
                      Børn:
                      1: Holger Christian Koldbye: 1825 i Rindum, er i Ringkøbing 1847.
                      2: Maren Ingeborg Caroline: 1828-1833, født og død i Rindum.
                      3: Carl Christian Jacobsen: 1833-1910, skomagermester i Lemvig 1880. Død i Horsens klostersogn, enkemand, kontorist.
                      4: Christian Linde Frydenrich: 1836-1844, født i Rindum, død i Skovhuset.
Gift 2. i Stauning 1840 med Anne Margrethe Rasmusdatter Holbæk født i Ringkøbing 1812, død 1878 i Houstrup, Henne hos datteren og svigersønnen.
                      Børn:
                      1: Ane Elisabeth Holgersen: 1841-1850, født i Ringkøbing, død i Skovhuset.
                      2: Rasmine Cathrine Holgersen: 1847, i Lambæk 1867. Gift i Henne 1875 med ma-
                                                                              ler Johan Christian Nielsen, Houstrup, Henne.
                      3: Kristian Linde Frydenreich Jakobsen: 1847-1889, død i Brejning Fattiggård, se
                                                                                             videre i Egnsmuseets stamtavler og i bo-
                                                                                             gen: Fattiggårde og Fattighuse i Ringkø-
                                                                                             bing Amt.
Familien flytter bort mellem 1870 og 1878.

Hans Christian Christensen:
Født i Nr. Omme 1841, død i Skovhuset 1902.
Var først fæster af huset fra o.1878.
Køber 16-12-1885 (29-560) fra Brænderigården. Kom fra SV matr.3a, Kildsigmose o.1878.
Køber 25-7-1888 (31-421) V matr.11c fra Nr. Søndergård.
Tjenestekarl på Brejninggaard ved vielsen. Køber Kildsigmose, SV matr.3a, 1871.
Gift i Brejning 1867 med Margrethe Jensen født i Røjkum, V matr.18, 1843, død i Ringkøbing 1919.
                      Børn:
                      1: Anders: 1868, tvilling. Født i Røjkum. I Holsted 1889.
                      2: Jens: 1868-1868, Tvilling.
                      3: Jens: 1872-1958, gift 1906, født i Kildsig, død i Ringkøbing. I Holsted 1889.
                                     Ejer Skovhuset fra 1906.
                      4: Ane Margrethe: 1874 i Kildsig, gift 1894 med Thomas Thomsen, Ringkøbing.
                      5: Ane Kristine: 1879-1893, født og død i Skovhuset.
                      6: Kristen Toft: 1883-1949, Toft fra 1905, død i Ringkøbing.

Margrethe Jensen / Christensen:
Arver 9-7-1904 (43-79) forrige ejers enke.
Herefter køber hun SV matr.15d i 1906.

Jens Christensen:
Født i Kildsig 1872, død i Ringkøbing 1958, forrige ejers søn.
Køber 9-7-1904 (43-80). Husmand og daglejer.
Sælger 23-6-1906 (44-295) V matr.11c til Anders Krog, Lille Juelseje, Ølstrup.
Gift 1. i Grimstrup 1896 med Inger Marie Bærentsen født i Hjortlund, Ribe 1866, død i Skovhuset 1905.
                      Børn:
                      1: Hans Christian: 1897 født i Skovhuset. Gift i Nysogn 1925. Køber Opsund
                                                      matr.2l+m 1925.
                      2: Margrethe: 1899-1976, født i Skovhuset, død i Hanning. Gift i Hanning 1923.
                      3: Kristine Dorthea: 1902 født i Rantzaugave Huse, Hvilsted.
                      4: Dødfødt søn: 1904.
                      5: Dødfødt søn: 1905.
Gift 2. i Brejning 1906 med Inger Marie Kristensen født i Erslev 1868, død i Ringkøbing 1949.
Flytter til Sundsiggård, Opsund matr.2q.

Mikkel Lauridsen:
Født i Sig, Brejning 1858, død i Vorgod 1937, begravet i Finderup.
Køber 10-4-1908 (45-569). Kom fra Sundsiggård, Opsund matr.2q, se videre dér.
Køber 14-4-1909 (46-300) Brgd. matr.1cs.
Han fik bevilling som høker 10-11-1909.
Køber 23-11-1910 (47-164) SV matr.8h fra Mikkel Klokmose, SV matr.8a.
Flytter til Hovedgaden 24, Spjald 1912.

Gregers Højmose:
Køber 30-7-1912 (48-121). Ejer Store Højmose, Randbæk matr.3.

Jens Kristian Jensen Tvind:
Født i Madum 1885, død i Spjald 1969.
Søster: Pedersine Jensen Tvind gift med Senius Kjær, V matr.21b.
Køber 10-2-1913 (48-314).
Køber 4-1-1917 (50-720) Brgd. matr.1fr. fra Peder Rudmose og Mads Chr. Olesen.
Sælger 5-12-1917 (51-443) Brgd. matr.1fr til slagter P. Chr. Balleby, Spjald.
Gift med Ottea Jensen født i St. Yderst, Nees 1888, død i De gamles Hjem, Vildbjerg 1969.
                       Børn:
                      1: Sigrid Margrethe: 1909-1990. Født i Højbjerghus, Staby, død i Spjald. Gift 1936
                                                          med Aage Madsen SV matr.34.l, senere Spjald.
                      2: Birtha: 1911-1938. Født i Lavlund, Idum, død i Herborg. Gift 1937 med Frederik Richard Nielsen, Herborg.
                      3: Gustav: 1923-1924.
                      4: Ketty: 1925 i Spjald, gift 1948 med Svend Aage Christensen, Nibe.

Karl Jensen:
Køber 5-12-1917 (51-442). Ejer Højgård, SV matr.12h m.fl.

Carl Verner Blume Hauritz:
Køber 26-2-1919 (52-mgl.) Brgd. matr.1fv+1fx, SV matr.8k. Kom fra Randbæk matr.4a, se
Videre dér om hans familie. Flytter til Vesterbæk 1923.

Jeppe Hansen:
Født i Vorgod 1875, død i Spjald 1955. Farbroder til slagter Mads Hansen, Spjald.
Køber 31-3-1923 (14-324). Han er indsidder på Brejninggaard i 1920.
Bor i 1938 i SV matr.9g.
Gift i Herborg 1900 med Maren Knudsen født i Randbæk matr.6a 1879, død i Spjald 1963.

Ane Katrine Olesen født Knudsen:
Født i Lillebæk 1875, død i Gåsdal 1949.
Køber 19-5-1924 (15-618), kom fra Mølletoft, enke efter Kristen Olav Rye Skou Olesen.
I en længere periode boede hendes broder og svigerinde, Barbara Marie & Knud Vesterbæk Knudsen, hos hende, når de ikke boede hos Chr. Knudsen i ”Knudsens Have”.
Hendes datter og svigersøn var indsiddere hos hende fra 1924 til 1930:
                      Chresten Aaberg:
                      Født i Bøvling 1891, død i SV matr.34o 1962.
                      Gift i Nr. Omme 1924 med Georgine Marie Olesen født i Kinvadhus 1902, død i SV matr.34o 1975.
                     Børn:
                     1: Helge: 1925-1963, gift i Ølstrup 1946, død i Hee. Husmand.
                     2: Svend Erik: 1926-1926.
                     3: Svend Erik: 1927-2009. Ejede SV matr.34o efter forældrene.
                     4: Preben: 1931-2005, borde sammen med 3. Født i Brejninggaards Vandmølle.
                     5: Bent: 1936-2005, ansat ved B&O, Struer, bosat i Ølby.

Knud Kristen Mølbak Olesen:
Født i Funder Skovhuse, Funder 1898, død i Spjald 1981. Faderen er indsidder her et års tid.
Overtog huset 23-5-1967 efter øvrige søskende. Indtil 28-10-1964 havde han og søskende siddet i uskiftet bo efter moderen. Boede sammen med broderen Laurids Olesen født i Kindvad 1900, død på Silkeborg sygehus fra Skovhuset 1967, begravet i Brejning.
                      Laurids Olesen:
                      Gift (ophævet) i Thisted 1933 med Else Kirstine Marie Frederikke Pedersen Borgaard født i Thisted 1911.
                      Børn:
                      1: Svend Benjamin: 1932 i Thisted før forældrenes bryllup.
                      2: Villy Frits: 1934 i Skovhuset.
                      3: Hans Erik: 1938 i Spjald.
                      4: Grethe Kathrine: 1940 i Spjald, gift Nielsen.
                      5: Bent Andreas: 1944-1945.

Vagn Vestergaard:
Køber 4-3-1970 Skovhuset og lægger jorden under sin gård Mose SV matr.11a. Hører da sammen med Brgd. matr.6a. Bygningerne nedrives, diget gennembrydes.

Brejninggaards Vandmølle:

Første gang, man hører om vandmøllen, er i 1575, hvor Hans lange på Brejninggaard mageskifter sig til noget jord, der lå i hans mølleopdæmning. Se videre under fortællingen Brejninggaards vandmølle. Følgende beboere i vandmøllen kendes:

Anders Jespersen:
Nævnes i møllen 1665-1681 med hustru, hvis navn ikke kendes.

Jens Nielsen:
Nævnes i møllen 1683 og 1689.

Hans Nielsen:
Nævnes i møllen 1690 og 1692.

Hans Christensen:
Nævnes i møllen mellem 1696 og 1726 og flyttede før 1731 til Odderbæk, V matr.14, hvor han døde før 1739.
Gift o.1697, idet han var ungkarl i 1696 men gift i 1697 med Ellen Jensdatter, som døde i Tovstrup, Hover sogn mellem 1753 og 1756 hos datteren Anne Dorthe.
                        Børn:
                        1: Christen: 1701‑1761, hosekræmmer i Østergade i København. Fadder i Hee 1
                                             post Trin 1723 til Mads Simonsens barn i Nogård, No.
                        2: Andreas: tømmerhandler i København i 1753, i Århus i 1761.
                        3: Christian: død 1753 hos søsteren i Langergårde, møllersvend i vandmøllen.
                        4: Jens: o.1703‑1764, møller i Fabjerg mølle ved Lemvig.
                        5: Karen: o.1702‑1783, gift med Niels Andersen, Stouby sogn under Rosenvold gods, død hos søsteren i Hover.
                        6: Anne Dorthe: o.1713‑1785, gift med Jep Pedersen, Tovstrup, Hover sogn.
                        7: Mette: gift med Laurids Andersen, Langergårde, Brejning sogn, ingen data.

Christian Hansen:
Død i Langergårde hos søsteren Mette i 1753, stort skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1753 s.70ff.
Han havde ikke fæstet møllen, men var ansat som møllersvend af godsejeren.

Heyle Johansen Lindegaard:
Født i Vester Hassing 1730, død i møllen 1772. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1772 s.482ff.
Fæster vandmøllen o.1760, hvilket år han antagelig også gifter sig med Johanne Christensdatter fra Mose, SV matr.11, død i vandmøllen 1775, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1775 s.511ff.
                      Børn:
                      1: Karen Johanne: 1761-1792, død i Tudskær, ugift. På Læsø i 1772.
                      2: Christian Frederik: 1764-1764.
                      3: Christian: o.1765. På Læsø i 1772 hos farbroderen birkedommer Lindegaard.
                      4: Vilhelmine: 1767-1836, død i fattighuset, ugift.
                      5: Sidsel: 1768.

Niels Knudsen:
Født i Fly 1737, død i Kolstrup, Stepping 1802.
Fæster vandmøllen 1763 og gifter sig med formandens enke Johanne Christensdatter.
                      Barn:
                      1: Heyle Johan: 1773-1779.
Gift 2. i Brejning 1776, har betalt kopulationspenge, med Kirsten Lauridsdatter født i Dumpen
SV matr.13 1745, død i Trolddal, Lintrup 1828.
                      Børn:
                      1: Knud: 1777.
                      2: Laurids: 1779-1779.
                      3: Dødfødt søn: 1780.
                      4: Maren: 1782, gift og bosat i Trolddal, Lintrup.
                      5: Margrethe: 1785-1785.
                      6: Margrethe: 1786.
                      7: Elisabeth Conradine: 1790.
Familien flytter 1800 til Kolstrup, Stepping, hvor Niels Knudsen har købt en gård.

Morten Mortensen:
Født i Lille Bølling 1769, vokset op i Snogdal, NV matr.3, død i Sig, V matr.21 1849, se videre dér.
Nævnt på vandmøllen som møllersvend 1801-1810. Køber Sig 25-5-1809.

Jørgen Mørch Behr:
Født på Ingvorstrup, Vejlby 1777, død efter 1845, men ikke i Vejlby, hvor han da bor.
Forpagter vandmøllen november 1819 (2a-162). Kom fra Velling.
Gift i Ålsø 1814 med Else Kirstine Lang født på Hessel, Ålsø 1783, død i Lyngby 1841.
Flytter til Bækbo, Dejbjerg 1-5-1822 og til Lyngby, Mols 1824, hvor han køber en gård.

Gregers Madsen:
Født i Langergårde V matr.5 1787, død i Borup, Tårup 1879. Gravsten bevaret.
Forpagter vandmøllen 1-5-1822 læst 25-11-1824 (4-317) i 6 år. Han tjente på Brejninggaard ved vielsen, hun opholdt sig dér. De fik kongebrev med tilladelse til vielsen på Brejninggaard.
Gift på Brejninggaard 1821 med Ane Dorthea Møller født i Kvosted, Tårup 1794, død i Borup. Tå-rup 1874.
                      Børn: (født i vandmøllen):
                      1: Martine Jensine: 1822.
                      2: Andriette Maren: 1823.
                      3: Edel Christiane: 1824-1825.
                      4: Christian: 1826, gårdejer i Borup, Tårup.
                      5: Pouline Christiane: 1827.
Familien flytter til Nr. Omme i 1828, derfra til Gellerup og derfra til en gård i Borup, Tårup.

Johan Freund:
Forpagter vandmøllen 1828, ingen tinglæst kontrakt, kom fra Bredsten.
Gift med Ellen Jørgensdatter.
                      Barn:
                      1: Jørgen: 1816, konfirmeret i Brejning 1830, var da tjenestekarl i vandmøllen.
Møllerfolkene flytter til Skibet ved Vejle 1829.

Hans Nielsen Schmidt:
Forpagter vandmøllen og stampemøllen 1-5-1829 (5-324) i 6 år, kom fra Løjt ved Aabenraa.
Gift med Else Nielsdatter.
Familien flytter til Dejbjerg 1832.

Ole Tønder Schiøtz:
Født i Hals 1788, død i Hvidbjerg, Thisted 1864.
Organist og løjtnant, bosat i Ringkøbing. I 1834 var han separeret og urmager i Holstebro.
Forpagter vandmøllen og stampemøllen 1-5-1832 (6-288) i 8 år, men opsagde forpagtningen i 1834.
Han drev møllerne med møllersvenden Niels Nielsen Stamp, se nedenfor.

Anders Nielsen Døes:
Ejer Nygård, V matr.13, 1834-1835, se videre dér vedrørende ham og familien.
Forpagter vandmøllen og stampemøllen 1-5-1834 (7-126) i 10 år. Kom fra Nr. Felding.
Han havde stadig Niels Nielsen Stamp ansat som møllersvend.
Familien flyttede til Ikast i 1835.

Christian Andreas Oldenborg:
Født o Holsten o.1798, død i Skårup, Hanning 1840.
Han er forpagter antagelig af begge møller i 1836, men der findes ingen forpagtningskontakt tinglæst. Han var mejeriforpagter i Højris, Ikast i 1834.
Gift med Ane Magdalene Johanne Stollen født o.1806.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Johan Daniel: 1836, tvilling.
                      2: Margrethe Dorthea: 1836, tvilling.
Familien flytter før 1839 til Skårup, Hanning, hvor han køber en gård.

Niels Nielsen Stamp:
Født i Kirkeby, Staby 1802, død i Abildtrup, Vorgod 1883. Møllersvend i vandmøllen fra 1832.
Forpagter vandmøllen og stampemøllen 1-11-1841 (9-137), kontakten udløb 1-11-1843.Fortegnelse 1-11-1841 (9-139) over det inventar han overtog ved forpagtningens begyndelse:
1 orne, 8 galte, 6 søer, 1 kobber gruekedel, 2 bryggerkar med låg, 1 ølfjerding, 1 brændevins-fjerding, 1 brændevins halvanker, 1 gammel tønde, 1 øsebøtte, 1 ege- og 1 fyrrespand, 1 øse, 1 (ild)fork, 6 stk. svinetrug.
I møllen: 4 kar, 1 siebøtte, 1 skæppe, 1 fjerdingkar, 2 firkantede solde, 1 aflang do., 1 hårtimse, 2 solde, 1 melkost, 1 ny og 1 gammel toldkop, 1 ny og en gammel sigte, 1 jernstang, 1 trefod, 8 billehamre, 1 lang bænk, 2 sengedyner, 2 lagener, 2 hovedpuder, 1 talje med tov som bruges til at vende stenen med.
Gift med Elisabeth Hansdatter født i Gammelmølle, Sdr. Lem 1802, død i Abildtrup 1866.
                      Barn:
                      1: Niels Stampe: 1829-1906, født i Kirkebyhus, Staby, død i Abildtrup, Vorgod. Foto findes af ham og hans kone under slægten Mølsted.
Familien boede i folketælling 1845 i Pilgård som indsiddere, hvor han arbejdede som snedker. Før 1850 flyttede de til Abildtrup, Vorgod, hvor han var stampemøller og snedker.

Jens Olesen Rauff:
Født i Hastrup mølle, Thyregod 1810, død i Smedebæk mølle, Ejstrup sogn 1865.
Forpagter vandmøllen og stampemøllen 1-11-1843 (10-127). Han kom fra Alminde og var da ugift.
Han flyttede til Brande i 1844 og er møller i Smedebæk, Ejstrup i 1855 og 1860.

Ole Pedersen:
Født i Gellerup o.1805. Møllersvend i vandmøllen i 1845.
I en del år drives vand- og stampemøllerne tilsyneladende fra Brejninggaard ved hjælp af ansatte møllersvende og ingen forpagtere.

Christen Mikkelsen:
Født i Nr. Omme 1820, død i Dompen 1877.
Han var møllersvend i 1849 og indtil o.1853. Samtidig var han ejer af Dompen i Brejning kirkeby, SV matr.13, hvor han og hans familie boede. Se videre dér.

Niels Jensen:
Født i Staby 1820, død i Herborg 1901. Gift 2. i Vorgod 1891.
Møllersvend i Vandmøllen 1853-1857. Samtidig arbejdede han som karl på Brejninggaard, ligesom han var karl i Brejning ved vielsen, hvorfor ovennævnte Niels Nielsen Stamp var forlover.
Gift i Dejbjerg 1844 med Ane Marie Jensdatter født i Dejbjerg 1813, død i Vorgod 1888.
                      Børn:
                      1: Inger Malene: 1844-1907, født i Dejbjerg, død i Herborg, gift i Vorgod 1868.
                      2: Jensine: 1849-1923, født i do., død i Stauning, gift i Vorgod 1883.
                      3: Karen Marie: 1853-1860, født i møllen, død i Nr. Vium.

Poul Christensen:
Født i Sdr. Lem 1830, død i Grønnehuse 1885.
Karl i vandmøllen i 1857, hvor han boede med sin familie sammen med møllersvenden og hans familie. Han var selv møllersvend her 1858 og 1860. Ved de to sidste døtres dåb i 1863 og 1865 kaldes han møllebestyrer, men der findes ikke noget tinglyst herom. Han fæstede 20 tdr. land i Brejninggaards østerhede i 1857 og byggede hus her, Grønnehuse kaldet, Brgd. matr.1m. Familien bor i vandmøllen endnu i 1867.
Gift i Brejning 1856 med Ane Nielsdatter født i Sdr. Lem 1831, død på Brejninggaards Mark 1901.
                      Børn:
                      1: Niels Christian: 1852 i Røjkum, før forældrenes bryllup.
                      2: Peder Christian: 1857-1907, død i Menominee, Michigan, USA. Gift 1882 med
                                                      Jensine Poulsen født På Mosens Mark 1862, død i Menominee
                                                      1898. Familien immigrerede 1892.
                      3: Karen Marie: 1863-1891.
                      4: Maren: 1865-1923, gift 1892 med Svend Kjærgaard, Randbæk matr.30s.

Emil Viggo Camillo Bøving:
Født i Vejen præstegård 1839, død på Brejninggard 1879.
Forpagter af Brejninggaard 1867-1879.
Forpagter vandmøllen 16-7-1867 (21-444).
Gift med Christine Marie Omøe født i Kalundborg 1848, død i Silkeborg 1926.

Peter Joachim Omøe:
Født i Kalundborg 1843, forrige forpagters svoger.
Forpagter vandmøllen i 1870 af svogeren. I 1860 var han brænderilærling på Brænderigården.
Som møllersvend var Frits Peter Sager Deisner ansat ifølge folketælling 1870. Se nedenfor.

Peder Thomsen Jensen:
Født i Hjarup, Ribe o.1842.
Han var møllersvend i vandmøllen i 1872 og 1874.
Gift med Ane Nielsen født i Borris 1833, død i Nymølle, Sdr. Lem 1885.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: o.1877 i Kolding.
                      2: Anton: o.1879 i do.
                      3: Ane Magdalene: 1872 født i vandmøllen.
                      4: Marie: 1874 i do.
Familien er bosat i Nymølle, Sdr. Lem 1880, husejer og vindmølleejer.

Peder Hansen Refstrup:
Møllebestyrer i 1879.
Gift med Sidsel Nielsdatter.
                      Barn:
                      1: Jensine Marie: 1865 i Hee. Konfirmeret i Brejning 1879.

Frits Peter Sager Deisner:
Født i Haderslev 1828, død i Ringkøbing 1900.
Forpagter vandmøllen 1-11-1880 (25-466) i 5 år. Udslettet 22-7-1885.
Møllerkarl i Assens 1845. Forpagter af Sønderby mølle i Rindum 1865. I Brejning vandmølle 1870. Bosat i Rindum igen o.1872. Senere etableret som møllebygger i Ringkøbing.
Gift med Johanne Marie Kirstine Andersen født i Rindum 1835, død i Ringkøbing 1892.
                      Barn:
                      1: Christine Mariane: 1865-1898, født i Rindum. Gift i Ringkøbing 1891 med uldspinde Mathias Christensen, Ringkøbing. 

Niels Ebsen:
Født i Normsted, Brøns 1826, død før 1908.
Mølleforpagter i 1884, kom fra Brøns, hvor han havde været hjulmand (hjuler).
Gift i Vodder 1852 med Else Margrethe Jesdatter født i Oved, Vodder 1826, død i Brøns 1870.
                      Barn: (6 ældre søskende):
                      1: Jes Jørgensen Ebsen: 1870-1943, født i Brøns, konfirmeret i Brejning 1884. Død
                                                                 i Ringkøbing 1943, avlsbruger og vognmand. Gift 1908.
Familien returnerede til Brøns før 1886.

Ole Kristensen:
Mølleforpagter af vandmøllen i 1886.
Gift med Marie Kristensen, 34 år i 1886.
                      Barn:
                      1: Marie Methea: 1886-1965, se Svendsholm, Brgd. matr.1ae.
I 1897 blev han møllebestyrer i No for 5 år, i 1906 er han møllebestyrer i Hee.

Mejnert Olsen:
Møllebestyrer 1887 og 1888.
Gift med Karen Kirstine Nikolaisen
                      Barn:
                      1: Thue Kristian: 1888 i vandmøllen.

Lars Christian Andersen:
Født i Skive o.1817.
Han var bestyrer af vandmøllen i februar 1890. Kom fra Nr. Omme.
Gift med Kristiane Nielsen født i Vind o.1827.
De havde deres datterdatter, Mariane Jensen, med. Hun var født i Nr. Omme 1899 og blev meget senere gift med Andreas Kyndesen i Grønnehuse.

Jens Krog Johannesen:
Født i Blæsbjerghus 1856, død i Menominee, Michigan, USA 1924.
Bestyrer vandmøllen fra foråret 1892. Kom fra Kroghede, V matr.16c, se videre dér om ham og hans familie.
Gift i Brejning 1880 med Amalie Poulsen født på Mosens Mark 1860, død i Ingalls, Michigan 1915.
Familien i tre generationer immigrerede til Menominee, Michigan, USA i juli 1892.

Hans Pedersen:
Forpagter vandmøllen i eftersommeren 1892.
Gift med Maren Margrethe Lauridsen.
                      Barn:
                      1: Jens Senius: 1892.

Christen Olav Rye Skou Olesen:
Han var møllersvend i Vandmøllen fra november 1895 til september 1896 ifølge hans skudsmålsbog. Se nedenfor.

Søren Christian Andersen Nørgaard:
Født i Svingeltoft, Staby 1857, død i Røjkum 1923.
Forpagter vandmøllen i 1896.
Gift i Brejning 1896 med Petrine Mathiasen født i Sdr. Søndergård 1859, død i Røjkum 1936.
                      Barn:
                      1: Kirstine Margrethe:  1896-1963, gift 1924 med Karl Emil Lauridsen, Røjkum.
Familien flytter fra møllen før 1899 og købte gården på Vesterbækvej 4 i 1903.

Christen Olav Rye Skou Olesen:
Han var mølleforpagter i vandmøllen i 1899 og boede her med sin familie. Se nedenfor.                       

Claus Jørgen Clausen:
Født i Fåborg, Ribe 1872.
Møllerforpagter af vandmøllen 1900. I 1901 boede han sammen med følgende i møllen:
                      Christen Henrik Kristensen: 1865 i Kærhus, Brejning, sadelmager, gift 1893.
                      Ane Kirstine Andersen: 1865 i Aulum, hans kone, familien kom fra Aarhus 1900.
                      1: Ingeborg Kathrine Andersen: 1888 i Mejrup, hendes datter.
                      2: Søren Kristen: 1894 i Holstebro, fælles søn.
                      3: Villads Andreas: 1895 i Sevel, do.
                      4: Niels Laurids: 1900 i Aarhus, do.

