Arkivalier vedrørende Brejning sogns historie:

 

RA Viborg:

 

1: Ringkøbing amt, Bølling- Nørre Horne herreder 1814-, B80A SP 6-7:

                      Realregister for Brejning sogn 1793-o.1885. NB: bestilles som Bølling-Nørre Horne

herredsfoged: Realregister for Brejning sogn B81 SP 84 1860-1885.

Arkivalieronline:

Ejendomme:

Amt: Ringkøbing                      Arkiv: Bølling- Nr. Horne Herredsfoged

Realregister over Brejning sogn (1860-1885), burde stå som (1793-1885)

 

2: Ringkøbing amt, Ulfborg-Hind herredsfoged: er scannet på Arkivalier online (AO):

                      Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders skøde- og panteprotokoller 1793-1872,

                      Vedrørende Brejning sogn, som i 1874 blev flyttet fra Bølling herred til Ulfborg-Hind

                      herred.

                                            Arkivalieronline:

                                                    Ejendomme:

                                                    Amt: Ringkøbing amt               Arkiv: Ulfborg-Hind Herredsfoged

                                                    Realregister (1845-1972): Brejning sogn 1845-1937, 1914-1937, 1929-1937

                                                    Skøde- og panteprotokol 1774-1919 med bind nr. fra bind 13 og frem

                                                    Udskrift af Bølling-Nr. Horne skøde- og panteprotokoller 1793-1872 for Brejning

                                                   

3: Ringkøbing amt:

a: Retten i Ringkøbing:

                      Realregistre 1845-1972, Brejning (digitaliseret på Arkivalier online).

                      Personregistre til tingbøger 1927-1972 (do).

                                            Arkivalieronline:

                                            Ejendomme:

                                                    Digitaliserede tingbøger 1927-2000

                                                    Domstolsstyrelsen: Indskannede Tingbøger 1927-2000

                                            Region: Midtjylland                 Retskreds: Skjern                          Ejerlavene

 

                      b: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen 1927-1975:

                      Skøde- og servitutgenparter I, 1927-1975: (tal og bogstaver er matrikelnumre):

                      SG-18: Brejning Hovedgård (Bghg) 1-1hg.

                      SG-19: do. 1hæ-19ad.                             

                      SG-20: Sydvestlige (SV) ejerlav 1-20.   

                      SG-21: SV 21-39.

                      SG-21: Vestlige (V) ejerlav 1-12c.

                      SG-22: V 12d-20r.

                      SG-23: V 20s-46c.

                      SG-23: Opsund (O) ejerlav 1-6c.

                      SG-23: Randbæk (R) ejerlav 1-4.

                      SG-24: R. 5-31f.

                      SG-24: Randeris & Torhuse (RT) ejerlav 1-5c.

                      SG-24: Sandbæk (S) ejerlav 1-9a.

                      SG-24: Væggerskilde (Vk) ejerlav 1-10b.

                                            Arkivnummer: B-374

                                                    Arkivskaber: Retten i Ringkøbing. Tinglysningen

                                                    Arkivserie: Skøde- og servitutgenparter 1. 1927-1975

                                            Løbenummer: SG-18

 

                          c: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen:

                      Omskrevne tingbogsblade 1927-1963. Digitaliseret.

 

                      d: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen 1973-1992: for Brejning sogn 1976-1986:

                      SG-95: 1976-77.

                      SG-97: 1978.

                      SG-103: 1979.

                      SG-108: 1980.

                      SG-112: 1981.

                      SG-117: 1982.

                      SG-122: 1983.

                      SG-123: 1983.

                      SG-129: 1984.

                      SG-136: 1985.

                      SG-143: 1986.

 

                      e: Retten i Skjern, Tinglysningen:

                      Skøde- og servitutgenparter II: for Brejning sogn 1987- 1992:

                      SG-140: 1987.

                      SG-147: 1988.

                      SG-152: 1989.