Thomas Christen Christensen:
Født i Nr. Vium 1855, død i Nr. Vium 1925.
Mølleforpagter i folketælling 1906. De kom fra Bundsbæk vandmølle.
Gift med Mette Bentsen født i Assing 1858, død i Nr. Vium 1932.
Blandt børnene, der alle var født i Bundsbæk vandmølle, var datteren Else Marie født 1885, som blev gift med Jens Lønborg i Sandbæk.

Christen Olav Rye Skou Olesen:
Født i Flynder mølle 1875, død i Mølletoft 1921.
Han var møller i vandmøllen i folketælling 1911. Ved giftermålet i 1897 var han møllersvend i Gellerup, efter vielsen boede familien et års tid i Randbæk, i 1898 i Funder Skovhuse, Funder, hvor han var indsidder, i 1899 i vandmøllen og derefter i Kinvadhus, Højmosevej 18, indtil de flyttede til vandmøllen igen 1-4-1908, som han forpagtede til 1-4-1911. Kontrakt på Museet. Se Spjald mølle.
Gift i Brejning 1897 med Ane Katrine Knudsen født i Lillebæk 1875, død i Skovhuset 1949.
                      Børn:
                      1: Georgine Karoline Marie: 1897-1899, født i Feldbæk, død i Vandmøllen.
                      2: Knud Kristen Mølbak: 1898-1981, født i Funder Skovhuse, død i Spjald.
                      3: Laurids: 1900-1967, død i V matr.12e, Spjald.
                      4: Georgine Marie: 1902-1975, gift i Nr. Omme 1924 med Chresten Aaberg, SV matr.34o, se under Skovhuset.
                      5: Karoline: 1905-1919.
Han var den sidste møller i vandmøllen. I 1911 og 1913 købte han jorden vest for møllen, nuvæ-rende Brejninggaardsvej 1 og byggede Mølletoft her før 1916, og siden blev møllehuset brugt som arbejder- og lejebolig for Brejninggaard. Vandmøllen er beskrevet for sig selv.

Brænderigården:
Brejning Hovedgård matrikel 1e, Brejninggaardsvej 14:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1e,1f,1ab,1dp,1gu,1gv,1m.
Oprindelig lå der her en stampemølle - i perioder to, hvor sognets feldberedere stampede deres skind, og hvor der også blev stampet tøj. Se Hardsyssels Årbog 1992: Poul D. C. Christensen: Feldberederne i Brejning sogn, og Brejning sogns historie 1726-1793 og 1793-1888.
I de første folketællinger ser det ikke ud til, at der bor nogen ved stampemøllen, men fra 1834 til 1850, ser det ud til, at der har boet folk på møllen, men som oftest folk, der arbejdede på Brejninggaard.
Se: Asger Gynther Nielsen: Brænderigården, udgivet af Brejning Egnsmuseum.

Niels Nielsen (Stamp):
Nævnt som møllersvend i 1834 med kone og søn, se under Brejninggaards vandmølle.

Knud Olesen:
Født i Blæsbjerg V matr.6 1811, død i Hee 1866, gift i Brejning 2. 1851 med Ane Margrethe Poulsen født i Sdr. Lygum, Tønder o.1824, død i Astrup, Velling 1902. De tjente i 1851 begge i Kærhuset, SV matr.20 ved vielsen i november 1851. Se videre dér.
Han og hans familie bor i stampemøllen, mens han er i arbejde på Brejninggaard.
Gift 1. i Brejning 1839 med Maren Nielsdatter født i Stadil 1810, død i Ølstrup 1848.
                      Børn:
                      1: Ane Marie Jespersdatter: 1835-1846, hendes datter, født i Dejbjerg, død i Stauning.
                      2: Ole Christian: 1839 i Røjkum. Smedesvend i Koustrup, Velling 1860.

Jens Christian Boiesen:
Født i Aulum o.1803.
Avlskarl på Brejninggaard 1845, familien bor i Stampemøllen.
Gift i Timring 1841 med Maren Jensdatter født på Riis Mark, Timring 1811.
                      Børn:
                      1: Jens: 1841 på Riis Mark, Timring.
                      2: Else Cathrine: 1845 i stampemøllen. Boede gift i Vind 1870.
Familien flytter til Smækbjerg, Timring i 1845.
Det er antagelig den sidste familie, der bor i stampemøllen, inden den bygges om til brændevinsbrænderi i 1850. Se: Asger Gynther Nielsen: Brænderigaardens historie, 2018.

Hans Severin Frandsen:
Født på Falkenhøj, Sæby, Kalundborg 1810, død på Brænderigården 1879.
Køber Brejninggaard 1847 sammen med broderen Niels Henrik Frandsen og bygger stuehuset på Brænderigården i 1854.
Gift i 1842 med Elise Georgine Smith født i Frederikssund 1820, død på Brænderigården 1865.
I 1870 er brodersønnen Frands Vilhelm Frandsen, født i Kalundborg o.1850, brændevinsbestyrer, i 1880 er han forpagter af både agerbrug og brændevinsdrift, begge år bosat ugift på Brænderigår-
den. Lejekontrakt af 8-1-1879 og forpagtningskontrakt af 19-11-1879 (28-98), henviser her til. Brejninggaard og Brænderigården hører dog stadig sammen som en enhed indtil 1-7-1882.
Han var stifter af Kronprins Frederiks Fond.

Peder Smith (Jensen):
Født i Mejrup 1815, død på Brænderigården 1897, begravet i Sdr. Lem.
Købmand og papirfabrikant i Nymølle.
Køber 20-6-1883 (28-98) Brænderigården. Bosat på Nymølle og på Brænderigården fra o.1885.
Brænderigården havde et tilliggende på o.1200 tdr. land, hvoraf kun enkelte parceller var opdyrkede. Det store hedemoseområde opdyrkede Peder Smith ved at udstykke jorden i større eller mindre parceller til folk blandt sine daglejere, som fik 2 par stærke stude med sig. Boligen var en lade med en studestald i den ene ende og et par kamre i den anden (L. Mylius Erichsen: Den Jyske Hede før og nu, København 1903, s.284 ff.).
I årene efter købet af Brænderigården åbnede han en købmandsbutik, bageri samt korn- og ben-mølle. Han drev ejendommen fra 1-7-1882. I slutningen af 1882 solgte han brændevinsredskaberne ifølge Brejning sognerådsprotokol 31-3-1883, og havde kun et par medhjælpere til avlsbruget boende i bygningerne. Han fik bevilling til at drive Brænderigårdens købmands- og brændevinshandel 13-10-1883.
Ved dødsbobehandlingen 1-5-1897 (37-455) og 4-5-1899 (38-545-548) blev hans ejendomme delt mellem sønner og svigersønner.
                      Niels Jørgen Peder Jørgensen:
                      Forpagter af brænderigården. Ikke nævnt efter 1887.
                      Gift med Bodil Kristiane Olesen.
                                            Børn:
                                            1: Aage: 1886-1886.
                                            2: Karen: 1887.

                      Cecilius Pedersen:
                      Født Lundenæs Mark, Skjern 1846, død i Spjald 1925.
Blev ansat som købmand i 1883, købte købmandshandel og mølle i 1891. Flytter til Kirkebyen SV matr.8a, se videre dér om ham og familien. Han fortsætter dog med købmandshandlen i Brænderigården til 1897, hvor han flytter den til Kirkebyen.
Han blev anmeldt for ulovligt værtshushold i sin købmandshandel 23-12-1890, idet han lørdag aften, den 29. november samme år havde solgt nogle flasker brændevin, som af flere personer blev fortæret på stedet. Det oplyses, at han drev købmandshandlen i forening med fabrikant P. Smith. (B80A 5116). Han fik bevilling som købmand og brændevinsforhandler 28-7-1891. Denne bevilling blev igen opsagt 22-3-1900.

Gunde Knudsen:
Født i Hunderup 1851.
Ansat som bestyrer af møllen og bageriet i 1883. Bestyrer af Flynder mølle i 1880.
Han fik bevilling som møller ved Brænderigårdens mølle 14-11-1883.
Gift med Ester Marie Ibsen født i Slesvig o.1852.
                      Barn:
                      1: Elise Kirstine:  9 år i 1888.
Familien immigrerer til Boston, Massachusetts 1-8-1888, han var møller og sidste opholdssted før afrejsen var Brejning.

Anders Sørensen (Kusk):Født i Klokmose, Faster 1853, død i Kibæk, Assing 12-2-1940, begravet i Ølstrup.
Møller ved Brænderigårdens mølle i 1890. Det oplyses i en tyverisag fra købmands-handlen i Brænderigården i 1895, at han har forpagtet Cecilius Pedersens korn- og benmølle samt bageri på Brænderigården for 500 kr om året. Han havde også fået en enkelt mulkt for ulovlig brændevins-udskænkning på stedet. Han var husmand i Fisk-bæk, Nr. Vium 1876, 1885, 1888, i V. Herborg, Vorgod i 1880, i Fjelstervang, Vorgod 1882, 1885. (Tyverisagen: B80A 5686 s.108ff.)
Gift 1 i Nr. Vium 1876 med Bodil Marie Hansen født i Vorgod 1847, død i Tudskær 1899.
                      Børn:
                      1: Sørine Mathilde Kirstine: 1876 i Nr. Vium, død ugift i Assing 1965.
                      2: Hans Peder: 1882-1964, født i Vorgod, død i Skjern, gift i Stauning 1908.
                      3: Søren Kusk: 1885-1887, død i Fiskbæk, Nr. Vium.
                      4: Søren Kusk: 1888 i Nr. Vium, død i Spjald 1920, viktualiehandler.
                      5: Andreas: 1891, gift i Assing 1915.
                      0: Kristine Jensen: 1882 i Vorgod, søsterdatter, hos familien i 1890.
Gift 2. i Sdr. Lem 29-8-1900 med Johanne Rasmine Pedersen født i Kolding 1841, død i Sædding 1913, begravet i Sdr. Lem.
Gift 3. i Brejning 14-5-1915 med Karen Christensen født i Nr. Vium 1861, død i Øl-strup 1936, enke ved vielsen.
Han køber Tudskær SV matr.11b i 1892 som bolig, se videre dér. 

Poul Stokholm Smith:
Født i Nymølle, Sdr. Lem 1869, død i Snejbjerg 1932.
Arver 24-4-1899 (38-547) Brænderigården. Fortsætter med at drive købmandshandel her i 1897, hvilket år han og familien flyttede til Brænderigården fra Hanning sogn. Han fik bevilling fil at drive detailhandel 15-12-1898 og bevilling til brændevinshandel 18-4-1900.
Sælger 9-4-1898 (40-228) Brgd. matr 1ad til Laurids Lauridsen.
Sælger 16-11-1905 (44-68) Brgd. matr.1bo og 1bl til Johannes Peder Mikkelsen. Mosevang.
Gift 1891 med Ane Birgitthe Damgaard født på Lergrav, Avlum 1869, død i Brejning 1953, begravet i Snejbjerg.
                      Børn: (de 5 første er født i Finderup, de 9 sidste i Brejning):
                      1: Anna: 1892-1952, gift 1919 med Anton Lauridsen Væggerskilde, Vk matr1c.
                      2: Peder: 1893-1943, bosat i Sædding.
                      3: Johannes: 1894-1944, bosat i Sædding.
                      4: Marie: 1895-1978, gift 1920 med Frits Larsen, Nr. Mosegård, Brejning. Skjern.
                      5: Kristian: 1896-1971. Bosat i Silkeborg.
                      6: Birgitte: 1897-1990. Gift med tømrermester Anders Jacobsen, Viborg.
                      7: Poul: 1899-1968. Bosat i Snejbjerg, ugift.
                      8: Kristine: 1900-1935, bosat i Snejbjerg.
                      9: Knud Krarup: 1901-1904.
                      10: Damgaard: 1902-1993. Gdr. i Snejbjerg.
                      11: Dødfødt søn: 1904.
                      12: Krarup: 1905-1978, gdr. på Flyvepladsvej 3, Spjald.
                      13: Karl Vilhelm: 1908-1991. Bosat i Fjelstervang. Født i Mosevang, Brgd. matr.1bl.
                      14: Dødfødt datter: 1912, født i do.

Ifølge folketælling 1901, havde Poul Smith ansat både en møllersvend og en købmand på Brænderi-gården. Møllersvenden hed Kristen Jensen og var født i Vester Assels på Mors i 1866 og havde kone og fire børn. De var kommet til Brænderigården fra Randers i 1900. Han afløste møllersvend Ole Madsen Hansen, som kom til Brænderigården i 1898 fra Nykirke, se under Spjald mølle.
Købmanden hed Martin Jensen. Han var ugift og født i Ribe 1877 og var kommet til Brænderigår-den fra Ringkøbing i 1900.
20-2-1904 får Ivar Chr. Lauridsen bevilling til at drive detailhandel ved Brænderigården. I folketælling 1906 kaldes han Ivar Larsen, men mon ikke det er samme person. Han var født i 1876 og ugift. Mølleriet er da tilsyneladende nedlagt. I 1904 var Karl Kristian Jonassen møller i Brænderi-gården med bopæl dér, men i 1906 boede han og familien på Gåsdal Mark. Se under Spjald mølle. Købmandshandlen blev heller ikke videreført af eftermanden i gården.

Helge Bo Bojesen:
Født på Dortheasminde, Vejen 1879, død i Vejle Vor Frelser 1964.
Køber 9-4-1906 (44-190). Kalder gården Lille Brejninggaard.
Gift i Askov 1907 med Agnete Karen Illum Hansen født i Nostrup skole, Raklev 1881, død i Vejle Vor frelser 1961.
                      Børn: (født i Brænderigården, yderligere 4 født i Sillesthovedgaard):
                      1: Tove: 1907-1997, lærer ved Hestlund skole, Bording.
                      2: Kaj Willars:  1908-1996, bosat i Brønshøj.
                      3: Inge Gyde: 1910-o.1981, gift Jørgensen, Ballerup.
                      4: Gerda: 1912-1997, bosat i Valby.
                      5: Aase:  1913-1995, gift Rønne, Holbæk.
Familien flytter til Sillesthovedgård, Give.

Peder Kristian Pedersen:
Født i Ringkøbing 1883, død i Spjald 1960. Gartner i Spjald før og efter Brænderigården.
Køber 23-12-1915 (50-60).
Gift i Brejning 1907 med Ellen Kirstine Jensen født i Stadil 1881, død i Spjald 1958, søster til eftermanden. Deres broder, gdr. Jørgen Jensen, Holmsland, havde en del penge stående i gården.
Familien er senere bosat på V matr.21c+d i Spjald, se videre dér.

Jens Fjordside Jensen:
Født i Ll. Sandbæk, Nees 1870, død i Muldbjerg Vandmølle 1940, begravet i Hover.
Køber 8-11-1917 (51-462). Gårdejer i Nysogn 1896-1917, i Muldbjerg Vandmølle fra 1920.
Gift i Nysogn 1896 med Kirsten Nielsen født i Nysogn 1873, død i Muldbjerg Vandmølle 1946.

Søren Peder Pedersen:
Født i Ringkøbing 1879. Han var købmand i Høng, Finderup, før han købte Brænderigården.
Køber 21-1-1920 (11-44).
Gift i Esbjerg 1903 med Inger Madsen født i Odense 1881.

Axel Mikkelsen:                                                                                                                                                                                                                                                          Født i Roerslev, Odense amt 1891, død i Ejby, Odense amt 1946. Kreaturhandler.                                                                                                                                                  Gift med Gudrun Andersen: Født i Asperup, Fyn 1897, død i Ejby, Odense amt 1946.                                                                                                                            Fogedudlægsskøde på gården 24-1-1922 (13-120).                                                                                                                                                                                                  Mageskifter med Odderup teglværk i Ådum sogn med eftermanden. Bortflyttet herfra 1928. Ingen børn.

Hans Peder Henriksen:                                                                                                                                                                                                                                              Født i Odderup, Ådum sogn 1879, død i Isenvad, Ikast sogn, begravet i Ådum, gårdejer i Høgild i 1932. Gravsten bevaret.                                                                                                              Gift i Ådum 1905 med Edel Pouline Pedersen: født i Sønderkær, Hee sogn 1879, død i Høgild, Rind sogn 1932. Begravet i Ådum. Mange børn.                                              Køber 2-7-1924 (15-686). Mageskifter med Odderup teglværk, Ådum.

Jeppe Hansen:
Fød i Gjaldbæk, Borris 1894, død i aftægtshuset 1963. Sognerådsformand 1946-1963.
Køber 11-12-1924 (16-43).
Køber 2-11-1929 SV matr.29 & 30 af Lorentz U. Petersen.
Gift i Borris 1924 med Mette Rahbek født i Floriggård, Borris 1890, død i aftægtshuset 1973.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1926-2002, cand. mag, død i Spjald.
                      2: Jenny: 1929-2000, læge, død i Spjald.
Jeppe Hansen byggede 1958 aftægtshus på Stamp Ager, Brgd.1 ll.

Aksel Knudsen:
Født i Ulfborg 1924, død i Ringkøbing 2012.
Køber 1-4-1958, forpagter gården fra 1-11-1950 til 1-4-1958. Kom fra Sdr. Nissum.
Køber 1969 Brgd. matr.1in fra Ny Brejninggaard, o. halvdelen af gårdens jorder.
Familien boede i den gamle købmandsbolig i møllehuset til 1958.
Gift i Sdr. Nissum 1950 med Astrid Sand født i Sdr. Nissum 1926, død i Ringkøbing 2014.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1951.
                      2: Jonna: 1955.
                      3: Kresten: 1956.
                      4: Peder: 1951.

Arne Lund Thomsen:
Køber 15-8-1985, se videre under Vantinggård.

Brejning Hovedgård matrikel nummer 1 ll, Brejninggårdsvej 16.
Jeppe Hansen:
Grunden udskilles fra Brænderigården 11-5-1959, bygger huset 1958, se ovenfor.

Mette Rahbek Hansen:
Arver 1963, forrige ejers enke.

Jenny Rahbek Hansen:
Født på Brænderigården 1929, død i huset 2000. Læge.
Arver huset 11-12-1973.

Brejninggaard Efterskole:
Arver huset 17-10-2000.

Agnethe Gynther Nielsen:
Født på Brejninggaard 1961, lærer ved Spjald skole.
Køber 1-9-2014.

Brejning Hovedgård matrikel nr.1g,1h,1hu, Gl. Landevej 19:
Peder Christian Bank Olesen:
Født i Nr. Vium 1895, død på gården 1966.
Køber 17-8-1929 Brgd. matr.1g,1h fra Peder Fiskbæk Jakobsen, Vasegården. Bygger gården.
Gift i Brejning 1929 med Aleksandrea Lauridsen født i Gåsdal 1910, død på gården 1999.
                      Børn:
                      1: Henry Bank: 1929-1997, bosat i Sdr. Lem.
                      2: Erna Kirstine Bank: 1931-2011, gift 1958 med Albert Larsen, Spjald.
                      3: Carlo Bank: 1937-2022, eftermand på gården. Ugift, begravet i Væggerskilde.
                      4: Inger Agnete Bank: 1945, gift med Aage Toft Sørensen, SV matr.5h.
                      5: Aase Bank: 1949-2021, gift med Villy Pedersen, Hestkær. 

Aleksandrea Bank Olesen:
Arver 1966, tinglæst 29-5-1969, forrige ejers enke. Brgd. matr.1h+hu, idet 1g er udgået af matriklen 1971 og lagt under 1h.
Køber 3-1-1972 Brgd. matr.1dq fra Anders Lauridsen, Gåsdal.
Boet efter hende sælger 29-3-2000 15 ha af Brgd. matr.1h+hu til Thomas Mose Lauridsen.

Carlo Bank Olesen:
Født på gården 1937, + 2022 på Spjald Plejehjem. Bisat i Væggerskilde.
Køber 29-3-2000 bygningerne og resten af jorden, sælger jorden fra til Hartvig Thomsen.

Thomas Mose Laursen:
Køber 28-4-2023, lægger ejendommen sammen med sin gård på Brejninggaardsvej 19.

Vasegården:
Brejning Hovedgård matrikel 1g m.fl. nu 1i, Gl. Landevej 18:
Peder Smith:
Se under Brænderigården. Bygger ejendommen.

                      Marcus Nielsen:
                      Født i Dejbjerg 1837, død i Brejning 1893 begravet i Vorgod, enkemand og avls-
                      bestyrer i 1890. Hans kone, Marie Severine Andersen, der var fra Løgumkloster, døde i Ringkøbing 1883 efter en brokoperation, 53 år gl., og måneden efter                          døde deres eneste barn, datteren Maren, af tæring 16 år gl. i Dejbjerg. Herefter har han taget ophold i Brejning.
                      Elisabeth Dorthea Petersen:
                      Født i Sdr. Lem 1858, husholderske.
                                            Barn:
                                            1: Ane Kathrine Nielsen: 1882 i Sdr. Lem, hendes datter.

Poul Stokholm Smith:
Køber 25-10-1893 (35-34) Brgd. matr.1g,1h,1i,1aq,1ar,1az fra sin far, se ovenfor.

Peder Fiskbæk Jakobsen:
Født i Nr. Vium 1865, død i Skjern 1953, begravet i Herborg.
Køber 27-6-1898 (38-161).
Køber dato mgl. (11-909) Brgd.matr.6c.fra Niels Thorvald Thorsen SV matr.11b.
Sælger 17-8-1929 Brgd. matr.1g,1h til Peder Christian Bank Olesen, se ovenfor.
Sælger 22-7-1933 Brgd. matr.1aq,1ar,1az til Peder Tang Pedersen, Ladegården.
Gift i Tårs 1898 med Ottilie Jensen født i Tårs, Hjørring 1873, død i Herborg 1937.
                      Børn:
                      1: Ejnar: 1899-1988, eftermand på gården.
                      2: Richard: 1902-1977, gift i Lønborg 1932, død i Videbæk.
                      3: Kristian: 1903, gift i Nr. Vium 1930.
                      4: Johannes: 1907.
                      5: Frede: 1910-1988, gift i Herborg 1932, død i Faster.

Ejner Jakobsen:
Født på gården 1899, død i Videbæk 1988.
Køber 25-5-1925 Brgd. matr.1i, hovedmatriklen med bygninger, af sin fader.
Gift i Lemvig 1924 med Nielsine Nielsen Bech født i Lomborg 1896, død i Videbæk 1987.
                      Børn: (født i Vasegården):
                      1: Sigfred Fiskbæk: 1925-1926.
                      2: Anders Kristian Bech: 1926-2004, begravet i Videbæk.
                      3: Peter Fiskbæk: 1928-2010, begravet i Herborg.
Familien flytter til Nr. Vium. Se Brgd. matr.1p.

Niels Sofus Agerbo:
Køber 26-8-1929 ejendommen. Ejer Grenen, Gl. Landevej 16.

Niels Rasmus Andersen:
Født 1902.
Køber 12-11-1930 ejendommen. Kom fra Velling 1-4-1930.
Gift 1927 med Marie Andersen født 1907.
                      Barn:
                      1: Gudrun Juliane: 1928.
Bosat i Brgd.1hæ, Kildevej 22 i 1948.

Niels Sofus Agerbo:
Køber 18-12-1931 ejendommen igen. Flytter ejendommen mod vest nærmere landevejen i 1932.

Oline Methea Agerbo født Kristiansen:
Født på Pilgård Mark 1903, SV matr.12c, død på gården 1977.
Køber 18-9-1933, forrige ejers svigerdatter, kom fra Opsund matr.5d, se dér.
Gift i Skjern 1925 med Markus Jensen Agerbo født på Grenen 1902, død på gården 1976.
                      Børn:
                      1: Anna Johanne: 1928 i Opsund - 1993, gift 1952 med Harry Johannes Feld Pedersen,                                                       Hårby, Fyn.
                      2: Poul Martin: 1932 i do.
                      3: Niels Jørgen: 1934-1936.
                      4: Tove: 1936-2018, gift 1957 med Georg Mouridsen, Opsund.
                      5: Knud: 1940-2013, død i Spjald. Eftermand.
                      6: Datter: 1948, død nyfødt.

Knud Agerbo:
Født på ejendommen 1940, død i Spjald 2013. Ugift.
Køber 10-3-1969 ejendommen, forrige ejers søn.
Køber 6-4-1971 Brgd.matr.1as fra Laurids Klokmose, Kirkebyen.
Køber 25-2-1991 Brgd. matr.1rv fra Kjeld Mouridsen, Gl. Landevej 17.

Arne Eskildsen:
Køber 5-4-1994.

Laila Kristiansen & Søren Vang Andersen:
Køber 13-5-1996.

Jimmi Elmholt:
Køber 15-4-2003.

Grenen:
Brejning Hovedgård matrikel 1p+1k+1q, Gl. Landevej 16:
Ole Sørensen:
Ifølge fæstebrevet til Jens Peder Lauridsen Green havde Ole Sørensen og hustru været fæstere af stedet, før han kom til. Huset bestod af 7 fag, hvoraf der var træloft over de 4 fag. Han er ikke kendt fra folketællinger eller kirkebog.