                      SG-158: 1990.

                      SG-165: 1991.

                      SG-171: 1992.

                                            Arkivskaber: Retten i Skjern, Tinglysningen

                                                    Arkivserie: Skøde- og servitutgenparter II

                                                    Løbenummer: SG-152

                     

                      f: Region Midtjylland, Retskreds: Skjern: Brejning ejerlav: scannet på AO:

                      Digitaliserede tingbøger 1927-2000 efter ejerlav.

 

4: Bølling herreds tingbøger:

                      1728-37 (B80-C1), 1749-67 (B80-C2), 1768-86 (B80-C3), 1787- (B80-C4).

4a: Bølling herredsfoged, domprotokoller:

                      1790-1809, 1814-1820, 1833-1857.

 

5: Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller:

                      B24-619 3.del s.16: 8-2-1646.                 B24-629, 1.del s.245: 1/10-1661.

                      B24-630, 1.del s.153: 18-3-1662.            B24-631 s.104, 121, 131, 290: 1663.

B24-632 brev 5: 20-10-1665                    B24-653 s.323: 17-2-1683.

B24-670, 3.del s.294: 15-3-1708.            B24-674 3. del s.280: 28-5-1718.

B24-680, 4.del s.325: 13-8-1726.            B24-693, 1.del s.145: 2-3-1754.

B24-697, 4.del s.470: 3-5-1760.              B24-699, 1.del s.985: 7-5-1764.

B24-699, 5.del s.583: 1767.                     B24-702, 2.del s.609: 7-5-1771.

B24-704, 4.del s.375: 1774.                     B24-706, 6.del s.677: 1778.

 

6: Ribe Bispearkiv: C4:

                      166: Stiftsregister 1599.

913: Jordebog 1655.

654: Herredsbøger 1690.

 

7: Lundenæs og Bøvling amter: B8-1055:

Generaltabel over det på hovedgårdene, bøndergods og strøgods befundne hornkvæg 1774.

 

8: Ringkøbing amt:

B8-1148-52, B8-1161F, B8-7028:

Landvæsensprotokoller 1796-1801, her i udskiftningskort, samt bilag til protokollerne. Udskiftningsforretninger 1795-1905. Se under RA. Rentekammeret.

                      B8-286:

Fortegnelse over bevilling til udstykning og sammenlægning af jordejendomme 1787-1842.

 

9: Kirkebøger, skifteprotokoller & folketællinger: (søges på Arkivalier online):

Brejning sogn 1745 ff. Samt kirkebøger fra de omliggende sogne. Se endvidere under Hammerum Herred: Hugo Dynesens ”oversatte” kirkebøger m.v. fra Brejning og om-liggende sogne, som er et særdeles udførligt arbejde.

Brejning kirkeregnskabsbog 1580-1653, Hover kirkeregnskabsbog 1604-1685.

Brejninggaard skifteprotokoller 1-2, 1719-1815 (G.449).

Slumstrup skifteprotokol 1777-1783 (G.454).

Dejbjerglund skifteprotokol 1793-1816 (G.450).

Skifteprotokol for gejstligheden i Bølling herred, C42B-2.

Folketællinger 1787 (mangelfuld) - 1940 for Brejning sogn og andre sogne.

Borgerlige vielser, findes under Arkivalier Online: Find din slægt.

 

10: Forskellige mandtal:

                      Bølling herreds tingbog:

Brejning sogns kongetiende med navnene på sognets bønder 1731, idet kongetienden var bortfæstet til Sr. Ehrenfeld på Nørholm gods fra 25-7-1731. Tinglæst 26-11-1737.

                      B8-1063:

Sager angående skolevæsenets indretning 1739-57, Brejning 8-5-1741 med mandtal over sognets beboere 11-6-1739.

Ribe bispearkiv C4-38:

(1742-64): Heri ligning over Brejning sogns beboeres skolepenge 6-10-1759, med navnene tilrettet 1762.

11: Bølling herred -1814, B.80C:

                      11: Syns- og taksationsforretninger 1779-1792: skellet ved Muldbjerg.

                      13: Forskellige overdragelsesdokumenter 1741-1816: bl.a. fæstebrev på Opsund.

                      30: Skiftet efter fru Albertin, Brejninggaard 1812 med oversigt over fæstere.

                      34 & 35: Auktionsprotokoller 1703-1751, 1757-1781.

                      40: Fortegnelse over assurerede gårde og deres brandredskaber, Brejning 1795.

                      41: Bølling herreds skelforeninger: (findes også i Bølling herreds tingbøger):

                                            3-11-1766: Skelforening mellem Brejninggaard og Damgård, Ølstrup

                                                               Sogn.

                                            11-12-1779: Skel mellem Hover og Odderbæk.

                                            19-3-1796: Skel i heden mellem Brejning sogn og Hestkær, Ø. Finderup,

  1.                    Herborg, Tolsgård og Birkmose.

                                            22-3-1796: Skel i Heden mellem Brejning sogn og Nr. Omme sogn.

                                            11-4-1796: Skel i heden mellem Brejning sogn og Vorgod sogn.

                                            19-5-1796: Brejning sogns heder delt mellem bønderne.

                                            19-9-1797: Skel mellem Bæk og Bjørnkær hede.

                      21-9-1797: Skel i fælles mose mellem Bæk og Kildsig, Blæsbjerg mose

                                                               og Vesterbæk.

                                            12-4-1798: Udskiftning af Jens Christian Knudsens gård i Randbæk.

                                            11-12-1799: Skel mellem Brejning sogn og resten af Ølstrup sogn.

 

12: Landbygningernes brandforsikring 1872-:

Tarm-Skjern Branddirektorat 1872-:

X 318-2: Undersøgelsesprotokol for Bølling herred 1864-1893.

X 318-4: Opmålingsprotokol for Bølling herred 1863-1903.

NB: På Egnsmuseet findes kopi af forsikringsprotokollerne 1859-1903 samt forsik-ringsprotokollerne fra 1904 og frem.

 

13: Z-arkiver: Z 1-18:

Bind 23: Jordebog over Lundenæs amt, Bølling herred, Langergård, s. 39, 1595.

 

14: Jordemødre:

                      Arkivskaber: Ringkøbing Lægedistrikt 1871

                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejninge.

 

                      Arkivskaber: Videbæk Lægedistrikt 1872-1915

                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejninge.

 

                      Arkivskaber: Ringkøbing Lægekreds 1916-1974

                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejning.

 

15: Næringsbreve:

                      Ringkøbing Politimester 1919-:

                      Næringsregister for Ringkøbing – Ulfborg Hind herreder 1886-1929.

 

                      Bølling – Nørre Horne herreds næringsprotokol 1858-1899.

 

                      Ulfborg – Hind herreders protokol på næringsbeviser 1867-1886 & 1896-1906.

 

RA København:

 

1: Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen 1588-1660:

Lundenæs len:

                      Ekstraskattemandtal 1643-1647 (pengeskattemandtal o.s.v.) (Film M-45354).

                     

2: Rentekammeret:

                      214.10ff:                                                 

                      Jordebøger 1649-1679.

                                           

311.37:                                                    

                      Jordebog indsendt i henhold til kongelig missiver 28-9-1660. Heri:

Brejninggaard 22-10-1660.

Arkivskaber: rentekammeret

Arkivserie: jordebog missiv

År: 1660-1665  (NB: ingen punktum, kun entalsord i søgning)

 

311.48:

Jordebøger 1660-1665.

                     

311.130:                            

                      Fr. d III`s matrikel 1664, løbenr.1820.

 

Reviderede regnskaber, Amtsstueregnskaber: (Lundenæs-Bøvling amter):

2245.138: (indtil o.1690: Brejning, Bølling herred, derefter Brejning, Hind herred).