Jens Peder Lauridsen Gren / Green:
Født i Sdr. Lem 1840, død på gården 1899.
I 1865 tjente han hos Jeppe Bank i Finderup, hvor også hans kommende kone og datteren opholdt sig. Efter vielsen flyttede de til Opsund, hvor de er indsiddere ved sønnens fødsel samme år. Ved børnenes fødsler fra 1869 og frem kaldes han ”husfæster”, idet han fæster huset 26-4-1866 (28-98), hvor der henvises til fæstebrevet, som findes i afskrift på Egnsmuseet. Han fæster 150 tdr. land af Brejninggaards østre hede, skellet mod øst er Laurids Magerspeds hede, mod syd den gamle landevej Ringkøbing-Aarhus (Gl. Landevej), mod nord og vest Brejninggaards hede. Den årlige fæsteafgift var 30 Rdl, betalt med halvdelen hver 1/4 og 1/10. Han måtte lade 2 køer og nogle får lade græsse i Brejninggaards hede indtil 1867.
Køber 9-1-1884 (28-348) Brgd. matr.1p+k+q, hvoraf 1p er bebygget. Det fortælles, at huset brændte, og det nye blev opført længere mod vest på 1k.
Gift 1. i Hanning 1865 med Ane Jensen født i Skråstrup, Nr. Omme 1836, død i huset 1872.
                      Børn: (se endvidere under SV matr.5e):
                      1: Christiane: 1860 i Skråstrup, Nr. Omme før forældrenes bryllup, gift med Jens
                                               Møller Hago Andersen, postbud, Nr. Omme.
                      2: Jens Christian: 1865-1944, gift i Vorgod 1889, født i Opsund, død i Faster.
                      3: Kristine Mouridssine: 1869-1942, gift 1888 med Johannes Jensen, Vorgod, død i
                                                                  Videbæk.
Gift 2. i Brejning 1873 med Kirsten Hansen født i Dejbjerg 1839, død på gården 1915.
                      Børn:
                      1: Ane: 1873-1960, gift 1898 med eftermanden. Død i Videbæk, begravet i Brejning.
                      2: Inger Marie: 1875-1925, ejer Brgd. matr.1bv.
                      3: Laurids Gren: 1877-1953, gift 1.1901, død i Skjern, se Brgd. matr.1p+bx.
                      4: Inger Marie: 1881, gift med Karl Petersen, København.

Kirsten Hansen:
Arver 8-1-1900 (39-274), forrige ejers enke.

Niels Sofus Jensen Agerbo:
Født i Sdr. Lem 1879, død i Videbæk 1954, begravet i Brejning. Opvokset på SV matr.12c.
Køber 20-2-1904 (42-586), forrige ejers svigersøn. Bygger nyt stuehus efter brand 1908.
Sælger 20-2-1904 (42-585) Brgd. matr.1bv til svigerinden Inger Marie Lauridsen.
Sælger 29-3-1904 (42-584) Brgd. matr.1p og 1bx til svogeren Laurids Gren Lauridsen.
Tilladelse til navnet Agerbo 21-11-1905 læst 4-4-1906 (44-177).
Køber 22-12-1913 (49-32) Brgd. matr.1l fra Bertel Christiansen Brgd.matr.1l+m.
Gift i Brejning 1898 med Ane Lauridsen født på gården 1873, død i Videbæk 1960.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1898-1969, gift 1919 med Peder Damgaard Henriksen, Dybe, begravet i
                                          Hove.
                      2: Jens Peter Gren: 1900-1970, se Opsund matr.3b+4c.
                      3: Markus: 1902-1976, se Vasegården, Brgd.matr.1i.
                      4: Kristian: 1903-1981, se SV matr.12c.
                      5: Kristine: 1906-1989, gift 1927 med Peder Tang Pedersen, se Ny Vasegård.
                      6: Arne Sofus: 1907-1947, lærer i Lomborg.
                      7: Dagmar: 1909, gift 1931 med Kristian Medom Nielsen, husmand i Brejning, se-
                                           nere Videbæk. Tvilling. Se Brgd. matr.1y m.fl.
                      8: Karen: 1909-1909, tvilling.
                      9: Karen: 1911-1981, gift 1935 med Thomas Taulborg Lauridsen V matr.18a m.fl.
                      10: Amalie: 1913-1914.
                      11: Amalie: 1916-1998, gift 1935 med Peder Villy Mouridsen, Brgd. matr.1l.

Michael Madsen:
Født i SV matr.6e 1915, død i Videbæk 2008
Køber 1947.
Gift i Brejning 1945 med Sofia Amalie Agerbo født i Århus Sct. Johannes 1926, død i Videbæk 2002, datter af Karen Agerbo SV matr.12c.
                      Barn:
                      1: Grethe Agerbo: 1947. Bosat i Videbæk.

Jette & Lars Ole Bundgaard Wulff:
Køber 14-9-1987, kom fra Videbæk.

Lars Ole Bundgaard Wulff:
Eneejer 12-6-1989.

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 1-5-2005, lægger jorden under sin gård, Opsund matr.3b+4c.

Marianna Mørk Kronborg & Martin Verner Kronborg:
Køber 15-7-2010 bygningerne med lidt jord under Brgd. matr.1q. Bygger nyt stuehus.

Agerbo:
Brejning Hovedgård matrikel 1l, Gl. Landevej 15:
Peder Villy Mouridsen:
Født i Opsund matr.1m 1913, død i Videbæk 2004, begravet i Videbæk.
Køber 16-9-1938 jorden af sin svigerfar og bygger ejendommen fra ny. Se Grønnehuse matr.1l,1m.
Køber 25-2-1991 Brgd. matr.1rq fra Anders Folmer Tarpgaard.
Gift i Brejning 1935 med Amalie (Milla) Agerbo født på Grenen 1916, død på gården 1998.
                      Børn:
                      1: Vita Agerbo: 1936, gift 1959 med Børge Andersen, Nr. Vium.
                      2: Eigil Agerbo: 1938-1939.
                      3: Karen Agerbo: 1941, gift i Nr. Vium 1960 med Oluf Kramer, Biersted.
                      4: Ole Agerbo: 1946-2012, bosat i Videbæk.

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 1-5-1998 og lægger jorden under sin gård, Opsund matr.3b+4c.
Bygger nyt stuehus og flytter hertil fra gården Opsund matr.3b+4c. Se videre dér.

Grønnehuse:
Brejning Hovedgård matrikel 1l, 1m, Ladegårdsvej 7:
Poul Christensen:
Født i Sdr. Lem 1830, død i ejendommen 1885, se videre under Brejning Vandmølle.
Fæster 10-8-1857 (17-67) omtrent 20 tdr. land i godsets østre hede imod syd til Opsund hede, imod vest til godsets hede, imod øst til Jens Jensens ejendom og imod nord til den gamle Ringkøbing-Aarhus landevej. Inden 1-10-1859 skal han i stedet for indfæstning opføre et solidt hus på mindst 6 fag med bræddeloft over de 3, som med alle tilbygninger hører under godset. Årlig afgift: 25 rdl. Fra 1-4-1859, da jorden er modtaget i uopdyrket stand. Til opdyrkningen må han låne plov og stude fra godset, når de kan undværes, som især vil blive på søndage og andre helligdage, så længe han tjener på godset. Han må græsse 2 køer og nogle får i Brejninggaards hede indtil 1860. Han tilstås 40 dages arbejde hvert år på godset mellem 1-4 og 1-11 sammen med godsets øvrige folk 1-2 dage ugentligt, hvilket betales med 20 rdl. Desuden er han berettiget til at optage 54 tdr. kartofler for godset, hvoraf han må beholde hver 8. skæppe, hvilket arbejde betales med 5 rdl. Fra fæsterens 55.sindstyvende år er godsejeren berettiget til at nedsætte dagsbetalingen til 36 skil. pr. dag, men samtidig nedsættes afgiften til 20 rdl, og så længe fæsteren arbejder med flid, kan han ikke sættes fra arbejdet. I 1857 var han karl på Brejning vandmølle, senere bestyrer, og børnene er født dér, men i 1870 bor familien her i huset, så han må have fået udsættelse med husbyggeriet nogle år. Tegning af dette hus, som lå ved ”Brejning gamle vase”, findes i Mylius Eriksens bog fra Heden. Fæstebrevet skal oprindelig være fra 10-1-1856 ifølge dokumenterne efter Peder Smith (28-98).

Mads Jensen:
Født i Torhuse, R matr.3, 1853, død i Ølstrup 1939.
Køber 16-12-1885 (29-560) Brgd. matr.1l, som er bebygget. Det er antagelig det hus, som betegner som ”Brejning gamle Vase, 1899”. Kom 1882 fra Nr. Vium. Plantør ved Egeris plantage.
Køber 7-11-1888 (31-514) Brgd. matr.1m som lægges sammen med Brgd. matr.1l,
Gift i Nr. Vium 1875 med Ellen Marie Nielsen født i Sædding 1846, død i Ølstrup 1922.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: 1876-1938, født i Nr. Vium. Fra 1908: Fjølner, bosat i Viborg.
                      2: Bodil (Bulde) Marie: 1877-1938, gift 1900 med Niels Jensen Frandsen, Snej-
                                                               bjerg & Borris, født i Nr. Vium, død i Borris.
                      3: Mette Kirstine: 1880-1954, født i do., død i Velling.
                      4: Niels Iver: 1883-1960, gift i Ølstrup 1910, død i Troldhede. Fra 1916: Bjergbæk.
                      5: Barbara: 1885-1886.
                      6: Barbara: 1888-1953, gift i Ølstrup 1909, i Ringkøbing 1938, død i Ringkøbing.
                      Plejebarn: 1901:
                      Kristiane Petrea Barbara Jensen: 1896 i Torhuse, R matr.3, søsterdatter.
Familien flytter til Brgd. matr.1o.

David Christensen:
Køber 3-4-1895 (35-529). Han er måske plantningselev hos Dalgas i Arnborg 1890 og 29 år gl.

Peder Smiths dødsbo:
Køber 21-5-1897 læst 10-5-1899 (38-545). Han har en panteobligation på kr. 4.000 i ejendommen læst 22-3-1895 (35-530).

Poul Stokholm Smith:
Køber 24-4-1899 (38-547). Han har en panteobligation på kr.2.600 stående i ejendommen læst 16-10-1899 (39-194).

Bertel Marinus Pedersen:
Køber 16-10-1899 (39-194).
Senere bosat i Brgd. matr.1o og Kindvadhus, Randbæk matr.24b, se videre dér.

Søren Birkebæk Nielsen:
Født i Øster Herborg 1881. Se Opsund matr.5c.
Køber 30-4-1904 (42-566).
Gift i Brejning 1904 med Mette Kathrine Kristensen født i Vibæk, Vejrup 1880.
                      Børn:
                      1: Hans Kristian: 1904 født i Brejning Mejeriby.
                      2: Thora Marie Birkebæk: 1905, gift i Videbæk 1929.
Familien flytter til Videbæk by, Herborg.                                                                

Thomas Kristian Madsen Dueholm:
Født i Nr. Omme 1875, død i Tim 1944.
Køber 28-4-1906 (44-208). Murermester. Bygger ejendommen fra ny i 1908 på Matr.1m.
Gift i Hover 1898 med Else Marie Jensine Nielsen født i Vorgod 1874, død i Tim 1965.
Familien flytter til Randbæk matr.6a i 1912. Se Opsund matr.5c.
                      Børn:
                      1: Mads: 1898-1977, født i Nr. Omme, murermester i Tim.
                      2: Mette Margrethe: 1899 i do.-1899.
                      3: Hans Christian: 1901-1963, født i do, murermester i Tim.
                      4: Hulda Margrethe: 1903 i do.
                      5: Kirstine: 1904 i do.
                      6: Clara: 1905 i do. - 2001 i Troldhede, gift med bager Mads Peder Jensen.
                      7: Thorvald: 1907 i Brejning.
                      8: Georg Dueholm: 1909.
                      9: Signe Dueholm: 1910.
                      10: Magda: 1911-1911.
                      11: Magnus: 1917.

Bertel Christiansen:
Køber 30-4-1912 (48-17).
Sælger 22-12-1913 (49-32) Brgd. matr.1l til Niels Sofus Agerbo Brgd. matr.1p+k+q.

Lars Sundby Pedersen:
Født i V. Herborg 1859, død i Aulum 1938, begravet i Videbæk. Fader til Jens Orlof Pedersen, Opsund matr.5d.
Køber 10-3-1914 (49-93) Brgd. matr.1m.
Gift i Sædding 1888 med Bodil Marie Christensen født i Sædding 1856, død i Grønnehuse 1931, begravet i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Bertha Kirstine: 1889 i V. Herborg, død i Herning 1983, ugift, begr. i Videbæk.
                      2: Methea: 1891 i do., død i Ringkøbing 1973, ugift, samboende med 3.
                      3: Christine: 1893 i do., død i Ringkøbing 1994, ugift.
                      4: Jens Orlof: 1896 i do.-1986, ejer Opsund matr.5d.
                      5: Kristian Stengaard: 1898 i do.-1977, eftermand.

Kristian Stengaard Pedersen:
Født i V. Herborg 1898, død i Abildtrup, Vorgod 1977, begravet i Videbæk.
Køber 22-4-1925 (16-325), forgængerens søn.
Gift i Kragelund 1932 med Mette Kirstine Jensine Nielsen født i Kragelund 1900, død i Abildtrup 1965, begravet i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Bodil Marie Stengaard: 1934-2016, død i Vorgod, begr. i Videbæk, ugift..
                      2: Svend Anton Stengaard: 1943-1968, død i Abildtrup, begravet i Videbæk, ugift.

Erik Markussen:
Født i Sdr. Felding 1931, død i Rindum 2007.
Køber 27-10-1954.
Gift i Brejning 1954 med Inga Gade født i SV matr.4b 1931, død i Videbæk 2004.
                      Børn:
                      1: Udøbt søn: 1957.
                      2: Birgit: 1960-1960.
                      3-8: Flemming, Ingrid, Bodil, Agnes, Susanne.

Anders Folmer Tarpgaard:
Ejer Opsund matr.3b+4c.
Køber august 1988 og lægger jorden under sin gård.

Pia Mogensen & Karsten Laugesen:
Køber bygningerne med o.4 ha jord september 1988.

Lene Hahn & Finn Merrild Lauridsen:
Køber 1-6-1990.

Grønnehuse:
Brejning Hovedgård matrikel 1n, Ladegårdsvej 2:
Jens Jensen:
Født i Timring o.1825, død i SV matr.5e 1891.
Fæster 20-12-1855 (15-567) det hus på Brejninggaards hede, som han selv har bygget for nogle år siden med 20 tdr. land liggende mod øst til Peder Christensens lod, mod nord til landevejen og mod syd og øst til Opsund og Brejninggaards hede. Huset er på 6 fag med bræddeloft over de 3. Årlig afgift er 21 rdl 3 mark. Betingelserne med arbejde på Brejninggaard o.s.v. er de samme som for før nævnte fæster. Han var arbejdsmand på Brejninggaard i 1855.
Gift i Brejning 1850 med Ane Sørensdatter født i Lille Rudmose 1818, død i 1878.
                      Børn:
                      1: Niels: 1851, født i Rudmose.
                      2: Søren Peder: 1853, født i Grønnehuse.
                      3: Dødfødt søn: 1855.
                      4: Mette Marie: 1858-1932, gift 1881 med Laurids Andersen. Død i Bjerg, NV
                                                  matr.8, se videre dér.
                      5: Dødfødt datter: 1861.
                      6: Barbara Marie: 1863, gift i Ringkøbing 1890.
Gift 2. i Brejning 1878 med Ane Sofie Jensen født i Bølling 1853. Se Kongensbjerghus 1896.
                      Børn:
                      1: Jensine Kirstine: o.1876 i Vedersø/ Vorgod, hendes datter.
                      2: Andreas: 1879-1929, født i Grønnehuse, død i Nøvling.
                      3: Ane Margrethe: 1881-1885, født i Grønnehuse, død i SV matr.5e.
                      4: Jens Peder: 1883.
                      5: Bertel Kristian Marinus: 1886.
                      6: Alfred Magnus: 1889.
Familien flytter til Pilgård Mark SV matr.5e 1881, se videre dér.

Niels Kristian Nielsen:
Født i Kousgård, Skjern 1857, død i Skjern 1937, begravet i Sædding.
Fæster 13-4-1881 (26-288), kom fra Skjern.
Køber 16-12-1885 (29-559) ejendommen fra Brænderigården.
Tilladelse 1905, tinglæst 26-8-1908 (46-56) til navnet Kousgaard for ham og hans børn.
Gift i Skjern 1881 med Mine Pedersen født i Ganer mølle, Skjern 1855, død i Sædding 1928.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian: 1882-1959, død i Stauning, eftermand på ejendommen.
                      2: Karl: 1891-1971, død i Sædding.

Niels Kristian Kousgaard:
Født i ejendommen 1882, død i Stauning 1959, begravet i No.
Køber 26-8-1908 (46-56).
Gift i Hanning 1908 med Pouline Kristiansen født i Vorgod 1888, død i Rækker Mølle, Sædding, 1945, begravet i No.
                      Børn: (født på ejendommen):
                      1: Nina: 1910.
                      2: Else: 1911.

Jens Peter Jakobsen:
Født 1878.
Køber 25-10-1913 (48-550).
Gift med Marie Jakobsen født 1895.

Andreas Kyndesen:
Født i Overgårdhus, Nr. Omme 1888, død på ejendommen 1976.
Køber 16-8-1918 (52-147). Kom fra Fjelstervang. Arbejdsmand i Snejbjerg ved vielsen. Gift i Herning 1915 med Mariane Jensen født i Sig, Nr. Omme 1887, død på ejendommen 1970.
                      Børn:
                      1: Asta Kristine: 1912 i Nr. Omme, hendes datter.
                      2: Bøje Carlo: 1915-1995, eftermand.

Bøje Carlo Kyndesen:
Født i Fjelstervang, Vorgod 1915, død på ejendommen 1995.
Køber 18-4-1964, forrige ejers søn. Ugift.

Kristian Gadegaard Jacobsen:
Køber 11-1-1996 af Carlo Kyndesens arvinger, bosat i Opsund matr.1d+2d.

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 15-4-1996 gården, forrige ejers svoger, og lægger jorden til sin gård Opsund matr.3b+4c.

Evy Thomsen & Lars Skov Frederiksen:
Køber 27-8-1996, husene med lidt jord. Bygger nyt 1997.

Marianne Riis Krabbe Knudsen & Søren Jakob Krabbe Knudsen:
Køber 26-5-1999. Ombygger 2004.

Stanggrønnehuset, Grønnehuse:
Brejning Hovedgård matrikel 1o, Gl. Landevej 9:
Christen Jensen Møeborg:
Født i Møborg 1819, død i Ringkøbing 1875.
Fæster 1-3-1848 huset af Brejninggaard, nævnt i eftermandens fæstebrev. De tjente begge på Dej-bjerglund ved vielsen. Ejendommen kaldes Stanggrønnehus i 1850.
Gift i Dejbjerg 1846 med Ane Madsdatter født i Røjkum, V matr.16, 1820, død i Ringkøbing 1916.
                      Børn: (indtil 1853):
                      1: Margrethe: 1847 i Sandager, Dejbjerg.
                      2: Peder Christian: 1850 i Grønnehuse.
Familien flytter til Ringkøbing o.1852, hvor de findes i folketælling 1855 og fremover.

Peder Christensen Sundgaard:
Født i Hede, Flynder 1821, død i Grønnehuse 1885.
Fæster 20-12-1855 læst 10-1-1857 (15-565) forgængerens ejendom. Huset bestod af 9 fag med grundmur med loft over 3 fag samt 20 tdr. land dels mark dels hede begrænset mod nord af landevejen, mod øst og syd af Opsund og Brejning hede og mod vest af Jens Jensens lod. Årlig fæsteafgift: 22 rdl. Han må kun pløje halvdelen af grønjorden hvert år. Og ellers har han samme betingelser som fæsterne i matr.1m og 1n. Familien bor der allerede ved datteren Anes fødsel 6-2-1852. Familien Sundgård i Brejning stammer fra hans søster. Se SV matr.20.
Han bekræfter 26-11-1883, at stedet må udgå af Brænderigårdens matrikel ved salg, hvilken be-kræftelse gentages af enken 27-1-1890. Det originale fæstebrev med bekræftelserne og Peder Smiths underskrift findes på Egnsmuseet med alle de originale underskrifter.
Gift i Brejning 1850 med Kirsten Marie Poulsdatter født i Brejning i Niels Jensens gård, hvor faderen var tjenestekarl, 1825, død i Videbæk 1911, begravet i Herborg. Se SV matr.3d.
                      Børn: (stamtavle på Egnsmuseet):
                      1: Anders: 1849, født i SV matr.3d. Gift 1882, eventuelt bosat i Naur.
                      2: Ane Kirstine: 1852-1947, gift 1886 med Poul Nielsen Mølsted, smed i Videbæk.
                      3: Kirsten: 1854, se Ladegården Brgd. matr.1s 1890, Østerbæk Brgd.matr.1bc 1901.
                      4: Christen: 1857-1938, død i Egvad.
                      5: Poul: 1860-1894, gift i Borris 1887, død i Borris.
                      6: Matthias: 1863-1966, gdr. i Emmerlev, død i Højer.
                      7: Karen Marie: 1866-1944, gift i Vorgod 1894, død i Herning.
Kirsten Marie Poulsdatter bor endnu i ejendommen 27-1-1890, men er flyttet til Videbæk før folketællingen i februar 1890, og tilsyneladende står ejendommen ubesat, til Mads Jensen køber den i 1892.

Mads Jensen:
Født i Brejning 1853, død i Ølstrup 1939.
Køber 10-2-1892 (33-572). Kom fra Brgd. matr.1l+1m, se videre dér. Køber af P. Smith.

Bertel Marinus Pedersen:
Køber 28-11-1901 (40-590), kom fra Brgd. matr.1m.

Hans Kirkegaard Dusinius Jespersen:
Født i Herborg 1875, død i Videbæk 1953.
Køber 15-10-1904 (43-205).
Gift i Herborg 1904 med Maren Lund Andersen født i Viftrup, Randbæk matr.1g+h, 1880, død i Videbæk 1943.
                      Børn:
                      1: Jesper Graakjær: 1904-1985, gift i Herborg 1939, død i Videbæk.
                      2: Poul Peder Viftrup: 1906-1986, gift i Herborg 1932, død i Videbæk.

Andreas Henriksen:
Født i Måbjerg 1858, død i Bjergly, Dybe 1943, begravet i Vandborg. Tømrer ved vielsen.
Køber 19-9-1912 (47-408).
Gift Vandborg 1884 med Ottilie Thomine Susanne Mathilde Damgaard født i Katkjær, Vand-borg 1855, død i Hove 1916, begravet i Vandborg.
                      Børn: (nogle):
                      1: Peder Damgaard: 1888-1980, landpost i Hove, gift i Brejning 1919, se Brgd. 1p,k.
                      2: Johanne: 1893, i Grønnehuse 1916.
                      3: Helga: 1898, do.
Familien flytter til Ingerlund, Hove.

Peder Christen Sørensen:
Født i Madum 1880, død i Spjald 1955.
Køber 25-2-1916 (50-163).
Flytter til Opsund matr.2o, se videre dér om familien.

Anton Cilius Jensen:
Født i Randbæk matr.26 1884, død i Videbæk 1934.
Køber 27-5-1921.
Gift i Brejning 1923 med Frederikke Ahrberg Lauridsen født i Assing 1899, død i Videbæk 1967.
                      Børn: (2-4 født i Grønnehuse):
                      1: Hans Gaarsdal Pedersen: 1921 i Torhuse, gift i Them 1951, hendes søn.
                      2: Inger: 1924-1997, gift i Videbæk 1947, død i Videbæk.
                      3: Jens: 1926.
                      4: Niels: 1930-1991, gift i Videbæk 1956, død i Videbæk.                     

Kristen Hansen Kristensen:
Født på Grønbjerggård, Nr. Omme 1902, død i Videbæk 1988.
Køber 15-4-1931, kom fra Grønbjerg.
Flytter til Opsund matr.5e m.fl. 1939.

Vilhelm Tang Nielsen:
Født i Karsbæk, Sdr. Lem 1904, død i Højmark, Sdr. Lem 1955.
Køber 15-5-1939, er på ejendommen i folketælling 1940.
Gift i Gammelsogn 1927 med Agnes Jørgensen født i Gammelsogn 1906, død i Sdr. Lem 1996.
                      Børn:
                      1: Ingrid: 1928-1975, født og død i Sdr. Lem. Gift i Sdr. Lem 1948.
                      2: Ejnar: 1930-2013, født i Sdr. Lem, død i Rindum, gårdejer i Ølstrup.

Niels Frederik Nielsen:
Født i Øster Herborg 1907, død på gården 1983, begravet i Videbæk.
Køber før 1943.
Gift i Troldhede 1943 med Martha Lund Jensen født i Borris 1916, død på gården 1974, begravet i Videbæk.
                      Barn:
                      1: Birthe Marie: 1950-2017, gift med Tage Nielsen, Herborg. 

Birthe Marie Nielsen:
Arver 1983, forrige ejers datter, bosat i Herborg.

Agner Graversgaard:
Køber 1-8-1991, lægger jorden til sin gård Opsund matr.5b+6b m.fl.

John Rounborg Hansen:
Køber 1-12-1992.

Susanne Mølsted Vestersager & Martin Vestersager:
Køber 1-2-2011. Bygger ny ejendom.

Egelund:
Brejning Hovedgaard matrikel 1p+1bx, Gl. Landevej 14:
Laurids Gren Lauridsen:
Født på Grenen 1877, død i Skjern 1953. Gift borgerligt i Skjern 1933 med Ane.
Køber 29-3-1904 (42-584+589) Brgd. matr.1p og 1bx af svogeren Niels Sofus Agerbo, Grenen, og bygger ejendommen. Han var landarbejder. Indsidder i Kratgården i 1902.
Sælger 8-10-1917 (51-333) Brgd.matr.1fu til Christian Knudsen, senere ”Egely”.
Gift i Brejning 1901 med Kleofine Kirstine Nielsen født i Moesgård 1879, død i Finderup 1944 hos datteren Madsine Marie, begravet i Videbæk. Faderen var indsidder i Mose / Kærgård.
                      Børn: (alle døbt Gren, som siden rettes til Green):
                      0: Madsine Marie: 1901-1984, gift i Hanning 1924 med murer Knud Nielsen, Fin-
                                                      derup, født i Magersped, død i Finderup. Hendes datter.
                      1: Kirsten: 1902-1969, gift 1924, født i Kratgården, død i Herning.
                      2: Jenny Petrea Kristiane: 1904.
                      3: Jens Peder: 1906, bosat i Ringkøbing.
                      4: Rose Alvilde: 1908-1989, gift i Skjern 1949, død i Ikast.
                      5: Jens Peder: 1910, gift 1935, bosat i Videbæk.
                      6: Mads Kristian: 1911-1997, gift i Herborg 1937, død i Videbæk.
                      7: Lilly Leonora Svanhild: 1914, gift 1937 med Kjeld Egon N. Kofod, København.
                      8: Dagny Elisabeth: 1916, gift 1941 med Bernhard Hans Villumsen, København.
                      9: Ellen Magdalene: 1919.
                      10: Elly Elvina: 1922.
                      11: Eline; 1923.