Lundenæs-Bøvling Prinsessestyr 1664-1752, heri Bølling herred, Brejning sogn: Ildsted- og kvægskatten 1677, kop- og kvægskatten 1678 med gode præstemandtal.

Lundenæs-Bøvling Ekstraskatteregnskaber 1682-83, 1687-89, 1699-1700: diverse skattemandtal, ansøgninger m.v. (Film M-37228 til M-31233).

Lundenæs-Bøvling Konsumptions-, familie- og folkeskatteregnskaber 1671-81, 1682-96, 1697-98, 1699-1748. (Film M-37243 til M-37246).

                      Arkivskaber: Reviderede regnskaber, Amtsstueregnskaber

                          Arkivserie: Amtsregnskaber, ældre

                          Løbenummer: M-37228, M-37243 o.s.v.

 

2215.235:

Sædegårde 1682-1771, heri Brejninggaard 27-2-1683.

 

311.166:

                      Matrikelsakstrakter 1680-81: Brejning sogn.

 

 

                      Lundenæs amts matrikelekstrakt 1681-83:

Nr.873, Brejning sogn.

 

                      312.1853:

Matriklen 1688, bog 1820A. Film S.6191: Brejning sogns markbog 1683.

 

432.62:

Generalhoverireglementer i overensstemmelse med forordningen 6-5-1769: Lundenæs og Bøvling amter 1769-1771.

 

2485.91:

Hoveriprotokoller efter forordningen 12-8-1773, Brejninggaard. Findes også på RA Viborg under B8-1051.

 

                      313.25:

Hartkornsspecifikationer indsendt juni-juli 1788, Brejninggaard.

 

                      2485.126: Hoveriefterretninger i henhold til plakat af 24-6-1791: Lundenæs amt, Brej-

                      ninggaard.

 

                      2485.109:

Forening om hoveriets bestemmelse ved Brejninggaard, Lundenæs amt 15-8-1794.

 

2485.18:

Lundenæs og Bøvling amter: Indberetning om forbedring i landvæsenet og fællesska-bets ophævelse 1773-1809.

 

2483.168 (sag) &169 (register):

Diverse udstykningstilladelser fra Brejning sogn 1794 og frem.

 

352.10:

Statistiske efterretninger 1838 bl.a. fra Ringkøbing amt.

 

                      Uden for nummer:

                      Det statistiske bureau: Kreaturtællinger 1837-1892.

 

3: Finansarkiverne 1680-1848: 4. kreditkasse-Direktionen 1786-1816:

Kreditkassens danske kopibog:

Heri udlånene fra Den kongelige Kreditkasse til 23 bønder i Brejning sogn 18-6-1795 i forbindelse med købet af deres fæstegårde til selveje fra Brejninggaard.

Se også RA Viborg: B80C-4 s.210: 30-6-1795 tinglæst 23 panteobligationer fra Brej-ninggaard gods forhen værende fæstebønder til Den kongelige Kreditkasse.

 

4: Lægdsruller:

                      1789-1793: Lundenæs amt lægd 31, Brejning sogn.

                      1794-1869: Ringkøbing amt lægd 49, Brejning sogn.

                      1870-1970: 5. udskrivningskreds lægd 5, Brejning sogn.

 

5: Ingeniørtropperne 314.2, Vejkort: Vejdirektoratets kortsamling: Registratur 228,8:

1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1432: Hovedvej 11 Skjern-Holstebro, 1801. Brejning.

1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1433: Hovedvej 15 Ringkøbing-Brejning, nord, 1801.

1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1362-1363: H.15, Ringkøbing-Aarhus, Opsund, 1801.

1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1364,6+7, H.15, Ringkøbing-Aarhus, 1844.

 

6: Matrikelarkivet:

                      Brejning sogn 118-01 med original 1 kort.