Kleofine Kirstine Gren Lauridsen:
Får adkomst 25-5-1928 på ejendommen ifølge skilsmissebevilling af 1-3-1928 efter ansøgning til kong Christian X. Bor her 1940.
Hun døde i Finderup 1944 under et besøg hos datteren Madsine Marie. Se under Mosen NV matr.6.

Ejner Jensen:
Køber 15-10-1941, kom fra Torsted.

Jens Lykke Jensen:
Køber 16-6-1944, bosat i Opsund matr.3a, Brejninggaardsvej 24.

Olaf Steinthor Dahl:
Født i Aarhus 1906. Han var fiskehandler i Aarhus i 1935.
Køber 23-5-1945 efter at have drevet ejendommen, siden svigerfaderen Jens Lykke jensen købte den i 1944.
Gift i Åbyhøj (borgerlig vielse) 1935 med Signe Marie Jensen født i Toft NV matr.1907.
                      Børn:
                      1: Vermund: 1936 på Fødselsstiftelsen, Aarhus, døbt og konf. i Væggerskilde 1951.
                      2: Thorkild: 1939 i Åbyhøj, Åby.
                      3: Agnethe: 1942 i Åbyhøj, Åby.
                      4: Ellen Lykke: 1944.
                      5: Elisabeth: 1950.
Familien flytter til Esbjerg.

Villiam Bech Jakobsen:
Født i Nr. Vium 1933, se Vasegård Brgd. matr.1i. Bosat i Spjald.
Køber 27-3-1956, kom fra Skovby. Gården findes under Brgd. matr.1bx.
Køber 16-9-1967 Torhuse matr.2 af faderen Ejner Jakobsen.
Køber 30-5-1969 Væggerskilde matr.9b af Andreas Brink Mouridsen, Bakkegård.
Gift i Brejning 1956 med Elly Mouridsen født i SV matr.5i 1935, død i Spjald 2006, begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Verner: 1959.
                      2: Henrik: 1964, ejer Opsund matr.6a.

Henrik Jakobsen:
Køber 31-12-2004 ejendommen og lægger jorden under sin gård, Opsund matr.5a, Væggerskildevej 38, forrige ejers søn.

Nicoline Birkekær Lauridsen Holmgaard & Martin Holmgaard:
Køber 15-9-2007, Brejning Hovedgård matr.1bx, bygger nyt i 2017.

Kratgården:
Brejning Hovedgård matrikel 1r m. fl., nu matr.1t, Kratvej 9:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1r,1t,1au,1av,1ax,1aø,1bb,1bl.
Peder Smith:
Køber 20-6-1883 Brænderigården med nogle af de nævnte matrikelnumre. Lader den første bygning bygge på stedet og begynder at opdyrke jorden med en ansat karl på stedet og flere par stude.

                     Hans Andreas Christensen:
                     Født i Borris 1864, død i Dejbjerg 1941. Han havde været ledvogter i sognet og gift 3 gange, begravet i Skjern. Daglejer på stedet 1890, men flytter samme år                           tilbage til Borris. Han har kone og barn med. De næste børn fødes i Borris. Andre beboere på stedet kendes ikke mellem 1883 og 1901.
                     Gift i Vorgod 1886 med Bodil Kirstine Christensen født i Nr. Vium 1864.
                                            Barn:
                                            1: Signe Dorthea: 1889-1890 i Borris.

Peder Ulrich Møllgaard:
Køber 10-2-1892 (33-573) Brgd. matr.1v,1t,1r,1av,1bb, forrige ejers svigersøn, købmand i Ringkøbing.

Peder Smith:
Tilbagekøber ejendommen 29-8-1894 (35-323).

                      Mads Lyager:
                     Gårdbestyrer på Kratgården i 1894.
                     Gift med Sofie Marie Lindenberg 25 år i 1894.
                                             Barn:
                                             1: Mette Kirstine:  1894.

                      Just Kristian Nielsen:
                      Bestyrer på Kratgården 1895.
                      Gift med Johanne Marie Poulsen 24 år i 1897.
                                            Børn:
                                            1: Ane Margrethe Mariane: 1895-1968, død i Nr. Omme.
                                            2: Ane Marie Pouline: 1897-1978, død i Sdr. Lem. Gift i Timring 1924.

Sophus Bygum Smith:
Arver 30-8-1897 (37-455), forriges søn. Bygger gården om i 1913.
Overfører før 1900 Brgd. matr.1v til Brgd. matr.2a, Petersminde, ingen tinglysning.
Han bor selv på Ladegård, Brgd. matr 1s, se dér vedrørende familien. Dyrker jorden med forpagter.
Fredning vedrørende Brejning Krat samt adgang for offentligheden i den indhegnede del beliggende på matr.1r,1at, læst 25-2-1920 (11-502).
Sælger 23-4-1930 Brgd. matr.1ig og 1x til sønnen Harald Smith, se Teglgård.

                      Martin Askjær Frandsen:
                      Født i Arnborg 1876, forkarl på Ladegården, bosat i Kratgården 1901.
                     Gift i Hanning 1900 med Ane Marie Margrethe Grønborg født 1874, død i Skjern 1952, syerske ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Agnes: 1901.
                      2: Anna: 1903.
                      3: Mary: 1905.
Familien flytter til Østerbæk, Brgd. matr.1bc, se videre dér.

Svend Kristensen Kjærgaard:
Født i Torsted 1868, død i Vorgod 1946, begravet i Brejning.
Bor i Kratgården 1911, arbejdsmand. Han kom til Brejning i 1892 fra Sdr. Lem.
Gift i Brejning 1892 med Maren Poulsen født i Brejninggaards vandmølle 1865, død i Randbæk 1923. Se videre om familien under Randbæk matr.30s.                     

I 1906 drives Kratgården under Ladegården tilsyneladende uden beboere, i 1916, 1921 og 1925 bor Sofus Bygum Smith med sin familie i Kratgården.

Gravers Christiansen:
Født i Nysogn 1902, død i Væggerskilde matr.2b 1977.
Køber 5-3-1930. Bor på gården 5-11-1940.
Gift 1930 med Kjestine (Didde) Nissen født i Halk 1905, død i Spjald 2003.
                      Børn:
                      1: Gerda Ensine: 1931, gift 1952 med Erik Lund Pedersen, Videbæk. 
                      2: Ketty:
1933-1972, gift Plougstrup, begravet i Væggerskilde.
                      3: Terkel: ? 

Simon Jensen:
Køber 16-11-1940, var da bosat i Brejning.

Louis Eberhard Timm:
Født i Assentoft, Essenbæk 1906, død på Holstebro Amtssygehus 1954, begravet i Væggerskilde.
Køber 22-1-1941, kom fra Fasterkær.
Gift i Videbæk 1941 med Kirsten Marie Nielsen født i Faster 1913, død i Rindum 2007, begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Anine: 1942-1942.
                      2: Anine: 1943 på Voldbjerg Mark, gift Andersen.
Familien flytter til Voldbjerg Mark, Hee.

Niels Vestergaard:
Fogedudlægsskøde 10-11-1942 efter tvangsauktion 29-5-1942, broderen Andreas Vestergaard var medhjælper. Kom fra Solsøhede.
Andreas Vestergaard (1909-2005) flytter til Velling.
Niels Vestergaard flytter til Opsund matr.2p 1-5-1945, se videre dér.

                   Ottomine Jensen:
                   Husbestyrer på gården i 1944, flytter til Herning 1-5-1945.

Jens Søgaard Kristensen:
Født i Grene 1910, død i Hylke 1987. Han var gårdejer i Elkjær ved vielsen. Kaldes Søgaard.
Køber 1-5-1945.
Sælger 18-2-1956 Brgd. matr.1aø+bb, parcel på 20 tdr. land, til Aksel Jørgensen, Damgård.
Gift i Filskov 1932 med Dagny Andersen født i Blåhøj 1912, død i Hylke 1982.
                      Børn:
                      1: Marinus: 1933 i Utoft, Grindsted. Søgaard fra 24-4-1963.
                      2: Karl Søgaard: 1935 i Utoft. Søgaard fra 17-3-1980.
                      3: Johannes Søgaard: 1937 i Utoft. Søgaard fra 17-3-1980.
                      4: Annelise Søgaard: 1940 i Utoft.
                      5: Edith Søgaard: 1942 i Utoft.
                      6: Svend Erik: 1944-2005, født i Utoft, død i Hylke. Søgaard fra 28-11-1979.
                      7: Arne: 1950.
Familien flytter til Hylke 28-2-1957.

Herluf Møller:
Født i Fløjbjerg, Ødis 1927.
Køber 19-1-1957.
Køber 11-2-1964 Petersminde Brgd. matr.1v og lægger den under Kratgården igen.
Sælger 1-4-1968 Petersminde, Kratvej 7, Brgd. matr.1my+mz til Grethe & Vagn B. Pedersen.
Gift i Give 1957 med Marie Frederikke Sørensen født i Bøllund, Give 1934.
                      Børn:
                      1: Uffe: 1958.
                      2: Lene: o.1961.
Familien flytter marts 1966 til St. Ilkjær, Bøvlingbjerg. Senere bosat i Salling.

Daniel Christiansen:
Køber 1-10-1966, undtagen Petersminde med bygninger og Brgd. matr.1my+mz, som skal tilbageskødes til sælgeren, se under Brgd.matr.1v. Kom fra Rahbæk, Tarm.
Sælger 3-6-1969 Brgd. matr.1na til Vagn Pedersen, Petersminde.

Gunnar Kamp Jensen, Nr. Mosegård, Dynes Nykjær, Teglgård, Bent Nygaard, Ladegård:
Køber 1-4-1970 ejendommen. Beholder en del af jorden. Fredskovsdeklaration af 28-8-1972 på ejendommen.

Henning Friis Clausen:
Født 1911, død i Hylke 2000.
Køber 1-11-1970 ejendommen, gårdejer i Hylke.

Lars Therkelsen:
Køber 1-7-1973 ejendommen, nu samlet under Brgd. matr.1t. Lærer ved Spjald Skole.
Flytter til Videbæk 2024. Sælger det meste af jorden fra til Ladegårdsvej 6.

Fie Lærke Kristensen & Jakob Høj Stokholm:
Købet 31-12-2023 bygningerne med engen øst for.

Ladegården:
Brejning Hovedgård matrikel 1s,1at, Ladegårdsvej 6:
Peder Smith:
Køber 20-6-1883 Brænderigården, se videre dér.

                      Niels Lauridsen (Vesterbæk):
                      Født i V matr.9 1839, gift avlsbestyrer i 1890, gift 1867 med Kirstine Christensen, født i Hedegård, Randbæk matr.21a 1843. De er bosat i Herborg, Vorgod                           1880, hvor deres børn er født. I 1901 opholder han sig som fraskilt hos sønnen Andreas, der er gård- og mølleforpagter i Herborg. Hans erhverv opgives som                            ”bybud i København”.
                      Han var i 1870 lærer ved sognets biskoler og fik godt skudsmål af provsten.
                      Kirsten Pedersen:
                      Født i Grønnehuse Brgd. matr.1o 1854, ugift husholderske i 1890.
                                            Barn:
                                           1: Peder Kristian Pedersen: 1886-1969, født i Grønnehuse, død i Herning, hende søn.
Mylius Erichsen, (s.287): ”Niels Vesterbæk førte sin ensomhedstilstand igennem til det sidste. Han gik klædt i gamle fåreskind, som han selv havde barked og syede med den lådne side indad. Han stank langt bort. Ingen kunne æde som han, et helt fad sur-grød satte han ofte til livs til nadver, under idelig stønnen tømte han fadet til sidste gryn. Han var stædig som den jord, han dyrkede, og de stude han sled op”.

Christian Høy:
Køber 10-2-1892 (33-574) Brgd. matr.1s,1x,1at, Peder Smiths svigersøn, konsul i Ringkøbing.

Sofus Bygum Smith:
Født i Nymølle, Sdr. Lem 1859, død i Brgd. matr.1x 1941, begravet i Væggerskilde.
Køber 11-5-1897 (37-276) forrige ejers svoger. Kom fra Sofiesminde, Væggerskilde matr.3.
Mylius Erichsen, s.287: ”Ved Brejning egekrat bor en af P. Smiths sønner på den såkaldte Ladegård, der er solgt fra Brænderigården. For knapt 10 år siden kom han herud, og da var der ikke ét kreatur på pladsen. Nu holdes der 10 heste og 50 kreaturer på lutter opbrækket hedemose, hvis bonitet væsentligst udviser: en halv alen moseagtig lyngskjold, en alen god muld og derefter fede lerlag”.
Gift i Timring 1893 med Sofie Amalie Larsen født i Sdr. Kongerslev 1866, død i Brgd.matr.1x 1959, begravet i Væggerskilde. Vokset op på Trøstrup, Timring, søster til Fritz Larsen, Nr. Mosegård, Brgd. matr.1æ.
                      Børn:
                      1: Maria Magdalene: 1894-1975, gift 1919 med Jens Lund Andersen, død i Vide-
                                                          bæk. Se Sandbæk matr.1d.
                      2: Peter: 1895, jord- og betonarbejder, Halfdansgade 24,4., København.
                      3: Otto Mogens: 1896, arbejdsmand, Toftegårds Allé 14,3., København, Valby.
                      4: Elisabeth: 1899-1925, begravet i Væggerskilde, ugift.
                      5: Gabriel Bygum: 1901-1965, begravet i Væggerskilde, ugift.
                      6: Alma: 1902-1957, gift 1928 med Vilhelm Christiansen, Brgd. matr.1bn.
                      7: Ninna: 1904-1982, begravet i Væggerskilde, ugift.
                      8: Harald: 1905-1991, ejer af Brgd. matr.1x, Teglgård. Død i Videbæk.
Familien flytter til Kratgården 1915. Han beholder Brgd. matr.1x.

E. P. C. Fredberg:
Køber 26-6-1915 (49-454) Brgd. matr.1s,1at.

Thomas Thomsen:
Født i Nr. Vium 1891, immigreret til USA efter 1918.
Køber 10-9-1915 (49-507). Kom fra Skovby, Nr. Vium.
Gift i Vorgod 1913 med Thora Margrethe Thøgersen Winther født i Opsund matr.2c 1886, død i Videbæk 1942, ”havde været gift med Thomas Thomsen”.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian Winther: 1915.
                      2: Bodil Theodora Winther: 1916.

Johannes Christensen, købmand i Haderslev, & Peder Christian Markus Vinge, Sdr. Bork:
Køber 24-1-1918 (51-586).

                      Peder Christian Markus Vinge:
                      Født i Opsund matr.1n,2k m.fl. 1868, død i Sdr. Bork 1943. Bestyrer.

Kresten Tang Pedersen:
Født i Kongensholm, Dejbjerg 1865, død i Skjern 1951.
Køber 5-11-1920 (15-789). Kom fra Skuldbøl, Hemmet til Brejning 1918.
Gift i Dejbjerg 1896 med Maren Andersen født i Hee 1875, død i Skjern 1950.
                      Børn: (1-12 er født i Kongensholm, Dejbjerg):
                      1: Sarinus Tang: 1897-1990, gårdejer i Nr. Omme.
                      2: Peder Tang: 1898-1951, ejer Ny Vasegård, Brgd. matr.1ie. Gift i Brejning 1927,
                                                død i Gjalbæk, Borris.
                      3: Kirstine Tang: 1901-1902.
                      4: Kristen Tang: 1903.
                      5: Kirstine: 1904-1945, død i København, sygeplejerske, ugift. Begravet i Skjern.
                      6: Rasmine Tang: 1906-1964, gift i Skjern 1932. Død i Holstebro.
                      7: Marius Tang: 1908, tvilling.
                      8: Karsten Tang: 1908-1995, gift i Nr. Omme 1934, tvilling. Gdr. i Nr. Omme.
                      9: Regner Tang: 1909-1914, død i Hemmet, tvilling.
                      10: Viggo Tang: 1909-1910, tvilling.
                      11: Sigfred Tang: 1911.
                      12: Viggo Tang: 1913-1995, gift i Hanning 1947, død i Skjern.
                      13: Rigmor Tang: 1916-1917, født og død i Hemmet.

Niels Bork Guldberg Lauridsen:
Født i Højlund, Ølgod 1895, død på gården 1957, begravet i Væggerskilde. Oldebarn af Laurids Nielsen Bork, Mosdal, SV matr.24+35. Gården brændte ved lynnedslag 9-8-1944.
Køber 12-8-1924 (15-789).
Gift i Ølgod 1917 med Helmi Johanna Ahola født i Laimalla, Finland 1895, død i Spjald 1964.
                      Børn: (nr.5 til 10 er født i Ladegården):
                      1: Helge Guldberg: 1915-1989, født i Ølgod før forældrenes vielse, død i Borup.
                      2: Jenny Guldberg: 1918-2011, født i Dejbjerg, gift 1940 med Johannes Pedersen,
                                                         Brejning Kirkeby, død i Spjald.
                      3: Ellen Guldberg: 1921-1994, født i Skjern, død i Ringkøbing, gift 1947 med Jens
                                                      Nordestgaard Madsen, Randbæk matr.31a+b.
                      4: Aksel Guldberg: 1923 i Skjern, bosat i Kongsted, Dianalund.
                      5: Nanna Guldberg: 1926-2015, gift 1947 med Thorvald Fæster Birkmose, Birk-
                                                        mosegård, Herborg.
                      6: Hans Guldberg: 1930-1990, bosat i København.
                      7: Eli Guldberg: 1931, bosat i Skive.
                      8: Emil Guldberg: 1934-1985, sømand, bisat i Væggerskilde.
                      9: Aage Guldberg: 1936, bosat i Borris.
                      10: Henning Guldberg: 1940, bosat i Ballerup.

Helmi Johanne Lauridsen:
Overtager 28-11-1934 efter tvangsauktion 4-8-1934, forrige ejers hustru. Ægtepagt.
Flytter til Hovedgaden 100, Spjald.

Bent Nygaard:
Født i Sdr. Lem 1934, død på gården 2021.
Køber 21-4-1960.
Køber 23-4-1973 Brgd. matr.1nk fra Kratgården.
Fredning 8-1-1979 på gårdens del af Brejning Krat.
Gift i Sdr. Lem 1960 med Else Hykkelbjerg født i Sdr. Lem 1938. Hun driver gården videre.

Petersminde:
Brejning Hovedgård matr.1v, 2a nu 1 my, Kratvej 7:
Peder Jakobsen:
Køber 9-4-1891 (35-456) Brejning Hovedgård matr.2 på tvangsauktion over Anders Pedersen, Nygårds gods, under V. matr13, og får 3-11-1894 tilladelse til at udstykke ejendommen i tre dele.
Sælger 9-1-1895 (35-456) Brgd.matr.2b til Laust Villumsen, Brgd. matr.1bd.
Sælger 9-1-1895 (35-456) Brgd.matr.2c til Jens Block Nielsen, Randbæk matr27a. 

Peder Dalgaard:
Køber 9-1-1895 (35-456) Brgd. matr.2a af formanden til bebyggelse. Se R.matr.27b.

Nicolai Madsen:
Mageskifter 25-1-1896 (36-330) Brgd. matr.2a med Væggerskilde matr.3. Han har værge, gdr. Thomas Thomsen, Brejning, da han er født i 1873.

Sofus Bygum Smith:
Mageskifter 10-8-1897 (37-365) Væggerskilde matr.3 med Brgd. matr. 2a. Bosat på Ladegården, Brgd.matr.1s. Overfører uden dato før 1900 Brgd. matr.1v fra Kratgården. Ingen tinglysning.

Mathias Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1865, død i Videbæk 1953.
Køber 7-6-1900 (39-468) Brgd. matr.1v+2a. Kom fra Randbæk matr.30s.
Ombygger gården 1906. I en lille flaske indmuret i muren ved køkkendørens baggreb fandtes, da stuehuset blev brudt ned i sommeren 1980, et stykke papir med følgende: ”Matthias Nielsen har bygget i år 1906 denne gård Petersminde. Her arbejder Anders Andersen, Anders Kresten Massen (Madsen) af Timring. Vor konge er Frederik d. otten(de), provs(t) Her Vilstrup. ”Han som har hjul-pet …” (hele verset). Huset er bygget til Din ære og vi vil ærre Dig Gud Fader, Søn og Helligånd”.
Gift i Brejning 1889 med Ane Sørensen født i Moesgård 1860, død i Videbæk 1944.
                      Børn: (folketælling 1901 + 2 døde):
                      1: Abelone Birgitte Marie: 1890, gift i Vorgod 1914 med Kristian M. Kristensen.
                      2: Katrine Marie: 1893-1977, gift i Vorgod 1917 med Marinus Hansen, murer.

Hans Peter Lauridsen Buch:
Født i Fiskbæk, Nr. Vium 1863.
Mageskifter 6-2-1910 (46-639). Kom fra Videbæk.
Køber SV matr.8a, købmandshandelen ved Brejning kirke, og flytter dertil, se dér.
Gift i Nr. Vium 1890 med Ane Frandsine Nielsen født i Vorgod 1862.
                      Børn: (Folketælling 1911):
                      1: Nina Harriet Christina Bergia Marie: 1893 i Videbæk.
                      2: Nana Elisa Laura: 1896 i do.
                      3: Mary: 1901 i do.

Jens Jensen Damgaard:
Født i Nr. Omme 1879, død på Damgård, Højmosevej 5 1951.
Køber 27-10-1912 (48-176). Købmand i Kirkebyen, se SV matr.8a.
Køber 17-5-1913 (48-mgl.) Brgd. matr.1ad fra Brejninggaard, ca. 8 tdr. land, som han selv beholder, og som senere sælges videre særskilt. Sælger parcellen 23-4-1947 til Marinus Bjerregaard, Herborg, til brunkulsbrydning.
Flytter til ”Damgård” V matr.13b m.fl, se videre dér vedrørende ham og hans familie.

Peder Jensen Vanting:
Født i Sdr. Nissum 1873, død i Spjald 1949.
Køber 18-12-1916 (50-142) Brgd. matr.1v+2a forrige ejers broder. Tvangsauktion 15-3-1926.
Gift i Brejning 1900 med Kirstine Pedersen Bach født i Ådum 1877, død i Hover 1962, begravet i Brejning, tvillingesøster til Ane Katrine Bach gift med Niels Chr. Pedersen, Røjkum V. matr.16. Se SV matr.8e+g. Familien kom fra SV matr.12d.
                      Børn: (1-3 er født i SV matr.3b, 4-8 er født i SV matr.12d).
                      1: Marie Kathrine: 1902, gift 1918 med Laurids Kristian Knudsen Sdr. Mosegård.
                      2: Maren Kirstine Birgitte: 1903, gift 1936 med Rasmus M. Martinussen, Hover.
                      3: Johannes: 1905-1935, død i Spjald, ugift.
                      4: Ottilia Kristine: 1907-1925.
                      5: Gyde Florager: 1908, gift 1932 med Frida Johanne Nielsen, Husted, bor i Tune.
                      6: Iver Bach: 1910, arbejdsmand, Millinge.
                      7: Margrethe: 1912, død før 1949 uden arvinger.
                      8: Mariane: 1914, gift 1938 med Søren Sinkjær, Hover.
                      9: Harald: 1916, gift 1940 med Elly Mortensen, Nr. Omme. Vognmand, Hover.
                      10: Christian Bak: 1919-1919.
Familien flytter til Spjald, se under V matr.12ar.

Edvard Georg Christensen:
Født i Søgård, Stauning 1902.
Køber (fogedudlægsskøde) 24-2-1928. Tvangsauktion lyst 20-11-1933. Kom fra Madum.
Gift i Sdr. Nissum 1927 med Jenny Kirstine Sørensen født i Sdr. Nissum 1900.
                      Barn:
                      1: Anna Marie: 1933.

Anders (Juelsgaard) Mumm:
Født 1904, død 1958 i Bøvling.
Køber 4-2-1938, er da bosiddende i Brejning, idet han må have overtaget gården efter tvangsauktionen 20-11-1933. Kom fra Bøvling. Flytter tilbage til Bøvling.

Laurids Brangstrup Mikkelsen:
Født i Kjærgård, Nr. Omme 1915, død i Skjern 1908, begravet i Nr. Omme.
Køber 23-10-1939.
Gift i Nr. Omme 1938 med Esther Madsen født i Skråstrup, Nr. Omme 1916, død i Skjern 2010, begravet i Nr. Omme.
                      Børn:
                      1: Henning Bramstrup: 1940.
                      2: Henry Bramstrup: 1943.
Familien flytter til Kjærgård, Nr. Omme 1945, som han køber sin broder Niels Osvald.

                      Niels Osvald Mikkelsen:
                      Født i Kjærgård, Nr. Omme 1912, død på Brejninggaards Mark 1983, begravet i Nr. Omme.
                      Forpagter gården i 1945, forrige ejers broder.
                      Flytter til Brgd. matr.1hp 2-6-1947.

                      Ejler Birkmose Nielsen: fra 3-2-1975 Birkmose (Gudum-Fabjerg pastorat).
                      Født på Brejninggaards Mark matr.1hp 1927, død i Fabjerg 1992.
                      Forpagter Petersminde fra juni 1947
                      Gift (Kongebrev) i Skjern 1947 med Ketty Jepsen født i Højbjerg, Viborg 1926, død i Fabjerg 2004.
                                            Barn:
                                            1: Bente Sigrid Birkmose: 1947.