Matriklen 1844 med forarbejder. Brejninggaard opmålt 1791, Sandbæk & Randeris + Torhuse opmålt 1804, Væggerskilde opmålt 1812, Vestlige del, Nordvestlige del, Sydvestlige del og Opsund opmålt 1817, Randbæk opmålt 1818.

NB: RA Viborg: B21-229: Matriklen 1844, Brejning sogn.

 

Gå ind på: Kort- og Matrikelstyrelsen:

Matriklen --- Matrikelkort --- Historiske kort: søg her enten under ”sogn” eller ”ejerlav”, skriv i søgebjælken enten kortnumrene eller ejerlav, som de står her nedenfor:

Brejning Hgd.  1180151                                      Den nordvestlige Del   1180152  

Den sydvestlige Del   1180153                            Den vestlige Del   1180154

Opsund Gde.   1180155                                       Randbæk By   1180156

Torhuse   1180157                                               Sandbæk Gde.   1180158

Vægerskilde Gde.   1180159                              

Eller gå ind på:  på http://www.korttilkirken.dk/ og videre til Historiske Matrikel- og sognekort, hvor Brejning sogn findes under Bølling herred, og så skriver man blot numrene i søgebjælken.

 

Diverse:

 

Rådhusarkivet i 6920 Videbæk vedrørende Brejning sogn:

Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 1858 ff.

Brejning sogns skatteligningslister 1873 ff.

Brejning sogneråds kassebog 1867 ff.

Diverse regnskaber indtil kommunesammenlægningen 1970.

Skjelhegnsprotokol 16-11-1871 = 1969.

Maskinsynsbog 1-10-1889 = 1921.

Vandsynsprotokol 13-7-1869 = 28-10-1969.

Protokol for alimentanter for året 1932.

Bidragsprotokol 1901-16.

Fødselsprotokol 1892-1902, 1902-1923, 1923-1944.

Protokol over plejebørn i Brejning sogn 1895-99.

Protokol over børn født udenfor ægteskab 1933-47.

Protokol for underholdsbidrags uddeling af det offentlige i Brejning Kommune ifølge lov 181 af

20-5-1933.

Hartkornsfortegnelse for Brejning sogn, uden årstal, men må være fra o.1899.

Jordboniteringsprotokol 1897 ff.

Protokol for jagttegn 1922 ff.

Brandsynsprotokol for 1. brandkreds 1952.

Brandbog for 6. brandkreds 1904-18.

Dagbog for Fjaldene skole (senere Viftrup) 1904-07. (sommer- og vinterskole).

Diverse skoleprotokoller for Viftrup skole 1934 ff.

Diverse skoleprotokoller for Brejning nordre skole / Højmose skole 1907 ff. Heri et hæfte ”Dagbog for Brejning nordre Biskole 1-12-1874-1880.

Skoleprotokollerne for Brejning sogns skoler findes i øvrigt på Brejning Egnsmuseum & Lokalhi-storisk Arkiv.

 

Digital tinglysning:

                      Log ind med ”Nem ID”, Forespørg, Tingbogen + udvidet adgang.

 

www.OIS.dk:

                      Genvej til ejendomsdata: Kommune + vejnavn, så oplyses vejnumrene.

 

BBR-informationer for Brejning sogn og Spjald by efter vejnavne.

 

Historisk Atlas:

                      Højkantkort 1840-99, Lavkantkort 1901-45, 4 cm kort 1952-76, 1977-85, 1986-2000.

 

Præsteindberetninger til Ole Worm, bind 1, Landbohistorisk Selskab 1970:

                      Heri sognepræst Jens Lauridsen Handbjergs kort over Brejning sogn 1638.

 

Ancestrys hjemmeside (gratis): Danmark kirkebøger 1812-1918, som er søgbare.

 

Danske Slægtsforskere: Register over døde i Danmark 1867-1939 & 1943-1969.

 

Johannes J. Lund

Spjald 2022.