Jens Peder Nielsen:
Køber 8-1-1945 gården med Brgd.matr.1v af Laurids Brangstrup Mikkelsen, som beholder Brgd.matr.2a. En del heraf blev som matr.2b og 2c solgt dels til Gunner Kamp Jensen, Nr. Mosegård, dels til Sivert Hansen, Østerbæk.

Lars Marthinus Jespersen:
Født i Flynder 1922, død i Tarm 2005.
Køber 12-4-1948, kom fra Tarm.
Gift i Nysogn 1948 med Margith Christensen født i Nysogn 1923, død i Tarm 2006
                      Børn:
                      1: Line: 1949.
                      2: Karl Christian: 1950.
                      3: Ivan Jespersen: 1952.
                      4: Bodil: 1953.

Svend Vesterager Mortensen:
Født i Solsøhede, Videbæk 1928, død i Videbæk 2009.
Køber 4-11-1953, kom fra Videbæk.
Gift i Videbæk 1952 med Ragna Lund Andersen født i Nr. Omme 1928, død i Videbæk 2001, se Sandbæk matr.1d.
                      Børn:
                      1: Niels Marinus: 1954.
                      2: Frida Lund: 1957.
Familien flytter til Opsund 1959.

Jens Jensen:
Køber 2-5-1959, kom fra NV matr.5a, Feldbækgård.

Herluf Møller:
Køber 11-4-1964 gården og lægger jorden under sin gård, Kratgården, Brgd. matr.1r.

Grethe (Pedersen) & Vagn Brandenhoff (Pedersen):
Hun født 1922, død 2014. Han født 1931, død 2016, begge på Spjald Plejehjem. De kom fra Herlev.
Køber 1-4-1968 Petersmindes bygninger med Brgd. matr.1my+mz = Brgd. matr.1my.
Køber 1-4-1969 Brgd. matr.1n fra Daniel Christiansen, Kratgården.
Køber 1-4-1970 Brgd. matr.1nl fra Gunnar Kamp Jensen, Nr. Mosegård.
Bygger gården om 1975.

Lene Kamp Kronholm & Emil Kamp Christensen:
Han er født på Viftrupgård 1988.
Køber 1-7-2012. Bygger gården om. Flytter 2020 til nybygget hus på Kratvej 7A.

Kirsten Odgaard Andersen & Hans Erik Marinus Mortensen:
Køber 20-9-2019. Hun er født i Knivsbækvej 11.

Teglgården:
Brejning Hovedgård matrikel 1x, Kratvej 12:
Sofus Bygum Smith:
Han køber matr.1x med Ladegården og tager matriklen med til Kratgården. 

Harald Smith:
Født på Ladegården 1905, død i Videbæk 1991.
Køber 23-4-1930 Brgd. matr.1ig af sin far og bygger ejendommen med aftægtslejlighed til forældrene.
Overtager 10-7-1941 Brgd. matr.1x efter faderens død.
Gift i Brejning 1930 med Ingrid Kirstine Højland født i Snejbjerg 1908, død i Videbæk 1999, vokset op i Opsund matr.2h.
                      Børn:
                      1: Elisabeth: 1932, gift 1954 med Niels Arne Skovby Dinesen.
                      2: Sofie: 1936-1955, begravet i Væggerskilde. 

Dynes Nykjær:
Født i Borris 1928, død i Spjald 2010.
Køber 4-5-1954 Brgd. matr.1ig,1x. Kom fra Borris.
Køber 2-4-1970 Brgd. matr.1v fra Kratgården, se dér.
Gift i Borris 1954 med Tove Irene Pedersen født i Hejnsvig 1932, død i Spjald 2011.
                      Børn:
                      1: Bente: 1955.
                      2: Gurli: 1958.
                      3: Villy: 1960.
                      4: Gitte: 1964.
                      5: Berit: 1966, gift 1991 med Jørn Lauridsen, Lille Sandbæk, S matr.2a.                     

Bjarne Tang (Andersen):
Født i SV matr.1h.
Køber 21-12-1990 Brgd.matr.1ig,1x,1v.

Brejning Hovedgård matrikel 1u, Kratvej 7A:
Emil Kamp Holding ApS:
Udstykker ejendommen fra Kratvej 7 og bebygger den i 2020, idet tilladelse hertil beror på nedlæggelse af Væggerskildevej 34 (Randbæk matr.24a)..

Bakkely:
Brejning Hovedgård matrikel 1y, 1bm, nu matr.1bm, Kratvej 6:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1y,1bm,1gl,1gp,1ht.
Anton Nielsen:
Født i Nøvling 1870, død i Videbæk 1952, begravet i Brejning.
Køber 9-12-1900 (40-180) Brgd.matr.1y og 1bm fra Poul Stokholm Smith, Brænderigården.
Køber 14-6-1921 (12-821) Brgd.matr.1gl og 1pp fra samme, nu i Mosevang.
Køber 13-11-1926 (17-728) lod nr.15 Brgd.matr.1ht fra Landbrugsministeriet.
Køber 19-10-1931 Brgd.matr.1is fra Jens Sørensen, Brejninggaard.
Gift i Skjern 1900 med Kristine Kristensen født i Borris 1877, død i Bakkehøj 1942.
                      Børn:
                      1: Hans Kristian: 1901, malermester i Bakersfield, Californien.
                      2: Niels Laurits: 1902-1965, se SV matr.20d+f.
                      3: Karen: 1904-1984, gift 1936 med Damgaard Smith, Snejbjerg, se Brænderi-
                                        gården.
                      4: Mariane: 1906-1986, gift i Snejbjerg 1947 med Karl Vilhelm Smith, Fjelster-
                                          vang, se Brænderigården._
                      5: Kristian Medom: 1909-1948, eftermand på gården.

Kristian Medom Nielsen:
Født på gården 1909, død i Videbæk 1948.
Køber 1-9-1931 Brgd.matr.1y,1bm,1gl,1gp,1ht, forriges søn. Anton Nielsen tager Brgd. matr.1is fra til aftægtshus. Se Kratvej 1.
Gift i Brejning 1931 med Dagmar Agerbo født på Grenen 1909.
                      Børn:
                      1: Lis: 1931, bosat i København.
                      2: Marion: 1936, bosat i Kværkeby.

Kristen Nielsen:
Født i Nr. Omme 1913, død i Spjald 2014.
Køber 25-8-1947.
Gift i Brejning 1936 med Dagny Brunsgaard født i Velling 1914, død på gården 1970. Se Rand-bæk matr.24b+d.
                      Børn:
                      1: Kaj: 1936 i Kinvadhus.
                      2: Lilly: 1938 i Højmose, gift 1958 med Niels Christian Jensen, Velling.
                      3: Kamma: 1939 i do., gift i Ringkøbing 1956 med Kurt Skovby Christensen (1932
                                          -2011), Spjald.
                      4: Villy: 1940 i do.
                      5: Tove: 1941 i do.
                      6: Bent: 1944 i do. 

Børge Lund Andersen:
Køber 1-7-1975.
Sælger 9-11-1983 det meste af jorden fra til Aage Kjær Nielsen, Kratvej 10.

Lone Madsen:
Køber 8-10-1984, opretter systue.
Bosat i Spjald. Gift med Anders Viftrup Andersen fra Væggerskildevej 5.

Susanne Lilliendal Larsen & Ole Larsen:
Køber på auktion 22-12-1989. SL Konfektion.

Jeanette Braun & Johnny Pedersen:
Køber på auktion 1-9-1994. Kom fra Borris.

Johnny Pedersen:
Overtager ejendommen 25-6-1996.

Bakkehøj:
Brejning Hovedgård matrikel 1is, Kratvej 1:
Anton Nielsen:
Medtager Brgd. matr.1is 16-2-1933, da han sælger Bakkely til sønnen, og bygger aftægtsejendom.

Niels Brunsgaard Kristensen:
Født i Nr. Omme 1917, død på ejendommen 1983. Se Randbæk matr.24b+d.
Køber 18-12-1946. Bosat i ejendommen 1943. Arbejdsmand, minkfarmer.
Gift i Brejning 1942 med Rigmor Karoline Nielsine Nielsen født i Odderbæk, V matr.14 1917, død i Spjald 1993.
                      Børn:
                      1: Lillian Brunsgaard: 1943, født i huset. Gift med Kurt Ostenfeldt, Lystrup.
                      2: Flemming Brunsgaard: 1947, tømrer, minkavler, bosat i Spjald.
                      3: Poul: 1949, bosat i Spjald.
                      4: Dødfødt søn: 1950.
                      5: Bruno: 1954, bosat i Spjald.

Anita Hoffmann Johansen:
Køber 19-4-1983 ejendommen af ovennævntes enke.

Karen Marie Ejstrup & Jan Sønderup Jensen Ejstrup:
Køber 2-11-1984, gift 31-8-1988, fællesnavnet Ejstrup 21-2-1996.
Køber 31-8-1995 Brgd.matr.1qz, nedlagt minkfarm, fra Flemming Brunsgaard, Spjald.
Flytter til Gartnerhaven i Spjald.

Lene Kirk Sunesen & Lasse Sønderup Ejstrup:
Køber 21-10-2019. Han er søn af forgængerne.

Det gamle Missionshus, Filadelfia:
Brejning Hovedgård matrikel 1z, Kratvej 2:
Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark:
”Køber” (gave) 19-6-1901 (40-416) fra Poul Stokholm Smith, Brænderigården.
Bygger missionshuset Filadelfia. Se forsikringsprotokol 1901.

Jens Jensen Damgaard:
Køber 7-6-1915, se under Petersminde, Brgd. matr.1v.

Laurids Peder Jensen:
Født i Vejhus, SV matr.3d, 1872, død i Herning 1941, begravet i Brejning.
Køber 11-10-1915 lyst 12-1-1916 (50-63).
Gift i Brejning 1901 med Johanne Kristensen født i Borris 1867, død i Væggerskilde matr.3 1916.
                      Børn: (ifølge folketælling 1916):
                      1: Hans Kristian: 1902.
                      2: Kristine: 1904.
                      3: Karen: 1906.
Se under Væggerskilde matr.3 og V matr.27c om familien.

Jens Kristian Jensen: (”æ Kukmand”):
Født i Egvad 1860. Enkemand i folketælling 1921 og bosat i huset.
Køber 22-2-1916. Kom fra Randbæk matr.26, se dér.

Inger Dorthea Svendsen:
Født i Horsens 1866, død i No 1948, begravet i Brejning.
Køber 22-2-1919. Se SV matr.36b. Husbestyrerinde for forrige ejer i 1921.
Gift i Brejning 1897 med Marinus Nielsen født i Sdr. Lem 1875, død i Tarphus, Hover 1916, begravet i Brejning. Han var indsidder med familien i Tarphus. Se Kongensbjerghus V matr.8 1916.

Niels Peter Ingvard Nielsen:
Født i Landerdal 1898, død i Snogdal 1947.
Bor hos moderen i ejendommen 1923-1926, bygger og bor i Brgd.matr.1hh 1926, i SV matr.10i 1929-1931, i Ravnsbjerg 1933, i Spjald 1935, i Gammel Missionshus 1935-o.1943, i Rudmose 1943, i Snogdal 1945.
Køber 30-10-1935, forrige ejers søn.
Gift i Tved 1922 med Anna Kirstine Pedersen født i Dejret, Tved 1898, død i Spjald 1982.
                      Børn:
                      1: Finn: 1923, bosat i Norge.
                      2: Edith: 1925, gift 1944 med Helge Guldberg Lauridsen fra Ladegården.
                      3: Hans Marinus: 1927-2015, død i Spjald, se Randbæk matr.9e.
                      4: Leo: 1929-1981, død i Spjald, handelsmand.
                      5: Inge Doris: 1931 gift 1950 med Simon Kristian Simonsen, Faster.
                      6: Jens Peder: 1933.
                      7: Harry: 1935.
                      8: Magna Andrea: 1937-2017, gift med fætteren Viggo Kjærgaard, død i Spjald.
                      9: Egon: 1938.

Niels Hansen:
Fogedudlægsskøde 13-10-1941.

Gunnar Noesgaard:
Født i No 1904, død i Ringkøbing 1976.
Køber o.1943, kom fra Ringkøbing. Bosat i Rindum 1930, i Gammelsogn 1936.
Gift i Brejning 1928 med Jane Ottilia Nielsen født i Husted 1910, død i Ringkøbing 1984.

Jørgen Kjær Jensen:
Køber 17-11-1976 af Jane Ottilia Noesgaard.
Flytter til Vester Finderup.

Bente Tranberg Nielsen & John Kristensen:
Køber 17-10-1988, vielsesår 1995.

Nørre Mosegård:
Brejning Hovedgård matrikel 1æ, Kratvej 3:
Matrikelnumre 1950: 1æ,1ky,2b.
Peder Smith:
Se videre under Brænderigården.

                      Mads Madsen:
                      Gårdbestyrer på Nr. Mosegård i 1891.
                      Gift med Johanne Nielsen 25 år i 1891.
                                            Børn:
                                            1: Dina: 1891.
                                            2: Niels: 1892-1934, gift i Sdr. Lem 1918, død i Borris.

Anders Nielsen Andersen:
Køber 10-2-1892 (33-573) Brgd. matr.1æ,1aæ, P. Smiths svigersøn, læge i Lemvig (1866-1925).

                      Niels Peter Larsen Korshøj:
                      Gårdbestyrer på Nr. Mosegård i 1894.
                      Gift med Jensine Jakobsen Dalbjerg 24 år i 1894.
                                            Barn:
                                            1: Kristen Korshøj: 1894.

                      Laust Madsen:
                      Gårdbestyrer på Nr. Mosegård i 1896. Bosat i Opsund matr.5d i 1898, se dér.
                      Gift med Maren Iversen 30 år i 1896.
                                            Barn:
                                            1: Jens Peder: 1896-1961, gift 1923, død i Videbæk.

Fritz Heinrich Alexander Larsen:
Født i Hvirring 1874, død i Skjern 1972, vokset op på Trøstrup, Timring, se Ladegården.
Køber 13-10-1897 (37-433). Ombygger gården 1912.
Gift 1. i Vildbjerg 1897 med Mette Kirstine Kathrine Hansen født i Vildbjerg 1874, død på gården 1916.
                      Børn:
                      1: Marie Elisabeth: 1898-1975, gift 1924 med Anders Nielsen, Ørnhøj.
                      2: Johannes Imanuel: 1900-1979, gift i Faster 1949, død i Faster.
                      3: Villiam Evald: 1902-1993, vognmand i Spjald, begravet i Borbjerg.
                      4: Carl Theodor: 1906-1999, slagter i Spjald, Hovedgaden 41.
                      5: Julie Marie: 1908.
                      6: Emma: 1910-1990, gift 1933 med Jens Hedegaard Kristensen, Videbæk.
                      7: Albert: 1914-2001, gift 1958, arbejdsmand i Spjald, tvilling.
                      8: Nelly: 1914, tvilling, ugift, død i København før 2001.
Gift 2. i Brejning 1920 med Marie Smith, født i Finderup 1895, død i Skjern 1978, se Brænderigården.
                      Børn:
                      1: Ellen: 1921, gift i Herning 1941 med Børge Hedemand Abrahamsen, Herning.
                      2: Gerda: 1923, gift i Holstebro 1942 med Niels Tuborg Jensen, bosat i Bur.
                      3: Sigrid: 1924, gift i Ringkøbing 1942 med Peder Lykke Jensen, Opsund matr.3a.
                      4: Gunner: 1925, bosat i Esbjerg.
                      5: Ketty: 1926, gift i Esbjerg 1951 med Svend Åge Jensen, Esbjerg.
                      6: Edith: 1928, gift 1953 med Jørgen Møller Carl, Skærbæk.
Familien flytter til Hovedgaden 43, Spjald 1927.

Thomas Vejlgaard:
Født i Sdr. Røjklit, Nysogn 1891, død i Ringkøbing 1987.
Køber 15-9-1927, kom fra Vester Herborg.
Gift i Ølstrup 1914 med Anna Kristine Andersen Født i Toft, NV matr.7, 1891, død i Ringkøbing 1966.
                      Børn:
                      1: Alfred: 1914-2014, Hasselager.
                      2: Frida: 1916-1990.
                      3: Osvald: 1917-2009, bosat i Christiansfeld.
                      4: Olga: 1919-2005, gift 1940 med Johannes Georg Lauridsen, SV matr.3c.
                      5: Elly: 1920, gift i Brejning 1946 med
                      6: Egon: 1921-1999, bosat i Borris.
                      7: Jutta: 1922, gift i Videbæk 1955 med Arnold Sørensen, Haderup.
                      8: Fanny: 1923-2016, gift 1945 med Elias Amandus Pedersen, Ørnhøj.
                      9: Eva: 1925, gift i Videbæk 1955 med Frede Kristiansen.
                      10: Agner: 1926.
                      11: Kaj: 1927.
                      12: Heda: 1929
                      13: Aage: 1930-2013, bosat i Års.

Gunnar Kamp Jensen & Henning Kamp Jensen:
Køber 15-3-1951, brødre, født i Sdr. Nissum.

Gunnar Kamp Jensen:
Født i Sdr. Nissum 1922, død i Spjald 1989.
Overtager 1-11-1958 hele gården.
Køber 3-4-1970 Kratgården sammen med Dynes Nykjær og Bent Nygaard og deler den dyrkede jord, samt frasælger bygningerne med Krattet og lidt jord.
Overtager 9-11-1972 hele Brgd. matr.1nm fra de to ovennævnte.
Køber 24-8-1977 Brgd. matr.1go,1fy,1qk (Moselund) fra Ida Damgaard.
Gift i Nr. Omme 1958 med Ane Marie Nielsen født i Grønbjerg 1937, død i Spjald 2023.
Flytter til Spjald.

Birthe Kamp Christensen:
Køber 12-6-1989, forrige ejers datter, gift med Knud Skytt Christensen, Viftrupgård.

Brejning Hovedgård matrikel 1ac m.fl., se side 6 under Spjaldgård. 

Brejninggaards Mark, Svendsholm:
Brejning Hovedgård matrikel 1ae, Mosevej 9:
Niels Peder Jensen Husted:
Født i Husted 1819, død i Omme Fjalde 1900, begravet i Brejning.
Fæster 20 tdr. land under Brejninggaard i 1849 ifølge ”fæsteløfte” på Egnsmuseet. Dokumentet er i dårlig stand så bl.a. dato er udslidt. Skal bygge 6 fag hus med 3 fag bræddeloft indenfor 2 år, det skal være færdigt til Sct. Hansdag 1851 senest. Han må hente brædder og tømmer på Brejning-gaards vogne i Ringkøbing eller Holstebro, hvis de alligevel er der i ærinde. Fornødent tækkelyng plukker han selv i Brejninggaards hede. Må låne 2 stude og plov til at dyrke jorden op de næste år fra Brejninggaard, men ikke over 2 tdr. land pr. år. I 1851 og 1852 måtte han låne studene og en plov 8 uger pr. år. Den årlige fæsteafgift var 24 Rdl, halvdelen 1-4 og igen 1-10.
Da han var øvet i engvanding, skulle han påtage sig Brejninggaards nuværende engvanding på egen kost og med egne redskaber 40 dage om året.
Han og konen får fæstebrev på ejendommen 3-9-1872 ifølge dokument på Egnsmuseet, der ikke er fundet tinglæst. Fæsteafgiften var nu steget til 32 Rdl i 2 årlige rater med halvdelen hver gang.
Køber 16-12-1885 (29-558) huset fra Brænderigården.
Gift i Brejning 1842 med Nielsine Nielsen født i Roslev 1817, død i Randbæk 1899, Hun var mejerske på Brejninggaard ved vielsen. Ved første datters fødsel opholder faderen sig som soldat i København, moderen tjener på Brejninggaard. Ved Frederikke Maries fødsel er de indsiddere på Kildsig Mark. Ved Jens Peders fødsel og i folketællingen 1850 boede familien som indsiddere i Tofthuset, det hus under fattigvæsenet, det lå ned mod Lillebæk i engen ved nuværende Kærhusvej 7, indtil familien fik bygget huset på det fæstede jordstykke. Barnets faddere kom fra naboerne i Skovhuset, Mose og Dumpen. Ved Christians fødsel kaldes faderen husfæster på Brejning-gaards Mark, og da sønnen for svaghed er hjemmedøbt af aftægtsmand Niels Josiasen i Randbæk, må det være tegn på, at familien bor i huset.
                      Børn:
                      1: Bodil Marie: 1843-1921, født på Brejninggaard, død i Spjald, gift 1881 med Hans
                                                 Peder Pedersen, indsidder i Vesterbæk.
                      2: Nikoline Kathrine Elisabeth: 1846 født i Brejninggaards stampemølle.
                      3: Frederikke Marie: 1848-1913, født i Kildsig, død i Nr. Omme, gift i 1882 med
                                                           Andreas Kristensen Nr. Omme. Hun har en søn, Jens Peder
                                                           Nielsen, født på Brejninggaards Mark i 1869 og plejebarn hos
                                                           hendes forældre i 1870.
                      4: Jens Peder: 1850-1858. Født i Tofthuset, død på Brejninggaards Mark.
                      5: Christian: 1854-1935, født på Brejninggaards Mark, død i Skjern, gift 1879.
                      6: Karoline Kathrine: 1858-1875.

Svend Kristensen Kjærgaard:
Født i Torsted 1868, død i Vorgod 1946, begravet i Brejning.
Køber 10-10-1894 (35-353). Skal give sælger og hustru aftægt (35-532). Vejmand.
Gift i Brejning 1892 med Maren Poulsen født i Vandmøllen 1865, død i Randbæk matr.30s 1923.
Familien flytter til Mosdal og senere til Randbæk matr.30s, se videre dér om familien. 

Jens Stougaard Kristiansen:
Født i Hee 1874, død i Timring 1940.
Køber 2-8-1906 (44-342).
Gift i Ringkøbing 1906 med Marie Methea Kristensen født på Brejninggaard vandmølle 1886, død i Vildbjerg 1965, begravet i Timring.
                      Børn:
                      1: Olga Mariette: 1907.
                      2: Elna Kristine: 1909.
                      3: Dagny Marie: 1910.

Christian Christiansen:
Født i V. Herborg, Vorgod 1877, død i Ringkøbing 1966, begravet i Sædding. Vejmand i Sædding.
Køber 9-3-1911 (47-251).
Gift i Dejbjerg 1900 med Petrine Pedersen født i Sorte Kro, Dejbjerg 1878, død i Sædding 1939.
                      Barn: (født her i sognet):
                      1: Mary Marie: 1914, gift i Sædding 1938.

Jens Jensen:
Køber 30-11-1915 (49-590). Ejer Pletbjerg, Randbæk matr.9c. Udlejer ejendommen til følgende:

          Andreas Jensen:
          Født 1850, enkemand. Indsidder i ejendommen i 1916.

         Niels Jensen:
         Født i Timring 1853, landmand i ejendommen 1921.
         Gift 1878 med Karen Jensen født i Sdr. Lem 1849, død i ejendommen 1922.
         De kom fra Fjelstervang til Brejning i 1904. I 1901 oplyses det i folketællingen, at de kom fra Borris           til Fjelstervang i 1897og havde 8 levende og 2 døde børn.
         I 1925 er han aldersrentemodtager og har fået husbestyrerinde:
         Andrea Johanne Nielsen født i Sebbersund 1888.
                      Hendes barn:
                      1: Ane Katrine Nielsine Nielsen: 1922 i Aalborg by.
                      Fælles barn:
                      1: Aage Sopus Lindshauge: 1924-2011, født i ejendommen, frugt-
                                                                       grosserer i Slagelse 1952. Død i Slagelse.

          Lars Jensen Boutrup:
         Bosat med familien i ejendommen fra o.1930 til 1940. Flytter til Randbæk matr.30æ, se videre om             familien dér.                                                                    

Niels Andreas Jensen (Pletbjerg):
Køber 20-5-1940, forrige ejers søn. Ejer Pletbjerg, Randbæk matr.9c.

          Jens Sørensen, der boede i minkfarmen syd for Hovedgaden 4 o.1990, var den sidste beboer i                huset, før det blev revet ned.

Morten Madsen:
Køber 5-4-1945, kom fra Randbæk matr.4g, se videre dér.
Ægtepagt mellem ham og hans hustru Karen Hammelsvang Madsen lyst 8-9-1932, ophævet 8-2-1952. Nybygger gården 100 m længere mod syd i 1950.

Ole Kristian Straasø Kjær:
Født i Randbæk matr.5a 1919, død i Spjald 2003.
Køber 3-3-1953.
Gift i Holstebro 1953 med Astrid Nielsen født i Hjerm 1930, bosat på Spjald Plejehjem 2020.
                      Børn:
                      1: Tove Straasø: 1954, gift med Jens Martin Mortensen, Opsund matr.3a.
                      2: Hans Kristian Straasø: 1962, bosat i Skjern.

Hans Christian Nørtoft:
Køber 7-6-1990.

Kirsten Odgaard Andersen & Karsten Bæk-Andersen:
Køber 26-8-1993.

Karsten Bæk-Andersen:
Eneejer fra 25-8-2017.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1af, 1an,1hd, Mosevej 8:
Landbrugsministeriet på Statens vegne:
Fogedudlægsskøde 13-3-1926 på Brgd. matr.1af,1an,1hd af Brejninggaards jorder, som fælles betegnelse kaldet Brejninggaards Mark.

Niels Overgaard Nielsen:
Født i Rind 1889, død i Spjald 1958.
Køber 1-4-1926 læst 13-11-1926 (17-713) lod nr.1 af Landbrugsministeriet / Statskassen, som bestod af Brgd. matr.1af,1an, samt største del af matr.1hd.
Gift 1924 med Laura Frederikke Jensen født i Gottenborg, Arnborg 1896, død i Spjald 1977.

Landbrugsministeriet udstykkede det købte areal i 14 husmandsbrug, lod 1-14, der alle fik en del af hovedparcellen Brgd.matr.1hd. Der blev oprettet en købekontrakt med 19 afsnit hvoraf fremgår, at køberne tiltrådte ejendommene 1-4-1926, og at der ved salget ikke skulle erlægges nogen købesum, men der pålagdes ejendommen en periodevis bestemt halvårlig afgift, der foreløbig udgjorde 2¼ % af den sum, hvortil jordværdien ansattes af vedkommende Vurderingsråd, svarende til den pris, som en forsvarlig køber matte antages at ville give for ejendommen, såfremt denne hid hørte til en middelstor bondegård. Den halvårlige jordrente skulle erlægges bagud hver 11.juni og 11.december termin. Herefter blev jordværdien beregnet ved hver følgende almindelige vurdering til ejendomsskyld.

Køberne var forpligtede til inden 1.oktober 1926 at lade opføre på ejendommen de til dens drift nødvendige bygninger og herefter dyrke jorden forsvarligt og holde den fornødne besætning og inventar. Når de fornødne bygninger var opført og godkendt, fik køberen skøde på ejendommen.

Jordstykket var opdelt i 15 lodder, og i lodderne nr.8,10,11 og 14 måtte alle i udstykningen tage det fornødne sand og grus til byggeriet, samt i lod nr.5 uden vederlag efter anvisning af ejeren at tage de materialer, der var nødvendige til at vedligeholde områdets veje. Disse veje var frit tilgængelige for alle beboere og ejer af den udstykkede Brejninggaard.

Hans Christiansen:
Født i Nr. Felding 1914, død i Spjald 1996.
Køber august 1947. Kom fra Brgd. matr.1ic, Kildevej 20.
Gift i Brejning 1945 med Kristine Husted Lauridsen født i SV matr.5c 1918, død i Spjald 2007.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1946.
                      2: Verner Husted: 1948-2004, bosat i Spjald.
                      3: Henning Husted: 1951, bosat i Spjald. 

Henning Bennedsen:
Køber 22-10-1986.
Køber 3-10-1988 Brgd. matr.1ro fra Arne Lund Thomsen, Brænderigården.

Ny Brejninggaard:
Brejning Hovedgård matrikel 1ak,1hx,1iq, Brejninggaardsvej 3:
Ejner Juul Hansen:
Køber 19-2-1931 Brgd. matr.1ak,1hx,1iq fra Jens Sørensen, Brejninggaard.

Edgar Kristensen:
Født i Yderik, Thorstrup 1907, død i Spjald 1997.
Køber 29-12-1933 efter tvangsauktion 30-9-1932. Kom fra København.
Sælger o.1969 Brgd. matr.1in til Aksel Knudsen, Brænderigården.
Sælger o.1969 Brgd. matr.1hx og 1kl til Peder Jensen, Mosevej 10.
Gift i Skovlund 1934 med Gerda Kristensen født i Skovlund Brugsforening, Ansager 1907, død i Spjald 1978.
                      Børn:
                      1: Birte: 1935, gift 1958 med Vagn Aage Zielke, Varde.
                      2: Kjeld: 1937.
                      3: Marie Kristine: 1943.

Brejninggaard Efterskole:
Køber 1-4-1969 ejendommen med 8 tdr. land, Brgd.matr.1ak og 1iq, som er sammenlagt til 1iq, og lægger ejendommen under efterskolen, Brgd. matr.1a.

Virkelyst:
Brejning Hovedgård matrikel 1al, Østervænget 8:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1al,1cn,1cy,1dd,1hy,1ci,1lb,c.d,e.
Jens Graversen:
Køber 18-11-1907 (45-162) Brgd. matr.1ci fra Brænderigården og bygger enlænget ejendom.
Kom fra V matr.6c, se videre der om ham og familien.

Ane Margrethe Lauridsen:
Arver 25-10-1916 (50-573) ejendommen, forrige ejers enke.
Sælger 25-10-1916 (51-384) Brgd. matr.1cv til sønnen Viggo Valdemar Graversen, Hovedgaden 48, ubebygget grund.

Mads Kristian Graversen:
Født i V matr.6c 1889, død i Spjald 1972.
Køber 30-6-1911 (47-362) Brgd. matr.1dd fra Brænderigården.
Køber 25-10-1916 (50-538) Brgd. matr.1ci fra hans moder, Ane Margrethe Lauridsen.
Køber 19-5-1919 (52-606) Brgd. matr. 1al,1cu,1cy,1fz,1fæ,1ga fra Brænderigården.
Bygger stuehus i 1922.
Gift i Sdr. Lem 1917 med Alvilde Lauridsine Nielsen født i Sdr. Lem 1896, død i Spjald 1963.
                      Børn:
                      1: Jenny Margrethe Blæsbjerg: 1918-2015, gift 1949 med Peder Chr. Nielsen,
                                                                            Spjald.
                      2: Tage Jul: 1922-1994, begravet i Gauerslund, tvilling.
                      3: Svend Adler: 1922-2016, ejer af Traktorimporten i Spjald m.m. Tvilling.
                      4: Kaj Rud: 1931-2020, bosiddende i Børkop, Gauerslund.
                      5: Tove Blæsbjerg: 1933, gift 1953 med købmand Harry Pedersen, Bording.
                      6: Doris Margot: 1939, sygeplejerske, gift med læge Ole Osgaard, Nærum.

Thomas Chr. Thomsen:
Født 1897, død i Vildbjerg 1972.
Køber 16-3-1954 ejendommen. Bosat i Trøstrup, Vildbjerg.
Køber 1-5-1954 Brgd. matr.1di,1dk af Gustav Nielsen, Gl. Præstegård.
Undtaget er sælgers hus, Østervænget 2, Peder Nielsens hus (svigersønnen), Østervænget 4 samt Spjald Sprøjtekompagni ved Svend Graversen, som ejer hallen øst for Peder Nielsens hus med vejret fra Kildevej 3.

Svend Graversen & Peder Christian Nielsen:
Søn og svigersøn af Mads Christian Graversen. Entreprenører.
Køber ejendommen med Brgd. matr.1al,1ci,1cm,1dd,1hy før 1960.

Svend Graversen:
Eneejer 14-2-1964 af ejendommen med Brgd. matr.1ci,1dd,1dh,1hy,1le. 1al = 1ci fra 14-2-1964.
Svend Graversen køber på et tidspunkt Brgd. matr.1dh,1di,1dk = 1dh, som han sælger 28-12-1978 til Traktorimporten, Spjald Aps, og køber tilbage igen 29-10-1982.

Ejgil Børge Hansen:
Køber 9-8-1981 Brgd. matr.1rb,1le,1ci,1dd,1hy,1dl.

Jyllands Kreditforening:
Auktionsskøde 7-2-1984 ejendommen, som udstykkes.
Sælger 8-6-1984 Brgd. matr.1hy til Torben Therkildsen, Brgd. matr.1hl.
Nykredit sælger 11-8-1986 Brgd. matr.1ci til Jens Anton Madsen.

Spjald Traktorimport af 1984 Aps:
Køber stuehuset og hallerne i 1984 ved Gert Vestergaard.
Konkurs i 1986.

Kresten Kjerulff:
Køber 1-8-1985 af Nykredit, nu Kildevej 10A og etablerer Spjaldbo.
Køber 15-6-1986 stuehus og haller af konkursboet, Brgd. matr.1le, Kildevej 3, nu under 10A.

Hulda Marie Bladt Hansen & Christian Bladt Hansen:
Køber 1-10-2017, stuehuset med have, Brgd. matr.1sm.Nu Østervænget 8A.

Sønder Mosegård:
Brejning Hovedgård matrikel 1ao, nu matr.1qc, Kratvej 8:
Andreas Knudsen:
Født i Hee 1857, død på Bredvadbæk Mark, Hodsager 1944, begravet i Brejning.
Køber 7-11-1888 (31-515) Brgd. matr.1ao og 1ay fra Peder Smith, Brænderigården. Bor her 1886.
Gift 1885 med Kirsten Marie Larsen født i Sinding 1844, død på gården 1926.
                      Barn:
                      1: Laurids Kristian: 1886-1957. 

Laurids Kristian Knudsen:
Født på gården 1886, død i Sørvad 1957, begravet i Vinding.
Køber 27-10-1918 (52-303) ejendommen, forrige ejers søn.
Gift i Brejning 1918 med Maria Kathrine Jensen født i Kildsig 1902, se under Petersminde. Død i Sørvad 1980, begravet i Vinding.
                      Børn:
                      1: Ejnar Andreas: 1919-2001, begravet i Vinding.
                      2: Kirstine: 1920.
                      3: Peder: 1921-1999, bosat i Sørvad, begravet i Vinding.
                      4: Karl Gustav: 1924.
                      5: Kirsten Marie: 1926.
                      6: Lily: 1927.
Familien flytter til Bredvejbæk Mark, Hodsager.

Aksel Christensen:
Født i Hemmet 1906.
Køber 1-11-1929 ejendommen. Kom fra Hemmet. Besætningen bestod af 2 heste, 6 køer, 3 kalve, 5 grisesøer, 10 høns.
Gift i Lysgård 1929 med Jenny Dorthea Pedersen Engedal født i Skelhøje, Lysgård 1909.

Mads Gjedahl:
Køber1-10-1940 efter tvangsauktion 21-23-1938 til Niels Pedersen, Hans Mikkelsen & Laurids Lauridsen, Brejning og Erik Kristensen, Hemmet Brgd. matr.1ao. Samme besætning som oven-for. De samme sælger Brgd. matr.1ky 1-10-1940 til Fanuel Lauridsen, Brejning.
Flytter til Ølstrup og derefter til V matr.3d+3e, se videre dér vedrørende ham og familien.

Martin Haahr Iversen:
Født i Stauning 1922, død i Spjald 2003.
Køber 26-5-1948, kom fra Vognbjerg, Dejbjerg.
Gift i Dejbjerg 1945 med Emma Kristiane Andersen født i Dejbjerg 1921, dødt i Spjald 2022.
                      Børn:
                      1: Tove Haahr: 1946 i Vognbjerg, Dejbjerg.
                      2: Ulla Haahr: 1948 i do., gift med tømrermester Leif Skødebjerg, Ørnhøj.
                      3: Yrsa Haahr: 1949.
                      4: Vera Haahr: 1957, gift med vognmand Søren Christensen, Spjald. 

Kurt Krarup Smith:
Køber 9-4-1974 ejendommen. Dyrker den meste jord under sin gård, Lykkebo SV matr.1e m.fl.

Claus & Chr. Ørndrup:
Køber 19-2-1975 bygningerne samt parcel 2 af Brgd. matr.1ao = Brgd. matr.1qc. Bor i Sunds.

Kurt Albretsen:
Køber 8-12-2000. Slagter i København, brugte ejendommen som sommerhus.

Janni Bæk Christensen & Jeppe Christensen:
Køber 27-12-2000 efter tvangsauktion 10-7-2000.

Vagn Sangild Nielsen:
Køber 15-10-2005.

Ny Vasegård:
Brejning Hovedgård matrikel 1aq nu 1ie, Gl. Landevej 20:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1aq,1ar,1az,1id,1ie,1if.
Peder Tang Pedersen:
Født i Dejbjerg 1898, vokset op i Ladegården, død i Gjaldbæk, Borris 1951.
Køber 28-12-1929 Brgd.matr.1id,1ie,1if fra Jens Peder Green Agerbo, Opsund matr.4c+3b.
Køber 22-7-1933 Brgd. matr.1aq,1ar,1az fra Peder Fiskbæk Jakobsen, Vasegården. Han har bygget gården o.1931. Kom fra Aadum.
Gift i Brejning 1927 med Kirstine Jensen Agerbo født i Grenen 1906, død i Borris 1989.
                      Børn:
                      1: Arne Tang: 1928, født i Aadum.
                      2: Erik Tang: 1931, gift i Aadum 1953.
                      3: Kamma Tang: 1933, gift i Borris 1952.
                      4: Eva Agerbo Tang: 1936-2002, gift i Borris 1955, død i Troldhede.
                      5: Nelly Tang: 1939, gift i Borris 1959.
                      6: Niels Agerbo: 1941, tvilling.
                      7: Johannes Agerbo: 1941, tvilling.
Familien flytter til Gjaldbæk, Borris.

Kristian Mettinus Svenning Lauridsen:
Køber 6-12-1947, kom fra Barde, Vorgod, se SV matr.3c om familien dér.
Familien flytter til SV matr.1p.

Svend Aage Larsen:
Født i Vorgod 1931, bosat i Videbæk 2022.
Køber 24-4-1956 ejendommen, som nu er matrikuleret under Brgd.matr.1ie.
Køber 21-1-1972 Brgd. matr.1kl, som lægges under matr.1ie.
Gift 1. i Nr. Vium 1955 (oph.) med Laura Marie Egeris Vejlgaard Nielsen født i Nr. Vium 1934.
                      Børn:
                      1: Anne Marie: 1956.
                      2: Johannes: 1957-1997, død i Brejning.
Gift 2. i Brejning 1965 med Bente Kamp født i Opsund matr.2f 1935, død i Videbæk 2016.
                      Barn:
                      1: Henning: 1966.

Karl Hartvig Thomsen:
Køber 19-12-1999 ejendommen og lægger jorden under sin gård på Brejninggaardsvej 18.

Hans Peder Filsø Andersen:
Født 1949, død 2011, bisat på Egekirkegården, Holstebro.
Han køber bygningerne med lidt jord 1-9-1999. Skifteretsattest 12-9-2011. Tvangsauktion 12-6-2012.

Shane Thomsen:
Køber 1-8-2012.

Østerbæk:
Brejning Hovedgård matrikel 1bc, nu matr.1bf, Kratvej 5:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1bc,1bd, 1be,1bf, 2b.
Laust Villumsen:
Født i Velling 1833, død på gården 1917. Ugift.
Begynder i 1885 som avlsbestyrer af den nybyggede ejendom og dyrker den op.
Køber 7-11-1888 (31-515) Brgd. matr.1bc,1bd,1be,1bf af Peder Smith, Brænderigården.
Køber 9-1-1895 (35-456) Brgd. matr.2b fra Nygård, V matr.13 m.fl.
Ane Sofie Jensen født i Sdr. Lem 1839, ugift husholderske i 1890. Død i Sdr. Lem 1901.
Kirsten Pedersen født i Brgd. matr.1o 1854. Ugift husholderske og syerske i 1901, kom fra Ladegården, Begd. Matr.1s.
                      Hendes barn:
                      1: Peder Kristian Pedersen: 1886 i Grønnehuse, død i Herning 1969.

L. Mylius Erichsen: Den jyske Hede s.286: ” Laust Villumsen hedder een af disse nybyggere i Mosen. Ham besøger vi og snakker med ham om, hvordan nu livet er rundet for ham herude. Han har slået sig godt op og har fået bygget en fløj til den husende, hvor stalden er, og et par fag til sine stuer. Da han begyndte arbejdet i mosen, var der ikke mere avl, end han kunne bære hjem under sin ene arm, nu har han 28 ”høveder” på stedet. Da huset blev bygget, var der ikke så meget græs, at man kunne sætte huset på en grøn plet, men nu er det grønne kommet til magten, hvorhen man end ser på hans parcel. Men fremgangen har også kostet ham slid. Det er ikke nemt at være ene og holde to eller flere par trækstude i trit om dagen og passe dem on natten. Megen hvile fik Laust ikke selv. Han kørte gerne et par stude trætte på to-tre måneder, så blev de sat i fenne og fedede. Ensomt var det jo for Laust, men kvinder kunne han dårligt have hos sig, han var dem for streng en herre, de løb alle fra ham, men hende, han har nu, kom stadig igen og bed sig efterhånden fast i stillingen. Mange uger i træk talte han ikke med noget menneske, gik bare der den ene dag som den anden og pløjede hedemåren op. Plovjernet var knivskarpt, Laust gik altid med en fil i lommen og skærpede plovens egg, når den var stødt på en sten. ”Blev De nu ikke tungsindig af den megen ensomhed”, spørger vi Laust. ”Nej” svarer han, ”sådan noget tænkte man aldrig på den gang, da var man jo ung og rask, men siden hen, da man skrantede lidt og fik pleje behov, syntes A jo nok, at det egentlig var skidt med ensomheden, En kunne jo ha` lagt og døet og ett et jennest mennesk` had` vidst` et. Det had vat slem for æ høve-der, de var jo omkommen med, de sølle dyr”.
På Brejning Egnsmuseum opbevares hans gravsten med teksten: Farvel gamle Laust fra Martin Frandsens børn.

Martin Askjær Frandsen:
Født i Arnborg 1876, forkarl på Ladegården, bosat i Kratgården i folketælling 1901, men er flyttet til Østerbæk før første barns fødsel samme år. Død i Skjern 1960.
Køber 8-2-1901 (40-221), her i aftægt til Laust Villumsen.
Gift i Hanning 1900 med Ane Marie Margrethe Grønborg født i SV matr.5i 1874, død i Skjern 1952, syerske ved vielsen.
                     Børn:
                    1: Agnes Sørine: 1901.
                    2: Anna: 1903-1922, død i Den Kellerske Anstalt, Brejning-Børkop, begr. i Faster.
                    3: Marry: 1905-1908, død i Østerbæk.
                    4: Laust Villiam: 1907-1969, død i Skjern, ugift.
                    5: Andreas: 1909-1934, død i Faster.
                    6: Mary: 1911-1997, gift i Faster 1936 med Svend Vilhelm Andersen, død i Skjern.
Familien bor i Faster 1922.

Christen Sørensen Nielsen:
Køber 13-4-1912 (48-3).

Anton Martin Jeppesen:
Født i Torhuse, R matr.4, 1890, død i Arnborg 1962.
Køber 28-11-1912 (48-218).
Gift i Aulum 1912 med Anna Korsholm Thomsen født i Aulum 1890, død i Arnborg 1974.
                      Barn:
                      1: Maja Dorthea: 1913.
Familien flytter til Faster og derfra til Arnborg.

           Marinus Nielsen:
           Født i Stadil 1889, arbejdsmand.
           Bor som bestyrere på ejendommen i folketælling 1916, ”ejer intet”.
          Gift i Nr. Vium 1915 med Karen Marie Kirstine Jeppesen født 1896 i Torhuse, R matr.4. Søster til  Anton Martin Jeppesen.

Carl Verner Blume Hauritz:
Køber 14-4-1916 (50-275).
Flytter til Randbæk matr.4a, se videre dér.

Christen Sørensen Nielsen:
Køber 28-12-1917 (51-550) ejendommen igen.

Hans Christian Hansen & Martin Eriksen:
Køber 29-10-1918 (52-301). Hans Chr. Hansen ejer V matr.6d+8e, Martin Eriksen V matr.9a.
Dyrker den under deres ejendomme. Brunkulsgravning.

Hans Christian Hansen:
Køber 1-12-1928 Martin Eriksens halvpart.
I folketælling 1930 bor sønnen Aksel Hansen med familie i ejendommen, se under Kongensbjerg-hus under Kongensbjerg, V matr.8.

Sivert Hansen:
Født i V matr.6d+8e 1909, død i ejendommen 1971.
Køber 5-3-1937 ejendommen, forrige ejers søn.
Gift 1.i Brejning 1939 med Karen Marie Madsen født i Opsund matr.5a 1914, død i ejendommen 1940. Tjenestepige i Brejninggaards Mose 1933. Husbestyrerinde hos Sivert Hansen ved vielsen.
                      Barn:
                      1: Ruth: 1933, gift 1957 med Jeppe Pilgaard Randeris, SV matr.5q+x.
Gift 2.i Brejning 1949 med Alvilda Taulborg født i Randbæk matr.5f+30g 1922, død i Spjald 1995.
I folketælling 1940 bor hans broder, Aage Hansen, født 1908, og dennes kone, Astrid Pedersen, født 1911, også på ejendommen. Se under Brgd. matr.1hm, nu Kildevej 13.

Carlo M. Ramsing & P. E. H. Kristensen, Spjald:
Køber ejendommen 1971.

Aksel Nørgaard Johansen:
Køber 10-2-1976. Nu samlet under Brgd. matr.1bf.
Dyrker ejendommen sammen med sin gård på Kærhusvej 19. Bygningerne går til.

Henning Boutrup:
Køber 21-6-2000.
Dyrker ejendommen sammen med sin gård på Bindesbølvej 2.

Flemming Meldgaard:
Køber 1-4-2013, bygger ny beboelsesejendom på stedet i 2018. Tømrermester i Spjald.

Mosevang:
Brejning Hovedgård matrikel 1bl,1bo, Kratvej 10:
Poul Stokholm Smith:
Bygger ejendommen i 1904 med salg for øje. Udstykkes fra Brænderigården.

Johannes Peder Mikkelsen:
Født 1880.
Køber 16-9-1905 (44-68). I 1906 er Mette Christensen født 1830 husbestyrerinde for ham.

Poul Stokholm Smith:
Køber 19-4-1906 læst 12-6-1918 (51-934). Se videre under Brænderigården, Brgd. matr.1e.
Sælger 14-6-1921 (12-821) Brgd. matr.1gl,1gp til Anton Nielsen, Bakkely.
Sælger 17-6-1921 (12-617) Brgd. matr.1gm til Claus Mourtisen, Tudskjær.
Sælger 17-6-1921 (12-617) Brgd. matr.1gn,1go,1gq til Jens Peder Christiansen¸ Moselund.
Familien flytter til Snejbjerg.

Laurids Lauridsen:
Køber 17-6-1921 (12-616). Antagelig ejer af Gåsdal.

Christiane Jensen født Christensen:
Født på Holmsland 1882.
Køber 18-1-1923 (14-105) ejendommen som særeje.
Gift med Knud Peder Jensen født i Stadil 1882, ægtepagt 17-11-1922 konfirmeret 15-1-1923 (14-107). Husmand i Nørkjær, Husby, 1939. Ejer af Gråkjær, Sdr. Lem 1940.
                      Børn: (efter folketælling 1925):
                      1: Thorvald: 1912 i Stauning.
                      2: Peder Andreas: 1913 på Holmsland.
                      3: Anne Kristine: 1914 på do.
                      4: Ernst Villiam: 1917 i Sdr. Lem, gift i Ringkøbing 1944.
                      5: Nora: 1919 i Kildsig, Brejning, gift i Sdr. Lem 1940.
                      6: Aksel: 1920 i Hover.
                      7: Svend Hartvig: 1922 i do.
                      8: Erland: 1923-1939, født i Mosevang, død i Husby, begravet i Torsted. Invalid.

Jens Nielsen ”Dragsdal”:
Født i Hammelsvang, Ølstrup 1900, død i Spjald 1986.
Køber 7-1-1928, kom fra Ahler, Borris.
Køber 3-2-1948 SV matr.11q fra Svend Aage & Knud Vestergaard¸ Mose, SV matr.11a.
Gift i Borris 1924 med Marie Kirstine Kjær Jensen født på Skarregård, No 1901, død i Videbæk 1990, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Peter Kjær: 1925-1998, født i Borris, død i Roskilde.
                      2: Anne Katrine: 1927, gift med Reinwald Carstens, Sdr. Omme.
                      3: Aksel Kjær: 1929, bosat i Hornsyld.
                      4: Aage Kjær: 1931-2016, eftermand på gården.
                      5: Inga Kjær: 1934-2004, gift med Johannes Pedersen, Vindinge.
                      6: Rigmor Kjær: 1941, gift (oph.) med Knud Bering Johansen, Vinderup / Sahl.

Aage Kjær Nielsen:
Født på gården 1931, død på Spjald Plejehjem 2016, ugift.
Køber 23-1-1968 sin fødegård.
Køber 9-11-1983 Brgd. matr.1rt+1ht fra Børge Lund Andersen, Kratvej 8.

Birthe Kamp Christensen:
Køber 7-1-2014 gården og lægger den under Nr. Mosegård, Kratvej 3. Se dér.
Bygningerne nedrives.

Moselund:
Brejning Hovedgård matrikel 1bn, Kratvej 4:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1bn,1fy,1gn,1go,1gq.
Jens Peder Christiansen:
Født i Tim 1865, død i NV matr.5g 1943, snedker og skytte på Brejninggaard ved vielsen.
Køber 19-9-1905 (44-74) Brgd. matr.1bn fra Brænderigården og bygger ejendommen.
Køber 17-6-1921 (12-617) Brgd. matr.1gn,1go,1gq fra Poul Stokholm Smith, Moselund.
Gift i Brejning 1894 med Laura Jensen født i Sdr. Lem 1874, død på Herning sygehus 1924, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Anna Jensine: 1895-1982, født på Brejninggaard, gift 1916 med Anders Taul-
                                                    borg, Randbæk matr.5f m,fl.
                      2: Magnus: 1900-1985, født i Tim, se Moesgårdshus, NV matr.9.
                      3: Vilhelm: 1904-1973, født i do. eftermand på gården.
Flytter til Hee 1928, bygger hus på Holstebrovej 17 i 1930, NV matr.5g. 

Vilhelm Christiansen:
Født i Tim 1904, død på ejendommen 1973, begravet i Væggerskilde.
Køber 28-1-1928, forrige ejers søn.
Gift 1.i Brejning 1928 med Alma Smith født i Ladegården 1902, død på ejendommen 1957.
Gift 2. med Kirstine Grene Jensen.
                      Barn:
                      1: Ida Smith: 1930-1998, gift 1953 med Gunnar Damgaard, Videbæk.

Ida Smith Damgaard:
Arver ejendommen 22-11-1973, forrige ejers datter.
Sælger ejendommen ad to gange i 1977 og 1983 til Gunnar Kamp Jensen, Nr. Mosegård. 

Gunnar Kamp Jensen:
Køber 24-8-1977 Brgd. matr.1go,1fy,1qu og lægger jorden under sin gård, Nr. Mosegård.
Køber 1-8-1983 Brgd.matr.1bn med bygningerne af Ida Damgaard.

Bruno Kassentoft & Ester Olesen:
Køber 1-6-1988 bygningerne med godt 5 ha jord, Brgd. matr.1bn.
Nedriver ejendommen, bygger nyt hus og etablerer fiskesøer og naturpark.
Bruno Kassentoft var født i Opsund matr.4p 1953, død 1995, begravet i Væggerskilde.

Trine (Ilse) & Jesper Meldgaard:
Køber 1-8-1996.

Edel og Kim Hove Jensen:
Køber 1-2-2011, Edel er født Lund Thomsen på Vantinggård 1973.

Bakkegård:
Brejning Hovedgård matrikel 1bv, Gl. Landevej 17:
Inger Marie Lauridsen:
Født på Grenen 1875, død på Herning sygehus 1925, begravet i Brejning.
Køber 20-2-1904 (42-585) Brgd. matr.1bv fra Grenen og bygger ejendommen.
Køber 9-1-1919 (52-484) SV matr.34c fra enke Ane Hansen.
Gift med Johannes Jensen født i Vester Marup, Skjern 1859.

Johannes Jensen:
Vielsesattest med foregående læst 11-11-1925 (16-729), som hans adkomst til gården.
Skifteudskrift for hans ejerskab til gården (17-488).

Andreas Magnus Madsen:
Født i Ådum 1889.
Køber 7-4-1926 (17-189), kom fra Ådum.
Gift i Ramme 1916 med Krista Marie Andersen født i Rom 1892.

Niels Sofus Agerbo:
Overtager 23-5-1930 ejendommen på tvangsauktion, bosat på Grenen.
Sælger 11-2-1932 SV matr.34c til Martin Nielsen Pedersen, Opsund matr.2b.

Laurids Mikkelsen:
Født i Fjelstervang 1911, død i Fjelstervang 1996.
Fogedudlægsskøde 29-12-1938 ejendommen, kom fra Fjelstervang.
Gift i Vorgod 1938 med Laura Madsen født i Rækker Mølle, Sædding 1917, død i Fjelstervang 1997.

Agner Gosvig Nellemann Nielsen:
Køber 20-12-1942, kom fra Troldhede

Jens Thorvald Pedersen:
Køber 16-5-1944, kom fra Ho.

Niels Peder Nielsen:
Køber 25-5-1945, kom fra Rindum.

Hans Villads Hansen:
Køber 18-9-1945, kom fra Råsted.

Erik Vestergaard:
Køber 16-5-1947, tørveproducent, bosat i Ringkøbing.

Andreas Brink Mouridsen:
Født i Opsund matr.1m 1907, død i Videbæk 1984.
Køber 17-2-1948, kom fra Randbækkrog, Randbæk matr.8a, se videre om familien dér.
Køber 1-3-1949 Væggerskilde matr.9 fra Laurids H. Thomsen & Johannes Pedersen, Videbæk.
Køber 1-4-1967 Væggerskilde matr.10b fra Peder Kristian Krogsgaard¸ Magersped.
Sælger 30-5-1968 Væggerskilde matr.9b til Villiam Jakobsen, Brgd. matr.1p/bx.

Kurt Egon Mouridsen:
Født i Randbækkrog 1938, død i Videbæk 2012. Ugift.
Køber 26-10-1972, forrige ejers søn.

Kjeld Mouridsen:
Født i Randbækkrog 1943, død i Videbæk 2007.
Køber 1-4-1978, forrige ejers broder. De to brødre arbejdde sammen på gården.
Sælger 7-3-1983 Væggerskilde matr.9a+10b til Jens Christian Kviesgaard, Væggerskilde matr.3.

Thomas Mose Lauridsen:
Køber 1-4-1995 og lægger jorden under sin gård på Brejninggaardsvej 19.

Jens-Jørn Bech Jensen:
Køber 23-9-1996 husene med 2 ha jord.

Torben Bitsch:
Køber 26-10-2000. Ombygger stuehuset, fjerner de gamle staldlænger.

Sara & Mathias Kjærhus Tøstesen:
Køber 1-6-2018.

Mølletoft:
Brejning Hovedgård matrikel 1 ei m.fl., Brejninggaardsvej 1:
Matrikelnumre 1950: Brgd. matr.1df,1ei,1es,1ev,1gy,1hb,1hc,1il.
Kristen Olav Rye Skou Olesen:
Født i Flynder mølle 1875, død i Mølletoft 1921. Se om ham og familien under Vandmøllen.
Køber 18-2-1911 (47-233) Brgd.matr.1df og 1ei fra Brejninggaard.
Køber 7-10-1912 (48-167) Brgd. matr.1es fra Sdr. Søndergård.
Køber 20-1-1913 (48-290) Brgd. matr.1ev fra Brejninggaard.
Bygger ejendommen før 1916, hvor familien bor der i folketællingen. Skelettet til husene siges at være flyttet hertil fra et nedlagt hus på Kærhusvej.

Ane Kathrine Olesen:
Arver 7-12-1921 (12-944) forrige ejers enke.

Knud Olesen:
Køber 19-8-1924 (15-778) forrige ejers søn. Se under Skovhuset, Brgd. matr.1d.

Peder Marinus Cæcilius Pedersen Rudmose:
Født i SV matr.2b 1888, død i Snejbjerg 1969, begravet i Brejning.
Køber 25-8-1925 (16-576). Vognmand, kom fra Hovedgaden 4, Spjald, tidligere slagter. Slagter-mester i Hvide Sande 1943, gårdejer i Sdr. Lyngvig 1948. Slagter i Sandet, Sdr. Felding 1957.
Gift i Brejning 1915 med Ane Kirstine Nielsen født i Vester Haurballe, Fabjerg 1890, død i San-det, Sdr. Felding 1957, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Emma Kristiane: 1918-1994, født i Spjald, gift på Holmsland Klit 1943 med
                                                         Søren Østergaard. Død i Vorgod.
                      2: Herdis Helena: 1922, født i Spjald, gift på Holmsland Klit 1948 med Olaf Lar-
                                                     sen, Nyborg. 

Mads Kristian Klemensen Larsen:
Født i Gl. Præstegård 1879, gårdejer i Øster Haurballe, Fabjerg. Død i Holstebro 1968.
Køber 23-6-1934 efter tvangsauktion 10-4-1933. Forrige ejers svoger.
Gift i Fabjerg 1907 med Marie Kirstine Nielsen født i Vester Haurballe, Fabjerg 1880, død i Hol-stebro 1953. Begravet på Nordre kirkegård.

Peder Klemensen Larsen:
Født i Øster Haurballe, Fabjerg 1909, død i Spjald 1992.
Køber 20-8-1938, forrige ejers søn.
Flytter til Rudmosevej 3, SV matr.3b, se videre dér.

Magnus Ferdinand Andersen Viborg:
Født i Mejrup 1904, død i Ringkøbing 1991, begravet i Gammelsogn.
Køber 11-12-1941, kom fra Sdr. Lem.
Gift i Brejning 1942 med Mariane (Jane) Højmose født i Sandbæk 1916, død i Ringkøbing 2013, begravet i Gammelsogn.
                      Børn:
                      1: Greta Højmose: 1943.
                      2: Inge: 1945, tvilling.
                      3: Elna: 1945, tvilling, gift 1965 med Erling Høegh Møller, Tim, se Sr. Søndergård.
Familien flytter til Gammelsogn, Holmsland.

Tonnes Gohr Lauridsen:
Født i Nørhede, Lyne 1913, død på gården 1993.
Køber 11-11-1947.
Gift i Lyne 1947 med Herdis Ingrid Marie Haffner Hansen født i Rosenvænget sogn, København 1923, død i Ringkøbing 2019, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Mette Gohr: 1948.
                      2: Anna Marie: 1950, gift med Peder Straasø Kjær, Randbæk matr.7a.
                      3: Lis Gohr: 1953.
                      4: Martin: 1956.
                      5: Hans: 1957.
                      6: Berit Gohr: 1965.

Jens Randeris:
Født i SV matr.5q+x 1962.
Køber 5-7-1993 af forrige ejers enke, som flytter til Spjald.

Sønderlund:
Brejning Hovedgård matrikel 1dx, 1fq, Mosevej 7:
Jens Peter Nielsen & Niels Peder Nielsen:
Køber 3-11-1915 (49-557) Brgd.matr.1dx,1eæ,1eø,1fa,1fb fra Mads Kr. Olesen m.fl.
Køber 9-3-1917 (50-557) Brgd.matr.1ef,1dæ,1fq fra samme (var med i første handel).

Niels Peder Nielsen:
Overtager 9-10-1918 (52-245) Brgd.matr.1dx,1eæ,1eø,1fa,1fb,1fq som eneejer.
Sælger 15-4-1919 (52-685) Brgd.matr.1eæ til Hans Chr. Lauridsen, Lillebæk.
Sælger 15-4-1919 (52-686) Brgd.matr.1fa til Dorthea Kirstine Lauridsen, Pilgård.
Sælger 15-4-1919 (52-686) Brgd.matr.1eø til Kr. Laurids Kristensen.
Han var murer og bygger antagelig ejendommen. 

Anders Kristian Hankelbjerg:
Køber 25-4-1919 (52-687) Brgd.matr.1dx,1fb,1fq. Se Sandbæk matr.2b+c, Hankelbjerg.
Sælger 13-9-1919 (11-100) Brgd. matr.1fb til Mikkel Søndergaard, V matr.11b.
Kom fra Ny Hankelbjerg, Sandbæk matr.2f,2g, som Niels Peder Nielsen overtager.

Niels Risom Pedersen:
Født i Haderup 1893, død i Spjald 1966.
Køber 16-11-1922 (13-871) ejendommen med Brgd.matr.1dx,1fq.
Gift i Nr. Omme med Pouline Kirstine Langhoff født i Nr. Omme 1901, død i Spjald 1990.
                      Børn:
                      1: Henry Risom: 1924.
                      2: Ejvind Risom: 1925-1945, død i Brejning.
                      3: Børge Risom: 1928-2004. Ejer Randbæk matr.4g.
                      4: Jenny Risom: 1938
                      5: Svend Erik Risom: 1940-2023, bosat i Spjald.

Svend Erik Risom Pedersen:
Født på gården 1940. Død i Spjald 2023.
Køber 1-8-1964 ejendommen.
Flytter til Spjald.

Sigfred Emil Andersen:
Født i Randbæk matr.1i 1931.
Køber 28-8-1970. Murer.
Flytter til Opsund matr.1r og derfra til Hvide Sande som fisker.

Gunnar Sinkjær:
Født i Kodal, Nr. Omme 1934, død i Spjald 2012.
Køber 13-7-1979.
Køber 2-6-1987 Brgd.matr.1kd fra Landbrugsministeriet.
Køber 27-2-1989 Brgd.matr.1kl fra Arne Lund Thomsen, Brænderigården.
Køber 22-10-1991 Brgd.matr.1ke fra Erik Kristensen.

Peder Straasø Kjær:
Køber 1-3-2000 og lægger den meste jord under sin gård, Randbæk matr.7a, Højmosevej 26.

Jette & Frank Nielsen:
Køber 1-2-2001. Kom fra Nygårdsvej 13, Videbæk. Vognmand.

Jette Nielsen:
Overtager ejendommen 15-12-2001.

Knudsens Have, Egely:
Brejning Hovedgård matrikel 1fu, Ladegårdsvej 4:
Christian Augustinus Knudsen:
Født i Opsund matr.2o 1882, død i Viborg 1960, begravet i Brejning.
Køber 8-10-1917 (51-333) ejendommen fra Brgd.1bx,1q, Gl. Landevej 14. Ejendommen er et husmandsbrug ifølge lov nr.223/1907.
Han indrettede ”Egely, Knudsens Have” på en del af ejendommens jorder og fik tilladelse til beværtning uden udskænkning af stærke drikke 31-5-1923.
Vejret 1-6-1904 (42-589) for Brgd.matr.1q over Brgd.matr.1fu, gentaget 26-5-1920 (11-686).
Gift i Brejning 1922 med Elisabeth Marie Frederikke Plesner Clausen: født i Gauerslund 1900, død i Sandet, Ilderhede sogn 1971. Ægteskabet blev ophævet ved kongelig bevilling af 22-1-1927.
Hun var sygehjælper hos den dødssyge lærer Jepsen i Højmose skole, hvor Knudsen var vikarlærer.
                       Hendes barn:
                      1: Vita Plesner Clausen: 1926 i Jerne -1930 i Jerne, død efter en bilulykke.
                      Mor: Forladt kone Elisabeth Marie Frederikke Plesner Knudsen født Clausen, i Jerne,
                      gift med Chr. Knudsen, p.t. i Amerika. Far: Carl Knudsen.
Hun blev gift 2. hos giftefogeden i Sønder Felding Sønderland 30-5-1931 med arbejdsmand Johannes Christensen: født i Bording 1892, død i Sandet, Ilderhede sogn 1971. De bestyrede stationen i Sandet (Troldhede-Kolding jernbanen). Datter, efterslægt. Gravsten på Ilderhede kirkegård.                                                       

                      Plejebarn:
                      1: Vagn Mejlvang: 1922 i Grindsted. Døbt i Væggerskilde 24-9-1922, Elisabeth
                      Knudsen var gudmoder, Knudsens far og søster og brødre var faddere. Adopteret af Hans Mikkelsen, Ringkøbingvej 29, Opsund i 1926, se dér.                                             

Kirstine Margrethe Hansen:
Køber 12-5-1945, gift med købmand Charles Leopold Hansen, Enigheden, SV matr.6q.
”Christian Knudsen må bo vederlagsfrit i ejendommen i sin livstid og drive restaurationsvirksom-hed her”. Overdragelsespris: 6.275,44.

Ejendomsaktieselskabet J.A.K., Middelfart:
Køber 12-7-1948.
”Christian Knudsen har en tinglyst brugsret på den del af ejendom og bygninger med beboelse og restauration, som han hidtil har brugt, i hans livstid”. Overdragelsespris: 7.000,00.

Elisabeth Møller:
Født 1931, død i Videbæk 2017, bisat i Videbæk.
Køber 24-1-1975. Bor fra o.1973 i Rønde. Flytter tilbage til ejendommen i 1984.
Samboende fra 1965 med Jørgen Mikael Sig Lauridsen født i Fredericia 1913, opvokset i Opsund matr.2q, død i Videbæk 2001, bisat i Brejning. Han startede med at hjælpe Chr. Knudsen i haven i 1952 og fortsatte med at holde haven til o.1970. Han havde ligeledes frit ophold i Egely til 1984.

Joan Guldberg Mikkelsen & Danny Nielsen:
Køber 15-2-2006. Han er dattersøn af Elisabeth Møller.

Danny Nielsen:
Overtager 15-10-2007 hele ejendommen og bygger nyt hus 2007-2008.

”Skovly”:
Brejning Hovedgård matrikel 1gx, Brejninggaardsvej 2:
Jeppe Jensen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hover 1882, død i huset 1966, arbejdsmand, skorstensfejermester.
Køber 24-8-1925 (16-570) fra Martin Møller, Nygård, som har købt matriklen fra Brejning Hovedgård 1-7-1925. Huset bygges samme år. Se om familien under SV matr.7g.
Gift 1906 med Dorthea Kirstine født i Dvergetved, Hjørring 1887, død i huset 1962.
                      Børn:
                      1: Peder Sundgaard: 1906 i Åsted sogn.
                      2: Ingrid Abelone: 1908 i Brejning.
                      3: Marie Elisabeth: 1911 i Herborg.
                      4: Emmy Margrethe: 1912 i Nr. Vium.
                      5: Helga: 1914 i Brejning.
                      6: Antonette: 1915-1987, gift med Peder Søndergaard Hansen, V matr.11d.
                      7: Edel Marie: 1917 i do.
                      8: Ester Erine: 1919 i do.
                      9: Ruth: 1921 i do.
                      10: Jenny Helene: 1923 i Spjald.
                      11: Inger Elvira: 1925-1926. Født og død i huset.
                      12: Svend Aage Sundgaard: 1927 i do.
                      13: Sonja Sundgaard: 1931.
                      14: Tove: 1934.

Sonja Sundgaard Jeppesen:
Arver huset 7-3-1967.

Svend Graversen:
Køber 2-10-1970, ejer Traktorimporten.

Anders Vej Sørensen:
Køber 19-6-1974.

Jens Anton Madsen:
Køber 8-2-1982, bosat i Spjald.

Helle Munk Christensen & John Kristensen:
Køber 9-2-1982.

John Kristensen:
Eneejer 3-12-1984.

Hanne Marie Nielsen Guldborg:
Køber 28-9-1988.

Thomas Evald Kristensen:
Køber 9-12-1994.

Svend Erik Vad:
Køber 18-4-2001.

Brejninggaard Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1he,1hf, Mosevej 10:
Peder Kristian Jensen Lillelund: (Lillelund fra 3-10-1952):
Født 1895.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-714) lod nr.2 Brgd.matr.1he+1hf af Landbrugsministeriet / Statskassen. Se Mosevej 8.
Gift med Karen Pedersen født 1899.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1927.
                      2: Svend Aage Lillelund: 1928.

Viggo Madsen:
Født i No 1903, død
Køber 15-6-1929, kom fra No.
Køber 11-3-1943 Brgd. matr.1kl fra Anton Christiansen.
Gift i Dejbjerg 1929 med Anna Pedersen født i Dejbjerg 1909.
                      Børn:
                      1: Holger: 1929.
                      2: Egon: 1930.
                      3: Jens Peder: 1931.
                      4: Villy: 1934, gift i Ringkøbing 1958.
                      5: Edith: 1936.

Holger Emil Madsen:
Født i Dalager, Borris 1913.
Køber 15-12-1944. Kom fra Hestkær, Finderup.
Gift i Ådum 1936 med Karen Jensen født i Rosendal, Ådum 1913.
                      Barn: (født her i sognet):
                      1: Birgit Laura: 1947.
Familien flytter til Skjern.

Egon Damgaard:
Født i SV matr.1q 1939, død i Spjald 1998.
Køber 1-11-1961.
Bosat i Spjald som tømrermester.

Peder Jensen:
Født i Nr. Omme 1927, død i Spjald 2002, begravet i Nr. Omme.
Køber o.1966.
Køber o.1969 Brgd.matr.1hx og 1kl fra Edgar Kristensen, Ny Brejninggaard.

Arne Lund Thomsen:
Køber 1997, driver jorden under Vantinggård, senere under Brænderigården.

Mogens Bennedsen:
Køber 8-8-1988, bygningerne med lidt jord, Brgd.matr.1he.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hg, Kildevej 5:
Laurids Peder Lauridsen:
Født på Muldbjergvej 16 i 1890, død i Glostrup 1969, begravet i Brejning.
Køber 1-4-1926 ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 20-10-1926 lod nr.3 Brgd.matr.1hg af Landbrugsministeriet / Statskassen. Se Mosevej 8. Se Spjald, Hovedgaden 88.

Aksel Hansen:
Født i Blæsbjerghus V matr.6b 1898, død i Spjald 1989.
Køber 17-10-1927 af Laurids Lauridsen, som antagelig ikke har bygget herpå.
Flytter til Østerbæk. Se om familien under Kongensbjerghus V matr.8, folketælling 1940.

Ejner Aksel Eriksen:
Født i Priskjær, Ølgod 1906, død i Varde 1984, begravet i Øse.
Køber 26-7-1929.
Gift i Ølgod 1929 med Jenny Petrine Lauridsen født i Vallund, Ølgod 1909, død på Varde Syge- hus 1948, begravet i Øse.
                      Børn:
                      1: Esther Kristine: 1929-1984, gift i Øse 1947 med lærer Henry Møller, Brejning.
                                                        Død og begravet i Nørup.
                      2: Magda Louise: 1930.
                      3: Anna Marie: 1932.
                      4: Edith Margrethe: 1933.
                      5: Ketty: 1936.
                      6: Orla Juul: 1940-1914, bosat i Grindsted.
Familien flytter til Øse.                     

Anders Damgaard Kristensen:
Født i Sdr. Felding 1912, død i Videbæk 1990.
Køber 18-8-1947. Kom fra No.
Gift i Herborg 1938 med Klara Mary Mogensen født i Nr. Snede 1913, død i Videbæk 1998.
                      Barn:
                      1: Milred: 1941 i No, gift 1959 med Peder Bent Bjørnkær, V matr.7e+8g.

Charles Nielsen:
Født 1923, død på Spjald Plejehjem 2022.
Køber 11-6-1972. Børneforsorgspædagog, Herborg.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 1-12-2022. Dyrker jorden under Brejningvej 15.

Beboelsen:
Nedrevet 2023.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hh, Kildevej 7:
Niels Peder Ingvard Nielsen:
Født i Landerdal SV matr.25a 1898, død i Snogdal 1947.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-765) lod nr.4 Brgd.matr.1hhaf Landbrugsministeriet / Statskassen. Se Mosevej 8.
Se også Brgd.matr.1hm, som han ligeledes købte. Flytter til Landerdal SV matr.10i, se videre dér.

Peder Ejnar Lauridsen:
Født i Brændbakke, No 1897, død i Spjald 1974.
Køber 22-6-1928, kom fra Stadil. Broder til Johannes Lauridsen, Brgd.matr.1hl.
Gift i Stadil 1928 med Karen Marie Mortensen født i Stadil 1902, død i Spjald 1960.
                      Barn:
                      1: Gerda: 1929-1972, gift 1949 med Søren Tholsgaard Pedersen, Staby. Hun er
                                        begravet i Brejning.
Familien flytter til V matr.19ar i Spjald 19-10-1959.

Holger Jul Hansen:
Født i Østerbæk Brgd.matr.1bc m.fl.1932, død i Spjald 2010.
Køber 1-11-1959.
Flytter til Brgd.matr.1hm.

Bent Olesen:
Født i Kjærgård 1934, vokset op på Spjaldgård.
Køber 4-3-1964.

Jens Provstgaard Husted:
Født i V matr.7b 1909, død i ejendommen 1977.
Køber 28-4-1966, kom fra Lille Vesterbæk V matr.9b, se dér.

Else Marie Husted:
Arver 1977 læst 12-6-1979, forrige ejers enke.

Sigfred Husted:
Født i V matr.9b 1950.
Køber 12-6-1979, forrige ejers søn.
Flytter til Spjald, tækkemand og tømrer.

Hans Østergaard Kristensen:
Køber 23-1-1985. Kom fra Ølstrup.
Flytter til Spjald, driver Alfa Laval. Borgmester i Ringkøbing-Skjern kommune fra 2014.

Margit Kjær Madsen & Jørgen Bech Madsen:
Køber 1-2-2001, driver sandblæsningsfirma i Spjald.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hi, Kildevej 9:
Niels Christensen:
Født i Nr. Vium 1885, død i Spjald 1967.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-716) lod nr.5 Brgd.matr.1hi af Landbrugsministeriet / Statskassen. Se Mosevej 8. Kom fra Spjald.
Gift i Vorgod 1908 med Sidsel Marie Nielsine Mikkelsen født i Vorgod 1889, død i Tårning, Tyrstrup 1965 under et besøg, begravet i Brejning.
                      Børn: (født i ejendommen):
                      1: Svend Aage: 1927.
                      2: Martha: 1930, gift 1950 med Børge Eigil Falbjerg Jensen, København.
                      3: Holger: 1933.
Familien flytter igen til Spjald, hvor han var ansat ved cementstøberiet, hun var kogekone.

Karl Ove Jensen:
Født i Venslev 1899, død i ejendommen 1957.
Køber 19-6-1934.
Gift i Velling 1934 med Anna Katrine Smedegaard født i Vesttarp, Velling 1904, død i ejen-dommen 1952.
                      Børn:
                      1: Jens Laurids Smedegaard: 1934-2009.
                      2: Vagn Smedegaard: 1937-2023, bosat i Vinderup.
                      3: Tove Smedegaard: 1940, gift med Egon Juul Pedersen, Stadil, se Opsund m.6d.

Jens Laurids Smedegaard Jensen:
Født i ejendommen 1934, død i ejendommen 2009, ugift.
Arver 23-12-1958 ejendommen.

Torben Therkildsen:
Køber 18-2-2011 af arvingerne, bor på Kildevej 24, se dér.
Nedriver bygningerne, lægger det meste af jorden under sin ejendom.

Line Astrid Kassentoft & Kennet Kassentoft:
Køber 1-1-2018 en del af jorden og bygger nyt længere mod øst i 2019.
Flytter til Vestergade 14 januar 2023.

Tina & Søren Kirkegaard Nielsen:
Køber 27-2-2023. Hans mor har bygget et træhus på grunden.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hk,1iz Kildevej 18:
Søren Nørgaard Sørensen:
Født i Lem, Viborg 1895, død i ejendommen 1947.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-717) lod nr.6 Brgd.matr.1hk af Landbrugsministeriet / Statskassen. Se Mosevej 8.
Køber 22-12-1934 Brgd.matr.1iz fra Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård.
Gift i Lyby 1919 med Johanne Johansen født i Sahl 1891, død i Spjald 1985.
                      Børn:
                      1: Søren Nørgaard: 1922-1991, født i Fly, eftermand på gården.
                      2: Aage Nørgaard: 1924 i Jebjerg, gift i Nr. Omme 1947.
                      3: Anna Nørgaard: 1929, gift 1949 med mejerist Karl Møller, Nr. Omme.
                      4: Bent Nørgaard: 1930-1930.
                      5: Bente Nørgaard: 1931, gift 1954 med Hans Christian Andersen, Henne.
                      6: Dødfødt søn: 1933. 

Svend Ingemann Nørgaard Sørensen:
Født i Rønbjerg, Estvad 1922, død i ejendommen 1991.
Køber 28-6-1948, forrige ejers søn.
Sælger 20-4-1982 Brgd.matr.1iz til Peder Kristian Lauridsen, Brejninggaardsvej 19.
Gift i Fly 1948 med Esther Kjeldberg Andersen født i Fly 1928, død i Spjald 1998.
                      Børn:
                      1: Søren Nørgaard: 1949.
                      2: Bent Nørgaard: 1952-1953.
                      3: Bente Nørgaard: 1954, gift med Anton Bukholt, Sdr. Lem.
                      4: Eva Kristine Nørgaard: 1958.
                      5: Inger Nørgaard: 1961.

Liselotte Brastrup Mogensen & Frits Mogensen:
Køber 2-10-1992 ejendommen Brgd.matr.1hk af forrige ejers enke.

Tove Ebbesen & Flemming Meldgaard:
Køber 2-11-1997. Han er tømrermester i Spjald. Nybygger ejendommen.
Flytter til Østerbæk, Brgd.matr.1bc m.fl.

Anette Tang Højer & Allan Tang Nielsen:
Køber 14-2-2018, kom fra Pinbjerg, Feldbækvej 10.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hl, Kildevej 24:
Ole Madsen Nielsen:
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-719) lod nr.7 Brgd.matr.1hl af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8.

Anders Lauridsen (Thorre):
Født i SV matr.2d 1902, død i Spjald 1993.
Køber 31-3-1927.
Gift i Torsted 1927 med Dagmar Amalie Nielsen født 1904, død i Spjald 1990.
                      Børn: (født i ejendommen):
                      1: Dagny: 1928, gift 1954 med købmand Erik Jørgensen, Ølgod.
                      2: Ingrid Marie: 1931, gift 1953 med Dinus Nielsen, Asdal, Hjørring.
Familien flytter til Hovedgaden 45, Spjald.

Frederik Sylvestersen:
Født 1905, død i ejendommen 1942.
Køber 14-10-1931, kom fra Stadil.
Gift i Stadil 1931 med Esther Johanne Mortensen født i Stadil 1906, død i Spjald 2000.
                      Børn:
                      1: Elna: 1932-2015, gift 1955 med Axel Laursen, Ølstrup. Død i Ringkøbing.
                      2: Ruth: 1935, gift 1957 med lærer Claus Verner Bonnerup, Nr. Nebel.
                      3: Ingrid: 1937, gift 1959 med Hans Thorup Mikkelsen, Ølstrup.
                      4: Frida: 1942. 

Esther Johanne Sylvestersen:
Arver 28-4-1942, tinglæst 16-3-1943, forrige ejers enke.
Gift 2.på Ringkøbing Rådhus 1947 med Johannes Lauridsen født i No 1896, død i Spjald 1972.
                      Børn:
                      1: Frederik Sylvester: 1948, tvilling.
                      2: Henning Nørgaard: 1948, tvilling.
                      3: Kirsten: 1949.

Gerner Husted Kristensen: fra 1-4-1977 Gerner Husted:
Født i SV matr.12b 1935, død i SV matr.12e 2003.
Køber 24-10-1966.
Flytter til SV matr.12e.

Torben Therkildsen:
Køber 12-12-1980, murermester i Spjald. Bygger nyt.
Køber 6-11-1984 Brgd.matr.1hy fra Traktorimporten.
Køber Brgd.matr.1hi, se dér.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hm, Kildevej 13, tidligere
Brejninggaardsvej 9:
Niels Peder Ingvard Nielsen:
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-720) lod nr.8 Brgd.matr.1hm af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8, se under Brgd.matr.1hh, som han ligeledes købte.

Niels Laurids Hansen:
Født i Ø. Herborg, Vorgod 1875, død i Langagergårde 1946.
Køber 21-4-1927.
Gift i Brejning 1927 med Kirsten Marie Christensen født i Ll. Hammelsvang, Ølstrup 1885, død i Spjald 1978.
                      Barn:
                      1: Mads: 1929-1994, slagtermester i Spjald.
Familien flytter til Kinvadhus.

Aage Hansen:
Født i Blæsbjerg V matr.6 1908, død i Spjald 1976.
Køber 1-4-1941.
Gift i Brejning 1940 med Astrid Kirstine Pedersen født i SV matr.10b 1911, død i Spjald 1988.
                      Børn:
                      1: Gustav: 1942-2022, entreprenør i Grønland. Død i Spjald. Ugift.
                      2: Marie Elisabeth: 1944. Gift og bosat i Sdr. Lem.
                      3: Niels Aage: 1955, bosat i Egeris.

Holger Jul Hansen:
Køber 15-2-1965, kom fra Brgd.matr.1hh.
Flytter til Søndervang 4, Spjald.

Henning Emil Hansen:
Født i Vesterbæk 1944, død i Videbæk 2018. Se V matr.7b.
Køber før 1-4-1966.
Familien flytter til Videbæk.

Lise Hvelplund & Holger Hvelplund:
Køber 22-3-1978, hun er sygeplejerske, han lærer ved Spjald Skole.
Familien flytter til Lunde, hvor han blev skoleinspektør.

Karl Lægsgård Andersen:
Køber 30-4-1987, kom fra Videbæk.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matr.1hn, Brejninggaardsvej 5:
Anders Kristian Andersen:
Født i Fjaltring 1881, død i Spjald 1952.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-721) lod nr.9 Brgd.matr.1hn af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8. Kom fra Spjald, hvor han var vognmand, se også SV matr.23a.
Gift i Vorgod 1917 med Johanne Marie Mouritsen født i Vorgod 1887, død i Spjald 1954.

Alfred Gynther Nielsen:
Født i Staby 1895, død på Brejninggaard 1974.
Køber 28-9-1942, forstander for Brejninggaard Efterskole.
Køber 8-5-1956 Brgd. matr.1hz fra Jens Damgaards enke Else Kathrine Damgaard. Jens Damgård havde jorden fra 2-3-1928.
Gift i Gjellerup 1929 med Laura Abelone Kristine Frederikke Bertelsen født i Lund, Gjellerup 1908, død på Brejninggaard 1981.

Brejninggaard Efterskole:
Overtager 1-1-1956 læst 27-6-1958 ejendommen, som lægges under skolens øvrige bygninger og jorder.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1ho, Brejninggaardsvej 7:
Knud Sørensen:
Født i Øster Snepstrup, Simmelkær 1897, død i Spjald 1966. Se Brgd.matr.1hæ.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-722) lod nr.10 Brgd.matr.1ho af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8.
Gift i Brejning 1927 med Ane Margrethe Lauridsen født i SV matr.2d 1903, død i Spjald 1981.
                      Børn:
                      1: Frede Georg: 1925, født i Kildsig.
                      2: Jens Arne: 1928, gift i Dejbjerg 1954.
                      3: Peder Kristian: 1929-2016, amtsvejmand, bosat i Spjald.
                      4: Lis: 1936-2012, gift 1957 med Peder Valdemar Lauridsen, Sandbæk matr.2.l. 

Krarup Smith:
Født i Brænderigården 1905, død i Spjald 1978.
Køber 11-8-1961, kom fra SV matr.1e m.fl., se videre dér om familien.

Asger Gynther Nielsen:
Født i Vesterbæk skole 1934. Forstander for Brejninggaard Efterskole.
Køber 1-1-1975.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hp,1kn, Brejninggaardsvej 13:
Jens Peder Nielsen:
Født i Rindum 1901, død i Skjern 1961, begravet i Brejning.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-724) lod nr.11, Brgd.matr.1hp, af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8.
Gift i Rindum 1926 med Sigrid Oline Birkmose født i No 1900, død på Herning sygehus 1943, be-gravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Ejler Birkmose: 1927-1992, død i Fabjerg, se under Pedersminde, Brgd.matr.1v.
                      2: Krista Birkmose: 1929-1931.
                      3: Frida Birkmose: 1933.
                      4: Aase Birkmose: 1935, gift i Skjern 1957 med Erik Nielsen, Aarhus.

Niels Osvald Mikkelsen:
Født i Kjærgård, Nr. Omme 1912, død på Brejninggaards Mark 1983, begravet i Nr. Omme. Ugift.
Køber 2-6-1947, kom fra Pedersminde, Brgd.matr.1v.
Køber 6-11-1947 Brgd.matr.1kn fra broderen Laurids Brangstrup Mikkelsen, Nr. Omme.

Vagn Madsen:
Køber 1-4-1984 ejendommen af forrige ejers arvinger. Murer.

Egegård:
Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1 hq, Brejninggaardsvej 15:
Arnold Julius Christiansen Serup:
Født i Kølkjær, Rind 1889, død på ejendommen 1952.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-725) lod nr.12 Brgd.matr.1hq af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8. Kom fra Iller Mark, Grønbæk.
Køber 4-12-1951 Brgd. matr.1kg af Jens Nielsen, Kratvej 10.
Gift 1919 med Mette Marie Kristensen født i Gellerup 1892, død 1961.
                      Børn:
                      1: Kristian Beck: 1920-1995, født i Grønbæk, teglværksarbejder i Humlebæk 1962,                                                                begravet i Brejning.
                      2: Kristen Kristensen: landmand i Holing, Herning 1962.
                      3: Verner Michael: 1927-2003, landmand i Arnborg 1962, begravet i Brejning.
                      4: Anne Metha: 1930, gift Pedersen, Herning.
                      5: Sigurd Bech: 1932, jernværksarbejder i Karlshöga, Sverige i 1962.

Mette Marie Serup
Arver 2-5-1952, skifteudskrift 8-11-1956, forrige ejers enke.

Kristian Bech Serup:
Skifteudskrift 27-1-1962 som adkomst for ham, forriges søn.

Henning Ellegaard Unnerup:
Født 1923, død i ejendommen 1993, handelsmand.
Køber 27-1-1962 af forrige ejers arvinger.
Gift med Anna Marie Unnerup født 1928, død i ejendommen 1998.

Anna Marie Unnerup:
Arver 7-7-1996 ejendommen, forrige ejers enke.

Jacob Dan Nielsen:
Køber 15-7-1999 af boet efter forrige ejer. Kom fra Vinderup.

Christina Mølgaard & Ronni Egsgaard Sørensen:
Køber 1-9-2018.

Brejninggaards Mark, ”Pip-Op”:
Brejning Hovedgård matrikel 1hr, 1ix, Brejninggaardsvej 17:
Jacob Kirkegaard Jacobsen:
Køber 1-4-1926 læst 26-11-1926 (17-726) lod nr.13, Brgd.matr.1hr, af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8.

Jeppe Jensen (Kassentoft):
Født i Kassentoft 1897, død i Spjald 1967. Handelsmand.
Køber 11-10-1927. Kom fra Spjald.
Gift i Ådum 1917 med Inger Marie Thuesen født i Skjern 1898, død i Spjald 1993.
                      Børn:
                      1: Mary: 1918-1969, gift 1937 med Ferdinand Leonhard Sundgaard Jonassen,
                                     Spjald, født i Kassentoft, død i Spjald.
                      2: Jens Peter Weiss: 1920-1992, købmand i Bølling. Født i Kassentoft.
                      3: Svend Erik: 1928, gift i Ringkøbing 1951. Ansat ved TDC, København, RD.
                      4: Edith: 1930, født i Brejning Kirkeby, gift 1949 med Erik Viggo Jakobsen, Egvad.
Familien flytter til Spjald igen. Se Hovedgaden 111 og Vestergade 7.

Mads Sørensen (Bækgaard):
Født i Bækgård 1900, død i ejendommen 1982.
Køber 27-12-1928.
Køber 13-12-1934 Brgd.matr.1ix fra Medom Søndergaard, Nr. Søndergård.
Fredningskendelse 9-1-1954 vedrørende jættestuen på ejendommens mark.
Gift i Vorgod 1929 med Kresta Eriksen født i Ølgod 1907, død i ejendommen 1959.
                      Børn:
                      1: Ingeborg Bækgaard: 1930-1982, gift 1952 med Verner Pedersen, Hammer.
                      2: Martin Bækgaard: 1934, bosat i Silkeborg.
                      3: Evan Bækgaard: 1944, eftermand på gården.

Evan Bækgaard Sørensen:
Født på ejendommen 1944. Sælger skal bo i lejligheden i stuehusets loftetage.
Køber 1-7-1979.
Familien flytter til Kildevej 2, Spjald.

Inge Berit Mouridsen & Jan Troels Mouridsen:
Køber 15-7-2011. Bygger om efter brand i 2018..

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hs, Kildevej 11, tidligere
Brejninggaardsvej 11:
Jens Laurids Troelsen:
Født i Timring 1898, død i Spjald 1967, se Væggerskilde matr.2.
Køber 1-4-1926 læst 24-11-1926 (17-727) lod nr.14, Brgd.matr.1hr, af Landbrugsministeriet / Statskassen, se Mosevej 8. Familien kom fra Ringkøbing, hvor de fire ældste børn er født.
Gift i Rindum 1920 med Inger Kirstine Christensen født i Skarrild 1897, død i Spjald 1977.
                      Børn:
                      1: Rose: 1921-2011, gift 1942 med Godtfred Kristensen, Brgd.matr.1ic.
                      2: Eigil: 1922.
                      3: Svend Børge: 1924.
                      4: Ruth Emilie: 1926-2014, gift med Ejner Nielsen, se Væggerskilde matr.2a.
                      5: Niels Georg: 1929-1931.
                      6: Grete Kristine: 1932, gift 1953 med Børge Jensen, Brejning.
                      7: Lilly Kirstine: 1935, gift 1955 med Knud Christian Thaysen, Videbæk.
                      8: Niels Georg: 1937-2020. Videbæk.

Karl Braagaard:
Født 1916, død i Hee 1989.
Køber 14-10-1965, se Ravnsbjergvej 10.
Flytter til Randbæk matr.4b.

Eli Venø Christensen:
Køber 18-5-1972.

Villy Moesgaard:
Køber 5-2-1973.

Kristian Skov Sørensen:
Køber 28-5-1973, plejehjemsbestyrer i Videbæk.

Poul Erik Skov Sørensen:
Køber 22-10-1976, forrige ejers søn.
Sælger 12-3-1980 ejendommens jordtilliggende til Aksel Knudsen, Brænderigården.
Flytter til Videbæk.

Poul Rahbek Keseler:
Køber 6-8-1985, telefonmontør, født 1956 i Ølstrup.
Gift med Conny Damgaard, født 1963 i Brgd.matr.1he.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1hæ, Kildevej 22:
Jens Christian Sørensen:
Ejer af Brejninggaard og herunder denne matrikel 1hæ.
Sælger 22-3-1928 heraf Kildevej 16, Brgd.matr.1ib til Jørgen Peder Pedersen, V matr.10e.
Sælger 17-5-1928 heraf Kildevej 20, Brgd.matr.1ic til Klemen Kristen Olesen, Heager, No. 

Niels Kristian Sørensen:
Født i Øster Snepstrup, Simmelkær 1895. Broder til Knud Sørensen, Brgd.matr.1ho.
Køber 15-4-1929 resten af Brgd.matr.1hæ af Jens Chr. Sørensen, Brejninggaard, ejendommen er bebygget, antagelig efter 1926, da der ikke findes noget om ejendommen i folketælling 1925.
Gift 1927 med Berta Emma Schou født i Tyskland 1909.
                      Børn:
                      1: Doris: 1928 født i ejendommen.
                      2: Else Kirstine Lyngholm: 1929.

Jeppe Knudsen Kamp:
Født i Stadil 1865, død i Ny Snogdal, NVmatr.1j+4e, 1949. 
Køber 1-9-1931. Kom fra Blæsbjerg, V matr.6a.
Flytter til Ny Snogdal i 1934.

Bertel Jensenius Sørensen:
Født i Rindum 1909, død i Sdr. Lem 1979. Broder til gdr. Peder Bundgaard Sørensen, SV matr.7 og til gdr. Ejler Sørensen SV matr.5k.
Køber 10-3-1934.
Gift i Sdr. Lem 1934 med Ingeborg Kristensen født i Sdr. Lem 1914, død i Sdr. Lem 1998.
                      Børn:
                      1: Erik: 1936.
                      2: Gunnar: 1939.

Mejnert Marinus Mouridsen:
Køber 10-3-1945. Se Opsund matr.4m.

Carl Christian Johansen:
Køber 28-6-1945.

Aage Nørgaard Sørensen:
Køber 25-10-1946.

Niels Rasmus Andersen:
Køber 20-4-1948.
Se under Gl. Landevej 18 om familien, der boede dér i 1930.

Jeppe Arne Marius Jessen:
Født i Fasterkær, Faster 1901, død i Spjald 1984. Vognmand i Spjald.
Køber 19-10-1949, kom fra Knaplund, Hoven.
Gift i Hoven 1929 med Kirstine Mathilde Kristensen født i Knaplund, Hoven 1907, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Villy: 1929-2010, født i Hoven, døbt i Ilderhede, vognmand i Spjald. Se Hovedga-                                                den 97.
                      2: Edith Karoline: 1931 født i Hoven, døbt i Ilderhede.
                      3: Bertel Orla: 1939-2013, født i Hoven, døbt i Ilderhede. Vognmand i Spjald.
Flytter til Vestergade 16, Spjald.

Aksel Sigvald Jensen:
Køber 1-12-1952.

Arne Jensen:
Køber 27-3-1953.

Ole Toft Olesen:
Født i Randbæk matr.5 1894, død i Spjald 1979.
Køber 13-9-1957, kom fra Abildå.
Gift i Nr. Omme 1919 med Anna Marie Kristensen født i Nr. Omme 1899, død i Spjald 1981.
Han ejede NV matr.9 1918-1919, derefter SV matr.5k i 1919 og derefter var han husmand i Abildå.

Jens Erik Meldgaard:
Køber 1-9-1971, elinstallatør i Videbæk. Flytter til Gartnerhaven, Spjald. Død 2023.

Tommy Meldgaard Ebbesen:
Køber 11-11-2019, tømrer, født i Kildevej 18.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgaard matrikel 1ib, Kildevej 16:
Jørgen Peder Pedersen:
Født i Hee 1863, død i Viborg 1935, begravet i Brejning.
Køber 22-3-1928 fra Jens Chr. Sørensen, Brejninggaard, del af Brgd.matr.1hæ, bygger ejendom-men, kom fra V matr.10e, se videre dér. Umyndiggjort 15-12-1933, indlagt på Statshospitalet, Viborg, værge: Mads Næsgaard, Bilring.

Kristen Andersen Hjøllund:
Født i Hjøllund, Sdr. Lem 1878, død i Skjern 1956.
Køber 20-12-1933.
Gift i Sdr. Lem 1905 med Ane Kristiansen født i Astrup, Faster 1877, død i Skjern 1958.

Anton Jensen:
Født i Randbæk matr.6g+30a 1881, død i Spjald 1966, se videre dér.
Køber 26-3-1946.

Lars Markus Pallesen: 
Født i Hestkær 1915, død i huset 1977, se SV matr.5i.
Køber 1953, kom fra SV matr.8e m.fl.
Gift i Brejning 1942 med Signe Marie Jensen født i Randbæk matr.6g+30a 1913, død i Spjald 1981, datter af Anton Jensen.
                      Børn:
                      1: Bent Erling: 1943.
                      2: Jens Peder: 1946

Signe Marie Pallesen:
Arver 14-11-1978, forrige ejers enke.

Bent Erling Pallesen & Jens Peder Pallesen:
Arver 19-3-1981, forrige ejers sønner.

Bent Erling Pallesen:
Overtager 19-3-1981 huset. Tømrer.

Henrik Johansen:
Født 1967 i SV matr.18b.
Køber 13-1-1994.

Conny Østergaard Høj & Mogens Kristian Høj:
Han er født 1964 i Skelsgård, Ringkøbingvej 69.
Køber 15-11-2011, kom fra Ringkøbingvej 69, Skelsgård.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1ic, Kildevej 20:
Klemen Kristen Olesen:
Køber 17-5-1928 fra Jens Chr. Sørensen, Brejninggaard, en parcel af Brgd.matr.1hæ, og bygger huset. Kom fra Heeager, No.

Mikkel Søndergaard:
Født i Sdr. Søndergård 1875, død i ejendommen 1942.
Køber 26-8-1939, kom fra V matr.15b, se videre dér og i Vantinggård SV matr.19.

Karen Søndergaard:
Arver 13-12-1943, forrige ejers enke. Flytter til Spjald.

Johannes Cecilius Nielsen:
Født i Finderup 1894, død i Spjald 1990. Køber 13-12-1943, se under SV matr.9b.

Martinus Mouridsen:
Køber 6-11-1945, se under Opsund matr.4m.

Hans Christiansen:
Køber 24-10-1945.
Flytter til Mosevej 8, tidligere Møllebakken 2.

Godtfred Kristensen:
Født i Tistrup 1914, død i Spjald 2003.
Køber 28-8-1947, vejmand.
Gift i Brejning 1942 med Rose Troelsen født i Ringkøbing 1921, se Brgd.matr.1hs, død i Spjald 2011.
                      Børn:
                      1: Villy: 1944 i Lønborg, døbt i Tarm.
                      2: Mary: 1946 i Hover, døbt i Brejning.
                      3: Jens Emil: 1949.
                      4: Anna Marie: 1953.

Hanne Agnethe Truelsen & Eigil Christiansen:
Køber 1-6-1986. Kom fra Hemmet.

Eigil Christiansen:
Ene ejer 1-7-2001.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1ii,1ik, Brejninggaardsvej 4:
Mads Jeppesen (Sundgaard):
Født i V matr.10d 1900, død i Spjald 1984, arbejdsmand, dræningsmester.
Køber 15-1-1932 Brgd.matr.1ii & 1ik fra Jens Chr. Sørensen, Brejninggaard. Matr.1ik er vejarealet.
Huset er bygget i 1932. Senere ombygget. Se SV matr.9g.
Gift i Brejning 1928 med Johanne Kirstine Lauritsen født i Randbæk matr.1e 1902, død i huset 1949.
                      Børn:
                      1: Ester Sundgaard: 1928 i Timring.
                      2: Irene Sundgaard: 1930 i do.
                      3: Bengta Sundgaard: 1932 i Brejning.
                      4: Jens Sundgaard: 1934.
Familien flytter til Kærhusvej 10.

Niels Christian Andersen:
Køber 27-2-1950, se Kildsigvej 19.

Janus Christensen:
Køber 20-3-1950. Jernbanearbejder.

Anton Jensen:
Køber 1953. Kom fra Brgd.matr.1ib, se dér. 

Hans Christian Møller:
Født i Nr. Omme 1923, død i Spjald 1991.
Køber 31-3-1959. Pedel ved Spjald Skole.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1953 med Kirsten Marie Smedegaard Andersen født i Spjald 1932, død i Spjald 1995, søsterdatter til Mads Sundgaard.
Familien flytter til Spjald.

Poul Buchholtz Rindom:
Født i Opsund matr.1p,1u,2z 1933, død i Spjald 2016.
Køber 1-11-1964.
Gift i Videbæk 1956 med Jytte Friis Madsen født i Rind 1935, bosat i Spjald 2022.

Elsebeth Lykkegaard Jakobsen & Anker Jakobsen:
Køber 6-10-1971. Han var lærer ved Brejninggaard Efterskole.

Lis Kruse & Erik Kruse:
Køber 6-5-1986.

Christina Stjernholm & Brian Skytte Vestergaard Eriksen:
Køber 1-4-2002.

Torben Ravn Meldgaard:
Køber 1-12-2013. Opvokset i Brgd.matr.1hæ, Kildevej 22.

Brejninggaards Mark:
Brejninggaardsvej 17A, Brejning Hovedgård matrikel 1kg:
Tommy Søndergaard:
Køber 1-9-2018, frijord fra Brejning Hovedgård matrikel 1tn. Bygger hus på grunden 2024, idet tilladelsen hertil følger nedlæggelse af ”Enigheden”, Ringkøbingvej 41 som matrikel med udkørsel. Se under Gl. Præstegård, ejer af ”Billig Arbejdstøj”.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1lø, Kildevej 12:
Leo Nielsen:
Født 1929 i SV matr.10i, død 1981 i ejendommen.
Køber og bygger ejendommen 1963. Handelsmand, fik tilnavnet Sild, fordi han handlede med sildeensilage blandt meget andet.
Gift i Brejning 1957 med Kamma Jensen Kjærgaard: Født 1938 i Brejning.

Kamma Nielsen:
Arver 3-1-1981, forrige ejers enke.

Midt Bank, Ikast ved A. L. Pedersen:
Overtager 1984 efter boopgørelse 1983.

Edmund Juulsgaard Kristensen:
Født i Lilleby 1944, død i huset 2001. Begravet i Brejning.
Køber 1-10-1985.

Birthe Marie Kristensen:
Arver 16-12-2001, forrige ejers enke, (1944-2017).

Tina Ross Christensen & Christian Røjkjær Kristensen:
Køber 1-4-2004, han er søn af forrige ejere.

Christian Røjkjær Kristensen:
Overtager 1-4-2005 hele ejendommen.

Helle Garner Andersen & Torben Garner:
Køber 17-9-2010.

NN:
Ejendommen er sat til salg 2022.

Brejninggaards Mark:
Brejning Hovedgård matrikel 1ql, Kildevej 14:
Hans Bækbo Pallesen:
Født i Brejning 1922, død i huset 1981.
Køber 14-11-1978 fra Svigerinden i Brgd.matr.1ib. Der var i 1963 bygget et træhus på grunden, som familien boede i forud for købet.
Gift i Brejning 1954 med Helga Madsen født i Snejbjerg 1928, se SV matr.8c, død i Spjald 2014.
                      Børn:
                      1: Jørgen Bækbo: 1957-2014, bosat i Spjald.
                      2: Per Bækbo: 1962-2021, bosat i Spjald. 

Helga Pallesen:
Arver 7-12-1981 læst 18-2-1985, forrige ejers enke.

Finn Høyer Olesen:
Køber 19-6-1985.

Aksel Dalsgaard Bang:
Køber 1-2-2000.

Esben Kirk Therkildsen:
Køber 15-9-2004, river træhuset ned og bygger helt nyt hus på grunden.

Carola Larsen & Jens Ole Jensen:
Køber 15-10-2007, kom fra Holstebro.

Janni Ruprecht Guldborg & Bo Ruprecht Guldborg:
Køber 21-11-2009.

Mette Østergaard Kristensen & Martin Oster Hansen nu Oster Østergaard:
Køber 1-8-2015. Flytter til Spjald 2023.

Malene Nørgaard Sognstrup & Bjarke Gildbjerg Kristensen:
Køber 1-7-2023.

NB: I parentesen efter ejendomshandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste sidetallet i tingbogen.                                                                                                                                                      

                                                                                                  Johannes J. Lund                                                                                                                                                                                                                                                      Spjald, sluttet 2024.